Sunteți pe pagina 1din 14

Nr

 

intreb

Raspuns

 

Ce reprezinta C20/25?

1

Clasa betonului, 20 MPa reprezentand rezistenta caracteristica la compresiune a betonului pe epruveta cilindrica, si 25 MPa pe Cub

 

La ce eforturi se calculeaza stalpul?

2

Stalpul se calculeaza la compresiune excentrica. (La moment incovoietor pentru a calcula armatura longitudinala, la forta taietoare pentru a calcula etrieii. Iar pentru predimensionarea stalpilor, se I in considerare efortul axial de la baza stalpului)

 

Ce procent de armare a reisesit din calcul?

3

Ce procente ai tu de armare pe ce element te intreaba. La grinda, stalpi, sau placa. Din armarea ta efectiva.

 

Care este rolul aticului?

4

Aticul are rolul de a proteja fatadele de sucurgerea apelor de pe terasa pe acestea, si de asemenea rol de protectie a oamenilor in cazul unor lucrari/reparatii.

 

Cum se amplaseaza stalpii dreptunghiulari pt a rigidizarea uneis tructuri de tip dreptunghiular?

5

In cazul unei structuri cu o forma in plan dreptunghiulara, pentru a o rigidiza pe directia cu latura scurta, stalpii vor avea forma dreptunghiulara si se pozitioneaza cu latura lunga pe directia laturii scurte a cladirii

 

De ce se indesesc etrierii la capetele grinzii?

6

Pentru a prelua forta taietoare care este mai mare la extremitatile elementului.

 

Ce este ductilitatea?

7

Ductilitatea este capacitatea unei structuri/element de a disipa energie prin producerea de deformatii fara a ceda.

 

Prin ce se cuantifica ductilitatea in proiectare?

8

La predimensionarea stalpilor, in functie de ductilitatea dorita n va avea o valoare caracteristica, astfel vor reiesi dimensiunile stalpilor din relatia n=N/(b*h*Rc). De asemenea se ia in considerare si factorul de comportare q, cu valoarea caracteristica ductilitatii dorite rezultata din P100-2006.

 

De ce se utilizeaza PC52, si nu PC60?

9

PC60 are o rupere casanta, palierul de curgere fiind foare redus (datorita concentratiei de carbon).

 

Ce se face pe santier dupa preluarea proiectului?

10

Realizarea necesarului de utilaje, resurse, oameni, si inceperea lucrarilor.

 

Ce tip de ciment s-a folosit?

11

Tipul cimentului de la tine din lucrare

 

De ce coa 0.00 este desupra terenului?

12

Cota 0.00 este deasupra terenului, pentru ca in cazul ploilor abundente, apa sa nu ajunga pana la aceasta cota.

 

Ce rol are armatura de repartitie (in placa)?

13

Armatura de repartitie are rolul de a mentine barele de rezistenta pe pozitie, de a forma o plasa, astfel la trnarea betonului, armatura de rezistenta sa nu se deplaseze. Asftel realizandu-se o carcasa rigida de armatura.

 

Cum s-a calculat valoarea devizului?

14

Devizul este realizat cu ajutorul programului de devize DocLib, prin introducerea activitatilor necesare si a cantitatilor de material.

 

Ce este un tiant si la ce se calculeaza?

15

Porbabil avea tiranti in lucrare. Un tirant se calculeaza la efort axial. Tirantul este un element

 

structural ce preia efo rturi axiale.

 
 

Sistematiz area pe vert icala a teren ului din juru l constructie i

 

16

-

 

Care este l egatura dint re beton si

armatura?

17

Aderenta

armaturii re prezinta con lucrarea din tre beton si

armatura

 

Din ce est e realizat be tonul?

 

18

Betonul es te un amest ect de cime nt, apa, piet ris si nisip.

 
 

Cate modu ri de vibrati e s-au consi derat? Discr

etizare plana

sau spatial a?

19

Este din SC IA cate mod uri sau luat,

in functie d

e

cate a dat

sa fie facute , si discretiz ata sctructu ra.

Ori scrie in

lucrare, ori intrebi.

 
 

Cum se pu ne cartonul bituminat?

     

20

Ai carton b ituminat? D aca da, caut a metoda d cum se pu ne in opera.

e

punere in

pera. Vezi c e ai deasup ra la terasa, si

 

Cum cede aza o placa d in b.a? Cum se dezvolta fisurile?

 

21

Fisurile se dezvolta la

45°.

 

Cum se co nsidera plac a pe conturu l ochiului?

 

22

Incastrata

 

De ce nu s -au pus grin zile invers cu

h<b?

23

h>b intode auna, pentr u a avea o ri igiditate mai mare pe ve rticala, efort urile fiind tr ansmise ver tical

 

Ce sunt ch estiile inneg rite de pe pl an? (plan co fraj placa)

 

24

Se section ea planul co fraj placa, ia r sectiunea rabateaza 90° si se inn egreste. Ast fel sunt pus grinzilor.

penru a pute a fi pusa in

evidenta pe plan, se

in evidenta dimensiunil le cofrajului placii si a

 

Ce armatu ra preia fort a taietoare?

