Sunteți pe pagina 1din 64

17.

834 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Birou autorizat contabilitate, 21. Certificate energetice Garsoniera - 27. Contabilitate consultanta fiscala, 34. Expert contabil Bucuresti sector 2 40. Infiintari de firme Activitati fidu- 47. Profesionalism, competenta, legali-
salarizare, audit, Birou autorizat contabili- 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 resurse umane, Ofer servicii prompte si Bucur Obor Expert contabil autorizat CEC- ciare, consultanta in afaceri, fis- tate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept
tate si audit oferim servicii de calitate in camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. profesionale de consultanta fiscala si con- CAR Bucuresti sector 2 Bucur Obor ofera cala si contracte; negocieri; fon- litigios imobiliar? Va oferim consultanta
Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tar- Casele - 230 lei. (0799.740.544 tabilitate completa, inclusiv primara, finan- servicii de consultanta fiscala, servicii con- duri europene. Administrare de imobiliara, juridica, in materia Dreptului de
ife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; office@mauwis.ro ciara, inventare, bilanturi, declaratii, decon- tabile, depunere situatie financiara la patrimonii, bunuri mobile si imo- Proprietate, revendicari, retrocedari imobil-
turi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, ANAF, reprezentare control, resurse bile. Administrare de afaceri si de iare. 100 {; (0758.259.751
70 L; (0726.153.129 office@unicorncon- umane. 150 L; (0773.883.055/ firme. (0740.368.324 office@imobservicecenter.ro
sulting.ro 22. Certificate energetice efectuam, (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com av.mihai.russu@gmail.com
necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. 021.253.19.85
hosugabrielanetwork@gmail.com 48. Reprezentanta si asistenta
15. Birou expert contabil autorizat CEC- Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 28. Contabilitate, servicii complete juridica in fata tuturor autoritatilor
CAR ofer servicii contabilitate completa 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA de contabilitate si intocmirea situ- Infiintari societati si
41.
administrative si juridice din Bul-
inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 35. Expert Contabil Judiciar, Cen- gazduire sediu social,
Acte, avoca¡i, bazate pe profesionalism si seriozitate.
Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabili- contact@vreauenergetic.ro www.vreauen-
atiilor financiare pentru toate
tipurile de societati comerciale, zor, Evaluator Anevar Intocmire
Expertize Contabile judiciare si toate actele si modificar-
garia pentru societatile comer-
ciale romanesti efectuand trans-
ergetic.ro detalii pe www.biroulcontabil.ro port rutier de marfa sau de cala-
tate, consultanta fiscala, resurse umane, 100 L; (0725.316.318
extrajudiciare, contabiliate finan- ile actelor pentru Reg- tori. (0744.221.138/ 0767.159.717
contabili, notari servicii salarizare (0766.529.524
nuta.georgeta@gmail.com
23. Consultant credite bancare Oferim
servicii de consultanta si interemediere
office@biroulcontabil.ro
ciara, bilant contabil, declaratii,
consultanta financiara; raport de istrul Comertului etc., d_marinow71@abv.bg
pentru obtinerea unui credit bancar de
www.biroulcontabil.ro cenzor, dosar radiere societate www.infiintari-firme- 49. Servicii contabile complete
1. Absolut accesibil firma autorizata 16. Cabinet de avocat specializat in drept nevoi personale. Steregerea din biroul de 29. Contabilitate, fiscalitate, salarizare,
comerciala (0762.599.829/ bucuresti-ilfov.ro Cabinet de contabilitate cu sediul
penal ofera asistare si reprezentare in 031.430.31.42 in Bucuresti, oferim servicii com-
CECCAR ofera servicii complete de con- credit. Rel la tel. Cristi. contabilitate, servicii complete pentru soci- gguzinschi@yahoo.com (0767.429.878
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- cauze in fata instantei sau altor institutii ale cristi.lipan88@gmail.com; (0749.208.552 etati comerciale, pentru persoane fizice plete de contabilitate, resurse
cat, contracte de munca revisal, declaratii statului, cu posibilitate de deplasare in cristi.lipan88@gmail.com autorizate si asociatii de proprietari. Verifi- 42. Infiintari societati comerciale Beta umane, salarizare, declaratii fis-
36. Expert contabil. Evidenta contabila cale, intocmire si certificare
fiscale lunare, semnatura digitala, refacere provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 cam evidente si daca este cazul facem completa, salarizare, resurse Cont Expert puncte de lucru, cesiuni,
contabilitate, 100 L; (0722.657.989 av.laura.malita@gmail.com 24. Contabil cu experienta, contabil cu corectiile necesare; 250 L; includeri si excluderi asociati, autorizatii, bilant. (0728.422.440 office@con-
umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, talogic.ro
euroexpertmng@gmail.com,www.eucon- experienta ofer servicii contabilitate com- (0726.206.024 depunere declaratii online, refacerea con- schimbari sedii sociale, suspendari activi-
tabil.ro 17. Cabinet de avocat, ofera asistenta si pleta, precum si servicii de consultanta infi- contabilitate.vp@gmail.com tabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, tate, contabilitate, resurse umane, consul- 50. Servicii contabile, bilant, ITM,
reprezentare in fata instantei sau altor insti- intari firme si puncte de lucru oriunde in expertize, etc. 1 L; (0722.384.543 tanta fiscala, www.birouconta.ro, declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna
2. Accesibil, acorduri, acte aditionale, tutii ale statului, consultatii juridice in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de 30. Contabilitate, lichidare soci- leeafincont@yahoo.com (0762.884.889 office@birouconta.ro gratuit, pret avantajos; (0734.599.929
cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari soci- materiile drept administrativ, drept civil, resurse umane 350 L; (0766.617.147 etati comerciale expert contabil,
etati, puncte lucru, modificari diverse; olteanu.irinel@gmail.com prestez servicii de evidenta con- 37. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ 43. Mediator mediere Bucuresti Sector 2
drept comercial, dreptul familiei. 51. Servicii contabilitate economist cu
(0744.841.867/ 0721.215.010 sufletdero- (0723.700.700/ 0741.113.454 tabila, depunere declaratii, certifi- sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, Bucur Obor medierea conflictelor pe latura experienta, ofer consultanta financiara si
man@yahoo.com 25. Contabil expert ofer servicii de con- care bilanturi, depunere situatii gazduim sedii sociale, suspendare/ reacti- penala si civila 1 L; (0773.883.055/ servicii financiar-contabile (Revisal,
tabilitate, consultanta fiscala, declaratii vare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, per- 021.253.19.85 contact@mediatorhosulu- depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri,
3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte 18. CabinetAvocat consultatii financiare anuale. Lichidare soci- minita.ro
juridice si reprezentare Consultatii lunare, revisal, resurse umane, semnatura etati comerciale si asociatii non mise sedere straini, vize, avize munca, S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabinete
lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret digitala, bilant certificat CECCAR, preturi actiuni instante; (0720.615.062/ individuale (0721.140.266
minim, schimb sediu, activitate, asociati, juridice si reprezentare in instan- profit (0724.527.178 44. Pensia ta poate fi antecalcula-
ta, infiintari firme, PFA, intre- avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ ioana.cucias66@gmail.com 031.434.05.61 ta, calculata si recalculata. Daca
capital, administrator. 3 zile, consultanta 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, convenientconsulting@yahoo.com 52. Servicii contabilitate si proiecte
gratis Autorizare la Primarie DSV DSP prinderi individuale,modificari la ne contactati, umblam dupa adev- europene Echipa de experti contabili cu
euroexpertmng@gmail.com 31. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar http://www.convenient.ro erinte, vechime, sporuri, grupa de
ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 actele firmelor, cesiune parti
munca (0740.005.644/ experienta oferim servicii complete de con-
sociale, mentiuni ONRC. Drept GEV500, oriunde in Romania, Evaluare tabilitate pentru societati comerciale si
26.Contabilitate completa cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzare- 38. Infiintare firma, SRL, PFA,IF- 021.642.50.82 permanent.assis-
4. Acte firma, liderii pietei infiintari civil. Dreptul familiei. Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, ONGuri, refacere evidente, scriere, imple-
firme, Reinvent Consulting: infiin- Societate de contabili- cumparare, mostenire, notar. Avem experi- tance@yahoo.com mentare proiecte europene si Start up
(0784.412.333/ 031.108.54.49 PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi
tari firme, gazduire sedii sociale office@avmichinici.ro tate sector 6. Servicii enta de peste 20 ani si experti tehnici judi- incepand de la 250 lei. Oferim serivicii 45. Prestari servicii contabile, firma nation, (0724.332.936
Bucuresti si Ilfov, modificari acte ciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 complete de infiintari, modificari, radieri
Registrul Comertului, inchideri oferite: evidenta contabi- L; (0732.867.172 contact@romania- autorizata CECCAR ofera servicii de con- 53. Servicii contabilitate, salarizare,
19. Cadastru, intabulare apartamente firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi-
firme, contabilitate. www.reinvent- la completa, servicii de book.ro 250 L; (0727.585.518 resurse umane. Societate contabilitate,
250 lei, terenuri, constructii noi, dezmem- cat, contracte de munca revisal, declaratii membra CECCAR, ofera servicii de: con-
consulting.ro. 190 L; consultanta@pinamix.ro fiscale lunare, semnatura digitala, refacere
(0733.054.817/ 021.318.69.60 brari, actualizari, energetic, extrase, personal si salarizare, 32. Evaluator ANEVAR apartamente,
contabilitate; 100 L;
tabilitate, salarizare si administrarea per-
marketing@reinventconsulting.ro urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 reglare fise fiscale Anaf. case, spatii comerciale, hale industriale, 39. Infiintare firme, gazduire sediu, acte sonalului pentru societati din Bucuresti si
kardinalcont@gmail.com Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con-
Tel, site: www.contabili- terenuri, plantatii. www.evaluatoranevar- accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an,
20. Cauti contabil bilanturi, declaratii, ser- expertcontabilceccar.ro (0762.599.829 tacaruntu.ro
Acte firme gazduire
5.
vicii de salarizare ?i personal – rela?ia cu tate-tcp.ro 100 L;
infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, 46. Redactare si autentificare acte notar-
sediu social, infiintari majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, iale declaratii, procuri, invitatii, testamente,
ITM, refacere evidente contabile, acte 33. Evaluator imobiliar servicii de evalu- 54. Servicii de contabili-
(0723.944.436 asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; certificari de fapte; legalizari de copii,
societati, modificari acte Registrul Comertului. Ma deplasez la sedi-
camelia@contabilitate- are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0723.225.825 legalizari de traduceri; autentificarea con- tate, fiscalitate si
pentru Registrul Comer- ul/punctul de lucru al clientului; 100 L; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramona- avstanciumargareta@yahoo.com tractelor (0722.585.248 monicata- salarizare, oferim consul-
tului, infiintari plus sedii (0765.065.630 lissaionita@yahoo.com tcp.ro condrat.com@gmail.com www.gazduirefirme.ro niapop@gmail.com
tanta, asistenta, intocmiri
sociale, etc., www.infiin- acte, analiza financiara,
tari-firme-bucuresti- contabilitate de gestiune.
ilfov.ro (0767.429.878 Seriozitate si profesional-
6. Acte notariale, Legalizari acte,
ism, (0723.563.568 total-
traduceri acte/ apostila/ suprale- expertserv@gmail.com
galizare; cadastru/ intabulare; cer-
tificari -data certa; legalizari sem- 55. Servicii infiintare firma Bucuresti si
natura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care
depozite; acte societati comer- fac primii pasi in afaceri, cat si celor care
cauta servicii complexe de consultanta
ciale/ asociatii (021.320.80.27/ comerciala. (0745.761.006
0748.115.411 avradoi@gmail.com
notariatconcordia@gmail.com
56. Start up 2018 Finantari neram-
7. Agentia Permanent Assistance bursabile: servicii de consultanta juridica,
presteaza servicii de plasare si infiintare si modificare societati. Atentia
selectare personal intern / 8 ore noastra este centrata pe nevoile si dorin-
pentru menaj, ingrijire copii, tele dvs, pentru a va putea oferi solutii efi-
batrani, spitalizati (0740.005.644/ ciente. 100 {; (0724.110.944
021.642.50.82 permanent.assis-
tance@yahoo.com 57. Tehnoredactare profesionala DTP,
tehnoredactare computerizata profesion-
8. Avocat cu experienta de 18 ani acorda ala, DTP, redactare licente, dizertatii, doc-
servicii de consultanta, mediere, asistare si torate. Corecturi si inserare diacritice, note
reprezentare pentru persoane fizice si de subsol. Valabil si in tara, 5 L;
juridice, romane si straine. Seriozitate si (0722.370.323
promptitudine (0733.172.107 tehnoredactarepro@gmail.com
9. Avocat (fost judecator, procuror, profe-
sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, Construc¡ii,
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera,
experienta indelungata, terene scurte,
solutii rapide, onorarii minime, meseria¿i, amenajåri
(0734.361.870/ 0766.299.075
1. Absolut avantajos amenajari, amena-
10.AVOCAT ACORD ASIS- jari iinterioare gresie, faianta, parchet, gip-
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

TENTA JURIDICA, scarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare


(fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc,
REPREZENTARE Divor- preturi negociabile, se poate emite si fac-
turi, partaje, mosteniri, turi, (0764.488.981/ 0730.378.720
revendicari - Cauze Civile; aurelmihutescu@yahoo.com
Penale - Politie, Parchet; 2. Acasa execut, glet, finisari, gresie si
Comerciale; Litigii faianta, parchet, zugraveli, rigips si modele
din rigips, instalatii electrice si sanitare
Munca; Consultanta ETC. tapet, decorative, montam usi si reparam.
Drept Civil, Penal, Admin- Montam pavele; (0766.620.315 cristian-
istrativ, Familiei, Muncii, budi2002@yahoo.com
Comercial 3. Accesorii, acoperis, firma, montam
(0744.485.831/ tigla metalica, mansardare, dulgherie,
modificari acoperis + materiale, mici modi-
0766.329.907/ ficari zidarie, reparatii; (0766.375.601
0724.821.144 flori.man-
4. Acoperis absolut convenabil montam
ciu@scpmanciu.ro acoperisuri din tigla metalica Bramac,
11. Avocat cu experienta, divort, partaj, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie,
minori, evacuari, succesiuni, ordonante de montam polistiren, executam mici reparatii.
plata, legislatie rutiera, procese penale, Reducere 20%. Preturi mici. Mitica;
asistenta notariala. Onorarii minime. (0731.754.645
(0722.726.763 5. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,
12. Avocat, asistenta si reprezentare,
tigla metalica si ceramica, zincata si acce-
civil, penal, comercial, muncii, divorturi, sorii. Seriozitate maxima! Preturi bune;
consultatii cabinet Drumul Taberei si (0720.249.316
Drumetului; (021.725.15.66/
0744.271.251 6.Acoperis cu tabla zinca-
ta, tigla ceramica, mici
13. AVOCAT, cabinet de avocat ofera reparatii, dulgherie, vop-
consultanta si reprezentare juridica in
domeniul dreptului civil, drept penal, sit acoperisuri. 40%
administrativ, procedura darii in plata, infiin- reducere pana la
tari societati comerciale etc., onorarii
corecte (0722.469.548 ivanescumar- 30.11.2017;
ius@yahoo.com (0722.722.743

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Construc¡ii,
meseria¿i, amenajåri
PRESTÅRI SERVICII
30. Acoperisuri, reparatii, acce-
sorii, montaj reparatii acoperis,
montaj acoperis,montaj Lindab,
tigla ceramica,tabla faltuita,per-
sonal calificat. Avem in
Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc
(0742.917.299/ 0741.913.336
62. Caldo Privat Security, servicii
paza si securitate paza obiec-
tivelor, bunurilor, valorilor si pro-
tectiei persoanelor; proiectare,
instalare, modificare, intretinere
a componentelor si a sistemelor
de alarmare impotriva efractiei
4
Agen¡ii de Publicitate
(021.322.08.11 office@caldopri- ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7. Acoperis de calitate 31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata, vatsecurity.ro
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 executam acoperisuri din jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
de pus polistiren la gata. Reducere 20%. 63. Case de lemn, executie in 14
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 tabla Lindab, zincata, Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 zile lucratoare construim case de ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 tigla metalica, tigla gerardconstructroof.ro lemn la comanda, 3 camere, baie
ceramica. Montam jghe- si bucatarie. Suprafata 81 mp. La ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 aburi, burlane. Executam 32.Acoperisuri. Reparatii rosu cu fundatie 16.000 euro.
● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
acoperisuri, montator Executie 14 zile lucratoare.
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mansardari, dulgherii. 26.000 euro la cheie. 16.000 {;
orice tip de tabla si ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Facem reparatii mici si (0763.444.155
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 mari. Preturi foarte bune reparatii mici; casagreen.rose@gmail.com ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
(0738.169.082 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 (0728.664.733 64. Case din lemn, amenajari curti, flori,
33. Amenajam apartamente case, glet - brazi, pavele, oferim inclus servicii ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
6
8. Acoperis Lindab suedez, accesorii, 7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, propirectare, urbanism, avize, autorizatie.
2. LOCURI DE MUNCÅ jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domi-
ciliul clientului. Preturi fara concurenta;
sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., Bonus 25 ml gard, construim in toata
tara; (0765.213.837
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
(0762.435.037/ 0729.613.397 (0785.386.807
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
34. Amenajam apartamente, case, 65. Case la rosu, construim case
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 9.Acoperis orice tip exe- asiguram consultanta si materi- la rosu, blocuri, amenajari inte- ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 cutam tigla metalica, ale la preturi mici, transport gra- rioare exterioare, instalatii elec-
trice si sanitare (0722.613.554/ ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
tabla lindab, tigla cerami- tuit. Sunati inainte de inceputul
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 lucrarii, castigati timp si bani; 0766.263.094 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ca, tabla cupru/aluminiu, (0722.400.497 tudorcony@gmail.com
burlane, jgheaburi, ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02

6
35. Amenajam apartamente, case, 66. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI mansardari, dulgherie, glet, lavabila, gresie, faianta, par- electrice etc. Case la rosu sau la cheie, ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
mici reparatii. Preturi chet, rigips, instalatii electrice si finisaje ext- int, instalatii sanitare/ elec- ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 avantajoase. Oriunde in sanitare. Executie rapida, cali- trice, incalzire in pardoseala sau
tate garantata; (0722.400.497 calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 tara. Garantie: materiale Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {;
30 ani, manopera 5 ani. 36. Amenajam apartamente, case, (0753.782.637 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 rigips, pereti despartitori, scafe durablemansion@gmail.com
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Reducere 15%, forme deosebite, plafoane case- ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
(0720.159.094 tate. Executie rapida, calitate 67. Confectionam si mon-
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 garantata; (0722.400.497 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 10. Acoperis tabla montam tam acoperisuri din tabla ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
acoperis tabla, tigla metalica tip 37. Amenajam apartamente, case, vile, Lindab / zincata, lucrari
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 lindab, tigla ceramica. Facem si glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, monumente istorice. ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
mici reparatii, dulgherie, izolatii vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe,
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 acoperisuri. Mitica arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, Orice reparatie, in toata
(0755.786.486 neg.; (0737.278.209
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 11. Acoperis tabla tigla 38. Amenajam, renovam apartamente,
tara. 20% reducere;
(0753.709.391 Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 metalica, tip lindab, tigla case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii,
lavabila, gresie, parchet, mocheta, case 68. Constructii case la cheie - Case
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ceramica. Facem si mici la rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri; ieftine Bucuresti Constructii case la rosu ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
reparatii. Dulgherie, (0720.372.500 si la cheie la preturi corecte! Finisaje, ren-
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ovari, amenajari apartamente si case cu ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
mansardari, asteriala. executii de calitate. Tencuieli, sape,
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 39. Amenajari ap. (case), glet, rigips, ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
Oferim garantie. Firma lavabil, parchet laminat, gresie, faianta, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 autorizata. Preturi foarte sanitare, electrice, polistiren; parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 mici, neg., Sandu. (0760.429.460 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
69. Constructii case la rosu sau la
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (0731.114.448/ 40. Amenajari apartamente, Echipa de cheie din Porotherm sau din lemn, la cele ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
0761.444.506 zugravi-rigipsari executa placari rigips, mai bune preturi din Romania. Constructii
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si case, amenajari, avem servicii de cea ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 12. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe- faianta in apartamente, mansarde si mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim
aburi, burlane, dulgherie, mansarda, poli- case. Calitate. Pret mic 1 L; cele mai noi tehnologii in domeniul con- ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14

5. AUTO, MOTO 6 stiren, orice tip de tabla lindab. Reducere


20%. Mihai. gerardconstructroof.ro
(0737.489.988
(0735.419.454
41. Amenajari apartamente, garson-
structiilor: echipe de muncitori calificati cu
o bogata experienta in domeniu pentru a
construi casa dvs. la cel mai inalt stan-
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 iere, zugraveli gleturi, rigips, faianta, dard si in cel mai scurt timp;
13. Acoperis tabla zincata, mici sapa, parchet, electrica, inst. sanitare (0735.390.490 contact@construim- ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane executam; (0768.131.751 caselacheie.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 reconditionate; (0762.435.037/
0729.613.397 42. Amenajari apartamente, preturi 70. Constructii case la rosu si la cheie ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii executam case la rosu sau la cheie fin-
14. Acoperis tabla zincata, tabla glafuri, rigips, transport materiale + isaje exterioare cat si interioare; 35 {; ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Lindab, orice reparatie de urgenta. Dul- curatenie gratuit. Seriozitate (0761.607.906
(0723.073.776
● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 gherii, mansardari, jgheaburi, burlane, radoi_adrian_marius@yahoo.com
alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
6. MODÅ, FRUMUSEºE 6 cu materialul nostru sau al clientului. Vop-
sitorie acoperisuri (0740.756.103/
0735.588.976
43. Amenajari interioare si exterioare,
executam lucrari de urgenta in Bucuresti,
tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie,
71. Constructii case vile si aparta-
mente, amenajari. Case la rosu,
la gri sau la cheie, renovari, sis-
● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 faianta, parchet, zugraveli, tencuiala dec- tematizari. Realizam lucrari de
15. Acoperis tigla metalica, mansardari, orativa; (0723.172.070 constructii, lucrari industriale, ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
7. CASA ªI GRÅDINA 6 terase, foisoare, cabane, izolari termice,
constatare gratuita; (0762.435.037/
0729.613.397
44. Amenajari interioare, gresie,
faianta, marmura, parchet, rigips, glet,
amenajare sau reparatii la preturi
corecte si transparente, termen
de executie mic, avantajos,
● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 zugraveli, instalatii electrice si sanitare, ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
(0722.698.101
16. Acoperis tigla metalica, accesorii, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, pavelescu.aurel1@gmail.com; ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 jgheaburi, burlane, parazapezi, transport calitate maxima, seriozitate si integritate; contact@arhi-tech.ro
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
0729.613.397 72. Constructii case, vile la rosu,
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 45. Amenajari interioare, zugrav- ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
17. Acoperis, montaj acoperis din eli, tencuieli, lavabila, stucco cheie, garduri, sedii comerciale, birouri,
● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
6 tigla ceramica si orice fel de venetian, gresie, faianta, oferim inclus servicii proiectare, urban-
8. ELECTRONICE tabla, sisteme pluviale. Vasile (0722.931.300 ism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard,
construim in toata tara; (0765.213.837 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
(0737.136.670
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 46. Amenajari interioare,exte-
73. Constructii case. Echipa autorizata
● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
18. Acoperisuri absolut avanta- rioare Anvelopare pereti exteri-
Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 joase avariate sau noi, reparatii ori,reparatii si zugraveli scari de construim case, vile la rosu/ cheie, case ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
si montaj in Bucuresti si tara, pe structura din lemn, proiectare, docu-
6
bloc,sape,parchet,montare gresie ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
oferim garantie, promtitudine, si faianta,demolare,reconstructie mentatie completa, cu si fara materiale;
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE seriozitate, calitate. Executam ziduri interiori exteriori,placare (0785.641.405 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
orice tip de lucrari de reparatii cu rigips.0730581401
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 acoperis la urgenta, montaj tigla (0730.581.401/ 0767.579.047 74. Constructii si amenajari, meserias ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ceramica, (0730.135.333/ execut lucrari constructii si amenajari
0748.948.822 office@montarea- 47. Amenajari interioare- exterioare, interioare, sape autonivelante, izolatii, ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54

6 coperis.ro rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, par- gresie si faianta, parchet, instalatii elec- ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
10. AFACERI, DIVERSE 19. Acoperisuri accesibile pentru
chet, instalatii, termosistem, sape, etc. trice si sanitare. Preturi atractive.
(0761.171.787 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
Amenajari apartamente- vile;
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 case si mansarde Resuceri de (0799.467.010 mihai_daniel26@yahoo.com
● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
sarbatori! Reparatii si montaj in
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Bucuresti, Ilfov, Constanta, Pra- 48. Amenajari interioare/exterioare 75. Constructor ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 hova montaj, tigla metalica si apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc,casa,piscina,amena-
tigla ceramica. Calitate maxi- bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ma.www.decramontajacoperis.eu sape, gresie, faianta, inst. sanitare, partic- jari,demolari Construim
(0742.378.581/ 0735.026.432 ular; (0768.555.370 la rosu si la cheie ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
blocuri,imobile de ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 20.Acoperisuri accesibile 49. Amenajari interioare: zugraveli,
pentru case vile si faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, birouri,case,piscine.Dem ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
placari polistiren, sanitere, electrice, olari pereti decopertari
blocuri executam mobila la comanda, scari de bloc; ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 acoperisuri orice tip (0734.466.632 gresie faianta,demolam ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
,tigla metalica, tigla case blocuri hale indus-
50. Amenajari, faianta, tapet, rigips,
triale.www.constructii- ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
ceramica, tabla zincata, zugraveli de claitate, renovari generale,
tabla cupru, tabla alu- experienta si mentalitate occidentala, instalatii-piscine- ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
miniu, si reparatii garantie; (0756.581.720 irigatii.ro 300 L; ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
acoperisuri vechi sau noi, (0744.876.332
51. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
se lucreaza cu materi- 10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10 office@constructii-insta-
L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polis- latii-piscine-irigatii.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
alele clientului sau pro- tiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro;
prii. (0736.942.667/ (0724.691.262 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
76. Construim Case Echipa, construim
0737.275.802 homeex- case,vile, blocuri la rosu, 38 {; ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
52. Amenajari, renovari interioare casa
pertacoperisuri2 ta are nevoie de noi. Firma cu angajati (0724.573.219/ 0760.636.662 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
@gmail.com 100% competenti, total impotriva alcoolu- valentin.floricel@gmail.com
lui si fumatului, ofera servicii de amenajari ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
77. Construim case, vile la rosu si la
21. Acoperisuri accesibile,10 % interioare gresie, faianta, instalatii san- cheie si apartamente, pret negociabil ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
reducere, case, mansarde, itare si electrice, termopan. bun; (0760.536.501
blocuri. Reparam, renovam, modi- (0721.863.072 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
ficam si construim acoperisuri termopane.top@gmail.com
complete, montam tigla metalica,
78. Construim de la a la z Case la rosu, ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
ceramica, zincata, jgheaburi, 53. Apometre, calorifere, montaj, sigi- la gri sau la cheie, renovari. Realizam
burlane, parazapezi,vopsitorie si lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, lucrari de constructii, lucrari industriale, ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
amenajare sau reparatii la preturi corecte
demolari oferim garantie, rog polipropilena, autorizat, garantie;
si transparente, termen de executie mic, ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
seriozitate (0737.638.888/ (021.332.39.36/ 0722.141.866
0747.252.490 avantajoase, 1 {; (0787.741.153 con- ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
54. Arhitect Proiectez case, constructi struimblocuri@yahoo.com
22. Acoperisuri case metalice la preturi avantajoase ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
montaj,reparatii -Deszapezire 15 (0768.338.140 79. Construim mansarde, execut polis-
% reducere in Bucuresti si tara,
montaj si reparatii. Montaj sistem 55. Arhitect autorizat realizez proiecte
tiren si zugraveli exterioare si interioare.
Preturi foarte bune, oferim seriozitate
Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
pluvial (parazapezi/ sorturi), con- complete personalizate pentru autorizatia maxima. Oferim reduceri si garantie la ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
sultanta tehnica mentenanta, dul- de constructie si avize. Consultatii gratu- lucrari. (0720.249.316 ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
gherie, termoizolatii, oferim ite, 3 {; (0729.883.322
garantie. (0742.539.213/ 80. Consultanta, proiectare si exe- ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
0737.361.781 office@reparatiia- 56. Arhitectura Autorizatii de construc- cutie constructii consultanta prin ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
coperisbucuresti.ro tie, certificate urbanism, avize, proiecte, diriginte de santier si RTE, ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
orice aprobari, extinderi, modificari, Proiectare structuri de rezistenta
23. Acoperisuri din tabla lindab, zinca- recompartimentari, etajari case, hale, si executie constructii (case, ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
ta, jgheaburi, burlane, mansardari, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agri- vile, hale, blocuri, consolidari,
punem polistiren la gata, dulgherie.
Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937
col, cadastre, orice zona; supraetajari, expertize). Calitate Oficii Po¿tale din ¡arå
(0721.695.945/ 0766.722.367 drafi- la pret corect. 100 L;
gerardconstructroof.ro mar@yahoo.com (0733.818.854 ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
fatu_mugur@yahoo.com
24. Acoperisuri, dulgherie, tabla, 57. Asamblator mobilat tapiter pentru ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten- schimbat buretele la canapele, fotolii, 81. Cumpar fier vechi . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj baterii auto, aluminiu,
electrice, fatade, garduri, decorative, gre- spart, reconditionat total. Montez demon- ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
sie, faianta, sape, amenajari interioare; tez mobila, repar usi lemn schimbat fer- cupru, tabla, zinc, cabluri . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
(0762.628.271/ 0725.498.142 oneria; (0737.135.489 internet si auto, trans- ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
25. Acoperisuri, execut tigla met- 58. Asamblez, montez, lacuiesc mobila port moloz, debarasari, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
alica, tabla zincata, jgheaburi, biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, mansarde, subsoluri; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
burlane, parazapezi si reparatii scaune, canapele, paturi, schimb bala-
de calitate, la preturi reduse; male, montez repar rupturi mobila, piese
asigur transport, incar- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
(0741.760.007 care, taiere + plata pe . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
sparte; (0731.286.512 . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
26. ACOPERISURI, tigla metalica, 59. Bransamente de apa si canalizare
loc (0721.154.119 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
orice fel de acoperisuri, mici separari contracte la blocuri executa 82. Curatarea si igienizarea tubulaturii, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
reparatii. Mircel. (0757.396.037 firma agreeata Apa Nova; curatarea si igienizarea tubulaturii de la . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
(0763.802.109/ 0721.609.856 ghenele de gunoi menajer, spalare cu . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
27. Acoperisuri, executam sarpante, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
mansarde, invelitori din orice tip de tabla 60. BTM Divizia de Securitate
aparat de presiune cu jet de apa, perii
si tigla ceramica si mici reparatii de ofera toata paleta serviciilor de rotative, detergent decapant-dezifectant ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
urgenta; (0721.897.813 paza executate cu personal uman si parfumant, 100 L; (0768.604.223
dginvest.office@gmail.com . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
si se adreseaza unei game largi
28. Acoperisuri, firma contract si de beneficiari, din diverse sfere . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla 83. Curatenie bloc curatenie dupa con-
de activitate, (0371.172.077/ structor, menajere post fix intretinere . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
metalica si ceramica, tabla zincata si 0735.315.114 office@btmsecuri- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, (0728.362.621
parazapezi, dulgherie, mansardare,
tate.ro ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
sarpante, izolatie carton, placari polis- 84. Demolam pereti, decopertam gre- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
61. Burlane, jgheaburi, sie, demolam case bloc demolam pereti . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
tiren. Transport gratuit, (0731.545.436/
0758.808.695 tigla metalica, dulgherie. in apartament. Demolam case, blocuri, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
Lucrari si in afara hale industriale. Decopertam gresie, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
29. Acoperisuri, jgheaburi, burlane, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
izolatii carton si dulgherie, tigla metalica Bucurestiului. (0724.971.229 office@constructii-insta-
si reparatii; (0722.198.795 (0724.716.882 latii-piscine-irigatii.ro ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
85. Diriginte de santier firma de consul- 117. Executam case de lemn, zero 144. Instalator sanitar, Firma noas- 163. Placari marmura gresie, faianta, 181. Servicii instalatii gaze 20. Matematica (sotul,48), romana
tanta oferim servicii de dirigentie de
santier si de management de proiect pen-
energie, producem un sistem de
constructii din lemn si metal sub
tra este specializata in lucrari de
inlocuire tevi apa, scurgere si ter-
glet, tapet, tencuieli, sape, rigips, parchet,
tencuieli decorative, izolatii; Bucuresti-Ilfov autorizare Cursuri, medita¡ii, (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani
meditatii. Nici un picat bac, 10 mate
tru constructii.www.diriginte-de- brandul Caze. Caze este un sis- moficare, desfundare canalizare (0747.088.497/ 0738.113.250 ANRE ,executam lucrari admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si
santier.com (0720.805.964 ranadacon- 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041
struct@gmail.com
tem pentru constructiile indepen-
dente energetic, zero energie
la blocuri si case, montaj obiecte
sanitare, centrala termica, 165. Pompare beton Bucuresti si impre-
de calitate in domeniul
instalatiilor de gaze si
¿coli, traduceri 21. Matematica si fizica orice nivel,
Caze=case zero energie. apometre, robineti. jurimi, Firma executa lucrari de pompare
86. Echipa pentru finisaje interioare si (0361.428.093/ 0729.055.700 (0764.457.850/ 0785.446.916 beton cu pompa Putzmaister P715 noua, termice la cele mai bune evaluare nationala, admitere facultate,
exterioare executam lucrari atat in tara socri@socri.ro statica, pompare 18mc/h, coloana furtun preturi. Proiecte la cheie Anticariat Bucuresti,
1. bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50
cat si in afara. Rog seriozitate. avariiinstalatii@gmail.com
100 m, personal calificat, in Bucuresti si cumparam carti noi si ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864
(0754.569.125 118. Executam constructii case, vile, in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; pentru toate instalatiile
ap., de jos si la gata, placate polistiren, 145. Instalator sanitar, electrician 24/24
(0732.611.947/ 0744.505.911 de gaze natural: vechi, din orice domeniu 22. Matematica, info, fizica, recu-
87. Echipa 30 de oameni executam tencuieli, vopseli decorative, zidarii, schimb/montez conducte de apa rece, si orce cantitate. Lichi- perari, intensiv, orice nivel V-XII,
case la cheie, renovari, demolari, sapa- faianta, gresie, parchet, instalatii elec- apa calda, centrale termice, calorifere, mioara702000@yahoo.com proiectare, executie, pregatire subiecte testari, bac,
turi, placare polistiren; (0727.889.888 trice, preturi bune, negociabile. Multumim; cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidro- instalare, punere in func- dam biblioteci sau experienta, engleza;
166. Prestez Execut amenajari inte- (0726.803.036
(0767.182.049 foare etc. 50 L; (0768.604.223 dgin- rioare gresie, faianta, rigips, gleturi, tiune si intretinere stocuri de depozit. Plata
88. Echipa executam zidarie, tencuiala, vest.office@gmail.com zugraveli, parchet, tencuieli manuale, pe loc, deplasare gratui-
gresie, faianta, gleturi, zugraveli, elec- 119. Executam foraje puturi apa - (0721.631.761/ 23. Matematica, profesor sedinte indi-
trice, sanitare. (0766.923.531/ Ananova Bucuresti. Foraj de mica si 146. Instalator termice, sanitare si gaze
sape manuale, glafuri. Exterioare garduri,
0788.388.625 ta, (021.315.87.04/ viduale, domiciliul elevului, rezultate rapi-
medie adancime, denisipari, intretineri pavaje, placari polistiren, (0720.150.207 0731.407.474 de garantat. Programa Ministerului Invata-
0767.404.347 montez calorifere noi si din fonta, schimb luciantimofti5@gmail.com contact@victoriaglobal.ro mantului. Comod sigur si eficient.
puturi, curatare puturi, foraje puturi reductiile, echipez cu robinet de tur-retur
89. Echipa serioasa, facem zugraveli, adancime apa potabila, apa menajera, 2. Centrul de Formare Profesion- (0754.916.860
si aerisitor, montez obiecte sanitare, 167. Prodconfex produce si comer- 182. Sisteme de automatizare de
finisaje rigips, instalatii sanitare, aparta- alimentare cu apa, foraje apa, foraje fan- schimb robineti de trecere, pompe de put cializeaza prin brandul propriu: calitate superioara Companie cu ala Eurodeal Cursuri de calificare 24. Matematica, profesor bun profe-
mente, birouri, hale, vile, mansarde, sub- tani. Oferim garantie, 100 L; hidrofor, bai si bucatarii de noi. lenjerie bumbac satinat, lenjerie experienta in domeniul automati- autorizate in urmatoarele meserii
sionist si pedagog meditez matematica si
soluri; (0724.950.428 (0749.093.200/ 0763.778.789 anano- (0723.035.540 cotton linen, lenjerie material zarilor, oferim consultanta, mon- barman, bucatar, vanzator, romana clasele IV-XII la domiciliul elevu-
va.company@gmail.com taj si mentenanta pentru sisteme inspector resurse umane, instala- lui. Prefer clasa a VIII-a. Rezultate
90. Echipa specializata constructori concept.install@yahoo.com creponat, lenjerie pentru copii, tor, lucrator in comert, operator
lenjerie bumbac 100%, de automatizare pentru instalatii calculator, ospatar, igiena, prim deosebite si rapide. Pret negociabil
antialcoolica, executam case la rosu/ 120. Executam zugraveli, glet, faianta,
gresie, parchet, polistiren, montam usi de 147. Instalatori termice, societate com- (0243.282.943 electrice, incalzire, ventilare, dar
ajutor, (021.255.52.71 (0730.206.104
cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, si sisteme de securi.
calitate garantata, preturi accesibile pt. calitate; (0720.459.481 erciala angajeaza instalatori termice-san- prodconfex95@yahoo.com eurodeal33@hotmail.com
itare, program de lucru 8 h/zi, contract (0733.693.363 25. Matematica, profesor, orice zona
toate buzunarele; (0787.322.356 168. Produse pentru tratamentul lemnu- r.viziteu@berolec.com sedinte individuale, domiciliul elevului,
121. Finisaje de calitate rapid eficient si individual de munca, salariu atractiv 3. Curs engleza restrans. Curs
rezultate garantate. Programa Ministerului
91. Edi Total Vidanjare si desfun- ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa (0767.264.264 lui cu substante ignifuge, anticarii, anti- engleza manuale Cambridge,
fungice, insecticide, confera lemnului 183. Sisteme supraveghere video
metode moderne, grupe 3-4 cur- Invatamantului. Experienta = zero sapte
dare canalizare. Interventii renovezi apartamentul, imobilul etc fara profesionale retele structurate, sase unu noua doi noua sase sapte opt
urgente in Bucuresti si Ilfov, deranj si batai de cap apeleaza cu 148. Instalatori, executam lucrari de rezistenta sporita impotriva inamicilor nat- santi. Ideal daca vrei toata aten-
urali si impotriva incendiilor sisteme detectie incendiu, acces tia profesorului, dar si un curs (0761.929.678
(0724.370.975/ 0752.444.520 incredere la specialistul tau in finisaje de instalatii termice-sanitare (subsoluri, control, automatizari, autorizare,
office_total@yahoo.com calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 coloane, centrale termice, incalzire par- (0233.234.544/ 0723.274.875 analiza risc, proiect tehnic, vesel si interactiv. Detalii pe 26. Meditez matematica fizica orice
nistor_house@yahoo.com doseala, calorifere, obiecte sanitare, office@romtecgrup.ro videointerfoane, reclame led pro- invatengleza.eu sau la tel. 40 L; nivel, profesor cu deosebita experienta,
92. Efectuez poze ceramica, alb hidrofoare, canalizari) montaj-cupru, gramabile, bariere automate, (0744.998.774/ 0744.998.774 meditez matematica, fizica orice nivel,
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- 122. Firma Cleaning va ofera servicii de 169. Proiecte, constructii vile la rosu, info@invatengleza.eu inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare
polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; studiu topo, studiu geo, expertize tehnice, porti automatizate.
unde in tara; (0720.294.432 curatenie profesionale si economice, de (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com (021.324.06.06/ 0721.761.116 nationala si studenti. La cerere lucrez si in
cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. avize, autorizatie construire. 4. Curs ofiter protectie date DPO, week-end-uri + in toate vacantele
(021.220.16.31/ 0742.869.000 contact@titannet.ro Regulamentul GDPR, Pro Manage-
93. Electrice, instalatii A-Z, vile, orice Ne adresam segmentulului rezidential si 149. Ionita Construct, amenajari ment in parteneriat cu PECB (0745.365.972 ll632743@gmail.com
tip de lucrari si zugraveli, seriozitate si celui comercial. Preturi promotionale la interioare si exterioare, constuc- dragos.theodor@gmail.com 184. Sobar execut sobe teracota cu si
garantie, pret negociabil; (0757.759.742 interventii. www.firma-cleaning.ro Europe organizeasa cursul DPO, 27. Meditez matematica, fizica, orice
tii civie, consolidari, renovari, ter- fara materialul meu, gratare, seminee, Regulamentul de prelucrare a
(0762.516.239/ 0724.217.669 con- moizolatii fatade, placari spe-
170. Reconditionari cazi de baie
repede, bine, neg. (0723.004.446 nivel, la domicilul elevului;
94. Electrician acord asistenta tehnica tact@firma-cleaning.ro Echipa noastra este specializata in: datelor cu caracter personal (0723.491.828
si executie instalatii electrice, case, vile, ciale. Distibuitor materiale pentru reconditionari, cazi, reconditionari cazi, GDPR.Cursul este autorizat PECB
constuctii si finisaje; 185. Tai lemne drujba, asez, sparg cu cu diploma recunoscuta interna-
apartamente, schimbat instalatii(cupru), 123. Firma de constructii executam orice reconditionat cazi, reparat cazi, emailare toporul, oriunde e nevoie, 28. Ofer meditatii clasele 0-4, doamna
reparatii, modificari, montaj tablouri elec- tip de lucrari (constructii case la rosu sau (0726.755.449 it@ionitacon- cada, restaurare cazi,Alexandru Gheo- tional. 1.309 {; (0721.391.236/ foarte calma si serioasa ofer meditatii
struct.ro (0720.294.432 021.217.09.29 office@promanage- incepand cu clasa 0 pana la clasa 4. Ador
trice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, la cheie canalizari, alimentari cu apa, dru- rghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L;
seriozitate, (0723.022.738/ muri, hale industriale, renovari). Avem (0723.349.476 186. Tamplarie PVC tamplarie PVC ment.ro copiii, iar ei se ataseaza foarte repede de
0723.022.738 ingineri specialisti.www.constructii-reno- Mansardari, modificari
150. emailari_cazi@yahoo.com Germania cu geam termopan la pret de 5. Curs tehnician sisteme de securitate
mine, am experienta lucrand cu copiii de 3
instalatii_electrice70@yahoo.ro vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 fabrica, montaj si transport gratuit; ani de zile. 20 L; (0766.401.211
ranadaconstruct@gmail.com
acoperisuri, montatori, 171. Repara Acasa mestrii tai in reparatii COR 352130 Au inceput inscrierile la cur- laura.sto.laura@gmail.com
(0722.511.311 sul de Tehnician sisteme de detectie,
95. Electrician 24/24, schimb, montez, tabla lindab, jgheaburi, se reamenajari, executam lucrari si inter- supraveghere video, control accesBd.Iuliu
repar: instalatii electrice, tablouri elec- 124. Garduri metalice construim garduri ventii, electrice, sanitare, mobilier, laca- 29. Pregatire cursuri si examene
trice, sigurante, prize, intrerupatoare, lus- si porti metalice, terase, copertine,
burlane, opritori de zapa- 187. Tapiter autorizat expert, persoana Maniu nr.7 APACA) 700 L; engleza/germana pregatire pentru
tuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro serioasa, lucrez la domiciliul clientului (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com
tre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai balustrade, scari interioare si exterioare, da, in toata tara; (0734.874.870 interventii@reparaa- canapele, paturi mijloc, fotolii, scaune; Engleza cls I- VIII si Germana pt pro-
multe detalii la telefon, factura, chitanta, diverse structuri metalice. 100 L; (0768.530.870 casa.ro (0738.061.031 movare ex interviu cls 0 Goethe + cls I -
6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti- IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa.
garantie; 50 L; (0768.604.223 (0722.768.555 ca si make-up, Diplome recunoscute U.E. Testari nationale si examenele Cam-
96. Electrician autorizat execut 125. HandyMan servicii de curate- Materiale de curs/ suport curs gratuite. bridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L;
rapid instalatii noi, reparatii sau nie, compania ofera servicii pro- Incepere imediata, practica in centre spe- (0747.471.595
inlocuire instalatii la aparta- fesionale de curatenie, in diverse cializate. Profesori cu experienta in dome- julia_schvob_ro@yahoo.com
mente, case. Montez tablou, sigu- locatii (locuinte, centre comer- niu; Curs masaj somatic, reflexogen, ter-
rante, prize, bransament. ciale, hale industriale etc.) detalii apeutic 1 L; (0737.091.693/ 30. Pregatire examene si cursuri
Garantie, executie rapida; pe www. handy-man.ro 031.438.27.17 engleza, germana Meditatii pentru
(0751.223.388 steftom_concept@yahoo.com bacalaureat si admitere facultate.
