Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea operaţiilor de tragere - împingere pe baza indicatorilor cheie – KIM-ÎT

Elaborată in baza metodei Key Indicators Method - Institutului Federal pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi Comitetul Landurilor pt Securitate şi Sănătate în Muncă V 09.2002 - ing. Bujor Adrian 1.2 © 2008

Locul de muncă/Activitatea:

Pasul I: Determinarea punctelor de evaluare a masei, corectitudinii poziţionării, vitezei, poziţiei corpului şi a condiţiilor de lucru

a.

Masa ce trebuie

GLISARE

 

RULARE - transportoare industriale

 

deplasată (greutatea

deplasat ă (greutatea     C ă rucior cu ro ţ i de ghidare mobile, cadru
   

Cărucior cu roţi de ghidare mobile, cadru pe roţi

C ă rucior cu ro ţ i de ghidare mobile, cadru pe ro ţ i

Cărucioare pe şine, cu roţi fixe, mese cu role

C ă rucioare pe ş ine, cu ro ţ i fixe, mese cu role
 

sarcinii)

 

Sarcina rulată fără mijloace ajutatoare

Sarcina rulat ă f ă r ă mijloace ajutatoare

Carucioare cu doua roti, roabă

Carucioare cu doua roti, roab ă

Manipulatoare, macarale cu graifer

Manipulatoare, macarale cu graifer

sub 10 kg

 

1

         

între 10 şi 25 kg

2

         

între 25 şi 50 kg

4

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5

 

între 50 şi 100 kg

 

1

1

1

1 1

 

între 100 şi 200 kg

 

1.5

2

2

1.5

2

între 200 şi 300 kg

 

2

4

3

2

4

între 300 şi 400 kg

 

3

   

4 3

 

între 400 şi 600 kg

 

4

   

5 4

 

între 600 şi 1.000 kg

 

5

   

5

 

Zonele albastre

sunt critice deoarece controlul mişcării sarcinii / transportorului industrial depinde foarte mult de abilitate şi de forţa fizică. nenumerotate trebuie practic evitate, pentru că forţele de actionare pot depăşi forţele fizice maxime admise.

 

Zonele galbene

b.

Corectitudinea

Viteza de mişcare

poziţionării / viteza de

redusă

ridicată

miscare

(< 0,8 m/s)

(0,8 - 1,3 m/s)

Scăzută

   

-

distanţa de deplasare

nespecificată

1

2

-

sarcina se poate rostogoli până

se opreşte sau până la un obstacol

Ridicată

   

-

sarcina exact poziţionată, oprită

2

4

distanţa de deplasare trebuie respectată cu exactitate

-

-

schimbări de direcţie frecvente

   

Notă: viteza medie de mers este de aproximativ 1 m/s

Not ă : viteza medie de mers este de aproximativ 1 m/s c. Postura corp 1

c. Postura corp 1)

Bustul ridicat, fără răsucire

1

Bustul uşor aplecat în faţă sau uşor răsucit

 

(tragerea unilaterală)

2

Corpul înclinat mult în direcţia de mişcare,

 

ghemuire, îngenunchere, aplecare

4

Combinaţie între aplecare şi răsucire

8

d. Condiţiile de lucru

Bune:

 

-

podeaua sau alte suprafeţe la acelaşi nivel, tari, netede,

uscate, fără înclinare, fără obstacole în spaţiul de lucru

0

rolele sau roţile merg uşor, rulmenţii roţilor nu prezintă uzură vizibilă

-

Restricţionate:

 

-

podeaua murdară, cu mici diferenţe de nivel, moale,

înclinaţie uşoară de până la 2º, cu obstacole

2

-

rolele sau roţile murdare, nu merg uşor, rulmenţii uzaţi

Dificile:

 

-

drum nepavat sau pavat neuniform, gropi, grad înalt de

murdărie, înclinări de 2º până la 5º

4

transportoarele industriale trebuie impinse cu forţă, rolele sau roţile sunt murdare, rulmenţii merg foarte greu

-

Complicate:

 

- scări, trepte, înclinări de peste 5º

8

- combinaţii de indicatori de la "restricţionate" la "dificile"

Pasul II: Determinarea punctelor de evaluare temporală tragere – împingere (Selectaţi o singură coloană!)

