Sunteți pe pagina 1din 64

18.

401 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, spete civile si penale grele, 24. Consultant credite bancare Oferim 32. Evaluari Imobiliare impozitare
garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu servicii de consultanta si interemediere Anevar GEV500, oriunde in Romania,
preiau decat cazuri pe care pot sa le pentru obtinerea unui credit bancar de Evaluare cladiri pentru impozitare, fuzi-
rezolv. Asigur interventii in dosare. 50 {; nevoi personale. Steregerea din biroul de une, vanzare-cumparare, mostenire,
(0773.995.044 credit. Rel la tel. Cristi. notar. Avem experienta de peste 20 ani si
chiricamarian13@yahoo.com cristi.lipan88@gmail.com; experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar
(0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172
14. Birou autorizat contabilitate, contact@romaniabook.ro
salarizare, audit, Birou autorizat contabili- 25. Contabil expert ofer servicii com-
tate si audit oferim servicii de calitate in plete de contabilitate, resurse umane, 33. Evaluator ANEVAR apartamente,
Acte, avoca¡i, Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tar-
ife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; consultanta fiscala, semnatura digitala,
bilant certificat CECCAR, declaratii fis-
case, spatii comerciale, hale industriale,
terenuri, plantatii. www.evaluatoranevar-
70 L; (0726.153.129 expertcontabilceccar.ro (0762.599.829
cale, preturi avantajoase. www.eucon-
contabili, notari office@unicornconsulting.ro
tabil.ro 100 L; (0722.657.989/
0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com
34. Evaluator imobiliar servicii de evalu-
15. Birou expert contabil autorizat CEC- are imobiliara Anevar pentru impozitare;
1. Absolut accesibil firma autorizata
CAR ofer servicii contabilitate completa (0725.263.827/ 0755.104.004 ramona-
bazate pe profesionalism si seriozitate. 26. Contabil expert ofer servicii de con-
CECCAR ofera servicii complete de con- condrat.com@gmail.com
Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabili- tabilitate, consultanta fiscala, declaratii
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- tate, consultanta fiscala, resurse umane, lunare, revisal, resurse umane, semnatura
cat, contracte de munca revisal, declaratii 35. Expert contabil Bucuresti sector 2
servicii salarizare (0766.529.524 digitala, bilant certificat CECCAR, preturi Bucur Obor Expert contabil autorizat
fiscale lunare, semnatura digitala, nuta.georgeta@gmail.com avantajoase, 100 L; (0722.657.989/
refacere contabilitate, 100 L; CECCAR Bucuresti sector 2 Bucur Obor
(0722.657.989 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, ofera servicii de consultanta fiscala, ser-
16. Cabinet de avocat specializat in euroexpertmng@gmail.com vicii contabile, depunere situatie financiara
euroexpertmng@gmail.com, drept penal ofera asistare si reprezentare
www.eucontabil.ro la ANAF, reprezentare control, resurse
in cauze in fata instantei sau altor institutii 27.Contabilitate completa umane. 150 L; (0773.883.055/
ale statului, cu posibilitate de deplasare in 021.253.19.85
2. Acte infiintare firma, cesiuni, sedii, provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 Societate de contabili-
expert contabil, contabilitate completa, hosugabrielanetwork@gmail.com
bilant, balanta, declaratii, salarii, Revisal,
av.laura.malita@gmail.com tate sector 6. Servicii
certificare bilant, semnatura electronica oferite: evidenta contabi- 36. Expert contabil judiciar, cenzor eval-
17. Cabinet de avocat, ofera asistenta si uatori ANEVAR firma expertiza contabila,
50 L; (0751.208.000/ 0724.543.730 reprezentare in fata instantei sau altor la completa, servicii de autorizata CECCAR Bucuresti, expert
institutii ale statului, consultatii juridice in personal si salarizare, judiciar, servicii contabile pt firme mari si
3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte materiile drept administrativ, drept civil,
lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret reglare fise fiscale Anaf. mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru
drept comercial, dreptul familiei. start-up preturi pornind de la 100 Lei/
minim, schimb sediu, activitate, asociati, (0723.700.700/ 0741.113.454
capital, administrator. 3 zile, consultanta Tel, site: luna, 100 L; (0745.358.263/
gratis Autorizare la Primarie DSV DSP 18. CabinetAvocat consultatii www.contabilitate-tcp.ro 0746.125.266
ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 juridice si reprezentare Consul- 100 L; (0723.944.436 rodica_stanica@yahoo.com
tatii juridice si reprezentare in
4. Acte firma, liderii pietei infiin- instanta, infiintari firme, PFA, camelia 37. Expert Contabil Judiciar, Cen-
tari firme, Reinvent Consulting: zor, Evaluator Anevar Intocmire
infiintari firme, gazduire sedii
intreprinderi individuale,modifi- @contabilitate-tcp.ro Expertize Contabile judiciare si
cari la actele firmelor, cesiune extrajudiciare, contabiliate finan-
sociale Bucuresti si Ilfov, modifi- parti sociale, mentiuni ONRC. 28. Contabilitate consultanta fiscala,
cari acte Registrul Comertului, Drept civil. Dreptul familiei. ciara, bilant contabil, declaratii,
inchideri firme, contabilitate. resurse umane, Ofer servicii prompte si consultanta financiara; raport de
(0784.412.333/ 031.108.54.49 profesionale de consultanta fiscala si con- cenzor, dosar radiere societate
www.reinventconsulting.ro. 190 L; office@avmichinici.ro
(0733.054.817/ 021.318.69.60 tabilitate completa, inclusiv primara, finan- comerciala (0762.599.829/
marketing@reinventconsulting.ro 19. Cadastru, intabulare apartamente
ciara, inventare, bilanturi, declaratii, 031.430.31.42
250 lei, terenuri, constructii noi, dezmem- deconturi, refaceri evidente, Revisal, gguzinschi@yahoo.com
Acte firme gazduire
5. brari, actualizari, energetic, extrase, salarizare, (0770.937.942
urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 moscuadniel@yahoo.com 38. Gratuit ofer consultanta juridica per-
sediu social, infiintari soanelor cu venituri mici; (0724.492.063
societati, modificari acte 20. Cauti contabil? Bilanturi, declaratii, 29. Contabilitate, servicii com-
pentru Registrul Comer- servicii de salarizare si personal - relatia plete de contabilitate si 39. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/
cu ITM, refacere evidente contabile, acte intocmirea situatiilor financiare sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru,
tului, infiintari plus sedii Registrul Comertului. Ma deplasez la pentru toate tipurile de societati gazduim sedii sociale, suspendare/ reacti-
sociale, etc., www.infiin- sediul/ punctul de lucru al clientului; 100 comerciale, detalii pe www.biroul- vare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, per-
tari-firme-bucuresti- L; (0765.065.630 contabil.ro 100 L; (0725.316.318 mise sedere straini, vize, avize munca,
lissaionita@yahoo.com office@biroulcontabil.ro actiuni instante; (0720.615.062/
ilfov.ro (0767.429.878 www.biroulcontabil.ro 031.434.05.61
21. Certificat Energetic, Audit energetic. convenientconsulting@yahoo.com
6. Acte notariale, Legalizari acte, http://www.convenient.ro
traduceri acte/ apostila/ suprale- Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, 30. Contabilitate, fiscalitate, salarizare,
galizare; cadastru/ intabulare; atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii contabilitate, servicii complete pentru soci-
Regionale si Administratiei Publice), spe- 40. Infiintare firma, SRL, PFA,IF-
certificari -data certa; legalizari etati comerciale, pentru persoane fizice Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari:
semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan cialitatea Constructii si Instalatii. autorizate si asociatii de proprietari. Verifi-
(0767.880.000 siaenergy@yahoo.com SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi
silvic; depozite; acte societati cam evidente si daca este cazul facem incepand de la 250 lei. Oferim serivicii
comerciale/ asociatii corectiile necesare; 250 L; complete de infiintari, modificari, radieri
22. Certificate energetice Garsoniera -
(021.320.80.27/ 0748.115.411 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 (0726.206.024 firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2.
notariatconcordia@gmail.com camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. contabilitate.vp@gmail.com 250 L; (0727.585.518
7. Agentia Permanent Assistance
Casele - 230 lei. (0799.740.544 31. Contabilitate, lichidare soci-
consultanta@pinamix.ro
presteaza servicii de plasare si office@mauwis.ro etati comerciale expert contabil, 41. Infiintari de firme Activitati
selectare personal intern / 8 ore 23. Certificate energetice efectuam, prestez servicii de evidenta con- fiduciare, consultanta in afaceri,
pentru menaj, ingrijire copii, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. tabila, depunere declaratii, certifi- fiscala si contracte; negocieri;
batrani, spitalizati Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, care bilanturi, depunere situatii fonduri europene. Administrare de
(0740.005.644/ 021.642.50.82 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA financiare anuale. Lichidare soci- patrimonii, bunuri mobile si imo-
permanent.assistance@ya- inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 etati comerciale si asociatii non bile. Administrare de afaceri si de
hoo.com contact@vreauenergetic.ro www.vreauen- profit (0724.527.178 firme. (0740.368.324
ergetic.ro ioana.cucias66@gmail.com av.mihai.russu@gmail.com
8. Avocat (fost judecator, procuror, pro-
fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari 42. Infiintari societati si
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA,
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, gazduire sediu social,
experienta indelungata, terene scurte, toate actele si modificar-
solutii rapide, onorarii minime, ile actelor pentru Reg-
(0734.361.870/ 0766.299.075
istrul Comertului etc.,
9.AVOCAT ACORD ASIS- www.infiintari-firme-
TENTA JURIDICA, bucuresti-ilfov.ro
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

REPREZENTARE Divor- (0767.429.878


turi, partaje, mosteniri,
43. Infiintari societati comerciale Beta
revendicari - Cauze Civile; Cont Expert puncte de lucru, cesiuni,
Penale - Politie, Parchet; includeri si excluderi asociati, autorizatii,
Comerciale; Litigii schimbari sedii sociale, suspendari activi-
tate, contabilitate, resurse umane, consul-
Munca; Consultanta ETC. tanta fiscala, www.birouconta.ro,
Drept Civil, Penal, Admin- (0762.884.889 office@birouconta.ro
istrativ, Familiei, Muncii, 44. Mediator mediere Bucuresti Sector 2
Comercial Bucur Obor medierea conflictelor pe latu-
(0744.485.831/ ra penala si civila 1 L; (0773.883.055/
0766.329.907/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosulu-
minita.ro
0724.821.144 flori.man-
ciu@scpmanciu.ro 45. Pensia ta poate fi antecalcula-
ta, calculata si recalculata. Daca
10. Avocat cu experienta, divort, partaj, ne contactati, umblam dupa adev-
minori, evacuari, succesiuni, ordonante de erinte, vechime, sporuri, grupa de
plata, legislatie rutiera, procese penale, munca (0740.005.644/
asistenta notariala. Onorarii minime. 021.642.50.82 permanent.assis-
(0722.726.763 tance@yahoo.com
11. Avocat, asistenta si reprezentare, 46. Prestari servicii contabile Oferim o
civil, penal, comercial, muncii, divorturi, gama larga de servicii profesionale de
consultatii cabinet Drumul Taberei si contabilitate la standarde europene la pre-
Drumetului; (021.725.15.66/ turi accesibile. 1 L; (0751.516.990
0744.271.251 finance1165@yahoo.com
12. AVOCAT, cabinet de avocat ofera 47. Prestari servicii contabile, firma
consultanta si reprezentare juridica in autorizata CECCAR ofera servicii de con-
domeniul dreptului civil, drept penal, tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi-
administrativ, procedura darii in plata, infi- cat, contracte de munca revisal, declaratii
intari societati comerciale etc., onorarii fiscale lunare, semnatura digitala,
corecte (0722.469.548 refacere contabilitate; 100 L; kardinal-
ivanescumarius@yahoo.com cont@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Acte, avoca¡i,
contabili, notari
PRESTÅRI SERVICII
8. Acoperis Lindab suedez, accesorii,
jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domi-
ciliul clientului. Preturi fara concurenta;
(0762.435.037/ 0729.613.397
10. Acoperis tabla montam
acoperis tabla, tigla metalica tip
35. Amenajam apartamente, case,
asiguram consultanta si materiale
la preturi mici, transport gratuit.
Sunati inainte de inceputul
lucrarii, castigati timp si bani;
(0722.400.497
4
Agen¡ii de Publicitate
lindab, tigla ceramica. Facem si 36. Amenajam apartamente, case,
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 48. Profesionalism, competenta, legali- mici reparatii, dulgherie, izolatii glet, lavabila, gresie, faianta, par- ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 tate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept acoperisuri. Mitica chet, rigips, instalatii electrice si ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
litigios imobiliar? Va oferim consultanta (0755.786.486 sanitare. Executie rapida, calitate
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 imobiliara, juridica, in materia Dreptului de garantata; (0722.400.497 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Proprietate, revendicari, retrocedari imo- 11. Acoperis tabla tigla
biliare. 100 {; (0758.259.751 37. Amenajam apartamente, case, ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 office@imobservicecenter.ro metalica, tip lindab, tigla rigips, pereti despartitori, scafe
ceramica. Facem si mici forme deosebite, plafoane case- ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 49. Redactare si autentificare acte tate. Executie rapida, calitate
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 notariale declaratii, procuri, invitatii, testa-
reparatii. Dulgherie, garantata; (0722.400.497 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
mente, certificari de fapte; legalizari de mansardari, asteriala. ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 copii, legalizari de traduceri; autentificarea Oferim garantie. Firma 38. Amenajam apartamente, case, vile,
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 contractelor (0722.585.248 monicata- autorizata. Preturi foarte glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
niapop@gmail.com vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe,
2. LOCURI DE MUNCÅ 6 50. Reprezentanta si asistenta
juridica in fata tuturor autori-
mici, neg., Sandu.
(0731.114.448/
arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta,
neg.; (0737.278.209
● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 tatilor administrative si juridice 0761.444.506 39. Amenajam, renovam apartamente,
● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
din Bulgaria pentru societatile case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii,
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 comerciale romanesti efectuand 12. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe- lavabila, gresie, parchet, mocheta, case la ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 transport rutier de marfa sau de aburi, burlane, dulgherie, mansarda, polis- rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri;
calatori. (0744.221.138/ tiren, orice tip de tabla lindab. Reducere (0720.372.500 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 0767.159.717 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 d_marinow71@abv.bg (0737.489.988 40. Amenajari gresie, faianta 20 L, ten- ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
cuiala 10 L, sapa 10 L, glet 6 L, lavabil 4 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
6
13. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, L, tinci 6 L, pavele, garduri beton;
51. Servicii contabile complete
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI Cabinet de contabilitate cu sediul vopsitorii, jgheaburi, burlane recondition-
ate; (0762.435.037/ 0729.613.397
(0727.886.875 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
in Bucuresti, oferim servicii com-
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 plete de contabilitate, resurse 14. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab,
41. Amenajari ap. (case), glet, rigips, ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
umane, salarizare, declaratii fis- lavabil, parchet laminat, gresie, faianta,
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cale, intocmire si certificare orice reparatie de urgenta. Dulgherii, sanitare, electrice, polistiren; ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 mansardari, jgheaburi, burlane, alte (0760.429.460
bilant. (0728.422.440 office@con- reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 talogic.ro materialul nostru sau al clientului. Vopsito- 42. Amenajari apartamente, Echipa de ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 52. Servicii contabile, bilant, ITM,
rie acoperisuri (0740.756.103/ zugravi-rigipsari executa placari rigips,
0735.588.976 zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna
gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 faianta in apartamente, mansarde si case.
15. Acoperis tigla metalica, mansardari, Calitate. Pret mic 1 L; (0735.419.454 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 terase, foisoare, cabane, izolari termice,
53. Servicii contabilitate economist cu constatare gratuita; (0762.435.037/ ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 experienta, ofer consultanta financiara si 43. Amenajari apartamente, garsoniere,
0729.613.397 zugraveli gleturi, rigips, faianta, sapa, par-
6
servicii financiar-contabile (Revisal,
chet, electrica, inst. sanitare executam;
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri,
S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabi-
16. Acoperis tigla metalica, accesorii, (0768.131.751
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 nete individuale (0721.140.266
jgheaburi, burlane, parazapezi, transport
gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 44. Amenajari apartamente, preturi mici,
Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 0729.613.397 zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri,
54. Servicii contabilitate si proiecte
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 europene Echipa de experti contabili cu 17. Acoperis, montaj acoperis din
rigips, transport materiale + curatenie gra- ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
experienta oferim servicii complete de tuit. Seriozitate (0723.073.776
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 contabilitate pentru societati comerciale si
tigla ceramica si orice fel de ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
tabla, sisteme pluviale. Vasile 45. Amenajari interioare gresie, faianta,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 ONGuri, refacere evidente, scriere, imple- (0737.136.670 rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
mentare proiecte europene si Start up
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 nation, (0724.332.936 18. Acoperisuri absolut avanta-
parchet laminat, placari polistiren, tavane ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
false, tavane casetate, sanitare, electrice,
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 joase avariate sau noi, reparatii si etc 1 L; (0721.980.561 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
55. Servicii contabilitate, salarizare, montaj in Bucuresti si tara, oferim
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 resurse umane. Societate contabilitate, garantie, promtitudine, seriozi- 46. Amenajari interioare, exterioare, ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 membra CECCAR, ofera servicii de: con- tate, calitate. Executam orice tip placari polistiren, zugraveli, gresie,
tabilitate, salarizare si administrarea per- de lucrari de reparatii acoperis la ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
faianta, izolatii, terase, la preturi minime,
6
sonalului pentru societati din Bucuresti si urgenta, montaj tigla ceramica, reduceri pensionari; (0765.123.121/ ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
5. AUTO, MOTO Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con- (0730.135.333/ 0748.948.822 0723.748.480
tacaruntu.ro office@montareacoperis.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 56. Servicii de contabilitate completa de 19. Acoperisuri accesibile pentru
47. Amenajari interioare, gresie, faianta,
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli,
la 90 lei. Alfa Accounting Expert, membra case si mansarde Resuceri de
CECCAR, va pune la dispozitie servicii sarbatori! Reparatii si montaj in
instalatii electrice si sanitare, termosistem, ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima,
specializate de contabilitate, salarizare, Bucuresti, Ilfov, Constanta, Praho- seriozitate si integritate; (0728.606.585 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 consultanta la pret de neegalat. 100 L; va montaj, tigla metalica si tigla anto_7508@yahoo.com
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 (0743.052.400 office@alfa- ceramica. Calitate ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
accounting.ro maxima.www.decramontaja-
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 coperis.eu (0742.378.581/
48. Amenajari interioare, exterioare, ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
zugrav, faiantar Zugraveli, parchet lami-
Servicii de contabili- 0735.026.432 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
6
57. nat, instalatie electrica, glet de ipsos,
6. MODÅ, FRUMUSEºE tate, fiscalitate si 20. Acoperisuri accesibile
placari rigips pereti si tavane, placari polis-
tiren, decorativa case, travertin, tapet. ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
salarizare, oferim consul- pentru case vile si blocuri (0724.003.123 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
Haine bårba¡i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tanta, asistenta, intocmiri
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 executam acoperisuri 49. Amenajari interioare,exterioare ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
acte, analiza financiara, orice tip ,tigla metalica, Anvelopare pereti
7. CASA ªI GRÅDINA 6 contabilitate de gestiune. tigla ceramica, tabla zin-
Seriozitate si profesional- cata, tabla cupru, tabla
exteriori,reparatii si zugraveli
scari de
bloc,sape,parchet,montare gresie
● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ism, (0723.563.568 total- aluminiu, si reparatii si faianta,demolare,reconstructie ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 expertserv@gmail.com acoperisuri vechi sau noi, ziduri interiori exteriori,placare cu
rigips.0730581401 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 58. Servicii infiintare firma Bucuresti si se lucreaza cu materi- (0730.581.401/ 0767.579.047 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ilfov oferim Servicii integrate atat celor alele clientului sau pro-
care fac primii pasi in afaceri, cat si celor prii. (0736.942.667/ 50. Amenajari interioare- exterioare, ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
6
care cauta servicii complexe de consul- rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, par-
8. ELECTRONICE tanta comerciala. (0745.761.006 0737.275.802 homeexper- chet, instalatii, termosistem, sape, etc. ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
avradoi@gmail.com tacoperisuri2@gmail.com Amenajari apartamente- vile; ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (0799.467.010
59. Start up 2018 Finantari neram- 21. Acoperisuri accesibile,10 % ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 bursabile: servicii de consultanta juridica, reducere, case, mansarde, 51. Amenajari interioare. Zugrav profe-
Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 infiintare si modificare societati. Atentia blocuri. Reparam, renovam, modi- sionist amenajez apartamente: glet, ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
noastra este centrata pe nevoile si dorin- ficam si construim acoperisuri lavabila, gresie, faianta, parchet etc.,
● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
6 tele dvs, pentru a va putea oferi solutii efi- complete, montam tigla metalica, montez obiecte sanitare. Dl. Dan;
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE ciente. 100 {; (0724.110.944 ceramica, zincata, jgheaburi,
burlane, parazapezi,vopsitorie si
(0751.424.183 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 60. Tehnoredactare profesionala DTP, demolari oferim garantie, rog seri- 52. Amenajari interioare/exterioare ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
tehnoredactare computerizata profesion- ozitate (0737.638.888/ apartamente, case, vile, birouri, scari de
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ala, DTP, redactare licente, dizertatii, doc- bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
0747.252.490
sape, gresie, faianta, inst. sanitare, partic- ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
6
torate. Corecturi si inserare diacritice, note
ular; (0768.555.370
10. AFACERI, DIVERSE de subsol. Valabil si in tara, 5 L;
(0722.370.323
22. Acoperisuri case
montaj,reparatii -Deszapezire 15 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
tehnoredactarepro@gmail.com % reducere in Bucuresti si tara, 53. Amenajari interioare: zugraveli,
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 montaj si reparatii. Montaj sistem faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 pluvial (parazapezi/ sorturi), con- placari polistiren, sanitere, electrice, mobi- ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
la la comanda, scari de bloc;
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Construc¡ii, sultanta tehnica mentenanta, dul-
gherie, termoizolatii, oferim (0734.466.632 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 garantie. (0742.539.213/ ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
54. Amenajari, renovari interioare casa
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 meseria¿i, amenajåri 0737.361.781 office@reparatiia-
coperisbucuresti.ro ta are nevoie de noi. Firma cu angajati
100% competenti, total impotriva alcoolu- ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
23. Acoperisuri din tabla lindab, zinca- lui si fumatului, ofera servicii de amenajari ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
1. Absolut avantajos amenajari, amena- ta, jgheaburi, burlane, mansardari, punem interioare gresie, faianta, instalatii sanitare
polistiren la gata, dulgherie. Reducere si electrice, termopan. (0721.863.072 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 jari iinterioare gresie, faianta, parchet, gip-
scarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare 15%. Mihai; (0724.506.937 gerardcon- termopane.top@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
(fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, structroof.ro
preturi negociabile, se poate emite si fac-
55. Apometre, calorifere, montaj, sigi- ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
24. Acoperisuri, dulgherie, tabla, lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru,
turi, (0764.488.981/ 0730.378.720 polipropilena, autorizat, garantie; ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
aurelmihutescu@yahoo.com reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten-
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, (021.332.39.36/ 0722.141.866
● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
2. Acasa execut, glet, finisari, gresie si electrice, fatade, garduri, decorative, gre-
sie, faianta, sape, amenajari interioare; 56. Arhitect Proiectez case, constructi ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
faianta, parchet, zugraveli, rigips si mod- metalice la preturi avantajoase
(0762.628.271/ 0725.498.142
ele din rigips, instalatii electrice si sanitare (0768.338.140 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
tapet, decorative, montam usi si reparam. 25. Acoperisuri, execut tigla metal-
Montam pavele; (0766.620.315 cristian- ica, tabla zincata, jgheaburi, 57. Arhitect autorizat realizez proiecte ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
budi2002@yahoo.com burlane, parazapezi si reparatii de complete personalizate pentru autorizatia ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
calitate, la preturi reduse; de constructie si avize. Consultatii gratu-
3. Acoperis absolut convenabil montam (0741.760.007 ite, 3 {; (0729.883.322 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
acoperisuri din tigla metalica Bramac,
Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, 26. ACOPERISURI, tigla metalica, 58. Arhitectura Autorizatii de construc- ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
montam polistiren, executam mici orice fel de acoperisuri, mici tie, certificate urbanism, avize, proiecte, ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Miti- reparatii. Mircel. (0757.396.037 orice aprobari, extinderi, modificari,
ca; (0731.754.645 recompartimentari, etajari case, hale, ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
27. Acoperisuri, executam sarpante, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agri-
4. Acoperis asteriala orice fel, mansarde, invelitori din orice tip de tabla col, cadastre, orice zona; ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
mansarde, tigla metalica si ceramica, zin- si tigla ceramica si mici reparatii de urgen- (0721.695.945/ 0766.722.367 drafi- ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
cata si accesorii. Seriozitate maxima! Pre- ta; (0721.897.813 mar@yahoo.com
turi bune; (0720.249.316 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
28. Acoperisuri, firma contract si 59. Asamblator mobilat tapiter pentru
5. Acoperis cu tabla zincata, garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla schimbat buretele la canapele, fotolii, ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
metalica si ceramica, tabla zincata si cuta- coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj
montare, reparatii si vopsitorii spart, reconditionat total. Montez demon- ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
tabla, jgheaburi, burlane, paraza- ta, sistem pluvial, jgheaburi, burlane,
parazapezi, dulgherie, mansardare, tez mobila, repar usi lemn schimbat fer-
pezi, confectionat/ montat tubu-
latura ghena, sudura - confectii sarpante, izolatie carton, placari polistiren. oneria; (0737.135.489 Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
Transport gratuit, (0731.545.436/
metalice, protectii atic, pervaze 0758.808.695 60. Asamblez, montez, lacuiesc mobila ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
geam, instalatii sanitare, zugrav- biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
eli scari bloc (0744.372.095 29. Acoperisuri, jgheaburi, burlane, izo- scaune, canapele, paturi, schimb bala-
male, montez repar rupturi mobila, piese ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
latii carton si dulgherie, tigla metalica si
6.Acoperis cu tabla zinca- reparatii; (0722.198.795 sparte; (0731.286.512 ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
ta, tigla ceramica, mici ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
61. Bransamente de apa si canalizare
reparatii, dulgherie, vop-
30. Acoperisuri, reparatii, acce-
separari contracte la blocuri executa firma ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
sorii, montaj reparatii acoperis,
sit acoperisuri. 40% montaj acoperis,montaj Lindab, agreeata Apa Nova; (0763.802.109/
reducere pana la tigla ceramica,tabla faltuita,per- 0721.609.856 Oficii Po¿tale din ¡arå
sonal calificat. Avem in Bucuresti,
30.11.2017; Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 62. BTM Divizia de Securitate ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
0741.913.336 ofera toata paleta serviciilor de
(0722.722.743 paza executate cu personal uman ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata, si se adreseaza unei game largi . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
Acoperis de calitate
7. jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, de beneficiari, din diverse sfere
executam acoperisuri din de pus polistiren la gata. Reducere 20%. de activitate, (0371.172.077/ ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 0735.315.114 office@btmsecuri- . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
tabla Lindab, zincata, gerardconstructroof.ro tate.ro
tigla metalica, tigla ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
ceramica. Montam jghe- 32. Acoperisuri. Reparatii 63. Burlane, jgheaburi, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
tigla metalica, dulgherie. . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
aburi, burlane. Executam acoperisuri, montator . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
mansardari, dulgherii. orice tip de tabla si Lucrari si in afara . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
Facem reparatii mici si reparatii mici; Bucurestiului. . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
(0738.169.082 (0724.716.882 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
mari. Preturi foarte bune . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
(0728.664.733 33.Alpinism execut,decop- 64. Caldo Privat Security, servicii . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
paza si securitate paza obiec- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
9.Acoperis orice tip exe- ertari, reparatii fatade tivelor, bunurilor, valorilor si pro- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
publicitate, spalari gea- tectiei persoanelor; proiectare,
cutam tigla metalica, instalare, modificare, intretinere ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
tabla lindab, tigla cerami- muri, vopsitorii a componentelor si a sistemelor . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
ca, tabla cupru/aluminiu, tabla,montare jgheaburi de alarmare impotriva efractiei
si burlane (021.322.08.11 office@caldopri- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
burlane, jgheaburi, infiltratii,hidroizolatii. vatsecurity.ro . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
mansardari, dulgherie, zugraveli scari de bloc, 65. Case de lemn, executie in 14
. . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
mici reparatii. Preturi zile lucratoare construim case de ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
instalatii sanitare, lemn la comanda, 3 camere, baie . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
avantajoase. Oriunde in (0744.372.095 si bucatarie. Suprafata 81 mp. La . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
tara. Garantie: materiale rosu cu fundatie 16.000 euro. Exe- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
30 ani, manopera 5 ani. 34. Amenajam apartamente case, glet - cutie 14 zile lucratoare. 26.000 . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, euro la cheie. 16.000 {; . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
Reducere 15%, sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., (0763.444.155
(0720.159.094 (0785.386.807 casagreen.rose@gmail.com ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
66. Case din lemn, amenajari curti, flori, 92. Echipa profesionisti executam con- 121. Firma Cleaning va ofera ser- 139. Instalator autorizat monteaza, 158. Parchetar parchet lemn masiv, Service centrale ter-
175. 4. Curs ofiter protectie date DPO,
brazi, pavele, oferim inclus servicii structii case, amenajari interioare si exte- vicii de curatenie profesionale si repara obiecte sanitare, calorifere, hidro- stratificat, bambus. Oferim servicii de Regulamentul GDPR, Pro Manage-
propirectare, urbanism, avize, autorizatie. rioare, renovari case, pt. firma constructii, economice, de cea mai inalta cali- foare, boilere, coloana apa, gaze, raschetare, chituire, lacuire, montaj par-
mice de peste 20 ani, ment in parteneriat cu PECB
Bonus 25 ml gard, construim in toata tara; apartamente, instalatii electrice, sanitare. tate, in Bucuresti, Ilfov. Ne aragaze, sigilari apometre; chet masiv si stratificat, si montaj parchet echipa noastra de profe- Europe organizeasa cursul DPO,
(0765.213.837 Bucuresti-Ilfov, pret negociabil; adresam segmentulului reziden- (0720.433.272/ 0785.887.402 laminat la cel mai bun raport pret-calitate sionisti executa operatiu- Regulamentul de prelucrare a
(0771.725.094 tial si celui comercial. Preturi pro- din 2003. Suna-ne acum (0762.080.758/ datelor cu caracter personal
67. Case la rosu si la gata, Firma cu mgm_cornel@yahoo.com motionale la interventii.
ni de service pentru cen- GDPR.Cursul este autorizat PECB
140. Instalator autorizat 0733.646.848
experienta executa case la rosu si la gata. www.firma-cleaning.ro adrian_constanda@yahoo.com trale termice - punere in cu diploma recunoscuta interna-
Pretul se va stabili in baza proiectului. 93. Edi Total Vidanjare si desfun- non stop, execut: insta- functiune (PiF), tional. 1.309 {; (0721.391.236/
(0762.516.239/ 0724.217.669 021.217.09.29 office@promanage-
Prezenta permanenta ing. experienta dare canalizare. Interventii latii sanitare-termice: 160. Particular zugrav de foarte buna
peste 35 ani pe santiere (0760.133.922 urgente in Bucuresti si Ilfov,
contact@firma-cleaning.ro intretinere, verificari ment.ro
apometre, cazi, chiuvete, calitate, preturi foarte mici, seriozitate, cal- tehnice in utilizare (VTP)
comenzi@greenleaf.ro (0724.370.975/ 0752.444.520 122. Firma constructii profesionista la itate, promptitudine; (0720.972.538/ 6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-
office_total@yahoo.com dispozitia dvs. Societate de constructii cu wc+rezervor, robineti, 0775.583.762 (0749.143.939/ ca si make-up, Diplome recunoscute U.E.
68. Case la rosu, construim case
la rosu, blocuri, amenajari inte- 94. Efectuez poze ceramica, alb peste 10 ani experienta, executam lucrari baterii, tevi sparte, cen- 021.456.73.73 progra- Materiale de curs/ suport curs gratuite.
rioare exterioare, instalatii elec- de amenajari interioare apartamente, 161. Particular sau firma execut lucrari mari@avis-ctservice.ro Incepere imediata, practica in centre spe-
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori-
case si spatii comerciale, reparatii si con- trale termice, desfundari, de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, cializate. Profesori cu experienta in dome-
trice si sanitare (0722.613.554/ unde in tara; (0720.294.432
0766.263.094 solidari case, constructii case la cheie; 1 sifoane-scurgeri subsol si case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ 178. Servicii de paza si protectie niu; Curs masaj somatic, reflexogen, ter-
{; (+40722250911 0765.025.220 apeutic 1 L; (0737.091.693/
tudorcony@gmail.com 95. Electrician 24/24, schimb, montez,
georgearmasu@yahoo.com
canal; (0733.722.294/ eficiente prin recrutare, training
031.438.27.17
repar: instalatii electrice, tablouri electrice, si controlincredere, responsabili-
69. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, 0724.427.666 162. Personal curatenie birouri - tate, beneficii, clienti, implicare, steftom_concept@yahoo.com
electrice etc. Case la rosu sau la cheie, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe 123. Firma de constructii cu peste 10 ani menajere- post fix Personal securitate. (0769.077.195/
141. Instalator gaze, instalatii incalzire, curatenie birouri Bucuresti (firma 7. Cursuri acreditate recunoscute
finisaje ext- int, instalatii sanitare/ elec- detalii la telefon, factura, chitanta, experienta executam lucrari de amenajari 031.437.09.08 office@irbisguard- Uniunea Europeana coafor, friz-
trice, incalzire in pardoseala sau garantie; 50 L; (0768.604.223 interioare apartamente, case si spatii sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la curatenie), zonele Aurel grup.ro erie, manichiura-pedichiura,
calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. comerciale, reparatii si consolidari, con- cele mai mici preturi; (0752.860.181 Vlaicu,Baneasa. Program luni- unghii false, cosmetica, masaj,
Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; 96. Electrician autorizat execut structii case si constructii industriale, 1 {; vineri, posturi fixe. Contract 179. Servicii de protectie si paza make-up cu practica din prima zi.
(0753.782.637 rapid instalatii noi, reparatii sau (0722.250.911 142. Instalator sanitar centrale termice, munca, salariu bun, bonuri Irbis Guard Grup furnizeaza ser- (0763.606.638/ 0736.938.407
durablemansion@gmail.com inlocuire instalatii la aparta- georgearmasu@yahoo.com hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, masa,decontare transport. vicii de protectie si paza pentru florone.professional@yahoo.com
mente, case. Montez tablou, sigu- incarcari freon, montaj aer conditionat, Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 toate categoriile de obiective,
70. Confectionam si mon- rante, prize, bransament. 124. Firma de constructii executam orice instalatii electrice. (0728.633.409/ bunuri si valori, cu agenti de paza 8. Cursuri autorizate si
Garantie, executie rapida; tip de lucrari (constructii case la rosu sau 163. Placari marmura gresie, faianta, atestati, instruiti, specializati pen-
tam acoperisuri din tabla (0722.400.497 la cheie canalizari, alimentari cu apa, dru-
0771.722.890
glet, tapet, tencuieli, sape, rigips, parchet, tru astfel de activitati. acreditate in Bucuresti
Lindab / zincata, lucrari muri, hale industriale, renovari). Avem tencuieli decorative, izolatii; (0786.189.306 office@irbisguard- Bestcor Training Center -
143. Instalator sanitar, Firma noas- grup.ro
monumente istorice. 97. Electrician autorizat montez, repar ingineri specialisti.www.constructii-reno- tra este specializata in lucrari de (0747.088.497/ 0738.113.250 o gama variata de cursuri
tablouri electrice, lumini, prize, rapid; vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 autorizate si acreditate
Orice reparatie, in toata (0762.356.999
inlocuire tevi apa, scurgere si ter-
Placari polistiren, ten- 180. Servicii instalatii gaze
tara. 20% reducere; ranadaconstruct@gmail.com moficare, desfundare canalizare 164.
din domenii diverse. Pre-
la blocuri si case, montaj obiecte cuieli, gleturi, zugraveli, Bucuresti-Ilfov autorizare
(0753.709.391 98. Electrician autorizat ANRE execut 125. Garduri metalice construim garduri sanitare, centrala termica, ANRE ,executam lucrari gatim periodic oferte si
orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa si porti metalice, terase, copertine, apometre, robineti.
vopsit, decorativa, si mici de calitate in domeniul pachete de cursuri, pre-
71. Constructii case la cheie - Case ief- este formata din 4 electricieni. La nevoie balustrade, scari interioare si exterioare, reparatii; (0738.169.082
tine Bucuresti Constructii case la rosu si la se extinde. 50 L; (0760.149.099 diverse structuri metalice. 100 L;
(0764.457.850/ 0785.446.916 instalatiilor de gaze si turi reduse, plata in rate
cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, bebe_tur@yahoo.com
(0722.768.555
avariiinstalatii@gmail.com
165. Pompare beton Bucuresti si impre- termice la cele mai bune si inscrieri online! 520 L;
amenajari apartamente si case cu executii 99. Electrician autorizat Bucuresti 144. Instalator sanitar, electrician 24/24 jurimi, Firma executa lucrari de pompare preturi. Proiecte la cheie (021.315.20.20/
de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, electrician autorizat ANRE. Cu 126. HandyMan servicii de curate- beton cu pompa Putzmaister P715 noua, 0744.660.448
montaj rigips, gresie, faianta, parchet, nie, compania ofera servicii profe- schimb/montez conducte de apa rece,
statica, pompare 18mc/h, coloana furtun pentru toate instalatiile
(0735.390.490/ 0735.100.666 peste 20 ani de experienta in tara
sionale de curatenie, in diverse apa calda, centrale termice, calorifere,
100 m, personal calificat, in Bucuresti si in de gaze natural: contact@bestcor.ro
si strainatate, ofer servicii de cal- cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidro-
72. Constructii case la rosu sau la itate tuturor clientilor mei, locatii (locuinte, centre comer-
foare etc. 50 L; (0768.604.223 dgin-
imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; proiectare, executie, 9. Cursuri calificare peste 100
cheie din Porotherm sau din lemn, la cele garantie si factura, ciale, hale industriale etc.) detalii (0732.611.947/ 0744.505.911 instalare, punere in func- meserii, alimentatie, turism, con-
(0740.983.312 pe www. handy-man.ro vest.office@gmail.com mioara702000@yahoo.com structii, auto, infrumusetare,
mai bune preturi din Romania. Constructii (0751.223.388 tiune si intretinere SSM, PSI, Anre, certificate Minis-
case, amenajari, avem servicii de cea mai 145. Instalator termice, sanitare si gaze 166. Prodconfex produce si comer- (0721.631.761/
buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele 100. Electrician autorizat execut insta- terul Muncii. Cursuri ISCIR:
latii electrice 220 V, remedieri instalatii, 127. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic montez calorifere noi si din fonta, schimb cializeaza prin brandul propriu: stivuitorist, fochist, macaragiu,
mai noi tehnologii in domeniul constructi- la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, reductiile, echipez cu robinet de tur-retur lenjerie bumbac satinat, lenjerie
0788.388.625 masinist pod, operator GPL,
schimbat tablou electric si altele;
ilor: echipe de muncitori calificati cu o
(0724.825.019/ 0771.730.839 acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in si aerisitor, montez obiecte sanitare, cotton linen, lenjerie material cre- contact@victoriaglobal.ro imbuteliator, prelungire autoriza-
bogata experienta in domeniu pentru a schimb robineti de trecere, pompe de put tii; www.fundatiaapt.ro;
construi casa dvs. la cel mai inalt standard Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 ponat, lenjerie pentru copii,
101. Electrician execut, instalatii elec- mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc hidrofor, bai si bucatarii de noi. 181. Sisteme de automatizare de cali- (0784.238.728/ 0744.437.105 fun-
si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 lenjerie bumbac 100%, tate superioara Companie cu experienta
trice, tablouri 220 - 380 V, aplice, prize, acrilic lichid profesionale, 1 L; (0723.035.540 (0243.282.943 datiaaptbucuresti@yahoo.com
contact@construimcaselacheie.ro in domeniul automatizarilor, oferim consul-
case vile, apartamente, convenabil; (0726.339.894 contact@stadicon.ro concept.install@yahoo.com prodconfex95@yahoo.com tanta, montaj si mentenanta pentru sis- 10. Cursuri calificare-formare profesion-
73. Constructii case vile si aparta- (0724.129.669 teme de automatizare pentru instalatii ala. Asociatia Bucharest Business
mente, amenajari. Case la rosu, la electrice, incalzire, ventilare, dar si sis- School.Cursuri alimentatie publica, con-
102. Electrician reparatii si montaj,
gri sau la cheie, renovari, sistem-
tablouri electrice, corpuri de ilu- teme de securi. (0733.693.363 structii, servicii si notiuni fundamentale de
atizari. Realizam lucrari de con- r.viziteu@berolec.com igiena. Asociatia BBS este o organizatie
structii, lucrari industriale, ame- minat, reparatii instalatii elec-
trice, reparatii tablouri electrice nonprofit, neguvernamentala, apolitica,
najare sau reparatii la preturi 182. Sisteme supraveghere video profe- independenta fata de orice institutie.
etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70
corecte si transparente, termen
L; (0761.659.194/ 0740.983.312 sionale retele structurate, sisteme detectie (0723.631.967/ 0765.276.239 asoci-
de executie mic, avantajos, incendiu, acces control, automatizari, atiebbs@yahoo.com
(0722.698.101 103. Electrician, tehnician sisteme
autorizare, analiza risc, proiect tehnic,
pavelescu.aurel1@gmail.com; con-
DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupa-
videointerfoane, reclame led programa- 11.Cursuri domeniul finan-
tact@arhi-tech.ro bile, bariere automate, porti automatizate.
toare, corpuri iluminat, senzori, tablouri (021.324.06.06/ 0721.761.116 con- ciar, piata de capital
74. Constructii case, vile la rosu, cheie, electrice, instalatii electrice, sisteme tact@titannet.ro atribut fundamental: for-
de:supraveghere video, alarma, antiin-
garduri, sedii comerciale, birouri, oferim
cendiu (retele structurate). Execut gauri: 183. Sobar specialist execut sobe, semi-
marea si perfectionarea
inclus servicii proiectare, urbanism, avize, profesionala in domeniul
autorizatie, bonus 25 ml gard, construim hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; nee, reparatii, scuturat cosuri;
in toata tara; (0765.213.837 (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollau- (021.221.66.99/ 0745.991.298 pietei de capital, fiind
rentiu69@gmail.com atestat de catre CNVM
75. Constructii case. Echipa autorizata 184. Tai lemne drujba, asez, sparg cu
construim case, vile la rosu/ cheie, case 104. Evacuez mobila, moloz, pamant, toporul, oriunde e nevoie, (ASF) ca organism de pre-
pe structura din lemn, proiectare, docu- electrocasnice nefolosibile, asiguram (0720.294.432 gatire profesionala pen-
mentatie completa, cu si fara materiale; oameni la incarcat la cererea clientului; tru specialistii in dome-
(0785.641.405 (0720.294.432 185. Tamplarie PVC tamplarie PVC
Germania cu geam termopan la pret de niu (021.327.11.80
76. Constructii civile si industriale. SIA 105. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7 fabrica, montaj si transport gratuit; office@cpf-millenium.ro
Engineering Company va ofera urma- L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; (0722.511.311
toarele servicii:, case la rosu si la cheie, (0761.654.773 12. Cursuri operator calculator. Cursuri
termoizolatii si hidroizolatii, instalatii elec- Stefanmarin681@gmail.com 186. Tapiter autorizat expert, persoana de perfectionare intensive avizate Minis-
trice, consolidari, (0767.875.875 siaen- serioasa, lucrez la domiciliul clientului terul Muncii si Educatiei: Operator calcula-
106. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei, canapele, paturi mijloc, fotolii, scaune; tor electronic si retele; contabilitate pri-
ergy@yahoo.com lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei (0738.061.031 mara cu utilizarea calculatorului; contabili-
77. Constructii si amenajari, meserias (0761.654.773 tate financiara, (0724.772.425/
execut lucrari constructii si amenajari inte- Stefanmarin681@gmail.com 187. Tencuieli mecanizate, amena- 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro
rioare, sape autonivelante, izolatii, gresie jari interioare. Servicii de amena-
Execut acoperis tabla
si faianta, parchet, instalatii electrice si 107. jari interioare si exterioare la pre- 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist
turi accesibile si calitate garanta- Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
zincata, tabla cutata si
sanitare. Preturi atractive. ta. Serviciile noastre: tencuieli unghii participand la cursurile Issa Nails
(0761.171.787 orice fel de tabla. Plus mecanizate, zugraveli si renovari, Academy. Acceseaza www.issa-
mihai_daniel26@yahoo.com instalatii electrcie, termice si nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur-
jgheaburi si burlane. sanitare. (0722.778.899 surile de Specializare & Perfectionare.
78. Constructor Orice fel de reparatii, office@amenajari-totale.ro (0747.819.938 academy@issa-nails.ro
bloc,casa,piscina,amena- jgheaburi, sorturi, opritori
188. Termopane tamplarie pvc- ferestre 14. FEG Education organizeaza
jari,demolari Construim la zapada. Oferim garantie. si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salaman- cursuri de formare in toate
rosu si la cheie Firma autorizata. Cornel; der,Extruplast. Garantat cel mai bun domeniile care au cautare pe
blocuri,imobile de (0735.568.331/ pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, piata fortei de munca, interna si
nu costa nimic si vom raspunde prompt. europeana. Cursuri de calificare:
birouri,case,piscine.Dem 0765.580.578 Plase gratuit; (0721.863.072 ter- electrician, sudor, instalator,
olari pereti decopertari mopane.top@gmail.com coafor, cosmetician, bucatar,
108. Execut case de la A la Z, finisaje de ospatar etc. Cursuri de spe-
gresie faianta,demolam cea mai buna calitate, instalatii sanitare, 189. Termopane Germania, la pret de cializare: tehnician
case blocuri hale industri- tencuieli, placari pereti si tavane cu placi fabrica, montaj si transport gratuit; energetician/electrician, contabil,
ale.www.constructii- rigips, scari din beton, acoperisuri, ame- (0721.511.311 inspector resurse umane etc.
najari curti etc.multumesc anticipat Sediu din Bucuresti, Str Caderea
instalatii-piscine- (0756.336.840 190. Termopane, Tamplarie Alu- Bastiliei nr 58, lateral, in spate la
irigatii.ro 300 L; nicol87myky@yahoo.com miniu / PVC productie si montaj ASE. www.feg.ro; (0756.876.091
(0744.876.332 de tamplarie pvc sau aluminiu cu
109. Execut constructii cripte, borduri, geam termoizolant geam ter- 15. Germana si engleza, germana si
office@constructii-insta- sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, mopan ).Usa de garaj tip rulou, engleza meditez orice nivel intr-un cadru
latii-piscine-irigatii.ro marmura, granit cruci si sculptez pe placi numai 297 euro + tva, preturi de organizat si conditii excelente. Bucuresti
de marmura oriunde in tara; producator www.authentique.ro; sector 1. Professor cu experienta 50 L;
128. Inchirieri, intretineri toalete ecolog- 146. Instalatori termice, societate com- 167. Produse pentru tratamentul lemnu- (0728.893.860
79. Construim Case Echipa, construim (0720.294.432 ice, inchiriere, igienizare toalete ecologice, erciala angajeaza instalatori termice-san- lui cu substante ignifuge, anticarii, anti- www.usa-garaj.com
case,vile, blocuri la rosu, 38 {; Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe itare, program de lucru 8 h/zi, contract fungice, insecticide, confera lemnului (0733.711.111/ 0732.557.799 16. Gradinita Yannis & Yasmine
(0724.573.219/ 0760.636.662 110. Execut decopertare, faianta, gresie, stoc, preturi competitive, servicii de cali- individual de munca, salariu atractiv rezistenta sporita impotriva inamicilor nat- office@rulouriexterioare.eu nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani.
valentin.floricel@gmail.com parchet, demolari ziduri, evacuam tate, 50 L; (0754.777.477 (0767.264.264 urali si impotriva incendiilor Oferim optionale de: pian, limba
molozul, mobila, electrocasnice, preturi 191. Tigla metalica Plannja Suedia,
80. Construim case, vile la rosu si la acceptabile, demolam case batranesti,
toaletee@yahoo.com (0233.234.544/ 0723.274.875 tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 engleza, limba germana, dans,
147. Instalatori, executam lucrari de office@romtecgrup.ro atelier de creatie. Ne gasiti in inc-
cheie si apartamente, pret negociabil bun; oriunde in tara; (0720.294.432 129. Inginer constructor cu echipa reno- instalatii termice-sanitare (subsoluri, mm, profile industriale, jgheaburi inta Centrului Comercial Sun
(0760.536.501 vam apartamente inginer constructor,cu inclusiv jgheaburi dreptunghiulare Plaza (031.426.00.04/
coloane, centrale termice, incalzire par- 168. Proiecte, constructii vile la rosu, si burlane, accesorii pentru
111. Execut lucrari la inaltime, reparatii echipa de meseriasi, executam lucrari de doseala, calorifere, obiecte sanitare, 0744.544.178
81. Construim de la a la z, case la rosu, acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, studiu topo, studiu geo, expertize tehnice, acoperis, ferestre de mansarda
constructii, renovam apartamente, gar- hidrofoare, canalizari) montaj-cupru,
la gri sau la cheie, renovari. Realizam zinc, lindab, acoperis biserici si monu- soniere, spatii comerciale, case la rosu.
avize, autorizatie construire. (0727.773.255/ 0745.181.239 17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu
polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; (021.220.16.31/ 0742.869.000 vitenconstruct@yahoo.com
lucrari de constructii, lucrari industriale, mente istorice, vopsit si dulgherie; Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com profesor nativ. Pregatire in limba engleza
amenajare sau reparatii la preturi corecte (0755.250.719 (0756.353.755 dragos.theodor@gmail.com cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Medi-
si transparente, termen de executie mic, 192. Zugrav cu vasta experienta: zugrav- tatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pen-
costinmelinte1986@gmail.com 148. Ionita Construct, amenajari 169. Reconditionari cazi de baie eli, glet, faianta, gresie, rigips, etc. Rog
avantajoase, 1 {; (0787.741.153 con- 112. Execut reparatii felinare, lumanari, interioare si exterioare, constuctii tru scrierea de eseuri, editarea proiectelor
struimblocuri@yahoo.com punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier 130. Instalatii mecanica si tapi- Echipa noastra este specializata in: seriozitate, exclus intermediari. speciale si aplicatiilor pentru universitate.
civie, consolidari, renovari, ter- (0775.390.673
la vanzare, oriunde in tara; terie de scena. Amenajari sali de moizolatii fatade, placari spe- reconditionari, cazi, reconditionari cazi, 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948
82. Construim mansarde, execut polis- (0720.294.432 spectacole, proiectare, executie ciale. Distibuitor materiale pentru reconditionat cazi, reparat cazi, emailare symbolsandsigns7@gmail.com
tiren si zugraveli exterioare si interioare. cada, restaurare cazi,Alexandru Gheo- 193. Zugrav cu experienta, execut gle-
si montaj instalatii de scena pen- constuctii si finisaje; turi, sape, gresie, faianta, parchet, zugrav-
Preturi foarte bune, oferim seriozitate 113. Execut sapaturi gropi, inmorman- tru teatre, tapiterie de scena, rghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; 18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi
(0726.755.449 it@ionitacon- eli etc., la cele mai mici preturi; Dinu (0769.555.777
maxima. Oferim reduceri si garantie la tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si (021.434.95.24/ 0722.458.475 struct.ro (0723.349.476 (0752.860.181
lucrari. (0720.249.316 orice fel de sapaturi, oriunde in tara; prothalia@yahoo.com emailari_cazi@yahoo.com dinuautototal@yahoo.com
(0720.294.432
83. Consultanta, proiectare si exe- 131. Instalatii sanitare, electrice, ter- Mansardari, modificari
149. 170. Renovari. Zugrav execut renovari
194. Zugrav execut, gresie, faianta, par- 19. Invatamant la distanta (fara
cutie constructii consultanta prin 114. Execut servicii funerare, transport acoperisuri, montatori, chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746 frecventa la distanta prin core-
mice, centrale, reparatii urgente; apartamente, rigips, zugraveala, gresie, spondenta).Au inceput inscrierile
diriginte de santier si RTE, funerar, imbalsamari, constatari deces, (0775.523.343/ 0764.285.335 tabla lindab, jgheaburi, faianta, sape, tencuieli, parchet etc.; 195. Zugrav particular, efectuez lucrari
Proiectare structuri de rezistenta sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in pentru anul universitar 2017-
burlane, opritori de zapa- (0762.948.420 de calitate si avantajos. Sunati la tel: 2018. Invatamant la distanta
si executie constructii (case, vile, tara; (0720.294.432 132. Instalator bun si ieftin. (0729.658.439 FFDC. Facultati: stiinte econom-
hale, blocuri, consolidari, suprae- (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com da, in toata tara; 171. Repara Acasa mestrii tai in reparatii ice, contabiltate, drept, taxa sco-
tajari, expertize). Calitate la pret 115. Executam avantajos zidarie, ten-
corect. 100 L; (0733.818.854 cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, (0768.530.870 se reamenajari, executam lucrari si inter- 196. Zugrav, zidar, execut zugraveli, lara 330 E/an. 330 {;
parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, ren-
Instalator execut
133. ventii, electrice, sanitare, mobilier, laca- rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, (021.210.53.57/ 021.210.53.58
fatu_mugur@yahoo.com
ovari, consolidari, demolari; instalatii tehnico - san- 150. Mobinstal Romania produse case tuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro montaje, calitate, seriozitate; ara@ffdc.ro
itare, montaj centrale ter- de lemn, case de vacanta, kituri case, (0734.874.870 interventii@reparaa- (0727.251.833
84. Curatarea si igienizarea tubulaturii, (0755.125.452 casa.ro 20. Matematica (sotul,48), romana
curatarea si igienizarea tubulaturii de la amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti
ghenele de gunoi menajer, spalare cu 116. Executam case de lemn, zero
mice, preturi avantajoase mai multe modele de case lemn pe (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani
aparat de presiune cu jet de apa, perii
rotative, detergent decapant-dezifectant si
energie, producem un sistem de
constructii din lemn si metal sub
(07961977715 www.mobinstal.ro (0730.030.380
oferte@mobinstal.ro
172. Reparatii curente, ai nevoie
de reparatii curente in casa, de Cursuri, medita¡ii, meditatii. Nici un picat bac, 10 mate
admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si
134. Instalator montez, inlocuiesc insta- montat mobilier, de schimbat 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041
parfumant, 100 L; (0768.604.223 dgin- brandul Caze. Caze este un sis-
vest.office@gmail.com tem pentru constructiile indepen-
dente energetic, zero energie
latii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte
sanitare, masina spalat, aragaz, robineti,
151. Monitorizare si interventie
Irbis Guard Grup ofera servicii de
prize, intrerupatoare si corpuri de
iluminat, de vopsit, de montat ¿coli, traduceri 21. Matematica si fizica orice nivel,
baterii; (0746.243.411 monitorizare si interventie rapida rigips, de reparat sau refacut evaluare nationala, admitere facultate,
85. Curatenie bloc curatenie dupa con- Caze=case zero energie. bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50
structor, menajere post fix intretinere (0361.428.093/ 0729.055.700 pentru apartamente, case, vile, instalatii sanitare si termice. 30 Anticariat Bucuresti,
1. ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864
(0728.362.621 socri@socri.ro 135. Instalator ?i electrician / spatii comerciale, santiere si alte L; (0769.116.770 cumparam carti noi si
carotare ?i demolare echipa for- tipuri obiective de interes pentru enigmescu@yahoo.com 22. Matematica, info, fizica, recu-
86. Curatenie in case, vile, aparta- 117. Executam finisaje interioare Firma mata din instalator si electrician beneficiari. (0786.189.306 vechi, din orice domeniu perari, intensiv, orice nivel V-XII,
mente, birouri, Firma specializata de sau privat executam finisaje interioare: cu experienta de peste 18 ani office@irbisguardgrup.ro 173. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L si orce cantitate. Lichi- pregatire subiecte testari, bac,
curatenie, presteaza servicii de curatenie rigips, gresie, faianta, zugraveli, instalatii executam, reparam si modificam este flexibila la cererea de ser- experienta, engleza;
la cel mai inalt nivel. Oferim servicii spe- electrice si sanitare, tapet, etc. Preturi instalatii termice, electrice si 152. Montam absolut orice fel de vicii de paza si protectie existen-
dam biblioteci sau stocuri (0726.803.036
cializate atat firmelor cat si persoanelor negociabile. Caloianu Nicusor, 1 L; sanitare la un pret convenabil si tigla metalica si din tabla zincata, ta pe piata, avand posibilitatea de de depozit. Plata pe loc,
fizice in apartamente, case si birouri (0723.357.608 intr-un timp foarte scurt. 100 L; mansarde, izolatii, ghene de gunoi a satisface necesitatile clientilor. deplasare gratuita, 23. Matematica, profesor sedinte indi-
(0740.128.757 office@sinergitarget.ro (0727.356.330 georgescuionut- si mici reparatii. Gheorghe (0769.077.195 office@irbisguard- viduale, domiciliul elevului, rezultate rapi-
sorin@yahoo.com (0737.298.319 (021.315.87.04/ de garantat. Programa Ministerului Invata-
118. Executam foraje puturi apa - grup.ro
87. Demolam pereti, decopertam gresie, Ananova Bucuresti. Foraj de mica si 0731.407.474 mantului. Comod sigur si eficient.
demolam case bloc demolam pereti in medie adancime, denisipari, intretineri 136. Instalator accesibil autorizat, 153. Montez, raschetez si paluxez par- 174. Securitate evenimente, o sec- (0754.916.860
apartament. Demolam case, blocuri, hale puturi, curatare puturi, foraje puturi aragazuri, apomentre, centrale termice, chet classic si laminat, mester cu multa 2. Centrul de Formare Profesion-
tiune importanta in activitatea de
industriale. Decopertam gresie, faianta, adancime apa potabila, apa menajera, ali- calorifere, robineti, baterii wc+bazin, experienta. (0720.565.423 paza si securitate este reprezen-
ala Eurodeal Cursuri de calificare 24. Matematica, profesor bun profe-
tencuieli in apartamente. 100 L; mentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare autorizate in urmatoarele meserii sionist si pedagog meditez matematica si
gaz (0766.257.867 tata de asigurarea securitatii pen- barman, bucatar, vanzator, romana clasele IV-XII la domiciliul elevu-
(0724.971.229 office@constructii-insta- Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 154. Orice apartamente sau duplexuri,
tru activitatile sociale precum inspector resurse umane, instala-
latii-piscine-irigatii.ro 0763.778.789 finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, lui. Prefer clasa a VIII-a. Rezultate
137. Instalator accesibil usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice concertele, spectacolele, tar- tor, lucrator in comert, operator deosebite si rapide. Pret negociabil
ananova.company@gmail.com gurile si expozitiile, meciurile.