 

25

Etrierii pre iau forta tai etoare si la g grinzi si la st alpi. (Care di n ei? Toti. S e indesesc la capete pen tru ca

forta este mai mare la capetele ele mentelor, ia r cei din mij loc sunt mai mica, ajun gand sa taie chiar axa, aj ungand la v aloarea 0)

rari, forta t aietoare fiin d mai

 

De ce este nevoie pen tu a calcua m modal.

anual forta seismica? F ormule de ca alcul? Deose biri cu calcu lui

Pentru me toda fortelo r seismice s tatice echiv alente, forta taietoare d e baza are f ormula:

F b =γ I ·S d (T)· λ iar pent ru metoda

de calcul mo dal cu spect re de raspu ns se foloses te formula

Fb=γI·Sd(T k )·m k - a se

edea poze a atasate cu se mnificatia fi ecarui term en

26

26
 
 
 

Care e per ioada de ex

cutie?

     

27

A

se vedea

cat dureaza

realizarea l ucrarilor, to

talul de zile

 
 

De ce s-au realizat stal pii dreptung hiulari?

 

Tu nu ai st alpi dreptug hiulari, pent ru ca forma in plan a str ucturii tale e ste aproxim ativ de patr at.

28

Daca o lat ura era sem nificativ mai

mare ca cea lalta, atunci structura er a mai rigida pe directia c u

latura lung a. De aceea se puneau s talpi dreptu nghiulari inv ers de cum

e sructura. C u latura lun ga a

lor pe dire ctia scurta a structurii. P entru a da r igiditate si p e cealalta di rectie.

 

Diametrul maxim al ag regatului fol losit?

 

29

32 mm

 

Ce solutii

de rezemare s-a conside rat pt placa?

 

30

Incastrat s i simplu reze mat, confor m schemelo r de calcul p entru placa.

 

Dupa ce di rectie se dis pune armat ura de rezist

enta a arma

rea pe o dire ectie a unui

ochi de plac a?

31

Pe directia

scurta

   
 

Ce se intel ege prin zid arie tesuta/

     

32

Nu ai zidar ie tesuta

     
 

Cum se an coreaza zida ria de stalpi sori?

   

33

Nu ai zidar ie

     
 

La ce ajuta

centura?

   

34

Nu ai zidar ie.

     
 

Din ce e al catuit morta rul ce lipese

caramizile?

   

35

Uite-te in

compozitia

mortarului in

lucrarea ta

daca scrie, o

ri la prima p arte, sau la tehnologia d e

executie, c aiet de sarc ini.

 

De ce se t oarna beton ul de egaliza re la fundati e?

 

36

Pentru a e galiza tereul , si pentru a armaturile sa fie plasa te in cofraje

nu turna be tonul funda

iei direct pe

pe acest bet on de egaliz are si nu pe

pamant, as tfel ptand si pamant dire ct.

 

O

grinda d e fundare se

termina int odeauna cu

un etrier.

 

37

Era o afirm atie, observ atie probab il, avea gres

eala pe plan

ul de fundati ii. Tu nu ai

38

Cat este ti mpul dintre decofrarea

unui elemen

t si cofrarea

urmatorului i?

 

Vezi in partea cu activitati, si nr de zile intre activitati. In mod normal difera de la tipul de element la altul. Stalpii se decofreaza la un anumit timp, grinzile la altu… In 28 de zile betonul ajunge la rezistenta clasei lui, insa se decofreaza mult mai devreme 3 4 zile, nu mai stiu, insa se pastreaza popii de sustinere, astfel incat elementul decofrat nu preia imediat actiunile, ci este ajutat de popii metalici, sau de care ai folosit.

 

Unde se formeaza articulatiile plastice?

39

Articulatiile plastice se formeaza la capetele grinzilor, si apoi dupa formarea tuturor, la baza stalpilor.

 

Formula cu care se asigura formarea articulatiilor plastice unde trebuie?

40

Momentul capabil al stalpilor sa fie mai mare decat momentul capabil al grinzilor ce intra in stalp.

 

Ce valori are n?

41

n are valori intre 0.3 si 0.5 si este in functie de ductilitatea cladirii. Pentru o ductilitate inalta se va porni de la valoarea 0.3, iar o ductilitate medie, sau scazuta, valoarea lui n va creste pana la 0.5

 

Diagrama de moment pentruu o grinda dublu incastrata si valorile

42

Aici poate sa iti zica, dublu incastrata, simplu rezemenata, in consola. Cu valorile de moment caracteristice. Sunt diagramele standard, cu valorile lor, care le luam din diferite tabele cae ni le mai dadeau statica, sau altcva…

 

Cum se prepara mortarul?

43

Vezi in tehnologia de executie daca e mentinat.

 

Cum se trece de la antemasurataoare la deviz?

44

Cu ajutorul cantitatilor de materiale realizate in antemasuratoare, acestea impreuna cu costurile lucrarilor, vor realiza devizul estimativ

 

Ce date de intrare s-au folosit in SCIA?

