Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor


MSREI

STRATEGII DE CALITATE ALE FIRMEI ROMPETROL

Autor:

Braşov,2013
CAPITOLUL1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE
MANAGEMENTUL CALITĂŢII SI STRATEGIILE DE CALITATE

Conceptul de managementul calităţii a fost formulat pentru prima dată în anii `50
de Juran J.M. Acesta definea managementul calităţii prin cele trei funcţii principale de
management: planificarea, tinerea sub control si imbunatatirea calitatii1. Ulterior, acest
concept a fost dezvoltat de alţi mari cercetători în domeniu.
Un rol important în dezvoltarea managementului calităţii l-a avut elaborarea unor
standard internaţional in domeniu, care au favorizat creşterea importanţei acordate
calităţii, aceasta devenind principalul criteriu de performanţă al firmei.
Standardele prevăd condiţii şi cerinţe pentru întreg ansamblu de procese din
cadrul firmei, rezultatul constituindu-l implementarea unui sistem de management al
calităţii care să furnizeze încredere că vor fi respectate cerinţele de calitate, asigurând
satisfacerea şi chiar depăşirea exigenţelor clientului.
Calitatea produselor sau serviciilor, reprezintă un obiectiv al firmei în strategiile
de piaţă, dar şi o cale de acţiune pe întreg parcursul proiectării, pregătirii tehnologice, al
procesării producţiei şi al prestării serviciilor, al controlului prin inspecţii, analize,
încercări, probe, până la distribuirea produselor şi asigurarea service-ului de
mentenabilitate
Potrivit literaturii de specialitate, calitatea încorporează un complex de
dimensiuni :
 satisfacerea unei necesităţi;
 respectarea specificaţiilor în cadrul standardul ISO;
 nivelul de satisfacere a cerinţelor beneficiarilor;
 reflectarea mărcii şi a poziţiei pe piaţă;
 un cost mai scăzut pentru o utilitate dată;
 fiabilitate şi disponibilitate în utilizarea produsului;
Prin strategia calităţii, conducerea firmei urmăreşte: satisfacerea cerinţelor
beneficiarilor şi a unor necesităţi sociale; stabilirea nivelului calităţii conform condiţiilor
impuse de cerinţele pieţei şi ale competitivităţii; integrarea calităţii în misiunea firmei şi
obiectivele sale; schimbarea mentalităţii personalului cu privire la asigurarea calităţii
totale, a proceselor, produselor şi a comportamentului resurselor umane.

Tipologia strategiilor calităţii


Strategia performanţei maxime - este promovată de firmele care-şi asumă rolul de
lider de piaţă. Firma dobândeşte supremaţia în calitate prin niveluri de performanţă pe
care le obţin produsele sau serviciile sale.
Strategia dominaţiei prin calitate - necesită păstrarea unei pieţe sau segment de
piaţă care presupune un volum ridicat al vânzărilor şi un nivel ridicat de eficienţă.

1Dr. Joseph M. Juran – “A 35-a Conferinţă anuală a Organizaţiei Europene de Calitate”, Praga, 1991.pg
36
Strategia diferenţierii prin calitate - se bazează pe cunoaşterea formelor de
manifestare şi a nivelului realizării caracteristicilor de calitate a produselor sau
serviciilor.
Strategia diversificării prin calitate - oferă firmei posibilitatea valorificării potenţialului
de cercetare-dezvoltare şi a tehnologiilor diferite, prin care se cuceresc noi pieţe şi se
oferă clase superioare de calitate în raport cu concurenţa.
Strategia concentrării pe un nivel de calitate - este caracteristicăfirmelor care nu pot
sau nu doresc să schimbe un anumit nivel al calităţii dar au capacitatea de al realiza.
Această strategie includecaracteristicile produselor şi serviciilor cunoscute şi acceptate
de un grup definit de beneficiari, existenţa unei reţele de distribuţie,poziţia în cadrul unor
segmente de piaţă, avantajul costurilor asupra concurenţei.
Strategia globală a calităţii - se bazează pe conceptul "sistemul calităţii totale", care
include preocupările managerilor şi executanţilor pentru asigurarea calităţii pe toate
fazele de raelizare a produsului sau serviciului şi de valorificare a funcţionării produsului
la utilizator.
Strategia axată pe costurile calităţii - exprimă intenţia firmei de a accepta alocarea
de resurse financiare activităţilor implicate în realizarea calităţii, cât şi de a controla
nivelul de reducere a profitului datorat cheltuielilor de înlăturare a defectelor
Strategiile aplicate în domeniul calităţii depind de celelalte strategii concurenţiale
adoptate de firmă (de proiectare-dezvoltare, marketing, producţie), si se pot structura în
câteva variante:
 strategie indirectă utilizata când se acordă atenţie doar desfăşurării activităţii
industriale, bazandu-se pe ideea că printr-un management mai bun se obţine o
calitate mai bună;
 strategie imitativă folosita când se aplică în activităţile industriale proceduri
pentru calitate ce au dus la succes în alte firma;
 strategie de certificare, când se implementează procedurile cerute de
standardele pentru calitate (ISO 9000).
 strategie tip → eficienţă mare → strategia calităţii totale
 strategie specifică elaborată pe baza unei filosofii a calităţii proprii şi a resurselor
disponibile.
Standardizarea reprezintă activitatea de elaborare şi implementare a unor
documente de referinţă (standarde) conţinând soluţii referitoare la procese şi la
rezultatele acestora, care au un caracter repetitiv în relaţiiledintre parteneri economici,
ştiinţifici, tehnici şi sociali. Scopul principal alstandardizării îl reprezintă facilitatea
desfăşurării normale a activităţilor în toate domeniile economiei, atât pe plan naţional,
cât şi internaţional.
Din 1960 au fost elaborate numeroase standarde ale sistemului calităţii, de către
diferite ţări şi industrii, pentru a identifica acele elemente care ar trebui să
fie controlate pentru a da încrederea necesară clientului că produsul sau serviciul
comandat va fi livrat conform cerinţelor.
OrganizaţiaInternaţională de Standardizare ( ISO) a elaborat începând din 1987
standardele din seria ISO 9000, care au fost adoptate fără modificări în peste 51 de ţări,
devenind standarde naţionale.Conceptul ISO este acela că standardizarea unor
caracteristici generice ale practicii de management, oferă un beneficiu mutual atât
producătorilor cât şi utilizatorilor de produse.
Primele standarde din seria ISO 9000 au fost elaborate pe principiul acoperirii în
mod diferit a activităţilor din bucla calităţii produsului. Acestea au fost: ISO 9001/1994 –
Model de asigurare a calitatii in proiectare, dezvoltare, productie, instalare, servicii
associate; ISO 9002/1994 – Model de asigurare a calităţii în producţie, instalare şi
servicii associate; ISO 9003/1994 – Model pentru asigurarea calităţii în inspecţie şi
încercări finale.
Principalele standarde internaţionale care definesc astăzi cadrul normativ al
managementului călitaţii şi care au fost adoptate ca standarde naţionale, sub prefixul
SR EN sunt urmatoarele: SR EN ISO 9000/2001 – Sisteme de management al calităţii.
Principii fundamentale. SR EN ISO 9001/2001 – Sisteme de management al calităţii.
Cerinţe. SR EN ISO 9004/2001 –Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea perfomanţelor.

