Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE LA DISCIPLINA PSIHOLOGIE

CLASA a X-a

An scolar 2010- 2011

PROFESOR PSIHOLOG
STAMATACHI ELENA ANCA
Conţinuturi Competenţe specifice Ore săptămâna Metode Evaluare

şi rolul lor în evoluţia personalităţiProcesele psihice Unitatea de învăţare:


- identificarea gradului de familiaritate cu anumite
concepte specifice limbajul psihologic;
- identificarea nivelului de interes faţă de domeniul S1 13-
TESTARE INITIALA 1 Chestionar --
psihologiei 19.09.2010
- identificarea aşteptărilor vis-a-vis de ora de
psihologie
Psihicul şi caracteristicile Conversaţia Observare
acestuia euristica sistematica
*Legătura psihic-creier Explicaţia
C.1.1.Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea
*Psihicul ca formă a vieţii de Studiul de caz Chestionar
rolului lor în evoluţia personalităţii.
relaţie S2 – S4 Exemplul e
C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele psihice
*Psihicul ca procesor complex de 20.09- Problematizare Orala
C.3.1.Relaţionarea eficientă/ cooperarea cu ceilalţi în
informaţii 26.09.2010 a
colectarea, interpretarea şi evaluarea informaţiilor 3
*Psihicul ca traducător subiectiv 27.09-3.10.2010 Dezbaterea Fise de
referitoare la procese şi manifestări psihice
al realităţii 04.10- Lucrul cu fişe evaluare
C.3.3.Rezolvarea, prin cooperare cu ceilalţi a unor
*Psihicul ca rezultat al fiinţării 10.10.2010
situaţii problemă cu ajutorul cunoştinţelor de
printre oameni
psihologie
Relaţia dintre procesele
psihice şi rolul lor în evoluţia
psihicului
Proba scrisă +
Investigaţia

S5 11-
EVALUARE C.1.1 , C.1.2, C.3.1.,C.3.3. 1
17.10.2010

Procese cognitive senzoriale C.1.1.Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea Brainstorming Observare


–caracterizare generală: rolului lor în evoluţia personalităţii S6 – S9 Conversaţia sistematica
rocesele senzorialeUnitatea de învăţare:

*Senzaţii: Definire, C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele psihice 18.10- euristica
caracterizare generală C.2.1.Analizarea unor procese psihice pornind de la 24.10.2010 Exerciţii Chestionar
*Percepţii: Definire, exemple concrete 25.10- Explicaţia e
caracterizare generala 4 Analogia Orala
C.2.2. Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, 31.10.2010
*Reprezentări: Definire, prin comparare 01.11 -7.11.2010 Lucrul cu fişe
caracterizare generală C.3.1 Relaţionarea eficientă/ cooperarea cu ceilalţi în 08.11- Problematizare Fise de
Corelaţii între procesele colectarea, interpretarea şi evaluarea informaţiilor 14.11.2010 a evaluare
senzoriale referitoare la procese şi manifestări psihice Exemplul
RECAPITULARE - EVALUARE Proba scrisă + Investigaţia

S10 15.11-
C.1.1, C.1.2, C.2.1, C.2.2., C.3.1. 1
21.11.2010
Or
Conţinuturi Competenţe specifice săptămâna Metode Evaluare
e

Unitatea de învăţare:
Motivaţia: Conversaţia Observare
C.1.1. Identificarea proceselor psihice şi
*Definire si caracterizare euristica sistematica
caracterizarea rolului lor în evoluţia
*Structuri motivaţionale Brainstorming
personalităţii
*Optimum motivaţional Explicaţia Chestionare
C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele
Analogia Orala
psihice S20 14.02-
1 Exerciţii
C.2.1.Analizarea unor procese psihice 20.02.2011
Lucrul cu fişe Fise de
pornind de la exemple concrete
Jocul de rol evaluare
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie
Exemplul
în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii
Problematizare
concrete de viaţă
a
Afectivitatea: C.1.1. Identificarea proceselor psihice şi Conversaţia Observare
*Definire caracterizarea rolului lor în evoluţia euristica sistematica
*Proprietăţile proceselor afective personalităţii Explicaţia
personalităţii

*Clasificarea proceselor afective C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele Studiul de caz Chestionare
psihice S21 21.02.- Exemplul Orala
1
C.2.1.Analizarea unor procese psihice 27.02.2011 Problematizare
pornind de la exemple concrete a Fise de
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie Dezbaterea evaluare
în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii Lucrul cu fişe
concrete de viaţă
Procesele psihice reglatorii şi rolul lor în dezvoltarea

Voinţa: C.1.1. Identificarea proceselor psihice şi Brainstorming Observare


*Definire si caracterizare caracterizarea rolului lor în evoluţia Conversaţia sistematica
*Fazele actelor voluntare personalităţii euristica
*Dezvoltarea voinţei (calităţile C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele Exerciţii Chestionare
voinţei) psihice S22 28.02- Explicaţia Orala
1
C.2.1.Analizarea unor procese psihice 6.03.2011 Analogia
pornind de la exemple concrete Lucrul cu fişe Fise de
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie Problematizare evaluare
în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii a
concrete de viaţă Exemplul
Funcţia psihică ”Atenţia” C.1.1. Identificarea proceselor psihice şi Conversaţia Observare
*Definire si caracterizare caracterizarea rolului lor în evoluţia euristica sistematica
*Formele atenţiei şi educarea lor personalităţii Explicaţia
C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele Studiul de caz Chestionare
psihice S23 07.03- Exemplul Orala
1
C.2.1.Analizarea unor procese psihice 13.03.2011 Problematizare
pornind de la exemple concrete a Fise de
C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie Dezbaterea evaluare
în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii Lucrul cu fişe
concrete de viaţă
S24 14.03- Proba scrisă + Studiu
RECAPITULARE - EVALUARE 1 de caz
20.03.2011
Conţinuturi Competenţe specifice Ore săptămâna Metode Evaluare
Caracterizarea generală a Conversaţia Observare
personalităţii euristica sistematic
C.1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale
*Definirea conceptului de Explicaţia a
personalităţii
„personalitate” S 25 21.03- Exemplul Chestionar
C.2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a 1
*Personalitatea ca individualitate 27.03.2011 Problematizarea e
personalităţii celorlalţi
unică Lucrul cu fişe Orala
Analogia Fise de
evaluare
Temperamentul C.1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale Conversaţia Observare
*Definire şi caracterizare personalităţii euristica sistematic
Structura şi dezvoltarea personalităţiiUnitatea de învăţare:

