Sunteți pe pagina 1din 11

A4.

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE

1.1 Prezentarea proiectului


Proiectul trateaza la nivel de P.Th. instalatiile H.V.A.C. pentru proiectul „ADAPTARE
PROIECT TIP PENTRU EXECUTIE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. DAMBOVITA –
CU DOUA LINII TEHNOLOGICE”, amplasat pe Bu-dul Regele Carol I, nr.51C, Municipiul
Targoviste, judet Dambovita.
Imobilul respecta cerinta de izolare termica conform normativ C107/2-2005,
respectiv coeficientul de izolare termica efectiv realizat este mai mic decat coeficientul de
izolare termica normat, G<G1ref. Izolarea termica a imobilului este cuprinsa in proiectul de
arhitectura.

1.2 Incadrarea in norme


In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor, categoria de importanta a cladirii este C (constructii de
importanta normala). Pentru aceasta categorie de importanta este obligatorie verificarea
tehnica de calitate a proiectului, in conformitate cu Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor nr. 925 /
20.nov.1995.
Verificarea proiectelor pentru constructii si instalatii aferente se efectueaza in raport
cu cerintele prevazute in Legea 123/2007 si in Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
parlamentului european si al consiliului din 9 martie 2011 privind calitatea in constructii si
anume: constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor
implicate de-a lungul intregului ciclu de viata al constructiilor.

1.3 Bazele proiectarii


La baza lucrarii au stat:
Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura.
Planurile si sectiunile de arhitectura.
Normele si normativele in vigoare.
Tema generala de cerinte functionale pentru proiectul tip pentru
reprezentante RAR intocmita se Serviciul de Investitii RAR
Instalatiile HVAC vor fi conforme cu urmatoarele norme si reglementari romanesti,
si anume:
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata la 21 iulie 2016 cu Legea
163/2016 publicata in M.O. nr.561 din 25 iulie 2016;
C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
C56/2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
I13-2015 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
incalzire central (revizuire si comasare normativele I 13-2002 si I 13/1-2002);
Legea 195/2005 privind protectia mediului ;
Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii ;
SR 1907/1:2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de incalzire de calcul. Prescriptii
de proiectare.
SR 1907/2:2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de incalzire de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul.
P118-99 Norme tehnice de proiectare si realizarea construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului
Octombrie 2016
Pag.1 din 11
C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit (tinand cont de ordin nr.2513 din
22.11.2010).
GP 051-2000 Ghid de proiectare, executie si exploarare a centralelor termice mici
GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire/racire folosind
ventiloconvectoare
SR 11573 Ventilarea naturala organizata a cladirilor. Prescriptii de calcul si
proiectare
SR 6648/1:2014 Instalaţii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura
din exterior şi al sarcinii termice de racire (sensibila) de calcul al incaperilor unei
cladiri climatizate. Prescripţii fundamentale
SR 6648/2:2014 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori;
SR EN 12735:2011 Cupru si aliaje de cupru. Tevi de cupru fara sudura pentru
sisteme de aer conditionat si de racire.
SR EN 378-2+A1:2009 Sisteme frigorifice si pompe de caldura. Conditii de
securitate si de mediu. Partea 2: Proiectare, executie, incercari, marcare si
documentatie
I5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
ventilatie si climatizare;
SR EN 12101 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti
Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Toate standardele si normativele la care care fac referire la reglementarile de mai
sus.

2.DESCRIEREA INSTALATIILOR H.V.A.C.