45

Clasa betonului folosit, caracteristicile geometrice ale elementelor, introducerea incarcarilor evaluate ale structurii, datele de amplasament ale structurii,localitatea.

 

Cum se prepara mortarul pe santier?

46

Aveam un raspuns invatat pentru anul trecut, dar acum nu mai stiu…daca nu am vazut si nici lucrat…

 

La ce se foloseste adancimea de inghet?

47

Adancime de inghet foloseste la determinarea adancimii fundatiei. Talpa fundatiei trebuie sa fie dub aceasta cota de inghet.

 

De ce s-a folosit metoda MPM?

48

Metoda MPM (Metoda Potențialelor Metra) s-a folosit pentru evaluarea duratei totale de execuție în funcție de condiționări între activități și durata acestora.

 

Cum s-a realizat calculul placii?

49

Calculul placii s-a realizat urmarind schemele ochiurilor de placa neluand in considerare seismul, deci in gruparea fundamentala.

 

Cum se armeaza pe 2 directii? Dar pe 1 directie?

50

Daca raportul laturii mai mari fata de latura mai mica este mai mic decat 2 (L/l<2) atunci armarea se realizeaza pe 2 directii. Daca acest raport este mai mare ca 2, armarea se realizeaza pe o singura directie, si anume pe directia scurta se dispun barele de armatura de rezistenta.

 

Diagrama de moment in GS?

51

Depinde pe ce element anume. Vezi in diagramele scoase in partea scrisa, cum arata toate ca alura. In GF GS.

 

Cum se distribuie Fb in inaltimea cladirii?

52

La ultimul nivel Fb ae forta cea mai mica, crescand de la nivel la nivel spre pater La baza straucturii

Fb are val oare maxima . Ce se stab ileste mai in tai? Betonul sau
Fb are val oare maxima .
Ce se stab ileste mai in tai? Betonul sau armatu ra?
53
Betonul. C u betoul fixa t se calculea aza necesaru l de armatu ra. In cazul n erespactarii unor preve deri
de armare , atunci se s chimba clasa
betonului, si se determ ina din nou
armatura
Ce elemen t din compo zitia betoulu ui se ia in co nsiderare la armare?
54
Agregatul. Dimenisune a acestuia v a da distant a minima di
tre barele d e armatura, astel incat
agregatul
sa aibe loc in tre 2 bare.
Care este l egatura dint re graficul f ortei de mu nca si graficu l Gantt
55
In ambele grafice este reprezentat numarul to tal de zile de lucru. Gf Ga antt evident iaza activita tile
dispuse in acea perioa da, iar gf for tei de munc a, necesarul fortei de mu unca penru a cele activita ti din
zilele core spunzatoare .
Procente
min si max p entru inf si s up, si cum s
e calculeaza.
(pentru ce
element?)
Grinzi: Pro centele min ime pentru
armatură lon
gitudinală p
e
reazeme(s uperior) su
t pmin=0.4 5%,
iar pentru zonele din c âmpul grinzi ii pmin(infer
(etrieri) es te pmin=0.2 %. Pentru st alpi vezi ata
ior)=0.15%.
Procentul m in de armar e transversa la
sata poza. Ia
r
la placa pr ocentele su nt cele de la grinzi
56
Cum se re alizeaza tras area constru ctiei?
Se traseaz a axele cons tructiei cu aj utorul tarus ilor infipti in pamant si c u fire legate intre acesti a.
57
Dupa trasa rea cu var p e teren a ax elor, si a ma rginilor sapa turilor, se re alizeaza sap aturile. Apo i
axele se co boara in sa patura cu aju torul firului cu plumb ce
este prins d de firul dintr e tarusii
amplasati in exteriorul sapaturii.
Cum se ca lculeaza pan ta la sarpan ta?
Nu ai sarp anta. Insa or ice panta, se e calculeaza ca la matem atica, reprez zentand tan genta
58
unghiului* 100. Adica i naltimea ma xima supra
distanta pan a la acea ina ltime. Deci t angenta. La tura
opusa/ lat ura alaturat a.
Ce este pr ocentul de a rmare la o g rinda de exe mplu?
59
Procentul de armare r eprezinta ra portul dintre
aria transv ersala a arm aturii raport at la aria
transversa la a sectiuni i de beton (d e grinda) *1 00.
Cum se re alizeaza turn area la plac a?
60
Placa se to arna monol it(in acelasi t timp) cu grin da.
La fundatii
pe grinzi, s
realizeaza
sapatura ma re, sau doar santurile pe
unde trec g rinzile?
61
Se studiaz a ambele va riante, si se
aege cea ma i avantajoas a.
 

Pe ce directie se dispuen armatura in fundatie?

62

In fundatie se dispune armatura lungitudinala pentru preloarea momentelor incovoietoare, si armatura transversala,etrieri, pentru preluarea fortelor taietoare.

 

Cum se ridica betonul la ultima placa?

63

Cu ajutorul automalaxorului, se pompeaza beton in placa de la ultimul nivel

 

Ce moduri proprii de vibratie s-au folosit?