(0722.400.497 Engleza, germana, matematica, chimie,
126. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic 7. Cursuri acreditate recunoscute biologie, alte materii si profesori selectati
97. Electrician autorizat montez, repar Uniunea Europeana coafor, friz- pe baza rezulatelor obtinute anterior cu
tablouri electrice, lumini, prize, rapid; la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, erie, manichiura-pedichiura, elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14
(0762.356.999 acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in unghii false, cosmetica, masaj, office@accesis.ro
Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 make-up cu practica din prima zi.
98. Electrician autorizat ANRE execut mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc
orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa acrilic lichid profesionale, 1 L; (0763.606.638/ 0736.938.407 31. Profesoara cu experienta ofer medi-
florone.professional@yahoo.com tatii la limba romana, orice nivel, la domi-
este formata din 4 electricieni. La nevoie (0726.339.894 contact@stadicon.ro ciliul meu, langa statia de metrou Timpuri
se extinde. 50 L; (0760.149.099 Cursuri autorizate si
8. Noi; 50 lei/sedinta de doua ore.
127. HIDROIZOLATII, execut lucrari de
bebe_tur@yahoo.com (0746.398.753
hidroizolatii cu membrane bituminoase acreditate in Bucuresti
99. Electrician autorizat Bucuresti profesionale pentru terase de bloc, hale, Bestcor Training Center - 32. Profesori matematica, fizica, infor-
electrician autorizat ANRE. Cu fundatii, balcoane, garaje etc, execut si matica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere
peste 20 ani de experienta in tara reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- o gama variata de cursuri facultate la domiciliul elevului;
si strainatate, ofer servicii de cal- toare, seriozitate (0740.075.174 autorizate si acreditate (0726.366.652
itate tuturor clientilor mei, din domenii diverse. Pre-
garantie si factura, 128. Inchirieri, intretineri toalete ecolog- 33. Scoala de meserii autorizate, sprijin
(0740.983.312 ice, inchiriere, igienizare toalete ecolog- gatim periodic oferte si angajare frizer, coafor, manichiura,
ice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine pachete de cursuri, pre- pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR,
100. Electrician autorizat execut insta- noi, pe stoc, preturi competitive, servicii croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar,
latii electrice 220 V, remedieri instalatii, de calitate, 50 L; (0754.777.477 toale- turi reduse, plata in rate bucatar, maseur, lucrator comercial, agent
schimbat tablou electric si altele; tee@yahoo.com si inscrieri online! 520 L; securitate, constructor, stilist, unghii,
(0724.825.019/ 0771.730.839 (021.315.20.20/ macelar, instructor, 400 L;
129. Inginer constructor cu echipa reno- (0751.855.929/ 0726.964.482
101. Electrician reparatii si mon- vam apartamente inginer constructor,cu 0744.660.448 cursuri_romania@yahoo.com
taj, tablouri electrice, corpuri de echipa de meseriasi, executam lucrari de contact@bestcor.ro
iluminat, reparatii instalatii elec- constructii, renovam apartamente, gar- 34. Scoala Postliceala FEG
trice, reparatii tablouri electrice soniere, spatii comerciale, case la rosu. 9. Cursuri calificare peste 100 Bucuresti face inscrieri pentru
etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. meserii, alimentatie, turism, con- anul scolar 2017-2018 la urma-
L; (0761.659.194/ 0740.983.312 (0756.353.755 structii, auto, infrumusetare, toarele specializari: asistent med-
costinmelinte1986@gmail.com SSM, PSI, Anre, certificate Minis- ical generalist, asistent medical
102. Electrician, tehnician sisteme terul Muncii. Cursuri ISCIR: de farmacie, asistent medical de
DSVCAM. Montez, repar: prize, intreru- 130. Instalatii mecanica si tapi- stivuitorist, fochist, macaragiu, igiena, asistent medical de labo-
patoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri terie de scena. Amenajari sali de masinist pod, operator GPL, rator, asistent medical de radiolo-
electrice, instalatii electrice, sisteme spectacole, proiectare, executie imbuteliator, prelungire autoriza- gie, asistent medical de balne-
de:supraveghere video, alarma, antiin- si montaj instalatii de scena pen- tii; www.fundatiaapt.ro; ofiziokinetoterapie, asistent de
cendiu (retele structurate). Execut gauri: tru teatre, tapiterie de scena, (0784.238.728/ 0744.437.105 fun- gestiune, agent vamal, analist
hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; (021.434.95.24/ 0722.458.475 datiaaptbucuresti@yahoo.com programator, stilist, tehnician
(0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollau- prothalia@yahoo.com maseur, proiectant decoratiuni
rentiu69@gmail.com 10. Cursuri calificare-formare profesion- interioare. Scoala pregateste
131. Instalatii sanitare, electrice, ter- ala. Asociatia Bucharest Business cadre medicale cu posibilitati
103. Evacuez mobila, moloz, pamant, mice, centrale, reparatii urgente; School.Cursuri alimentatie publica, con- angajare in Anglia si Germania.
electrocasnice nefolosibile, asiguram (0775.523.343/ 0764.285.335 structii, servicii si notiuni fundamentale de Inscrieri cu sau fara diploma de
oameni la incarcat la cererea clientului; igiena. Asociatia BBS este o organizatie bacalaureat si fara limita de vars-
(0720.294.432 132. Instalator bun si ieftin. nonprofit, neguvernamentala, apolitica, ta. (021.311.10.54/ 0788.424.314
(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com independenta fata de orice institutie.
(0723.631.967/ 0765.276.239 asoci- 35. Traduceri autorizate Real Transla-
104. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7
L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; 133. Instalator execut atiebbs@yahoo.com tions Traduceri legalizate orice limba,
interpretariat, servicii supralegalizare,
(0761.654.773 instalatii tehnico - san- apostila Haga, legalizari la ambasade,
Stefanmarin681@gmail.com itare, montaj centrale 11.Cursuri domeniul finan- vizari acte studii, experienta 15 ani, tradu-
105. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei, termice, preturi avanta- ciar, piata de capital catori profesionisti, preturi minime.
151. Mobinstal Romania produse case 172. Reparatii curente, ai nevoie de 188. Tencuieli mecanizate, amena- atribut fundamental: for- (0723.795.265 office@real-
lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei joase (07961977715 translations.ro
(0761.654.773 de lemn, case de vacanta, kituri case, reparatii curente in casa, de montat jari interioare. Servicii de amena- marea si perfectionarea
Stefanmarin681@gmail.com 134. Instalator montez, inlocuiesc amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mobilier, de schimbat prize, intrerupa- jari interioare si exterioare la pre- profesionala in domeniul
toare si corpuri de iluminat, de vopsit, de
106.Execut acoperis tabla
instalatii cupru-ppr, centrala, calorifere,
obiecte sanitare, masina spalat, aragaz,
mai multe modele de case lemn pe
www.mobinstal.ro (0730.030.380 montat rigips, de reparat sau refacut
instalatii sanitare si termice. 30 L;
turi accesibile si calitate garanta-
ta. Serviciile noastre: tencuieli pietei de capital, fiind
atestat de catre CNVM
Evenimente,
zincata, tabla cutata si robineti, baterii; (0746.243.411 oferte@mobinstal.ro
(0769.116.770 enigmescu@yahoo.com
mecanizate, zugraveli si renovari,
instalatii electrcie, termice si (ASF) ca organism de pre-
orice fel de tabla. Plus 135. Instalator ?i electrician / 152. Monitorizare si interventie
173. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L sanitare. (0722.778.899 gatire profesionala pen- petreceri
jgheaburi si burlane. carotare ?i demolare echipa for- Irbis Guard Grup ofera servicii de este flexibila la cererea de ser- office@amenajari-totale.ro
Orice fel de reparatii, mata din instalator si electrician monitorizare si interventie rapida vicii de paza si protectie existen- tru specialistii in dome-
cu experienta de peste 18 ani pentru apartamente, case, vile, ta pe piata, avand posibilitatea 189. Termopane tamplarie pvc- niu (021.327.11.80 1. Accesorii de petrecere, cele
jgheaburi, sorturi, opri- executam, reparam si modificam spatii comerciale, santiere si alte ferestre si usi- Rehau, Gealan, mai vesele si creative articole si
tori zapada. Oferim instalatii termice, electrice si
de a satisface necesitatile clien- office@cpf-millenium.ro accesorii de petrecere: farfurii,
tipuri obiective de interes pentru tilor. (0769.077.195 office@irbis- Veka, Salamander,Extruplast.
sanitare la un pret convenabil si beneficiari. (0786.189.306 Garantat cel mai bun pachet cali- pahare, servetele, coifuri,
garantie. Firma autoriza- intr-un timp foarte scurt. 100 L; office@irbisguardgrup.ro
guardgrup.ro
tate-pret. Suna si cere oferta, nu
12. Cursuri operator calculator. Cursuri trompete, baloane, decoratiuni,
ta. Cornel; (0727.356.330 georgescuionut- de perfectionare intensive avizate Minis- lampioane, artificii, confetti,
174. Securitate evenimente, o sec- costa nimic si vom raspunde terul Muncii si Educatiei: Operator calcula-
(0735.568.331/ sorin@yahoo.com 153. Montaj parchet toate tipurile, tiune importanta in activitatea de prompt. Plase gratuit; tor electronic si retele; contabilitate pri- lumanari party (0758.222.203
0765.580.578 raschetat, lacuit, masini profesionale cu paza si securitate este reprezen- (0721.863.072 mara cu utilizarea calculatorului; contabili- office@accesoriidepetrecere.ro
136. Instalator accesibil autorizat, tata de asigurarea securitatii
aragazuri, apomentre, centrale termice,
aspirator, preturi minime, seriozitate;
pentru activitatile sociale pre- termopane.top@gmail.com tate financiara, (0724.772.425/ 2. Avenue Business Lunch, pentru
107. Execut case de la A la Z, finisaje www.raschetare-parchet-profesional.ro 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro
calorifere, robineti, baterii wc+bazin, (0763.798.090 www.raschetare-par- cum concertele, spectacolele, 190. Termopane Germania, la pret de
un pranz cu stil, 19 Lei – trei
de cea mai buna calitate, instalatii san- obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare targurile si expozitiile, meciurile. feluri de mancare incluse. Avenue
itare, tencuieli, placari pereti si tavane cu chet-profesional.ro fabrica, montaj si transport gratuit; 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist
gaz (0766.257.867 (0786.189.306 office@irbisguard- Business Lunch va fi lansat pe
placi rigips, scari din beton, acoperisuri, grup.ro (0721.511.311 Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
8.01.2018 si isi va primi oaspetii
amenajari curti etc.multumesc anticipat 154. Montam absolut orice fel de unghii participand la cursurile Issa Nails
(0756.336.840
Instalator accesibil
137. tigla metalica si din tabla zinca- 191. Termopane, Tamplarie Alu- Academy. Acceseaza www.issa- de luni pana vineri, intre orele
nicol87myky@yahoo.com non stop execut: insta- ta, mansarde, izolatii, ghene de 175.Service centrale ter- miniu / PVC productie si montaj nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur- 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 46-
gunoi si mici reparatii. Gheorghe mice de peste 20 ani, surile de Specializare & Perfectionare. 48 19 L; (0724.322.189/
latii sanitare-termice: de tamplarie pvc sau aluminiu cu
(0747.819.938 academy@issa-nails.ro 0724.247.163 office@ballroomsby-
108. Execut case la rosu, parchet, gre-
apometre, boilere, cen- (0737.298.319 echipa noastra de profe- geam termoizolant geam ter- bamboo.ro
sie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugrav- sionisti executa operatiu- mopan ).Usa de garaj tip rulou,
eli, sapa, betoane, rigips, polistiren, ten- trale- calorifere, cazi, chi- 155. Montez parchet, toate tipurile, numai 297 euro + tva, preturi de 14. FEG Education organizeaza
3. Cameraman si fotograf experienta,
cuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. uvete, wc+rezervor, tevi raschetez, paluxez, calitate, preturi min- ni de service pentru cen- producator www.authentique.ro;
cursuri de formare in toate
magneti cadou oferta, marturii magnetice
Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ ime. Rog seriozitate; (0724.899.781/ trale termice - punere in domeniile care au cautare pe
sparte, robineti, desfun- www.usa-garaj.com piata fortei de munca, interna si cadou, filmare full hd si fotografii artistice
0765.350.831 0723.941.718 functiune (PiF), (0733.711.111/ 0732.557.799 europeana. Cursuri de calificare: nelimitate. Oferim servicii de calitate, sed-
sc.cristiconstruct.srl@gmail.com dari scurgeri; office@rulouriexterioare.eu inta foto inclusa, dvd uri personalizate,
(0724.600.234/ 156. Montez, raschetez si paluxez par- intretinere, verificari electrician, sudor, instalator,
coafor, cosmetician, bucatar, miniclip artistic. 2.000 L;
109. Execut constructii cripte, borduri,
0769.856.694 chet classic si laminat, mester cu multa tehnice in utilizare (VTP) 192. Tigla metalica Plannja Sue- ospatar etc. Cursuri de spe- (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanes-
sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, experienta. (0720.565.423 (0749.143.939/ dia, tabla de faltuit Extramaleabi- cializare: tehnician cumariusgabriel@yahoo.com
marmura, granit cruci si sculptez pe placi la 0.6 mm, profile industriale,
de marmura oriunde in tara; 138. Instalator autorizat instalatii
157. Orice apartamente sau duplexuri, 021.456.73.73 progra- jgheaburi inclusiv jgheaburi drep-
energetician/electrician, contabil,
inspector resurse umane etc. 4. Formatia WOW Band, Cu Forma-
(0720.294.432 sanitare si termice, reparatii, mari@avis-ctservice.ro
montez cada, chiuveta, wc, finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, tunghiulare si burlane, accesorii Sediu din Bucuresti, Str Caderea tia WOW Band va puteti bucura, la
calorifere, orice obiecte sanitare. usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice pentru acoperis, ferestre de Bastiliei nr 58, lateral, in spate la petrecerea dumneavoastra, de un
110. Execut decopertare, faianta, gre- fatade, echipa 2, 3 baieti. 176. Servicii de administrare imo-
sie, parchet, demolari ziduri, evacuam Garantie, executie rapida; bile, oferim servicii de adminis- mansarda (0727.773.255/ ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 repertoriu vast incepand de la
(0722.400.497 (0761.143.830 0745.181.239 muzica ambientala, cafe concert,
molozul, mobila, electrocasnice, preturi trare si mentenanta tehnica pen- 15. Germana si engleza, germana si
acceptabile, demolam case batranesti, tru imobile medicale (policlinici, vitenconstruct@yahoo.com muzica usoara, cover-uri, pana la
139. Instalator autorizat monteaza, 158. Parchetar montez raschetez, engleza meditez orice nivel intr-un cadru autenticul folclor. (0769.630.501
oriunde in tara; (0720.294.432 paluxez masina cu aspirator, preturi min- spitale, laboratoare), de birouri, organizat si conditii excelente. Bucuresti
repara obiecte sanitare, calorifere, hidro- rezidentiale, centre comerciale. 193. Zugrav cu vasta experienta: contact@wowband.ro
foare, boilere, coloana apa, gaze, ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 sector 1. Professor cu experienta 50 L;
111. Execut instalatii electrice, electri- (0720.050.060 office@adminis- zugraveli, glet, faianta, gresie, rigips, etc.
(0728.893.860 5. Machiaj mireasa, Alexandra
cian cu experienta de peste 20 de ani in aragaze, sigilari apometre; trare-cladire.ro Rog seriozitate, exclus intermediari.
(0720.433.272/ 0785.887.402 159. Parchetar, experienta 25 ani, mon- Rîpeanu Make-up Artist make-
domeniu, autorizat ANRE si cu firma de tez parchet laminat, clasic, stratificat, (0775.390.673 16. Gradinita Yannis & Yasmine up artist cu experienta, specialist
specialitate, montez, repar: prize, intreru- 177. Servicii de curatenie in: aparta-
Instalator autorizat
140. reparatii, parchet, sfaturi cumparare, mente, case, scari de bloc, firme, banci, nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. in corectie si remodelare
patoare, corpuri iluminat, tablouri elec- 194. Zugrav cu experienta, execut gle-
trice, etc. 20 L; (0720.511.476 non stop, execut: insta- transport; (0762.271.242 cladire birouri, spatii comerciale, lucram turi, sape, gresie, faianta, parchet,
Oferim optionale de: pian, limba sprancene, ofer servicii profesion-
in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe engleza, limba germana, dans, ale de machiaj pentru
laura_ciuca2008@yahoo.com latii sanitare-termice: 160. Particular zugrav de foarte buna zugraveli etc., la cele mai mici preturi; atelier de creatie. Ne gasiti in inc-
detalii la telefon; (0768.604.223 (0752.860.181 inta Centrului Comercial Sun
mirese/nunti, evenimente, petre-
112. Execut lucrari la inaltime, reparatii apometre, cazi, chiuvete, calitate, preturi foarte mici, seriozitate, ceri, sedinte foto, ocazii speciale.
calitate, promptitudine; (0720.972.538/ 178. Servicii de curatenie profe- Plaza (031.426.00.04/ 250 L; (0755.298.971
acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, wc+rezervor, robineti, 0775.583.762 sionala, garantam calitatea unor 195. Zugrav execut, gresie, faianta, par- 0744.544.178 catrinelv@gmail.com
zinc, lindab, acoperis biserici si monu- chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746
mente istorice, vopsit si dulgherie; baterii, tevi sparte, cen- servicii profesionale de curate-
17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu
(0755.250.719 trale termice, desfundari, 161. Particular sau firma execut lucrari nie, oriunde este nevoie. Asigu- 6. Mickey si Minnie sufletul petre-
ram curatenie acasa, la birou si 196. Zugrav particular, efectuez lucrari profesor nativ. Pregatire in limba engleza
de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, cerii, prezenti acum la orice
113. Execut reparatii felinare, lumanari,
sifoane-scurgeri subsol si case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ in masina. Asiguram curatenie de de calitate si avantajos. Sunati la tel: cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Medi- eveniment din viata dumneavoas-
canal; (0733.722.294/ 0765.025.220 intretinere si generala. (0729.658.439 tatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pen- tra. 200 L; (0764.946.747 alin-
punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, tru scrierea de eseuri, editarea proiectelor
fier la vanzare, oriunde in tara; 0724.427.666 (0764.321.307 utza_craciunitza@yahoo.com
197. Zugrav serios Berceni execut speciale si aplicatiilor pentru universitate.
(0720.294.432 162. Personal curatenie birouri -
menajere- post fix Personal 179. Servicii de paza si protectie toate tipurile de amenajari si con- 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 7. Oglinda Magica Magic Events,
141. Instalator gaze, instalatii incalzire, eficiente prin recrutare, training structii la preturi avantajoase, 5 symbolsandsigns7@gmail.com
114. Execut sapaturi gropi, inmorman- sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la curatenie birouri Bucuresti (firma oferta-le invitatilor amintiri sur-
si controlincredere, responsabili- L; (0752.965.992/ 0761.503.515 prinse in fotografii!!! Cea mai
tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze cele mai mici preturi; (0752.860.181 curatenie), zonele Aurel tate, beneficii, clienti, implicare, vladsandel29@gmail.com 18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi
si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; Vlaicu,Baneasa. Program luni- Dinu (0769.555.777 noua Oglinda cu touch screen si
securitate. (0769.077.195/
(0720.294.432 142. Instalator profesionist execut vineri, posturi fixe. Contract 031.437.09.08 office@irbisguard- 198. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, dinuautototal@yahoo.com diverse animatii este potrivita pt
lucrari: sanitare, termice, gaze. munca, salariu bun, bonuri grup.ro orice eveniment. Distractia este
115. Execut servicii funerare, transport Depanare: aragaze, centrale termice, tencuiala 10 L, sapa 10 L, polis- 19. Invatamant la distanta (fara garantata; 1 L; (0762.948.427
masa,decontare transport. tiren 25 L, faianta, gresie 25 L,
funerar, imbalsamari, constatari deces, hidrofoare. Montaj senzori gaze elec- Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 180. Servicii de protectie si paza frecventa la distanta prin core- diacanumihaela@yahoo.com
sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in trovalve, termostate ambient. Preturi Irbis Guard Grup furnizeaza ser- rigips 15 L, apartament la gata spondenta).Au inceput inscrierile
tara; (0720.294.432 negociabile. (0730.310.810 vicii de protectie si paza pentru 1.500 euro, curatat 5 L, tinci 7 L, pentru anul universitar 2017- 8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru
Placari polistiren, ten-
164.
toate categoriile de obiective, parchet; (0734.213.858 2018. Invatamant la distanta evenimente, petreceri private, house
116. Executam avantajos zidarie, ten- 143. Instalator sanitar centrale termice, cuieli, gleturi, zugraveli, bunuri si valori, cu agenti de paza FFDC. Facultati: stiinte econom- party, onomastici, nunti. Vila dispune de
cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, vopsit, decorativa, si atestati, instruiti, specializati 199. Zugrav, zidar, execut zugraveli, ice, contabiltate, drept, taxa sco- club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormi-
parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, ren- incarcari freon, montaj aer conditionat, pentru astfel de activitati. rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, lara 330 E/an. 330 {; toare. Mai multe detalii la telefon, 399 {;
ovari, consolidari, demolari; instalatii electrice. (0728.633.409/ mici reparatii; (0786.189.306 office@irbisguard- montaje, calitate, seriozitate; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 (0784.668.383
(0755.125.452 0771.722.890 (0738.169.082 grup.ro (0727.251.833 ara@ffdc.ro luxurymansionpaty@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 21 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
9. Pachete pentru nunta, 17. Ingrijire, tratament, 22. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien- 56. Bruneta 31 ani ofer masaj de 88. Denisa, the best massage in town I’m 120. Excess Massage, simte atingerile 148. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-
ta in arta masajului de relaxare, zona Dru- relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- waiting for you in my location or in your patimase ale tinerelor noastre maseuze in moasa si satisfacatoare, ofer masaj de
aranjamente florale natu- recuperare varstnici cen- mul Taberei, suna-ma pentru mai multe ma, zona piata Muncii 100 L; hotel room, 200 L; (0724.486.010 timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile relaxare doar la tine sau hotel, poze %100
rale si artificiale in regim tru rezidential pentru detalii, 80 L; (0723.114.875 (0737.184.035 prin tehnici specifice care apartin tainelor reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai
de vanzare si chirie, ves- ingrijirea, tratamentul si 89. Dessiree Masaj a creat pentru tine un erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. multe detalii la telefon. (0738.590.092
23. Ana, Dr. Taberei, bruneta, 30 ani, edu- 57. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze loc incantator, curat, sigur si discret. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084
timentatii si accesorii recuperarea persoanelor cata, cu bun simt, te astept, pe tine domn reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca Salonul cu cele mai frumoase fete din massage.excess@yahoo.com 149. Masaj Buna, sunt noua in domeniu
nunta si botez, invitatii, varstnice, Bucuresti, sec- serios pt. un masaj de relaxare la domiciliul doresti cateva clipe de masaj de relaxare Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- dar cu destula experienta pentru a-ti oferi
decoratiuni si cadouri torul 1. Sprijinim perma- meu. Discretie serioziitate. Singura in vino la mine si lasa-te invaluit de arta cuta sa descoperi arta masajului de 121. Fantasy Masaj Fiecare sambata un masaj de relaxare asa cum iti doresti,
locatie, 100 L; (0725.326.069/ masajului, te vei simti revigorat, zona relaxare, 120 L; (0769.994.064/ este speciala la Fantasy. Te asteptam cu plus alte mici fantezii care sa te conduca
(0720.604.178 nent varstnicul ce se afla 0756.422.429 anacriss83@yahoo.ro Zepter, 50 L; (0774.929.887 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com pret mai bun la un masaj erotic de calitate. pe culmile extazului, 100 L;
bibanu888@yahoo.com in situatie de dificultate 58. Bruneta ofer masaj terapeutic de
www.dessireemasaj.ro Locatie noua, discreta si amenajata cu (0755.948.888
24. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii gust in Calea Floreasca. www.fantasy-
(0767.914.722
10. Restaurant Liviu Rebreanu minunate cu senzuala Anabelle din echipa relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba 90. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor masaj.ro, 100 L; (0731.959.382 fantasy- 150. Masaj de relaxare Doar cateva zile in
Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Min- contact@resedinta-victo- maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun noastre domnisoare te vor face sa vibrezi masaj@yahoo.com Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 150 L;
uturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; ria.ro pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, simt. Rog seriozitate. 300 L; de placeri nebanuite, te vor duce pe cul- (0764.182.119
Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noas- sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse (0722.705.148 mile extazului si toate astea intr-o atmos- 122. Fantezia masajului cu o femeie
tra. Peste 2000 clienti multumiti. Organi- 18. Masaj pt slabit Masaj anticelulitic (se Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 fera de basm, locatie de vis, calda, intima. tanara si calda, sunt o tipa tanara fru- 151. Masaj de relaxare la mine sau domi-
zam nunti si botezuri (0788.221.270 poate si tratamemente), masaj terapeutic 59. Bruneta selectiva ofer masaj de Te astept, 120 L; (0720.525.253/ moasa, educata si comunicativa, experien- ciliu tau pt domnisoare doamne domni,
stanici@titannet.ro si pt persoane in varsta nedeplasabile, 25. Anca, maseuza supla si foarte atenta relacsare domnilor seriosi in locatia mea 0732.545.457 ta cu mine este una interesanta. Lasa-te Ovidiu, 50 L; (0743.864.053
reflexoterapie. Masajul se face la cabine- cu tine domn interesat de serviciile mele. discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; purtat in lumea fanteziei alaturi de mine. ospanache@gmail.com
11. Villa party, house party, jacuzzi, club tul meu sect.3, sau la dvs acasa. 100 L; Vino intr-un ambient discret pentru a te (0732.855.248 91. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit (0906.760.800
Luxury villa for rent for events: private par- (0730.957.743 relaxa. Titan bd. 1 Decembrie, 60 L; de tinerele noastre maseuze este unul din- 152. Masaj O doamna sociabila, comu-
ties, house party, weddings, baptisms, (0729.311.098 60. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra ofer tre primele si simplele mijloace descoperite 123. Favorit, satena stilata, 35 de ani,
masaj total domnilor generosiintr-un ambi- pentru alinarea suferintelor, rasfatarea nicativa te astept in locatia mea din zona
team building, meetings, filming, photo 19. Pat electric Bock Germania pat elec- ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor Veterani pentru a te relaxa intr un cadru
meetings, pool party, contact, 399 {; tric cu telecomanda Bock Germania 26. Anca, noua in zona si in locatie, blon- ent placut la domiciliu meu. Titan Bd. trupului si a sufletului intr-o ambianta inci- discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o
Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385 tanta 120 L; (0732.545.457/ intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150
(+40784668383/ +40784668383 luxury- cumparat de nou si nefolosit niciodata cu da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe ron; (0738.143.336
mansionpaty@gmail.com saltea si saltea antiescara, scaun cu roti vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust adelacristina2003@gmail.com 0769.850.950 detalii la tel., este loc de parcare 60 L;
nou nefolosit, toate la pretul de 4.500 lei. masaj de relaxare plin de surprize, zona
61. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de
(0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 153. Masaj brazilian, piata Victoriei daca
Pretul de achizitie 5700 lei 4.500 L; Zepter. 50 L; (0774.927.889 92. Dessiree Masaj, alege calitatea
ai chef de ceva diferit te asteptam la
(0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro relaxare la domiciliul meu, pt mai multe masajului de relaxare facut de fete profe- 124. Fete noi, locatie lux, simte atingerile
Îngrijire personalå, 20. Scapa de dureri sacaietoare de
27. Anca, te invit in locatia mea discreta si
centrala pentru un masaj de relaxare com-
detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L;
(0737.184.035
sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambi-
ent de vis. Te asteptam intr-o locatie curata
patimase ale tinerelor noastre maseuze in
timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile
noiverifica pozele si feedback-ul pe site
amazoniamasaj.ro 170 L;
binat cu erotic si alte fantezii, 100 L; si discreta, unde vei mai reveni. Strada doar prin tehnici specifice care apartin (0734.745.200/ 0741.741.529 info_ama-
spate. Cabinet chiropractica - osteopatie,
sånåtate masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L;
(0786.737.682
(0785.740.507 62. Bruneta, inalta, frumoasa, poze
reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca
Traian 254, 120 L; (0732.545.457/
0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com
tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti
placere, 120 L; (0728.702.675/
zonia@yahoo.com
154. Masaj cu de toate, Doamna Rep.
28. Anda Te invit la mine pentru o ora de doresti cateva clipe de masaj de relaxare 0728.702.675
relaxare prin tehnicile masajului erotic si vino la mine si lasa-te invaluit de arta 93. Diana masaj massage visit hotel or Mod. cu experienta in arta masajului de
1. asistenta medical asistenta 21. Servicii medicale stomatologice. Ai massage.excess@yahoo.com relaxare, te astept intr-un ambient placut si
medical pentru camin de batrani card national de sanatate? Poti beneficia terapeutic intr-o locatie de lux centrala, masajului, te vei simti revigorat, zona your apartment Diana, nice to meet you. I
100 L; (0767.628.994 Zepter 50 L; (0774.929.887 am brunette, senzual and I can make you 125. Finuta si draguta, te astept intr-o discret, igiena, mai multe detalii la tel.,
Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 de unele tratamente stomatologice gratu-
a very good massage. My meticulous eye (0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com
ite sau decontate de casa nationala de 63. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,
locatie discreta si curata, pentru un masaj
2. Bone si menajere Bucuresti si asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de 29. Andra 28de ani Daca anuntul meu ti-a for detail ensures each encounter is tai- de relaxare si tonifiere, pentru mai multe
atras atentia, atunci nu ezita Sa ma con- ofer masaj de relaxare intr-un ambient lored to your innermost desires. Relax 155. Masaj cu stapana fantezia masajului
zona de Nord avem ceea ce va mai jos: (0721.718.112 detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L;
doriti. Echipa bona- menajera- tactezi, sexy si atenta la dorintele tale, te deosebit domnilor pretentiosi care apreci- massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 (0725.473.852 cu o stapana cu o vasta experienta si un
22. Tratamente stomatologice pro- astept sa -ti ofer cele mai bune servicii aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. diana2018diana@yahoo.com ambient select non stop la sms 1554 cu
Baneasa se ocupa de selectia, ini- totale de masaj, contacteaza-ma. 80 L; Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; text masaj sau la telefon; (0906.120.860/
tierea si plasarea unei bone sau fesioniste -Tratamente ORTODON- 126. Forme rubensiene, fund extra bom-
TICE de calitate;-Tratamente (0721.821.385 (0722.705.364 94. Diana massage, masaj, visit hotel or bat, pasionala, adori femeia voluptuoasa 1554.000.000 mirunaarmin@yahoo.com
menajere in zona de Nord your apartment, Diana, senzual lady,
(Baneasa, Otopeni, Pipera, endodontice la MICROSCOP;- 64. Burebista, la mine, poze reale Masaj cu forme pline, d.na matura calda si tan-
Interventii CHIRURGICALE com- 30. Andra, doamna serioasa si educata brunette, slim , elegant and expert in mas- dra, te voi alinta cu un masaj relaxant, 156. Masaj de neuitat Discreta, zam-
Balotesti, Tunari si nu numai) ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si total, aproape de rond Alba Iulia. tanara sage make you feel your senses , gentle. bareata si f.f. curata execut masaj de neui-
(0721.750.857/ 0764.884.393 plexe: inserare de implanturi care body erotic nud, pasiune totala, erotism.
necesita sau nu aditii osoase;- manierati la domiciliul meu. Cer si ofer dis- bruneta, 24 ani, 1.69 cm, 50 kg te astept in Hotel visit only or visit at your apartment. Rog seriozitate, parcare. La tel.6/15min. tat. Detalii la tel.. 300 L; (0799.242.663
office@bona-menajera-baneasa.ro Servicii protetice (0744.549.003/ cretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locatia mea cocheta, discreta si curata Call for details. 300 L; (0766.698.140
pentru momente de maxima relaxare, 80 Alba Iulia 200 L; (0751.495.836
031.109.52.91 prelipceanda- locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 diana2018diana@yahoo.com 157. Masaj de relaxare cu ucrainence, te
3. Cabinet stomatologic, Dynamic Den- ron-30 min., 120 ron-1h 80 L; invit la un masaj de relaxare cu sauna si
ciana@yahoo.com 127. Happy tantric hour, Sweet Touch
tal Drumul Taberei: ofera servicii complete 31. Andra, ofer masaj de relaxare si toni- (0785.545.578 95. Diana, buna sunt Diana. Ofer masaj Massage vine in intampinarea voastra cu o jacuzi intr-un ambient discret si placut;
stomatologice, la cel mai inalt nivel profe- fiere domnilor selectiv, discretie locatie de relaxare domnilor doritori. Pentru mai oferta incendiara. Tantric massage 160 150 L; (0759.109.449
sional: implantologie, parodontologie, pro- centrala, pentru mai multe detalii la nr. 65. Catalina sweety, maseuza bruneta, multe detalii contactati-ma. Bulevardul Raissarusu@yahoo.com
Ron/ora de luni pana vineri intre orele
tetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie,
gutiere anti sforait. (0722.426.543/ Masaj afisat, 300 L; (0725.818.653 noua in domeniu, zona centrala, program
flexibil 11.00-23.00, detalii suplimentare la Unirii. (0727.031.066 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o
experienta de neuitat 160 L; 158. Masaj de relaxare pt domni, doamne
021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 32. Andra, Magheru bruneta siliconata, tel. 150 L; (0720.201.812 96. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta, si domnisoare Doamna, masaj profesionist
catalina_20_sweety@yahoo.com (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen, poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj dulce si discreta, atenta la dorintele tale, sweettouch@yahoo.com de relaxare, tonifiere, intretinere corporala,
4. Camin batrani Floriana House de relaxare si erotic !mai multe detali la ofer masaj de relaxare totala super cali- lombar, cervical. Bucuresti, sector 1 75
terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, res- 66. Cauti ceva inedit, am creat special
oferim conditii de cazare prefer-
piratorie si mentala. Indrumare pentru telefon 100 L; (0799.055.923 tate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; 128. High class massage parlor, Virgiliu L; (0731.093.149
ate de toti batrani, varstnici care pentru tine un loc incantator, curat, sigur si
adaptarea programului la stilul tau de viata. discret. Salonul cu cele mai frumoase si (0769.857.366 street, no. 32, district 1, ultra - central villa, liviu.c.georgescu@gmail.com
doresc sa petreaca timpul intr-un 33. Andra, Magheru, bruneta siliconata, amazing girls and most pasionate servic-
mediu linistit, curat si sa fie 0738638999 sau masaj.golivu.com. te astept la mine acasa pt. un masaj de senzuale fete din Bucuresti te asteapta
(0738.630.999 97. Diana, best massage, masaj, visit es. Free bar, jacuzzi, sauna, professional 159. Masaj de relaxare totala la domiciliul
tratati cu respect de personalul relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- hotel or your ap Diana, brunette, slim, very meu, zona Tineretului, pentru mai multe
tism, 120 L; (0769.994.064/ massage and unlimited happy-endings, 50
calificat. (0723.786.244/ 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul mai multe detalii la tel. 100 L; elegant and expert in massage make you {; (0760.498.238/ 0742.412.888 con- detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188
0767.906.264 b72agf@yahoo.com (0799.055.923 0732.545.457 feel very good. Hotel visit or visit your
erotic oferit de tinerele noastre maseuze tact@sweetgirls-masaj.ro
este unul dintre primele si simplele 67. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de apartment. Elegance and sweet. Best 160. Masaj de relaxare, maseuza cu
5. Camin de batrani Acasa. Camin de 34. Andreea te invit la mine pentru o ora massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victo- 129. High class Nicole, poze reale 100%, experienta, te astept sa te relaxezi la domi-
mijloace descoperite pentru alinarea sufer- de relaxare prin tehnicile masajului erotic si atingerile senzuale ale unei tinere
batrani angajeaza infirmiera si asistenta in intelor, rasfatarea trupului si a sufletului riei. Call me. 300 L; (0766.698.140 domnisoara inalta, slim, educata, te invit in ciliul meu, program 10:00-21:00, no sex;
Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 de relaxare intr-o locatie centrala si de lux maseuze experta in arta masajului erotic
intr-o ambianta incitanta, 120 L; dornica sa-ti ofere cele mai memorabile diana2018diana@yahoo.com locatia mea din zona Cotroceni pentru a da 100 L; (0785.656.225
sctoro95@yahoo.com (0728.702.675/ 0728.702.675 100 L; (0769.956.771 frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti ana_ana0051@yahoo.com
clipe, doar in incinta salonului Dessiree
massage.excess@yahoo.com Masaj, 120 L; (0720.525.253 98. Diana, Unirii, 30 de ani, doamna garantez ca experienta va fi de neuitat iar
6. Camin de batrani Bunica Ecate- 35. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu- matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri 161. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,
tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata satisfactia deplina, 170 L;
rina, servicii cazare; servicii med- 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 68. Cel mai nou salon din Bucuresti daca de masaj, relaxare, somatic etc numai in (0721.904.419 masaj de relaxare fara graba cu o
icale 24/24, servicii medicale cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu locatia mea, o vila de lux situata in zona Masaj.nirvana@yahoo.com maseuza cu experienta in arta masajului
asigurate, nutritie personalizata; bun simt. Rog seriozitate 300 L; esti in cautarea unui loc de relaxare,
Vino sa te detasezi putin de problemele salonul nostru este alegerea perfecta Pta Unirii.Discretie, intimitate. Conditii lux. de relaxare la domiciliul meu care se afla
servicii speciale de ingrijire per- cotidiene, intr-un cadru discret si curat, sit- (0721.956.329 150 L; (0723.735.479 130. High class, massage de calitate, in centrul orasului la Universitate, discretie
deoarece calitatea este cuvantul care ne
sonala, consiliere psihologica uat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr defineste. Cele mai frumoase si dulci relaxare, cervical si lombar, recomandat si igiena cu siguranta, (0758.804.949
(0732.011.302 36. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si
9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. maseuze te asteapta. 120 L; 99. Doamna casatorita, stilata, masaj de persoanelor care rafinament si bun gust, popa_popa@yahoo.com
massage.excess@yahoo.com Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la (0720.525.253 relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii uleiuri aromatherapy, igena maxima, cen-
7. Camin de batrani Martha, curte desiree.masaj@yahoo.com la tel. (0722.966.960 tral 300 L; (0734.013.158 162. Masaj de relaxare. buna te astept la
1.800 mp, gradina amenajata cu 4. Adelina, masaj de relaxare si tonifiere, telefon 60 L; (0764.093.732 mine in locatie pentru a avea parte de un
foisor, terasa, pomi fructiferi, locatie discreta si centrala, pentru mai 69. Cele mai frumoase fete si o locatie 100. Doamna 36, doamna zona Calea 131. Inna, miniona, o doamna cu un car- masaj de relaxare facut pe tot corpul cu
cladire 800 mp p+2, camere cu 2 37. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou,
multe detalii la numarul afisat din anunt, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile superba sunt ingredientele pentru o ora de Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar atentie, fara graba, pentru mai multe infor-
si 3 paturi, living capacitate 50 300 L; (0749.640.233 neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de mediu discret si cochet; 200 L; intotdeauna altfel, maseuza cu experienta matii suna-ma, 70 L; (0768.951.486
care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun
locuri, cabinet medical, spalato-
simt si bune maniere, ofer masaj erotic si relaxare salonul nostru este alegerea ide- (0725.295.141 ofer masaj terapeutic si de relaxare numai
rie, bucatarie complet utilata. 5. Adina, Unirii, cu experienta in arta ala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; gabrielaroman425@gmail.com la domiciliul meu din zona Dorobanti, 163. Masaj delicios Vip Obsession Mas-
(0745.766.173/ 0769.242.873 de relaxare la mine acasa. Mai multe
masajului ofer masaj erotic domnilor maturi detalii la tel 60 L; (0764.093.732 (0765.533.828/ 0731.728.813 (0757.266.841 sage te invita sa petreci momente memo-
mateielena2005@yahoo.com si manierati in conditii de discretie si 101. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, rabile in salonul nostru de masaj de lux.
curatenie, locatie centrala, program l-s 09- 38. Andreea, am revenit, sunt aici pentru 70. Central Best Universitate, Universi- ofer masaj de relaxare la domiciliul meu 132. Intra in povestea Amazonia, Piata Avem cel mai delicios masaj senzual.