2.1. INSTALATII DE INCALZIRE SI VENTILARE HALA VERIFICARI


Asigurarea incalzirii halei de verificari se face cu corpuri statice de incalzire
(radiatoare din tabla de otel) care asigura temperatura de garda de +15°C.
Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet tur cu cap termostatat, robinet
simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat si dop de golire.
Radiatoarele se vor monta la urmatoarele distante minime fata de elementele de
constructii:
10 cm intre fata superioara a radiatorului si glaful ferestrei (daca este cazul)
12 cm intre fata inferioara a radiatorului si pardoseala finita (in cazuri impuse de
conditiile de amplasare se poate reduce aceasta distanta pana la 8cm)
15 cm intre radiator si peretii finiti laterali
5 cm intre spatele radiatorului si peretele finit
Montarea acestora se va face după probarea lor şi se va realiza cu ajutorul
consolelor şi susţinătoarelor speciale pentru acest tip de aparate.
Restul necesarului de caldura este asigurat prin intermediul a 3 aeroterme cu
functionare cu aer proaspat (procentaj 50%), putere termica 25.0kW (ΔT=70/50°C), cota
inferioara de montaj +3.70m si 2 aeroterme cu recirculare, putere termica 8.0kW
(ΔT=70/50°C), cota inferioara de montaj +3.50m. Aerotermele sunt prevazute cu suporti de
fixare pe perete, termostat de ambient electromecanic, robineti de sectionare tur-retur,
robineti echilibrare hidraulica.
Conductele de distributie se monteaza la cota de +7.0m si vor fi sustinute de stalpi
si de grinzile metalice dintre stalpi. Instalatia este prevazuta cu robineti de sectionare si
dispozitive de aerisire si golire.
Toate conductele de distributie a agentului termic vor fi prevazute cu termoizolatie
din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9mm.
Pentru mentinerea caldurii in zona de lucru s-au prevazut 3 stratificatoare de aer,
avand cota inferioara de montaj Ci=+6.0m, cu urmatoarele caracteristici:
Debit de aer vehiculat Q=7500mc/h
Octombrie 2016
Pag.2 din 11
Alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=200W, I=1.7A
2 ventilatoare, viteza de rotatie 700rpm
Diametrul 6800mm, inaltime 570mm
Pentru ventilarea canalelor de inspectie s-au prevazut instalatii de presurizare
(introducere aer proaspat) din teava din otel, diametrul 108x4mm, montate sub
pardoseala. Aspiratia aerului proaspat din exterior se realizeaza prin grile prevazute cu
plasa antiinsecte si jaluzele antiploaie orientate la unghi de 45°, montate la inaltimea de
3.15m (in axul grilei), cu ventilatoare de canal, diametrul 100mm, debit de aer vehiculat
Q=100mc/h.
Asigurarea evacuarii fumului si a gazelor fierbinti din hala de verificari se realizeaza
prin intermediul a 3 ventilatoare tip turela, F 400120 prevazute cu cadru de montaj, piese de
prelungire, cutie de distributie, debit de aer vehiculat Q=4860 (tr.1)/ 7235mc/h (tr.2),
alimentare electrica 400V-3ph-50Hz, P=0.37/1.1kW, I=1.4/3.0A.
Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de certificat
de calitate.