64

In SCIA se introduce un numar de moduri de vibratie astfel incat suma maselor modale efective să reprezinte cel puțin 90% din masa totală a structurii

 

De ce se pune betonul de egaizare?

65

Vezi intrebarea 36

 

Unde se opreste betonarea stalpilor pe inaltime?

66

Turnarea stalpilor pe inaltime se va opri la invelul inferior al grinzilor. Pentru a putea fi grinzile ulterior turnate coninuu.

 

Cum se realizeaza trasarea pe teren? Cum se pun axele?

67

Vezi intrebarea 57

 

Unde se pune cota 0.00 pe teren

68

Cota 0.00 pe teren este cota de la nivelul placii finisate de la parter

 

Cum se toarna si cum se compacteaza betonul?

69

Betonul se toarna din automalaxor cu ajutorul uei pompe si se compacteaza prin vibrarea cu ajutorul vibratoarelor de catre persoalul calificat.

 

Ce se pune pentru ca betonul sa fie fluid?

70

Aditivi

 

De ce s-au ales stalpii patrati?

71

Din cauza formei in plan a constructiei, aproximativ patrata. Astfel are o rigiditate pe o directie, aproximativ egala cu rigiditatea pe cealalta directie

 

La armarea planseului, unde este dispusa armatura de repartitie?

72

La partea superioara

 

Ce verificari se fac in nod tinand cont de grinzile ce intra in nod si de stalpi?

73

Nu mai stiu…. Nu am facut calculul nodului la licenta

 

Cum se face calculul la forta taietoare?

74

Pasii din lucrare

 

Tepes: Ordinea operatiilor pt executia fundatiei (din caietul de sarcini)

75

Nu ai fundatia calculata, deci nu ar trebui sa apara in caietul de sarcini la tine

76

Vintila: Definitia unei actiuni. Exemple. Tipuri de actiuni.

 

CR0-2005 prevede criteriile de clasificare a acțiunilor. Astfel, acestea se împart în funcție de frecvența cu care sunt întâlnite. Din acest punct de vedere se disting:

a)

Acțiuni permanente – se aplica în mod continuu, cu o intensitate practic constantă în raport cu

timpul. În cadrul acțiunilor permanente se consideră greutatea elementelor permanente ale construcțiilor, greutatea și presiunea pământului și umpluturilor, ca și presiunea muntelui, efectul

precomprimării;

b)

Acțiuni temporare – variază sensibil în raport cu timpul sau pot lipsi total în anumite intervale de

timp. În această categorie intră: greutatea unor elemente de construcție a căror poziție poate să se modifice în decursul exploatării, greutatea utilajului specific exploatării construcțiilor, încărcări datorate mijloacelor de ridicare și transport, încărcările pe planșeele din încăperile de depozitare, încărcări datorate zăpezii, încărcări datorate vântului;

c)

Acțiuni excepționale – apar foarte rar, eventual niciodată în viața construcției, la intensități

semnificative. În cadrul acestei categorii se considera: încărcarea seismica avută în vedere în calculul construcțiilor, încărcări datorate defectelor sau defectării utilajelor și alterării bruște a procesului tehnologic, încărcări cu caracter de șoc, datorită ciocnirii autovehiculelor de elemente de construcții, sau explozii, încărcări datorate inundațiilor catastrofale.

 

Vintila: Detaliati operatiunile tehnologice pt relizarea unui planseu peste parter. (si mai iti scriu eu si pt alte elemente sa le ai)

Armarea si turnarea stâlpilor:

-

Se introduc etrierii peste mustăţile lăsate în fundaţii sau peste mustățile din stâlpii inferiori.

Se introduc barele longitudinale care se leagă de mustăţi şi se trasează cu creta pe o bară longitudinală poziţia etrierilor.

-

- Se leagă etrierii începând de sus în jos la distanţele prevăzute în proiect.

- Se montează cofrajul stâlpului.

- Carcasele stâlpilor se poziţionează cu distanţieri circulari, agrafe şi sârme cu care se leagă de

cofraj.

- Se verifică continuitatea barelor pentru împământare conform proiectului de instalații electrice.

- Se toarna betonul in stalpi si se vibreaza

Armarea si turnarea grinzilor:

- Se definitivează montarea armăturilor din stâlp şi de la capetele grinzii.

- Se trasează poziţia etrierilor pe cofraj.

- Se poziţionează etrierii pe cofraj în dreptul semnelor.

77

- Etrierii închişi se lasă cu latura de sus deschisă.

- Se introduc barele drepte de la partea de jos şi se leagă cu sârmă, în poziţie corectă, de etrieri.

- Se introduc distanţieri în jurul cofrajului si se introduc barele ridicate şi de montaj.

- Se închid etrierii şi se leagă.

- Se montează distanţierii laterali pentru asigurarea acoperirii corecte cu beton.

- Se realizeaza turnarea betonului in grinzi si compactarea acestuia

Armarea plăcilor orizontale:

- Se trasează cu creta pe cofraj poziţia barelor.