CAPITOLUL2. PREZENTAREA FIRMEI ROMPETROL

Prezentarea firmei
Firma Rompetrol a fost înfiinţată în 1974 ca reprezentant al industriei petroliere
autohtone pe piaţa internaţională şi privatizată prin metoda MEBO în 1993. Prima
achiziţie a firmei este Rafinăria Vega, prin aceasta începând procesul de formare al
Grupului Rompetrol. Anul 2001 este reprezentativ pentru Rompetrol pentru că Grupul
Rompetrol realizează principala sa achiziţie - rafinăria Petromidia, în urma semnării
contractului de vânzare–cumpărare cu Fondul Proprietăţii de Stat2.
Domeniul principal de activitate il constituie prelucrarea titeiului, iar obiectul
principal de activitate este reprezentat de fabricarea produselor rezultate din titei.
Grupul Rompetrol este format din trei entitati de perfomanta: Rafinaria
Petromidia, Rafinaria Vega si Petrochemicals. În cele trei decenii, Petromidia a procesat
o cantitate totală de 80,7 milioane tone de materie primă (77 milioane tone de ţiţei), din
care peste 40% începând cu 2001, momentul în care rafinăria a fost preluată de Grupul
Rompetrol. În anul 2008 a fost înregistrat un record istoric de 4,4 milioane tone de
materie primă prelucrată, de la 3,7 milioane tone în 2007 şi 1,15 milioane tone în 2000
(înainte de preluarea de către Grupul Rompetrol).
Rompetrol Rafinare produce şi comercializează o gamă diversificată de produse
petroliere, de calitate ridicată, pentru un domeniu larg de consumatori, de la persoane
fizice la comapanii mari.
Având o vastă experienţă în acest domeniu compania poate vinde o mare
varietate de produse:
 Benzina Efix şi Benzină Euro plus fără plumb
 Motorina Efix şi Motorina Super Euro 5
 Gaze C5-C6 şi Propan combustibil
 Propilena
 Petrol Reactor Jet A1

2 www.rompetrol.ro
 Cocs de petrol
 Sulf
 Gaz petrolier lichefiat,GPL Auto şi Propan Butan comercial
 Dstilat de vid

Rompetrol Rafinare – Vega Ploieşti nu face parte din categoria rafinăriilor


clasice, producătoare de carburanţi auto, ci este un complex chimic, axat pe obţinerea
de produse de nişă, speciale: solvenţi ecologici, combustibili pentru încălzire, bitumuri
speciale, etc.
Rafinăria Vega Ploieşti a devenit membră a grupului Rompetrol după
achiziţionarea, în 1999, a pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat.Rafinăria Vega
face parte din istoria industriei petroliere din România şi este un reper al progresului de
peste 100 de ani.
Vega, cu o capacitate instalată de prelucrare de 500.000 de tone de ţiţei pe an,
este specializată în prelucrarea de materii prime alternative (naphtha, fracţie C5-C6,
alte fracţii petroliere şi păcură) şi în producţia de solvenţi ecologici, bitum cu destinaţie
specială, carburanţi ecologici pentru încălzire şi alte produse specializate.
Rafinăria dispune atât de instalaţii pentru distilarea atmosferică şi în vid a
ţiţeiului, cât şi de instalaţii de prelucrare a materiilor prime alternative, caracterul său
atipic îi conferă o poziţie importantă în preferinţele clienţilor interesaţi de produse
speciale.
 Rafinăria Vega produce şi comercializează urmatoarea gama de produse
speciale:
Solventi: solvenţi Ecologici-Rompetrol SE, Sloventi Uşori şi Normal Hexan;
 White spirit;
 Combustibili;
 Bitumuri speciale şi bitum modificat cu polimeri.

Rompetrol Petrochemicals, membră a grupului Rompetrol, este una dintre cele


mai dinamice şi inovatoare companii de producţie şi distribuţie a olefinelor în România.
Rompetrol Petrochemicals a devenit, la sfârşitul anului 2002, o entitate distinctă a
Grupului Rompetrol, odată cu separarea producţiei de polimeri de activitatea de rafinare
din Complexul Petromidia.
Compania este unicul producător de polipropilenă din România, reuşind constant
să-şi majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse. Strategia să
dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziţie competitivă pe piaţa internă dar şi
pe cea regională - zona Mării Negre şi a Mării Mediterane, Europa Centrală şi de Est.
Complexul Petrochimic de pe platforma Petromidia a fost construit în anii '80,
folosindu-se atât tehnologii româneşti cât şi străine (UOP, Mitsui, Snamprogetti, Heat
Research Corporation, Pullman Kellogg, etc.), fiind în prezent cea mai modernă unitate
de profil din România.

Poziţii pe piaţă
Activitatea grupului Rompetrol este semnificativă atât la nivel intern cât şi extern.
Lider în domeniul petrolier regional, Rompetrol S.A. este o companie multinaţională, cu
activităţi în 13 ţări şi având o puternică bază operaţională în regiunea Marii Negre şi a
Mării Mediterane.
Complexitatea şi numărul proiectelor executate la nivel global, de-a lungul
timpului, au făcut din Rompetrol cea mai cunoscută marca româneasca pe plan
internaţional.
Cu o cifră de afaceri de aproximativ 6.5 miliarde USD în anul 2010, Rompetrol a
evoluat de la o companie regională de mărime medie, la una dintre primele 20 de
companii petroliere din Europa şi prima afacere globală de succes pornită din România.
Rompetrol este sinonim cu valorile modernităţii, succesului şi spiritului
independent. Brandul Rompetrol a fost construit cu personalitate şi viziune, reflectând în
mod firesc spiritul oamenilor care s-au aflat la temelia să. Pentru că, mai mult decât
produse şi servicii din industria petrolieră, Rompetrol reprezintă esenţa spiritului
inovator şi a dorinţei de perfecţionare traduse prin activitatea dedicată a celor peste
8000 de angajaţi.
Independenţa şi pasiunea pentru calitate sunt cele două valori fundamentale de
la care grupul Rompetrol a iniţiat procesul de dezvoltare a unui business performant pe
oricare dintre pieţele internaţionale.
Prin cele 40 de firme care alcătuiesc Grupul, Rompetrol activează în principal în
rafinare şi marketing, cu implicare în proiecte complementare din explorare şi producţie,
distribuţie, servicii industriale, mentenenta, management al proiectelor, logistică, servicii
de ecologie industrială şi alte servicii conexe, în Franţa, România, Spania şi Sud-Estul
Europei. De asemenea, sunt prezenţi pe piaţa transportului aerian dar şi pe cea a
serviciilor de turism, sau a celor de siguranţă şi protecţie.
Ca un adevărat cetăţean corporatist al lumii, Rompetrol a elaborat şi aplică o
strategie complexă de implicare în evoluţia vieţii comunităţii căreia îi aparţine, în
protejarea mediului şi sprijinirea educaţiei şi culturii din România.
După cum am precizat mai sus, Grupul Rompetrol deţine operaţiuni şi activităţi în
13 ţări, grupate, în principal, în două zone majore. Prima dintre acestea include
România şi regiunea Balcanilor, iar odată cu preluarea companiei franceze Dyneff,
Rompetrol şi-a extins prezenta şi pe pieţele din Franţa şi Spania. Astfel, direcţiile
strategice ale grupului vizează pe de o parte unirea acestor doi poli geografici -
Rompetrol Vest (Franţa şi Spania) şi Rompetrol Est (România şi zona Balcanilor), iar pe
de altă parte de a deveni o companie petrolieră integrată, axata în principal în bazinul
Mării Mediterane.Pentru a creşte performanţele celor 40 de firme membre ale Grupului,
care operează în 13 ţări diferite, ne-am organizat în patru Unităţi de Afaceri (Business
Unit). O astfel de Unitate de Afaceri poate reprezenta o singură unitate operaţională sau
un grup de companii diferite care formează un segment unic de afaceri.
Grupul Rompetrol este prezent cu reţele de vânzare cu amănuntul în şase ţări
europene, formată din 1,063 puncte de vânzare a carburanţilor şi staţii de servicii: 786
în România, prin intermediul companiei Rompetrol Downstream; 135 în Franţa şi
Spania, prin intermediul companiei Dyneff; 57 în Georgia, prin Rompetrol Georgia; 29 în
Moldova, prin Rompetrol Moldova; 56 în Bulgaria, prin Rompetrol Bulgaria.
Furnizori, clienţi, parteneri.
Furnizorii de materie primă din ţară sunt:
 SC.Rompetrol.SA – Punct de lucru Rafinaria Vega- pentru nafta, pacură, materie
primă Cracare Catalitica;
 SC.Rompetrol Petrochemicals SRL. – pentru propan piroliza;
 SC.Viromet SA. – Victoria;
 SC.Izochem Trading SRL. si SC.Chemtransfert SRL. – pentru methanol;
 SC.Prochema România SRL. si Ultex SA. – pentru biodiesel;
 SC.ButanGas România SA. – pentru propan.
Principala materie primă, ţiţeiul, se aprovizioneaza exclusiv din import şi se descarcă
în porturile Constanţa şi Midia. Cea mai mare parte a volumelor achiziţionate de ţiţei are
ca sursa bazinul Mării Negre şi Mării Caspice.

Principalii parteneri la export sunt: Vector Energy AG, Rompetrol Moldova,


Unicoal SPA Italia, Calvi Trade Limited, Transamonia, Steuerman Investitions.
ClienţIi Grupului sunt numeroşi, însă cei mai importanţi sunt: SNP PETROM S.A.
şi S.N.G.N. ROMGAZ MEDIAŞ.
În ceea ce priveşte concurenţa, principalii concurenţi ai Rompetrol Rafinare sunt
OMV-Petrom, Lukoil şi Rafo, Shell, Elf, Mol România.
Alături de Rompetrol Rafinare, primele trei rafinării concurente au un grad de
complexitate ridicat şi aprovizionează piaţa internă cu produse petroliere. Rafo, de
asemenea, procesează ţiţei de import, având dezavantajul unor costuri de transport
mult mai mari decât Petromidia, atât în cazul materiei prime cât şi în cel al exporturilor
de produse finite prin Oil Terminal Constanţa. În plus, nu dispune de o reţea proprie de
distribuţie. Rafinariile Petrom prelucrează în proporţii importante ţiţei autohton, având
acces facil la materiile prime. Cu toate acestea, prognozele de specialitate indică o
diminuare a resurselor interne de ţiţei, ceea ce va duce la reorientarea în anii următori,
către ţiţei importat, ca urmare a scăderii resurselor de materie primă internă.
Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


 Poziţie strategică;  Costuri de operare mai mari
 Grad înalt de automatizare şi comparativ cu ale rafinăriilor din
capacitate ridicată de prelucrare ; regiune;
 Logistica şi reţea naţională de  Scurt istoric în domeniul
distributie en-gross ; petrolier;
 Calitatea produselor conform
standardelor U.E.;  Dependenţă în proporţie de
 Integrarea fluxurilor cu rafinăria Vega, 83% de un singur client (SNP
prin prelucrarea subproduselor ; PETROM SA).
 Acces direct la Canalul Dunăre-Marea
Neagră, prin portul Midia şi la portul
Constanţa;
 Gama variată de produse şi servicii;
 Cele doua Rafinării ale Grupului,
Rompetrol şi Vega acoperă împreună
32% din capacitatea de Rafinare a
României.

Oportunităţi Riscuri
 Proces amplu de modernizare  Dependenţa majoră de
a tehnologiei rafinăriei, factor de furnizorii de utilităţi;
creştere a volumului producţiei şi de  Volatilitatea pieţei
diminuare a pierderilor tehnologice ; petroliere;
 Dispariţia unora dintre  Concurenţa aprigă;
concurenţi;  Creşterea preţurilor în
 Liberalizarea pieţei. special la materii prime.
Primul punct tare din cadrul analizei SWOT se referă la poziţia strategică, astfel,
Grupul Rompetrol deţine foarte multe puncte de desfacere şi propriile rafinării. Gradul
înalt de automatizare şi capacitatea ridicată de prelucrare, se referă la dotarea
rafinăriilor cu echipamente cât mai performante şi o eficienţă mare de producţie. Un alt
punct tare, surprinde organizare foarte bună în ceea ce priveşte distribuţia cantităţilor
mari de produse, iar calitatea produselor pe care le fabrică atinge înaltul standard al
Uniunii Europene. În ceea ce priveşte integrarea fluxurilor cu rafinăria Vega, prin prin
prelucrarea subproduselor, în paralel cu clasica rafinare a ţiţeiului prin care se obţine
benzină şi motorină, rafinăria Vega se ocupă şi cu producerea subproduselor petroliere
sau produselor derivate(cherosen, gaz lampant, obţinerea a diferitelor sortimente a
uleiului). Ultimul punct tare, accesul direct la canalul Dunăre-Marea Neagră, subliniază
faptul că Rompetrol beneficiază şi de condiţii pentru transportul maritim ceea ce aduce
avantaje precum transportul de materii prime sau produse petroliere în cantităţi mult mai
mari, sau faptul că deschide orizontul şi spre alte pieţe externe.
Ca şi puncte slabe, cel mai important se referă la costurile de operare mult mai
mari comparativ cu rafinăriile din regiune, acestea fiind mai ridicate deoarece Rompetrol
nu dispune de resurse energetice proprii. Lipsa unor clienţi de en-gros reprezintă un
punct slab deoarece cantitatea de ţiţei rafinată depinde în proporţie de 83% de SNP
PETROM SA.
În categoria oportunităţi din cadrul analizei SWOT, amintim de gradul de
modernizare a tehnologiei rafinăriei. Periodic, rafinăriile sunt supuse unor realizări
tehnologice, spre exemplu, în 2009, amintim de modernizarea instalaţiei Bitum, din
cadrul rafinăriei Vega. Datorită tehnologiei învechite, unele rafinării concurente nu au
mai făcut faţă în prezent şi s-au retras de pe piaţă (rafinăria Astra Română Ploieşti,
rafinăria Dărmăneşti). Referitor la liberalizarea pieţei, datorită integrării ţării în Uniunea
Europeană, s-au ridicat toate barierele piaţei petroliere, aceasta însemnând puterea mai
mare de extindere pe plan internaţional.
Ca şi riscuri, cel mai important este dependenţa majoră faţă de furnizorii de
utilităţi, aceasta însemnând că procesul de rafinare depinde în principal de furnizorii de
servicii la sondă. Volatilitatea pieţei petroliere se referă la instabilitatea companiilor
petroliere şi terminarea treptată a zăcământului de ţiţei. Datorită numărului ridicat de
companii de profil petrolier şi estimărilor făcute asupra zăcământului de petrol care într-
un viitor îndepărtat se va epuiza, preţul acestuia suferă o continuă creştere.
CAPITOLUL 3. STRATEGIILE DE CALITATE APLICATE PE
SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL SA.
3.1 Strategii de calitate ale firmei
 Strategia globala privind calitatea, siguranţa, sănătatea şi mediul
In 2011, TRG(The Rompetrol Group) lansează o nouă Strategie privind Calitatea,
Siguranţa, Sănătatea şi Mediul pentru a asigura un efort cu priorităţi stabilite, coordonat
şi pe termen lung în domeniul calităţii, siguranţei, sănătăţii şi mediului. Strategia
stabileşte obiective clare, optimizează procedurile de lucru şi sporeşte cunoştinţele
generale şi responsabilitatea în legătură cu aspectele privind calitatea, siguranţa,
sănătatea şi mediul. Firma se axează asupra îmbunătăţirii comunicării externe cu privire
la aspectele şi eforturile TRG privind calitatea, siguranţa, sănătatea şi mediul.
Strategia este actualizată în vederea obţinerii unei tendinţe pozitive. Principalele arii
de interes în legătură cu calitatea, siguranţa, sănătatea şi mediul sunt:
• Consideraţii legate de calitate, sănătate, siguranţa si mediu privind dezvoltarea
produselor petroliere si petrochimice;
• Un mediu de lucru sănătos
• Accidente de muncă şi incidente privind mediul inconjurător
• Consumul si deşeurile
• Energia şi emisiile de CO2
• Sistemul şi auditurile de calitate, siguranţă, sănătate şi mediu
• Comunicare şi instruire
 Consideraţii legate de sănătate, siguranţă şi mediu privind dezvoltarea
produselor petroliere si petrochimice
Dezvoltarea, producţia şi promovarea produselor noi reprezintă elemente centrale
ale activităţii firmei. Calitatea, siguranţa, sănătatea şi mediul sunt luate în considerare
de la bun început în cadrul dezvoltării de noi produse şi procese. Societatea doreşte să
obţină acest lucru prin utilizarea celor mai puţin daunătoare substanţe şi prin alegerea
proceselor care presupun cele mai mici riscuri pentru oameni si mediu. De asemenea,
se realizează evaluari ale riscurilor pentru mediu în legătură cu substanţele chimice şi
materiile prime folosite în cadrul produselor noi şi s-au implementat proceduri care
presupun în mod sistematic aducerea unor îmbunătăţiri legate de calitate, siguranţă,
sănătate şi mediu.
 Un mediu de lucru sănătos
TRG îşi propune planificarea şi dezvoltarea unor procese de lucru care să se axeze
pe prevenirea problemelor legate de sănătate şi siguranţă. Aceste eforturi vizează
îmbunătăţirea atat a stării fizice, cât şi mentale de sănătate. Aceasta include, de
exemplu, gestionarea aspectelor legate de sănătate şi siguranţă atunci când au loc
schimbări majore.
 Accidente de munca şi incidente privind mediul înconjurător
Firma Inregistrează şi analizează datele privind accidentele de munca si incidentele
de mediu care au loc în cadrul TRG. Scopul este de a stabili cauza acestora şi de a
preveni pe viitor accidente şi incidente similare. Se acorda o atenţie deosebită raportării
potenţialelor incidente în vederea prevenirii şi evitării accidentelor şi incidentelor.
 Consumul resurselor şi deşeurile
TRG îşi propune minimizarea consumului de materiale, creşterea volumului de
reciclare şi reducerea deşeurilor. Îmbunătăţirea productivităţii este utilizată drept mod
de reducere a deşeurilor rezultate ca urmare a activităţii de producţie.
 Sistemul şi auditurile de sănătate, siguranţă şi mediu
Sistemul de sănătate, siguranţă şi mediu al TRG este certificat în conformitate cu
standardele ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 şi acoperă majoritatea locaţiilor
noastre. Sistemul şi auditurile ajută societatea să-şi menţină atenţia asupra prevenirii şi
îmbunătăţirilor continue, precum şi să-şi asigure o comunicare activă în legătură cu
aspecte privind calitatea, sănătatea, siguranţa şi mediul.
Pachetele de servicii oferite de ROMPETROL QUALITY CONTROL respectă
standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005. Procedura de acreditare este asigurată de
Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, unicul organism naţional abilitat şi
recunoscut pe plan mondial ca semnatar al protocoalelor de recunoaştere multilaterală
cu I.L.A.C. – International Laboratory Accreditation Convention, E.A. - European
Cooperation for Accreditation şi I.A.F. – International Accreditation Forum. Laboratorul
de Produse Petroliere din R.Q.C. este autorizat de către AFER (Autoritatea Feroviară
Română), pentru încercări specifice produselor feroviare (motorină, uleiuri). Laboratorul
Încercări Materiale este acreditat de către ANR (Autoritatea Navală Română) pentru
încercări mecanice, analize chimice şi analize metalografice, fiind autorizat de către
ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipienţilor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat) pentru încercări mecanice şi tehnologice la materiale metalice,
analize metalografice, analize chimice ale metalelor.
Ca şi exemplu pentru acreditări RENAR putem aminti:
- Încercări şi analize fizice şi chimice la produse petroliere lichide, gazoase şi solide;
- Încercări mecanice şi tehnologice la materiale metalice, analize metalografice, analize
chimice ale metalelor;
- Analize fizico-chimice la apă, sol, nămol;
- Analize de noxe chimice din aer şi noxe fizice (iluminat, microclimat, zgomot)
- Analize biotoxicologice din urină şi sânge
- Analize de amestec exploziv şi oxigen
Legat de autorizările ISCIR acestea sunt înfiinţate pentru încercări mecanice şi
tehnologice la materiale metalice,analize metalografice, analize chimice ale metalelor;
Laboratoarele de Mediu sunt înfiinţate pentru determinarea continutului de oxigen,
dioxid de sulf, hidrogen sulfurat si amestec exploziv; pH, substante extractibile in eter
de petrol, umiditate, substante uscate, pierdere la calcinare, substante minerale din
namoluri, materii in suspensie, sulfuri, amoniu, cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu,
plumb, crom, fier, mangan, mercur, compusi fenolici, produse petroliere si substante
prioritar periculoase din apa.
Institutul National pentru securitate Miniera si Protectie Antiexploziva –
INSEMEX a inmanat laboratorului de toxicologie Certificatul de competenta a
personalului cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatii
industriale cu pericol de atmosfere explozive.
Noxele fizico-chimice determinate de laboratorul toxicologie în conformitate cu
Certificatul de abilitare pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale emis de
către Ministerul Sănătăţii-Direcţia de Sănatate Publică.
Legat de recunoaşterea M.E.C., aceasta pledează pentru integrarea ca parte activă
(laborator de încercări) a Laboratorului de Produse Petroliere în cadrul "Programului
Naţional de Monitorizare a Calităţii Benzinelor şi Motorinelor", iniţiat de Ministerul
Economiei şi Comerţului şi monitorizat de Intertek Caleb Brett (Olanda)
Eforturile continue depuse pentru imbunatatirea calitatii sunt confirmate si de
rezultatele deosebite – certificari de excelenţă – obţinute în diferite testări
interlaboratoare la nivel internaţional: CALITAX (Spania), South-Eastern European
Interlaboratory Study “Water Analysis” (Serbia si Muntenegru) - pentru analize de apa,
aer si sol, InterTek Caleb Brett (Olanda), Institut for Interlaboratory Studies – IIS
(Olanda) si British Petroleum Laboratories - Air BP (Marea Britanie) – pentru analize
produse petroliere.

3.2 Motivarea implementarii strategiilor de calitate


Adoptarea sistemului de management al calităţii (totale) este o decizie strategică
a firmei, decizie de mare importanţă, care este determinată de o serie de factori,dintre
care se mentionează: presiunea clienţilor; cerinţe contractuale; cerinţe ale unor
organisme de reglementare în anumite domenii (cel al construcţiilor industriale, al
construcţiilor de maşini etc.); dorinţa de pătrundere pe noi pieţe de desfacere; dorinţa
de a realiza o departajare faţă de concurenţă; intenţia conducerii de a îmbunătăţi
calitatea; simplificarea auditurilor de monitorizare etc.
Implementarea sistemului de calitate nu determina in mod automat realizarea
unor produse/servicii de calitate, ci asigura doar premizele realizarii constante a unor
produse/servicii conforme cu anumite cerinţe. Crearea sistemului, înseamnă pentru
Romeptrol ţinerea sub control a întregii activităţi, asigurând consecvenţa şi coerenţa,
disciplina şi rigoare.
Astfel managementul are posibilitatea de a cunoaşte în mod operativ starea
sistemului, de a depista problemele dificile, de a le rezolva si a activa continuu sistemul
calitatii.
Implementarea corectă a sistemului calităţii a adus organizaţiei urmatoarele
avantaje:
- creşterea productivităţii şi eficienţei;
- reducerea greşelilor şi în consecinţa a pierderilor;
- reducerea costurilor, creşterea profiturilor;
- creşterea motivarii şi angajării salariaţilor;
- creşterea competitivităţii;
- satisfacţia clienţilor, ce poate duce la lărgirea pieţei de desfacere etc.
Implementarea unui sistem de calitate dă organizaţiei o capacitate ridicată de
reproducere a tuturor proceselor, ceea ce va avea ca efect cel putin menţinerea
nivelului de calitate.
Implementarea sistemului de management al calităţii demonstrează abilitatea de
a construi o afacere de succes, de a crea un mediu sigur de lucru, de a oferi produse şi
servicii ce se ridică la standardele consumatorilor şi respectă cerinţele legislative. Astfel,
motivul principal al implementării strategiilor de calitate este mulţumirea clientului si
alinierea la cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene.
Promovarea imaginii companiei este drept un partener de încredere pentru
anagajaţii şi clienţi prin livrarea produselor şi serviciilor la timp şi la un raport optim
calitate – preţ.
În plus, compania, prin trainingul şi evaluarea sistematică a managementului,
asigură operaţiuni desfaşurate în mod competent şi cu responsabiliatea impactului
acestora atât asupra imaginii, cât şi a serviciilor sale.

3.3 Investiţii realizate


Grupul Rompetrol a investit circa 300 de milioane USD, pentru realizarea unor
proiecte de modernizare şi construcţii ale unor instalaţii noi pe platformele rafinăriilor
Petromidia şi Vega. Programul, aprobat recent de conducerea grupului, prevede o serie
de investiţii tehnologice majore pentru creşterea constantă a calităţii carburanţilor şi
alinierea, în avans, la standardele europene corespunzatoare următorilor 4 ani.
Rompetrol şi-a adaptat acest program cerinţelelor pieţei interne şi comunitare,
schimbărilor din mediul concurenţial, dar şi strategiei proprii de dezvoltare locala şi
regională. Au fost luate in condiţiile privind creşterea calităţii benzinelor şi motorinelor,
reducerea poluării urbane prin eliminarea aditivilor sau altor substanţe toxice din
carburanţi şi creşterea fiabilităţii motoarelor. Toate aceste măsuri dar, în special,
reglementarea privind utilizarea resurselor alternative, vor obliga rafinăriile la investiţii
importante in urmatorii 5 ani.
Pe langă normele europene de calitate şi protecţia mediului au fost avute în
vedere şi reglementările privind utilizarea biocarburanţilor. Introducerea Biodieselului în
compoziţia motorinelor care vor fi livrate pe pieţele internaţionale, începand cu anul
2006, este consecinţa cercetarilor în domeniul resurselor alternative şi regenerabile -
industria de rafinare cunoscând cea mai mare dinamica în promovarea tehnologiilor noi.
Pe termen mediu, cele mai importante proiecte ale Rompetrol urmăresc
obţinerea motorinei la standardul corespunzator şi adaptarea, în producţie, a raportului
motorină/benzină cerinţelor viitoare de piaţă. La instalaţiile şi echipamentele noi vor fi
luate în calcul materiile prime recomandate pentru creşterea indicilor de calitate,
diminuarea componenţilor nocivi şi optimizarea proceselor.
Rompetrol va urmări valorificarea superioară a unor produse şi subproduse,
creşterea gradului de siguranţă în exploatarea instalaţiilor şi utilajelor, reducerea
consumurilor specifice de materii prime şi de energie şi conducerea centralizată a
activităţilor rafinariei prin intermediul calculatoarelor de proces.
Rompetrol, care s-a impus pe piaţa românească şi pe pieţele regionale prin
calitatea produselor sale, urmăreşte nu numai menţinerea poziţiei de lider dar şi
asigurarea condiţiilor optime pentru exportul carburanţilor proprii în zone în care se
impune respectarea standardului european.
Grupul Rompetrol a decis să aplice în avans normele stabilite la nivelul
membrilor U.E. în privinţa obţinerii unor cantităţi de benzine şi motorine cu 50 ppm.
Aceeasi strategie a facut ca, in urma investitiilor de peste 100 milioane USD, realizate
dupa privatizarea rafinariei Petromidia, Rompetrol să introducă, în premieră pe piaţa
romanească o gamă completă de carburanţi auto de tip EURO 3 si EURO 4.
O alta investiţie importantă este aceea ca Grupul Rompetrol a alocat la începutul
anului 2012 aproximativ 80 milioane USD pentru creşterea gradului de protecţie a
mediului pe platforma Petromidia. Valoarea totală a investiţiilor realizate de Rompetrol
în ultimii 6 ani în tehnologie şi mediu se ridică la circa 600 milioane USD.
Grupul va sprijini în continuare dezvoltarea activităţilor companiile prezente pe
platforma Petromidia, în condiţii de maximă eficienţă tehnologică şi de protecţie a
mediului. Este o datorie morală atât a companiilor cât şi a angajaţilor Rompetrol pentru
protejarea Mării Neagre şi a lacului Sutghiol, a biosferei Deltei Dunării şi a ecosistemului
aferent canalului Midia, precum şi a localităţilor Năvodari, Corbu şi Constanţa.
Principalele 2 companii ale Grupului prezente pe platforma Petromidia,
Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Petrochemicals, deţin încă din 2006 autorizaţia
integrată de mediu, în acord cu normele internaţionale în vigoare (IPPC - Directiva
europeană privind prevenirea şi controlul integrat al poluării). În plus faţă de obligaţiile
legale, companiile au adoptat şi certificat în mod voluntar în aceeaşi perioadă sistemul
integrat de management al calităţii, sănatăţii şi securităţii în muncă şi al mediului,
conform standardelor internaţionale ISO 9001/2000, ISO 14001/2004 şi a specificaţiei
tehnice OHSAS 18001/1999.
Încă de la privatizarea rafinăriei Petromidia (Rompetrol Rafinare Constanţa,
RRC) în 2001, Grupul a alocat aproximativ 225 milioane USD pentru realizarea de
investiţii tehnologice şi de mediu, dintre care aproximativ 40 milioane USD au
reprezentat investiţii directe pentru protecţia mediului. Până în 2010, nivelul total al
investiţiilor se va majora cu aproximativ 250 de milioane USD, obiectivele principale
fiind atingerea excelenţei în domeniul rafinării petrolului şi majorarea capacităţii de
rafinare la 5 milioane tone/an.
Printre proiectele de mediu realizate de Rompetrol Rafinare se numără şi
reabilitarea sistemului de drenaj interior pentru protejarea apei subterane şi implicit a
lacului Sutghiol şi a Mării Negre, precum şi implementarea unui sistem integrat de
monitorizare a indicatorilor de mediu (apă, aer, sol).
De asemenea, compania Ecomaster Servicii Ecologice a finalizat cu succes încă
din 2006 proiectul de modernizare a staţiei de epurare a apelor uzate de la Rompetrol
Rafinare, prin care s-a majorat eficienţa de îndepărtare a poluanţilor din apele uzate, de
la o medie de cel mult 70%, înainte de modernizare, la peste 96% în prezent. Staţia
colectează şi tratează fluxurile de ape industriale şi menajere impure aferente platformei
Petromidia şi oraşului Năvodari.
Pentru monitorizarea indicatorilor de mediu dar şi pentru asigurarea de analize
industriale, Grupul a creat în 2004 compania Rompetrol Quality Control, care asigură în
timp real monitorizarea surselor de poluare şi a factorilor de mediu, evaluarea
impactului asupra mediului (apă, aer, sol) a activităţilor industriale şi asistenţă de
specialitate în cazul evenimentelor ecologice.
O altă măsură adoptată de Rompetrol pentru protejarea Mării Negre este şi
stabilirea unui parteneriat între Rompetrol Logistics şi Autoritatea Navală Română
pentru asigurarea respectării cu stricteţe a standardelor şi legislaţiei în vigoare cu privire
la fluxul de produse petroliere prin danele 4 şi 9 aferente portului Midia, înspre şi
dinspre rafinărie.
În acest an, Grupul va finaliza construcţia unui nou terminal marin în largul Mării
Negre, valoarea investiţională a proiectului fiind estimată la peste 90 milioane euro.
Proiectul tehnic aferent construcţiei a necesitat atât diverse studii geotehnice şi
geofizice pentru zona de amplasare a conductei, cât şi toate datele de mediu
disponibile privind regimurile vânturilor, valurilor, temperaturii apei şi cutremurelor.

3.4 Rezultate, calcul de eficiență contabilă


Rompetrol Petrochemicals, prin calitatea serviciilor oferite, a reuşit calificarea de
sorturi de LDPE(Low-density polyethylene) şi HDPE(High-density polyethylene)
împreună cu liderul mondial de pe piaţa polimerilor, Dow, firmă cu care este încheiat un
parteneriat pe termen lung. Prin serviciul “Asistenţă Tehnică la Client” s-au obţinut în
timp real informaţii referitoare la comportarea în prelucrare a produselor companiei.
De asemenea, s-a extins domeniul de încercări efectuate de Laboratorul
Petrochemicals prin aplicarea noilor tehnici de laborator datorate achiziţionării de
echipamente noi, actualizării standardelor şi aplicării legislaţiei în vigoare.
Prin activităţile specifice QHSE desfăşurate în cadrul companiei s-au asigurat:
• menţinerea certificărilor sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi
securitate ocupaţională;
• certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
• menţinerea programului de îmbunătăţire a culturii safety DUPONT:
Gama produselor comercializate respectă standardele de calitate şi de mediu în
vigoare în Uniunea Europeană, acest fapt susţinând consolidarea poziţiei şi a prezenţei
Rompetrol Rafinare pe pieţele radiţionale de referinţă. Achiziţiile de ţiţei în s-au derulat
exclusiv prin Vector Energy. Vânzările de carburanţi pe cele două canale de distribuţie,
intern şi extern, au fost relativ echilibrate, piaţa din România absorbind aproximativ 53%
din totalul volumelor de produse finite comercializate. Vânzările produselor Rompetrol
pe piaţa internă au fost mai mari decât în anii anteriori pe fondul creşterii cererii de
carburanţi auto ca rezultat al creşterii semnificative a parcului auto care a condus la o
creştere importantă a vânzărilor decarburanţi auto comercializaţi prin reţelele de
benzinării.
Pe piaţa externă, vânzările au avut ca destinaţii atât spaţiul comunitar, cât şi
spaţiul non-comunitar. Vânzările intracomunitare au reprezentat aproximativ 29% din
totalul vânzărilor pe piaţa externă. Cea mai mare parte a vânzărilor de carburanţi auto a
avut ca destinaţie spaţiul non-comunitar, totul bazându-se pe monitorizarea şi
controlarea calității carburanţilor pe întregul lanţ logistic, de la rafinărie şi până în
rezervorul clientului. Acest sistem, unic în România, se bazează pe marcarea la nivel
molecular a carburanţilor, pe un sistem de sigilii electronice aplicate atât pe mijloacele
de transport, cât şi în spaţiile de depozitare, coordonate de un centru unic
de control, amplasat la sediul central. Prin intermediul acestui sistem, se exclude
aproape total riscul de alterare a calităţii carburanţilor. Investiţia în sistemul Advanced
Quality Control a fost de circa 7 milioane USD.
Pe segmentul de vânzări, vânzările de carburanţi se desfăşoară prin intermediul
a 6 depozite (Arad, Craiova, Mogoşoaia, Şimleul Silvaniei,Vatra Dornei, Zărneşti). Prin
poziţionarea lor strategică, reţeaua de depozite acoperă operaţional întreg teritoriul ţării.
De aici, carburanţii sunt transportaţi zonal atât către propria reţea de distribuţie, dar şi
către importante firme de transport şi construcţii. Totodată, cu premisa investiţiei
continue în calitate, Rompetrol a lansat în ultimii ani două tipuri de carburanţi premium,
din gama ALTO, aceştia fiind destinaţi sporirii peformanţelor motorului. Benzina Alto
101 va reprezenta un etalon în acest sens, alături de motorina Alto 55. Aceşti
combustibili de top vin în întâmpinarea clienţilor Rompetrol, deja obişnuiţi cu un
standard ridicat de calitate.
În ceea ce priveste calitatea produselor, Rompetrol și-a continuat activitatea
începută din 2008 cu privire la producţia de benzină Euro 5 (sulf în concentraţie mai
mică de 10 ppm), compania producând şi comercializând încă din 2005 motorină Euro
5. Mai mult, a fost dezvoltat şi implementat Advanced Quality Control, un sistem unic de
garantare a calităţii carburanţilor, de la poarta rafinăriei până în rezervorul clientului.
Aceste rezultate susțin intenția companiei de a-și fideliza clienții, dar și de a
extinde cota de piață, beneficiind de vizibilitatea mărcii Rompetrol.
La nivel corporativ se continuă oferirea de suport necesar unităţilor operaţionale,
în vederea:
• înţelegerii nevoilor consumatorului şi a tendinţelor de dezvoltare a pieţelor;
• alinierii strategiei locale de construcţie a mărcilor, la strategia generală, asigurând o
colaborare consistentă şi coerentă;
• identificării oportunităţilor existente şi definirii strategiei de constituire a avantajului
competitive;
• definirii perspectivei promisiunii de valoare pe segmente relevante de piaţă, astfel
încât să asigure creşterea cotei de piaţă şi securizarea avantajului competitive;
• dezvoltării unor programe/proiecte strategice capabile să susţină obiectivele asumate
aici incluzând managementul magazinelor și restaurantelor din staţiile de servicii;
• implementării strategiei de comunicare, precum şi validării eficienţei acesteia.
Conform Rompetrol Quality Control (R.Q.C.), divizia de laboratoare a Grupului
Rompetrol, a susţinut efortul constant al companiei de a identifica şi implementa cele
mai sigure şi performante metode de protecţie a mediului şi de asigurare a calităţii
produselor.
Rezultatele obţinute de RQC, determinate de acurateţea proceselor şi a
rezultatelor analizelor efectuate, au stat la baza încheierii unor parteneriate cu firme
importante din diverse domenii de activitate. Astfel , semnarea contractului de
monitorizare a factorilor de mediu cu ARCELOR MITTAL Galaţi, cel mai mare combinat
siderurgic din România, a însemnat atât o creştere a veniturilor companiei, cât şi
consolidarea poziţiei RQC pe piaţa analizelor industriale.
Obiectivul RQC de a câştiga şi a menţine încrederea clienţilor şi organizaţiilor
interesate în competenţa şi în calitatea serviciilor prestate, a fost realizat începând cu
anul 2008 prin obţinerea certificărilor de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi QHSAS 18001,
asigurându-se astfel premisele unei dezvoltări continue pe piaţa specifică.
La nivelul optimizării operaţionale, compania a demarat procesul de informatizare a
activităţii din laboratoare prin implementarea LIMS (LABORATORY INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEM), proces ce permite obtinerea de informatii în timp real,
transmiterea și analiza acestora cu un grad mare de acurateţe.
În prezent, RQC continuă colaborarea cu Ministerul Economiei şi Finanţelor în
proiectul cu finanţare europeană „Sistemul de monitorizare calitativă şi cantitativă
pentru benzină şi motorină”. Proiectul constă în prelevarea de probe, analize, verificări
privind respectarea condiţiilor Uniunii Europene de introducere pe piaţa din România a
benzinei şi motorinei. De asemenea, compania a semnat tot cu Ministerul Economiei şi
Finanţelor un contract de efectuare de analize pentru determinarea conţinutului de sulf
din combustibilii lichizi. Compania RQC este în continuare un partener competent
pentru cele mai importante firme de inspectori independenţi ce activează pe platforma
portuară Constanţa, pentru efectuarea analizelor specifice de produse petroliere
importate/exportate prin portul Constanţa. Laboratoarele de Mediu au devenit o
alternativă tot mai solicitată de companiile din zona Dobrogei pentru monitorizarea
actorilor de mediu specifici (ape, aer, sol), dar şi din alte zone alte ţării, în prezent
efectuându-se analize pentru clienţi din zona Banatului, Munteniei, Olteniei şi sudul
Moldovei.
Toţi carburanţii auto comercializaţi (Benzina Euro Plus fără plumb, Benzina
Premium E4, Benzina Euro Super 98 fără plumb, Benzina Efix, Motorina Super Euro 4,
Efix Diesel, Motorina Euro 5, Carburanţi pentru automobile - GPL) au fost inspectaţi de
către reprezentanţii RAR prin planul de supraveghere. S-au obţinut documentele
(Certificat de Conformitate, Licenţă) care permit introducerea pe piaţă a acestor
produse. S-a monitorizat permanent calitatea produselor aprovizionate la recepţie, pe
fluxul de fabricaţie şi la livrare, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele legale şi
ale firmei.
Activitatea de Trading şi-a intensificat eforturile de optimizare a operaţiunilor de
achiziţii materii prime şi vânzări produse finite, înregistrând o dinamică susţinută de
creştere a volumului de ţiţei aprovizionat cu 18% faţă de 2011 şi o creştere a vânzărilor
de produse finite (cu cca. 9%). Achiziţiile de ţiţei se derulează prin Vector Energy.
Gama produselor comercializate este conformă standardelor de calitate şi de mediu în
vigoare în Uniunea Europeană, acest fapt conducând la consolidarea poziţiei şi
prezenţei Rompetrol Rafinare pe pieţele tradiţionale de referinţă în domeniul petrolier. În
vederea scăderii consumurilor de energie electrică şi totodată al costurilor de
mentenanţă, s-au montat în instalaţii convertizoare de frecvenţă la motoarele de
acţionare ale pompelor.
Unitatea de Trading şi-a consolidat poziţia în cadrul Grupului Rompetrol, având
ca obiectiv optimizarea activităţii de aprovizionare cu materie primă şi a distribuţiei
produselor finite, prin eficientizarea managementulului stocurilor si a planificării
vânzărilor de produse şi ţiţei. Vector Energy, compania de trading a Grupului, a devenit
singurul furnizor de ţiţei al rafinăriei Petromidia. Eforturile coordonate ale unităţilor de
afaceri trading și retail au avut ca rezultat volume mai mari de produse vândute pe piaţa
internaţională, o extindere a portofoliului de clienţi, precum şi asigurarea furnizării cu
materie primă a operaţiunilor.
În ceea ce privește activitatea de retail, Grupul Rompetrol şi-a continuat
expansiunea pe piaţa din România, deţinând o importantă cotă de aproximativ 24% din
piaţa de consum. Volumul vânzărilor cu amănuntul a înregistrat o creştere medie,
aceste rezultate fiind susţinute de extinderea constantă a numărului de staţii, în special
„Rompetrol Baze Interne” şi „Rompetrol Expres”, precum şi de creșterea parcului auto.
Grupul şi-a mărit vizibilitatea pe piaţă printr-un efort continuu de îmbunătăţire a
ofertei de produse şi servicii şi prin adaptarea politicilor comerciale, având ca rezultat
creşterea numărului de clienţi în staţiile de distribuţie Rompetrol. Segmentul de clienţi
corporativi a înregistrat, de asemenea, o evoluţie pozitivă, susţinut de servicii noi oferite
sub brandul Fill&Go, cum ar fi Fill&Go Road Assist, un serviciu de asistenţă rutieră
destinat tuturor clienţilor Rompetrol sau produse care susţin o mai bună eficientizare şi
administrare a flotelor auto. În această categorie se înscrie şi Fill&Go Fixed Unit de 9
m3 sau 20 m3, care permite atât un control total al alimentărilor cu carburant prin
intermediul unui sistem performant de monitorizare, cât şi un acces direct la sursa de
combustibil.
În ciuda contextului economic dificil şi a condiţiilor specifice de pe piaţă
(desfăşurarea unor evenimente sociale care au influenţat vânzările, tendinţa lanţurilor
de hypermarketuri de a dezvolta vânzările de combustibil, condiţiile dificile de creditare
pentru clienţi), activitatea de vânzare en-gros şi-a păstrat cota de piaţă.
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primul semestru al acestui an pierderi de
131.837 milioane dolari, de două ori mai mari față de cele din perioada similară a anului
trecut, care s-au ridicat la 63,71 milioane dolari.
Compania a avut în primele șase luni o cifră consolidată de afaceri de
aproximativ 2,3 miliarde dolari, în scădere cu 6% față de nivelul obținut în aceeași
perioada din 2011.
Rezultatul operațional a scăzut de la un nivel pozitiv de 49,3 milioane dolari în
semestrul I din 2011 la un nivel negativ de 29 milioane dolari în primele șase luni ale
anului. Această scădere a fost cauzată de reducerea cererii de produse petroliere pe
piața internă și internațională și, implicit, a marjelor și a volumelor comercializate de
companie. Valoarea totală a exporturilor realizate de Rompetrol Rafinare (Rompetrol
Rafinare - rafinăriile Petromidia și Vega, Rompetrol Petrochemicals și Rompetrol Gas)
în perioada ianuarie - iunie s-a ridicat la 925 milioane dolari. În prima jumătate a acestui
an, Rompetrol Rafinare a contribuit cu 578 milioane de dolari la bugetul României.
Vânzările de carburanți ale companiei în perioada ianuarie - iunie s-au ridicat la
peste 1,3 milioane tone, 50% din carburanții comercializați fiind livrați la export.
Cifra de afaceri consemnată de segmentul de distribuție în primul semestru a fost de
1,22 miliarde dolari, în scădere cu 7% față de nivelul atins în perioada similara din 2011.
În aceeași perioadă, rezultatul operațional s-a diminuat cu 63%, de la 18 milioane dolari
la 6,7 milioane dolari, pe fondul scăderii cererii de produse petroliere la nivel intern si
internațional.
În trimestrul al doilea din 2012, cantitatea de materie primă procesată de
Rompetrol Rafinare (rafinăriile Petromidia și Vega) a fost de 1,03 milioane tone, cu 7%
mai mică comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, din cauza condițiilor
nefavorabile de piață. Ca urmare, cantitatea totală de materie primă procesată de
Rafinaria Petromidia în primele șase luni ale lui 2012 a fost de 1,97 milioane tone, cu
5% mai mică decât în semestrul I din 2011.
Această evoluție a determinat la nivelul companiei, atât o scădere cu 5% a
vânzărilor de carburant, de la 674.000 tone în primul semestru 2011 la 641.000 tone,
cât și o reducere a marjelor comerciale cu 29% în cazul segmentului de retail și cu 46%
pentru en-gros și parteneri.

3.5 Previziuni
Planul de dezvoltare pentru 2012 include:
• îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii desfăşurate în conformitate cu cerinţele şi
normele Uniunii Europene după finalizarea implementării LIMS(laboratory information
management system);
• extinderea activităţii de cercetare în domeniul surselor de energie nepoluante sau mai
puţin poluante (ecologice);
• introducerea în lista curentă de servicii oferite a analizei bioetanolului, produs ecologic
ce urmează a fi introdus în combustibili ca o alternativă pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră provenite din transporturi, precum şi a analizelor cu numărare de
particule pentru petrol;
• obţinerea de la Ministerul Sănătăţii Publice a certificării pentru efectuarea analizelor de
apă potabilă în cadrul laboratorului de mediu şi a determinărilor de noxe profesionale
pentru laboratorul de mediu situat pe platforma Vega Ploieşti;
• menţinerea şi extinderea acreditării si recunoaşterii pentru noile metode de analiză şi a
serviciilor de inspecţii cantitative şi calitative la produsele petroliere şi mediu, în vederea
consolidării relaţiilor cu clienţii non-grup deja existenţi în portofoliu şi atragerea unor noi
clienţi.
În ceea ce privește mediul de afaceri din anul 2012, nivelul cotațiilor internaționale
ale țițeiului și ale produselor petroliere, precum și în baza planului de producție și a
planului de vânzări, compania estimează obținerea unei marje brute în valoare de
155.742 mii USD și a unui profit operațional, neafectat de cheltuiala cu amortizarea, în
valoare de 23.181 mii USD.
Din punct de vedere al piețelor de destinație a produselor rezultate, s-a urmărit
realizarea strategiei Grupului în regiune și creșterea volumului cantităților de benzină și
motorină vândute în România cu 29%, media lunară a vânzărilor prognozate fiind de
214.379 tone la intern, și 145.234 tone la extern.

Vânzări 2012 Intern (mii tone) Export (mii tone) Total (mii tone)
Total produse din 2573 1743 4315
care:
Benzine 481 861 1342
Petroluri 217 - 217
Motorine 1279 667 1946
Combustibil lichid 5 - 5
ușor
Păcură 98 78 176
Distilat de vid - - -
Gaze 48 - 48
Propilenă 124 - 124
Gaz petrolier 166 62 228
lichefiat
Cocs 154 36 190
Sulf - 39 39

Planul de producție pentru anul 2012 prevede procesarea a 4641 mii tone de materii
prime, din care 4397 mii tone țiței și 243 mii tone alte materii prime.
Țiței și alte materii prime – medie 13.413
zilnică (tone), din care:
Țiței – medie zilnică (tone) 12.710
Alte materii prime – medie zilnică (tone) 703
Nr. zile de funcționare 346

De asemenea, s-a mai prevăzut o oprire programată a instalațiilor rafinăriei în


luna octombrie-noiembrie pentru o perioadă de 20 de zile, care prevede în principal
înlocuirea catalizatorilor pentru HPR, HPM, HDV și regenerarea catalizatorilor RC.
Capitalul de lucru necesar achiziționării de materii prime se va asigura din surse
proprii și din surse de finanțare atrase.
În condiții de criză, când majoritatea firmelor își restrâng activitatea sau se
închid, societatea Rompetrol Rafinare a prognozat un profit operațional înainte de
cheltuielile cu amortizarea și depreciera în valoarea de 34,04 milioane USD.
Previziunile pentru elementele de cheltuieli au fost efectuate luând în
considerare: normele de consum, planul de producție, sezonalitatea consumului
utilităților, cheltuielile cu materiale auxiliare și contractele încheiate cu furnizorii.
Concluzii şi propuneri

În urma studiului de caz efectuat, a rezultat faptul că societatea a pus un accent


deosebit de important pe siguranţa şi calitatea mediului înconjurător, având în vedere
noxele dăunatoare pe care le emană autoturismele. Dezvoltarea, producţia şi
promovarea produselor noi reprezintă elemente centrale ale activităţii firmei. Calitatea,
siguranţa, sănătatea şi mediul sunt luate în considerare de la bun început în cadrul
dezvoltării de noi produse şi procese. Societatea doreşte să obţină acest lucru prin
utilizarea celor mai puţin dăunatoare substanţe şi prin alegerea proceselor care
presupun cele mai mici riscuri pentru oameni şi mediu. De asemenea, se realizează
evaluări ale riscurilor pentru mediu în legătură cu substanţele chimice şi materiile prime
folosite în cadrul produselor noi şi s-au implementat proceduri care presupun în mod
sistematic aducerea unor îmbunatăţiri legate de calitate, siguranţă, sănătate şi mediu.
Pachetele de servicii oferite de Rompetrol Quality Control respectă standardul SR
EN ISO/CEI 17025:2005. Aşadar, eforturile continue depuse pentru îmbunătăţirea
calităţii sunt confirmate şi de rezultatele deosebite, certificări de excelenţă, obţinute în
diferite testări interlaboratoare la nivel internaţional.
Referitor la propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii societăţii Rompetrol SRL,
implicit a calităţii, se pot identifica următoarele:
 introducerea de aditivi anti-îngheţ pe timpul iernii pentru a evita problemele
aduse de acest anotimp şoferilor prin congelarea combustibilului;
 o atenţie sporită acordată depozitării şi transportului produselor în staţiile peco,
acest lucru însemnând reducerea până la zero a existenţei unei cantităţi de apă
în recipientele de depozitare şi transport;
 înnoirea mijloacelor de transport, mai precis a cisternelor rutiere şi vagoanelor
feroviare care aparţin companiei, deoarece cele existente au un grad de uzură
ridicat, ceea ce poate duce uneori la periclitarea produselor transportate.
Conceptul de calitate în economia contemporană, de competiţie, este proprie omului
şi activităţilor sale definind locul şi rolul acestora. Calitatea este atât un scop cât şi un
rezultat, o ştachetă care este atinsă şi depăşită prin calitatea factorilor care realizează
proiectarea, executarea şi distribuirea produselor şi prestarea serviciilor.
BIBLIOGRAFIE

 Dr. Joseph M. Juran – “A 35-a Conferinţă anuală a Organizaţiei Europene de


Calitate”, Praga, 1991.
 www.rompetrol.ro