2.2. INSTALATII DE INCALZIRE, VENTILARE SI CLIMATIZARE CORP ADMINISTRATIV


Incalzirea casei scarilor, holurilor, oficiilor si grupurilor sanitare se realizeaza cu
radiatoare din otel tip panou, functionand cu apa calda ΔT=70/50°C.
Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet tur cu cap termostatat, robinet
simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat si dop de golire.
Radiatoarele se vor monta la urmatoarele distante minime fata de elementele de
constructii:
10 cm intre fata superioara a radiatorului si glaful ferestrei (daca este cazul)
12 cm intre fata inferioara a radiatorului si pardoseala finita (in cazuri impuse de
conditiile de amplasare se poate reduce aceasta distanta pana la 8cm)
15 cm intre radiator si peretii finiti laterali
5 cm intre spatele radiatorului si peretele finit
Montarea acestora se va face după probarea lor şi se va realiza cu ajutorul
consolelor şi susţinătoarelor speciale pentru acest tip de aparate.
Restul incaperilor (birourile) sunt incalzire/racite cu ventiloconvectoare necarcasate
de plafon, in sistem 2 tevi, alimentate iarna cu apa calda ΔT=70/50°C si vara cu apa racita
ΔT=9/14°C.
Fiecare ventiloconvector este prevazut cu robineti de sectorizare tur/retur, robinet
de echilibrare hidraulica, filtru Y pentru impuritati, vana cu 3 cai cu servomotor, robinet de
golire, robinet automat de aerisire (vezi detaliu racordare).
Distributia apei calde si apei racite se face prin conducte din otel, prevazute cu
izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9mm, montate in plafonul fals al parterului
si al etajului.
Introducerea aerului climatizat de la ventiloconvectoare se face prin intermediul
plenumurilor de refulare de la care sunt racordate tubulaturi flexibile izolate, aluminizate,
catre anemostatele din aluminiu, prevazute cu plenum, registru reglaj debit si stut pentru
racordarea tubulaturilor flexibile.
Recircularea aerului din incaperi se realizeaza prin grile din aluminiu cu caroiaj fix,
dimensiuni 600x600mm, montate sub ventiloconvectoare, in plafonul fals.
Pentru spatiile de birouri s-a asigurat introducerea de aer proaspat (conform
normativ I5-2010) prin intermediul a 2 centrale de tratare aer dupa cum urmeaza:
Centrala tratare aer parter:
Ventilator introducere aer proaspat Q=1040mc/h
Disponibil de presiune 150Pa
Alimentare electrica 400V-3ph-50Hzm P=0.75kW, I=1.62A
Filtru de aer pe aspiratie
Baterie de incalzire P=20kW (0.24l/s)
Sectiune de inspectie, L=300mm
Octombrie 2016
Pag.3 din 11
Baterie de racire P=10kW (0.48l/s)
Centrala tratare aer etaj:
Ventilator introducere aer proaspat Q=1550mc/h
Disponibil de presiune 150Pa
Alimentare electrica 400V-3ph-50Hzm P=0.75kW, I=1.62A
Filtru de aer pe aspiratie
Baterie de incalzire P=30kW (0.37l/s)
Sectiune de inspectie, L=300mm
Baterie de racire P=15kW (0.71l/s)
Introducerea aerului proaspat, tratat, in incaperi, se realizeaza prin tubulaturi din
tabla zincata spiralata, izolate, cu grile circulare din aluminiu prevazute cu registru reglaj
debit incorporat, montate in plafonul casetat.
Evacuarea debitelor de aer introduse in birouri se face prin intermediul
ventilatoarelor axiale (parter/etaj) montate pe tubulaturi circulare si a grilelor de exterior
prevazute cu plase antiisecte.
Pentru grupurile sanitare (parter/etaj) s-a prevazut un sistem de evacuare a aerului
viciat cu ventilatoare axiale de extractie, montate pe tubulatura circulara neizolata din tabla
galvanizata, spiralata. Extractia aerului din incaperi se va face prin intermediul valvelor din
aluminiu, diametrul 100mm si a clapetelor circulare de reglaj debit constant, diametrul
100mm. Evacuarea aerului se realizeaza printr-o grila circulara din aluminiu, pentru
montajul la exterior, cu jaluzele anti-ploaie orientate la unghi de 45°, diametrul 200mm,
echipate cu plasa anti-insecte.
Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de certificat
de calitate.

2.3. CENTRALA TERMICA


Necesarul de încălzire si preparare apa calda menajera va fi asigurat prin
intermediul unui grup format din 3 microcentrale murale cu tiraj fortat si functionare in
regim de condensatie montate in cascada, prevazute cu grup de pompare (pompa de
circulatie Q=5.0mc/h, H=2.5mCA, 230V-1ph-50Hz, P=0.3kW, robinet de inchidere, 2
supape de siguranta 3/4", clapeta de sens - pentru fiecare centrala), kit propriu de
evacuare a gazelor de ardere Ø100/Ø150mm, preselector hidraulic (butelie de egalizare a
presiunii), alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=175W (fiecare centrala), automatizare.
Camera in care se va monta centrala termica va fi prevazuta cu suprafaţa vitrată de
explozie (2% din volumul încăperii), conform NTPEE 2008-art 8.3, şi grila evacuare gaze
(25 cm2 pentru fiecare Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice este
necesara montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH 4 in
aer, care va actiona asupra unui robinet de inchidere (electroventil) ce se va monta in
afara centralei termice pe conducta de alimentare cu gaze naturale a aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi.
La montajul microcentralelor murale se vor respecta distantele de mentenanta
recomandate in art. 3.8.4 din GP051-2000 (Ghid de proiectare, executie si exploarare a
centralelor termice mici), si anume:
Minimum 0.3m deasupra cazanului
1.5m de la pardoseala pana la partea inferioara a cazanului, tinand seama de
necesitatile de exploatare
Minimum 0.5m in fata microcentralei
Minimum 0.3m fata de peretii laterali
Evacuare gazelor de ardere se va realiza prin kitul propriu al microcentralei, la o
inaltime de minim 1.80m fata de zona pietonala, conform Normativ I13-2015, art.7.139 (2).
Cosul de evacuare a gazelor de ardere tip „ventuza” de la cazanele murale se
monteaza cu panta descendenta de maximum 2‰ catre exterior, conform art. 3.10.21 din
GP051-2000.