-

Se montează barele drepte de regulă alternativ cu bare ridicate gata fasonate sau cu bare ce

urmează a fi îndoite direct pe cofraj. - Îndoirea barelor direct pe cofraj este precedată de trasarea cu cretă a punctelor de îndoire.

Se aşează barele de repartiţie de la partea inferioară şi superioară (bare de montaj) şi se leagă cu sârme.

-

Dacă este necesar se montează călăreţii.În cazul armării pe două direcţii se procedează în mod similar.Se va ţine seama de necesitatea executării golurilor conform notelor de pe planurile proiectului.

-

-

Se realizeaza turnarea betonului si apoi compactarea/vibrarea lui

 

Cum se ar meaza funda tia? Calcul, j justificati ale gerea arma turii. Ce met oda de calc ul s-a folosit ?

78

Nu ai fund atia calculat a, nu ar treb ui sa te intr ebe

 
 

Hancu: De unde rezult a 5 cm term oizolaie la c e BCA e?

 

79

In mod no rmal se reali zeaza un cal cul pentru a determina de fata, la o grosime d e 30 cm de B BCA, 5 cm re prezinta ce

necesarul de termoizolat ie. Insa in ca zul putin un min im.

 

Hancu: De ce deviz ofe rta?

   

80

Programul DocLib, can d face deviz ele, scrie pe

toate "deviz

oferta" insa

Filip nea zi

sa schimba m in

Word, sa s criem "Devi z estimativ".

Nu e deviz

oferta! Este

un deviz esti imativ! Estim am un cost al

 

unei const ructii ipotet ce. NU face m nici o ofer

ta.

 

Popa: Cum

s-a modela t actiunea a ccidentala in

programul de calucl fol osit? Ce met oda s-a folo sit

pentru cal culul fortei s eismice?

81

Actinea se ismica s-a re alizat cu aju torul progra mului SCIA. In urma intr oducerii inca rcarilor, se

realizeaza masele de n ivel. Se intro duc parame trii cladirii c e tin cont de

amplasam

nt, astfel modal cu sp ectre

programul , crreaza sin gur incarcar ea data de f orta seismic a prin metod a de calcul de raspun s.

 

Draghici: E lemente co mponente al e terasei

 

82

Terasa est e imprejmui ta de un atic . De aseme

ea se regas esc jgheabur rile de colect are a apelor si

eliminarea

a acestora

de pe terasa . Colectarea apelor pluvi ale se realiz eaza ori pe e xterior ori p e

interiorul

cladirii cu aj utorul unor c onducta de colectare a

apelor.

 

Popa: Cum

s-a exprim

t numeric c lasa de duct ilitate?

 

83

prin factor ul de compo rtare q, intr odus in SCIA

in fereastra

in care se in ntroduceau predimensi onarea stal

amplasamen tul

cladirii. De asemenea intrebarea 8)

ductilitatea s se evidentia za si prin n la

ilor (vezi

 

Popa: La c alculul in SCI A ce param etrii de cod s -au folosit? Ce model st ructural s-a Plan sau s patial?

folosit in SCI A?

In SCIA, se introduce c a paramentr u de cod, fa ctorul de co mportare q ( (vezi figura), din P100-1- 2006, si se folos este un mod el structural spatial.

84

84
fa c torul de co m portare q ( ( vezi figura), din P100-1- 2006, si
 

Ce schema

statica s-a f olosit la stal pi?

   

85

Era o hala metalica, de aceea nu e ra pe cadre

   
 

Hancu: Ce se obtine di n graficul Ga ntt si grafic ul MPM

 

86

Intrebaea 55. In ambe e grafice est te reprezent at numarul t otal de zile

de lucru. Gf Gantt si MP M

evidentiaz a activitatile dispuse in a cea perioad a, condition arile, depen dentele acti vitatilor de c le

 

precedent e, inceputul si sfarsitul u nei activitai,

rezerva de lucru a acest teia.

 

Popa: Care

sunt valoril e de proiect are pentru a rmatura lon gitudinala, t ransversala ? Cum s-au

obtinut ac este diagram e?

 

87

Valorile de

proiectare sunt valorile obtinute di n diagramel e infasuratoa are din grup area speciala

si

fundamen tala. Aceste diagrame s- au obtinut d in SCIA, into rducand e st tuctura inca rcarile evalu ate cu seismul .

 

Draghici: C are este me toda de calc ul pentru pr oiectarea cl adirii?

88

Metoda st arilor limita

 
 

Vintila: Cu m se calcule aza etrierii?

Detliai proc

edeul de cal

cul

89

Etrierii se

calculeaza in

urma realiz arii diagram

elor de forta

taietoare. V Vezi pasi in l ucrarea de li centa

 

Justificati

alegerea cla

ei de beton

90

S-a folosit clasa de bet on curenta

pentru o ma i buna rezist enta la com presiune a b etonului, ast fel

rezultand

sectiuni ale

elementelor mai mici, fa ta de cat ar

i iesit cu o c lasa de beto n mai slaba

 

Clasa de e xpunere si d urabilitate.

