Sunteți pe pagina 1din 8

Plan Educational de Interventie Individualizata

Informații generale

Numele elevului: TIHULCĂ CIPRIAN-MARIUS


Clasa : a V - a B
Data nașterii: 20.11.2004-Suceava
Psihodiagnostic: Deficiență mintală , grad-sever, ( SEOPS)
TSA-cu limbaj expresiv la nivel conversație simplă
Orientare spațio-temporală deficitară (nu percepe corect durata nici intervalele
mari de timp, nu utilizează reperele spațiale, nu percepe intervalele mari de timp în succesiunea firească),schemă corporală
insuficient conturată,deficiențe în percepția sinelui,în percepția celorlalți,în percepția timpului,comportament disruptiv, dificultăți de
construcție identitară cu manifestări stranii legate de autopercepția sinelui : susține că este altcineva, cu alt nume, cu altă vârstă data
nașterii concordând cu vârsta afirmată,își schimbă des identitatea și se revoltă când este contrazis revendicându - și identitatea aleasă,
refuză să lucreze dacă nu i se acceptă identitatea aleasă. Acasă afirmă că este adult , își alege numele și vârsta și mama nu - l
contrazice pentru a evita criza. Redă schematic stilizând imagini de pe coperți de manuale, reviste cu mare fidelitate.

Starea de sănătate:Deficiență funcțională gravă(cu asistent)-cod handicap 7, tulburare pervazivă


de dezvoltare(autism infantil)

Recomandarea Comisiei pentru Protectia Copilului : Program de recuperare pt. copilul cu dizabilități adaptat nevoilor sale

Intervenția : (echipa de caz)


Profesor de educație specială : Ungureanu Carmen
Profesor educator : Vargan Florentina
Profesor psihopedagog : Grozavu Lucica
Profesor kinetoterapeut : Puiu Bogdan
Medic școlar : Gaube Livia

Informatii educaționale : elev cu TSA- educabil, cu potențial de dezvoltare,cu limbaj expresiv la nivel de conversație
simplă, vârstă cronologică 13 ani, face zilnic naveta, citește, scrie după dictare, nu povestește dar răspunde la întrebări privind
conținutul textului,memorie mecanică de scurtă durată pentru informații care necesită operație de clasificare simplă (pe un singur
criteriu). Realizează contact vizual.vine din altă parte a camerei când este chemat, comportament disruptiv greu de gestionat în
comunitate(în clasă sau în curtea școlii) - în condiții de zgomot, stress, factori perturbatori, cu manifestări aggressive: țipă, prinde
interlocutorul de gât, lovește cu picioarele, își atacă colegii, înjură și ameniță cu moartea(,,te omor cu mâna mea ”). Dar acest
comportament poate fi monitorizat în cadrul relației terapeut-elev în activitățile 1-1. Cooperează f. bine când este liniște, finalizează
sarcina primită,apreciază recompensa socială,operează adunări și scăderi în concentrul 1 - 50 ajutându -se de numărătoare, intuiește
trecerea peste ordin. Recunoaște numerele în concentrul 1 - 1000 cu erori în asocierea cantității la număr. Cunoaște formele
geometrice (geometria plană), află termenul necunoscut (1 - 50), descompune numerele după model, operează cu noțiunile cantitative
mult - puțin, mare - mic, par-impar.

Comportament cognitiv:
Cu interese cognitive legate de utilizarea calculatorului și a telefonului mobil,de sortarea pe categorii a imaginilor reprezentând obiecte din
realitatea cunoscută lui, cu potențial de extindere a intereselor de cunoaștere,citește,scrie ,socotește,este cooperant,prezintă curiozitate în legătură cu
anumite subiecte stranii, cu motivație intrinsecă, foarte motivat pentru activitate cand se utilizeaza metoda euristica.