Octombrie 2016
Pag.4 din 11
Centrala termica este prevazuta cu vas de expansiune inchis cu memmbrana
interschimbabila din cauciuc, volum nonimal maxim 200 litri, volum maxim util 180 litri,
diametrul 634mm, inaltime 758mm, prevazut cu supapa de siguranta 1”.
Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unui boiler mixt
vertical mural, cu preparare indirecta acm de la cazan CT si rezistenta electrica de 2 kW,
cu o serpentina, cu capacitatea de 150 litri, din otel emailat si izolatie poliuretan cu
grosime minima de 20 mm (vezi specialitatea instalatii sanitare).
Distributia agentului termic de incalzire catre consumatori se face prin intermediul
distribuitorului/colectorului confectionat din teava din otel cu diametrul 219x7.0m, lungime
2300mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9mm,
termomanometru, racord golire 3/4”.
Au fost prevazute pompe de circulatie pe fiecare circuit dupa cum urmeaza :
Pompa de circulatie (circuit incalzire ventiloconvectoare) cu turatie variabila, debit
agent termic vehiculat Q=4.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA,
racorduri aspiratie/refulare DN25, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.12kW,
I=0.9A, greutate 3.8kg
Pompa de circulatie (circuit radiatoare administrativ) cu turatie variabila, debit agent
termic vehiculat Q=2.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN25, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.04kW, I=0.44A,
greutate 2.0kg
Pompa de circulatie (circuit radiatoare administrativ) cu turatie variabila, debit agent
termic vehiculat Q=2.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN25, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.04kW, I=0.44A,
greutate 2.0kg
Pompa de circulatie (circuit aeroterme hala verificari tehnice) cu turatie variabila,
debit agent termic vehiculat Q=5.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA,
racorduri aspiratie/refulare DN40, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.19kW,
I=1.3A, greutate 3.8kg
Pompa de circulatie (circuit baterii incalzire CTA-uri) cu turatie variabila, debit agent
termic vehiculat Q=3.5mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN25, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.085kW, I=0.78A,
greutate 4.1kg
Pompa de circulatie (circuit boiler preparare acm) cu turatie variabila, debit agent
termic vehiculat Q=4.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=5.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN40, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.19kW, I=1.3A,
greutate 3.8kg
Conductele din centrala termica se vor executa din tevi din otel negre STAS7656-90
si 404/1-90, se vor monta cu pante de 0.3% (conform normativ I13-3015) si vor fi
prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu
robinete de golire in punctele de cota minima.
Funcţionarea în parametrii tehnici, de siguranţă şi economie a centralei termice este
prevăzută a fi asigurată conform normativ I13/2015, cu aparate de măsură, contorizare şi
echipamente de automatizare care controlează în principal siguranţa şi economicitatea la
arzătoare, temperaturile şi presiunile prescrise, inclusiv protecţia la depăşirea acestora,
reglarea temperaturilor agenţilor termici corelat cu temperatura exterioară şi cu cererea de
consum.
Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de certificat
de calitate.

2.4. AGREGATUL DE RACIRE (CHILLER)


Asigurarea necesarului de apa racita ΔT=7/12°C pentru climatizarea incaperilor din
zona administrativa in perioada de vara, se realizeaza orin intermediul unui chiller racit cu
aer, prevazut cu modul hidraulic (buffer tank 230 litri, pompa de circulatie, vas expansiune
12 litri), putere nominala racire 83.0kW, alimentare electrica 400V-3ph-50Hz, P=34kW,
Octombrie 2016
Pag.5 din 11
debit de apa q=15mc/h, agent frigorific R410A (22kg), cu 2 compresoare Scroll, lungime
2650mm, inaltime 1700mm, latime 1210mm, greutate totala 980kg, montat pe fundatie
proprie cu inaltimea de 30cm (vezi planse desenate).
Pentru functionarea chillerului si in perioada de iarna, a fost prevazut un schimbator
de caldura in placi [partea exterioara: glycol-apa (30%), partea interioara: apa], putere
termica 87.67kW, debit q=14.95mc/h, suprafata totala de schimb de caldura 20.9mp,
numar de placi N=160, temperaturi agent termic 7/12°C (chiller - schimbator), 9/14°C
(schimbator - consumatori), montat in camera tehnica.
Distributia agentului termic de racire catre consumatori se face prin intermediul
distribuitorului/colectorului confectionat din teava din otel cu diametrul 219x7.0m, lungime
1000mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm,
termomanometru, racord golire 3/4”.
Au fost prevazute pompe de circulatie pe fiecare circuit dupa cum urmeaza :
Pompa de circulatie apa racita (circuit racire ventiloconvectoare) cu turatie variabila,
debit agent termic vehiculat Q=9.0mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA,
racorduri aspiratie/refulare DN40, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.31kW,
I=1.37A, greutate 9.5kg
Pompa de circulatie apa racita (circuit baterii racire CTA-uri) cu turatie variabila,
debit agent termic vehiculat Q=5.5mc/h, inaltime maxima de pompare H=3.0mCA,
racorduri aspiratie/refulare DN25, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=0.13kW,
I=1.2A, greutate 4.1kg
Conductele de apa racita se executa din tevi de otel negre si vor fi prevazute cu
termoizolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm.
Izolatia va fi protejata cu tabla de aluminiu cu grosimea de 0.4mm pe portiunile
exterioare (pana la intrarea in centrala termica).
Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de certificat
de calitate.

3. MASURI DE PSI SI PROTECTIA MUNCII


La execuţia lucrărilor se respecta legislaţia de protecţie a muncii in vigoare:
Norme generale de protecţia muncii 2002;
Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii
Organizarea activităţii de protecţia muncii:
În scopul realizării activităţii de protecţia muncii la nivelul cerinţelor de securitate a
muncii, se organizează compartimente de protecţie a muncii sau se numesc prin
decizie persoane care vor îndeplini sarcinile privind acestă activitate.
Persoanele care îndeplinesc atribuţiile de protecţie şi igiena muncii vor fi atestate din
punct de vedere profesional de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
Activitatea de protecţie a muncii are drept obiect, controlul şi urmărirea realizării
tuturor obligaţiilor prevăzute în regulamentul şi legislaţia de protecţia muncii, în
scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi a asigurării unor
condiţii normale de muncă.
Echipamente de protecţia muncii :
Echipamentul individual de protecţie reprezintă mijloacele cu care este dotat
fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de
risc de accidente si îmbolnăvire profesionale.
Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza
de echipament individual de protectie sunt obligate sa aiba cunostinte privind
caracteristicile si modul de utilizare a acestuia, sa-l utilizeze doar in scopul pentru care a fost
atribuit, sa-l prezinte la verificarile periodice prevazute, sa solicite inlocuirea sau completarea
sa cand nu mai asigura indeplinirea functiei de protectie.
Nepurtarea echipamentului individual de protectie in cazul in care acesta este
corect acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau

Octombrie 2016
Pag.6 din 11
conditii decat cele prevazute in instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conf. Legslatiei in
vigoare.
Personalul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii
de munca daca nu se acorda mijloacele individuale de protectie necesare, prevazute in lista
interna sau in „Normativul cadru”, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.
Personalul sanitar din intreprindere are obligatia instruirii salariatilor in vederea
utilizarii corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si sa urmareasca eficienta
acestora in prevenirea unor boli profesionale.

4. RECEPTIA LUCRARILOR
Pe parcursul executării lucrărilor, verificările se vor efectua de către conducătorul
tehnic al lucrării, asistat de responsabilul tehnic la lucrărilor din partea beneficiarului.
Pentru instalaţiile care se maschează, verificarea calităţii se efectuează conform
instrucţiunilor de lucrări ascunse .
Verificările efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56/2002 si Ordinul ISCC
nr.1/1/5/1992.

5. CONSIDERATII FINALE
În proiect au fost prevăzute echipamente corespunzătoare din punct de vedere
functional si al gabaritelor , avand in vedere spatiile disponibile.
Documentatia din proiect va fi studiata cu atentie inainte de inceperea executarii
lucrarilor.
Orice modificare se va face cu acordul scris al proiectantului.

6. VERIFICAREA PROIECTULUI
Conform prevederilor Legii 163/2016 si Ordin nr.3/2011 proiectul trebuie verificat la
specialitatea „IT”, cerintele de calitate A,B,C,D,E,F, respectiv: a,b,c,d,e,f, inclusiv
SECURITATE LA INCENDIU, de catre verificator tehnic de calitate atestat MDRT. Obligatia
si raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin verificatori de proiecte atestati,
o are investitorul (art. 22, alin. (c) din legea 163/2016, actualizare a Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii).

Octombrie 2016
Pag.7 din 11
A5. BREVIAR DE CALCUL

Determinarea necesarului de incalzire si preparare apa calda menajera


Calculul pierderilor de caldura s-a intocmit conform SR1907/1, 2 rezultand
urmatoarele puteri termice instalate:
a) Hala de verificari tehnice
- Corpuri statice din otel : 28.58kW
- Aeroterme : 100.71kW
TOTAL : 129.29kW

b) Zona administrativa
- Corpuri statice din otel : 23.15kW
- ventiloconvectoare : 42.0 kW
- baterii incalzire CTA: 50.0 kW
TOTAL : 115.15kW

c) Preparare apa calda menajera 30.0kW

TOTAL GENERAL 274.44kW

Determinarea necesarului de racire


Calculul pierderilor de caldura s-a intocmit conform SR6648/1, 2 rezultand
urmatoarele puteri termice instalate:
- ventiloconvectoare : 45.0 kW
- baterii incalzire CTA: 25.0 kW

TOTAL GENERAL 70.0kW

Determinarea necesarului de gaze naturale


- consum maxim orar iarna
Qcaz 300 * 3600
B   27.67 Nm / h
 * Pci 1.09 * 35800
unde: Qcaz - capacitatea cazanelor din CT
η= 1.09- randamentul cazanelor la functionarea in condensatie
Pci=35800kj/hNmc – puterea calorifica inferioara a gazelor naturale
- consum mediu orar iarna
Q (ti  tem) 300 * 3600 * (20  2.4)
B   17.71Nm / h
 * Pci(ti  te) 1.09 * 35800 * (20  15)
unde: ti=20ºC- temperatura interioara medie de calcul iarna
te= -15ºC- temperatura exterioara de calcul
tem- temperatura medie de calcul iarna

Dimensionarea suprafata de explozie


Conform NTPEE 2008-art 8.3 suprafata vitrata se dimensionează cu formula:
Sv min  Vcam  0.05 (constructii din zidarie)
In incaperea centralei termice este necesara montarea unui detector de gaze cu
limita inferioara de sensibilitate de 2% CH 4 in aer, care va actiona asupra unui robinet de
inchidere (electroventil) ce se va monta in afara centralei termice pe conducta de
alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. Astfel,
suprafata vitrata devine:
Sv min  Vcam  0.02

Octombrie 2016
Pag.8 din 11
Dimensionarea vasului de expansiune inchis

Putere termica instalata,[kW] QCT= 300


Temperatura maxima agent termic ducere,[C] td= 70
Temperatura maxima agent termic intoarcere,[C] tr= 50
Temperatura medie, minima, admisa in cladire,[C] tin= 10
Inaltimea totala a cladirii, [m] h= 8.55
Volumul de apa in instalatie, [m3] Vinst= 4.5
Presiunea absoluta, minima, in vasul de
expansiune inchis, necesara mentinerii apei in
pmin= 1
instalatia rece, la o cota care sa nu depaseasca
punctul cel mai inalt al acesteia, [bar absolut]
Presiunea absoluta, maxima in instalatie,
determinata de rezistenta elementelor pmax= 3
componente ale instalatiei [bar absolut]
Temperatura medie de regim, [C] tm= 60
Volumul apei la temperatura medie de regim
vtm= 1.0171
[m3/kg]
Volumul apei la temperatura medie minima [m 3/kg] v+10= 1.0004
Cresterea volumului apei datorita dilatarii [m 3] DV= 0.07512
Volumul vasului de expansiune inchis [m3] V= 0.17
Volumul vasului de expansiune inchis [litri] V= 165.26
S-a ales un vas de expansiune inchis cu memmbrana interschimbabila din cauciuc,
volum nonimal maxim 200 litri, volum maxim util 180 litri, diametrul 634mm, inaltime
758mm, prevazut cu supapa de siguranta 1”.

Dimensionarea distribuitorului de agent termic pentru incalzire

Qcz= 300 [kW]


Dt= 20 [K]
cp= 1.16 [Wh/kgK]
vD= 0.5 [m/s
dD= 181.5 [mm]

Qcz= suma capacitatilor cazanelor


Δt= ecartul de temperatura
Cp=caldura specifica a apei
vD= viteza de trecere a apei prin distribuitor
dD= diametrul interior al distribuitorului
Rezulta distribuitor/colector confectionat din teava din otel cu diametrul 219x7.0m,
lungime constructiva L=2300mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea
de 9mm, termomanometru, racord golire 3/4”.

Octombrie 2016
Pag.9 din 11
Dimensionarea distribuitorului de agent termic pentru racire

Qch= 83 [kW]
Dt= 5 [K]
cp= 1.16 [Wh/kgK]
vD= 0.5 [m/s
dD= 187.4 [mm]

Qcz= capacitatea chillerului


Δt= ecartul de temperatura
Cp=caldura specifica a apei
vD= viteza de trecere a apei prin distribuitor
dD= diametrul interior al distribuitorului
Rezulta distribuitor/colector confectionat din teava din otel cu diametrul 219x7.0m,
lungime constructiva L=1000mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea
de 9mm, termomanometru, racord golire 3/4”.

Determinarea debitelor de aer proaspat (zona administrativa)

Nr. estimat Debit de aer proaspat


Cod Suprafata
Denumire incapere de (conform I5/2010)
incapere [mp]
persoane [mc/h]
PARTER
P04 Birou inginer 1 4 33.44 185
P03 Birou operare CIV 3 38.2 175
P05 Sala de asteptare 12 52.27 435
P06 Birou inginer 2 2 13.35 85
P07 Casierie 1 12.52 60
P08 Birou informativ 2 17 100
Debit total (PARTER) 1040
ETAJ
E01 Birou 2 16.5 100
E03 Birou 1 22.7 85
E04 Secretariat 1 10.32 50
E25 Birou tranzit doc. 4 20.84 160
E06 Sala de sedinte 12 28.56 375
E07 Birou 3 2 16.38 90
E19 Sala de mese 10 30.67 325
E20 Birou 4 4 34.08 185
E22 Birou 5 2 17.06 100
E23 Operatori server 2 10.52 80
Debit total (ETAJ) 1550

Specificatii tehnice centrala tratare aer parter


-Debitul total de aer : 1040mc/h (100% aer proaspat)
-Baterie de incalzire: P=20.0kW
-Baterie de racire: P=10.0kW
-Filtre
-Disponibil de presiune ΔP=150Pa
Octombrie 2016
Pag.10 din 11
Specificatii tehnice centrala tratare aer parter
-Debitul total de aer : 1550mc/h (100% aer proaspat)
-Baterie de incalzire: P=30.0kW
-Baterie de racire: P=15.0kW
-Filtre
-Disponibil de presiune ΔP=150Pa

Octombrie 2016
Pag.11 din 11