Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin

Clasa a VIII-a B

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Clasa a VIII-a B
Diriginte : prof. Gheorghe Liliana
Obiectivele propuse:
1. Colaborarea familie – consilier şcolar îm vedera eficientizării procesului de învăţământ;
2. Creşterea randamentului activităţii didactice;
3. Implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al instituţiei şi de crearea unui ambient
propice desfăşurării optime a învăţării;
4. Rezolvarea eficientă a tuturor problemelor ce se ivesc prin intermediul comunicării directe, în
termeni amiabili.

Nr. Data Tematica Mijloace de realizare


crt
1. septembrie  Discutarea unor probleme de organizare Discuții
 Alegerea Comitetului de părinți
 Discutarea situatiior de acomodare si comportamentale
 Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară
2. octombrie Îmi cunosc bine copilul? Chestionar
 Comunicare si respect – masa rotunda, discutii despre o Referat
comunicare eficienta; Discuții
 Analizarea situatiei la invatatura realizata pana la
aceasta data;
3. decembrie Dezvoltarea personalității elevului Referat
 Educația celor 7 ani de acasă Dezbatere
 Metode şi procedee de educaţie utilizate în familie
 Atitudini greşite ale elevilor in rel cu parintii
 Situatia elevilor in situatie de corigenta
4. ianuarie Cauze ale eșecului școlar Dezbatere pe tema rolului
 Pericolul stresului de la o vârstă fragedă: dezbatere, părinţilor în obţinerea
consiliere cu privire la semnele şi cauzele apariţiei succesului şcolar de către
elevi.
stresului la copii.
Dezbatere cu privire la
 Modalităţi de prevenire a stresului. semnele şi cauzele apariţiei
 Discutarea situatiei la invatatura si purtare a elevilor in stresului la copii.
semestrul I; Chestionar
Diverse.
5. martie Climatul afectiv al familiei Referat
 Alegerea prietenilor Dezbatere
 Medode de cunoaştere a adolescentului Metodologii
 Metodologia de organizare şi desfăşurare a testelor
naţionale, în vederea accesului absolvenţilor clasei aVIII-
a în clasa a IX-a.
6. mai Recapitulările finale: Discuții
 Prezentarea importanţei perioadei recapitulărilor finale la
sfârşit de an şcolar.
 Modalităţi de evaluare care se vor aplica.
Instruirea părinţilor cu privire la desfăşurarea E.N. 2019 Broșură
şi Admitere
Diverse.
7. iunie Pași spre liceu!
 Informarea cu privire la metodologia de desfăşurare a Metodologii
1
testelor naţionale.
 Consiliere cu privire la alegerea specializărilor pentru Discuții
admiterea la liceu.
 Implicarea familiei în orientarea şcolară şi
profesională a elevului din clasa a VIII-a.
 Concluzii asupra disciplinei si situatiei la invatatura a
elevilor, la sfarsit de an scolar
 Informare: Completarea fisei de optiuni. Broșură

S-ar putea să vă placă și