*Influenţa temperamentului în C.2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a Explicaţia a


S26
viaţa psihică (relaţia personalităţii celorlalţi Exemplul Chestionar
1 28.03 – 03.04.2011
temperament – caracter) C.4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare Problematizarea e
*Tipuri temperamentale personală din perspectiva cunoştinţelor de Lucrul cu fişe/ Orala
psihologie teste Fise de
Joc de rol evaluare
Aptitudinile C.1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale Conversaţia Observare
*Definire şi caracterizare personalităţii euristica sistematic
*Forme-tipologia, clasificarea C.2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a Explicaţia a
S 27 -S28
aptitudinilor personalităţii celorlalţi Studiul de caz Chestionar
04.03 – 10.04.2011
*Înnăscut sau dobândit C.3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu ceilalţi, a Exemplul e
2 11.03 - 17.03.2011
*Inteligenţa ca aptitudine unor trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în Dezbaterea Orala
generală activitate Lucrul cu fişe Fise de
C.4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare evaluare
personală din perspectiva cunoştinţelor de
psihologie
VACANTA DE PASTE 16 APR – 25 APR 2011
Caracterul C.1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale Conversaţia Observare
* Definire şi caracterizare personalităţii euristica sistematic
Componenta de bază a C.2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a Explicaţia a
caracterului – atitudinea stabilă personalităţii celorlalţi Exemplul Chestionar
S29 25.04
*Interdependenţa caracter – C.4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare Problematizarea e
1 -30.04.2011
motivaţie – afectivitate – voinţă personală din perspectiva cunoştinţelor de Lucrul cu fişe Orala
(laturi ale atitudinii stabile) psihologie Analogia Fise de
C.5.1. Caracterizarea profilului unui participant evaluare
responsabil şi eficient la luarea deciziilor în
comunitate
Creativitatea Conversaţia Observare
*Definire si caracterizare euristica sistematic
C.1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale
generală Brainstorming a
personalităţii
S30 02.05 – 08. Explicaţia Chestionar
C.4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare 1
05.2011 Analogia e
personală din perspectiva cunoştinţelor de
Exerciţii Orala
psihologie
Lucrul cu fişe Fise de
evaluare
RECAPITULARE - EVALUARE S 31 09.05- Mini-proiect investigativ
C.1.3, C.2.3., C.3.2., C.4.2., C.5.1. 1
15.05.2011
Conduita psihosocialăUnitatea de învăţare: Conţinuturi Competenţe specifice Ore săptămâna Metode Evaluare

Conversaţia Observare
Imaginea de sine şi percepţia
C.2.4. Evaluarea unor tipuri de euristica sistematica
socială a imaginii de sine
comportament psihosocial în contexte Explicaţia
*Identitatea psihosocială & Percepţia de
situaţionale date S.32 16.05- Studiul de Chestionare
sine 1
C.3.3. Rezolvarea, prin cooperare cu 22.05.2011 caz Orala
*Percepţia celorlalţi
ceilalţi a unor situaţii problemă cu Exemplul
*Explicarea comportamentelor celorlalţi
ajutorul cunoştinţelor de psihologie Dezbaterea Fise de evaluare
– Atribuirea
Lucrul cu fişe
C.1.4. Recunoaşterea unor tipuri de Conversaţia Observare
Relaţiile interpersonale şi rolul lor în relaţii interpersonale, a unor euristica sistematica
formarea şi dezvoltarea comportamente şi atitudini sociale în Explicaţia
personalităţii situaţii date Studiul de Chestionare
*Personalitatea - o construcţie socială C.2.4. Evaluarea unor tipuri de S33 23.05 caz Orala
1
*Motivaţia de afiliere comportament psihosocial în contexte -29.05.2011 Exemplul
*Atracţia personală situaţionale date Dezbaterea Fise de evaluare
*Autodezvăluirea C.4.3. Adecvarea conduitei psiho - Lucrul cu fişe
*Relaţii interpersonale apropiate sociale la diferite situaţii

C.2.4. Evaluarea unor tipuri de Conversaţia Observare


comportament psihosocial în contexte euristica sistematica
situaţionale date Explicaţia
Comportamente pro şi antisociale C.3.3. Rezolvarea, prin cooperare cu Studiul de Chestionare
S34 30.05-
*Comportamentul de ajutorare ceilalţi a unor situaţii problemă cu 1 caz Orala
05.06.2011
*Comportamentul agresiv ajutorul cunoştinţelor de psihologie Exemplul
C.5.2. Manifestarea unor comportamente Dezbaterea Fise de evaluare
pro-sociale necesare participării la Lucrul cu fişe
rezolvarea problemelor comunităţii
S35 06.06-
RECAPITULARE -EVALUARE C.1.4, C.2.4., C.3.3., C.5.2 1 12.06.2011 Eseu argumentativ şi creativ