Sunteți pe pagina 1din 2

Cucoş, C. „Pedagogie” Editura Polirom, Iaşi 1996,pag.

135

· Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie şcolară, Ed. polirom, Iaşi, 1999, p 181-190

· Stoica M., Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova, 2002, p 123

· Barliba, C., M., Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,


1987.

· Toma, Gheorghe, Tehnici de comunicare, Editura Artprint, Bucureşti, 1999.

1. Painisoara,Ion Ovidiu,2003,”Comunicarea eficienta”,Editura


Polirom,Iasi
2. Salavastru,D 2004, “Psihologia educatiei”,Editura Polirom,Iasi
3. Soitu,L 2001, “Pedagogia comunicarii”,Editura Didactica si Pedagogica
Iasi
Abric, J. C. (2002). Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Polirom, Iaşi;

Băban, A., coord. (2001). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de
dirigenţie şi consiliere,

Editura Psinet, Cluj-Napoca.

Cuilenberg, J.J., Scholten, O. (1998). Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti;

De Peretti, A.; Legrand, J.A; Boniface, J. (2001). Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iaşi;

Dobrescu, E. M. (1998). Sociologia comunicării, Editura Victor, Bucureşti;

Duck, S. (2000). Relaţiile interpersonale: a gândi, a simţi, a interacţiona, Editura Polirom,


Iaşi;

Pânişoară, I.O. (2003). Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Editura


Polirom, Iaşi;

Popescu, D. (1998). Arta de a comunica, Editura economică, Bucureşti;

Shapiro, D. (1998). Conflictele şi comunicarea, Editura ARC, Bucureşti;

Stanton, N. (1995). Comunicarea, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti.


Bibliografie
Ciobanu, O. (2003).
Comunicarea didactica
. Editura ASE, Bucuresti.C r e t u , D . , N i c u , A . , M a r a , D . ( 2 0 0 5 ) .
Pedagogie. Formarea initiala a profesorilor
.Editura Universitatii „Lucian Blaga”, Sibiu.Dumitru, G. (1998).
Comunicare si invatare
. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti.Iacob, L. (1998).
Comunicarea didactica
, in
Psihologie scolara
, Cosmovici, A. & Iacob,L. (coord.). Editura Polirom, Iasi.Paun, E. (1982).
Sociopedagogia scolara
. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti.Popescu-Neveanu, P. (1982).
Personalitatea pedagogica
, II, in
Revista de pedagogie
, nr 9Saucan, D.-S. (1999). Specificitatea
comunicarii didactice in contextul comunicariiinterumane,
in
Competenta didactica
. Editura ALL Educational, Bucuresti

Domenii: Științe Politice, Ştiinţe ale Comunicării, Administrație și Politici Publice


• Forma de învățământ: Cu frecvență şi cu frecvenţă redusă
• Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre cercetare)
• Limbile de studiu: română, engleză

Informații despre admitere puteți găsi pe site-ul Institutului de Studii


Doctorale al UBB

Structura examenului:
Probă scrisă, eseu (90 min.) în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și redactată teza
Prezentarea proiectelor de cercetare (Proiectul va fi redactat și printat standard, Times New Roman c.12; 1,5 r., și
nu va depăși 20 de pagini, în limba în care vor fi dezvoltate proiectul de cercetare și teza)