Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar Start-Up - Sistem de Management in Franciza -

Chestionar elaborare proiect StartUp Nation – Franciza- 2018


Franciza: American Donuts - linie completa
Beneficiar:
Denumire (daca nu aveti o
firma deschisa dupa data
de 31.01.2017 furnizati
trei potentiale denumiri
pentru a verifica
disponibilitate la Registrul
Comertului)
CNP + Adresa domiciliu
Localizare proiect
Telefon contact beneficiar Email beneficiar Manager de proiect

A Documente necesare in vederea depunerii proiectului (daca detineti un SRL)


 Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 Certificat constatator și furnizare informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul;
 Act constitutiv/ statut
 Actul de identitate (CI) al asociatilor si administratorilor societatii
 Oferte pentru achizitiile din cadrul proiectului (minim o oferta de pret)
 Extras de cont bancar

B Informatii generale

B.1 Va rugam sa prezentati urmatoarele informatii pentru toate societatile la care


actionarul/actionarii societatii mai detin actiuni/parti sociale:

 Beneficiarul nu a mai activat pe urmatorul cod CAEN:


o Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patiserie 1071
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de
patiserie Aceasta clasa include: -fabricarea produselor proaspete de
brutarie: -paine si alte specialitati de paine (chifle) -produse de patiserie,
prajituri, placinte, clatite, tarte, vafe, paine prajita etc. Aceasta clasa
exclude: -fabricarea produselor de panificatie uscate, vezi 1072 -fabricarea
pastelor fainoase, vezi 1073 -coacerea produselor de brutarie pentru
consumul imediat, vezi diviziunea 56

Nu este cazul x
Chestionar Start-Up - Sistem de Management in Franciza -

Beneficirul (asociatii) nu sunt in Biroul de Credite (datorii la banci sau alte institutii
de finantare)
Nu este cazul (bifati mai jos) Daca da, precizati situatia actuala in
care va aflati:
x

C Va rugam sa ne oferiti urmatoarele informatii despre managementul si resursele umane ale


societatii:

Functia detinuta si Studii/Specializari cu


Experienta in
Nume Prenume/Varsta principalele impact asupra afacerii
domeniu
responsabilitati propuse
exemplu Administrator / Vanzari 1 Cursuri Vanzari, Cursuri
Management

C4 Va rugam sa ne oferiti date despre locatia proiectului si modul de asigurare a utilitatilor:


 Adresa la care va fi implementat proiectul*:
..............................................................................................................................................................
*In cazul in care activitatea aferentă proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat la adresa se va
preciza doar localitatea.
 Asigurarea utilitatilor necesare (bransamente existente, bransamente necesare)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat va rugam
sa ne specificati:
o suprafata ce se doreste a fi inchiriata: (ex: 100-200 mp) :
o perioada de inchiriere (6luni)
o valoarea estimata a chiriei : .... lei
o scurta descriere a spatiului ce se are in vedere a fi inchiriat pentru desfasurarea
activitatii.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................