Sunteți pe pagina 1din 20

Petre Elinescu

ALBUM
PENTRU FLAUT

Ştima

GRAF OART
©2015. Toate drepturile rezervate.
Copierea de orice fel se va efectua exclusiv
cu acordul scris al S.C. Casa de Editură GRAFOART.

Realizarea grafică a copertei aparţine editurii.

În elaborarea prezentei ediţii s-au utilizat manuscrise


puse la dispoziţie de familia compozitorului.

I S M N: 979-0-707653-55-5

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART


Bucureşti, str. Braşov nr. 20

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu


Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1

TEL.:
0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12
E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
COMENZI ON-LINE: WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO
LUCRARE PROTEJATĂ
FOTOCOPIEREA
(CHIAR ŞI PARŢIALĂ)
ESTE INTERZISĂ

SEVERUS
Allegro de Concert

Petre Elinescu

-3-
INTRODUCERE ŞI DANSUL VRĂJITOARELOR
Opus 15

- 10 -
O IDILĂ

- 14 -
SCENĂ PASTORALĂ ROMÂNĂ
Fantezie simfonică cu solo de flaut - reducţie pentru flaut şi pian

- 16 -
ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ
DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR !

VĂ MULŢUMIM DACĂ NU VEŢI FOTOCOPIA ACEASTĂ LUCRARE INTEGRAL SAU PARŢIAL !

RESPECTAŢI EFORTUL AUTORULUI ŞI AL ECHIPEI REDACŢIONALE


ŞI SUSŢINEŢI PUBLICAREA ALTOR LUCRĂRI SIMILARE !

PUTEŢI ACHIZIŢIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu


Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1
(lângă Liceul de muzică G. Enescu)

SAU

PUTEŢI COMANDA ONLINE VIZITÂND

WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART)
Petre Elinescu

ALBUM
PENTRU FLAUT

GRAF OART
©2015. Toate drepturile rezervate.
Copierea de orice fel se va efectua exclusiv
cu acordul scris al S.C. Casa de Editură GRAFOART.

Realizarea grafică a copertei aparţine editurii.

În elaborarea prezentei ediţii s-au utilizat manuscrise


puse la dispoziţie de familia compozitorului.

I S M N: 979-0-707653-55-5

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART


Bucureşti, str. Braşov nr. 20

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu


Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1

TEL.:
0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12
E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
COMENZI ON-LINE: WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO
Petre Elinescu
- flautist şi compozitor -
(n. 14.08.1869 Izvoru Bârzii MEHEDINŢI - d. 26.06.1947 Bucureşti)

Studiile muzicale le-a început în Drobeta Turnu Severin (1880-1889) cu profesorul Wenzel
(flaut) şi Johann Misbach (flaut, teorie-solfegiu), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti
(1889-1894) cu Luigi de Santis (flaut), Gheorghe Brătianu (teorie-solfegiu) şi Eduard Wachmann
(armonie). Flautist în orchestra Operei Italiene din Bucureşti (1892-1894) şi în orchestra
Filarmonicii din Bucureşti (1894-1936), profesor de flaut la
Conservatorul din Iaşi (1899-1900) şi Conservatorul din
Bucureşti (1900-1936) şi flautist în orchestra Operei Române
din Bucureşti (1921-1930).
A susţinut recitaluri şi concerte de muzică de cameră (a
colaborat cu Cvartetele „Carmen Sylva” şi „C.C. Nottara” din
Bucureşti etc.). A fost membru fondator la Societatea
Compozitorilor Români, îndeplinind funcţia de cenzor. A fost
preşedintele comisiei de arbitraj pe lângă Sindicatul Artiştilor
Instrumentişti din România. A cules şi a prelucrat folclor şi
muzică lăutărească. A realizat imprimări pe discuri la casele
„Columbia” şi „Grammophone”. A transcris pentru flaut piese
instrumentale şi vocale de P. Sarasate, P.I. Ceaikovski,
Constantin Dimitrescu, Grigore Ventura, George Cavadia,
George Stephănescu, Leopold Stern, Năstase Ochialbi etc.
MUZICĂ SIMFONICĂ
• Scenă pastorală română (1893), fantezie simfonică cu solo de flaut, Bucureşti, 1898 (flaut şi pian);
• Amintiri de peste Olt (1899), fantezie simfonică cu solo de flaut, Bucureşti.
MUZICĂ DE CAMERĂ
• Introduction et Danse des sorcieres (1902), pentru flaut şi pian, Bucureşti, 1902;
• O idilă pentru flaut şi pian, Craiova, 1904;
• Severus (1916), Allegro de concert pentru flaut şi pian, Craiova, 1916;
• Elegia română (1923), piesă de concert pentru flaut şi harpă (cvartet de coarde);
• Nedee (1926), piesă de concert în stil popular pentru flaut şi pian.
MUZICĂ CORALĂ
• Până când? (1901), cântec patriotic pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de V.A. Urechia.
LUCRĂRI DIDACTICE
• 3 Studii de concert pentru flaut şi pian, Bucureşti;
• Metodă de flaut pentru uzul Conservatorului, manuscris multiplicat.
EDIŢII CRITICE
• Colecţiune de cântece populare arangeate pentru flaut, Bucureşti, cuprinde: Hora de la Bolintin -
Gr. Ventura; Cântec de fericire - G.M. Stephănescu; Hora din vodevilul Lipitorile satelor - Alex.
Flechtenmacher; Dormeai! - J. Villacros; Luna mea - G. Cavadia; Deşteaptă-te române - A Pann;
Doina Mehedinţului - Petre Elinescu; Hora din Scena pastorală - Petre Elinescu; Când luna-n mai -
Scarlat; Hora de la Griviţa - Gr. Ventura; Prea târziu - Leopold Stern; Hora Mitocanca - Năstase
Ochialbi; Colea-n vale la fântână - popular; Popa are două fete - popular; Hora boierească -
Costache Dinicu; Sârba din cimpoi - Petre Elinescu.
LUCRARE PROTEJATĂ
FOTOCOPIEREA
(CHIAR ŞI PARŢIALĂ)
ESTE INTERZISĂ

Bunului român şi om de bine D. Iuca


SEVERUS
ALLEGRO DE CONCERT
Petre Elinescu
(1869 - 1947)

-4-
- 15 -
- 16 -
- 18 -
INTRODUCTION ET DANSE DE SORCIÈRES
INTRODUCERE ŞI DANSUL VRĂJITOARELOR
OPUS 15

- 23 -
- 30 -
O IDILĂ

- 34 -
SCENĂ PASTORALĂ ROMÂNĂ
FANTEZIE SIMFONICĂ CU SOLO DE FLAUT
REDUCŢIE PENTRU FLAUT ŞI PIAN

- 40 -
- 45 -
ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ
DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR !

VĂ MULŢUMIM DACĂ NU VEŢI FOTOCOPIA ACEASTĂ LUCRARE INTEGRAL SAU PARŢIAL !

RESPECTAŢI EFORTUL AUTORULUI ŞI AL ECHIPEI REDACŢIONALE


ŞI SUSŢINEŢI PUBLICAREA ALTOR LUCRĂRI SIMILARE !

PUTEŢI ACHIZIŢIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu


Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1
(lângă Liceul de muzică G. Enescu)

SAU

PUTEŢI COMANDA ONLINE VIZITÂND

WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART)