Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Operaţii cu numere reale (Radicali)


Clasa a VIII–a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I Pe foaie scrieţi numai rezultatele: (40 puncte)


1) Rezultatul calculului 17 2  8 2 este………
5p
2) Rezultatul calculului (1,5 3 +7 3  0,5 3 ) : 48 este ...........
5p
3) Cel mai mare dintre numerele 8 şi 5 3 este..............
5p 4) Dacă a+b=3 6 atunci 9a - 10 6 + 9b este egal cu ………..
5p 5) Media aritmetică a numerelor 4- 5 şi 4+ 5 este….....
5p 1
6) După raţionalizare fracţia devine……….
32
5p 7) Dacă 28 =2 a , atunci a = …….
8) Produsul numerelor 2  3 şi 3  2 este egal cu...............
5p SUBIECTUL II. Pe foaie scrieţi rezolvările complete (50 puncte)
5p 9. Calculaţi:
9 11 13
a) 1  1  1
16 25 36
5
b)  6
5p 6 1
 2 1 3  1
5p c)     :
5 3 12 75  12
d)  5  3  1   5  3  1  :  2 5  2 3 
2 2

5p 10 Arătaţi că:
a)  6  2  5  2 6  2
5p b) A =  2 7  6 2  8  2 7   7  3 2 este natural.
c) Numerele a= 2 4  15 si b= 6  10 au pătratele egale şi a+b=0
10p 11. Determinaţi numărul natural n dacă
1 1 1 1
   ...   49
5p 2 1 3 2 4 3 n  n 1

5p

10p

Prof Cristian Grecu