Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTE MASTER ANUL I

An I 2016/2017

(S1) Etapele de bază în reblitarea orală impanto – protetică:


(a) Investigarea detaliată a pacientului;
(b) Stabilirea diagnosticului;
(c) Conceperea planului de tratament;
(d) Etapizarea tratamentului;
(e) Realizarea tratamentului protetico-implantar;
(f) Dispensarizarea pacientului.
Obs.:alte observații din partea masterandului

(S2)
 Contraindicaţii sistemice absolute ale tratamentului chirurgical pentru
inserarea de implante (table A);
 Contraindicaţii sistemice relative ale tratamentului chirurgical pentru inserarea
de implante (table B);
 Cele patru clase de rezervă osoasă care se pretează la inserarea de implante
endoosoase – după Mish (fig.1) – și observații masterand;
 Diferite stadii de atrofie şi resorbţie a crestelor reziduale la mandibulă (fig.3) –
și observații masterand;

(S3)
 Aprecierea ofertei osoase (fig.4) – și observații masterand;
 Inserarea a două implante rădăcină în spaţiul interforaminal la mandibulă
(fig.5) – și observații masterand;
 Radiografia panoramică și opțiuni terapeutice (fig.6 a, b,c; fig.7) – și observații
masterand;
 Opţiuni protetice în implantologie;
 Coroană solo pe implant fixată prin cimentare (fig.8) – și observații masterand;
 Coroană solo pe implant fixată prin înşurubare (fig.9) – și observații
masterand;

(S4)
 Punţi cu agregare mixtă – ED TERMINALĂ (fig.10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) – și
observații masterand;
 Punţi cu agregare pur implantară – ED TERMINALĂ (fig.11 a, b, c, d, e, f, g) –
și observații masterand;
 Fixare din lateral (fig.12 a, b, c, d, e, f, g, h, i) – și observații masterand;
 Punţi de întindere mărită cu agregare mixtă-breşă ed lungă (fig.13 a, b, c, d, e,
f) – și observații masterand;
 Punți de întindere mărită cu agregare implantară – breșă ed lungă (fig.14 a, b,
c) – și observații masterand;
 Proteză fixă hibridă (fig.15 a, b, c, d, e, f, g) – și observații masterand;

(S5)
 Selectarea și pregătirea pacienților pentru implantare - / Tipuri de implanturi
utilizate în terapia edentaţiei totale şi parţiale;
 Combinaţii posibile privind forma crestelor alveolare şi calitatea structurală a
osului;
 Selectarea pacienţilor;
 Clasificarea crestelor alveolare după anatomia şi dimensiunile acestora;
 Cauzele eşecului;
 Tipuri de implanturi utilizate în terapia edentaţiei totale şi parţiale (fig.1, fig.2,
fig.3) (implanturi intramucoase / implanturi subperiostale / implanturi
intracorticale / implanturi intraosoase).

(S6)
 Implanturi endoodoase (fig.5, fig.6, fig.7, fig.8) – și observații masterand;
 Elementele sistemului implanter (fig.9) – și observații masterand;
 Alcătuirea stâlpilor implantari (fig.10) – și observații masterand;
 Sisteme antirotire din corpul implantului (fig.11, fig. 12) – și observații
masterand;
 Moduri fixare (bont protetic) la corpul implantar (fig.13) – și observații
masterand;
 Tipuri reprezentative de stâlpi implantari (fig.14) – și observații masterand;
 Colereta stâlpului implanter (fig.15) – și observații masterand;
 Stâlpi implantari estetici (fig.16) – și observații masterand;

(S7)
 Implantul transmandibular (fig.18) – și observații masterand;
 Diverse forme constructive de implanturi (fig.19) – și observații masterand;
 Zona de implantare (fig.20) – și observații masterand;
 Exemplu acoperire cu plasma de titan (fig.21) – și observații masterand;
 Tipuri reprezentative de implanturi din zirconiu (fig.22) – și observații
masterand;
 Principalele avantaje clinice ale implanturilor de zirconiu;
 Descrierea caracteristicilor constructive ale unui implant (fig.23) – și observații
masterand;

(S8)
 Tehnici chirurgicale în implantologie. Principalele etape clinice privind
inserarea implanturilor dentare;
 Principalele etape clinice privind inserarea implanturilor dentare (pasul 1,
pasul 2, pasul 1, pasul 4, pasul 5, pasul 6, pasul 7, pasul 8, pasul 9, pasul 10,
pasul 11);
 Metode de evaluare a osteointegrării implanturilor dentare;
 Stabilitatea implanturilor dentare (principiile / factorii deinfluență /
histomorfometria osoasă / tipuri de microscopie).