 

Vezi poza

91

91
 

Hancu: Din

ce conditii s-a obtinut l atimea grinz

ii de fundar

e?

92

Nu ai fund atia calculat a

     
 

La ce se fo loseste stud iul geotehni c

 

93

Studiul ge o se folosest e la preluare ea indicilor g eotehnici ai terenului pe pentru a p uea stabili s olutia de fun dare

care este a mlasata clad irea,

 

Hancu: Cu m s-a hotara t dimensiun ea placii.

 

94

Dimensiun ea placii s-a determinat din predime nsionarea e i. Calculand

perimetrul c elui mai ma re

ochi de pla ca in centim etrii, impar tit la 180, si

adaugand la rezultat 2 c m. h=P/180+ 2 [cm]

 

Hancu: Cu m se transp orta betonul ?

 

95

Cu automa laxorul

 
 

Vintila: Lu ngimea de a ncorare pen tru grinzi

   

96

Nu mai st iu lungimile de ancorare

     
 

Procente min/max de armare si efective din lucrare

97

Vezi in lucrare ce procente efective de armare ai. Iar min/max vezi intrebarea 56

 

Ce perioada propie are cladirea? La ce s-a folosit?

Perioada propie a cladirii e afisata in SCIA. Daca e, tebuie sa fie notata in lucrare, daca nu, inseamna

98

ca nu a scos-o. Perioada propie indica faptul daca o cladire este in rezonanta sau nu. Daca per propie este aporpximativ egala cu perioada de colt, atunci cladirea este in rezonanta si la un cutremur va intra in colaps.

 

Cate tipuri de incarcari s-au folosit?

99

3. Pemanente, utile, si exceptionale

 

Cum s-a obtinut factorul de comportare? Ce capitol din P100 s-a consultat?

100

Vezi poza cu tabelul 5.1 . Capitolul 5 s-a consultat

 

Calculul etrierilor

101

Vezi in lucrare etapele

 

Ce inseamna Qas si Qeb? Cum s-a calc mom capabil pe grinzi? Ce moment s-a luat in considerare. Ce inseamna Mcap AP?

Qas= forta taietoare asociata plasticizarii, Qeb= forta taietoare preluata de etieri si beton iar

102

Qeb>Qas. Momentele capabile pe grinzi se calculeaa cu ajutorul armaturii efective in grinda. Pentru armare se ia in considerare McapAp, adica un moment capabil, adaugand o suprarezistenta a armaturii de 25%. Astfel momentul final de calcul va fi mai mare, rezultand o arie de armatura mai mare

 

De ce se face atic la terasa?

103

Vezi intrebarea 4

 

Pentru verificarea de[;asarilor relative de nivel, la SLU, cum s-a considerat rigiditatea la incovoiere?

104

Se considera 0,5EcIc (Ec= modul de elasticitate si Ic Moment de inertie al sectiunii). Jumatate din produsul Ec si Ic

 

Ce este rigiditatea?

105

este calitatea unui element de a nu fi flexibil, de asi pastra forma si propietatile initiale

 

Ce ai facut pt calculul fortei seismice in SCIA?

106

Vezi intrebarea 81

 

Ce faci in cazul in care se toarna betonul la 12 (cand e foarte cald)?

107

Se umezeste, se acopera cu o prelata sau membrana

 

De ce se uda betonul?

108

Ca sa nu se evapore apa din el, sa se usuce, si sa isi pastreze astfel propietatile

 

Defineste actiunea utila (temporara)

109

Vezi intrebarea 76

 

Cine e g din 0.16g?

110

g este acceleratia gravitationala si este = 9.81m/s2 sau aproximativ 10 m/s2.

 

ce eforturi s-au folosit pt determinarea arm long a stalpilor? Cum s-au obtinut aceste eforturi?

111

pt det armaturii din stalpi s-au folosit diagramele de moment infasurator din GF si GS. Aceasta diag s-a obitinut din SCIA, facand cele 2 grupari si apoi suprapunandu-le se obtine infasuratoarea acestora.

 

Pe baza la ce s-a realizat devizul?

112

Devizul s-a realizat in urma atemasuratorilor, si a indicatoarelor de norme de deviz

 

Desenati o diag de mom pt fundatie

113

Arata ca la o grinda normala, doar ca invers, ca nu tine apa diagrama. La grinzile de pe stalpi,

 

diagramel e erau curba te de tineau

apa. Atasez

poza

e erau curb a te de tinea u apa. Atasez poza   Justifica a r marea
 

Justifica ar marea la gri nzi

 

114

Superior g rinzile sunt a rmate mai

puternic pen tru ca pe re azeme mom entul este m ai mare, fat a de

cel din ca

mp. Atfel infe rior este ne voie de o ar ie de armatu ra mai mica

 
 

De unde s e masoara a ticul?