8. Camin varstnici ofera ingrijire 20, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ a-ti face un masaj de relaxare, vreau si tate, erotic masaj vrei sa maresti doza de sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; Victorie, daca doresti ceva diferit ai ajuns Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele
permanenta, servicii de calitate 0733.709.046 daruiesc discretie si igiena maxima, te satisfactie, alege masajul erotic la (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com unde trebuie, la Amazonia nu ai parte doar o gasiti, 200 L; (0755.141.868/
intr-un mediu civilizat cu rezultate astept in locatie usor accesibila si discreta, LÂ’amour dincolo de limita si iti propune o de un masaj, la Amazonia ai parte de o 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro
foarte bune. Asistente, medic 6. Adriana, locatie discreta, poze reale pentru mai multe informatii nu ezita sa forma noua de placere. Doua maseuze 102. Doamna atragatoare si sexy ofer aventura; 170 L; (0741.741.529
familie, med. geriatru, med. psihi- neprelucrate domnisoara educata, chip suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 sexy si dornice de aventura, 100 L; masaj de relaxare intr-o locatie de vis, 200 164. Masaj Dristor, te astept la mine pen-
atru, med. neurolog, kinetoter- angelic, ofer masaj de relaxare, body to (0738.117.156/ 0727.207.118 Infolam- L; (0725.295.141 133. Ioana Dristor Kaunfland singura in tru un masaj revigorant, 100 L;
apeut, 2.200 L; (0731.425.153 body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa-ti 39. Andreea, Militari, Buna. Te-ai saturat our@yahoo.com gabrielaroman425@gmail.com locatie buna sunt Ioana o fata calma si cu (0784.691.818
fundatiasfantulpetru@yahoo.com trupul sa experimenteze atingerile tandre sa ti se faca masaj in graba sau de poze bunul simt ofer masaj de relaxare domnilor
ale unei maseuze profesioniste, false? Te astept in locatia mea calduroasa 71. Central best Universitate. Daca anun- 103. Doamna Irina blonda matura, slim, generosi si cu bunul simti petru mai multe 165. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de
9. Casa de ingrijire pentru (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nir- si linistita pentru momente de neuitat, 100 tul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa cu un fizic de invidiat, recent divortata, detali suna ma si nu vei regreta am 27 de cele mai diversificate tipuri de masaj sub
vana@yahoo.com L; (0751.974.899 ma contactezi, sexy si atenta la detalii te doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ani cu 1,67 si 60 de kg, 60 L; actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
varstnici. Vechime de astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu (0767.532.407 fera calda, intima si senzuala doar in loca-
peste 10 ani. Cauti camin 7. Alege un masaj adevarat, de calitate, 40. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, vino masaj. Contacteaza-ma, 100 L; experienta si doresc sa cunosc domni dis- tia noastra de lux, localizata pe strada Tra-
de batrani / o clinica geri- realizat de o d-na tehnician maseur, prin sa te bucuri de un masaj de relaxare plin (0738.117.156/ 0727.207.118 infolam- creti, generosi, 150 L; (0733.911.204 134. Irene, masaj la tine sau la hotel
ian nr. 54, 120 L; (0720.525.253
relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, de surprize, nu vei regreta, Stefan cel our@yahoo.com discreterosrl@gmail.com Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de
atrie / azil batrani in reflexo, sauna, aparate recuperare si Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0726.470.535 vis. I also speak english, masaj (massage) 166. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de
apropierea Bucurestiului? slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de 72. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de 104. Doamna matura, 51 de ani, elegan- la hotel sau la tine. Programare cu 1 h cele mai diversificate tipuri de masaj sub
niciun fel. 130 L; (0731.515.140 41. Artemis Masaj Bucuresti Salon de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient ta, discreta si educata ofer masaj de inainte, 350 L; (0766.699.417
Casa Snagov situata in masaj erotic Artemis Masaj te invita in deosebit domnilor pretentiosi care apreci- relaxare intr-un ambient placut. Zona Dris- irene2018irene@yahoo.com
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
Ghermanesti este locul aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. fera calda, intima si senzuala doar in loca-
8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de lumea placerilor !!! www.masajclub.ro tor non-stop, 200 L; (0752.411.698 tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra-
pe care si-l doreste orice relaxare, body massage, general si corp la Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; 135. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te
(0727.861.111 (0733.286.717 purtat intr-o lume a placerilor erotice, inva- ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253
corp. Te simti obosita, singura, stresata, 105. Doamna matura, am revenit, am 50
batran (0731.920.920 simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie 42. Atingeri pasionale. Masajul erotic de ani, sunt singura, plinuta si te astept la data de muzica relaxanta, alaturi de tinere 167. Masaj erotic Fantasy Calea Floreas-
icassian@yahoo.com de relaxare si validare. Atat la domiciliu si 73. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neui-
oferit de tinerele noastre maseuze este ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient ca te invita la un masaj erotic de calitate
hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; unul dintre primele si simplele mijloace Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 tat intr-un ambient intim si senzual. Salon intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust
10. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti (0772.734.011 descoperite pentru alinarea suferintelor, deosebit domnilor pretentiosi care apreci- lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L;
ocazia ca in linistea casei dvs. sa va rasfatarea trupului si a sufletului intr-o aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. 106. Doamna superba, doamna stilata, 0728.702.675
9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefuma- Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; frumoasa, discreta, te astept la mine pen- massage.excess@yahoo.com (0731.959.382
relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii ambianta incitanta, 120 L; (0738.522.914 fantasymasaj@yahoo.com
de portocala de pe fese, coapse si tor, 36 ani, 1.75 m, 75 kg, masaj, doam- (0766.238.084/ 0728.702.675 tru a petrece clipe de relaxare intr-un ambi-
abdomen prin cel mai revolutionar si natu- nelor, cuplurilor generoase, locatie central massage.excess@yahoo.com ent placut, fara graba, 100 lei sau pentru o 136. Iti doresti tandrete si pasiune?
lux, igiena si discretie, 100 {; 74. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit Excess massage va ofera cea mai placuta 168. Masaj erotic high class. Girlfriend
ral masaj anticelulitic 69 L; vreodata ca mangaierile si atingerile, ras- ora 200 lei. Zona Calea Calarasilor, 200 experience, seductie erotica cu dom-
(0753.371.255 (0730.755.301 alexswing30@gmail.com 43. Atingeri patimase. Bucura-te de cele L; (0725.295.141 experienta de relaxare totala prin arta
nisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera
fatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita
mai diversificate tipuri de masaj sub masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa carmenpaun425@gmail.com intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice
11. Complex Sportiv Extreme, sala 10. Alexa noua in zona masaj de calitate actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile
pt. domnii care se respecta si stiu sa apre- te detasezi de micile sau marile probleme 107. Doamna, 45 ani, educata, ofer senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; serviciu ales este realizat in cele mai bune
fitness dotata cu aparatura mod- fera calda, intima si senzuala doar in loca- cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ conditii de catre superbele noastre
erna, aerobic (taeboo, clasic, cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra- masaj de relaxare doar la tine sau la hotel. (0766.238.084/ 0728.702.675
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com maseuze; 170 L; (0721.904.419/
power, dance, step, sculpting ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ massage.excess@yahoo.com Speak english 150 h. Program de la 8-20.
ball), instructori specializati, (0732.721.047 0769.850.950 Anunt valabil doar pentru Buuresti, 150 L; 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com
(0725.494.605/ 0738.575.700 florenti- 137. Jasmine, Zepter, la mine sau la tine
scoala fitness, kick boxing, autoa- 11. Alexia, te astept la mine pentru o ora 75. Cosmetica si masaj de relaxare, Blonda, 23 de ani, 165 cm, 48 kg, nr.4 la 169. Masaj erotic, domnisoare frumoase
parare, sauna, vestiare, dusuri, 44. Atingeri senzuale, masaj senzual, Budimex, ofer servicii de masaj de nacrt@yahoo.com
de relaxare prin arta masajului erotic si de atingeri delicate pentru trupul tau. Dom- sutien, masaj tantric si erotic la mine la tine te asteapta intr-un cadru intim si discret.
bar. (0727.898.822 cs_timpuri- relaxare, locatie centrala placuta cu o relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la sau la hotel, mai multe detalii la telefon, Atingerile pasionale, devotamentul si
noi@yahoo.com nisoare deosebite. Cadru sigur si discret. domiciliul meu, locatie de lux, conditii 108. Doamna, Matura experimentata in
ambianta frumoasa, 100 L; Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ arta masajului te invit sa traiesti o experi- pupici, 50 L; (0765.920.394 finetea cu care te vor trata te vor face sa
(0767.628.985 deosebite, discretie si comfort, epilari cu uiti grijile si sa depasesti barierele placerii.
12. Consultatie, evaluare 021.316.88.38 ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. enta care fiecare barbat merita sa aiba 120 L; (0732.545.457
parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri 138. Jolie te asteapta pentru un rasfat
medicala generala Con- 12. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, 45. Beatrice, maseuza, reala 100%, care
150 L; (0761.914.506 brazilian, buna, numele meu este Jolie
Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, panzacos@live.com finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, sunt 100% brazilianca te astept intr o 170. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel
sultatie si evaluare med- Vicky sunt cateva din numele fetelor exis-
iti poate oferi acel masaj de relaxare de 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 atmosfera discreta in cea mai deplina pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea
care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de 76. Cristina 31 ani, ofer masaj de
icala generala, psihiatri- tente in salonul nostru de masaj, situat in stresul acumulat sau de rutina zilnica. relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- 109. Domnisoare senzuale Masajul erot- curatenie pentru a te rasfata cu un masaj si care se respecta. Oferte jacuzzi, free
ca si psihologica, testare Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., ic este un amestec de pasiune si asa cum meriti. I speak english; 140 L; bar, la noi sau hotel, pentru detalii si pro-
lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0727.646.456 gramari sunati, zona Decebal, 150 L;
rapida a drogurilor in 300 L; (0728.719.754 (0737.184.035 relaxare,fiind o metoda extraordinara de
120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 frumoasa_alina20@yahoo.com manifestare a respectului fata de trup si royalplace.massage@gmail.com (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
urina, testare HIV/SIDA, massage.excess@yahoo.com 77. Cristina, 23 ani, poze reale 100%. suflet. Piata Romana. Program 12-04, sweettouch@yahoo.com
46. Berceni noua in zona, placere unica, 139. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu
asistenta si administrare 13. Alice 27 ani, poze reale, astept domni masaj erotic special Te invit sa traiesti o
Buna numele meu este Cristina, sunt o (0732.889.966/ 021.316.88.38 ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara 171. Masaj Floreasca, un masaj plin de
tratament substitutiv. manierati care stiu sa aprecieze calitatea domnisoara educata, ingrijita, ofer masaj graba si fara fite, in locatia mea de lux. fantezie Maseuze noi si superbe in locatie.
experienta de care fiecare barbat merita sa de calitate domnilor educati, pentru mai 110. Donna in Baba Novac, Dristor, 100%
(0747.896.161/ nu cantitatea la un masaj total de relaxare aiba parte cel putin o data in viata, 100 L; multe detalii suna-ma, rond Alba Iulia, 200 bucuresteanca versata, adaptabila si intel- Poze reale. Aer conditionat 100 L; Va asteptam la un masaj erotic de calitate
si tonifiere la domiciliul meu discret si (0768.689.770/ 0727.573.743 L; (0723.426.681 egatoare. 300 L; (0726.894.837 (0761.049.966 intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra
0728.983.652 curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 pe site sa vezi galeria completa si tipuri de
amghita@yahoo.com 47. Berceni noua in zona, Andreea 18 de 78. Cristina, 31 ani ofer masaj de 111. Dristor Ana, noua pe site, pustoaica
140. La mine zona Vitan, masaj total de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L;
14. Alice, bruneta dulce si sexy, reala, ani,daca doresti un masaj de relaxare asa relaxare, buna sunt Bianca, te astept in (0731.959.382
bruneta cu ochii verzi, 20 ani, sexy, fru- relaxare la domiciliul meu. Pt detalii suna- 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si locatia mea curata si discreta din zona
13. Consultatii si investigatii oftal- cum iti doresti, discretia si igena ma carac- ma, zona Piata Muncii, 100 L; relaxare, discretie maxima si igiena, mai fantasymasaj@yahoo.com
mologice, camp vizual computeri- moasa si pasionala. Masaj erotic si de terizeaza, pentru mai multe detalii con- Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatu-
relaxare. Suna si vino la mine. Mai multe (0737.184.035 multe detalii telefonic, poze reale, 100 L; ajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 172. Masaj la 4 maini, doua prietene
zat, OCT, biometrie, prescriere tacteaza-ma. Garantez revenirea ta, 80 L; (0768.602.724
lentile de contact, laser YAG, opti- detalii la telefon. Discretie, igiena si bun (0754.272.138 79. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. mature, 45/31 ani, maseuze experimen-
ca medicala; prescriere, executie, simt. Zona Universitate. 50 L; de relaxare la domiciliul meu, pt detalii 112. Dristor, noua in zona ta Monica m- 80 L; (0786.612.304 tate, blonda senzuala si calma si roscata
interventii chirurgicale. (0738.217.515 48. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; am intors in zona ta, te invit in compania obraznica si spontana, oferim cele mai tari
(021.324.63.98/ 0722.225.227 davidbiancadaniela@gmail.com stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, 141. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj senzatii in cadrul unui show real dlor
(0737.184.035 mea pentru un masaj total, discretie si terapeutic si de relaxare locatie Dristor
costescu_ioana@yahoo.com sunt curata, pret bun pentru tine, 60 lei sau igiena maxima, mai multe detali tel., 150 interesati, 450 L; (0729.724.953
15. Alina 21 de ani, domnisoara supla, 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, 80. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L;
manierata si cu o experienta ireprosabila in servicii reale masaj cum iti place, locuiesc ora 80 L; (0767.029.473 (0720.522.833
14. Eliminarea tumorilor eficient, rapid, de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- 173. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-
noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile arta masajului. Te astept pe tine cel intere- stradal bd. Alexandru Obregia. 60 L; ma. Zona piata Muncii 100 L; 113. Dristor, noua pe site, Alina 28 ani, 1 bra energiile in corp si a elibera toxinele
sat intr un cadru intim si discret pentru a te (0749.494.562 142. La mine, zona Burebista, buna, sunt
numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca
rasfata cu un masaj de relaxare. Titan (0737.184.035 65, 45 kg te invit la mine pentru un masaj Bianca, te astept in noua mea locatie din
din interiorul corpului, acest masaj este si
dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre de relaxare si tonifiere, etc, discretie si terapeutic si energetic si te rasfata cu
tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-efi- Auchan. 60 L; (0721.964.205 49. Berceni, Piata Sudului, Alexandru 81. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer zona Burebista pentru o ora de masaj total relaxare si sanatate. 250 L;
Obregia stradal, sunt draguta cu tine, tu igiena maxima, mai multe detali tel. 150 de relaxare, poze 100% reale, mai multe
cienta 100%), nu reactii adverse, plata 16. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg,
masaj de relaxare la domiciliul meu, pt ora 100 L; (0761.740.301 detalii la telefon, 80 ron-30 min, 120 ron-o (0725.161.609
dupa; (0745.076.300 alegi tariful 60 lei, sau 120 lei, ofer servicii detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L;
te astept in locatia mea, bulevardul Mircea de calitate si timp suplimentar ca sa te (0737.184.035 114. Ella, Buna, sunt Ella, noua la tine in
ora. 80 L; (0786.612.304 174. Masaj la hotel sau la salon daca esti
Voda, Camera de Comert pentru un masaj incalzesti, vino merita, bloc stradal, bd.
15. Ingrijire si supraveg- de vis. Curatenie, discretie. Mai multe Alexandru Obregia te astept cu drag 11-21 82. Cristina, bruneta reala, zambitoare si
oras, masaj, fac doar deplasari, nu ezita sa 143. Laura, noua in orasul tau, fotografii
in cautarea unui loc de relaxare, salonul
ma suni, 300 L; (0727.022.606 nostru este alegerea perfecta deoarece
here batrani in cadrul detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 60 L; (0749.494.562 cu bun simt ofer masaj total de relaxare Miroiualexandra@yahoo.com
100% reale vrei sa incerci ceva nou, te calitatea este cuvantul care ne defineste.
caminului, batranii bene- 100 L; (0738.493.946 domnilor cu bun simt, zona rond Alba Iulia, invit la mine intr-un cadru intim sa petre- Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor
50. Berceni. Noua in zona ofer masaj de 100 L; (0738.031.149 cem o ora doua de vis in care fanteziile nu oferi o experienta unica. 120 L;
ficiaza de supraveghere 17. Alina, sunt noua pe site, bruneta, relaxare la domiciliul meu curat si discret 115. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te vor avea limita. Ofer servicii totale domnilor
astept la un masaj de relaxare de calitate. (0732.545.457/ 0769.850.950
permanenta, tratamente selectiva si dornica de experiente noi, ofer poze reale te astept non stop, 60 L; 83. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Pozele imi apartin 100%. Locatie foarte
care stiu ce vor. Masaj exotic normal.
specfice virstei, con- masaj de relaxare domnilor manierati intr-o (0768.689.770 Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de (0726.537.509 175. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,
ambianta placuta si discreta, B-dul Unirii. lux unde vei descoperi cele mai frumoase curata 100 L; (0762.867.216 queenpnc1908@gmail.com
siliere, socializare, asis- (0727.030.580 51. Blonda ofer masaj de relacsare ter-
fete frumoase cu experienta va ofera
domnisoare. Poze reale 100%. Zona 116. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si masaj de relaxare si erotic direct in camera
tenta medicala primara, apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de Domenii. La Exclusive Masaj este locul 144. Lavinia, 28 ani, roscata focoasa cu
18. Am revenit, poze reale, buna, Sara, lux amenajata special pentru tine pentru a- mereu cu zambetul pe buze te astept la un forme apetisante sunt o prezenta placuta, dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu tre-
ideal pentru un masaj perfect 150 L;
asistenta religioasa blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0765.533.828/ 0731.728.813
masaj de relaxare urmat de multe alte sur- te invit la un masaj de relaxare fara graba. buie sa va deplasati, noi venim direct la
(0762.334.434/ te astept la mine pentru masaj de relaxare (0732.568.368 prizee 100 L; (0722.483.119 Pentru mai multe detalii astept telefonul tau dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L;
placut, locatie curata si discreta, pozele imi 84. Daniela, rond Alba Iulia, poze reale, 100 L; (0729.899.327 (0769.994.064/ 0732.545.457
0745.035.334 filantropi- apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; 52. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, Daniela Alba Iulia, ofer masaj total la 117. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda
aberca@gmail.com (0720.184.898 ofer masaj de relaxare intr-un ambient 1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un 145. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur- 176. Masaj la tine sau la hotel Bruneta 21
cerere.Va astept in locatia mea curata si masaj de relaxare in compania mea. Sunt de ani, frumoasa, execut masaj la tine sau
deosebit domnilor pretentiosi care apreci- discreta, nu fac deplasari. 50 L; prins de arta masajului in compania mea la
16. Ingrijire si supraveg- 19. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. (0785.462.270 extrem de comunicativa si vesela. Sigur domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. la hotel, daca pozele nu sunt reale platesc
cu o eleganta aparte ofer masaj de Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; revii 60 L; (0748.526.129/ 0740.291.892 Detalii suplimentare la tel. Titan bld deranjul, pret 200 lei ora plus 50 lei taxiul,
here batrani servicii relaxare in locatia mea discreta luxoasa in (0799.395.416 85. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896 200 L;
sociale primare, servicii zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile 118. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,
53. Blonda apetisanta, cu experienta in masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cate- 146. Luna Massage. O oaza de placere si 177. Masaj la tine sau la hotel, sunt o
sociale specializate pen- 20. Ambianta si rafinament. Cauti ceva masajul de relaxare te invit la o sedinta de placuta, locatie centrala. 100 L; va nume ale fetelor din salonul nostru. relaxare te asteptam seara de seara in blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj
tru persoane in varsta si inedit, cauti sa te detasezi de problemele relaxare la domiciliul meu. Pentru alte (0761.548.965 Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, cali- salonul nostru pentru o sedinta de masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe
cu dizabilitati; gazduire cotidiene? Te asteptam alaturi de fete detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 tate si igiena? Aici este locul perfect pentru speciala. La noi te vei simtii cu adevart detalii, suna-ma, deplasari,
superbe, experte in arta masajului erotic, 86. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg a beneficia de un masaj extraordinar, 120 bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. (0731.536.906
batrani; asistenta med- cu bun simt, senzuale, atente la dorintele 54. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un L; (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie,
icala, ingrijire, tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ vino la mine te astept la un masaj erotic masaj si clipe unice, poze reale 100% sage.excess@yahoo.com 150 L; (0722.877.223 178. Masaj massage visit hotel or your
0728.702.675 domnilor maturi si manierati zona Zepter zona Zepter 50 L; (0763.154.254 apartment Diana, visit hotel or your apart-
socializareCapacitate massage.excess@yahoo.com 40 L; (0768.519.135 119. Excess Massage va invita sa va 147. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice, ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te
primire 158 de persoane 87. Darya, buna sunt o bruneta finuta, relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine
(0266.364.126/ 21. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la 55. Bruneta 30 ani te astept la mine in curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer si discret. Salonul nostru va ofera o gama atras atentia, atunci nu ezita sa ma con- masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-
domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze domnilor draguti un masaj cu clipe fru- variata a serviciilor de masaj: relaxare, ter- tactezi, sexy si atenta la detalii te astept, ma si vei reveni garantat!! 300 L;
0744.515.360 sf.elisabe- Baba Novac, program 10-17; 50 L; reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba moase pentru mai multe detalii suna-ma, apeutic, body, erotic. 120 L; sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj, (0766.698.140
ta@caritas-ab.ro (0725.044.235 Novac, 50 L; (0769.183.062 zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 (0763.369.660 100 L; (0757.702.170 diana2018diana@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
179. Masaj suedez, experimentata in ter- 211. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg 240. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te 26. Reparatii instalatii termice, 20. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car 44. Transport marfa si mobila ieftin,
sanitare, electrice solutii adec-
apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer
masaj suedez de relaxare. Durata o ora
30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si
erotism si foarte dulce e astept la un
invit pentru un masaj de calitate, poze
100% reale din locatie, pentru detalii Repara¡ii vate in ceea ce priveste lucrarile
Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot
207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000
transport zilnic si in weekend marfa, mobi-
la, bagaje, haine, diverse obiecte person-
jum, zona centrala. 150 L; masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 de instalatii termice, instalatii km culoare rosie. Predare si preluare gra- ale transport in Bucuresti si in tara preturi
(0723.473.209/ 0723.473.209 (0731.289.615 sanitare, instalatii electrice, tuita in Bucuresti, adaugare sofer supli- in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150
180. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o per- 212. Noblesse Unic, salon masaj erotic
241. Roxana, noua in zona, Ofer masaj
de relaxare fara graba si fite intr-o locatie
electrocasnice, instalatii de gaze si frigotehnice,
lucrari de amenajari amenajari
mentar pe contract gratuit , cauciucuri
noi de iarna, 30 {; (0786.802.323
lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L;
(0725.131.703
soana serioasa, curata si cu bun simt, am nud 60 min Respect si calitate. 15 curata si discreta. Titan, bld Theodor Palla- interioare (0762.447.379 rac- rent.topservice@gmail.com mereumotor@yahoo.com
aceleasi pretentii de la persoanele care ma
viziteaza pentru a le oferi un masaj de
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free
bar. Salon Noblesse Unic Private Massage
dy, 80 L; (0735.232.246 electronice construct@yahoo.com
21. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, 45. Transport marfa, duba 3,5 t, volum
relaxare. 200 L; (0734.898.256/ & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona 242. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen- 27. Reparatii tv, lcd, led, masini de lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 17 metrii cubi, intern extern. Asigur fac-
0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 trala de lux poze 100% reale in locatie, 1. Accesibil, reparatii masina de spalat spalat, centrale termice, sisteme audio Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, tura, decont. (0722.715.339
lucrez in cadrul unui salon de masaj care iti si frigidere reparatii masina de spalata, video, sisteme supraveghere, laptopuri si 4x4, culoare neagra.Predare si preluare
181. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in 213. Noua domnisoare te asteapta pentru calculatoare la domiciliul clientului sau la gratuita in Bucuresti, adaugare sofer supli- 46. Transport marfa, mobila, alimente
locatia mea Dristor 2, cu un masaj ofera: prosoape si lenjerii curate si parfu- frigidere, aere conditionate, montaje paletizate obiecte voluminoase, orice tip
un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si mate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 140 demontaje, incarcari cu freon, la preturi laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; mentar pe contract gratuit. 55 {;
deosebit, garantez revenirea, mai multe igienic cu freebar jacuzzi, piscina exte- (0786.802.323 de marfa vitrine, utilaje grele, aparate
detalii la telefon atunci. 70 L; L; (0727.646.456 royalplace.mas- promotionale, (0766.726.725 Cosmin- (0764.881.906 cafea orice cu masini dotate cu lift. Trans-
rioara, lenjerii si prosoape curate si parfu- hristuciprian@yahoo.com rent.topservice@gmail.com
(0765.127.530 mate, locatie lux, masaj, 140 L; sage@gmail.com paun0807@yahoo.ro port moloz, agregate balastiera, zapada,
(0727.646.456 28. Service electronice- laptopuri- navi- 22. Mobila si tapiserie, transport gunoaie. 30 L; (0727.997.992 dani-
182. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj, royalplace.massage@gmail.com 243. Salon lux Baba Novac Abandoneaza 2. Aer conditionat, montari, demontari, laflorin1983@gmail.com
gatii auto service tablete, laptopuri, navi- gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode,
numele meu este Andreea, sunt noua in toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile service, la preturi avantajoase; dormitoare, paturi, bucatarii,
domeniu dar cu experienta necesara pen- 214. Noua in zona piata Delfinului, noua placerii doar la Excess Massage de pe (0724.240.274 gatii auto. Instalari Android, sisteme de 47. Transport marfa, mobila, alimente,
operare (Windows. Depanare /Softare canapele din stoc si la comanda.
tru a te face sa ajungi pe culmile placerii pe site, Te astept la mine pentru a-ti oferi strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru Disponibile pe mai multe culori. gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te
printr-un masaj de relaxare combinat cu un un masaj de calitate; (0786.640.741/ momentele tale de erotism unde te poti 3. Automatizari, reparatii centrale ter- Laptopuri si navigatii auto. Electrica auto, ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila,
instalari alarme Viper auto - moto, etc. Facebook: Magazin de mobila
masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 0786.640.741 teleportata@gmail.com destine total, 120 L; (0728.702.675/ mice, service Intretinere centrale, piese Poiana Campina (0720.721.712/ plante, vitrine, canapele, obiecte fragile,
0766.238.084 originale, curatari chimice si ventila?ie, 100 L; (0723.814.443 frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne
183. Masaj, noua in oras, blonda finuta, rosse268@yahoo.com 0734.164.644 intelegem noi la pret. 30 L;
215. Noua in zona, Andra 28 de ani, daca massage.excess@yahoo.com reglaje crestere randament, reparatii pe pascuaugustin@yahoo.com
masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu loc placi electronice centrale. Promptitu- (0727.997.992
150 L; (0735.738.876 ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la 244. Salon lux Baba Novac incita-ti imagi- 29. Service frigidere combine frigorifice, danilaflorin1983@gmail.com
dine, garantie asigurata Florin Bucuresti- congelatoare. Interventii rapide. Calitate. 23. Mutari in toata tara
Aale539@yahoo.com detalii te astept, sa-si ofer cele mai bune natia alaturi de trupuri apetisante si miscari Ilfov, (0726.442.376/ 0726.442.376
servicii totale de masaj. Contacteaza-ma; lascive, pune in practica cele mai ascunse instalcentral_98term@yahoo.com
Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- prestam servicii de trans- 48. Transport marfa, mobila, moloz,
184. Masaj, noua in zona, buna numele 80 L; (0721.821.385 adelacristi- fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te bata, duminica; (0729.473.587/ port cu masini de diferite obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa
Cristina ofer masaj de relaxare/ body la na2003@gmail.com 4. Autorizat reparatii frigidere, combine 021.420.36.48 transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu
domiciliul meu, mai multe detalii la tel., celor mai pasionale si jucause domnisoare volume, manipulare, sunt solutia,transport, mutari/ evacuari,
100-150 h, Drumul Taberei, sector 6, 100 experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. 30. Service Reparatii masini de spalat si transport marfa. Mutari din apartamente
216. Nuru masaj si servicii de masaj pla- 0728.702.675 Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv infoliere, montaj mobila.
L; (0751.878.897 cut de relaxare, terapeutic cu specialitate sambata, duminica; (0729.473.587/
aragaze CMC Service Expert. Bucuresti sau case. Evacuam moloz, tocarie veche
in reflexoterapie dus asistat, kiss; 250 L; massage.excess@yahoo.com .Service-reparatii masini de spalat Indesit, Programul nostru de mobila 60 L; (0727.997.992 dani-
185. Masaj, terapie si relaxare un altfel de 021.420.36.48 whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Serv- lucru este de l-d, in inter- laflorin1983@gmail.com
(0721.609.296 245. Salon lux Baba Novac Seductie erot-
masaj, o terapie combinata din tehnici ice-reparatii masini de spalat vase valul orar 07-22,00.Trans-
deep tissue, kineto, thai yoga, tantric pen- ica cu domnisoare sexy si atragatoare intr- 5. Autorizat, asigur reparatii masini 49. Transport marfa, mobila, moloz,
217. O noua bruneta in oras, bruneta ele- Whirlpool, Indesit, Service-reparatii
tru relaxare, alungarea anxietatii si ganta noua in Bucuresti ofer servicii de o atmosfera intima si relaxanta. La Excess automate de spalat, deplasare gratuita, aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 portam marfa,marfuri g. obiecte voluminoase, va mutam din case-
rezolvarea problemelor musculare. Maseor masaj calitate. Nu ezita sa ma contactezi. Massage cele mai frumoase si talentate garantie reparatii. Aer conditionat- cmcserviceexpert@yahoo.it (0721.654.085 le dumneavoastra fara sa aveti dureri de
calificat, experimentat, 100 L; La time sau la hotel; 300 L; maseuze va pot oferi o sedinta de masaj curatare si iginienizare. Seriozitate. cap oricand chiar si in zile de sarbatoare
(0762.025.410 memorabila, 120 L; (0728.702.675/ Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 contact@transportmobila- la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte
(0786.611.041 31. Tapiter execut lucrari de reparatii
masajterapie@yahoo.com Rebeca23rebeca@yahoo.com 0766.238.084 tapiterie la domiciliu. Stefan sibagaje.ro fragile, frigidere, canapele, calorifere 30
massage.excess@yahoo.com 6. Depanam televizoare, orice model, la (0761.014.844/ 0771.715.541 L; (0727.997.992
186. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, 218. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de domiciliu, Bucuresti si Ilfov; Tapiteru@yahoo.com 24. Mutari locuinte si sedii de firma danilaflorin1983@gmail.com
draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seri- 246. Sector 2, doamna voluptoasa brune- (0734.641.198 prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram
masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru ozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; ta 30 ani, ofer masaj de relaxare domnilor 32. Tapiter execut reparatii de canapele, infoliere, montaj, manipulare, marfa asigu- 50. Transport mobila bagaje, electro-
mai multe detalii suna-ma. Singura in (0764.738.593 manierati, 70 L; (0727.581.002 7. Depanare la domiciliul clientului tele- fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la rata.Programul nostru de lucru este l-d. casnice, canapele, etc. La cerere, asigu-
locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 voiculescusonya@yahoo.ro vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvd- domiciliul clientului, firme; 09-21:00. 1 L; (0720.115.849 ram servicii de manipulare, infoliere, mon-
L; (0784.986.529 247. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei playere, calculatoare, laptopuri, sisteme (0745.989.296
taj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L;
219. Oferta speciala masaj erotic nud, hai relaxare totala, igiena, discretie si seriozi- audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Mutari mobilier aparta-
25. (0729.694.800
187. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt sa ne cunoastem. Noi suntem salonul tate. Vino sa iti dovedesc prin masaj ade- Deplasarea si constatarea gratuita.
experta in arta masajului. Vino sa te mente 1-4 camere, relo- 51. Transport mobila 7 zile/7, transport
convingi personal. Poze 100% reale, 70-
150 ron, (0768.382.109
Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam
la un masaj relaxare sau body to body si
varatul moment al placerii, non-stop, 100
L; (0720.699.369
Garantie sase luni. Seriozitate maxima
(0721.521.536 Transport, turism cari, demontare, mobila in Bucuresti si alte orase. Optional,
asiguram servicii de manipulare si montaj.
alexandra.ayan@yahoo.com
erotic. Civilizat, curat, frumos, multe reparatiiladomiciliu@ymail.com montare, manipulare, 50 L; (0737.178.195
maseuze. www.private-massage.ro 140 248. Servicii de calitate Vanesa Danielle, 1. Abac Trans oferta mutari si transport ambalare la cerere, tam-
188. Maseor profesionist, ofer masaj de
L; (0727.148.861 ofer servicii de calitate (masaj) intr-o 8. Depanez calculatoare, instalare Win- pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau Transport mobila marfa
mai multe tipuri doamnelor, cuplurilor si ambianta placuta si discreta, la mine sau la dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, transport in localitate sau provincie 1 plar propriu, echipa 52.

domnilor la mine sau la locatia dvs. Aten-


220. Pasionala, doamna eleganta, matu- hotel, domnilor generosi, care stiu sa apre- Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, leu/km, echipa incarcare la cerere si pro- tanara 4 baieti, camion in Bucuresti si tara, ofer-
ra, cu sani mari, naturali te va rasfata cu un cieze calitatea, 80 L; (0736.890.339 VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, im servicii de transport
tie. Locatia mea este in Buftea la curte, loc masaj erotic body relaxant dupa o zi stre-
gram si sambata sau duminica; 100 L; 5T. Experienta, profesion-
de parcare, iar sedinta tine 1 ora 2. 50 L; santa unde pasiunea si erotismul, tan-
instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0728.541.180 alism. Iulia Bucur marfa mobila mobilier
(0764.827.927/ 0731.874.193 249. Servicii de calitate masaj Adela, (0745.132.833 mutaritransport@gmail.com
dretea, discretia ma caracterizeaza. Rog noua pe site, ofer servicii de calitate (0762.676.751/ bagaje relocari atv, moto-
189. Maseuza cu atestat. Roxy 200 seriozitate max. La tel. 5/15 min, 100 L; (masaj) (la mine) domnilor care au o per- 9. Depanez frigidere si 2. Abandonati cautarile transport cu ciclete, materiale de con-
(0723.432.237 dube si carosate, ieftin, marfa, mobila,
0762.676.750
lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, sonalitate deosebita, langa care vreu sa congelatoare, inclusiv bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si
structii. Bucuresti si in
experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 221. Pasiune si tandrete Abandoneaza petrec un timp de calitate. Telefon; 130 L; 26. Mutari, transport mobila, provincie. Preturi de la
28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile (0738.141.644 sambata si duminica. diverse obiecte personale in Bucuresti si depozitare, debarasare. Oferim
manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer placerii doar la Excess Massage, de pe Experienta, promptitu- pe intreg teritoriul Romaniei la preturi servicii de mutari, transport 100 Lei. Oferim factura
si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 250. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 mobilier si relocari de aparta- (0732.548.835
Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru
ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor dine. Relatii la telefon: L; (0748.682.232 mente, sedii de firma. Oferim
momentele tale de erotism, unde te poti
190. Maseuza ofer masaj zona Militari,
destinde total 120 L; (0763.369.660 generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau (0744.517.905/ depozitare in Bucuresti. Manipu- 53. Transport mobila si in weekend.
maseuza ofer masaj 100% profesional, la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun 3. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in
masaj terapeutic si de relaxare, sedinta 021.425.87.56 perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid lare mobila, impachetare, despa- Asiguram servicii de mutari mobila ,trans-
222. Perfecta, speciala pentru domnii simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; chetare, demontare/remontare, port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare
dureaza 50 minute si costa 70 Lei. L-D (0738.141.644 Lucian 30 L; (0775.203.891
09:00 21:00, zona Militari, 70 L; care se respecta. Cel mai bun masaj de 10. Depanez frigidere, combine frigori- curatenie. 30 L; (0745.100.101/ de diferite volume 3-24mc, si personal
relaxare. Nu vei regreta. Servicii irepros- fice si congelatoare. Interventii rapide. 4. Accesibili 100%, transport mobila, 0745.100.101 romania@premier- bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d.