(S9)
 Testul de percuție;
 Sistem Periometer (fig. 1, fig. 2, fig. 3) – și observații masterand;
 Sistemul Periotest;
 Interpretarea valorilor Periotest (tebelul 2 și fig.4) – și observații masterand;
 Analiza frecvenţei de rezonanţă;
 Factorii care influenţează RFA (fig.5) – și observații masterand;

(S10)
 Sistem 3D TRACK de ghidare cu navigație asistată de calculator (fig.1, fig.2,
fig.3, fig.4, fig.5) – și observații masterand;
 Conceptele supraprotezelor cu sprijin implantar la mandibulă (fig.6 – conceptul
I și fig.7 – conceptul II și fig.8 – conceptul III și fig.9 – conceptul IV) – și
observații masterand;
 Conceptele supraprotezelor cu sprijin implantar la maxilar (fig.10 – conceptul I
și fig.11 – conceptul II și fig.12 – conceptul III și fig.13 – conceptul IV) – și
observații masterand;
(S11)
 Opţiuni de tratament prin supraprotezare în cazul tratamentului edentatiei
totale mandibulare:
 Supraprotezarea de tip 1 (fig.14, fig.15) – și observații masterand;
 Supraprotezarea de tip 2 (fig.16) – și observații masterand;
 Supraprotezarea de tip 3 (fig.16.1, fig.16.2) – și observații masterand;
 Supraprotezarea de tip 4;
 Supraprotezarea de tip 5.
 Verificarea relației țesut gingival-implant.

(S12)
 Etape în terapia protetică cu suport implantar;
(a) Etape clinice (fig.1, fig.2, fig.3) – și observații masterand;
(b) Etape de laborator (fig.4, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10, fig.11,
fig.12, fig.13, fig.14) – și observații masterand;
(c) Etape combinate: clasice & laborator (fig.16, fig.17, fig.18, fig.19,
fig.20, fig.21, fig.22) – și observații masterand;

(S13)
 Conceptul sprijinului tripodal și axul de basculare al protezelor mobile (fig.23,
fig.24, fig.25) – și observații masterand;
 Deficiențe / defecte în plan vertical și orizontal ale crecrestelor alveolare
(fig.26, fig.27, fig.28, fig.29, fig.30) – și observații masterand.

(S14)
 Distracţia orizontală (fig.31, fig.32, fig.33, fig.34, fig.35, fig.36, fig.32, fig.38,
fig.39) – și observații masterand;
 Distracţia cu inserarea simultană a implantelor şi aplicarea membranei de
protecţie (fig.40, fig.41, fig.42, fig.43, fig.44, fig.45, fig.46, fig.47) – și observații
masterand.

(S15)
 Edentaţia totală maxilară rezolvată prin:
 reconstrucţie protetică fixă pe implante (fig.48) – și observații
masterand;
 lucrări conjuncte pe implante (fig.49) – și observații masterand.
 Edentaţie totală bimaxilară rezolvată prin reconstrucţie protetică fixă (fig.50) –
și observații masterand;
 Creastă maxilară edentată total foarte favorabilă implantelor, cu înălţime şi
lăţime maximă (fig.51) – și observații masterand.

(S16)
 Edentaţie termino-fronto-terminală maxilară rezolvată prin Iucrări protetice cu
sprijin mixt (fig.52) – și observații masterand;
 Edentaţia incisivului central superior reconstruită prin lucrare fixă pe implant
unidentar (fig.53) – și observații masterand;
 Imagini radiologice (fig.54) – și observații masterand;
 Implante şurub şi cilindru montate pe maxilar într-o edentaţie totală (imagine
radiologică) (fig.55) – și observații masterand.

(S17)
 Procese la interfaţa implant-ţesut:
 Biomateriale utilizabile în corpul uman;
 Caracteristici generale ale biomaterialelor;
 Necesitatea şi importanţa cunoaşterii proceselor de la intefaţa
biomaterial-ţesut viu;
 Reacţii la interfaţa ţesut biologic – implant;

(S18)
 Particularitățile specifice biomaterialelor:
 Reacţii la interfaţa ţesut biologic – implant;
 Aspecte privind vindecarea și răspunsul localizat al țesuturilor la:
 Nivelul țesutului moale;
 Nivelul țesutului osos;

(S19)
 Diagramele Pourbaix ale coroziunii;
 Probabilitatea de coroziune şi curbe de polarizare;
 Factorii care influenţează stabilitatea implanturilor dentare.
(S20)
 Coexistenta biomaterial–țesut gazdă şi biocompatibilitatea tisulară;
 Factori care afecteaza biocompatibilitatea implanturilor;
 Avantaje biologice ale titaniului.