Sunteți pe pagina 1din 1

UNCARS ROMANIA

UTJCARS OLT
CASA DE AJUTOR RECIPROC VIZAT C.F.P
INVATAMANT CARACAL pentru suma de
C.F 4393948 ________________________
CALEA BUCURESTI NR.5 Data _____________
CARACAL OLT Contabil sef
_________________
Nr.fisa CAR___________
Sold fond social________
Sold imprumut_________
Sold dobanda__________

CERERE DE IMPRUMUT
NR._________din data de _______

Subsemnatul (a)____________________________________domiciliat (a)in


_____________________str.__________________________,nr._________,bloc____
_________,scara________,ap._____,judetul __________________
telefon_______________________,nr.fisa ___________, nascut(a)in localitatea
________________________, judetul(sector)________________
la data de_________________,fiul(fiica)lui_____________________si al
_______________________, legitimat cu B.I/C.I seria _____, nr._________
CNP____________________________, eliberat(a) de _________________
la data de _________________,angajat la ___________________________
in functia de ____________________
1.Solicit un imprumut in suma de __________________lei
2.Numar de rate ___________________
Data _________________

Semnatura titularului

Se aproba DA. Motivul respingerii


NU
Comitetul de imprumuturi

S-ar putea să vă placă și