 

115

De la fata

ultimul stalp

 

Cum s-a in trodus in ca lcul ductiliat ea

 

116

prin n si pr in factorul d e comporta re q. Vezi int rebarea 8

 
 

Cum s-a e valuat forta

seimsica in S CIA. Pasii

 

117

Intrebarea 81

 
 

Explica pla nul de cofra re placa. La

ce s-a folosi t acest plan

 

118

Acest plan s-a folosit p t determina rea dimensi unilor cofraj ului placii si

a grinzilor, p entru a pute a

turna beto nul rezultan d sectiunile dorite in pr

iect

 

Din ce se f ace mortaru l la tencuieli ?

   

119

Nu mai sti u compoziti mortarului

   
 

Ce inseam na beton m onolit?

 

120

Adica turn at la fata loc ului cu totul . Grinzile tu rnate monol it cu plnseul . Adica se re alizeaza si g rinzile si planseul dintr-o sigu ra tunare, m onolita.

 

S-a realiza t verificarea la deplasari

lterale?

   

121

Asta se fac e in scia, se da sa se afis eze deplasa exista veri ficarea bine, daca nu, ins seamna ca n

rile laterale, u este facut

si se compa ra cu o val a dmisibila. Da ca

a

 

Ce reprezi nta sigurant a constructi ei

 

122

Siguranta

constructiei reprezinta i ndeplinirea c onditiilor de

 

proiectare,

de rezisten

a si durabili tate,

de a nu pu ne in perico l vietile ome nesti.

 
 

Rolul etrie rilor? Cum s -a obtinut va aloare de pr

oiectare?

 

123

Rolul etrie rilor este de a pelua fort a taietoare.

Valoare de

proiectare se e observa in pasii de calc ul

 

Cum s-a p revazut arm atura, fasoat e la fata loc ului sau in at elier?

 

124

In atelier.

Vin deja faso nate pe san tier

 

La console de ce nu su nt puse grin zi

   

125

tu ai grinzi la console(t erase) dar p oti avea o te

rasa , placa

de 1m, 1.20 fara sa ai si grinda pe ca re sa

descarce,

dar nu ai, nu o saintrebe probabil

 

De ce e dif erita clasa d e beton in f undatie?

   

126

Nu ai fund atia facuta, nu scrie nica ieri ca ai alt

a clasa sau n

u

 

Cum s-a in trodus efect ul spatial al fortei seism ice?

 

127

In SCIA s-a introdus se ism pe cele

doua directii . Seism pe X si seism pe Y

 
 

Ordinea d e plastifiere a elementel or

 

128

Se formea za articulatii plastice ma i intai la cap etele grinzil

r, si dupa fo rmarea la t

ate grinzile, se

formeaza l a baza stalp ilor, urmand

cedarea str ucturii

 

129

Nodurile s i planseele c um trebuie

sa lucreze?

 
 

In domeniul elastic

 

Lungimea de suprapunere de ce depinde?

130

Depinde de diametru armaturii

 

Ce se intelege prin formarea articulatiilor plastice?

131

Prin formarea de ariculatii plastice, se asigura o disipare de enerigie seismica corespunzatoare, prin formaea unui mecanism favorabil

 

De ce s-au ales cadre?

132

Pentru a putea recompartimenta spatiul interior fara a afecta sutructura de rezistenta

 

Ce finisaje pe placa s-au folosit?

133

A se vedea in desene

 

pe ce distanta de la mare se considera expunerea agresiva?

134

5 km

 

de ce s-a marit aria de armatura efectiva?

135

pentru a ajunge la o arie de armatura cu un numar intreg de bare, si pentru a respecta procentele minime de armare

 

Cum rezulta armatura long in fundatie?

136

Din diagrama de moment pe grinda de fundare

 

Cum se conecteaza stalpii de fundatie?

137

Armatura din stalpi este inclusa in fundatie, pronind astfel di fundatie, avand continuitate.

 

Trasarea. Ce se traseaza pe teren mai intai? Cum se coboara axele in spatura?

138

Vezi intrebarea 57

 

Care din metodele prevazute in P100 de evaluare a fortei seismice este folosita de SCIA?

139

Metoda calculului modal. Vezi 81

 

Cum se identifica modurile propii de vibratie semnificative? Ce conditii tb sa indeplineasca?

Modurile proprii de vibatie semnificative sunt acele moduri care aduc cel mai mare aport la

140

comportarea structurii. Se considera in calculul automat al structurii moduri de vibrație pentru ca suma maselor modale efective să reprezinte cel puțin 90% din masa totală a structurii. Modurile ce au cel mai mare aport din acest 90%, aprox 80% sunt cele semnificative.

 

Ce parametru de cod se introduce in calculul fortei seismice ce tine cont de ductilitate

141

Factorul de comportare q. Vezi intrebarea 8 si tabelu 5.1

 

Terasa. Tip si alcatuire

142

Ce tip de terasa ai tu. Circulabila/necircuabila

 

Legea constitutiva a betonului, otelului. Desenat

143

?

 

Desenat ce este modulul de elasticitate

144

E=σ·ε

 

Este vreo legatura intre beton si distanta intre armaturi

145

Agregatul. Vezi intrebarea 54

 

Care sunt etapele de fasoare a armaturilor?