(0732.439.844 abile. Educata si amabila. Discreta, detalii 251. Servicii de calitate, masaj, Anna, moving.ro 50 L; (0735.534.488
Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv bagaje, electrocasnice, canapele, diverse
191. Maseuza perfecta, ideala pentru tine la telefon sau WhatApp, speak english, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate sambata, duminica; (0729.473.587/ marfuri. Avem si manipulanti. Program zil-
non stop, 100 L; (0769.169.016 (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta 27. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si 54. Transport mobila si marfa ,cu
Delecteaza-te cu o blonda discreta si 021.420.36.48 nic, inclusiv in week-end; 50 L; manipulare Transport mobila si marfuri
foarte curata te astept hot imbracata, poze Escortevip20@yahoo.com (la mine sau la hotel) domnilor generosi, (0735.493.750 Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu
care stiu sa aprecieze calitatea. 100 L; duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau generale cu manipulare inclusa ,la pretul
reale pt. a petrece o ora pasionala in com- 223. Petrecere new. Club de noapte (0736.890.339
11.Depanez frigidere, com- 5. Accesibili 100%. Echipa, prestam in provincie cu program si sambata sau de 120lei/ora. Program si in weekend.
pania mea (masaj de relaxare) garantez ca bine frigorifice si conge- Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00.
vei reveni, (0736.645.038 organizeaza petrecerea serii alaturi de cele servicii de mutari profesioniste. Asiguram duminica, telefon; 100 L;
mai sexi dansatoare la bara, show nud 252. Servicii speciale dominare, masaj (0724.449.415 120 L; (0733.896.700
socializare bautura petrecere reusita, Red-
latoare, toate tipurile. ambalare, manipulare, montaj mobila, 50
192. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, fantezie, camera speciala dominatrix la
Interventii rapide. Cali- L; (0722.768.555 55. Transport mobila, marfa de orice fel,
47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- lightClub, ora 21, (0758.933.042 Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj 28. Pret mai mic nu exista, servicii de
tate. Garantie. Piese orig- 6. Asigur servicii de transport de marfa transport in Bucuresti sau in tara.Trans- mutari mobila oriunde in Bucuresti si in
tul pe buze, astept doar persoane civilizate relaxare, body si erotic plus diverse fan- tara, la cerere asiguram montare
224. Piata Victoriei, daca vrei ceva diferit tezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, port moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5
in locatia mea pentru un masaj de
vino la un masaj de calitate intr-o atmos- inale. Inclusiv sambata, mutari apartamente, sedii firma, electro- tone la preturi negociabile. In caz de demontare mobila, incarcare, descarcare
relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime
Zona Piata Muncii, 200 L; fera placuta! 170 L; (0741.741.529 Con- L; (0727.148.861 duminica; Tel. casnice, evacuari moloz. Personal califi- nevoie asigur si oameni de incarcare-
2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelu-
(0720.084.742 tact@amazoniamasaj.ro (0729.473.587/ cat pentru incarcat si descarcat marfa, descarcare; 50 L; (0727.997.992 dani-
albastrelu@yahoo.com
253. Simona, Snagov, blonda matura, non stop. 1 L; (0762.113.393 transport- laflorin1983@gmail.com
193. Maseuza tanara, reala 100%, brune- 225. Placere unica, masaj erotic special
slim, inalta, o doamna in adevaratul sens
0762.988.567/ marfa_buc@yahoo.com 56. Transport mobila, marfa,
ta, maseuza reala 100%, bruneta. Masaj Te invitam sa traiesti o experienta de care 021.420.36.48 Tractari auto 24 din 24,
29. diverse. Mutari, foarte ieftin;
fiecare barbat merita sa aiba parte cel al cuvantului, emancipata si plina de viata,
profesional de relaxare, rasfat si caliate. nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, 7. Asiguram transport orice tip de marfa, Bucuresti, Ilfov si in tara. (0771.039.163
Conditii de lux. Igiena si discretie. Jacuzi, putin o data in viata. Scopul nostru este 12. Electrician autorizat Coman paletat sau vrac, materiale de constructii,
placerea si satisfactia ta. Te asteptam, maseuza cu experienta ofer masaj dlor dis- ob. voluminoase precum piane, banco- Cele mai mici pre-
parcare, bar personal, prosoape curate, creti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212 Costel service. Bucuresti, toate 57. Transport mobila, moloz, veche,
ultracentral, informatii la telefon. 150 L; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 sectoarele, varsta 39 ani, experi- mate sau echipamente IT de mari turi0784071879 nefolosibila, electrocasnice. Asiguram
(0764.182.119 salonsweettouch@yahoo.com sweetpleasure@yahoo.com dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relo-
enta 23 ani. Desigilare contor, (0784.071.879 oameni la incarcat la cererea clientului;
brunetatanarasireala@yahoo.com 254. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in gratuita, recomand procedura cari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0720.294.432
226. Plinuta tanara 36 ani plinuta draguta (0780.600.100 comenzi@bucuresti-
calma comunicativa. Te astept la un masaj Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si Enel gratuita. Ma ocup personal 30. Tractari auto Bucuresti, cele mai
194. Maseuza, departe de stresul cotidi- de aceasta procedura; transport.ro www.bucuresti-transport.ro 58. Transport moloz si mobila de arun-
an, arta masajului te va destinde. Erotismul doar pentru domni maturi seriosi. Sector 4; cativa km de tine, o fata cu forme ruben- mici preturi. Rugam si oferim seriozitate; cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila
si pasiunea te vor purta pe aripile diafane (0741.645.898 siene te asteapta intr-o locatie de lux cu (0740.983.312/ 0761.659.194 8. Champions Moving companie de (0768.157.893 veche la groapa de gunoi. 5 L;
catre insula numita extaz. Zona Baba maxima igiena si cofidentialitate pentru a transport mobila, servicii com- (0722.768.555
227. Poze reale, Delia 19 ani, fitness te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 13. Frigidere casnice si comerciale, con- 31. Tractari auto non-stop la preturi
Novac 60 L; (0736.682.267 gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv
plete de mutari, specializata in
model, poze reale, te asteapt pentru a L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- mutari locale si nationale, mutari avantajoase. Bucuresti. Romania 59. Transport moloz, gunoaie, marfa,
195. Maseze (Ucraina) Maseze cu expe- petrece o ora de neuitat prin cel mai bun alplace.massage@gmail.com sambata si duminica; (0722.565.401/ de efecte personale si mobilier paleti, mobila, bagaje agregate balastiera,
rienta in arta masajului de relaxare . Vei masaj, I speak english, locatia este intr-o 0728.247.631 atat pentru persoane fizice cat si 32. Transport ofer servicii de transport
oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si ome-
avea parte de fete frumoase si atmosfera zona centrala in conditii de discretie si 255. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. pentru mari corporatii; nie. 30 L; (0727.997.992 dani-
placuta zona Universitate; (0758.848.296 igiena, ac, prosoape curate. 140 L; Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 14. Frigidere service si reparatii (0733.330.051 moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone - laflorin1983@gmail.com
Popa_popa@yahoo.com, (0727.646.456 care ma caracterizeaza. Va astept la un Frigidere, combine frigorifice, congela- office@chmoving.ro 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si
royalplace.massage@gmail.com masaj de relaxare. Poze reale, nu insista toare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. oameni de incarcare- descarcare, 30 L; 60. Transport mutari mobila sedii firma,
196. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan 200 L; (0725.458.291 Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- 9. Depozitare bunuri si mobilier, (0727.997.992 auto 3,5 T, personal incarcare la cerere.
metrou, ofer servicii de masaj, domnilor 228. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, bata, duminica; (0729.473.587/ marfuri generale DEPOZITARE danilaflorin1983@gmail.com 24/24, 50 L; (0770.870.235
seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma buna sunt sara fata singura si disponibila 256. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. 021.420.36.48 BUNURI. La cerere transport,
caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust manipulare, servicii door to door, 33. Transport absolut oriunde oricand + 61. Transport national masina 3.5 tone
masaj de relaxare, ambient placut si curat, Feminitatea si bunul simt sunt calitatile curatenie. Depozitul este in echipa incarcare, transport si mutari 80-
care ma caracterizeaza. Va astept la un 15. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com- cu lift, oferim transport la tarife avanta-
197. Matura ofer masaj, buna, Karla este ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, bine frigorifice, congelatoare. Interventii Bucuresti, incinta Faur. Paza 120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret joase la nivel national.Autoutilitarele sunt
dovedesc cu tatuajele, 120 L; masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. 24/24+asigurare. 100 L; fix 1 leu/km, avem program si sambata
numele meu, sunt o doamna matura de 48 Zona Piata Muncii, 200 L; rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare
de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania (0720.184.898 Inclusiv Sambata, Duminica, (0732.199.999/ 0732.199.999 sau duminica 80 L; (0732.223.578 rapida si instalatii de racire pentru trans-
(0725.458.291 relocations@gmail.com transportmutarirelocari@gmail.com porturi speciale. 100 L; (0722.564.252
mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare
229. Prin framantarea diverselor grupe de
(0729.473.587/ 021.420.36.48
profesional combinat cu un masaj erotic. 257. Sunt noua in zona, buna, sunt Alina, cristian_toporan1407@yahoo.com
100 L; (0720.969.645 muschi masajul este poarta de acces spre
daca iti doresti sa cunosti o fata cu simtul 16.Instalatii electrice non 10. Efectuez mutari mobila marfa intern Transport agregate bal-
34.
o lume a senzatiilor si a sentimentelor international cu Dacia Doker 2 sau 7 62. Transport obiecte voluminoase,
198. Matura, Universitate, sunt Delia, am neexplorate de majoritatea oamenilor. umorului care te va scoate din rutina zilni- stop Bucuresti, reparam locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone astiera, nisip balastru, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele,
35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi Masajul este o arta care a aparut din ca, masaj de relaxare, body masaj, astept instalatii electrice de volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional piatra, margaritar, refuz aparate cafea orice cu masini dotate cu lift
albastri, sani numarul 3, vesela si sen- nevoia de a alina durerea, 100 L; sa ma contactezi, 100/150, Drumul Taberei contracost avem personal incarcare de ciur, pamant vegetal. hidraulic si personal cu experienta in
zuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. (0730.733.289 sector 6, (0751.878.897 toate tipurile. Fie ca ai putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 transportul si manipularea acestora, pro-
100 L; (0729.574.688 nevoie de repararea unei mc non stop 70 L; (0744.476.667 Ridic moloz, mobila gram nonstop, 1 L; (0785.640.640
230. Prinde promotia de sambata, masaj 258. Sunt noua in zona, numele meu este veche, Bucuresti,
199. Maya foarte draguta, cu experienta in erotic Floreasca, locatie discreta si de lux, Ana 28 ani, sunt o maseuza cu stil educata prize sau a unui tablou 11. Empendo Distribution, transport ruti- 63. Transport orice la preturi mici, trans-
domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii maseuze superbe si cu experienta pre- si cu mult bun simt. Te astept in locatia electric echipa noastra er de marfuri, punem la dispozitie masini Ilfov0784071879 port moloz, mutari-evacuari, transport
de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma gatite sa iti ofere momente de neuitat. Te mea sa petrecem cele mai frumoase clipe cu masa de 3.5 t, pentru transporturi (0784.071.879 marfa. Mutari din apartamente sau case,
suni pentru mai multe detalii la telefon, asteptam pe la noi. Vezi pe site galeri- prin masaj. Sunt o fire vesela si deschisa,
de electricieni autorizati rutiere de marfuri, atat in municipiul sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice,
locatie 3 minute Unirii, 200 L; awww.fantasymasaj.ro 140 L; 300 L; (0726.597.992 iti sta la dispozitie Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari 35. Transport diverse Asiguram trans- plante. Pentu mai multe detalii va stau la
(0736.674.940 (0731.959.382 (0722.974.760/ firme, transport si mutari de mobila. port mobila, in Bucuresti sau in orice local- dispozitie; 25 L; (0727.997.992 dani-
fantasymasaj@yahoo.com 259. Sunt noua pe site, ofer masaj total de www.empendo.ro 100 L; itate. (0720.259.702 laflorin1983@gmail.com
200. Melissa 30, ofer masaj total de relaxare la domiciliu meu curat si discret , 0766.974.760 (0726.281.281/ 0738.859.000 cataneagu33@gmail.com
relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 L; 231. Promo masaj erotic la dublu, intre office@ruady-service.ro office@empendo.ro 64. Transport persoane Bucuresti Ger-
doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai domnilor generosi,care stiu Sa aprecieze
(0735.545.648 calitatea,pentru Mai multe detalii contacti- 36. Transport diverse, zi de zi, marfa si mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans-
acum la Noblesse Unic si alege-ti 17. Instalator accesibil-autorizat ANRE 12. Evacuam mobila veche, transport, mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, port de persoane Bucuresti in Germania si
201. Militari Alina, 28 ani. Domnisoara maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta ma.Locuiesc singura. Titan Bd.Theodor mutari, relocari. Transport la groapa de asigur la orice adresa din Bucuresti in Anglia cu autocare si microbuze moderne
apetisanta te astept sa iti ofer cel mai dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Pallady 100 L; (0737.150.500 executam istalatii gaze, obiecte sanitare,
gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici timp util si costuri reduse, ofer seriozitate zilnic direct pana la adresa de destinatie.
Garantam ca vei alege dintre multe. 300 centrale termice, schimbari coloane
relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie 260. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj blocuri, montari argaze si calorifere,detec- (0729.694.800 si asigur personal pt. incarcare. Pt rezervari contactatine; 1 {;
discreta. Detalii complete la telefon, 100 L; (0727.148.861 (0720.259.702 (0773.908.912 office@estertours.ro
L; (0720.388.272 Masaj pentru domni, doamne, domnisoare toare gaz (0720.992.196 13. Experti in mutari firme, birouri ori
232. Promotie dominare si masaj erotic si cupluri, diferite tipuri de masaj: total, inte- cataneagu33@gmail.com
18. Instalator sanitare, termice si gaze,
chiar apartamente cu 3 camere, putem 65. Transport persoane/ colete oriunde
202. Militari Residence, noua in zona. Te vip fantezie discount la Noblesse Unic, gral, relaxare, tandric, pret: 250 lei ora, pune la dispozitie suficient personal la 37. Transport ieftin, program zilnic inclu- in tara, sofer personal cu auto propriu
astept pentru ati efectua un masaj de masaj relaxare, body, erotic, plus diverse 250 L; (0756.642.225 montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi manipulare mobila pentru ca serviciul de siv weekend transport marfa, mobila, (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo)
relaxare profesional, masaj body si plus fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, evannbourne@libero.it acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale mutare sa decurga rapid, tamplari pt. bagaje, haine, diverse obiecte in scaune piele incalzire ?i racire scaune
alte fantezii. Pentru mai multe detalii la latex outfit, stockings, dominare, feet- termice, cabine de dus, masini de spalat, demontare, remontare 1 L; Bucuresti si in tara la preturi in functie de fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l,
telefon. 100 L; (0720.579.174 fetish, high heels. Promotie joi, orele 12- 261. Tandrete si pasiune, daca esti in sifon pardoseala, trasee tevi PPR si (0737.609.609 volum-Bucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km efectuez la comanda transporturi private
22. 250 L; (0727.148.861 www.private- cautarea unui loc de relaxare, salonul nos- cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro
activitate.transport@yahoo.com 12-24 m3 50 L; (0725.131.703
203. Militari Residence, siliconata, slim massage.ro tru este alegerea perfecta deoarece cali- (0763.113.357 contact@instalatorulca- mereumotor@yahoo.com
cu bun simt ofer masaj de relaxare la tatea este cuvantul care ne defineste. Cele seitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 14. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4 66. Transport Romania Olanda Belgia
domiciliul meu domnilor manierati si gen- 233. Promotie masaj erotic nud, salon de benzina si GPL montat, manuala 6+1 , Germania Curse regulate cu autoutilitare
calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in cen- mai frumoase si dulci maseuze te asteapta 38. Transport intern si international,
erosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 tru, zona Petrom Eminescu. Masaj la Dessiree Masaj, 120 L; 19. Masini automate de spalat, acum culoare neagra cauciucuri de iarna noi, transport marfa intern si international, de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive.
(0720.525.253/ 0769.850.950 asigur deplasare gratuita, garantie asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. mutari mobila, preturi negociabile, posibili- Transport bagaje, colete, mobila, electro-
204. Mirela 27 ani noua in zona si in relaxare, body to body si erotic. Civilizat, reparatii. Curatare - igienizare aer condi- Relatii la nr tel. (0758.557.777 casnice, biciclete, motociclete,
curat, frumos, multe maseuze. Promotie tate facturare sau cautam contract colabo-
locatie, astept domni pretentiosi la un valabila luni orele 13-19; 150 L; 262. Titan, Auchan, ofer masaj de tionat. Seriozitate, urgente; rare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime (0745.024.750 fts.freight@gmail.com
masaj de relaxare la domiciliul meu discret relaxare la domiciliul meu curat si discret, (0729.374.669/ 0761.290.233 15. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non- 1,94 inaltime si 1,70 latime;
si curat. Detalii la tel. 80 L; (0727.148.861 stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 67. Transport rutier, aerian, feroviar,
mai multe detalii la tel, 50 L; (0765.189.874
(0725.874.994 234. Pustoaica, 19 ani, te astept la un (0767.345.563/ 0733.780.623 20. Repar masini de spalat automate motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare Dennylexexclusiv.srl@gmail.com maritim Mutari interne si internationale,
toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, neagra. -predare si preluare gratuita in relocari interne si internationale. Transport
205. Mirela 27 ani, noua in zona si in masaj de relaxare si multe alte surprize Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe animale vii de companie, inclusiv pesti.
placute. Sunt o fire foarte calma si mereu 263. Unirii, selectiva si dornica de experi- etc. Ofer garantie. Relatii la tel: 39. Transport la pretul cel mai mic,
Impachetari speciale obiecte de arta, anti-
locatie te astept la un masaj de relaxare la zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. ente noi, ofer masaj de relaxare domnilor (0767.177.665/ 0722.327.483 contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, transport obiecte voluminoase, orice tip
domiciliul meu curat si discret Zepter, 50 Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolu- 25 {; (0786.802.323 de marfa vitrine, utilaje grele, aparate chitati, tablouri (0734.170.165
L; (0725.134.038 manierati intr-o ambianta placuta si discre- rent.topservice@gmail.com office@priorititransport.com
tiei, 100 L; (0720.014.632 ta, B-dul Unirii. 100 L; (0786.644.324 21. Reparatii masini spalat automate, cafea orice cu masini dotate cu lift
206. Mirela, ofer masaj de relaxare intr- garantie 24 luni, orice marca, piese, 16. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non- hidraulic si personal cu experienta. Trans- 68. Transport, 40% discount, transport
un ambient placut la domiciliul meu. Titan,
235. Rasfat fara limite doar la Excess 264. Unirii, Zara, noua in zona, ofer urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ stop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4 port porcul de Craciun, 30 L; obiecte voluminoase, orice tip de marfa,
Bd. Theodor Pallady, 60 L;
Massage Lasa-te invaluit de atingerile sen- masaj la domiciliul meu curat si discret, 021.230.72.06 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare (0727.997.992 vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu
zuale ale unei tinere maseuze experta in mai multe detalii la tel., 50 L; danilaflorin1983@gmail.com
(0736.549.922 arta masajului erotic dornica sa-ti ofere 22. Reparatii calculatoare, webdesign,
neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram
cele mai minunate clipe, doar in incinta (0767.345.563/ 0733.780.623 in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar factura si chitanta. Pretul il facem impre-
207. Miruna, Splaiul Unirii stilata, noncon- editare video, re/instalam orice varianta pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de 40. Transport la pretul cel mai mic, va una. 30 L; (0727.997.992 dani-
salonului Excess Massage pe str Baba windows, devirusam, recuperam date, garantam o mutare linistita si fara surprize
formista si pasionala te astept intr-un ambi- Novac, 120 L; (0766.238.084/
265. Unirii, poze reale, noua in zona iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topser- laflorin1983@gmail.com
ent deosebit pentru a petrece clipe unice, efectuez masaj de relaxare si tonifiere, garantie 6 luni, transferam/editam filme de vice@gmail.com negative. Obiecte voluminoase, orice tip
0766.238.084 de marfa, vitrine, canapele, obiecte frag-
masaj total. Sunt selectiva, nu sunati inutil, massage.excess@yahoo.com locatie curata si discreta. Te astept, nu pe casete video, realizam website-uri/con- 69. Transport, mutari
pentru mai multe detalii ne auzim la tele- ezita; (0745.702.713 figuram magazine online. Preturi de la 30 17. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non- ile, frigidere, cu masini dotate cu lift
fon, 300 L; (0736.831.606 Badboss94@yahoo.com lei. 30 L; (0762.578.112 stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 hidraulic. 40 L; (0727.997.992 dani- mobilier, apartamente 1-4
236. Rebeca, 20 de ani, blonda pasion-
ala, senzuala, lipsita de inhibitii, blonda Digiserv_mail@yahoo.com 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare laflorin1983@gmail.com camere, case, vile. Mon-
208. Miruna, zona Brancoveanu, buna, superba, ochi albastri, maseuza, ofer 266. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, neagra. -predare si preluare gratuita in
41. Transport marfa mobila diverse. tam si demontam absolut
eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, diverse tipuri de masaj dlor discreti si gen- ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un 23. Reparatii centrale termice Oferim Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe orice tip de mobila. Expe-
cu un fizic de invidiat, maseuza cu experi- ambient deosebit domnilor pretentiosi care servicii de mentenanta si reparatii centrale contract gratuit -cauciucuri noi de iarna Viziteaza site-ul www.transport-marfa-
erosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, foto mobila.ro, 70 L; (0721.213.667/
enta, ofer diverse tipuri de masaj numai la absolut reale, 150 L; (0728.025.622 apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena termice, revizii de intretinere, montaj ter- 200 {; (0786.802.323 rienta 13 ani, camion 25
domiciliul meu dlor discreti si generosi. si discretie. 300 L; (0727.576.513 mostat de ambianta, oferim garantie la 0721.213.667 m3. Iulia Bucur.
Foto reale. 150 L; (0726.359.262 237. Rebeca, zona metrou Timpuri Noi, manopera si la piesele de schimb, 100 L; 18. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car valentinochioiu@yahoo.com
sweetpleasure@yahoo.com Bucharest, Inchiriem Auto Renault Lagu- (0762.676.751/
esti in cautarea unei maseuze pentru un 267. Vip-Zone Privat Erotic Club nou. (0722.362.330 42. Transport marfa intern sau interna-
masaj de relaxare bine executat? Sunt Bar, muzica, companie, dans la bara, lap- Victorcatrina@yahoo.com na3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 0762.676.750
209. Mister si seductie, lux si calitate ceea ce-ti doresti, pentru stabilirea unei culoare neagra. -predare si preluare gra- tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc
Masajul erotic oferit de tinerele noastre dance, streaptease, privat show, masaj tuita in Bucuresti; -adaugare sofer supli- volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 70. Transport. Dorim sa te muti cu tot
intalniri, sunt disponibila zilnic ptr tine erotic, happy endings, dush asistat gratuit, 24. Reparatii frigidere combine frigori-
maseuze este unul dintre primele si sim- pana tarziu. 150 L; (0732.065.889 mentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km sep- cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia
plele mijloace descoperite pentru alinarea jacuzzi.Paza, locuri parcare.Reduceri ptr fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- de iarna; 35 {; (0786.802.323 arat contracost avem incarcare descar- clientilor este cel mai important aspect pe
suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletu- 238. Relax and reflexotherapy massage, grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv rent.topservice@gmail.com care servicii rapide cu doi soferi express care vrem sa-l indeplinim. Transport
lui intr-o ambianta incitanta, 120 L; Near metro Piata Unirii 2, discreet very (0735.445.511 mari.angajari@gmail.com sambata, duminica; (0729.473.587/ 80 L; (0766.642.507 obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa,
(0720.525.253/ 0732.545.457 clean house you are welcome. Yoday I’m 021.420.36.48 19. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere;
at your disposal non stop, 250 L; 268. Vitan Mall, poze reale, masaj total, Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia 43. Transport marfa mobila Avem masi- (0763.773.746
noua in zona, poze reale, tanara bruneta, 25. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu- ni libere pt transport marfa, lucram pana
210. Monica, blonda reala, selectiva, 29 (0721.609.296 Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 man-
de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambi- 24 ani, 1.69 cm, 50 kg te astept in locatia pam numai de reparatii frigidere, masini uala, 10.000 km culoare neagra, predare pe 31 decembrie mutam mobila, utilaje 71. Transportam orice, oricand, ori-
ent deosebit domnilor pretentiosi care 239. Relax and reflexotherapy massage, mea cocheta, discreta si curata pentru de spalat si o facem bine. Reparatii si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare grele sau fragile, transportam piane, pia- unde, casa de expediti. Transport mobila
apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, dis- near Piata Unirii, you are welcome. Please momente de maxima relaxare. Masaj total frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, sofer suplimentar pe contract gratuit, cau- nine, seifuri, evacuam moloz, tocarie si marfa in Bucuresti si in tara. www.trans-
cretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia 300 look my video here and then you call me, de relaxare, 80 Ron-30 min., 120 Ron-1 h, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. ciucuri noi, 25 {; (0786.802.323 avem personal la cerere pt incarcare, 1 L; portmarfuri.net (0767.633.147/
L; (0723.928.848 460 L; (0040721609296 80 L; (0767.470.647 (0722.572.248/ 0766.394.796 rent.topservice@gmail.com (0764.166.166 0768.293.961

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 21 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
29. Andreea blonda cu poze reale 27 de 63. Berceni, Straja, servicii de calitate, 98. Buna sunt Alina, noua in zona, te 136. Doamna matura ofer masaj de 172. Inna, miniona, o doamna cu un car- 208. Masaj muscular, terapeutic, de
Întreprinzåtori ani te astept pe tine domn generos la un
masaj de relaxare, zona Zepter 40 L;
masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie
discreta, 50 L; (0762.823.671
astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj
cu adevarat relaxant. Sunt bruneta, slabu-
relaxare la domiciliul meu, discretie si
intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40
acter aparte, matura mereu aceeasi, dar
intotdeauna altfel, maseuza cu experienta
relaxare, util pentru atrofia musculara,
oboseala cronica, blocaje musculare,
(0761.002.526 ta, calma si cu mult bun simt. Pozele sunt L; (0727.512.037 ofer masaj terapeutic si de relaxare numai suprasolicitarea zonelor musculare prin
64. Bianca d-na cu forme, ofer masaj de
alte domenii 30. Andreea 32, te astept la mine in
locatie pentru a ti oferi cateva momente de
relaxare la domiciliul meu, discretie maxi-
reale. Eroii Revolutiei 100 L;
(0762.867.216 137. Doamna matura si cu bun simt te
invit pentru cateva momente la un masaj
la domiciliul meu din zona Dorobanti,
(0757.266.841
manevre de frictiune pana la extensii de
tractiune. Obor-Mosilor. 100 L;
ma. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0726.508.066
relaxare prin diferite tipuri de masaj. Cer si (0727.512.037 99. Buna, Diana Am 35 ani si ofer masaj ce te va face sa te mai reintorci fara graba 173. Ioana, Dristor, Kaufland, singura in
PERSONAL TRAINER/
1.
ofer seriozitate. Berceni; 60 L;
(0738.430.434 65. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer
de relaxare domnilor generosi cu bune
maniere, mai multe detalii la nr., 50 L;
si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L;
(0723.002.389
locatie, ofer masaj de relaxare si clipe de
neuitat domnilor generosi si cu bun simt in
209. Masaj profesional terapeutic, sportiv,
reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial
INSTRUCTOR SPORTIV. 31. Andreea am revenit respectuoasa si
domnilor generosi si manierati masaj de
relaxare si intretinere efectuat pe masa de
(0729.387.539
yanisgabrielbos@gmail.com 138. Doamna matura 45, bruneta ofer
locatia mea discreta si impecabila, te
astept sa ne simtim bine impreuna cu
si masaj de relaxare. Masajul se face pe
masa de masaj, de maseuza cu atestat si
ANTRENOR PERSONAL ACRED- foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare
in cele mai bune conditii de igiena si dis-
masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi-
ma, detalii la tel. (0746.532.027
masaj de relaxare la domiciliu meu, ambi-
ent placut fara graba zona central Zeptar,
lumanari parfumate si lumini, suna-ma, 60 experienta, 100 L; (0723.598.979
100. Buna, eu sunt Natasa, am 20 si te L; (0767.532.407
ITAT NATIONAL/INTERNA- cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L;
(0723.192.086 66. Blonda singura discreta si rabdatoare
astept la mine intr-un ambient placut la un Goga det la tel. 50 L; (0765.228.499 210. Masaj terapeutic masajul este ter-
masaj de relaxare fara graba si fara fite, 174. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de apia perfecta pentru a elimina stresul, ten-
TIONAL LUPTATOR MAI 32. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii,
cu bunul simt al umorului ofer masaj de domnii mei generosi, mai multe detalii la 139. Doamna matura, doamna deschisa
si cu simtul umorului te astept in locatie la
relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la siunile si durerile, pentru a-ti capata starea
relaxare la domiciliul meu domnilor tel. (0733.095.809/ 0733.095.809 yanis- domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter de bine si echilibru interior. Efectuat cu reg-
IMBUNATATESC CONDITIA FIZ- deschisa, pozele imi apartin si sunt facute
in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. manierati si discreti. Militari 50 L; gabrielbos@gmail.com
un masaj de relaxare, discretie, intimitate,
detalii la tel., program 10 /20, zona Casa
40 L; (0733.347.650 ularitate, imbunatateste starea de
(0768.546.406 sanatate; 100 L; (0721.599.660
ICA PERSOANELOR CARE CAN- Universitate, 80 L; (0757.189.714 101. Carina, buna sunt Carina o dom- de Pensii, 50 L; (0733.305.109 175. Iulia, ofer masaj de relaxare pe tot
67. Blonda Dristor Kaufland, 27 de ani, corpul, fara fite si fara graba, curatenie si
DIDEAZA PT. SUBOFITERI/OFI- 33. Andreea, 24 de ani, te astept la un
masaj de relaxare si tonifiere al trupului si ochi albastri ofer masaj terapeutic si de
nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in
domeniu, locatie centrala. Te astept la
140. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj
de relaxare, zona centrala, 70 L; discretie.Mai multe detalii la telefon. Zona
211. Masaj terapeutic prin manevre de
reglare si tonifierea muschilor, stimularea
TERI, LICEE MILITARE SI PER- sufletului la domiciliul meu. Discretie maxi-
ma. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367
relaxare profesional pentru mai multe
detalii, astept tel tau, Dristor locuiesc sin-
mine pentru un masaj de relaxare mai
multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927
(0768.037.948
Militari Iuliu Maniu (Apusului). Poze reale.
60 L; (0765.702.181
circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu
miscari tranzitorii de regenerare si refacere
SOANE PT. SLABIRE MASA gura 100 lei h; 50 L; (0734.522.735 141. Doamna singura, sociabila fizic pla- a intreg organismului. Obor Mosilor 100
34. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 102. Casatorita, 28 ani, ofer masaj gen- 176. Iza, reala 100%, 19, masaj revigo- L; (0726.508.066
cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu
MUSCULARA, (0766.252.191 58 kg, te astept pe tine domn generos la 68. Blonda matura, draguta si discreta, 1
67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare dom-
eral de relaxare domnilor discreti si edu-
cati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu
experienta in masaj terapeutic depun pasi- rant, igiena, discretie, poze reale garantat.
Dristor- Baba-Novac 60 L; 212. Masaj terapeutic, de relaxare prin
un masaj ce te scoate din stresul de zi cu une in ceea ce fac d-lor manierati si edu-
bitineanuvalentin zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 nilor manierati si generosi. Te astept la un telefon intre orele 9-20. I speak english. cati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0767.538.462 metode de tampotamente musculare alter-
L; (0761.002.526 mine acasa intr-un ambient deosebit in 100 L; (0743.765.935 (0737.218.736 nand cu tehnici de relaxare a regiunii
@yahoo.com zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer 177. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer respective. Metode de frictiune si presare
35. Andreea, blonda cu poze reale 100 discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 103. Columbianca noua pe site, zona 142. DOAMNA, 33 de ani, stilata si selec- domnilor generosi si manierati masaj de care deblocheaza contractiile musculare.
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si tiva, ofer masaj de relaxare, intretinere cor- relaxare si intretinere efectuat pe masa de Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066
Servicii diverse foarte dulce te astept la un masaj, suna-
ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526
69. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit,
iti pot oferi o sedinta de masaj relaxare la
intetinere corporala, te astept la mine, pro-
gram 14-22, 100 L; (0760.715.736
porala, terapeutic la domiciliul meu intr-un
cadru select pentru domni dornici de ceva
masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi-
ma detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; 213. Masaj terapeutic, domna educata
cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 (0755.303.986 ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si
1. 1 Mai Symona transsexuala in trata- 36. Andreea, blonda cu poze reale 100 calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 104. Corina, eleganta si manierata, 50 de L; (0725.244.208 discret domnilor manieratii cu bun simt.
ment, transsexuala, in tratament esti un tip %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si L; (0734.152.417 ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la cautcolega@yahoo.com 178. La mine zona Burebista, masaj total Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr
care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un foarte dulce te astept la un masaj, suna- domiciliul meu. Speak english, Dristor, de relaxare. Buna, te astept în noua privat sau sms. Poza facuta in locatie.
masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 70. Blonda, masaj de relaxare prin proce- 200 L; (0730.669.879 143. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter- mea locatie curata si discreta din zona Zona Berceni 100 L; (0784.748.712
locul ideal pentru domnii care cauta un loc duri de alinare a starilor de disconfort pe apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Burebista poze reale 100% 80 de Ron 30
plin de senzualitate, non stop, 37. Andreea, blonda cu poze reale 27 de punctele reflexogene de pe suprafata cor- 105. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finu- de minute 120 de Ron o ora mai multe 214. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor
(0730.259.890/ 0765.018.213 ani te astept pe tine domn generos la un pului in stadii incipiente. Manevrele efectu- si cu bun simt, ofer masaj de relaxare pro- ta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; detalii la telefon 80 L; (0786.612.304 cu bum simt masaj de relaxare intr-un
masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; ate bland, 100 L; (0726.508.066 fesional la domiciliul meu. Creez depen- (0725.013.202 ambient placut, sector 3, intre orele 8-17,
2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita (0761.002.526 179. La mine zona Vitan, masaj total de
denta. Poze recente din locatie. Detalii la
relaxare, buna sunt Bianca, te astept in 50 L; (0735.366.510
reala, fara implant de silicon, par natural 71. Blonda, bruneta, singure intr-un ap de tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069 144. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la
ofer masaj de relaxare combinat per- 38. Andreea, blonda cu poze reale facute lux, igiena si discretia ne descriu pe deplin, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe- locatia mea curata si discreta din zona 215. Masaj, Berceni, doamna draguta si
soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze in apartament iti ofer un masaj ce te duce oferim inpreuna s au separ masaj de 106. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, sional de relaxare, cervical, lombar. Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatu- discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic
reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara relaxare pe masa de masaj. Detalii ama- ofer masaj de relaxare domnilor in locatia Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si ajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min body, masaj pt. mai multe detalii con-
care stie ce doresti, suna-ma, un telefon nuntite la tel. Rog seriozitate si discretie. mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu igiena. Pret 100 L ora, 100 L; 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. tacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620
3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- ne desparte, zona Zepter. 40 L; dv alegeti. 200 L; (0734.354.705 (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 (0727.483.225 80 L; (0786.612.304
cuta cu fete profesioniste in arta masajului. (0761.002.526 216. Masaj, buna sunt Renata te astept la
Vino sa te detasezi putin de problemele 72. Blondina noua in zona te astept sa 107. Cristina, o domnisoara miniona cu 145. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt 180. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani,
singura, plinuta, si te astept in intimitatea noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer mine in locatie pentru a avea parte de un
cotidiene, intr-un cadru discret si curat. 39. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de bun simt si zambitoare, te asteapta la un masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si
Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, de ani, te astept pe tine domn generos la relaxare si alte surprize la domiciliul meu. masaj de relaxare in locatie discreta din casei mele pentru un masaj de relaxare masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai
120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; Sunt o miniona draguta, nu vei regreta zona Unirii. 100 L; (0738.031.149 menit sa te binedispuna. Piata Romana, multe detalii la telefon. 150 L; multe detalii suna-ma 70 L;
massage.excess@yahoo.com (0761.002.526 alegerea facuta 80 L; (0764.570.084 50 L; (0738.268.040 (0722.116.386
(0768.951.486
www.excessmassage.ro 108. Cristina, 30 ani, ofer masaj de
40. Andreea, esti obosit sau stresat vino 73. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la 146. Domnisoare oferim masaj de 181. La tine sau la hotel Diana, am 28 de
relaxare la domiciliul meu, Zona piata relaxare, sportiv si terapeutic la noi in 217. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul
4. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor la mine pentru clipe unice alaturi de o blon- domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Muncii, 100 L; (0737.184.035 ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare
locatie, zona Domenii, 100 L; si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale cotidian te astept la mine pt o sedinta de
maturi si educati, Titan metrou, 60 L; da cu poze reale, 27 de ani mai multe Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii
(0785.355.791 detalii la telefon, zona Zepter 40 L; 109. Crystyna, Universitate buna, am 20 (0765.533.828/ 0731.728.813 300 L; (0737.482.822
www.exclusivemasaj.ro (0724.975.229
(0761.002.526 74. Bruneta 31 ani, ofer masaj de de ani si te astept pt. un masaj de relaxare.
5. Aer conditionat instalare, reamplasari, relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- Cu rabdare si fara fite. Pt. mai multe detalii 182. Laura Unirii noua in Bucuresti, selec-
147. Domnisoare, poze reale, te astep- tiva ofer masaj de relaxare domnilor 218. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de
reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; 41. Andreea, o blonda cu poze reale te ma. Zona piata Muncii; 100 L; suna-ma, 60 L; relaxare si terapeutic, pentru mai multe
(0727.217.717 astept pe tine, domn generos, la un masaj (0737.184.035 Bombonika.thaaaa@yahoo.com tam sa ne cunosti, oferim masaj si alte mici manierati intr-o ambianta placuta si discre-
detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420
suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 surprize. Nu vei regreta. Suntem tinere si ta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila
6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 L; (0761.002.526 75. Bruneta masaj, daca iti doresti sa 110. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, frumoase. 80 L; (0786.565.306 80 L; (0729.355.247
ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer 219. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
cunosti o fata draguta cu simtul umorului ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai
masaj de relexare domnilor generosi cu 42. Andreea, bruneta cu mult bun simt, care te va scoate din rutina zilnica astept (0723.424.793 148. Dristor 2 prietene, 20 si 21 ani, 183. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer
bun simt, va astept la mine in locatie, dragute, sociabile si cu mult bun simt, te masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, multe detalii la tel., 150 L;
calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare sa ma contactezi, bruneta frumoasa , pot fi (0769.208.929
pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul alegerea perfecta pentru tine, 200 L; 111. Cupluri, masaj pentru cupluri, des- invitam alaturi de noi pt. a-ti oferi un masaj domnilor manierati intr-un cadru discret.
(0738.143.758/ 0733.169.730 Taberei, 100 L; (0761.622.032 (0734.065.722 fatarea simturilor. Masajul la cuplu la asa cum rar gasesti pe gustul tau. Pozele Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul
220. Masaj, buna iti ofer masaj de
Noblesse Unic Massage & Spa in centru, ne apartin. Convinge-te, 60 L; simt, astept sa ma contactezi, 200 L;
7. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te 43. Andreia, noua in zona. Varsta 19 ani. 76. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si (0767.538.638 (0728.418.578 relaxare facut de o bruneta eleganta si cu
invit la mine pentru o ora de relaxare totala Sunt o domnisoara frumoasa si discreta. ofer masaj de relaxare intr-un ambient oriental. Civilizat, curat, frumos, multe bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti
prin tehnici bine cunoscute de masaj, 1.70 inaltime. Te astept in compania mea deosebit domnilor pretentiosi care apreci- maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 149. Dristor Flori te astept in locatia mea 184. Lory am revenit, lasa-te surprins de de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast-
locatie centrala, 100 L; (0766.414.936 sa-ti ofer masaj de relaxare. Contacteaza- aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. L; (0727.148.861 www.private-mas- pentru un masaj de relaxare si tonifiere. arta masajului in compania mea la domicili- em intr-un ambient placut si discret. Nou
ma, 80 L; (0730.563.654 Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; sage.ro Poze reale. Nu rasp la nr privat sau sms. ul meu intr-un cadru intim si discretie. venita in Bucuresti 100 L;
8. Alexa, blonda 30 ani ofer masaj de (0722.705.364 mai multe detalii la tel. 99 L; Detalii suplimentare la tel. Titan bld (0799.334.470
relaxare domnilor interesati, 60 L; 44. Antidepresiv, detoxifiant, terapeutic 112. Dana 41 ani, roscata, ofer masaj de (0720.980.541 Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896
(0769.817.648 si limfatic masaj profi, pe masa din poze, relaxare in totalitate intr-un cadru discret si 221. Masaj, buna Andreea noua in
77. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de
pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, curat, domnilor seriosi, nu rasp. nr privat, 150. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu expe- 185. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te Bucuresti tanara, discreta, educata, te
9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate manevre efectuate manual cu scopul de a discretie si seriozitate, Dristor, Baba sms sau beep, Dristor, program 9-21, bloc rienta in domeniu, ofer masaj de relaxare, astept sa te bucuri de un masaj de astept cu un masaj de relaxare de calitate,
pt domnii care se respecta si stiu sa apre- echilibra functiile cognitive si a imbunatati Novac. 50 L; (0764.292.336 stradal, ac, pentru detalii suna, 60 L; servicii de cea mai buna calitate, nu ezita relaxare foarte bine executat, discretie si facut cu rabdare si placere intr-un ambient
cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. imunitatea. Rasfat si sanatate. Nu sex, (0769.815.677 sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; placut, deosebita si curata, 100 L;
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 78. Bruneta Baba Novac, Dristor, ofer 60 L; (0764.093.732 (0720.649.896 (0723.482.753 Dani-nico14@email.com
(0732.721.047 masaj profesional pe masa de masaj. 113. Darya, doamna matura te astept pe
45. Antonia 24 de ani, bruneta slim te tine domn generos la un masaj ce te 151. Dristor, blonda, 1.70 m, 56 kg, ofer 186. Maria, 28 ani, ofer masaj total de 222. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
10. Alexandra 24 ani, astept domni pre- Clipe magice in compania unei maseuze masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai
astept sa te bucuri de un masaj de educate. Detalii suplimentare la tel., 50 L; scoate din stresul de zi cu zi, mai multe masaj de relaxare si tonifiere, discretie si relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L;
tentiosi la un masaj de relaxare la domicili- relaxare plin de surprize placute, zona Ste- (0769.027.950 detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor, (0754.709.995 multe detalii suna-ma, 150 L;
ul meu Unirii, Zepter. 40 L; fan cel Mare, langa metrou. 80 L; (0763.154.254 Mihai Bravu, Kaufland. 50 L; Zona.obor.colentina@gmail.ro (0768.121.420
(0736.197.198 (0726.470.535 79. Bruneta dulcica, buna numele meu (0761.984.032
114. Delya, noua in zona si in locatie Dr. 187. Mariana, 47 ani, ofer masaj de 223. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
11. Alexandra 34 satena, matura te Gina, ofer masaj de relaxare domnilor gen- 152. Dristor, noua in zona, 1.65 ,45 kg, prestez masaj terapeutic, detalii la tel.,
46. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la erosi cu bun gust. Am 1,70 69 kg, 32 de Taberei, bruneta noua in zona si in locatie relaxare domnilor manierati, discretie maxi-
astept la mine in locatie pentru un masaj antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi ani te astept sa ma suni, 60 L; ofer masaj terapeutic si de relaxare dom- 28 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, ma, curatenie, garantez revenirea, 150 L; (0769.208.929
de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona intr-o locatie de lux in zona centrala cu o (0734.637.298 Dani-nico14@email.com nilor generosi si educati in locatia mea. I discretie maxima si igiena, mai multe Berceni. Relatii la: (0732.963.998
Berceni, Piata Sudului 60 L; igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut speak english; (0730.218.948/ detalii tel., 150 ora, 60 L; (0729.468.963 224. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv
(0784.329.838 din partea casei si un masaj de vis. Te 80. Bruneta frumoasa Berceni, ofer 0726.612.034 188. Mariana, 47 ani, ofer masaj de 28 ani efectuez masaj pentru domni,
astept sa ne cunosti, 140 L; Dariusvalentin1803@gmail.com 153. Dristor, buna sunt Claudia, am relaxare domnilor manierati, discretie maxi- doamne, domnisoare si cupluri, diferite
12. Alexandra noua pe site, ofer masaj masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine
(0727.646.456/ 0721.565.234 roy- aromate, igiena maxima, deplasari doar ma, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozi-
de relaxare domnilor manierati, terapeutic alplace.massage@gmail.com hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu 115. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 tel. Berceni; (0732.963.998 tate, igiena, (0774.969.337/
si tonifiere cu uleiuri fine si esente parfu- masaj terapeutic de relaxare la domiciliul 0774.969.337
mate, discretie si igiena, speak english. Va Dedeman, 60 L; (0721.625.812 154. Dristor, noua in zona ta Monica m- 189. Mary 35 ani, doamna matura, zona
47. Arta masajului, Masajul ajuta la elim- meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena
pup si va astept, 100 L; (0737.413.011 inarea rapida a stresului si oboselii, garantata. Relatii suplimentare la telefon. am intors in zona ta, 1 65, 45 kg te invit la Lacul Tei ofer masaj de relaxare, ambient 225. Maseuza efectuez diferite tipuri de
81. Bruneta matura ofer masaj de
imbunatatind puterea de concentrare si relaxare cu uleiuri aromate domnilor gen- Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330 mine pentru un masaj, discretie si igiena deosebit pentru domni pretentiosi care masaj somatic, reflexogen si limfatic
13. Alexandra, Drumul Taberei, Raul maxima, mai multe detali tel.150 ora 80 L; apreciaza calitatea. Conditii deosebite, lux, cauzate din diferite motive stres, oboseala
Doamnei, stil si eleganta te invit la mine creand o relaxare generala in organism erosi care vor sa se relexeze alaturi de
(0732.536.900 mine, 80 L; (0737.027.689 Danini- 116. Dessiree Masaj a creat pentru tine (0767.029.473 discretie, zona lacul tei. 150 ora. 80 L; sau dureri (relaxare) (0738.031.064
acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu un loc incantator, curat, sigur si discret. (0787.337.213
uleiuri aromate, dus, aromatherapy, dis- co14@email.com Salonul cu cele mai frumoase fete din 155. Dristor, noua pe site, pustoaica 19 226. Maseuza satena te astept sa traiesti
48. ATESTAT masaj terapeutic profesion-
cretie max, igiena totala, cer si ofer seriozi- al/general de relaxare reechilibrant, drenaj Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- ,1 70, 50 kg te invit la mine pentru un 190. Mary, 35 ani, doamna singura, o fire momente de relaxare si rasfat in compania
tate, poze reale, 150/ora, program 12-24. 82. Bruneta matura, cu bun simt si
limfatic, presopunctura si terapii alternative manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti cuta sa descoperi arta masajului de masaj de relaxare, discretie si igiena maxi- placuta, comunicativa si discreta ofer mea. Zona Mosilor (0725.497.110
80 L; (0738.191.485 100L+reflexoterapie, sedinta completa relaxare, 120 L; (0769.994.064/ ma, poze reale, mai multe detalii tel., 100 masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun
barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com L; (0768.602.724 simt, pun pasiune in ceea ce fac, detalii la 227. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
14. Alexandra, Unirii, buna sunt Alexan- 1h30/150 L, pe masa masaj, aer condition- doresti mai multe detalii nu astepta, con-
at, Mosilor, Eminescu, 13-21, tacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 www.dessireemasaj.ro telefon 100 L; (0744.218.264 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe-
dra te astept in locatia mea pentru un 156. Drumul Taberei ofer masaj de tul pe buze, astept doar persoane civilizate
masaj de relaxare, pentru a experimenta (0724.898.065
117. Diana, doamna matura, ofer masaj relaxare, seriozitate, mai multe detalii la 191. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj in locatia mea pentru un masaj de
experiente noi, te astep pt mai multe 83. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de
49. Atestat masaj terapeutic profesional, de relaxare pe tot corpul intr-o locatie cura- telefon. Poze reale 40 L; (0723.900.774 de relaxare. Pentru mai multe detalii con- relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
detalii, 60 L; (0736.478.587 general, reechilibrant, de relaxare pe masa
monotonia si stresul de zi cu zi te astept la ta si discreta. 80 L; (0724.448.220 tacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, Zona Piata Muncii, 200 L;
mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; 60 L 1 sedinta; (0767.450.188
15. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, pre- (0731.602.173
157. Drumul Taberei, ofer masaj de (0720.084.742
sopunctura 100, reflexotererapie, 1h 118. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu- relaxare, curatenie si discretie 40 L;
ani dornica de experiente noi iti ofer 30/150 lei, se executa pe masa masaj, aer ta, dulce si discreta, atenta la dorintele (0738.178.636/ 0738.178.637 192. Masaj de intretinere corporala, noua 228. Matura simpatica si draguta, te
diverse tipuri de masaj corporal intr-un 84. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun tale, ofer masaj de relaxare totala super
cond., Mosilor, Eminescu, 100 L; simt ofer masaj de relaxare domnilor finuti pe site, doar domnilor educati si manierati, astept la un masaj relaxare totala in locatia
ambient deosebit domnilor pretentios care calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 158. Drumul Taberei, (Hanul Drumetului)
apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L; (0724.898.065 si manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, igiena, discretie si intimitate asigurate. Nu mea de lux sector 1 langa Ministerul de
L; (0769.857.366 momente de relaxare alaturi de o dom- deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog Transport piata Matache) 70 lei -120 lei 70
(0738.143.758/ 0734.047.945 70 L; (0725.397.305
50. Atestat, tehnician maseur, masaj nisoara bruneta, intr-o locatie calda, linisti- maxima seriozitate, 150 L; L; (0736.943.695
100% profesional: somatic intretinere 119. Diana, noua in zona, visele tale pot ta si primitoare. Mai multe detalii la telefon, (0731.611.346 cautcolega@yahoo.com
16. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te 85. Bruneta, 31 ani ofer masaj de
relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 relaxare la domiciliul meu. Zona Piata
deveni realitate, doar alaturi de mine poti 70 L; (0752.960.836 229. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer
astept la mine pentru un masaj de relaxare sa te bucuri de un masaj foarte bine exe- 193. Masaj de relaxare, terapeutic si masaj de relaxare domnilor civilizati, 100
intr-un ambient placut zona Dristor vs Kau- h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe Muncii, 100 L; (0737.184.035
masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L- cutat, zona Stefan cel Mare langa metrou, 159. Drumul.Taberei, ofer masaj de sportiv efectuat pe masa de masaj, curate- L; (0722.494.310
fland. 70 L; (0738.143.758 singura in locatie, poze reale 80 L; relaxare, curatenie si discretie. Poze reale;
S:10-20 150 L; (0743.593.040 86. Bruneta, deplasari doar la hotel, nie, discretie, zona Iancului. 100 L;
(0799.633.655 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637 (0726.359.885 230. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-
17. Alexia, te astept la mine pentru o ora daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu
de relaxare prin arta masajului si prin tehni- 51. ATESTAT, tehnician maseur, simtul umorului care te va scoate din rutina iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de
masaj100% profesional: somatic= 120. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj 160. Eleganta si rafinament, doamna 194. Masaj La tine sau la hotel masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%,
ci bine invatate, poze reale, 100 L; zilnica astept sa ma contactezi. Ofer masaj de relaxare, zona Berceni soseaua matura ofer masaj de relaxare la mine relaxare si terapeutic, pentru mai multe
(0765.596.595 intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epi- de relaxare, tonifiere. Deplasari doar la locatie discreta, detalii la tel. Garantez
lat- 100L/1 h+ reflexo capilar facial- hotel 200 L; (0721.667.767
Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; acasa o locatie discreta si luxoasa, detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929 revenirea, 150 L; (0763.259.242
150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu (0753.580.809 deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia
18. Alina 21 de ani, domnisoara supla,
comunicativa, manierata si foarte atenta cu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; 87. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si
200 L; (0732.568.399 195. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67 kg. 231. Matura, cu un nou look, o bruneta
(0720.148.681 121. Doamna 38 de ani, matura, fru- Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am
tine domn care sti sa te respecti. Titan comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot moasa si licentiata in arta masajului, ofer draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept
161. Elena, 50 ani, noua in zona matura atestat. Durata sedintei este de o ora sau
Auchan; 60 L; (0721.964.205 corpul in locatia mea curata si discreta situ- masaj de relaxare si terapeutic domnilor modesta te astept la un masaj de relaxare in functie de tipul masajului personalizat.
sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul
52. Atractiva, maseuza selectiva ofer mult dorit de tine dar fara graba. 100 L;
diverse tipuri de masaj de cea mai buna ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe manierati; 300 L; (0762.041.704 intr-o loc centrala fara graba astept domni Zona Alba Iulia. Mall Vitan, 100 L;
19. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 (0737.623.767
ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient calitate, intretinere corporala in functie de manierati zona Piata Vitan; 50 L; (0764.152.740
preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si 122. Doamna casatorita, stilata, masaj de (0731.233.925/ 0736.236.813
deosebit domnilor pretentiosi care apreci- 88. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii 232. Matura, inalta supla ofer masaj de
aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. discretie. programare la telefon, max. seri- 196. Masaj corporal Sunt noua in zona relaxare. Zona Camera de Comert, Bld
oz., 150 L; (0731.788.278 cautcole-
comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot la tel.; (0722.966.960 162. Epilare inghinala pt. barbati care Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii
Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 corpul in locatia mea curata si discreta situ- doresc sa isi imbunatateasca aspectul Mircea Voda. (0726.874.434
ga@yahoo.com de masaj domnilor manierati in locatia mea
ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe 123. Doamna fac masaj terapeutic; fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema in conditii de discretie si igiena, relaxare
20. Alis, ofer masaj medical: disfunctia detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 (0735.670.953 233. Matura, mereu bine dispusa, cu chef
erectila Punctul VC6 Oceanul energiei situ- 53. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; maxima, totul fara graba. Metrou Titan, 70 de viata, te astept la un masaj de relaxare.
at sub ombilic -tonifiere “ Super Oferta” masaj terapeutic profesional de intretinere 124. Doamna ofer masaj de relaxare
(0730.497.949 L; (0762.072.026 Servicii ireprosabile. 150 L;
89. Brunete atragatoare si pline de viata
Abonamente 3+1(gratuita) Disfunctia erec- si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la oferim clipe frumoase un masaj de domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul (0738.076.554
tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; 163. Erika, noua in Bucuresti, buna ma 197. Masaj de calitate la noi sau la hotel,
tila ajuta la eliminarea stresului 175 L; relaxare domnilor generosi, intr-un mediu meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de o
(0770.846.094 (0744.876.225 discret, daca stii sa alegi calitate atunci (0723.709.726
domnilor care se respecta si care stiu sa 234. Melysa 35 ani, poze reale 100%,
blonda te astept sa ma contactezi; 100 L; aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte ofer domnilor generosi si manierati masaj
54. Berceni Domnisoara draguta si astept sa ma contactezi. 100 L; (0784.093.914 erikalove24@yahoo.com hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si
21. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta (0723.747.205 Dani-nico14@email.com 125. Doamna ofer masaj de relaxare de relaxare si intretinere efectuat pe masa
rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la sociabila ofer masaj terapeutic domnilor domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul programari sunati, zona Decebal, 150 L; de masaj cu uleiuri si creme. Discretie
mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare educatii. Mai multe det. la tel., 100 L; 164. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani, (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
90. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70
intr-un cadru intim si curat, discretie si seri- (0724.387.527 ani, ofer masaj de relaxare domnilor (0760.447.314 sweettouch@yahoo.com L; (0721.659.625
ozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la
55. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 manierati. Discretie maxima, pentru mai domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o 198. Masaj de relaxare domnilor seriosi,
(0760.746.468 multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; 126. Doamna ofer masaj de relaxare si eventuala intalnire suna-ma, 50 L; 235. Melysa, 35 ani Poze reale 100%,
kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. zona Ion Mihalache-Turda ofer domnilor generosi si manierati masaj
ofer masaj de relaxare domnilor educati. (0764.738.593 (0741.956.770 (0720.144.720
22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj
voiculescusonya@yahoo.ro 50 L; (0730.951.575 de relaxare si intretinere efectuat pe masa
de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. Locatie curata si discreta. Zona: Bd. de masaj cu uleiuri si creme. Discretie
mai multe detalii, suna-ma. Drumul Alexandru Obregia 100 L; 165. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si 199. Masaj de relaxare cu efect terapeutic
91. Bucura-te de un masaj profesional, 127. Doamna Sara doamna matura te maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70
Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi (0799.343.582 calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shi- astept cand esti obosit sau deprimat intr-o foarte rabdatoare, te astept la un masaj de si stare de bine, care iti reda energia fizica
L; (0721.659.625
reale, 100 L; (0725.326.069/ locatie discreta si curata. Mai multe detalii relaxare in conditii de igiena si discretie si psihica. Maseuza, sector 6;
0756.422.429 56. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, atsu, presopunctura, reflexo, aparate per-
la tel., (0735.026.104/ 0760.716.483 maxima, 100 L; (0722.483.119 (0738.031.064
formante de recuperare medicala si de 236. Menajera, mamica insarcinata caut
bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 doamna serioasa pentru curatenie si cal-
23. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, 166. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani, 200. Masaj de relaxare cu efect terapeutic
curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; 128. Doamna singura, o fire placuta, cat. Programul este de 3 -4 ore pe zi, doua
ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta comunicativa si discreta ofer masaj de respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer si stare de bine, care iti reda energia fizica
intr-un ambient deosebit domnilor preten- si draguta cu tine, meriti servicii de calitate (0731.515.140 relaxare d-lor generosi si cu bun simt, masaj de relaxare in cele mai bune conditii si psihica. Maseuza, sector 6; zile pe saptamana. De preferat o zi pentru
tiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii te astept ora 11-21, vino 60 L; de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta (0738.031.064 calcat si una pentru curatenie 500 L;
92. Bulevardul Decebal, salut, te astept depun pasiune in ceea ce fac, detalii la (0731.210.263
de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0749.494.562 telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoast-
(0721.956.394 pt. un masaj de relaxare locatie discreta, em, 100 L; (0720.014.632 201. Masaj de relaxare cu efect terapeutic gabi2popescu@yahoo.com
57. Berceni, bd. Alexandru Obregia, fotografiile sunt reale si recente, program 129. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer si stare de bine, care iti reda energia fizica
24. Ana, tehnician maseur, ofer masaj stradal, parcare, sunt draguta cu tine, tu 10:00-23:00; 300 L; (0799.045.122 masaj de relaxare totala creme si uleiuri 167. Eva ofer masaj de relaxare, terapeu- si psihica. Maseuza, sector 6; 237. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-
profesional terapeutic (drenaj, masaj alegi tariful 60 lei, sau 120 lei, ofer servicii tic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in (0738.031.064 un ambient placut fara graba la domiciliul
93. Buna daca vrei sa ma cunosti suna- parfumate, igiena, discretie, intersectia meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd.
reflexogen, relaxare si intretinere corpo- de calitate si timp suplimentar ca sa te Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 zona Rond Alba Iulia, 100 L;
rala). Programul meu este de luni pana incalzesti, vino merita bloc stradal, bd-ul ma. Sunt o fata discreta, daguta, finuta si (0766.415.491 202. Masaj de relaxare totala, noua in Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922
sambata 10:00-20:00. Locatie centrala, Alexandru Obregia te astept cu drag 11-21 cu bun simt, am 35 de ani, ofer domnilor 130. Doamna 37 ofer masaj de relaxare, zona, tanara, discreta, educata, te astept
60 L; (0749.494.562 draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, 168. Fete frumoase, cele mai frumoase 12 238. Mirela, cosmeticiana, Drumul
igiena si discretie; (0728.853.746 tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri cu un masaj de relaxare de calitate, facut
Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni
pentru mai multe detalii suna-ma. speciale intr-un ambient placut, 100 L; domnisoare in cea mai curata si intima cu rabdare si placere intr-o ambianta
25. Anca, doamna matura, 36 de ani, ofer 58. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com (0729.668.399 locatie din Bucuresti, ambientul perfect deosebita si curata. Zona Delfinului. manierati si generosi. Program 10:00-
masaj de relaxare la domiciliul meu. Titan tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar Garantez ca nu vei regreta. Speak english, 20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L;
b-dul 1 Decembrie Trapezului 60 L; masaj de relaxare fara graba si fara fite, in 94. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si 131. Doamna 40 ani, draguta si discreta o parte din colege, 140 L; 100 L; (0720.236.784 (0745.028.362
(0729.311.098 cornelia663@yahoo.com locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; ofer domnilor generosi cu bune mainiere ofer masaj de relaxare domnilor generosi (0727.646.456
(0761.049.966 masaj de relaxare. Mai multe detalii la nr la mine sau la tine. Make the diference, no 203. Masaj de relaxare, domnilor seriosi, 239. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-
26. Andra - Militari Residence - Incall and de 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 matter is your level find the reason to 169. Fete superbe, locatie de lux multe Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720 gand un masaj de relaxare in compania
outcall Dulce, pasionala si deschisa la 59. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara yanisgabrielbos@gmail.com choose and be your personal best in active maseuze dragute si permisive, cu experi- mea, la domiciliul meu unde domina dis-
lucruri noi, te astept sa ma descoperi. Ofer 21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj charm, (0736.848.706 enta in domeniu, oferim masaj de relaxare, 204. Masaj de relaxare, Marilena, blonda, cretia, igiena si intimitatea. Detalii supli-
masaj de relaxare la domiciliul meu sau la de relaxare fara graba si fara fite. Poze 95. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si servicii de cea mai buna calitate, nu ezita 46, parul lung, te astept la mine. Berceni; mentare la telefon. Titan. 60 L;
hotel. Mai multe detalii la telefon. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar pri- ofer masaj de relaxare domnilor generosi 132. Doamna 53 de ani, ofer masaj de sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, (0763.664.061 (0736.549.922
reale si recente. Discretie si igiena. 100 L; vat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. mai multe detalii la nr; 50 L; relaxare la domiciliul meu, zona Pante- 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600
(0742.551.369 100 L; (0761.049.966 (0729.354.592/ 0729.354.592 yanis- limon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 salonsweettouch@yahoo.com 205. Masaj de relaxare, Marilena, blonda, 240. Mona matura, draguta, sociabila, te
andra.bucharest.escort@gmail.com gabrielbos@gmail.com 46, parul lung, te astept la mine. Berceni; astept pt. un masaj de relaxare, in zona
60. Berceni, Mariana ofer masaj de 133. Doamna 53, discreta si manierata, 170. Floreasca doamna sociabila, noua (0763.664.061 Octavian Goga 60 L; (0721.026.251
27. Andreea 29 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti. Garan- 96. Buna eu sunt Diana si te astept la ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, in zona, masaj de relaxare la domiciliul
relaxare domnilor generosi la domiciliul tez revenirea; (0733.145.064 mine in locatie la un masaj de relaxare fara 60 L; (0732.074.954 meu, locatie discreta, curatenie si bun 206. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt 241. Monica draguta 43 ani ofer masaj
meu. Zona Kaufland Obor, mai multe fite si fara graba mai multe detalii la nr; simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319 Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un relaxare, discretie, soseaua Pantelimon,
detalii la tel., poze reale 100% 70 L; 61. Berceni, Mariana, ofer masaj de (0729.387.539/ 0729.387.539 yanis- 134. Doamna draguta, amabila si manier- masaj deosebit, pentru mai multe detalii la cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223
(0754.501.294 relaxare domnilor seriosi si discreti, garan- gabrielbos@gmail.com ata ofer masaj de relaxare la domiciliul 171. Inchiriem incarcatoare telescopice telefon; (0731.536.906
tez revenirea; (0733.145.064 meu. Igiena si discretie; (0720.169.810 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere 242. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale
28. Andreea Blonda 27 de ani cu poze 97. Buna eu Adriana Am 24 ani si ofer si transport incarcatoare telescopice Terex, 207. Masaj la tine sau la hotel, Denisa o 100%, ofer domnilor generosi si manierati
reale te astept la mine pentru un masaj ce 62. Berceni, soseaua Giurgiului, strada masaj de relaxare domnilor generosi cu 135. Doamna matura ofer masaj de Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore bruneta draguta care iti poate oferi un masaj de relaxare si intretinere efectuat pe
iti va indeplini toate dorintele mai multe Alunisului, doamna matura 39 ani, ofer bune maniere, mai multe detalii la nr., 50 relaxare domnilor educati si seriosi la de functionare; brat telescopic de 13 m; masaj deosebit mai multe detalii telefonic, masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis-
detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; masaj de relaxare, 70 L; (0799.450.298/ L; (0729.354.592 domiciliul meu. pentru mai multe detalii sarcina de lucru de 3500 kg daca pozele nu sunt reale platesc deranjul, cretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr.
(0761.002.526 0764.715.327 yanisgabrielbos@gmail.com contactati 100 L; (0720.644.662 (0749.064.848 tekko@tekko.ro 200 L; (0752.976.059 privat si sms (0730.947.092

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 4
243. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer 278. Servicii sablare profesionale, 1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str. 15. Agent curatenie, angajam doamna
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, prestam servicii de sablare cu grit si sticla Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de pentru curatenie la birouri, program 8 ore,
Cimitirul Armenesc, 60 L; pentru piese- suprafete fier, aluminiu, urgenta pentru paza proprie agent de langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta
(0726.566.223 cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- securitate. Relatii la telefon; Charles de Gaulle. Oferim salariu compet-
bilesc in functie de gritul consumat. Detalii (021.423.17.49/ 0723.191.888 itiv plus tichete de masa; (0754.794.359
244. Monica, draguta, 43 de ani, ofer suplimentare pe www.tekko.ro contact@winscope.ro
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, (0749.064.848 2. Absolvent liceu, scoala profesionala,
Cimitirul Armenesc, 60 L; constructii Grup firme proiectare construc- 16. Agent curatenie. Firma de curatenie
(0726.566.223 279. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer tii si testare materiale de constructii. angajeaza agent de curatenie pentru
domnilor generosi si manierati masaj de Cunostintele tehnice in domeniul con- zona de birouri. Locatie Victoriei. Pentru
245. Monica, draguta, 43 de ani, ofer relaxare si intretinere efectuat pe masa de sturctiilor constituie un avantaj. Oferim mai multe detalii ne puteti contacta de l-v,
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- instruire si calificare. Contract de munca. 8-17 la tel.: 1.350 L; (0771.302.305
Cimitirul Armenesc, 60 L; ma, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si
sms. (0720.407.840 (0744.504.284 maria.socol@utest.ro angajari@artfm.ro
(0726.566.223
280. Simona, 30 ani ofer masaj de 3. ACP, societate comerciala in orasul 17. Agent de curatenie firma de curate-
246. Monica, draguta, 43 de ani, ofer Otopeni angajeaza femeie de serviciu nie angajeaza pt. tura de noapte zona AFI
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland
Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, serioasa pentru curatenie, program zilnic Cotroceni. Pentru mai multe detalii ne
Cimitirul Armenesc, 60 L; 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp puteti contacta de L-V intre orele
(0726.566.223 70 L; (0748.944.812
electrostatic si sudor in argon. Pentru 08:30:16:30 la tel. sau email 1.400 L;
247. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 281. Sonya, un masaj de relaxare facut detalii sunati la telefon sau puteti trimite (0742.262.700 angajari@artfm.ro
de o bruneta eleganta si cu bun simt iti CV-uri pe adresa de mail;
1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, alunga stresul si te face sa uiti de rutina zil- (021.350.38.10 office@acp.ro 18. Agent de curatenie in zona Dorobanti
ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, nica. Te astept sa ne cunoastem intr-un Firma de curatenie angajeaza personal
igiena. Programari; 300 L; ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; 4. Activitate prin colaborare persoane pentru curatenie intr-un spatiu de birouri
(0740.948.427 (0720.716.956 serioase, minim liceul, ambitioase care din zona Dorobanti. Se ofera salariu moti-
248. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- doresc timp liber si bani; (0763.692.275 vant, program 8 ore/zi, dimineata sau
moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer
282. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. seara. Detalii la telefon. (0763.223.167
Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 5. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza contact@cleanwork.ro
masaj de neuitat domnilor manierati in care ma caracterizeaza. Va astept la un personal feminin cu experienta pentru
locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Uce- masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. postul de trainer. Cerinte: limba engleza 19. Agent de curatenie, cu program de 8
com, poze reale, mai multe detalii la tel., Zona Piata Muncii, 200 L; avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ sapta- ore / zi, Doral Cleaning, angajeaza pentru
100 L; (0765.763.308 (0725.458.291 mana, posibilitate de avansare, sistem de echipa mobila de interventie. Cerem:
249. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 283. Sorina, te astept la mine pentru o
bonusare 2.500 L; (0765.640.271 cunostinte in folosirea echipamentelor de
de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj ora de relaxare prin arta masajului de hr@studio-27.ro curatenie, apt de lucru 2.192 L;
de relaxare domnilor generosi cu bun simt relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0786.461.231 angajari@doral-clean-
6. Administrator credite ifn, studii ing.ro
la mine in locatie zona Dristor Kaufland, (0765.596.597 drept, raspunde de procesul de adminis-
60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 trare a creditelor, incepand cu momentul 20. Agent de curatenie, firma de curate-
284. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-
250. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 fesional de intretinere si relaxare, zona aprobarii creditului de catre persoanele nie angajeaza agent de curatenie pentru 37. Agent turism pentru scursala noastra 52. Agenta curatenie, echipa mobila, 75. Agenti de securitate Caldo Privat
m si 50 de kilograme, ofer masaj de Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; competente, derularea creditului si pana zona de birouri, Afi Park 4&5. Pentru mai noua in orasul Calarasi. Cu experienta in firma ICS angajaza pentru echipa inter- Security angajeaza agenti de securitate
relaxare domnilor generosi si cu bun simt (0758.158.334 la momentul rambursarii, recuperare cred- multe detalii ne puteti contacta de luni- ventii o noua colega. Se cere seriozitate cu sau fara atestat, pentru cladiride
ite, vineri 08:30-17 la tel sau la email; 1.400 domeniu, preferat cu baza de date cu cli-
la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, enti din Calarasi, cunostinte de pc, MS maxima, aspect ingrijit si disponibilitate birouri, galerii comerciale, centre de afac-
70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 285. Streaming, transmisii live on L; (0771.302.305 angajari@artfm.ro program flexibil. Salarizare peste medie, eri si hoteluri. Experienta in paza constitu-
line Total Media News este o firma 7. Administrator teatru Teatrul Apol- Office, sisteme de rezervari. conditii bune, contract munca full. 1.850 ie un avantaj dar nu este obligatorie.
251. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 infiintata din dorinta si necesi- lo111, cauta un administrator full 21. Agent de paza si femeie de serviciu; (0723.024.204 incoming@tentour.ro L; (0771.449.760 office@curate- Salariu motivant (0766.051.733/
m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare tatea de a comunica. Streaming, time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina (0755.939.939 niebirou.ro 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatse-
domnilor generosi cu bun simt la mine in publicitate, spoturi publicitare. 10 carnet de conducere categ. B, 38. Agent turism/ticketing, angajam curity.ro
locatie, zona Dristor, Kaufland, singura in {; (0742.769.462 (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com 22. Agent de paza cu atestat pt
agent turism/ticketing full time. Salariu 53. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Raho-
locatie, 70 L; (0733.412.631/ autopuls@yahoo.com societate comerciala sector va. Relatii la tel. (0786.102.017 76. Agenti de securitate cu atestat pen-
8. Administrator tehnic care sa 6,salariu +tichete de masa 1.600 motivant, timp de lucru flexibil si o atmos-
0730.363.731 fera minunata cu oameni veseli. Cerinte: tru obiectiv in zona Berceni, salariu 1500
286. Sunt Adriana. Buna eu sunt indeplineasca si functia de casier pentru L; (0732.672.654 54. Agenti de paza cu atestat . net plus bonuri de masa; (0721.291.182
252. Noua in zona piata Delfinului, ofer Adriana am 24 ani si ofer masaj de firma Scomet administrare imobile. Condi- apt de munca, sociabil, creativ, noncon- (0744.555.199
relaxare domnilor generosi cu Florinbeja@gmail.com
masaj total noua in zona piata Delfinului te tii obligatorii: permis, masina. Program 23. Agent de securitate, cu atestat, din formist. Te asteptam; (0745.172.444
astept la mine pt a te simti in al noualea bune maniere mai multe detail la: 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ Bucuresti, program in ture sau de luni siciliamerisanu@gmail.com 55. Agenti curatenie angajam urgent fete 77. Agenti de securitate cu atestat si
cer; (0768.385.427/ 0768.385.427 tele- 50 L; (0732.368.339/ 0372.979.797 pana vineri; (021.311.18.88 curatenie cu experienta, si baiat cu per- fara. Oferim si rugam seriozitate;
0732.368.339 mis, pentru echipa de interventie birouri,
portata@gmail.com yanisgabrielbos@gmail.com 39. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in dome- (0768.870.943/ 0765.801.800/
9. AEK Security Division angajeaza 24. Agent de ticketing si turism, experi- apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei 0765.802.331
enta min 3 ani, limba engleza f bine, niul jantelor si anvelopelor sh si noi. net, se asigura contract de munca, plata
253. O alegere inteleapta, masajul este agenti de securitate, servanti pompieri,
poarta de acces spre o lume a senzatiilor
287. Sunt noua in zona Dristor ofer
receptioniste, dispeceri. Scolarizare gra- Amadeus, sisteme de rezervari, interac- (0765.000.200 contact@cafyjr.ro la timp 1 L; (0720.542.280 totalclean- 78. Agenti de securitate cu/fara atestat
masaj de relaxare la domiciliul tiune directa clienti corporate, sistem ingservices2017@gmail.com
si a sentimentelor neexplorate de majori- meu discre?ie seriozitate poze tuita. Salariu peste medie, plata ore supli- pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si
40. Agent vanzari cu experienta, salariu
tatea oamenilor. Masajul este o arta care a reale 30 ani Dristor, 50 L; mentare, bonusuri, servicii medicale gra- backoffice Q, Excel, powerpoint, disponibil sector 4; (0734.331.702
aparut din nevoia de a alina durerea, 100 tuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 pentru deplasari, punctual, corect. 3.500 + procent, (0788.888.835 56. Agenti curatenie birouri / spatii
(0769.183.062 comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel.
L; (0730.733.289 recrutare@aeksecurity.ro L; rodica@rojobusiness.ro roxana@corelligroup.ro 79. Agenti de securitate Firma de securi-
288. Sunt noua pe site brunetica, (0786.102.017 tate, angajeaza agenti de securitate cu
254. Organizam petrecere privata, disc- 21 de ani, slim, selectiva si dorni- sau fara experienta pentru obiective situ-
reta si cocheta intre cupluri cizelate, rafinat ca de experiente noi, ofer masaj 57. Agenti curatenie birouri, tura zi / ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi-
si manierate, intr-un duplex luxos, Bl. de relaxare domnilor manierati si noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel. tate. (0734.444.411 angajare@compani-
Unirii. Atractia: aproprierea si socializarea cu bun simt; (0733.786.797 (0731.178.581 adepaza.ro
intre persoane cu aceleasi gusturi, 200 {; 58. Agenti curatenie cu carnet cat B,
(0733.166.188 alexswing30@gmail.com 289. Sunt o doamna eleganta disc- 80. Agenti de securitate pentru
reta ofer masaj de relaxare in birouri si centre comerciale, program full obiective in Bucuresti, zona Mili-
255. Piata Delfinului, ofer masaj total la locatia mea de lux, discretie si time. Se asigura salariu motivant, trans- tari, Pantelimon si Tunari;
domicilul meu. Pentru mai multe detalii igiena, zona Alba Iulia 200 L; port gratuit; (0723.395.147 (021.434.00.52/ 0740.533.503
astept tel tau. Singura in locatie (0732.568.368
59. Agenti curatenie, birouri / spatii 81. Agenti de securitate salariu atractiv,
(0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatin- comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la
ka@gmail.com 290. Taiere, toaletare copaci taiem, toale- bonuri de masa pentru cladiri de birouri,
tam, scoatem radacini copaci, defrisam si tel. (0744.320.276 zona centrala (0720.262.461/
256. Piata Progresul, doamna de 55 ani deztelenim terenuri, la cerere asiguram 0728.482.800 coordonare@kryp-
incarcare in auto, transportam masa lem- 60. Agenti curatenie, birouri / spatii tonguard.ro
ofera masaj persoanelor de varsta apropia- comune, tura zi, zona Floreasca / Polona.
ta; (0730.515.750 noasa, descarcam si depozitam la groapa
de gunoi. 300 L; (0744.876.332 Relatii la tel. (0786.102.017 82. Agenti de securitate SC Plus Protect
257. Prestari servicii, buna eu sunt dragomircornelcristi@yahoo.com Security SRL angajeaza agenti de securi-
61. Agenti curatenie, spatii comerciale, tate cu sau fara atestat. Conditii avanta-
Natasa am 20 ani si ofer masaj de relaxare 291. Tanar maseur ofer masaj terapeutic tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la
domnilor generosi cu bune maniere mai joase de salarizare, obiective situate in
pentru doamne; (0768.466.146 tel. (0786.102.017 Bucuresti. Mai multe informatii la tel.;
multe detali la nr. 50 L; (0729.384.116
yanisgabrielbos@gmail.com 62. Agenti curatenie, spatii comerciale, (0773.800.174 office@plusprotect.ro
292. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer
masaj de relaxare doar la domiciliul meu, tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii 83. Agenti de securitate cu sau fara cali-
258. Prestari servicii, bunaeu sunt Diana igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, la tel. (0786.102.017
am 35 ani si ofer domnilor generosi cu ficare, agenti de interventie (neaparat per-
zona Kaufland Obor, 70 L; mis auto cat. B), firma de paza din
bune maniere masaj de relaxare mai multe (0734.404.714 63. Agenti curatenie, spatii comerciale,
detali la nr. 50 L; (0729.387.539 yanis- tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebere- Bucuresti angajeaza pentru obiective
deosebite din zona Militari. Salariu moti-
gabrielbos@gmail.com 293. Terapeuta terapeuta, efectuez ter- anu. Relatii la tel. (0786.102.017 vant (021.300.21.01
apii manuale de masaj de relaxare, reflex- office@guardone.ro
259. Promotie masaj cupluri Noblesse ogen, terapeutic, anticelulitic, drenaj limfat- 64. Agenti curatenie, femei si barbati
Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. ic. Exclus sex si masaj erotic. Drumul pentru firma de curatenie in hypermarket
Salon Noblesse Unic in centru, zona Emi- 84. Agenti de securitate cu sau fara
Taberei Moghioros.Ofer/pretind seriozitate, din zona Berceni, contract de munca, pro- experienta. Compania de paza Swat
nescu. Masaj relaxare, body si oriental. 45 L; (0766.553.639 gram 8 ore, conditii avantajoase; Force International angajam agenti de
Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. (0758.044.134 securitate pentru judetul Ilfov localitatile
Promo valabil sambata intre orele 14-23. 294. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer
250 L; (0727.148.861 www.private-mas- Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si
masaj de cea mai buna calitate. 65. Agenti de curatenie pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si
sage.ro Igiena si discretie, pozele imi
apartin. Mai multe detalii la tele- pentru birouri si hyper- fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul
260. Reala 100% Universitate, sunt aici fon sau pe WhatsApp. Rog si ofer market. Oferim salariu salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu
pentru a-ti face un masaj de relaxare, seriozitate 80 L; (0727.580.137 Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail:
vreau si daruiesc discretie si igiena maxi-
peste medie, platit la lucian.miu@swatinternational.ro; George
ma, te astept in locatie usor accesibila si 295. Unirii, noua in zona, ofer timp, bonuri de masa, Constantin: 0730.073.087, e-mail:
discreta, pentru mai multe informatii nu masaj de relaxare intr-un ambient plata orelor suplimentare. george.constantin@swatinternational.ro;
ezita sa suni; 60 L; placut. Igiena si discretia ma car- Cristi Serban: cristi.serban@swatinterna-
Bombonika.thaaaa@yahoo.com acterizeaza in totalitate. Sunt o Informatii de luni pana tional.ro
fire calma, intelegatoare si cu bun vineri intre orele 9,00- 85. Agenti de securitate pentru maga-
261. Reala, 20 de ani, ofer masaj de simt, 80 L; (0727.235.259 18,00 la nr.:
relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita zine comerciale, SSG Security angajeaza
sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 296. Veronica doamna matura ofer ser- (0784.290.182 agenti de paza cu si fara atestat pentru
vicii de masaj domnilor stilati si cu bun magazine comerciale. Salariu 1600-2000
262. Reala, noua in zona. Poze reale. simt, fara graba, zona centrala Zeptar, 66. Agenti de curatenie pentru echipa lei net. Oferim Training de specialitate cu
Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara Goga, prog 11/20, 50 L; (0731.084.734 mobila, cautam persoane punctuale, reale posibilitati de promovare. Relatii la
graba. Locatie centrala vis-a-vis de spitalul serioase, organizate, rezistente la munca tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recru-
Coltea, call me, 60 L; (0736.085.739 297. Veronica 55 ani, doamna matura, fizica si dispuse sa lucreze in echipa. tari@ssg.ro
casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor Transportul la punctele de lucru este asig-
263. Reala, 100% Universitate te astept in discreti si educati, ofer si pretind discretie, urat de firma. Salariul se negociaza la 86. Agenti de securitate pentru societate
locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj 70 L; (0734.786.543 interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 de paza, societate de paza angajam
de buna calitate intr-un ambient placut, office@helpclean.ro agenti de securitate pentru dispecerat
suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe 298. Yasmina, bruneta reala, selectiva, supraveghere video, cu sau fara atestat
detalii call me, 60 L; 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj cor- 67. Agenti de curatenie, cautam agenti (cunostinte minime PC) zona Militari, si
bombonika.thaaaa@yahoo.com poral intr-un ambient deosebit domnilor de curateni (doamne sau domni) pentru agenti securitate pentru obiectiv zona
pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer cladiri de birouri, zone de centru usor de Domnesti, (0722.432.186
264. Refresh, Efectuez masaj pt.relaxare, conditii de lux, discretie. Zona centrala, ajuns, program L-V, mediu placut, echipa
incordari musculare, dureri dorsale . 200 L; (0799.396.558 serioasa, salariu 1200 lei in mana 87. Agenti de securitate, compania Swat
Reflexo, pres pe maridiane, consultanta 10. AeroMotorsport cauta economist/ 25. Agent de vanzari produse intretinere 41. Agent vanzari pentru service auto in +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; Force International angajeaza agenti de
psihologica si nutritionala.T rat.faciale, contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un piatra natura produse destinate, impreg- sectorul 2. (0765.000.200/ (0785.482.082/ 0785.482.082 securitate barbati si femei, cu/fara experi-
masti. (0752.663.416 contabil cu norma intreaga, cu o experien- narii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii camelia.tudor100@yahoo.com enta; 1.400 L; (0731.731.315/
0799.400.300 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinterna-
ta minima de 3 ani si care doreste sa marmurei, granitului, travetinului, sau 68. Agenti de curatenie, femei si barbati
265. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, pietrei naturale. Oferim si cazare daca tional.ro
bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai sat- evolueze profesional. Pe langa cerintele 42. Agent vanzari pentru societate com- pentru firma de curatenie in hypermaket
urat de poze false si servicii incomplete, la profesionale, candidatul trebuie sa fie o este cazul 4.000 L; (0745.861.531 erciala, care vor mai mult decat un loc de din zona Berceni, contract de munca, pro- 88. Agenti de securitate, fete si baieti
mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi persoana pozitiva; (0756.022.220 roro6979@gmail.com munca. Oferim salariu, bonusuri capti- gram 8 ore, conditii avantajoase; pentru hotelul de 5 stele Sheraton
un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; office@handy-man.ro 26. Agent de vanzari, firma de curatenie vante, excursii promovare. Programeaza- (0758.044.134 Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la
(0720.611.629 Denydenisa@gmail.com & DDD experienta nu este obligatorie. te la un interviu pentru a afla detaliile. nivel mediu. CV-urile se pot depune per-
11. Agen?i de Securitate. Angajam (0770.271.940 69. Agenti de interventie, firma de paza sonal la receptia hotelului sau la adresa
266. Rond Alba Iulia, ofer servicii de Agenti de Securitate cu atestat, pentru Cunostinte minime de calculator, dispus la angajeaza agentii de interventie pentru de email mentionata (021.201.50.00
masaj total la domiciliul meu pt mai multe
detalii astept tel. tau. Singura in locatie pro-
Oferte full time obiectiv în zona Republica;
(0372.349.293
deplasari in Bucuresti, se deconteza
transportul in comun, permis conducere
agtopcompany@yahoo.com
43. Agent vanzari persoana responsabi-
Bucuresti cu atestat de paza si agentii de
securitate / paza, salarizare platita la timp,
hr@sheratonbucharest.com www.shera-
tonbucharest.com
gram de la 11-23. Speak english. 50 L; nu este obligatoriu. Venituri de pana la tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 9-
(0721.773.154/ 0763.247.735 12. AGENT paza si ordine, agent control 4000 lei. 2.000 L; (021.780.00.80/ la, cu abilitati de negociere si comunicare. 18; (0751.143.961 89. Agenti de securitate. Angajam agenti
¥I RUGÅM pe clien¡ii acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV de securitate pentru magazine de incalta-
267. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te invit no¿tri så acorde tuturor pe adresa de mail (0738.152.501 70. Agenti de paza angajam agenti de minte din Bucuresti. Programul este in
0722.307.333 angajari@aba.ro 27. Agent Imobiliar cu sau fara experien- canapelini@gmail.com
pentru un masaj de calitate, poze 100% ¿ansa de a participa la www.abasecurity.ro paza/ securitate pentru obiective bancare ture, 168 ore/luna, tarif pe ora incepand
reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, ta, contract de munca, salariu fix, comi- si magazine. Detinerea atestatului reprez- cu 8,3 lei. Detalii la tel. (0757.043.324
60 L; (0734.896.180 ocuparea unui post, 13. Agent call center - italiana, suntem in
sion si bonusuri. Program 10-18, locatie 44. Agent vanzari directe, Telekom inta avantaj. Detalii la nr. (0758.237.900
indiferent de: raså, etnie, Universitate. CV pe email, 800 {; Romania, Telekom angajeaza persoane 90. Agenti de securitate. Firma de paza
268. Roxana la mine sau la hotel buna
cautarea unor noi colegi pentru functia de (0767.679.989 deximobart@gmail.com 71. Agenti de paza barbati si femei pen-
na¡ionalitate, limbå, operator call center. Program luni vineri cu sau fara experienta in domeniu. Con- angajeaza agenti de securitate cu/fara
sunt Roxana, va astept in compania mea, tract de munca, salariu fix+comision si tru tipografii, depozite, ansambluri rezi- atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu
noua in zona, iti pot oferi momente de religie, convingeri, 10-19! Contact : george.lupascu@solu- 28. Agent imobiliar cu experienta, cau-
bonusuri. Program full-time/part-time. dentiale, in zonele Crangasi, Pipera- motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025
neuitat unde nu poti gasi in alta parte, zona categorie socialå, tions30.com; (0775.356.231 tam un coleg, agent imobiliar in primul Tunari, Militari, Berceni, Pantelimon, pro-
goerge.lupascu@solutions30.com Daca esti interesat asteptam CV-ul sau
Drumul Taberei (0736.137.471 rand ambitios, perseverent si mai ales sa gram L-V 12h,8 h, ziua 1400 Lei net,
Mihaela.radeanu@yahoo.com categorie defavorizatå, urmareasca acel confort ce vine odata cu telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cris- 12/36h, 24/48h, 1.500 L; 91.AGENTI DE VANZARI MARE
tian@telekom.ro
269. Roxana, noua in zona, ofer masaj de
vîrstå, sex, orientare 14. Agent comercial se cauta fata pentru
butic suveniruri in incinta Garii de Nord
independenta financiara pe care ar trebui
sa si-o doreasca; (0722.625.665/
(0769.075.999/ 021.311.35.13 anga-
jari@carpatguard.ro
PUBLICITATE ANGAJEAZA
relaxare fara graba si fite intr-o locatie
sexualå, Bucuresti. Salariu motivant. Detalii la nr 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro 45. Agent vanzari pe tara firma care se ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM
curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pal- cf. Legii 48/2002 tel. (0720.059.544 ocupa cu import si distributie produse cos- 72. Agenti de paza cu atestat, urgent,
lady, 80 L; (0735.232.246 29. Agent paza - zona Sos Straulesti. metice profesionale in saloane, angajam pentru Bucuresti, salariu 1.300 Lei. PERSOANE DINAMICE CU
Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 agent de vanzari pe tara. Disponibilitate Rugam si oferim seriozitate. Oferim condi- EXPERIENTA IN VANZARI.
270. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de pentru deplasari, cu experienta in vanzari. tii optime de lucru 1.300 L;
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj
real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L;
30. Agent paza barbati, salariu atractiv,
relatii intre orele 12,00- 14,00;
CV la email 1 L; (0753.038.501 (0722.389.633
trandexim2000@yahoo.com
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA:
(0775.194.625 (0727.761.858
office@redist.ro REDACTIA@ANUNTUL.RO
46. Agent vanzari showroom Pinum 73. Agenti de securitate angajam cu
271. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de 31. Agent paza (femeie) pentru fab- contract de munca salariu motivant, 92. Agenti imobiliari cu experienta in
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj rica productie alimentara sector Doors&Windows angajeaza agenti van- (0722.558.551 domeniu. Oferim conditii de exceptie,
real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; 6, salariul 1.600 lei+ tichete de zari showroom usi. Puteti trimite CV pe sediul modern zona Gara de Nord. Intra
(0775.194.625 masa, informatii la tel. adresa de email nina.baluta@nusco.ro; int 74. Agenti de securitate angajeaza pe site sa te convingi. Te asteptam la
(0732.672.654 107 (021.233.34.31 Olimp Security, posturi de interior, pro- interviu; www.tentantimobiliare.ro
272. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter- nina.baluta@nusco.ro gram flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. (0730.993.333/ 0720.009.999/
apeutic, masaj de relaxare si intretinere 32. Agent paza cu sau fara atestat, 1.400 L; (021.337.44.77/ 0720.009.999
corporala, detalii la telefon, zona Drumul 1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: 47. Agent vanzari textile, angajam pentru 0747.221.397 tentantimobiliare@yahoo.com
Taberei, 100 L; (0767.821.102 ADPP sector 1, carte de munca pe un showroom din sectorul 6.Locatie Bd.
perioada nedeterminata, 1.350 L; Timisoara (Intrarea Moinesti). Program
273. Sara domnisoara frumoasa, poze (0753.128.171/ 0758.115.605
reale, varsta 22 ani, te astept in compania luni-vineri 10:00 - 18:00. Salariu atractiv +
paza.magic@yahoo.ro alte bonusuri. 2.800 L; (0728.063.417
mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca
cauti relaxare o vei gasi in compania mea. 33. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana recrutare@passion4work.ro
Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, fara intarzieri. Contract de munca pe
200 L; (0762.934.370 perioada nedeterminata, 1.450 L; 48. Agent vanzari, caut agent de vanzari,
(0753.128.171/ 0758.115.605 pentru zona Moldovei, cu experienta in
274. Sasha La mine la tine sau hotel domeniul bicicletelor si al accesoriilor de
masaj total de relaxare, zona centrala, paza.magic@yahoo.ro
bicicleta si vopsea spray, detalii la
pentru domni pretentiosi, mai multe delatii 34. Agent securitate pt. locatie Auchan numarul de telefon, (0742.343.704
la telefon. 100 L; (0769.169.016 Drumul Taberei cu atestat-paza, program
Escortevip20@yahoo.com lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu 49. Agent vanzari, distribuitor, cu sau
275. Satena inalta, ofer masaj de fix, tichete masa, prima vacanta, prime; fara experienta, oferim cazare in
relaxare, garantez pozele, igiena si dis- (0374.409.880 arogojina@auchan.ro Bucuresti; (0371.477.855
cretie, locatie bulevardul Cantemir. auchan.ro
Deplasari doar la hotel, 200 L; 50. Agent vanzari, soc. transport per-
35. Agent securitate urgent angajam. soane, cu sediul in Buc., sector 2, anga-
(0721.668.048 Salariul net 1300-1500 lei jeaza agent/a de vanzari pentru zona Mili-
276. Satena iti ofer masaj de relaxare intr- (0799.746.324 tari. Rel. tel. (0723.308.960/
un ambient placut . Zona Mosilor. 0723.977.636 hr@cdy.ro
(0760.739.127 36. Agent securitate hotel de 4 stele, Rin
Grand Hotel. Cerinte: calificare in dome- 51. Agent, specialist curatenie oferim:
277. Servicii de calitate Ana, kinetoter- niu, disponibilitate de lucru in picioare,
limba engleza nivel conversational consti- salariu plus bonuri de masa, marire
apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, salariu in functie de vechime, prime de
discretie experienta. Roscata frumoasa, cu tuie un avantaj, abilitati bune de relation-
bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional are, program: 12/24; 12/48 Paste si Craciun, decontare abonament
d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ (0731.111.250 resurseumane@rinho- transport. (0767.435.725/ 0767.435.700
sedinta, 100 L; (0736.890.339 tels.ro office@helpclean.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 21 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
136. Agenti securitate scoli si gradinite, 161. Ajutor bucatar restaurant sector 6 184. Ajutor bucatar, restaurant amplasat
societate de paza angajeaza agenti de angajeaza ajutor de bucatar, cu experien- in Centrul Istoric, angajeaza in conditii
securitate cu si fara atestat pentru paza ta pe bucataria romaneasca, program luni deosebite ajutor bucatar cu minima expe-
unor scoli si gradinite. Contract de munca - vineri, sambata si duminica nu se rienta in domeniu, aspect fizic placut si
legal, program de lucru flexibil, salariu net lucreaza; (0752.166.337/ 0733.513.550 ingrijit. Rugam seriozitate.
1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ santech.srl@gmail.com (0724.855.086 polo_cristi@yahoo.com
021.315.21.84/ 0760.650.245
angajare.tg@gmail.com 162. Ajutor bucatar (femeie) si femeie la Ajutor bucatar, restau-
185.
vase, zona Baba Novac, program 1 zi da rant sectorul 2, Bd Lacul
137. Agenti Securitate si Receptioneri 1 nu; (0762.769.583
Angajam Agenti Securitate si Receptioneri Tei nr. 84, angajeaza: aju-
pentru institutii bancare, cladiri birouri, 163. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/ tor bucatar cu experienta
zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu
galerii comerciale, Program de lucru in meniu de pranz & catering evenimente- bucatarie romaneasca si
ture, salarii motivante. (0786.189.306 angajeaza ajutor de bucatar si femeie salate, si femeie pentru
138. Agenti securitate societate de paza pentru curatenie in bucatarie. Persoane spalate vase si curatat
organizate, muncitoare & entuziaste.
si receptionist lb engleza, pentru cladire
(0741.079.117/ 0741.079.117 otil- legume, asiguram man-
de birouri, salariu atractiv, bonuri de iaoanav@yahoo.com carea si transport la
masa, zona Pipera; (0720.262.461/
0728.482.800 coordonare@kryp- 164. Ajutor bucatar cu experienta pt.
domiciliu seara, program
tonguard.ro restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. o zi cu o zi. Sarizare
139. Agenti securitate, firma specializata
Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, atractiva. (0725.129.998
salariu atractiv, platit la timp, comision din
in paza, angajeaza agenti de securitate cu vanzari, contract munca 1.800 L; 186. Ajutor bucatar, restaurant zona Mili-
atestat, pentru obiective in Municipiul (0723.155.027 tari, angajam ajutor bucatar. Nu este
Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 obligatorie experienta, importanta este
integraguard@yahoo.ro 165. Ajutor bucatar cu experienta luni- seriozitatea si dorinta de a munci;
vineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta, (0723.640.178
140. Agenti securitate, paza, barbati si program luni-vineri 8-16, salariu initial
93. Agenti imobiliari cu sau fara experi- 114. Agenti paza Margeanului, Salaj si
femei, pentru magazine situate in motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam 187. Ajutor bucatar, Wise
Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu un nou coleg dornic de munca si pasionat
enta, persoane comunicative, sociabile, Tunari, Libra Guard angajeaza agenti atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati de bucatarie. Otopeni, zona aeroport Box, cea mai noua com-
serioase, prezentabile, cunostinte PC. Se paza pt zonele Margeanului, Salaj si panie intrata pe piata de
ofera salariu fix, carte de munca, comi- Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 1.500 L; (0734.727.777
sion, training pentru incepatori, program (0758.113.453 office@libraguard.ro office@akbsecurity.ro contact@arome.work food delivery din Roma-
10-18. CV pe email, 2.000 L;
115. Agenti paza noapte Pantelimon si 141. Agenti Securitate, RPG Security 166. Ajutor bucatar cu sau fara experien- nia, angajeaza ajutor
(0767.679.989 deximobart@gmail.com angajeaza agenti securitate cu domiciliul ta, pentru bucataria calda. Program: luni- bucatar cu experienta.
Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti
94. Agenti imobiliari cu sau fara experi- paza de noapte pt zona Pantelimon si in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica Salariul intre 1500-1800 205. Ajutor de bucatar pentru restaurant 226. Ajutor gestionar, impreuna cu ges-
Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 mail, pentru interviuri in intervalul L - V liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Berceni sector 4. Informatii suplimentare tionarul receptioneaza marfa de la furnizor
enta. Ne ocupam cu intermedierea tran-
Office@libraguard.ro 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 Colentina - Fundeni, 2.800 L; ron net, program 8 ore/zi. la nr de telefon. (0786.171.917 si o pregateste pentru livrare. Participa la
zactiilor imobiliare, mai exact ne ajutam
clientii sa isi gaseasca locuinta sau biroul hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro (0742.266.859 CV pe mail. Informatii la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos.
potrivit necesitatilor lor 1.000 {; 116. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra tel. 1.800 L; 206. Ajutor de bucatar pentru spatiu de Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abona-
Guard angajeaza agenti paza pt zonele 167. Ajutor bucatar in zona Grazavesti
(0767.679.989 deximobart@gmail.com 142. Agenti vanzari Iti doresti indepen-
1800-2000 lei pub situat in complex Regie (0799.831.111
productie alimentara, salariu net incepand mentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/
PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. denta in activitate si financiara? Sa inveti 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min 0336.401.262 office@chorus.ro
95. Agenti imobiliari cu/ fara experienta 1.500 L; (0758.112.861 cum sa-ti pui in valoare calitatile person- (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . claudia.petre@wisebox.ro de mers de statia de metrou Gorjului,
in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou ale in mediul profesional si in acelasi timp Program in ture, salariu 1800-2000, tips asteptam sa faci parte din echipa noastra; 227. Ajutor instalator pentru instalatii
117. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra sa le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. zinic, experienta constituie un avantaj. 188. Ajutor bucatar, bucatareasa pt 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 sanitare si termice la blocuri noi in
Timpuri Noi, stradal, persoana respons- Guard angajeaza agenti paza pt. zona Detalii la telefon sau in urma interviului
abila comunicativa eficienta, oferim comi- (0724.567.883 autoservire, cu experienta minim 3 ani valentina.georgescu@sterlingcruise.eu Bucuresti in cartierul Militari. Program
sion 60% telefon abonament birou propriu
Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L;
officedkrecruiting@gmail.com (0769.164.064 bucatarie romaneasca, italieneasca. Pro- 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de
(0784.908.888 office@libraguard.ro filip.sergiu.dan@gmail.com gram luni-vineri 8-16. Interviu Bd Iancu de 207. Ajutor de bucatar restaurant italian,
publicitate agresiva (0732.717.111/ munca. Incepere imediata. Rog seriozi-
0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com 143. Agenti vanzari, Proiect Orange, Hunedoara nr 48 cladire ING. Tel 1.500 Giardino Del Lago, Bd. Sisesti 269, sector tate; 1.700 L; (0722.692.595/
118. Agenti paza Prelungirea Ghencea si 168. Ajutor bucatar montaj, cald, legume L; (0771.747.928/ 0733.163.418 1 (autobuz 205 de la Casa Presei), anga-
Bd Timisoara Libra Guard angajeaza buna ziua, franciza Orange cauta agenti angajam ajutor bucatar, pentru restauran- 0722.692.595
96. Agenti imobiliari pentru agentie imo- vanzari directe (experienta in vanzari con- jeaza ajutor de bucatar cu experienta. stancu_adrian1983@yahoo.com
agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd tul Nor (SkyTower), program flexibil full- 189. Ajutor bucatar, fata spalat Pentru detalii tel.. (0724.053.013
biliara cu sediu stradal, Sos Mihai Bravu Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; stituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la vase angajez urgent in Pipera aju-
intersectia cu Vatra Luminoasa, intre (0758.112.861 office@libraguard.ro + bonuri de masa + comision motivant + 228. Ajutor lucrator comercial Cofetaria
nr. de telefon sau e-mail tor bucatar si fata la spalat vase, 208. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian-
gurile de metrou Muncii si Iancului, cu telefon de serviciu; (0744.631.484 resurse.umane@stadio.ro. vis-a-vis de DRPCIV (permise cului angajam ajutor de bucatar, la sectia Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza
experienta minim 1 an. 1 {; 119. Agenti paza Prelungirea Ghencea. amet.adler@idn.ro (0731.322.472 auto). Mai multe detalii la telefon rece, specific international. Program 2 cu corect produsele de cofetarie, mentine
(0729.203.880 kdwimob@gmail.com Libra Guard angajeaza agenti paza zona resurse.umane@stadio.ro (0722.540.169 2, de la 10-22. Transport decontat, masa curatenia in magazin. Pachet salarial la
Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; 144. Agenti vanzari, sofer, domni si georgen58@gmail.com asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie angajare 1800 net + bonuri de masa 200
97. Agenti imobiliari cu sau fara experi- (0758.112.861 Office@libraguard.ro doamne cu permis auto si experienta 169. Ajutor bucatar pentru fast food de experienta. Detalii la telefon. Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7;
enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, serioasa in sofat la distante mari, exp. in (femeie) angajez ajutor bucatar (femeie) 190. Ajutor bucatar, femeie serviciu (0726.600.921 2.000 L; (0741.037.366 resurseu-
Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, 120. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi vanzari de orice natura, disponibili. Pro- pentru fast food zona centrala, program L- mane@cofetariaalice.ro
oferim training, contract, auto, decont taxi, Libra Guard angajeaza agenti paza zona vase, Restaurant Shorley cu sediul in
gram de luni pana vineri, doar in V 07:00 - 17.00, weekend liber, carte de Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 209. Ajutor de bucatar cu experienta pe
publicitate fara limita de buget, anunturi Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. deplasare la nivel national; munca, o masa pe zi. Mai multe detalii la 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie grill in sectorul 1, zona 1 Mai. Program full 229. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl
pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; 1.500 L; (0758.112.861 office@libra- (0746.204.411 telefon. Disponibilitate imediata. serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sor- time, salariu 2000 ron. Pentru mai multe mareste echipa, cu aceasta ocazie anga-
(0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro guard.ro resurseumaneimm@gmail.com (0762.883.978/ 0769.263.027 lei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro detalii la nr de telefon; 2.000 L; jam ajutor mecanic. Experienta pentru
(0734.562.931 ajutorul de mecanic nu este necesara dar
98. Agenti imobiliari cu sau fara experi- 121. Agenti paza, program 8 ore, sector reprezinta un avantaj. Program normal.
enta, abilitati in comunicare si seriozitate 2 Bucuresti; (0725.636.692 210. Ajutor de bucatar cu experienta, pt. Zona Colentina sector 2, (0731.609.338
pt. agentia imobiliara Florex Home zona Afi Cotroceni, salariu de la 2000 Lei net cu alex@avdturbo.ro
Unirii (0731.144.155 122. Agenti receptie barbati cunostinte
minime de utilizare a calculatorului, pentru contract de 8 ore, masa gratuita +
cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri bonusuri; (0766.969.784/ 0726.337.470 230. Ajutor montator PVC Firma montaj
99. Agenti imobiliari, secretara, asistent Lapiatzamall@gmail.com tamplarie PVC cautam un coleg care sa
manager-B+IF metrou, carte de munca, pe adresa de mail. (0751.219.823 anga- ne ajute in desfasurarea activitatii soci-
cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ jare@companiadepaza.ro 211. Ajutor de bucatar si bucatar pentru etatii noastre, (0745.548.184 plaseter-
fara experienta, publicitate, masina, colec- 123. Agenti Securitate Angajam Agenti pizza cu sau fara experienta. Program de mopane@gmail.com
tiv deosebit, bonusuri, program flexibil, Securitate barbati si femei ) , Dispeceri lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture de munca
fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepa- centru alarma si Monitorizare video pentru cu doua ture libere. Salariu atractiv. Zona 231. Ajutor ospatar (picol), restaurantul
tor, rugam CV: (0755.022.290/ obiective in Bucuresti, program flexibil, Leu, Grozavesti. (0756.067.969 tisuan- Casa di David (Parc Herastrau) anga-
0758.323.323 salarizare atractiva. (0786.189.306 drei@gmail.com jeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta
office@imobservicecenter.ro www.imob- minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe
servicecenter.ro 124. Agenti securitate astestati pentru 212. Ajutor de bucatar si fete pentru e-mail; (021.232.47.16
zona Gara Obor. Salarizare minim pe salate angajeaza restaurant din sectorul 3 casadidavid1@yahoo.com
100. Agenti Imobiliari, cu sau fara experi- economie; (0770.416.809 Titan. Salariu foarte atractiv + procent si
enta, compania Red House Rezidential a carte de munca; (0721.720.751 232. Ajutor ospatar, barman, si femeie la
mai deschis un birou de vanzari. Firma 125. Agenti securitate companie paza vase pentru restaurant zona Tineretului,
dezvoltare si vanzare imobiliara cauta angajeaza agenti securitate, conditii avan- 213. Ajutor de bucatar, angajam ajutor sector 4; (0745.351.635
brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 1 tajoase, salariu motivant. (0769.666.416 de bucatar pentru restaurant tip fast food
L; (0737.567.824 redhousereziden- in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel; 233. Ajutor patiser cu sau fara experien-
tial@gmail.com 126. Agenti securitate Firma de securi- (0731.034.908 promenada.cuptorul- ta, pentru laborator in zona Pipera.
tate, angajeaza agenti de securitate cu culemne@gmail.com (0768.505.633/ 0740.113.311
101. Agenti interventie cu atestat agent sau fara experienta pentru obiective situ-
securitate pentru societate de paza. Con- ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi- 214. Ajutor de bucatar, Yellow. Menu, 234. Ajutor patiser, modelator pentru
tract de munca legal, program de lucru tate. (0734.444.411 angajare@compani- firma de catering strada Oltetului 11-13, patiserie traditionala in zona Unirii, cu
flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; adepaza.ro sector 2, angajeaza ajutor de bucatar. experienta in domeniu sau intr-un dome-
(0760.650.245 angajare.tg@gmail.com Program luni - vineri, 8-17, contract de niu apropiat (bucatarie), masa, prime.
127. Agenti Securitate Pentru obiective munca 8 ore, salariu atractiv; 1.800 L; Detalii la telefon 2.000 L;
102. Agenti interventie cu atestat pt. in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, (0757.061.061 madalin@yellow.menu (0724.570.778
societate de paza. Contract de munca Cotroceni, Militari, Drumul
legal, program de lucru flexibil. Salariu net Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atrac- 215. Ajutor de bucatar, cu sau fara expe- 235. Ajutor patiser, modelator pentru
2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 tiva, program de lucru flexibil, Salariile se rienta Cubano Food Truck este in cautare patiserie traditionala in zona Unirii, cu
angajare.tg@gmail.com achita la timp. (0786.189.306 de super staruri. Experienta si varsta nu experienta in domeniu sau intr-un dome-
conteaza pe Cubano Food Truck este in niu apropiat (bucatarie), masa, prime.
103. Agenti interventie diferite zone 128. Agenti securitate angajeaza Stov cautare de super staruri. (0737.537.529 Detalii la telefon 2.000 L;
Bucuresti, program ture zi sau noapte, Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul cubanolatinfoodtruck@gmail.com
experienta, atestat, permis B, fara cazier, in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu (0724.570.778
conditie fizica buna, cunostinte intretinere 12/48, salariu motivant, conditii optime de 216. Ajutor de bucatar. Am urcat in top 3
lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112 TripAdvisor si vrem sa crestem echipa. 236. Ajutor patiser, modelator pentru
auto, salariul net la 180 ore este, 1.800 patiserie traditionala in zona Unirii, cu
L; (0767.786.927 office@dabsecurity.ro Cautam o persoana dedicata, ordonata,
129. Agenti securitate Balotesti, Snagov atenta la detalii, cu rezistenta la lucru sub experienta in domeniu sau intr-un dome-
104. Agenti paza cu atestat pentru Otopeni, Tunari societate de paza anga- 145. Agenti. Angajam agenti securitate 170. Ajutor bucatar rece angajam urgent, 191. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie. presiune, dornica sa se dezvolte. Experi- niu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net
zonele, Republica, Colentina, Sebastian, jeaza agenti securitate cu si fara calificare enta e un avantaj, 2.000 L; karmendi- plus bonus din vanzare intre 400 si 600
pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. zona Baneasa, Oras Pantelimon, restaurant Paine si Vin angajeaza urgent Uncle John Pipera Plaza isi mareste lei, masa, prime. 2.000 L;
Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat ak@gmail.com
salariu 1300 lei se lucreaza 24-48 ore, 12-
Contract de munca legal, program de
care sa invete si sa prepare retetele burg- (0724.570.778
lucru flexibil, salariu motivant 0732.690.571 pasionata, carte de munca instant, decont 217. Ajutor de bucatar. Restaurant anga-
36 ore; (0728.873.928 (0722.579.389/ 021.315.21.84 anga- taxi, sal+tips, echipa tanara, doar erilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de 237. Ajutor pentru freshuri si limonade
146. Agenti. Angajam agenti secu- jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu
jare.tg@gmail.com Bucuresti, detalii; (0726.748.978 masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare
105. Agenti paza pentru Carpat Guard. ritate zona Militari, Baneasa, Vic- (0726.240.796 office@unclejohn.ro in functie de experienta, carte de munca, frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie
Salariu 1.500-1.800 lei net lunar. Pentru 130. Agenti securitate complex reziden- toriei si oras Pantelimon; 171. Ajutor bucatar sau femeie la vase, noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de
obiective zone centrale, cladiri de birouri, termen lung, rog seriozitate;
tial, pentru societate. Contract de munca (021.335.03.11/ 0732.690.571 restaurant Rocka Burgers angajeaza aju- 192. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar,
(0722.500.361 metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel.
ambasade, zonele: Baneasa, Militari, legal, program de lucru flexibil, salariu femeie la vase pentru restaurant zona
Pantelimon.Program luni-vineri pe timpul 147. Agenti. Societate de paza anga-
tor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2
centraa, sector 1. Se cauta persoane emil.avramita@yahoo.com (0741.777.509/ 0770.695.416
1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; zile sau femeie la vase part time (V, S, D).
zilei sau ture de noapte 12h cu 36h. Plata (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovi- jeaza agenti de securitate, zona Bucur Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este serioase, dinamice. Se ofera: contract de 218. Ajutor de gestionar depozit, hala de 238. Ajutor pizza pentru activitate
la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 ci@teamguard.ro Obor, Fundeni si Buftea. Posturi de interi- la Plaza Lujerului (0751.576.021/ munca full time, salariu, conditii excelente, productie produse de patiserie, salariu preparare pizza, pregatire ingrediente,
or, ture de 8 ore de la ora 22:00 la 06:00. 0746.305.165 artramid@gmail.com 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.937 1800 ron, program 10 ore. marfa, fara experienta program / contract
106. Agenti paza Bd Basarabia Libra 131. Agenti securitate femei si barbati- Relatii la telefon: (0722.304.298 resurse.umane@legrenierapain.com.ro
Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti sef tura cu sau fara atestat pentru cladiri (0737.523.284 de 8 ore, salariu net 1500 Lei net cu posi-
zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; de birouri si complexe rezidentiale aflate 172. Ajutor bucatar shaorma si ajutor 193. Ajutor bucatar, preparatoare sand- bilitate de avansare in cariera 1.500 L;
148. Agenti. S.C. Pols Security SRL ospatar cu sau fara experienta. Salariul 219. Ajutor de instalator si instalatori (0752.377.377
(0755.000.687 office@libraguard.ro in zonele Cotroceni, Pipera-Tunari, pro- angajeaza agenti de securitate cu atestat. wich-uri Firma catering productie sand- pentru lucrari de instalatii sanitare, ter-
gram L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salar. de inceput este 1.700 ron in mana, 2 wich-uri, angajeaza personal cu experien-
107. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan 6.5Lei/h -1.600 lei net. Plata la timp. Conditii de munca si salarizare conform mese/zi, bonusuri, crestere salariala in mice, apa, program L-V si CM, dorim per- 239. Ajutor pizzar pentru restaurant
legii; (0751.511.138 ta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor soane serioase si stabile la locul de Speed Pizza, cu sau fara experienta,
Libra Guard angajeaza agenti paza pt. 1.500 L; (0769.075.999/ functie de performanta. Cazare la cerere. bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru munca, firma activeaza in raza Buc. si I
Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro Trimiteti CV-urile la mail. 1.700 L; schimb de noapte. (0722.339.553 liceu+bac, se ofera training si scolarizare,
Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 149. AJUTOR bucatar. Restaurant zona
(0748.246.246 (0748.755.313 salariu fix si bonuri de masa,
office@libraguard.ro 132. Agenti securitate Floreasca com- Aviatorilor angajeaza femeie de servici si madobucuresti@mado.ro 194. Ajutor bucatar, spalator vase, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com
plex rezidential societate de paza anga- ajutor bucatar. Relatii la telefon; 220. Ajutor de masinist, ajutor de ges-
curatenie Autoservirea Mama Food din tionar si incarcator- descarcator pentru
108. Agenti paza Bragadiru Libra Guard jeaza agenti de securitate pentru complex (0722.594.728 173. Ajutor bucatar si bucatar, bucatar- Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, 240. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia
rezidential in zona Floreasca. Contract de tipografie. Relatii la telefon in intervalul 10- Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si
angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se easa, fata call office preluat comenzi tele- spalat vase, curatenie, salariu 1500 -1700 17 de luni – vineri (0741.179.700
ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L; munca legal, program de lucru flexibil. 150. Ajutor de bucatar (muncitor necalifi- 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea
fonice, sector 5 si 6, salariu si conditii lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-18:30),
(0784.908.888 office@libraguard.ro Salariu 1.600 lei net 1.600 L; cat), zona Rahova, sambata- duminica avantajoase. Urgent. (0787.699.692 obligatoriu experienta, de luni pana sam- 221. Ajutor de ospatar, angajeaza Taver-
Grivitei) (0722.607.226
(0767.800.080/ 0760.650.245 liber; (0765.226.077 bata, 1.700 L; (0728.878.785 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com
angajare.tg@gmail.com na “La Calinescu” cu contract de munca,
109. Agenti paza Bucuresti Libra Guard 174. Ajutor bucatar si femeie la vase salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi
angajeaza agenti paza in Bucuresti. 151. Ajutor barman, societatea IDM 241. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin
133. Agenti securitate Ghencea, Militari, pentru evenimente - Militari Residence 195. Ajutor bucatar/ajutor ospatar mic cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725 Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin
Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 Kennedy Group angajeza ajutor barman
Ballroom, experienta nu este obligatorie; dejun. Pentru Hotel Hello 2 stele (Calea
Office@libraguard.ro Crangasi societate de paza angajeaza (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu,
agenti securitate cu/ fara calificare pentru (0766.420.696 office@militariresidence- Grivitei, nr. 143, Sector 1, Bucuresti) 222. Ajutor electrician. Societate comer-
la servirea produselor). Contract de angajam ajutor bucatar/ajutor ospatar mic ciala angajeaza ajutor electricieni. Salariu program 5 cu 2, carte de munca, decont
110. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura, zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea munca full time, program in ture. Va ballroom.ro taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti,
Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Pro- dejun. Cerinte: Orientare catre client; Ati- motivant. Pentru provincie se asigura
Rahova si Vita Libra Guard angajeaza rugam trmiteti CV pe email, 175. Ajutor bucatar si femeie vase, tudine pozitiva; Initiativa. Conditii legale de cazare. Permisul auto constituie un avan- (0726.748.978
agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, gram flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 (021.316.09.62 hr@idm.ro hristu.valentin@gmail.com
L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis munca: salariu fix +bonuri de masa. taj. Detalii la nr. de tel. (0763.685.263
Rahova Margeanului, Piata Covasna, Relatii la (0723.281.700 office@erstesystem.ro
Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 152. Ajutor brutar sau muncitor necalifi- Catedrala Neamului), angajeaza; 242. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu
(0755.000.687 Office@libraguard.ro cat Brutarie zona Traian angajeaza ajutor (0722.221.025 196. Ajutor bucatarie, pizza, cautam per- 223. Ajutor Gestionar pentru o importan- livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar
134. Agenti securitate Grivita, Laromet, cu sau fara experienta, program in ture de
Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii brutar sau muncitor necalificat. Program 176. Ajutor bucatar si vanzator Fast food soana energica, dornica de munca, cu ta companie specializata in asamblarea
111. Agenti paza Chitila Libra Guard
Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de atractiv. Persoanele interesate sunt rugate minim de experienta. Detalii la telefon de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30 noapte, conditii bune de lucru, carte de
angajeaza agenti paza pt Chitila, judet munca legal, program de lucru flexibil. sa sune la numarul de telefon din anunt; cautam ajutor bucatar si vanzator pt linie
(0722.718.831 comercial.cuptorul- Locatie: Soseaua de Centura, langa munca, salariu atractiv; (0722.787.354
Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; (0773.976.057 cu autoservire, Bd. Ion Mihalache nr. 26- Tunari 1.800 L; (0725.132.133
Salariu net 1.700, 1.700 L; culemne@gmail.com
(0758.113.453 office@libraguard.ro (0762.217.697/ 021.315.21.84 anga-
28 (zona Piata Victoriei, spital Filantropia). ionut.dragoi@passion4work.ro 243. Ajutor secretariat pentru firm? insta-
jare.tg@gmail.com 153. Ajutor brutar, angajam urgent per- Pt. detalii sunati intre orele 08-11 si 15-17 197. Ajutor cofetar pt. cofetarie din cen- latii electrice (0721.519.809 magnumin-
112. Agenti paza Cutitul de Argint Libra sonal productie panificatie cu sau fara (L-V); (0784.429.173/ 021.311.32.17 tru (0741.055.359 224. Ajutor gestionar pentru o importanta stal@gmail.com
Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti 135. Agenti securitate pentru magazine - experienta, program si salariu atractiv; comenzi@colorfood.ro cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro companie specializata in asamblarea de
zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei. generatoare. Program: L-V 8:00-16:30. 244. Ajutor shaormar Mister Kebab isi
Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 (0772.261.614
1.350 L; (0755.000.687 office@libra- Lei net, care se plateste la timp, contract 177. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei 198. Ajutor cofetar (doar fete) nu este Locatie Soseaua de Centura, langa mareste echipa cu ajutor shaormar fara
guard.ro de munca integral, sarbatori legale platite 154. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. nevoie de experienta in domeniu. Pro- Tunari, 1.800 L; (0725.132.133 experienta. Salariu peste medie, masa
dublu, prime, servicii medicale gratuite, Corleone restaurant situat pe str. Delea Daca ai experienta in bucatarie, iti place gram 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu ionut.dragoi@passion4work.ro gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii,
113. Agenti paza femei si barbati cu sau conditii placute de munca, excursii gratu- Veche nr. 51, program interviuri 15:00- sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te astep- Vacarescu, gura de metrou Pipera sec- Baneasa, (0721.303.303
fara atestat pentru cladiri de birouri, ite munte/ mare, asiguram calificare profe- 18:00, nu va trebuie programare tam in echipa noastra (0726.240.796 torul 2. Salariu atractiv. Salariu de pornire 225. Ajutor gestionar piese schimb anga-
depozite, ansambluri rezidentiale, in sionala gratuita. Interviurile: Str. Calea 1800 lei.Contract de munca 8h/zi. 1.800 jam in cadrul unei companii specializate in 245. Ajutor vanzator, pentru patiserie tra-
zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pan- Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00- (0786.887.766/ 0763.600.077 badri- office@oldbrickpub.ro
asamblarea de generatoare electrice. ditionala in zona Unirii. Contract pe
an580@gmail.com L; (0723.971.116
telimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 178. Ajutor bucatar, bucatar, cu Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Pro- perioada nedeterminata, prime, masa.
24/48h, salariul 1.500 lei net. Plata la ter- 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de 155. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la experienta, urgent, restaurant 199. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul gram: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; Experienta in patiserie sau comert este
men; 1.500 L; (0786.410.128/ Targul Auto Vitan. Relatii la tel.:, sector 3 angajeaza. Detalii la nr. 1.800 Lei, zona Cora Pantelimon (0720.534.815 benefica. Persoane de sex feminin. Detalii
0769.075.995 angajari@carpatguard.ro (0749.062.295 vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. ionut.dragoi@passion4work.ro la telefon 2.100 L; (0724.570.778
restaurant- autoservire zona Armeneasca. (0721.014.601/ 0763.979.638 (0734.396.420
Program L-V 7.00- 17.00;
179. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare 200. Ajutor cofetarie cu sau fara califi-
(0721.221.397 care pentru laborator cofetarie zona
masa rece si calda femeie vase si livratori.
156. Ajutor bucatar cantina anagajam Pentru bistro zona Unirii. 250 L; Pipera, program 08-18, doua cu doua zile,
ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 (0764.590.596/ 0724.124.240 viorel- (0757.116.733
minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. por@gmail.com 201. Ajutor contabil cu experienta in pro-
Mai multe detalii la telefon. gramul Saga pentru cabinet contabilitate;
(0729.024.019 georgen58@gmail.com 180. Ajutor bucatar, cautam ajutor
bucatar si ajutor bucatar cu experienta in (0741.096.293
157. Ajutor bucatar cu experienta. Zona zona de paste. Oferim un loc de munca 202. Ajutor de bucatar Cautam o per-
centrala. 2.200 L; (0745.458.922 stabil, intr-un mediu placut si salariu atrac- soana pentru pozitia de ajutor de bucatar.
fiorentina.massimo@yahoo.com tiv (0723.305.306 Oferim contract de munca cu pachet
iulian.stoicescu@yahoo.com salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica
158. Ajutor bucatar fara experienta pen- ce isi desfasoara activitatea in zona cen-
tru shaormerie zona Berceni, program de 181. Ajutor bucatar, cautam o fata cu trala (Bdl. Decebal). 2.000 L;
lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa experienta pentru pizzerie catering sector (0786.777.444
zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; 6. Se ofera salariu intre 1800-2000 Lei, bucharest@tasty4food.com
(0770.573.286 tips, transport. Program de lucru in ture
2.000 L; (0726.731.313 203. Ajutor de bucatar contract de
159. Ajutor bucatar pentru companie munca, program de lucru in ture: 08:00 -
catering, program luni-vineri sau o zi cu 182. Ajutor bucatar, femeie la vase si 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport,
una libera, salariu minim 2000 Lei. Avem vanzator linie autoservire. Persoane salariu de la 1.400 lei net, bonuri de
vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Ofer- decente si ingrijite, zona Pipera; masa, spor de week-end. 1.500 L;
im stabilitate si bonusuri financiare; (0785.440.168 (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro
2.500 L; (0721.850.689 stancuflav-
ius80@yahoo.com 183. Ajutor bucatar, persona linie 204. Ajutor de bucatar cu/ fara experien-
autoservire, program avantajos L- ta, femeie la salate, ospatari, pt. restau-
160. Ajutor bucatar pentru scoala. V, pt. firma catering 12 ani experi- rantul Pui de Urs (zona Grozavesti)
(0726.130.220 enta; (0723.377.174 (0722.846.177 office@puideurs.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
275. Asistent logistica, relatii cu clientii, 295. Asistenta birou acte notariale si
Firma de service si vanzare centrale ter- consultanta Angajam pentru birou de acte
mice, angajeaza-full time-asistent logistica notariale si traduceri in sectorul 1 (piata
si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o buna
motivant si bonusuri. Activitate de birou in cunoastere a limbii romane, punctualitate,
sect. 5. Program: l-v, 8-17, dorinta de a invata, aspect fizic placut,
(0735.233.330/ 0737.233.330 (0728.987.746 office@k-it.ro
sergiu.stan@romservicetermo.ro
296. Asistenta cu experienta, cabinet
276. Asistent manager nivel avansat lb. stomatologic, zona Militari - Virtutii;
franceza scris/vorbit. (0740.101.051 (0722.736.696
eliza@aktis.com.ro
297. Asistenta live, echipa Phoenix
277. Asistent manager firma productie, angajeaza personal feminin pentru con-
birouri Bolintin Vale, obligatoriu engleza si versatii online.Oferim: bonus angajare
calculator; (0721.209.082 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi,
bonus recomandare 1000 lei, salariu fix
278. Asistent manager, angajam firma incepand de la 2500 lei. 4.000 L;
de productie cu sediul in zona Afumati (0761.505.505 officepsk@yahoo.com
/Petrachioaia, cunostinte Word, Excel,
PC, contabilitate primara, optima comuni- 298. Asistenta medicala camin varstnici
care clienti, persoana serioasa, organiza- Popesti Leordeni, transport facil maxi taxi
ta. Salariu motivant (0756.255.667 si ratb de la P-ta Sudului sau IRA, recru-
office@unitedbrands.ro tam asistente medicale cu experienta spi-
tal, azil batrani, program full time.
279. Asistent manager, descrierea jobu- (0731.425.153
lui: analizarea pietei fortei de munca, elab- fundatiasfantulpetru@yahoo.com
orarea de scrisori informative legate de
diverse activitati, deruleaza activitatile de 299. Asistenta medicala cu experi-
secretariat, preia comenzi, intocmeste enta si infirmiera pentru camin de
avize, facturi. (0758.503.472 batrani sector 5, program 24/48 h,
office@bellemoon.ro salariu atractiv; (0722.368.881
280. Asistent manager, dezvoltator imo- 300. Asistenta medicala pt. gradinita
biliar angajeaza asistent manager. Atributii particulara, zona Drumul Taberei, obliga-
318. Barbati fabrica productie angajam 333.Barman. Angajez bar- 352. Bona familie cu doi copii de 2 si 4
zilnice de secretariat si contabilitate pri- toriu experienta in gradinita urgent barbati pentru fabrica productie in man cu salariu intre ani, dorim sa angajam o doamna cu vars-
mara. Programul de lucru L-V de la 9:000- zona Republica. Salariu net 1.200-1.400, ta de peste 50 ani, blanda, responsabila
(0724.032.742 secretariat@gradinita- bonuri de masa, bonus 200 ron. Program: 1.500-3.000 lei si ajutor ,pentru o colaborare pe termen lung;
17:00 , zona metrou Mihai Bravu . van- daria.ro
zari@globalcityresidence.ro L-V/8 ore in schimburi. Detalii la telefon barman cu salariu intre (0737.124.659
1.400 L; (0737.814.574 resurseu-
281. Asistent manager,
301. Asistenta medicala pentru centru
mane.cosmin@gmail.com 1.500-2.500 ron + tips+ 353. Bona interna cu experienta, 2.500
batrani centru rezidential situat in zona masa+ transport, sef de L; (0726.637.102
246. Alpla, lider mondial in productia de «««««««««««««««««« limba engleza, rusa, PC, Militari Piata Gorjului (0762.983.394 319. Barbati necalificati Otopeni anga-
ambalaje din plastic de inalta calitate pen- mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro sala cu experienta cu
tru produse din piata alimentara, cosmeti- arhivare, zona Piata jam urgent necalificati pentru posturile de 354. Bona interna sau full time pentru
ca si solutii de curatenie angajeaza per- AMBALATORI ANGA-
260. Muncii. Provincie oferim 302. Asistenta medicala si secretara
manipulant si helper in depozit logistica. salariu intre 2.000-4.000 copil de 3 ani. Exclus menaj sau
intretinerea casei. Urgent (0770.671.462
sonal in fabrica din Pantelimon: ambalator
JAM, ETICHETARE SI cazare; (0737.214.911 cab stomatologic Cabinet stomatologic
Salariu: 1400-1500 Ron net + bonuri 200 lei, ospatar cu experienta
manual (6 posturi- locatia Pantelimon). Ron. Program de lucru: 8-12 ore. Zona cu salariu intre 1.500- ionela30051988@gmail.com
zona Mall Vitan angajeaza asistenta med-
Responsabilitati: ambaleaza manual pro-
dusele finite, strange cutiile de carte si le AMBALARE PRODUSE, 282. Asistent manager, ne dorim o cole- icala si secretara, program full sau part-
Hotel Angelo. Detalii la telefon 1.500 L;
(0733.409.308 2.500 lei, ajutor ospatar 355. Bona 400-600 eur Arad, angajez
aseaza/ depoziteaza pe paleti, asam-
bleaza cutiile sau containerele de trans-
PREGATIREA PRO- ga dinamica, cu abilitati organizatorice si
de planificare pentru activitati manageriale
time. Relatii la tel. l-j 14:00-20:00 si v
10:00-15:00, 4 {; (0722.613.761/ 320. Barbati si femei pentru firma de
(picol, runner), personal bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an
7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca
port, pune marfurile pe paleti, inreg- DUSELOR ETICHETATE IN si secretariat. Asteptam CV + poza pe e- 021.323.49.04 cabinet@stomart.ro curatenie in hypermarket din zona pentru curatenie si vase Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur;
mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Sep- Berceni. Conditii avantajoase, program 8 cu salariu intre 1.500- (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com
istreaza containerele, aplica pe pachete
etichete, opereaza pe liniile de impa- VEDEREA LIVRARII, tembrie/Razoare. 303. Asistenta medicala stomatologie
sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente
ore pe zi. (0758.044.134 2.000 lei + tips +masa+ 356. Bona Baneasa, program 9 ore/zi,
chetare. Cerinte: constituie avantaj experi-
enta in activitati manuale in productie sau SALARIU DUPA PERIOADA violetapredescu@saloanelemagic.ro
absolvita, sa fie muncitoare, activa,
responsabila, salariu atractiv, job stabil,
321. Barista, barman, in echipa Creami- transport, la restaurantul copil 4 ani, activitati legate de crestrea
in ambalare, disponibilitate la program de
lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, disponi-
DE PROBA 1600 LEI NET 283. Asistent manager, secretara pentru
fabrica de garduri din beton. Punct de echipament gratuit, info.; (0748.037.806
er este nevoie de o persoana pasionata
de cafeaua de specialitate pentru a ne
Hanul Voievozilor in zona
13 Septembrie - Acade-
copilului, cu experienta si recomandari,
carte de munca 2.300 L;
bil (a) pentru a invata lucruri noi. Candi-
datii interesati pot trimite CV-ul pe adresa
INCLUSIV BONURI DE lucru Bragadiru Ilfov. de preferat domiciliul
in sect 5 sau adiacent; 3.000 L;
dentistholiday2011@gmail.com reintregi echipa. Colectiv tanar. Informatii
la telefon: (0744.213.916 mia Militara. Relatii la
(0772.276.051
de email sau pe nr. fax: 021.352.11.18 MASA, LOCATIE PANTE- (0735.377.400
fabricadegarduri@yahoo.ro
304. Asistenta personala Caut d-ra
aspect fizic placut care in timpul liber
vaduva.adina@gmail.com tel.; (0770.975.620 357. Bona Bucuresti, Parcul Circului, caut
bona nefumatoare, educata si vesela, pt
pana la data de 23.03.2018. Telefon;
(021.352.11.20 emanuela.avrames- LIMON, ILFOV, PUNCT 284. Asistent manager, secretara, agen-
doreste o colaborare. Permisul de con-
ducere reprezinta un avantaj. Posibil part
322. Barman Barman cu atestat, pentru 336. Barmanita pub sector 1 The Place copil 1 an, cu experienta minim 3 ani, pro-
cu@alpla.com REPER FABRICA DE BERE tie imobiliara, cu sau fara experienta sau full time.Rog foto si det pe mail adri-
terasa in Parcul Herastrau, zona iesire
piata Charles de Gaulle. (0725.630.179
Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte:
experienta, studii medii, flexibilitate,
gram 8:30-18:30, pt colaborare indelunga-
ta. Va avea grija de tot ce are nevoie
an.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adri-
247. Amabalator, Pentru tura de zi, pro-
gram de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de
TUBORG. CATALIN ILIE; cunostinte pc redactare, Office, dinamica,
spirit de echipa, aspect fizic placut, an.adrian150@yahoo.com 323. Barman cafenea in centru vechi,
disponibilitate pentru un program full-time,
persoana energica, tips foarte motivant
copilul. Solicit recomandari;
(0730.557.755 Roxana@astraining.ro
inceput este 1500 lei. Zona metrou 1.600 L; (0731.035.321 responsabila, bun organizator.
(0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 305. Asistenta personala part/ full time
pasajul Macca-Villacrosse, mai multe
detalii la telefon: (0754.352.837
(barman singur pe tura). (0722.398.245
358. Bona Buftea Angajam bona pentru
Pipera. Pot fi angajate doar persoanele dezvoltator angajeaza asistenta personala alina.andriescu@mauveideas.ro
care au experienta in bucatarie! 1.570 L; «««««««««««««««««« 285. Asistent manager. Tipografie situa- part/ full time dezinvolta, prezentabila, 324. Barman pentru loc joaca copii. Pro-
copil 1 an in Buftea. Program 08:00-
(0729.699.825/ 0729.699.825 337. Barmanita, cautam o colega cu 18:00, luni-vineri, rugam seriozitate pentru
andreea@wedohr.ro 261. Ambalatori depozit haine sector 6, ta in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent comunicativa, serioasa. Mediul de munca gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in o colaborare pe termen lung,
angajam femei fara experienta p.u depozi- manager cu studii economice (liceul/ fac- in cadrul companiei: office. 3.000 L; pal- 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu (0744.481.505
248. Amanetar aur si electronice tul de haine/rechizite scolare. Depozitul se ultate). Detalii la tel. (0722.500.853 moscompany@yahoo.com (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 2.000 Ron plus comision din vanzari. anamariastefania@yahoo.com
amanet Crangasi Lazar Amanet Crangasi afla in sector 6 langa Carrefour Militari. Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.anga-
angajeaza. salariu cuprins intre 1700- Program l-v de la 07-16:00 (o ora pauza). jari@gmail.com 359. Bona cu experienta, copil 1
2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: Salariul net 1500 lei. 1.500 L; an, Unirii, 2.200 L;
cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a (0734.893.911 338. Barmanite fete, bucatar, ajutor de (021.310.74.03
sa invete, abilitati de comunicare si rela- bucatar, pizzer pentru restaurant italian,
tionare in vanzari. 2.500 L; 262. Ambalatori, pickeri, muncitori zona Herastrau. Salariul foarte atractiv, 360. Bona cu experienta, copil 2
(0724.317.571 necalificati urgent barbati si femei cu sau tips, transport seara personal bucatarie, ani, Tineretului, 2.000 L;
lazarimobiliare@yahoo.com fara experienta, salariu 1200-1500 Lei in (0755.531.531 (0726.256.070
functie de post, bonuri de masa, transport Danielcristian358@gmail.com
249. Ambalator pentru o fabrica din asigurat, contract nedeterminat, program 361. Bona cu experienta, copil 7
zona metrou Pipera cu specific produse 8h/zi luni-vineri. Detalii la telefon 339. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier luni, Militari, 2.300 L;
alimentare. Program 7:30-16:00, o singu- (0725.477.438 Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, (0726.256.070
ra tura. Contract de munca cu 8 ore; operator copertina 2 posturi, femeie pen- 362. Bona full-time Pipera, rond OMV/
1.570 L; (0729.699.825 263. Angajam inspector SSM, program tru curatenie 1 post, relatii la numerele de
full-time, 8-18 santier de constructii, telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8
250. Ambalator colete /administra- Auchan Militari, program full-time, de la 8- bicamarian@yahoo.com ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate
tor depozit, ambalarea produse- 18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu pentru program intern (de noapte) 1 data
lelor pentru livrare. Gestionare motivant + bonuri de masa, bonus de sar- 340. Beraria Gambrinus angajeaza pe saptamana in weekend, 2.200 L;
depozit. Inregistrarea in calcula- batori (0733.822.822 contact@transpar- ospatar, barman pachet salarial motivant (0767.990.722
tor a produselorNu este nevoie de entresidence.com in functie de performanta. Relatii la telefon matei.carmenn@gmail.com
studii superioare, dar cei 7 ani de 264. angajam personal pentru eveni- sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 363. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna
acasa, DA. Program 10:00-19:00 mente angajam personal pt evenimente 38, sector 5; (0731.422.181
L-V; (0771.542.600/ cautam urgent bona in regim intern pentru
:bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat 341. Best Studios vrei un job cu venituri baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul:
0720.534.703 vase,sofer si contabil asteptam cv pe 3500lei/luna. Tel; 3.500 L;
bravoshop.ro@gmail.com garantate de minim 1000 de Dolari pe
adresa de mail vreaubucatar@gmail.com luna? Job stabil si bine platit pentru (0726.256.070/ 021.310.74.03
251. Ambalator industrie alimenta- (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubu- doamne si domnisoare de peste 18 ani, office@marypoppins.ro
ra pentru Agriro SRL, cu contract catar@gmail.com cazare gratuita in Bucuresti si zeci de
pe perioada nedeterminata, beneficii financiare. Servicii gratuite de 364. Bona interna Bucuresti, pentru bai-
265. Animator socio-educativ pentru loc etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per-
ambalator plante aromate pentru de joaca copii. Program de lucru in ture 9- infrumsetare. Loc de munca legal, confi-
punctul de lucru din Valea Cas- dential, serios. Training gratuit, castiguri soana tanara, nefumatoare, serioasa,
17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca vesela si harnica. Se ofera salariu si con-
cadelor. Program 8 h. Salariu de esti o persoana deschisa, energica si din prima zi. Suna acum la telefon sau da-
pornire 1300 lei net, ore supli- ne un beep si te sunam noi. www.beststu- ditii atractive (0754.054.298 manuadri-
mereu cu zambetul pe buze, te asteptam anaiuliana@yahoo.com
mentare paltite. (0724.584.869/ in echipa noastra. (0756.060.008 dios.ro; (0730.752.752
0744.322.388 andreea@gymboland.ro 365. Bona interna, cautam o doamna
tomagabrielandrei@yahoo.com 342. Best Studios angajeaza modele. de
266. ANS Astra Nova Security angajeaza ce sa platesti chirie? te asteptam in pentru postul de bona, program intern,
252. Ambalator manual in Popesti Leor- agenti securitate, barbati si femei, obiec- echipa best studios si iti vei permite casa salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L;
deni angajam fete si femei, pentru fabrica tive retail. Scolarizare si analize medicale ta. venituri lunare garantate de mii de (0720.689.454/ 0747.614.370
de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigu- gratuite, angajam si dispecer; dolari, oferim cele mai multiple beneficii office@elite-jobs.ro
ra transportul. Minim 10 clase. Experienta (0725.989.708/ 0737.520.137 din tara, domeniu 100% legal, site:
366. Bona interna, 2 weekenduri libere,
in domeniu constituie avantaj www.beststudios.ro; (0730.752.752
(0727.226.302 267. Ansamble angajeaza personal sector 2 angajam bona pentru un baietel
bucatarie SC Ansamble Catering & Serv- 343. Betty Ice cauta colegi pentru depar- in varsta de 1 an si jumatate in zona Ste-
253. Ambalator manual, fabrica ices, companie catering multinational tamentul de distributie din Bucuresti. Post fan cel Mare. Programul va fi intern (se va
producatoare de mobilier, zona angajeaza personal in bucatarie: bucatar, vacant: agent comercial. Cerinte: permis locui la familie) si se ofera 2 weekenduri
Faur, angajam in conditii avanta- ajutor bucatar, casier, spalator vase pen- de conducere categoria B. Persoanele libere/ luna. Atributii doar pt copil 3.000
joase ambalator manual. Se ofera tru urmatoarele locatiile din Bucuresti, interesate sunt rugate sa depuna un CV la L; (0721.129.288/ 0738.553.001
salariu motivant . Program de sector 2, 3 5 (0786.553.636 eveni- adresa de mail. Detalii la nr. de telefon;
munca de la ora 07:00 la ora mente@ansamble.ro (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro 367. Bona interna, Baneasa, angajam pt
16:00. (0723.606.863 o fetita in varsta de 1 an in zona Gradinei
dan@sofasp.ro 268. Ansamble angajeaza personal 344. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/ Zoologice. Programul va fi intern (se va
locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor oare inghetata pentru punctele din locui la familie) si se ofera toate week-
254. Ambalator manual, femeie SC bucatar, spalator vase, picol, gestionar si Bucuresti. Pentru persoanele care nu au endurile libere. Atributiile sunt doar pentru
Estetik Packing Srl lider pe piata ambala- casier. Detalii la tel. sau pe mail la domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- copil 2.500 L; (0721.129.288/
jelor de unica folosinta, angajam ambala- amoldovan@ansamble.ro port. Persoanele interesate sunt rugate sa 0738.553.001
tor manual (femeie), (0786.553.636/ 0726.194.279 eveni- depuna un CV la adresa email. Detalii la
mente@ansamble.ro nr. tel. (0753.084.816 368. Bona interna, gemeni de 3 ani,
255. Ambalator pentru producator mirela.cozma@bettyice.ro Baneasa, 2.500 lei. Bona, copil 1 an, 8
de cosmetice, zona Berceni. 269. Antrenor fitness, angajam instruc- h/zi, zona langa Spitalul Panduri, 1.700
Perioada determinata. Atentie dis- tor fitness, full time, sau part-time, apt sa 345. Biolog principal Clinica medicala pri- lei. Bona, copil 1 an jumatate, 9 h/zi,
tributiva, disponibilitate pentru sustina si antrenamentele personale pen- vata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), Baneasa, langa pod, 2.000 lei. Bona, feti-
munca fizica. Program 2 schim- tru clientii salii. Sala moderna deschisa in angajeaza full time, sau part time, biolog ta 10 ani, 4 h/zi, Bucurestii Noi, 1.200 lei.
buri. (0752.131.581/ localitatea Balotesti, cartier Good-Resi- principal cu ALP si master. Salariu moti- (0764.185.105/ 0764.949.335
021.460.82.01 contact@papillon.ro dence, judet Ilfov, 2.500 L; 286. Asistent manager/ receptionera la 306. Asistente medicale ALP vizata la 325. Barman pentru restaurant centrul vant. CV la office@lotusmedica.ro;
www.loncolor.ro (0745.078.712 saloanele de infrumusetare situate in zi, seriozitate, angajeaza Spital privat. vechi, salariu 1200 lei +4% procent din office@lotusmedica.ro 369. Bona part-time inclusiv weekend
carmen_paraschiv@darin.ro Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea (0730.461.743 vanzare. (0753.300.333 zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un
256. Ambalator produse textile de avansare. Pachet salarial atractiv si 346. Bistro El Madrileno, cartierul ajutor pentru parinti (mama copilului este
270. Aplicator folie auto, angajez aplica- 307. Asistente medicale Clinica med- 326. Barman ospatar, picol fara experi- in concediu de crestere a copilului si se
Responsabilitati: curatat de ate,
tor folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, colectiv placut. Relatii la: (0725.449.595 francez angajam picolite,
verificat si ambalat produse finite. icala de estetica, angajeaza asistente enta Cautam tineri sociabili si dornici sa ospatarite, aj. bucatar, persoana ocupa de supravegherea fratilor gemeni,
Oferta noastra: contract de contract de munca, loca?ie noua, condi?ii 287. Asistent medical generalist pentru medicala- program full time si part time. invete cu sau fara calificare pt. restaurant vase, lucrator comercial; 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744
munca, salariu atractiv, tichete de foarte bune, zona Theodor Pallady; Conditii de munca avantajoase, bonusuri, situat pe calea Victoriei, carte de munca, (0724.988.911/ 0773.753.923 ileanaracheru@gmail.com
2.500 L; (0767.252.894 cre- cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier
masa, program de lucru de luni- Militari. Conditii, drept de libera practica, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor
vineri, (0748.219.724 danielavisi- ativewrx01@gmail.com de limba engleza avansat; 347. Bistro La Boeru angajam barman, 370. Bona pentru fetita de 1 an, caut
(0741.169.111 dstomadent@yahoo.com Artesteticutopia@gmail.com
(0724.893.394 ospatar, fete ospatarite, program in ture doamna respectabila pentru ingrijirea unei
nescu@bustieremedicale.ro 271. Aquatulip angajeaza agent de van-
288. Asistent medical generalist cabinet 308. Asistente, infirmiere pentru camin adrian.cibotariu890420@gmail.com 2/2, salariu +tips individual + masa asigu- fetite de 1 an; (0746.263.263
257. Ambalator si legator manual, zari Aquatulip SRL angajeaza agent de rata. Zona Baneasa 1.000 L; florescu.codruta@yahoo.com
vanzari. Abilitati negociere si comunicare, medic de familie, angajeaza asistent med- de batrani Balotesti, urgent. Conditii avan- 327. BARMAN, Bistro din zona centrala
angajam (fete si baieti) pentru permis conducere categ. B, seriozitate, ical generalist cu experienta minim 1-2 tajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com
postul de ambalator manual/ stan- angajeaza barman, ajutor barman prefer- 371. Bona pentru nou-nascut, experienta
experienta in vanzari, promovarea pro- ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata 0728.555.959 abil cu experienta. Mai multe informatii la 348. Blueberry Garden & Bistro anga- in domeniu, pe termen lung, se cer cunos-
tator, zona de productie. Se cer duselor firmei, (0725.885.885 comen-
studii medii. Puteti suna la Sudului. (0741.315.491 moniquemizum- 309. Asistenti medicali, infirmiere, femei tel. sau CV la; (0745.574.230 jeaza bucatari cu experienta, ajutor de tinte limbi straine. Se ofera carte de
numarul de telefon zi@aquatulip.ro schi@yahoo.com contact.dianei4@gmail.com bucatar, barmani, ospatari si femei de ser- munca. Zona Parcul Circului, salariu
de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatar- negociabil; (0745.577.545
(0758.012.886 office@angels-d.ro 272. Aquatulip SRL angajeaza contabil easa, si mentenanta pt. centru de recu- viciu. Asteptam CV-urile pe adresa de
Societatea Aquatulip Srl angajeaza con- 289. Asistent product planner, reprezen-
perare privat in Bucuresti. Posibilitate
328. Barman, ospatar, picol femeie de mail. Telefon (0723.400.103/
258. Ambalator, ambalatoare in tanta engleza angajeaza asistent product serviciu angajam pentru Pub central; 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com 372. Bona Pipera, copil 4 ani, program 10
Chitila cu experienta ind. alim,
tabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea
planner persoana dinamica, activa, poziti- cazare; (0799.755.553 (0734.563.492 ore/zi, de luni pana vineri, rabdatoare,
programului SAGA. (0725.885.885 experienta, recomandari, carte de munca
program 8-17. Decontarea trans- comenzi@aquatulip.ro va care sa lucreze in progamul nostru GC, 349. Bombonareasa angajam urgent,
310. Asociatie Proprietari, bd. 329. Barman, ospatar Bahiti Lounge 2.300 L; (0731.579.464
portului, masa calda, contractul sa comande accesorii textile conform Chisinau 12, angajeaza urgent salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400
de munca pe suma integrala. 273. Asistant manager, productie Firma tabelelor primite din Anglia femeie serviciu, program flexibil;
locatie in zona Unirii, angajeaza o per- L; (0746.731.022
Zona industriala Chitila; 1.700 L; producatoare de panouri structurale de tip soana pe postul de barman/ ospatar. Pro- 373. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 ani.
roxana@carmel-romania.com (0769.670.675
(0758.108.018/ 0758.108.018 sandwich angajeaza asistant manager gram 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips 350. Bombonier, cofetar, vanzatoare pt. Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 -
miachimov@gmail.com pentru partea de productie. Cerinte: limba 290. Asistent vanzari pt. boutique acce- individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448 cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr 121, 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica:
311. Austing Com angajeaza electrician office@bahiti.ro statia Drumul Gazarului; (0751.308.181 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731
engleza scris, vorbit obligatoriu, operare sorii marochinarie, job-ul perfect pentru instalator intretinere cu experienta in
259. Ambalatori pentru fabrica de PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 studenti sau tineri, program de lucru in domeniu. Responsabilitati: intretinere si 330. Barman, ospatar cu experienta
contact@cofetaria-atena.ro
medicamente. Salariu: 1500 lei + jana@sippaneltechnologies.eu 374. Bona regim intern, 4500 lei/luna
tichete 12 lei/zi+ decontarea ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadabou- reparatii instalatii electrice. Constituie un contract de munca norma intreaga, pro- 351. Bona 10 ore, L-V, fetita 1 an, 2200 cautam bona cu experienta in regim
transportului. Program 2 sch.6-24, 274. Asistent departament administrativ tique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. gram 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile L, Unirii. Bona cu rusa sau engl, 8 h, 2300 intern, vesela, energica pentru un baietel
14-22. Zona Bld.Pallady - pentru firma de constructii. Experienta mihaela@dada.ro (0722.125.206 fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri Lei, fetita 3 luni, Dorobanti. Bona, 2 wk 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere
A.Saligny. Detalii; 1.700 L; obligatorie. Biroul societatii este in comu- austing.secretariat@gmail.com asigurata. Clientela selecta, tips motivant. enduri/ luna, 8 ore, copil 6 luni, 600 Lei/ copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500
(0771.560.369 office@a1-recruit- na Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trim- 291. Asistent vanzari Calzedonia 1.500 L; (0722.893.404 luna. Bona interna, copil 1 an, 3500 Lei, L; (021.310.74.03/ 0726.256.070
ment.ro ite CV la email; office@gama-admin.ro Intimissimi Tezenis alege sa faci parte 312. Austing Com angajeaza tehnician contact@restaurantmonparis.ro 3.500 L; (0724.617.662 office@marypoppins.ro
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si sisteme de securitate: sisteme avertizare
lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa incendiu, sisteme stingere, sisteme averti- 331. Barman, ospatar, ajutor bucatar,
de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail zare efractie, supraveghere video, control personal loc joaca, Plaza Restaurant
locatia magazinului 360 {; futuralen- acces). Pentru informatii tel. Snagov angajeaza in conditii avantajoase
jerie2010@gmail.com (0722.125.206 oferind salariu motivant, cm 8 ore, tichete
austing.secretariat@gmail.com masa, bonusuri. Sunati intre orele 12-18 1
292. Asistent vanzari Calzedonia si L; (0765.354.485
Intimissimi Baneasa alege sa faci parte 313. Autoservire Restaurant Piata Vic- cafeneatempo@gmail.com
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si toriei, angajeaza personal linie si 332. Barman, ospatar, ajutor ospatar
lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa bucatarie; (0751.789.840 restaurantul Stadio (Piata Universitatii)
de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail este in cautare de noi colegi. Iti oferim un
ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futu- 314. Baiat pt depozit magazin alimentar,
angajez baiat pentru depozit magazin ali- salariu motivant, program flexibil, masa de
ralenjerie2010@gmail.com pranz asigurata, posibilitati de avansare si
mentar; (0744.303.030 dezvoltare (0731.322.472
293. Asistent/a medical, Centrul de Ingr. resurse.umane@stadio.ro
si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. 315. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro-
asistent/a med. generala, cm nedeterm., gram lejer, carte de munca si salariu bun; 334. Barmani si ospatari, hotelul Shera-
progr flexibil, transp. decontat, 3 mese (0765.531.934 ton Bucuresti angajeaza barmani si
asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, ospatari, fete si baieti, cu sau fara experi-
316. Baieti cu sau fara experienta pentru enta. CV-urile se pot depune personal la
sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; postul de instructor, pentru sala fitness.
(021.310.33.03/ 0788.140.866 casas- receptia hotelului sau la adresa de email
Zona Piata Sudului; (0767.840.159 mentionata (021.201.50.00 hr@shera-
fantultomaconta@yahoo.com office.maximbet@yahoo.ro tonbucharest.com www.sheraton-
294. Asistent/tehnician veterinar Fun- bucharest.com
317. Baieti sau fete pe postul de vanza-
datia Colt Alb angajaza asistent/tehnician tor, tineret cu sau fara experienta pentru 335. Barmani, muncitori necalificati si
veterinar cu experienta pentru adapostul postul de vanzator accesorii gsm. Locatia: ospatari program flexibil si bonusuri, sedi-
din comuna Butimanu, Judet Dambovita; Bucur Obor Salariul incepand de la 1300 ul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L;
(0723.567.131 ron, target + bonusuri; 1.300 L; (0729.056.659
sanda_andrei@yahoo.com (0784.501.501 cupidonsrl92@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 21 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
416. Bucatar Restaurant cu specific ital- 447. Bucatar salate si deserturi pentru 468. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,
ian angajeaza bucatar la cald, program de restaurant situat in sectorul 6, langa mall angajeaza bucatar pentru restaurantul din
lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net 4000 ron. Plaza Romania. Vei avea un salariu moti- incinta hotelului, (0755.979.797
Adresa str Nerva Traian 23. Metrou Tim- vant, bonusuri lunare, masa de pranz fdm@international-bucharest.ro
puri Noi. 4.000 L; (0744.489.993 asigurata, un discount semnificativ si te
vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 469. Bucatar, La Copac - restaurant cu
417. Bucatar restaurant cu specific ital- hotelwestplaza2011@gmail.com specific romanesc din zona Piata
ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza Romana - angajeaza bucatar. Conditii
bucatar cu experienta in bucataria tradi- 448. Bucatar sectia calda Restaurant foarte bune de munca, echipa bine pre-
tionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al gatita. Detalii la CV pe adresa
Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) la.copac@yahoo.com (0745.082.007
angajeaza bucatar pentru sectia calda, la.copac@yahoo.com
418. Bucatar Restaurant Nomad Sky program flexibil full-time, salariu motivant
Bar angajeaza bucatar. Program 8h/5zile + bonusuri; (0731.322.472 470. Bucatar, personal bucatarie,
pe saptamana. Oferim salariu atractiv. resurse.umane@stadio.ro pentru Socului Kebap;
Asiguram transport la domiciliu. Detalii l-v (0764.673.064
orele 10-18 la tel. (0730.448.080 449. Bucatar Sef Bistro/ Cantina Militari.
alina.bounegru@tonka.ro Bucatar Sef doar experienta Cantina/ 471. Bucatar, Restaurant South Burger
Bistro 2800 Lei/net si minim 700 Lei/net angajeaza bucatar pt sector 3. Se
419. Bucatar restaurant South Burger comision vanzare. Cumulat 3500 Lei/net. lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000
angajeaza bucatar pentru sectoarele 3 si Zona Militari. Program; L-Vineri 05-13 sau salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se
4.Se lucreaza 2/2 ,10:00/11:00- 07-15.00. Oferim masa si/sau transport. pot oferi bonusuri in functie de experienta.
22:00/23:00. Se ofera in prima luna bonuri 3.500 L; (0737.568.763 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivi-
de masa, salariu brut 3000 de lei. Se sion@gmail.com
renegociaza dupa 1 luna 3.000 L; 450. Bucatar sef bistro/cantina Militari
(0721.334.087 bucatar sef doar experienta cantina/bistro 472. Bucatar, restaurant Tulin (specific
mcsfoodivision@gmail.com 2800 lei/net si minim 400 lei/net comision libanez) angajeaza pentru gustari calde.
vanzare. Cumulat 3500 Lei/net Zona Mili- Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00
420. Bucatar Restaurant zona Dristor tari. Program; L-Vineri 05-13 sau 07- - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01
angajeaza urgent bucatar in conditii 15.00. Oferim masa si/sau transport; restauranttulin@yahoo.com
deosebite de munca, se ofera si se cere 3.500 L; (0737.568.763
seriozitate, contract de munca, salariu 473. Bucatar, aj. bucatar, restaurant asi- 490. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar- 511. Bucatari si ajutor bucatari restau-
3000 lei net prima luna, tips. Relatii la tele- 451. Bucatar sef cu experi- atic (zona Barbu Vacarescu) angajeaza man pentru restaurant. Decontare trans- rant Ivan’ s angajeaza bucatari cald, rece
fon. 3.000 L; (0726.901.843 restau- bucatar / aj bucatar. Salariu net bucatar port seara. Dupa ora 10,00: si ajutori de bucatari cu domiciliul in sector
rantdristor2015@gmail.com enta in bucatarie cu spe- 1800 lei / salariu net ajutor bucatar 1500 (0723.644.179/ 0722.387.386 2 sau 3, mai multe detalii la interviu, ofer-
cific romanesc oferim leiProgram L-V 08:00-16:30 Marius Baltag im si cerem seriozitate; (0763.341.717
421. Bucatar sef, bucatar, ajutor de salariu intre 3.000-6.000 1.800 L; (0761.967.323 491. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar- tudor.ivan80@yahoo.com
bucatar cu experienta pt. restaurant cu man pentru restaurant. Decontare trans-
specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, lei+ tips+transport, 474. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, port seara. Dupa ora 10,00: 512. Bucatari si femei la vase, Restau-
seara asiguram transport. Pentru mai bucatar cu experienta spalator-vase ne marim colectivul. Firma (0723.644.179/ 0722.387.386 rant- Pub Weiss beer Garden, situat in
multe detalii la nr. de telefon; ofer salariu intre 2.000- catering dorim sa gasim bucatari pri- Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza
(0723.580.658/ 0723.580.658 ceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spala- 492. Bucatar. Persoana juridica non- bucatari si femei la vase, (0723.502.237
la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 4.000 lei+ tips+transport, tori - vase indemanatici. Program luni - profit angajeaza bucatar pentru sediul din oplerbeer@yahoo.com
ajutor de bucatar salariu vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori localitatea Cristian, judetul Brasov, cu
422. Bucatar / bucatareasa angajam
intre 1.700-3.000 + legale liber (0742.271.173 norma intreaga. Se ofera posibilitatea de 513. Bucatari si ospatari cu experienta
bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, Ionutspataru66@gmail.com masa, cazare si decontarea cheltuielilor in zonele Cotroceni si Ion Mihalache.
Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 tips+transport,si personal de deplasare. (0757.088.374/ Relatii suplimentare la Dl Morozan.
375. Bona zona Gorjului, familie, cautam 395. Bona, Titulescu, cautam o doamna salariu atractiv, negociabil. Persoana 475. Bucatar, ajutor bucatar angajam la
bona tanara, vesela, dinamica si cu expe- care sa aiba grija de un copil de 4 luni, 10 agila, lucru in echipa,cantina, se pregat-
pentru vase si curatenie firma de catering in zona Giulesti, salariu
0723.316.413 (0736.492.095
rienta (maxim 50 de ani), program 8.00- ore pe zi, de luni pana vineri, zona Titules- este mancare pentru 50+ persoane; ofer salariu intre 1.600- incepand de la 1800 , experienta, pro- 493. Bucatar/ ajutor bucatar Bistro din
16.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3 cu, Pod Basarab, salariul 2000 lei nego- (0721.551.608 2.500 lei+ gram flexibil, avansare, CV la email 514. Bucatari, pentru restaurant situat in
ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul ciabil. 2.000 L; (0720.689.454/ zona Piata Victoriei cautam bucatar cu zona Dorobanti, la sectia rece si cald.
tips+masa+transport, info@frenchbakery.ro 1.800 L; experienta sau ajutor de bucatar pasionat
se discuta. (0741.111.094 oana.ochi- 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 423. Bucatar cald restaurantul Nor situat (0785.398.378 info@frenchbakery.ro Conditii excelente de lucru, salariu atrac-
ana@gmail.com la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu atat din Bucuresti cat si si dornic de dezvoltare pentru a intregi tiv, tips, asiguram masa, decontam trans-
Vacarescu) angajeaza bucatar tigai pro- echipa unui local modern si cosmopolit. portul la plecare, program 1/1
376. Bona zona Popesti Leordeni, cau-
396. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna
gram flexibil full-time, salariu motivant +
din jurul Bucurestiului, 476. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia,
Pachet salarial atractiv, (0724.290.539 (0729.660.781
Cautam bona cu experienta zona Militari, pentru restaurantul Hanul noul concept de live-cooking, angajeaza
tam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict bonusuri (0731.322.472 bucatar si aj bucatar pentru locatia din alexandra.saioc@gmail.com
Popesti Leordeni, program 08-18, de luni resurse.umane@stadio.ro Voievozilor situat in zona zona Metrou Pipera. Program de luni 494. Bucatar/ patiser - Cunostinte de
ingrijire copil, fara menajul familiei. bucatarie sau diploma de bucatar; Cunos-
pana vineri, (0725.609.115 Iuliaste- Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; 13 Septembrie - Acade- pana vineri, weekend liber. Pentru CV 515. Bucatari, restaurant din zona cen-
fanescu2010@gmail.com 424. Bucatar cald restaurant Stadio, Uni- transmiteti email (0744.649.649 tinte de cofetarie/patiserie sau diploma de trala angajeaza bucatari cu experienta de
(0726.256.070/ 021.310.74.03 versitate Restaurantul Stadio situat in mia Militara. Relatii la cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena
office@marypoppins.ro letitia.spandonide@qsinn.ro minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra
377. Bona, 8-10 ore, cu experienta ingri- Piata Universitatii angajam bucatar cald, telefon; (0770.975.620 alimentara; Persoana organizata si intr-o echipa tanara dar cu experienta.
jire copil, 2.000-2.500 lei; (0726.637.102 397. Brocker Imobiliar cu sau fara expe- salariu atractiv, program flexibil, masa si 477. Bucatar, ajutor bucatar pentru pasionata de bucatarie / patiserie pt JW Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e
rienta, fete sau baieti, mediu de lucru pro- transportul asigurate. Detalii la numarul de 452. Bucatar sef, bucatar sef de tura restaurantul Clubului IDM. Full time, con- Marriott Bucharest Grand Hotel Vei gasi la un avantaj (0721.102.101 cv@perfec-
378. Bona, familie, cautam bona pentru
fesionist, tanar si dinamic. Carte de telefon. (0731.322.472 locatie centrala, program flexibil, salariu tract de munca; (021.316.09.62 noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; thoreca.ro
un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. munca, comision si bonusuri, program 10- resurse.umane@stadio.ro motivant, bonusuri, masa si transportul hr@idm.ro contract de munca pe perioada nedeter-
Program de luni pana vineri intre 12 si 20. 18, locatie Universitate, 1.800 L; asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail minata; flexibilitate in program (program in 516. Bucatari, Wise Box angajeaza
Salariu negociabil; (0771.484.464 dan- 425. Bucatar cald, pt. restaurantul resurse.umane@stadio.ro 478. Bucatar, ajutor bucatar pt restau- ture); conditii de munca exceptionale; bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Ste-
vasile14@yahoo.ro (0767.679.989 deximobart@gmail.com smart-casual Stadio asezat in Piata Uni- (0731.322.472 resurse.umane @sta- rant centrul vechi, str Smardan nr. 27. posibilitati de promovare; bonuri de masa;
versitatii. Salariu atractiv, transportul si fan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie;
398. Broderie Fabrica de broderie, zona dio.ro Program 2/2, tips si taxi. Informatii supli- servicii medicale gratuite. CV-ul la email. 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111
379. Bona, pentru o fetita in varsta de 6 masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de mentare la; (0727.572.000 Detalii la tel. (021.403.19.94 claudia.petre@wisebox.ro
luni in zona Dristor. Programul va fi in Piata Domenii angajeaza femei cu sau telefon sau email (0731.322.472 453. Bucatar si ajutor bucatar pentru emanuela.anton@marriott.com
intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. fara experienta in domeniu; resurse.umane@stadio.ro restaurant zona Popesti Leordeni. Experi- 479. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-
(021.224.47.00 517. Bucatari, ajutor de bucatar, picoli,
Atributiile sunt doar pt. copilas (plimbari in enta constituie un avantaj. Pentru mai enta, pentru salate si deserturi, angajeaza 495. Bucatareasa (prefer pension- ospatari Restaurant Weiss Beer anga-
parc, hranit, jocuri) 2.000 L; 426. Bucatar cu experienta la Beraria multe detalii si interviuri sunati la nr. de restaurant din zona Piata Dorobanti; ara) si ospatarita; (0722.241.875
(0721.129.288/ 0738.553.001 399. Brodeza, pentru cusut manual cu Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L; tel.; (0771.371.927 (021.231.09.08/ 0748.750.029 jeaza: ospatari, picoli, bucatari, ajutori
acul broderie cu margele in atelier de cre- (0724.066.424 496. Bucatareasa Dristor Kebab Pante-
bucatari, pizzari, barmani. Angajarile se
380. Bona, 10 h/zi, L-V, Piata Unirii anga- atie, salariu atractiv, mediu de lucru pla- elisaa.alexandraaa@yahoo.com limon angajeaza bucatareasa cu sau fara fac pentru locatie noua situata in Dr.
jam bona pentru un baietel vesel, sociabil, cut, contract munca, program l-v, 8h cu experienta. Program in ture salariu atrac- Taberei cat si pentru Militari, Bd-ul. Uver-
in varsta de 3 ani. Locatia este aproape pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviato- 427. Bucatar cu experienta pentru
tiv mediu de lucru placut. Rel la tel. turii, (0723.502.237
de Biblioteca Nationala. Programul va fi in rilor, (0723.879.101 restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, pro-
(0733.067.273 geo.mustatea@gmail.com
intervalul 08:00-18:00, de luni pana vineri, office@cristallini.com gram de lucru 2 zile cu 2 zile libere,
salariu atractiv, platit la timp, comision din ionita_cristina91@yahoo.com 518. Bucatari, ajutor de bucatari cu/ fara
iar atributiile pt. copil 2.100 L;
(0721.129.288/ 0738.553.001 400. Brutar / pizzar restaurant central vanzari, contract de munca; 2.500 L; experienta, femeie la spalat vase,
(0723.155.027 497. Bucatareasa pentru terasa-
angajeaza brutar / pizzar cu experienta. restaurant in zona Fizicienilor; ospatari, angazeaza restaurantul Pui de
381. Bona, 10 h/zi, L-V, sector 6, dorim Program L-S : 12.30 - 22.00, D - liber, cristinastanicioara@gmail.com
(0723.326.713 Urs (zona Grozavesti) (0722.846.177
sa angajam bona pt un baietel in varsta salariu 2800 lei; (0773.731.677 428. Bucatar cu experienta intr-o pensi-
office@puideurs.ro
de 2 ani in zona Militari. Programul va fi in une angajam, pentru Delta Dunarii, zona 498. Bucatareasa restaurant, piata
intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri, 401. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu Dorobanti. (0722.115.744 partenerpro- 519. Bucatari, ajutori bucatari pentru
iar atributiile sunt doar pentru copilas experienta si calificare. Program 8 ore/zi; Periprava. Tel.: (0728.112.694 restaurant din mall Baneasa, in conditii
ject@yahoo.com
(jocuri, plimbari, etc) 2.000 L; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 429. Bucatar cu experienta, pentru pozi- avantajoase.Program de lucru doua cu
(0721.129.288/ 0738.553.001 tia chef de tura intr-o locatie centrala in 499. Bucatareasa salariu 2500 RON si doua.Saluriu motivant plus tips zilnic.
402. Brutar, o persoana cu dexteritate, Calea Floreasca, program 2 cu 2, trans- ajutor bucatar 1900 RON program de luni (0768.494.450
382. Bona, 9 h/zi, L-V, sector 5, cautam cineva atent la detalii si pasionat de man- port decontat, salariu 3800-4000 de lei, pana vineri, zona Tineretului, pentru cater-
bona pt. o fetita in varsta de 1 an si 9 luni car, corectitudine, punctualitate si harnicie 4.000 L; (0766.405.416 ing pana in ora 13.00. Tel. 520. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria
in zona Rond Cosbuc (Rahova). Progra- sint calitatile pe care le cautam la candi- (0728.106.100 Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIli-
mul va fi in intervalul 08:30-17:30, de luni datul ideal. Salariu : 2250 ron; 430. Bucatar cu experienta, pentru tari.bucatar, ajutor bucatar, spalator vase,
pana vineri. Atributii pt copil (plimbat, (0770.458.718 sorina@talentcenter.ro restaurant in centrul vechi. Program 2/2, 500. Bucatareasa catering, Catering livratori.Salarii negociabile. Rugam serioz-
hranit, activitati diverse) 1.800 L; 9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, trans- Two Friends situat in zona centrala anga- itate, fara vicii (pariuri, facebook etc.)
(0721.129.288/ 0738.553.001 403. Brutar/brutareasa cu norma port. Rog seriozitate, (0749.772.974 jeaz? femeie bucatareasa cu raspundere (0723.504.103
intreaga, pentru brutarie artizanala in zona ?i ajutor bucatar femeie program de L-V braileanucatalin@yahoo.com
383. Bona, 9h/zi, L-V, parc Herastrau, Otopeni. Se ofera stabilitate, seriozitate, 431. Bucatar cu experienta, restaurant
angajam doamna pt. o fetita in varsta de 1 sambata si duminica liber;
salariu atractiv.Detalii in privat; cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector (0733.766.689/ 0726.513.300 521. Bucatari, ospatari cu experienta,
an. Locatia este in zona Aviatiei, foarte (0765.473.164 1, angajeaza bucatar cu experienta in ajutor ospatari si femeie la vase anga-
aproape de mijloacele de transport. Pro- bucataria traditionala italiana. Salariul 501. Bucatareasa gradinita particulara, jeaza restaurant din Drumul Taberei;
gram: 09:00-18:00, de luni pana vineri, iar 404. Bucatar cu experienta in specific oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; gradinita particulara din sectorul 6, anga- (0729.977.250
atributiile sunt doar pentru copil 2.200 L; pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii. (0724.053.013 jeaza bucatareasa cu studii de speciali-
(0721.129.288/ 0738.553.001 Oferim cazare, masa si salariu atractiv. tate si diploma! Persoanele interesate 522. Bucatari, ospatari, picoli,
384. Bona, Aviatiei, 2000 lei, cautam o (0744.601.262 Bucatar cu experienta,
432. sunt rugate sa sune la 1.600 L; femei serviciu si grataragiu, zona
doamna care sa aiba grija de o fetita de 1 salariul intre 1.500-2.500 (0731.738.788 Baneasa; (0722.323.071/
405. Bucatar full time. Fundatia Viitor gradinitawonderland@yahoo.com 0722.416.548
an; program de 9 ore/zi, de luni pana Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar Ron net. Relatii la telefon;
vineri; zona Aviatiei; salariul 2000 de lei full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 2.500 L; (0799.831.111 523. Bufetiera. Restaurant Dream Dru-
negociabil; 2.000 L; (0720.689.454/ 502. Bucatareasa pentru fast food, sefa
0747.614.370 office@elite-jobs.ro 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mail- tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200 mul Taberei angajeaza personal salate si
box.ro 433. Bucatar cu experienta, secretara cu lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experien- bufet rece. Program full time, beneficii si
385. Bona, baietel de 3 ani, 8 h/zi,
experienta, comunicativa, punctuala, ta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic. salariu motivant; (0749.911.202
406. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, cunostinte minime operare calculator; 2.200 L; (0770.573.286
Cotroceni, 2.300 lei. Bona, gemene de 1 (0722.500.595 524. Building Support Service, firma
an si 4 luni, 4 h/zi, Dristor, 1.200 lei. Bona, angajeaza bucatar rece/cald si sous chef -
copil 1 an jumate, 6 h/zi, Stirbei Voda, se ofera cazare; (0721.456.471 mari- 454. Bucatar si ajutor bucatar pentru 480. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 503. Bucatareasa, ajutor bucatar cu specializata in intretinerea si adminis-
ana.ichim@ioana-hotels.com 434. Bucatar fast-food (shorma), anga- trarea cladirilor de birouri, spatii logistice si
zona Operei, 1.800 lei; (0764.185.105/ jam bucatar fast-food (sharma) si barman- Fast Food, angajez bucatar si ajutor restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae experienta angajeaza restaurant situat in
0764.949.335 barista cu experienta in interiorul Com- bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor zona Mall Vitan. (0722.306.322 industriale, angajeaza personal: electri-
407. Bucatar pentru centru pentru per- la telefon nr.; (0723.352.044/ cian intretinere si reparatii, instalator tehni-
plexului Cosmopolis. Salariul atractiv; bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon
386. Bona, doi copii de 1 an si 2 luni si de soane varstnice (0762.983.394 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com afisat (0744.649.177 504. Bucatareasa, ajutor bucatar cu co sanitare si gaze, tehnician frigitehnist,
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro (0720.906.885 experienta angajeaza restaurant situat in receptionista, lacatus mecanic, camerista,
2 luni, 11.00-19.00, Popesti Leordeni, allegrotitan@gmail.com
2.000 lei. Bona, copil de 1 an jumatate, 8 435. Bucatar full time, daca esti pasionat 455. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro sit- zona Sebastian; (0723.143.537 ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore
h/zi, Vitan, 1.800 lei. Bona, 2 copii de 2 408. Bucatar pentru linie calda la restau- uat in zona Ateneului Roman angajeaza sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau
481. BUCATAR, AJUTOR
rant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu
ani si de 4 ani, 10 h/zi, Drumul Taberei, relaxat, dar plin de provocari, te asteptam bucatar si ajutor bucatar (fete) 505. BUCATAREASA, camin privat pen- e-mail: doina.bengescu@bss.ro,
1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 experienta in bucatarie, muncitoare. Ofer- la interviu in Temple Pub. Program flexibil, (0766.303.730 BUCATAR SI PIZZAR PENTRU trula bucatarie.
batrani angajeaza gospodina priceputa simona.rouamare@bss.ro. Informatii
im conditii motivante, masa, tips. De transp. decontat, salariu motivant. florin_casam@yahoo.com Locatiile sunt in Aviatiei sau suplimentare si programari interviuri la tel.
387. Bona, experienta, copil 10
luni, Berceni, urgent, 2.000 L;
preferat domiciliat in sector 5 sau 6;
(0728.842.997
(0765.454.103/ 0799.730.730 456. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s
ZONA CRANGASI SI 13 SEP- (0722.621.462
Floreasca. Relatii la telefon;
caminprivat@gmail.com
(0752.150.677/ 0746.079.892
office@thetemplepub.ro
(0726.256.070 hotelwestplaza2011@gmail.com Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan,
sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu cu
TEMBRIE, COMPANIE MULTI- www.caminprivat.ro 525. Buldo-excavatorist companie
436. Bucatar Grill restaurant Stadio situ-
388. Bona, experienta, copil 7 luni, 409. Bucatar pentru mic dejun la hotel at in Piata Universitatii angajam bucatar experienta si barman-ospatar, carte de NATIONALA DESCHIDE NOI 506. BUCATARI pentru hotelul Sheraton
constructii angajeaza buldoexcavatorist
cu experienta pe utilaj. Punct de lucru
Titan, urgent, 2.000 L; pt. restaurant Drumul Taberei, cu experi- grill, salariu atractiv, program flexibil, masa munca; (0720.523.509 LOCATII SI CAUTA COLEGI, Bucuresti. CV-urile se pot depune person- Mogosoaia;
(0726.256.070 enta in bucatarie, salariu motivant, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul al la receptia hotelului sau la adresa de
389. Bona, experienta, copil 8 luni,
asigurata, program 06:00- 11:00, de luni
pana vineri. Preferabil cu domiciliul in sec-
de telefon (0731.322.472 457. Bucatar si ajutor de bucatar cu sau
fara experienta pentru restaurant casual
ALATURATI-VA ECHIPEI NOAS- email mentionata. (021.201.50.00 526. Buldoexcavatorist cu experienta
resurse.umane@stadio.ro hr@sheratonbucharest.com ce detine permis sau atestat pentru
Crangasi, urgent, 2.000 L; tor 5-6 (0728.842.997 hotelwest- dining cu specific in centrul istoric. Oferim TRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2 manipularea lui (0745.069.814/
(021.310.74.03 437. Bucatar grill, restaurantul Nor situat salariu motivant, transport
plaza2011@gmail.com
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu (0723.365.586/ 0788.493.922 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, 507. Bucatari (3) cu experi- 0770.184.776
390. Bona, experienta, copil 9 luni, 410. Bucatar pentru restaurant in Cen- Vacarescu) angajeaza bucatar grill, pro- marian.huzu@redangus.ro SALARIUL CUPRINS INTRE enta (curati, mancare eurogazconstruct_sediu@yahoo.com
Romana, urgent, 2.100 L; trul vechi, conditii salariale aventajoase; gram flexibil full-time, salariu motivant + gustoasa ca acasa) 527. Buldoexcavatorist pentru JCB 3
(0726.256.070 3.000 L; (0753.300.333 bonusuri, (0731.322.472 458. Bucatar si ajutor de bucatar pentru
restaurant Herastrau. Cerem seriozitate.
1500-25000 IN FUNCTIE DE ospatari, picoli, femei cx si case cu permis categoria C sau TR.
resurse.umane@stadio.ro
391. Bona, Guvernanta, copil 2 ani, max 411. Bucatar pentru restaurant in zona Oferim salariu atractiv si beneficii. Te
asteptam in echipa noastra;
EXPERIENTA, PERSOANELE vase serviciu, pentru Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru
provincie asiguram cazare gratis. 3.000
3000 lei, recrutam pentru un copilas de 2 438. Bucatar la rece cu experienta
ani o bona/guvernanta educata, energica, Dristor, program 10-22, 2 zile cu 2. Doar
cu experienta. Specific italian, meniu minim 1 an pentru restaurant in cadrul (0786.778.811 info@herastrau.ro INTERESATE POT SUNA LA restaurant romanesc, L; (0735.377.400
jucausa, pozitiva, sociabila, calma, blan- destul de usor, produsele le regasiti pe hotelului Best Western - Otopeni; sect. 2. Bucatari salariul
NUMARUL; (0799.831.111 zilnic.
da, min liceul (preferabil studii pedagog- (0735.300.399 459. Bucatar si ajutor de bucatar zona 528. Buldoexcavatorist, angajam
ice) nefumatoare.Program 8.- 17.30h, site. Mai multe detalii la tel.; Obor Hashtag Pub angajeaza personal
Oferim cazare pen- operatori pentru buldoexcavator cu permis
(0734.601.600 diana.cretu@hotellevor.com 482. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, tru provincie;
(0787.883.789/ 0735.277.484 con- pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr.
picol, femeie la vase, angajez;
de conducere cat. C sau TR. Lucrari in
tact@selectfamily.ro pizza.venetia@yahoo.com 439. Bucatar linia calda, pt tigai, de 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program (0737.214.911 Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/
preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si (0761.892.096/ 0773.937.033 0722.259.653
392. Bona, menajera interna, zona 412. Bucatar Pentru restaurant-pizzerie, bonusuri evenimente. 2.300 L; bonusuri in functie de realizari, tips; 508. Bucatari debutanti, in zona Piata
cu terasa si vad bun Cerem calificare, (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 483. Bucatar, ajutor bucatar,
Pipera, tanara, energica, educata, curata, (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com supraveghetor copii loc de joaca, Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la 529. Buldoexcavatorist, experienta, si
bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile minim 3 ani experienta si serozitate. Pro- care se adauga spor de noapte. Contact calificare, salariu motivat. Doresc per-
liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L; gram 2/2, orele 10:30-23.30. Salariu, 440. Bucatar pentru bucataria rece, 460. Bucatar si femeie de serviciu pro- Bragadiru, rond Cristalului; Mihaela Mitrila (0751.190.463 soana serioasa din Bucuresti care sa-si
(0766.272.561 bonus la evenimente, decont. transport Restaurant cu specific italian angajam gram 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza (0720.075.598 doreasca sa munceasca, asigur carte de
seara. (0744.312.911 bucatar pentru bucataria rece (salate, bucatar si femeie de serviciu, program de 509. Bucatari la cald si la rece, restau- munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L;
393. Bona, menajera, ingrijitoare batrani deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul 2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus 484. Bucatar, ajutor de bucatar, sef
413. Bucatar pentru restaurantsi salon din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zil- rant, angajam bucatari la sectia cald si (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com
in Bucuresti recrutam bona, menajera, net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva bucatar, angajam pt. saloane de eveni- rece, program 1/1, salariu motivant, pro-
ingrijitoare batrani pentru familii deosebite de evenimente, salariu motivant, cu expe- Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; nice, va rog contactati-ma; mente, activam de peste 8 ani in dome- cent din vanzare, transportul si masa 530. Buldoexcavatorist. Societate
din Bucuresti. Program de lucru part-time rienta sau fara (0771.223.860 (0744.489.993 (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com niu, avem locatii la Piata Presei Libere si asigurate. CV pe mail: comerciala cu sediul in Voluntari,anga-
sau full-time. Salarii europene. Programari in zona Pipera Doamna Ghica 500 {; manager@barrio.ro, (0733.222.777 jeaza buldoexcavatorist cu experienta si
interviu telefonic sau trimite CV. 414. Bucatar pentru scoala 441. Bucatar pentru restaurant cu 461. Bucatar si femeie la vase restau- (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com manager@barro.ro permis conducere. Asiguram si cazare
(0735.179.929/ 021.223.23.59 (0726.130.220/ 021.315.65.43 servire rapida, contract de munca, pro- rant zona Dacia, Stefan cel Mare, anga-
.Salariu atractiv , rugam seriozitate.
office@profiles.ro gram de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00- jeaza bucatar cu experienta si spirit de 485. Bucatar, bucatareasa cu experienta
415. Bucatar pentru spatiu de productie 24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de echipa, minim 5 ani experienta, program 2 510. Bucatari sectie cald si rece, Grupul (0762.203.264
pentru restaurant central in Calea Floreas- Embassy, restaurante in centrul bostinagabriel80@yahoo.com
394. Bona, sector 1 pentru un baietel in alimentara, salariu net incepand 2300 lei. masa, spor de weekend, decont transport. cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, trans- ca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar
Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers 2.200 L; (0743.155.016 port asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 Bucurestiului, cauta persoana de
varsta de 2 ani in zona Piata Domenii. 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. incredere si muncitoare pentru postul de 531. C&I Grup International angajeaza
Programul va fi in intervalul 08:30-18:30, de statia de metrou Gorjului, asteptam sa ioana.ciuca@scandia.ro contact@restaurantmonparis.ro 3.000 L; (0766.405.416
faci parte din echipa noastra; 2.300 L; bucatar. Oferim salariu foarte atractiv, soferi cat. D, minim 2 ani experienta.
de luni pana vineri, iar atributiile sunt doar carte de munca, mediu de lucru placut; Salariul atractiv. Relatii la telefon:
pt copil (plimbari, jocuri, etc) 2.000 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valenti- 442. Bucatar prep. reci calde, gratarag- 462. Bucatar TrickShot Chef Leon isi
(0721.129.288/ 0738.553.001 na.georgescu@sterlingcruise.eu iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pre- mareste echipa. Daca doresti s faci parte BUCATAR, LIVRATOR.
486. (0728.983.960 (0730.444.455
gati impreuna retete traditionale din echipa TrickShot programeaza-te la
romanesti. Conditii de lucru si salarizare, un interviu la numarul. Oferim salariu RESTAURANT GRAFFITI URBAN
foarte bune. Informatii la telefon, e-mail;
(+40212324582/ 0733.159.846/
atractiv, bonusuri, transport + 1 masa pe
zi ; (0744.888.296 FOOD ANGAJEAZA BUCATAR
021.232.45.82 rezervari@restau-
rantvoievodal.ro 463. Bucatar, ajutor bucatar, spalator
CU EXPERIENTA SI LIVRATOR,
vase pentru Restaurant Trattoria 20. PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE,
443. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw (0751.267.453
Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim SECTOR 6. PENTRU MAI
464. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie
carte de munca, sanse reale de afirmare.
Rugam seriozitate; (0721.410.401/ la vase angajeaza PUB central; MULTE DETALII SUNATI LA:
0723.165.461 (0734.563.492 (0721.240.699
444. Bucatar rece Restaurant Gram 465. Bucatar, angajez bucatar sau 487. Bucatar, ospatar Restaurant Ai
Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar chef restaurant cantina in zona Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Pro-
bucatar sectia rece, program 2/2 zile. aeroportului Henri Coanda. Program de gramul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se
Salariu se discuta la interviu. luni-vineri orele 7:00-14:30;
(0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com (0724.269.553 negociaza dupa proba. Informatii la tel.
elena.obloja@hotmail.com (0731.335.335
445. Bucatar restaurant de sushi, pt.
restaurant Chico Chillout cu specific 466. Bucatar, Aperto angajeaza bucatar, 488. Bucatar, pentru autoservire,
japonez si european. (0733.324.426 asteptam CV-ul tau sau suna-ne. Te ajutor de bucatar, fete la linie,
chilloutchico@gmail.com asteptam in echipa noastra din Centrul grataragiu, livrator (pedestru), rog
Comercial Vitan; (0727.561.605/ experienta, seriozitate;
446. Bucatar salate si ajutor bucatar 0738.652.992 valentina.georgescu@ster- (0764.552.554
zona centrala restaurantul Stadio (Piata lingcruise.eu
Universitatii) angajeaza bucatar salate si 489. Bucatar, pizzar, spalator vase,
ajutor bucatar, oferim un program flexibil, 467. Bucatar, bucatareasa, ajutor de ospatarite/ospatari cu sau fara
salariu motivant, decont transport si masa bucatar pentru restaurant La Crama, in experienta pentru restaurant
de pranz asigurata (0731.322.472 Magurele, program flexibil, bonusuri; mediteranean zona Piata 1 Mai;
andrei.buf@stadio.ro (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro (0737.940.512

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
572. Casier, casiera, vanzatoare. 595. Casieri si lucratori comerciali, 621. Coafeza, salon infrumusetare zona
(0761.155.686/ 0736.257.112 Supermarket angajeaza urgent: casieri/ P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza
bora_drago79@yahoo.it casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in coafeza, program 8 h (marti pana sam-
val. de 300 lei) si lucratori comerciali bata de la 12:00—20:30), contract de
573. Casier, lucrator comercial Shop & (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare munca, clientela selecta, salariu atractiv, 2
Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere de 300 Lei); (0758.108.240/ zile libere pe saptamana;
metrou, cu sau fara experienta anterioara 0744.385.079 (0744.648.721/ 0741.163.188 stancara-
in comert, flexibilitate si spirit de echipa. monadaniela@gmail.com
Contract, salariu 1700 lei in mana, carte intermacedonia98@yahoo.com
de munca 8 ore, 1.700 L; 622. Coafeza, vad vechi,
596. Casieri si ospatari Restaurant 14
(0763.706.039 adrian_bra@yahoo.com Lane cautam ospatari si casieri pentru salariu fix sau procent;
574. Casier, lucrator comercial, ajutor angajare. Detalii la numarul de telefon. (0764.692.929
cofetar-bucatar, angajam din provincie, (0737.772.777 office@14th-lane.com
623. Coafeza, angajez urgent, zona
oferim cazare pentru personal in bakery- 597. Casieri, lucratori comerciali pentru Brancoveanu. Salon cu vad format;
cafenea (zona Pipera). CV la email si tel., (0723.880.799
(0742.102.875/ 0744.520.860 Shop&Go cu program non-stop. Avem si
office@freshfooddelivery.ro tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la inven-
tar (600). Locatia este in sector 1 624. Coafeza, cosmeticiana, manichi-
Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi urista nail tehnician, tehnician masaj pt.
575. Casier, operator case, vanzator, salon nou, Bulevardul Unirii
benzinarie Mol, angajam 2 casieri baiat/ gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ (0747.617.783
fata, sector 6, ture flexibile, 15 zile pe 0724.510.904 tropicana.imobiliare@gmail.com
luna, salariu fix 2.040 brut lei, plus variabil cityshop.angajare@gmail.com
532. Cafe Klein angajeaza ospatar, 552. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere
(100-400) lei, tips 200-500 lei, tichete
masa 200 lei, (0371.000.328 fuel.sta- 598. Casieri, casiere si preparatoare 625.COAFEZA, HAIRSTILIST ACS
ospatarita, barman fete, baieti. Centrul
Vechi. Daca ai o experienta minima, dor-
Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sec-
tor 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii
tion.team@gmail.com sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi
angajeaza cu contract de munca per-
BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA
inta de munca si implicare asteptam CV hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 576. Casier-operator soane responsabile. Program flexibil, PENTRU SALON IN SECTORUL
tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa,
decont transport kleincafe@gmail.com
hr@carohotel.ro cu/fara experienta, com- salariu fix, tichete de masa, tips zilnic,
bonusuri. Angajam si operatori platforma
2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS
533. Calcator cu experienta pentru atel-
553. Camerista/ingrijitor spatii hote-
liere, cunostinte elementare de limba
panie multinationala cu atestat GPL (0724.528.622 timpuri- BEAUTY EXPERT. WWW.ACS-
ier confectii de dama, zona Gara de Nord. engleza; Persoana energica, flexibila,
angajeaza pentru noile noi@molretail.ro BEAUTYEXPERT.COM;
(0730.773.889/ 021.335.03.19 motivata, orientata catre client, amabila, locatii din zona Panduri, 599. Casieri, persoana serioasa, respon- (0721.121.261
534. Calcator cu experienta, final, con-
ordonata pt JW Marriott Bucharest Grand Victoriei, Stefan cel sabila, capabila sa lucreze in echipa pen-
Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va
fectioner Atelier de confectii angajam per- ajuta pas cu pas; contract de munca pe Mare, Titulescu, D-na tru benzinarie. Salariu atractiv+bonuri de 626. Coafeza, hairstylist, pentru Salon
sonal cu experienta pt urmatoarele pos- perioada nedeterminata; flexibilitate in Ghica, Titan si Crangasi, masa; (0724.246.833 din Aparatorii Patriei, cu experienta. Pro-
turi: calcator interfazic si final, confection- gram o zi da una nu de la 09:00 la 21:00,
program (program in ture); conditii de se asigura pregatire la sambata pana la 20:00, iar duminica
er, curatat ate, (0730.773.889 munca exceptionale; posibilitati de pro- 600. Casieri/ lucratori Casier/ lucrator
daniella.cristea@yahoo.com locul de munca, salariu comercial, Shop & Go Vacaresti, la 200 inchis. 1 L; (0775.239.904
movare; bonuri de masa; servicii medicale andreea@maac.ro
gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. intre 1.500 - 1.800 Ron de metri de statia de metrou Timpuri Noi,
535. Calcatoreasa si confection- (021.403.19.94 emanuela.anton@mar- angajeaza casieri si lucratori comerciali
era cu experienta pentru atelier net, o masa asigurata, 627. Coafeza. Salon Colentina, vechime
riott.com salariu intre1600-1800; program de 8 ore, 5 ani angajeaza coafeza, conditii avanta-
confectii dama situat in Calea program flexibil si 2 ture, libere 1.700 L; (0766.333.760
Rahovei sector 5. Mediu de lucru joase; (0769.748.074
554. Cameriste serioase, atente la bonusuri in functie de cosandrakids@gmail.com 647. Cofetar, program 5 zile/ sapt, 8 ore/ 665. Conducatori auto categoriile b, c, e
placut, contract de munca cu pro- detalii, cursul de calificare sau experienta 628. Coafor stylist cu sau fara experienta
gram fix 8 ore si salariu avanta- performanta. Relatii la zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de - salariu + bonuri de masa + ore supli-
in domeniul hotelier este un avantaj, 601. Casieri/ lucratori comerciali, Shop & pentru salon situat in sect. 2, pe Bd Carol metrou Pipera, sectorul 2. Salariu 2400 mentare platite si muncitor necalificat -
jos; 1.700 L; (0730.030.700/ salariul se discuta la interviu. Exista si tel. oricand. CV la mail; Go zona metrou Timpuri Noi, angajeaza 2 1 la intersectie cu Calea Mosilor. Se ofera
0730.030.707 marina@mario.ro lei. Se respecta cele 21 zile de concediu. salariu + bonuri de masa pt. Protan SA
varianta de part/time, colaborare/zi. 1.800 L; (0799.831.111 casieri si 2 lucratori comerciali salariu intre salariu fix si procent, carte de munca si Experienta minima 1 an in domeniu; sucursala Popesti Leordeni
536. Calcatoreasa curatatorie
(0722.261.464 1600-1800 functie de aptitudini; program concediu platit.Telefon. (0740.941.097 2.400 L; (0723.971.116 (0721.211.003
zona Costin Georgian, Morarilor,
claudia.petre@wisebox.ro de 8 ore, 2 ture, contract, libere, 1.700 L; florentina.draghici@protansa.ro
555. Cameriste si personal curatenie 629. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de 648. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-
personal cu experienta (masa de hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, 577. Casier-vanzator restaurant. Van- (0766.333.760 saloane, in zonele, Floreasca si Lujerului.
calcat, calandru, chimic). Pro- cosandrakids@gmail.com jeaza cofetar: preia, verifica si 666. Confectioner haine masinista
angajeaza cameriste si personal curate- zator restaurant, asigura gestionarea Oferim salariu motivant, contract full time depoziteaza ingredientele; calculeaza (simpla+ triploc ), atelier dama din zona
gram 7 ore/zi, 2 sambete liber, nie, cu sau fara experienta. CV-urile se incasarii banilor, respecta timpii de si seminarii de perfectionare. Te asteptam
duminica liber. Statie metrou 100 602. Casierita, pizzeria Vechia Napoli consumul; prepara produse de Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30
pot depune personal la receptia hotelului servire, sugereaza produse. Asigura si intr-o echipa tanara si dinamica; cofetarie/patiserie pe baza retetelor si min pauza, salariu inceput 1500 lei,
m, statie autobuz 20 m. sau la adresa de email mentionata angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa (0720.996.748
(0722.537.203 pastreaza curatenia in zona de servire,
se alature echipei noastre tinere dar cu realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 (0787.601.090 contact@funkers.ro
(0743.145.333 raspunde de aspectul produselor. 1.800 resurseumane@rinhotels.ro
dumitru.sotir@yahoo.com vechime mare la noi, program atractiv, 2 630. Cofetar Cofetarie moderna zona
hr@sheratonbucharest.com www.shera- L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scan- 667. Confectioner imbracaminte dama
tonbucharest.com dia.ro zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sec- piata Amzei angajam cofetar pentru 649. Cofetar, ajutor cofetar, zona
537. Calcatoreasa pentru final si inter- tor 1 (0722.503.999 mihaela_manoles- realizare prajituri, experienta minima, pro- zona Costin Georgian metrou, salariu
fazic, fabrica confectii dama situata in 13 Septembrie; (0744.530.245 avantajos, conditii de munca excelente,
556. Cameriste, guvernanta, agent 578. Casier. Fast Food din Bucuresti cu_cosma@yahoo.com gram 8 ore/ zi, 5zile/ sapt. Rugam seriozi-
zona Autogara Militari, angajeaza calca- paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere tate. Salariu peste 2.300 lei, 650. Cofetar, patiser si vanzatoare pen- CM, 2.000 L; (0734.537.564
toreasa pentru final si interfazic, confec- (zona Stefan cel Mare) angajeaza Casier.
pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. Cei interesati poti suna la: 603. Cautam Specialist PAL, MDF mobi- (0721.505.343 tru cofetarie; (021.324.73.62/ office@fashionhaine.ro
tionere pentru masina simpla de cusut (cu CV pe mail; (0725.827.216 a.dobres- laura_donciu@yahoo.com
experienta). Relatii la telefon; (0747.333.102 la la comanda Societate comerciala cauta 0724.551.671 668. Confectioner incaltaminte. Firma
(0729.847.742 cu@dobexpert.ro Specialist PAL, MDF pentru realizarea de 631. Cofetar cu experienta, program 651. Cofetar, patiser cu experienta, daca incaltaminte angajeaza personal cu expe-
579. Casier/a de noapte Oval Market mobilier pe comanda. 3.000 L; flexibil, laborator la intrarea in Jilava rienta pentru banda de tras mecanic si
557. Cameriste. Hotel angajeaza stapanesti bine bazele cofetariei/ patis-
538. Calcatoreasa si alimentator cameriste. Salariul este intre angajeaza pt postul de casier de noapte (0746.039.066 hello@retrodraft.ro (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant. croitor stanta. Zona Timpuri Noi;
persoana dinamica, responsabila, eriei, esti serios, punctual si pasionat de
banda, firma de confectii textile sport SC 1200- 2000 ron net. 10 L; (0763.675.240 candybarbu- meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te (0726.158.451
Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str. serioasa si punctuala, cm, salariu moti- 604. Chef bucatar Restaurant La
Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, (0756.200.044/ 0755.200.071 vant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru
curesti@gmail.com alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in
functie de experienta (0743.258.251 669. Confectioner liniara textile Piata
angajeaza in conditii avantajoase 558. Cameriste. Phoenicia Hotels la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; programare interviu sunati la nr. de tele- 633. Cofetar pentru scoala. Unirii (acces metrou) atelier textile anga-
(0722.583.419/ 0726.742.533 (0723.333.122 fon. (0736.445.737 (0726.130.220 andra@chocolat.com.ro
& Resorts angajeaza cameriste jeaza confectioner cu experienta, lucru
539. Calificat sau nu tehnician
pe perioada nedeterminata. 652. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza cap coada pt liniara noua Juki. Mediu
retea telecomunicatii- catv & Salariu atractiv. Informatii la cofetar cu experienta minim 6 luni, pro- lucru placut, program flexibil, personal cu
internet, administrare mentenan- (0749.022.236 gram 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, per- experienta, 1 {; (0722.284.442
ta retea de internet / catv, insta- soana de contact Crina Ionita office@annebebe.ro
559. Cantuitor pentru productie mobilier (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro
lare noilor clienti incheiere de noi la comanda din pal melaminat. Persoane 670. Confectioner masina de cusut
contracte, 2.687 L; cu experienta sau cunostinte in domeniu. responsabilitati: confectioner textile pentru
(0755.917.233 653. Cofetari cu experienta (decor), str.
telecommsis@gmail.com Program l-v 8-18. In Incinta Faur sector 3. Domnita Anastasia nr. 5, sambata - masina de cheite si masina de cusut sim-
www.telecommsis.ro Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati duminica liber; (0722.558.062 plaOferta: contract de munca, salariu
avansare, 2.000 L; (0766.638.967 atractiv, tichete de masa, program de
540. Calificati si necalificati anga- 654. Cofetari si patiseri pentru hotelul lucru de luni-vineri. (0748.219.724
jam in constructii, firma de con- 560. Cantuitori, montatori masa, circu- Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de danielavisinescu@bustieremedicale.ro
structii angajam muncitori in con- larist, pentru fabrica de mobila; la 1.700 lei, negociabil in functie de expe-
structii fara limita de varsta si pe (0737.506.339/ 0737.506.337 rienta. CV-urile se pot depune personal la 671. Confectioner retusier pentru
cei fara experienta. Oferim condi- receptia hotelului sau la adresa de email retusuri costume barbati, salariu atractiv,
561. Carpat Guard angajeaza agenti mentionata (021.201.50.00 hr@shera- mediu de lucru placut, contract munca,
tii avantajoase de munca si paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar,
cazare gratuita. Echipament stan- tonbucharest.com program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de
dard european de munca; 2.000 L; pentru obiective zone centrale, cladiri de munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviato-
(0723.631.455 birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Mili- 655. Cofetariile Tip Top-vanzatoare rilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro
tari, Berceni, Pantelimon. Program: luni- in noile locatii din Crangasi www.consiglieri.ro
541. Camerista Hotel Minerva. Oferim vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 ,Colentina, Iancului, Lacul Tei ,
seriozitate, conditii de munca deosebite, h cu 36 h. Interviurile: zona Obor-Lizeanu, Pipera, Pantelimon,Barbu 672. Confectioner tamplarie aluminiu
salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, Vacarescu, Bucurestii Noi.Va Confectioner tamplarie aluminiu, experi-
sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe luni-vineri: 10.00-18.00. Plata la termen; asteptam in echipa noastra. enta minim 5 ani in productie, salariu +
saptamana libere (0726.103.427 (0786.410.128/ 0769.075.995 (0732.672.654 bonusuri in functie de productia realizata.
hr@minerva.ro 562. Casa de Ajutor Reciproc a Pension- O buna cunoastere a profileleor Profilco,
656. Colaborare. Suntem o echipa Aluprof, Alumil . 3.500 L;
542. Camerista Hotel nou deschis, 14 arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. tanara, dinamica, dornica de munca si
Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza pasionata de ceea ce face. Daca si tu dis- (+40724536463 mihai.popescu@tam-
camere cauta camerista cu experienta. plarie.com
Doar zona Colentina va rog; urgent casieri zonali cu diploma de pui de aceste calitati, noi iti oferim o colab-
(0770.738.287 absolvire studii medii si cu domiciliu in orare pe urmatoarele departamente: 673. Confectioner textile, croitor, necali-
Hotelelisabeta@yahoo.com urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, extensii gene si Make-up Artist Profesion- ficat, atelier de creatie vestimentara anga-
4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ al. pentru a ne cunoaste te asteptam cu jam confectionere textile (rochii de eveni-
543. CAMERISTA pentru hotel trei stele, 021.423.17.49 un telefon la nr.: (0725.449.595 ment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si
langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o un mediu de lucru placut.Locatie langa
masa/ zi, conditii motivante de lucru, 563. Casier angajez urgent pentru Shop 657. Colector (manipulant) marfa, s.c
& Go Mega Image, zona Obor. Salariu distributie produse parafarmaceutice metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat;
bonusuri periodice si alte facilitati. De 580. Casiera magazin alimentar, sector 605. Chef bucatar pub, cautam chef, 632. Cofetar Laborator in Pantelimon, (0724.571.092 andreea@anki.ro
preferat candidatii sa fie domiciliati in sec- atractiv+bonuri masa; (0767.655.834 angajeaza manipulant (colector) marfa,
3, zona Baba Novac, angajam personal daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, produse de mici dimensiuni, receptie
torul 5-6. (0728.842.997 hotelwest- cu experienta pentru postul de casiera. lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de torturi si decoratiuni pentru cofetaria pro- 674. Confectioner, atelier croitorie,
plaza2011@gmail.com 564. Casier benzinarie avantaje: salariu marfa, pregatire comenzi pt. livrare,
fix, program in ture, bonuri de masa, pro- Program 8 h/zi, carte de munca 8 h, provocari, hai la interviu in temple pub. prie. Contract de munca, program flexibil, cunostinte minime operare PC; angajam confectioner imbracaminte cap -
544. Camerista complex turistic, com- gram de training, cerinte: studii medii, seri- salariu 1800 Ron, 1.800 L; Prog. flexibil, transp. decont., salariu + salariu motivant, mediu de lucru placut. (0733.777.012 office@pdgroup.ro coada), zona 13 Septembrie,
plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud. ozitate. (0788.143.101 gabriela.mac- (0731.305.499/ 0722.697.088 tips, (0765.454.103 office@thetem- (0720.738.498 (0728.320.550/ 021.420.50.57
Ilfov cauta camerista pentru curatenie novit@yahoo.com Lisa_fedak9@yahoo.com plepub.ro 658. Coleg cautam, Firma distributie,
634. Cofetar pentru un important hotel cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie 675. Confectioner, montator tamplarie
camere, program 12 cu 24, salariu avan- 581. Casiera pentru service auto, vul- 606. Circularist pal Atelier mobila anga- din Bucuresti.Locatie: Universitate, zona PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net
tajos, asigurare transport sau decontare 565. Casier benzinarie OMV Soseaua de sofer cu experienta pe autoutilitara cat-
Giurgiului, firma partener OMV, angajam canizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu jeaza circularist cu experienta in zona centrala.Program: 5 zile/2 libere in 2 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de
transport; (0721.999.926 o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 ture.Salariu: 1300-1800 lei net. 2.500 L;
egoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau
masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-
office@miotur.ro casier/vanzatoare benzinarie OMV Pantelimon (metrou republica). Salariu Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu
Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu L; (0784.339.160/ 0784.339.160 atractiv; (0723.599.451 dan@mobambi- (0720.534.815 atractiv; recrutare@constructii-shop.ro 18, nu oferim cazare. 2.505 L;
545. Camerista hotel persoana cu/fara decent, training gratuit si un program flexi- ent.ro ionut.dragoi@passion4work.ro (0733.822.822 contact@transparentresi-
bil, (0723.473.371 582. Casiera cu sau fara experienta pen- 659. Colega masaj Locatie de lux, clien- dence.com
experienta, dinamica si responsabila. tru restaurant Speed Pizza din Cora Pan- 635. Cofetar pt. cafenea din centrul
Oferim contract de munca, o masa/zi, gflorin_2004@yahoo.com 607. Circularist si montator pe masa cu tela formata, comision 50%, program de zi
telimoni, fire comunicativa si spirit de experienta pentru productia de mobila din vechi, pachet salarial motivant, salariu, sau de noapte, cerinte - minim 18 ani 676. Confectionera Atelier de creatie
salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se bonuri masa. Programari interviuri la
8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam 566. Casier cu sau fara experienta pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii vestimentara angajeaza croitorese pentru
Angajam casier si lucrator comer- lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 de munca. Bucuresti sector 2, numarul de telefon, CV-urile pe mail confectii in serie mica si croitorie la
in echipa noastra. (0761.960.309 contabilitate@speedpizza.ro (0736.980.296 jobs@vangogh.ro
te astept la interviu, cazare gratuita
cial cu sau fara experienta pentru (0722.354.291/ 0763.652.221 4.000 {; (0760.455.399 comanda. Experienta in cusut pe masina
546. Camerista hotel, hotel 4 stele din restaurant tip fast food in mall 583. Casiera Dristor Kebab Pantelimon, ionita_oana_andreea@yahoo.ro liniara/ triplock constituie un avantaj;
Promenada (Aviatiei), detalii la 608. Circularist, ajutor circular, taplar 636. Cofetar cofetaria Victoria Experien- (0724.137.040 office@finehearts.ro
oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza Dristor Kebab Pantelimon angajeaza ta este un atu dar nu un criteriu eliminato-
camerista. Efectueaza curatenia in tel; (0731.034.908 casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca universal, salariu atractiv, bonusuri (carte 660. Colega pentru masa de croit, cu
camerele de hotel conform standardelor promenada.cuptorulculemne@gm de munca), muncitori necalificati cu sau riu. Cautam oameni seriosi care isi doresc experienta si prezenta placuta pentru 677. Confectionera cu
ail.com aveti cunostinte minime de contabilitate fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; sa castige bani din munca. Salariul si pro- croitorie confectii textile, atelier central
hotelului. Informatii la telefon primare reprezinta un avantaj. Program in