Sunteți pe pagina 1din 19
1 (Ce se intimpli cu iubirea dupa cisatorie? Canduri importante Pentsu cd daruith gi primi fubirea in mod difert, pplstraren imei iubisi vii in edsnicio este 0 mune’ grea. act nu injelegem felul in care partencrul primeste jubirea, clanicia se poate duce de cpa si nick m&car nu ne dsm seam cum, Trobuie 88 ne intolegem unl altu- ia modalitatea principala in care primi ubizea 1. Reanalizeazd-ti copilria.Te-ai simit destul de iu- bitde prin? Cum $i au exprimat lubirea? Bazin= du-te pe rezultatele din vials, ce impact aa avut ‘supe felului in care iti comuniel tubjres catre partenes? 2,4 0 listd cu neajunsuiile 5) reusitele pirinflor in jncervarea de a-si transmite afectiunea st incura- jarea, Ce asemAnac exist ext felul in care af ex exid bE stom vi primi tu afectiunea fat do partener? In-ve fel ne- Constientizat esecurile tale le reflecta pe cele ale panintilor? Dar reusitele? 3.S-ar putea ca'tu si muti G-schimbat modul de ‘exprimare a iubiri, 9 totugi partenenal 8 renctio nuze dine In ce mai negatiy de-a lungul timpulul [dentifica dou zone cu probleme vie in ultimele dowispresece Lunt (1) gusturl pozitve de iubire fata de care pertenerul nu a reactiorat: (2) expri= nur alle frustieil fata de lipsa de afveriume prin «care fe ai ignoral, fie n-al acceptat ceva. Care este adevarata naturd a problemei? 4.Paivind retrospecty, ce eS casete article me portante ete te-au intluental in ametioranca vit fective slshrt de partiner? Ineeatct sii nin- 2 CHE CINCY EBAE-ALE IR test cnc i:cum al incercat 68 aplic ideile nespee sive. Cand at fousit sh cand af dat grep si de ce? (are au transmis conceptul de limbs) al bir? 5, Analizeagua moment in care thai communica i birea inten artuinit fel, iar ea nu a fost reeepho" sna cum ai fi vit: Poate ci nu a Jost refuzat, ci doar pur si simpli mu a fost icentifieatd. De ce ‘onre intenfiile bine, sinceritatea st chigr .ganditul Ta onison” nur sunt intotdeauna de ajuns? dei pentru discatille de grup Discutati despre natura comuniciril in general $i despre cum pot aparea neintelegerile datorate comple- DiLati limbajulut 5: diverselor sale forme. Curn poate mediul, sexu, scara de valori saam.¢. complica supl- ‘montar acest proces? Cam pot pastra plin revervorul iubiti Gindusi importante Tublrea define un foc de prim rang in compertamen: ful uman, dar cuvantul in sine poate avea diverse di mensiunl si interpretir Relafia in sine pe care 9 pre- supune 0 Glanicie urmareste a cultiva fubize si » eee inimitate. De asemienea, GBsnitia este Iocul in care poate fl umplut ,ezers oral fubiri 1. Bescopers tei proverbe binecunoscutc, ée genul dubitea face ca lumea si se Invarteasca, care $8 prime statutul efervescent al iubict. Fxplica fnfelesul fiecruia in paste si implicafile pe care le fre pentru casnicie 2. Adesea, justiticim un comportament din cauza ci- niiia cineva ouferd in diverse folun, potrivite cu ‘eeea ce noi considers a fi motivafit ale iubiri. ‘Anolizeaza un asemenea exemplu cferit deo rela- 18 ‘cau 101 NATE An ra fie din presima ta:si demonstreaza de ce un con- ‘cept pervertit al iubiritcontribuie la aparitia mari- lor probleme. Gandestee Ia capi Say 1 alti cops din Try Aum sa rcicent peovocot ia an omporiamentinecsepibi incident ce ar pen B legat in parte de o perioacl in care copia a fost lips de abe fn ef Fr & putt ata pe co- paul respect” amples ,rezervora tun? lyolarea impiedicd inflorires \ubirii in cdsnicie. Gandeste te Ja o anumitd porioada in care ai fost despirtit fic de partener si care 0 contribu la listanfarea voastea. Apol, ofloetcazs la o distanta- re afectind dalorata neinjelegerilor. Ce consecinte fn plan personal au avut cele dous situati si in ce fel au punut flindreptate? 15 5, Un tezervor de iubire gol poate fi comparat ax un motor de masina ffr8 uici. Fitinventiv si caut alte ous metafore care ar putes descrie inteligent cu (Ge poate fi compara un rerervor de iubire gol ini-o ‘camnicio, in ce fel aceste comparatil scot ir evidar {8 imporianta laptului de a oferi yi ce a primi per ‘manent afectiune’ dei pentru discutiile de grup iscutati locul pe care 1 detine iubires in diverse sis- femefilozotice si leologice si despre felal in care ea con ‘tibule Ja sanatatea civilizatilor trecute si prevente. fn ce fol poste fi definit un asemenes sistem si cur poate fiaplicar?