146

?

 

cum se realizeaza protectia conductelor de apa canalizare in cazul terenului de fundare loess?

147

Canale din beton armat. Cred?

148

Factorul de comportare de ce tine cont

 

Vezi intrebari anterioare, si tabel. De tipul consructiei, cadre sau nu, de inaltimea ei, forma in elevatie…

 

Diferenta intre materialul plastic si cel compozit?

149

Materialul plastic difera de mat compozit prin faptul ca cel compozit prin combinarea materialelor ce il alcatuiesc, va rezulta un material cu propietati superioare, va fi un material ce va lucra ca un tot. Materialul plastic, lucreaza individual de alt material cu care interactioneaza

 

Diagrama effort deformatie PC52 reala, si din normativ.

150

?

 

Ce rol au etrierii din nou?

151

De a rigidiza nodul

 

Ce se face in cazul in care nu se aseste armatura in proiect?

152

?

 

Rezistenta la intindee la otel?

153

OB37 Ra=210 Mpa, PC52 Ra=300 Mpa

 

La ce se foloseste teodolitul si nivela

154

pentru a determina unghiuri in plan si diferente de nivel

 

Ce reprezinta golurile din graficul de forta de munca?

155

Nu ai goluri. Dar ipotetic, inseamna ca nu exista forta de munca in zilele respective, pe structura de rezistete, pentu care s-a facut graficul

 

ce reprezinta clasa betonului

156

Vezi intrebarea 1

 

Rezistenta la intindee la otel? Curba reala si din normativ de deformatie a otelului?

157

? Aceasi intrebare ca 150

 

Cum sunt pusi etrierii in nod?

158

Etrierii in nod sunt orizontali, sunt etierii stalpului

 

Ce fel de excavator s-a folosit?

159

Vezi daca e mentionat in caietul de sarcini, desi daca nu ai fundatia, nu ar trebui sa fie mentionat nimic legat de pamant si fundatie in caiet

 

Criterii pt stabilirea adancimii de fundare

160

Adancimea de fundare trebuie sa fie sub adancimea de inghet, si la o cota la care sa se gaseasca un sol cu un p conv cat mai favorabil lucrarii daca se poate.

 

Cum se tine cont de disiparea de energie?

161

Prin formarea de articulatii plastice. Prin formarea de ariculatii plastice, se asigura o disipare de enerigie seismica corespunzatoare, prin formaea unui mecanism favorabil

 

Caracteristicile geometrice ale sectiunilor

162

Momentul de inertie, modulul de elasticitate, modul de rezistenta, centru de greutate, dimensiuni b si h

 

Diferenta intre o cladire de birouri si o locuinta? Se poate schimba functiunea?

163

Diferenta consta in incarcarea utila in functie de destinatia cladirii. O cladire de birouri are o incarcare utila pe planseu diferita fata de o locuinta. Se poate schimba functiunea, daca se face o verificare cu noua incarare utila.

 

Ce este segregarea? Ce se face in cazul in care se constata segregarea/

164

Segregarea laptelui de ciment de agregatul betonului reprezinta neomogenizarea amestecului, asftel neobtinanduse un amestec monolit.

165

Ce se intelege prin ductilitate medie?

 

O capacitate medie de disipare a energiei seismice

 
 

Cum s-a asigurat ductilitatea locala in cazul grinzilor?

 

166

Prin indesirea etrierior la capetele grinzilor

 
 

Cum s-au rezolvat puntile termice?

 

167

?

 

Ce este cota de fundare?

 

168

Cota la care ajunge talpa fundatiei

 
 

Cum s-au obtinut eforturile din grinda de fundare? La ce se refera simplificarile metodei?

169

Nu ai fundatia facuta, nu ai nici o metoda de care sa intrebe

 
 

Din ce conditii a rezultat grosimea grinzii de fundare

 

170

Nu ai facut fundatia

 
 

Mecanismul de rupere al betonului?

 

171

?

 

Operatiile pentru fota seismica in SCIA?

 

172

Vezi intrebarea 81

 
 

Protectia la foc

 

173

Nu ai structura metalica, pentru a o asigura la foc. Insa mai sunt cateva chestii de cititi dupa caitul

de sarcini

ceva

cu protectia muncii daca e vreun capitol

parca

6….

 

Cum se face conlucrarea dintre placa si grinda

 

174

Placa si grinda sunt turnate monolit, in acelas timp, astfel ele vor conlucra ca un intreg. Incarcarile sunt preluate de planseu, transmise apoi la grinzi.

 

Ce este deplasarea relativa de nivel?

 

175

Este deplsarea unui nivel fata de cel anterior.

 
 

Ce inseamna PC 53 si OB37?

 

176

PC - profil laminat la cald, cu rez la tractiune de 52 daN/mm2 si OB- otel beton cu rez la ractiune 37

daN/mm2

 

Daca nu se verifica grinda cu etrieri indesiti ce solutie se propune?

 

177

Armare cu bare inclinare, cresterea sectiunii de beton sau scaun metalic