Sunteți pe pagina 1din 1

BON DE POARTA

Se permite iesirea dnei/dlui __________________________ pe poarta – punctul de


control acces cu urmatoarele produse:

Produs Buc

Nume/Functie
Data ............................. Semnatura ............................

BON DE POARTA

Se permite iesirea dnei/dlui __________________________ pe poarta – punctul de


control acces cu urmatoarele produse:

Produs Buc

Nume/Functie
Data ............................. Semnatura ............................