Comportament psihomotric si autonomie personală :bun echilibru dinamic,schemă corporală insuficient conturată,incapacitate de
orientare în spații nefamiliare, incapacitate de utilizare a reperelor spațiale și temporale (mai ales pentru intervalle mari de timp ),incapacitate de
utilizare a succesiunii în orientarea temporală
Relațiile sociale: Acceptă relaționarea distantă cu persoanele cunoscute,răspunde la întrebări simple,își exprimă dorințele bazale,pune
întrebări simple legate de concretul imediat,folosește propoziția în exprimare,uneori inițiază contactul,rectioneaza la tonul vocii ( pozitiv sau
negativ), este

Capacitati si competente, abilitati , puncte slabe , nevoi :

Are potențial de învățare și de dezvoltare, își poate focaliza atenția timp de 15min.pe o activitate,
Are abilități și interese de utilizare a tehnicii computerizate,interese stranii pentru
Obosește repede,se dezorganizează în condiții de suprasolicitare și zgomot,are nevoie de support emoțional,de învățare a modalităților de
expresie emoțională,are nevoie de medierea învățării.

Capacitati si competente, abilitati , puncte slabe , nevoi :

Obiective pe termen lung :medierea relațiilor și dezvoltarea abilităților sociale,învățarea pronumelor personale și utilizarea lor în limbajul
current,identificarea emoțiilor la ceilalți, exprimarea adecvată a propriilor emoții,identificarea reacțiilor adecvate într-o situație emoțională,formarea
și dezvoltarea autonomiei personale și sociale,desăvârșirea schemei corporale,a structurării spațiale și temporale și organizarea funcțională a
comportamentului pe coordonate temporale și spațiale corecte,dezvoltarea proceselor perceptive,formarea/dezvoltarea capacității de sesizare a
relațiilor spațiale și a relațiilor cauzale
Dezvoltarea limbajului funcțional prin formarea de abilități conversaționale avansate,dezvoltarea capacității de înțelegere prin sesizarea legăturii
cauză-efect, dezvoltarea atenției sociale,învățarea secvențialității și a deprinderii de a povesti un text pe baza ideilor principale,formarea deprinderii
de a-și organiza activitatea pe baza instrucțiunilor scrise

Stingerea comportamentelor disrumptive și formarea de comportamente înalt-funcționale


Domenii de interventie recomandate :cognitiv, psihomotor, comportamental
A.Domeniul de interventie cognitiv
Obiective pe termen scurt Metode si mijloace Perioada de timp Criterii de evaluare Metode si instrumente de
didactice evaluare

Sem I Minimum 8 reușite din 10 Grile ABA


-înv.pronumelui pers.eu-tu Joc did.”Eu pun-tu pui” Incercări

-înv.pron.pers.noi-voi Ex. structurat


-înv pron.pers.el-ea Manual de comunicare
-înv.pron. pers.ei-ele ABA

-înv. secvențialității Kit ABA Sem I,II Minimum 8 reușite din 10 Grile ABA
Incercări

-form.deprinderii de a Manual de comunicare Sem I,II Idem idem


extrage ideile principale ABA
dint-un text dat

-formarea deprinderii de a Kit ABA Sem. I,II Observația directă


povesti după imagini
idem

-formarea deprinderii de Manual ABA, fișe de Sem. I


povesti un text citit lectură
Girle ABA
-valorificarea unor situații
concrete de viață în Conversația
comunicare ,explicația,înv.mediată
B.Domeniul de interventie psihomotor
Obiective pe termen scurt Metode si mijloace Perioada de timp Criterii de evaluare Metode si instrumente de
didactice evaluare
-desăvârșirea schemei Puzzle Sem I 8reușite din 10 încercări Grile ABA
corporale didactic,desen,ex.gimnastică
-învățarea noțiunilor
spațiale și formarea Învățarea mediată
abilităților de orientare în Ceasul
spațiul fizic Calendarul
-form. abilității de a utiliza
reperele în orientare Exercițiul structurat
-form. noțiunilor Ex. de discriminare vizuală An școlar
temporale și a abilității de şi de utilizare adecvată a
a se orienta temporal noţiunilor spaţiale

-formarea abilităților de Ex. De recunoaştere şi


orientare spațio-corporală exprimare a diferitelor An școlar
poziţii

Exerciţii de coordonare
dinamică
C.Domeniul de interventie : comportamental
Obiective pe termen scurt Metode si mijloace didactice Perioada de timp Criterii de evaluare Metode si instrumente de
evaluare
Sem I 8 reușite din 10 încercări Grile de observație a
Stingerea comportamentelor Modelare comportamentală comportamentului
disrumptive:crize de nervi
,refuz sarcină,autostimulare, ABA
părăsirea spațiului de lucru,