Nr de operaţii pe zi lucrătoare

e. Distanţe scurte / cu opriri frecvente (unităţi de distanţă < 5 m)

Disanţa totală pe zi lucrătoare

e. Distanţe mai lungi (unităţi de distanţă de > 5 m)

< 10

1

< 300 m

1

între 10 şi < 40

2

între 300 m şi < 1km

2

între 40 şi < 200

4

între 1 km şi < 4 km

4

între 200 şi < 500

6

între 4 şi < 8 km

6

între 500 şi < 1000

8

între 8 şi < 16 km

8

1000

10

16 km

10

Exemple: operarea manipulatoarelor, reglarea maşinilor, disribuirea mâncării într-un spital

Exemple: ridicarea gunoiului, transportul mobilierului pe role în interiorul clădirilor, descărcaeaşi transbordarea containerelor

Pasul III: Evaluare in baza punctajului relevant - trasare în baza acestora a graficului “bottle neck”.

 

a.

 

+

b.

+

c.

a

+

d.

=

Total

x

b c d e R În cazul Punctaj femeilor risc e. x 1.3 =
b
c
d
e
R
În cazul
Punctaj
femeilor
risc
e.
x
1.3
=

Punctaj

Categoria

Descriere

 

risc

de risc

2)

   

Sarcină de mică greutate, improbabilitatea apariţiei

< 10

1

suprasolicitării fizice.

   

Sarcină cu greutate sporită, suprasolicitarea fizică este

10

< 25

2

posibilă în cazul persoanelor cu capacitate de refacere

redusa 3) . Reproiectarea locului de muncă este de ajutor.

   

Sarcină cu greutate mult sporită, suprasolicitarea fizică este

25

< 50

3

posibilă chiar şi pentru persoanele cu capacităţi normale de refacere. Reproiectarea locului de muncă este recomandată.

   

Sarcină de mare greutate, probabilitatea apariţiei

50

4

suprasolicitării fizice. Reproiectarea locului de muncă este necesară.

Pasul IV: Evaluare in baza: Gradului de instruire, formare, rezistenta organismului - Efort, perceptii negative subiective

Gradul de instruire, formare

 

Perceptii negative legate de efort

Punctaj

 

Nu

Da

     

Rezistenta fizica a corpului

risc

Plângeri, reclamatii privind simptome afectiuni MS

mare

mediu

scazut

Nu

Da

Nu

Da

     

< 10

       
     

10

< 25

       
     

25

< 50

       
             
     

>50

       
             

Activitatea de ansamblu trebuie descompusă în activităţi individuale, iar cele ce implică un grad înalt de solicitare fizică trebuie evaluate separat. 1) Trebuie folosită poziţia tipică a corpului. Înclinaţia mai mare posibilă a bustului în poziţia stând în picioare, frânarea şi înclinarea pot fi ignorate dacă au loc doar ocazional. Indicatorii care nu au fost menţionaţi în tabel trebuie adăugaţi conform relevanţei lor. 2) Limitele dintre categoriile de risc sunt flexibile, datorită tehnicilor individuale de lucru şi condiţiilor de

desfăşurare. Clasificarea poate fi privită deci ca un instrument de orientare. Practic, trebuie să presupunem că, pe măsură ce creşte valoarea riscului, tot astfel creşte şi riscul suprasolicitării aparatului locomotor.

3) Persoanele cu capacitate redusă de refacere sunt, în acest context, persoanele peste 40 de ani sau sub 21 de ani, persoanele nou angajate sau cele care au probleme de sănătate.

Necesitatea efectuării si a altor evaluari de riscuri la locului de muncă:

Evaluator / Data evaluării: