Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi”

Profesor: Cîșleanu Veronica

Data: 13.04.2017

Clasa: a X-a Construcții

Obiectul: Limba şi literatura română

Subiectul lecţiei: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu

Tipul lecției: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Durata: 50 minute

Competențe specifice:

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate.

Competenţe derivate:

C1: să explice semnificația titlului romanului;

C2: să precizeze tema operei;

C3: să evidențieze principalele personaje și evenimente din roman;

C4: să analizeze secvențe epice din opera „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de

război”, de Camil Petrescu;

C5: să prezinte trăsături relevante ale personajelor principale;

C6: să manifeste interes pentru subiectul lecției;


STRATEGII DIDACTICE:

a.Metode şi procedee: - Lectura expresivă


- Conversaţia
- Scaunul povestitorului
- Analiza de text
- Explicația
- Brainstorming
- Exercițiul
b.Mijloace didactice: - fișe de citate
- calculator
- videoproiector
- fişe de lucru
c.Forme de organizare: - activitate frontală
- activitate individuală
- activitate pe grupe;

d. Resurse:- capacităţi normale de învăţare a elevilor;


- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare : 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
1. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Ed. Agora, 2012
2. Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica Lăzărescu, Limba și literatura română, manual pentru
clasa a X-a, Ed. Corint, 2008
3. Constanţa Bărboi coordonator, Limba şi literatura română în liceu, Craiova, 1988.
4. Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid
teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
crt. instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1. Moment Profesorul asigură ordinea şi Se pregătesc pentru ora de
organizatoric pregăteşte materialele necesare limba şi literatura română.
2 min. pentru lecţie. Notează absenţele. Elevul de serviciu numeşte
absenţii.
2. Captarea Se propune urmărirea unei
atenţiei secvențe importante din filmul Sunt atenți la secvența de film Vizionare de Calculator
7 min. realizat după romanul lui Camil propusă. material Videopro- Frontal
Petrescu - „Ultima noapte de video iector
dragoste, întâia noapte de
război”.
3. Anuntarea Profesorul prezintă elevilor Elevii sunt atenți la
subiectului obiectivele lecției. Fiind lecția
prezentarea obiectivelor de
lectiei si a finală destinată romanului Expunerea Videopro- Frontal
către profesor, conștientizând
obiectivelor „Ultima noapte de dragoste, iectorul
propuse întâia noapte de război”, va fi o rezultatele la care trebuie să
1 min. lecție de consolidare și
ajungă în urma acestei lecții.
sistematizare a cunoștințelor.
4. Dirijarea Momentul I: Elevii răspund la întrebările
învăţării profesorului:
Profesorul inițiază o conversație
25 min. Conversația Frontal
cu scopul de a reactualiza 1.Titlul indică cele două părți
principalele elemente ale ale romanului desemnând
romanului studiat: povestea de iubire și
experiența războiului care
C1
1.Ce simbolizează titlul operei? omoară și ceea ce a rămas din
iubirea lui Ștefan și a
2. Care este tema romanului? Elei. Substantivul “noapte”
C2
desemnează dezamagirea,
3.Care sunt principalele
deziluzia personajului.
C3
personaje ale romanului și cele 2. Tema o constituie drama
intelectualului inadaptat, lucid
C6
mai importante evenimente? și cu probleme de conștiință.
3. Personajele principale ale
romanului sunt Ștefan
Gheorghidiu și Ela – soția sa.
Romanul prezintă cele două
experiențe ale personajului
principal – iubirea și războiul.
Momentul II:
Profesorul îi anunță pe elevi că Elevii invitați pe Scaunul Scaunul Fișe de Individual
autorului citesc fragmentul
C4 printr-un joc, vor înțelege mai autorului citate
selectat din roman și încearcă
bine evenimentele din să răspundă la o întrebare. Lectura Frontal
subiectul operei. Jocul se Ceilalți elevi îl vor ajuta, vor expresivă
aduce completări sau vor da
numește ”Scaunul autorului” și
răspunsuri diferite la
întrebările:
constă în următoarele: câțiva 1.Este normal ca pe Gheorghidiu
să îl deranjeze atât de mult
elevi se vor așeza pe rând pe faptul că Ela merge la
C4 Scunul autorului, vor citi câte un evenimente mondene? De ce? Fișe de Individual
2. Consideri că Ştefan ar fi fost
fragment din operă și vor încerca mai fericit dacă nu îi plăcea atât Scaunul citate
C6 să răspundă la o întrebare. de mult să filozofeze? autorului Frontal
Argumentează.
3. Cine este responsabil pentru
destrămarea căsniciei lor? De
ce?
5. Obținerea Profesorul distribuie fiecăreia Elevii lucrează pe grupe – o
performanței dintre cele două grupe de elevi grupă va extrage trăsăturile lui Exercițiul Fișe de
10 câte o fișă de caracterizare Ștefan Gheorghidiu și cealaltă caracteri- Pe grupe
succintă a personajelor Ștefan grupă, pe cele ale Elei. În final, zare
C5 Gheorghidiu și Ela. un reprezentant al fiecărei (Anexele 2
C6 grupe va prezenta personajul și și 3)
va adăuga sfaturi pentru
acesta.
6. Asigurarea Profesorul anunță tema pentru
retenţiei şi a acasă: elevii vor scrie o Elevii notează tema pentru
transferului compunere de 20 de rânduri cu acasă.
5 min. despre personajul preferat din
romanul „Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de
război”
ANEXA 1
Fișe de citate

1.“A fost o schimbare rapidă ca topirea zăpezii albe pe câmp. Am devenit și mondeni. Sărbători în
familii de cunoscuți, invitații la conacuri de prieteni, la restaurante de seară și grădini de vară,
dansuri, deveniseră preocupări cotidiene. Au fost, în luna mai, câteva "grandioase" bătăi de flori la
Șosea, între rondul întâi și hipodrom, la care am luat, bineînțeles, parte, în automobilul ascuns sub
liliac, trandafiri și garoafe al Anișoarei. Sufeream, ca supus unui tratament dureros, cu fiecare prilej
din acesta, dar nevasta își descoperise în angrenajul de lux posibilități noi, așa cum unii își descoperă
într-o zi talente nebănuite și, mai ales, descoperă în fiecare zi prilejuri noi și diferite să și le
exerciteze. O rochie nouă, un pantof fin, o pălărie, o masă cu invitați eleganți, care altora li se păreau
aproape la fel sau fără nuanțe prea evidente, aveau între ele pentru nevastă-mea deosebiri
categorice, așa ca în reclama din vitrina farmaciilor, în care o mână extrem de fină e alăturată de
alta cojită și buboasă: înainte și după întrebuințarea cremei X.”
ÎNTREBARE: Este normal ca pe Gheorghidiu să îl deranjeze atât de mult faptul că Ela merge la
evenimente mondene? De ce?

2.”Evident, mă întreb uneori dacă eu nu-mi fac singur această suferință, dacă nu cumva, prin
excepție, oricine vorbește despre dragoste n-ar trebui să se îndoiască și să evite să vorbească în
numele celorlalți - ba cred că niciodată n-ar trebui să folosească, vorbind, persoana a treia - pentru
că sentimentele pe care le încearcă sunt incomunicabile, vorbele cu care sunt etichetate nu
corespund aceluiași conținut și, chiar dacă e vorba de același conținut, intensitatea și durata
sentimentului pot fi nesfârșit de felurite, căci unul poate suferi atroce că nevasta lui prinde pe sub
masă mâna vecinului, pe când altul ia asta drept o nuanță fără importanță, încât oricine iubește e
ca un călător, singur în speța lui pe lume, și nu are drept decât doar să bănuiască aceleași sentimente
și la alții, câtă vreme nu corespunde cu ei decât prin mijloace atât de imperfecte de comunicare,
cum e cuvântul. Îmi ziceam că văd poate prea mult rău acolo unde nu e. ”
ÎNTREBARE: Consideri că Ştefan ar fi fost mai fericit dacă nu îi plăcea atât de mult să filozofeze?
Argumentează.

3.”- Ascultă, fată dragă, ce-ai zice tu dacă ne-am despărți?


Parcă i-a despicat cineva țeasta în două. Altă avalanșă de întrebări gemute, de protestări scâncite.
Mă gândesc halucinat că aș fi putut ucide pentru femeia asta... că aș fi fost închis din cauza ei, pentru
crimă:
- "Vezi, aia blondă de colo...? nu... ailaltă mai grasă puțin, de la masa cu cei doi domni și două
doamne...
- Ei?
- E nevasta lui Gheorghidiu... Nu-ți mai aduci aminte...?
- A... pentru asta? Ce-a găsit la ea, dragă? să ucidă pentru ea... nu mai putea găsi alta la fel?" A doua
zi m-am mutat la hotel pentru săptămâna pe care aveam s-o mai petrec în permisie. I-am dăruit
nevesti-mi încă o sumă ca aceea cerută de ea la Câmpulung și m-am interesat să văd cu ce
formalitate îi pot dărui casele de la Constanța. I-am scris că-i las absolut tot ce e în casă, de la obiecte
de preț la cărți... de la lucruri personale, la amintiri. Adică tot trecutul.”
ÎNTREBARE: Cine este responsabil pentru destrămarea căsniciei lor? De ce?
Anexa 2

Ștefan Gheorghidiu –fișă de caracterizare

Notați trăsăturile personajului pe baza citatelor din roman:

Citate Trăsături
„Eram însurat de doi ani şi jumătate cu o colegă de la Universitate şi
bănuiam că mă înşală.“
„E stupid, dar faptul că ea a gustat din felul lui de mâncare cu poftă –
şi ea ştia ce vie plăcere îmi face mie acest gest, căci îmi dădea poftă de
mâncare chiar dacă eram bolnav – m-a abătut cu totul.“
„Simţeam că femeia aceasta era a mea în exemplar unic, aşa ca eul
meu, ca mama mea, că ne întâlnisem de la începutul lumii, peste toate
devenirile, amândoi, şi aveam să pierim la fel amândoi.“
„Să mă rog lui Dumnezeu?... Surâd cu buzele arse şi-mi simt ochii
înmuiaţi. N-am crezut şi iată, nici acum, când mă scald în moarte nu
cred.“
„Ela: <<Eşti de o sensibilitate imposibilă!>>“

„Ela: <<- Cum aşa? Dar nu vezi că toţi vor să te înşele... Pentru că
eşti prea bun...>>“
„Nae Gheorghidiu: <<N-ai spirit practic... Ai să-ţi pierzi averea[...].
Cu filozofia dumitale nu faci doi bani. Cu Kant ăla al dumitale şi cu
Shopenhauer”.
Anexa 3

Ela – fișă de caracterizare

Notați trăsăturile personajului pe baza citatelor din roman:

Citate Trăsături
,,Cu ochii mari, albaştri, vii ca nişte întrebări de cleştar, cu
neastâmpărul trupului tânăr, cu gura necontenit umedă şi fragedă, cu
inteligenţă care irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă cât de sub
frunte, era, de altfel un spectacol minunat.”

,,…era această fată un continuu prilej de uimire. Mai întâi prin


neistovita bunătate pe care o risipea în jurul ei…”

,,Făcea totul cu pasiune.”

Nae Gheorghidiu: ,, - Cum crezi că se ţine o femeie ca nevastă-ta? Cu


ciorapi de sfoară, cum ai ţinut-o până acum?”

,,Şi ea, care nu urma decât franceza şi româna, care avea oroare de
matematici (…) numai ca să fim împreună, mă însoţea şi asculta acum,
o oră pe săptămână, (…) principiile generale ale calculului diferenţial.”