88. Diriginte de santier firma de consul- non stop execut: insta- fatade, echipa 2, 3 baieti. (0761.143.830 calculator, ospatar, igiena, prim (0730.206.104
tanta oferim servicii de dirigentie de 119. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser- (0786.189.306 office@irbisguard- ajutor, (021.255.52.71
santier si de management de proiect pen- vicii curatenie imobile Asiguram latii sanitare-termice: 155. Parchetar montez, raschetez, grup.ro eurodeal33@hotmail.com 25. Matematica, profesor, orice zona
tru constructii.www.diriginte-de- servicii de curatenie la scari de apometre, boilere, cen- paluxez masina cu aspirator, preturi min- sedinte individuale, domiciliul elevului,
176. Servicii de administrare imo- 3. Curs engleza restrans. Curs rezultate garantate. Programa Ministerului
santier.com (0720.805.964 ranadacon- bloc, birouri, apartamente, sau trale- calorifere, cazi, chi- ime; (0731.896.182 engleza manuale Cambridge, Invatamantului. Experienta = zero sapte
chiar vehicule. Va intampinam cu bile, oferim servicii de adminis-
struct@gmail.com uvete, wc+rezervor, tevi trare si mentenanta tehnica pen- metode moderne, grupe 3-4 cur- sase unu noua doi noua sase sapte opt
seriozitate, aparatura si perosnal 156. Parchetar montez, raschetez,
necesar pentru a livra lucrari de sparte, robineti, desfun- paluxez parchet. Masina cu aspirator. Pre- tru imobile medicale (policlinici, santi. Ideal daca vrei toata aten- (0761.929.678
89. Echipa pentru finisaje interioare si tia profesorului, dar si un curs
exterioare executam lucrari atat in tara cat cat mai inalta calitate turi minime. (0724.608.136 spitale, laboratoare), de birouri,
si in afara. Rog seriozitate. (0764.321.307/ 0737.771.183
dari scurgeri; amenajari.interioare80@yahoo.com rezidentiale, centre comerciale. vesel si interactiv. Detalii pe 26. Meditez matematica fizica orice
(0724.600.234/ invatengleza.eu sau la tel. 40 L; nivel, profesor cu deosebita experienta,
(0754.569.125 support@expert-cleaning.ro (0720.050.060 office@adminis- (0744.998.774/ 0744.998.774 meditez matematica, fizica orice nivel,
0769.856.694 157. Parchetar montez raschetez, trare-cladire.ro info@invatengleza.eu inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare
90. Echipa 30 de oameni executam case 120. Finisaje de calitate rapid eficient si paluxez masina cu aspirator, preturi min- nationala si studenti. La cerere lucrez si in
la cheie, renovari, demolari, sapaturi, ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa 138. Instalator autorizat instalatii ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 177. Servicii de curatenie in: 5. Curs tehnician sisteme de securitate week-end-uri + in toate vacantele
placare polistiren; (0727.889.888 renovezi apartamentul, imobilul etc fara sanitare si termice, reparatii, apartamente, case, scari de bloc, COR 352130 Au inceput inscrierile la cur- (0745.365.972 ll632743@gmail.com
deranj si batai de cap apeleaza cu montez cada, chiuveta, wc, 159. Parchetar, experienta 25 ani, mon- firme, banci, cladire birouri, spatii sul de Tehnician sisteme de detectie,
91. Echipa executam zidarie, tencuiala, incredere la specialistul tau in finisaje de calorifere, orice obiecte sanitare. tez parchet laminat, clasic, stratificat, comerciale, lucram in tot supraveghere video, control accesBd.Iuliu 27. Meditez matematica, fizica, orice
gresie, faianta, gleturi, zugraveli, electrice, calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 Garantie, executie rapida; reparatii, parchet, sfaturi cumparare, Bucuresti-ul, pentru mai multe Maniu nr.7 APACA) 700 L; nivel, la domicilul elevului;
sanitare. (0766.923.531/ 0767.404.347 nistor_house@yahoo.com (0722.400.497 transport; (0762.271.242 detalii la telefon; (0768.604.223 (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com (0723.491.828

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 23 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
28. Pregatire cursuri si examene 5. Camin batrani Floriana House 28. Anca, noua in zona si in locatie, blon- 61. Bruneta slim, reala sunt o dom- 90. Doamna 33 ani, ofer masaj, garantez 121. Favorit, satena stilata, 35 de ani,
engleza/germana pregatire pentru
Engleza cls I- VIII si Germana pt pro-
oferim conditii de cazare prefer-
ate de toti batrani, varstnici care Masaj da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de
ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun
nisoara inalta, slim, sexy, ofer masaj de
relaxare, body si erotic, domnilor intere-
igiena si seriozitate, sunt o persoana
sociabila, educata. Ma adresez per-
ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor
discreti si generosi. Locuiesc singura intr-
movare ex interviu cls 0 Goethe + cls I - doresc sa petreaca timpul intr-un gust masaj de relaxare plin de surprize, sati. Pentru mai multe detalii astept tele- soanelor cu bun simt, nu raspund la pri- o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe
IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. mediu linistit, curat si sa fie 1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen, zona Zepter. 50 L; (0774.927.889 fonul tau. Te pup si te astept cu drag; 150 vat, zona centrala, 150 L; detalii la tel., este loc de parcare 60 L;
Testari nationale si examenele Cam- tratati cu respect de personalul terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, res- L; (0732.663.006 (0729.274.462 cautcolega@yahoo.com (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com
bridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; calificat. (0723.786.244/ piratorie si mentala. Indrumare pentru 29. Andra 28de ani Daca anuntul meu ti-
(0747.471.595 0767.906.264 b72agf@yahoo.com adaptarea programului la stilul tau de a atras atentia, atunci nu ezita Sa ma con- 62. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de 91. Doamna 36, doamna zona Calea 122. Fete dragute va invita la salon, la
julia_schvob_ro@yahoo.com viata. 0738638999 sau masaj.golivu.com. tactezi, sexy si atenta la dorintele tale, te relaxare la domiciliul meu, pt mai multe Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un masaj erotic de relaxare cu de toate, cu
29. Profesoara cu experienta ofer medi-
6. Camin de batrani Acasa. Camin de (0738.630.999 astept sa -ti ofer cele mai bune servicii detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 mediu discret si cochet; 200 L; fete dragute, profesioniste si pline de ero-
tatii la limba romana, orice nivel, la domi- batrani angajeaza infirmiera si asistenta in totale de masaj, contacteaza-ma. 80 L; L; (0737.184.035 (0725.295.141 tism, sunt pregatite pentru a te purta pe
ciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul (0721.821.385 gabrielaroman425@gmail.com culmile fericirii cu diferite jucarii si dom-
sctoro95@yahoo.com erotic oferit de tinerele noastre maseuze 63. Bruneta, inalta, frumoasa, poze inare. (0759.109.449
Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. 30. Andra, doamna serioasa si educata Popa_popa@yahoo.com,
(0746.398.753 este unul dintre primele si simplele reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca 92. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,
7. Camin de batrani Bunica Ecate- mijloace descoperite pentru alinarea ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si doresti cateva clipe de masaj de relaxare ofer masaj de relaxare la domiciliul meu
rina, servicii cazare; servicii med- suferintelor, rasfatarea trupului si a sufle- manierati la domiciliul meu. Cer si ofer vino la mine si lasa-te invaluit de arta sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; 123. Fete noi, locatie lux, simte atingerile
30. Profesori matematica, fizica, infor-
matica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere icale 24/24, servicii medicale tului intr-o ambianta incitanta, 120 L; discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. masajului, te vei simti revigorat, zona (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com patimase ale tinerelor noastre maseuze in
facultate la domiciliul elevului; asigurate, nutritie personalizata; (0728.702.675/ 0728.702.675 mas- locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 Zepter 50 L; (0774.929.887 timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile
(0726.366.652 servicii speciale de ingrijire per- sage.excess@yahoo.com 93. Doamna atragatoare si sexy ofer doar prin tehnici specifice care apartin
sonala, consiliere psihologica 31. Andra, Magheru bruneta siliconata, 64. Buna, blonda finuta, curata, draguta, masaj de relaxare intr-o locatie de vis, tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti
31. Scoala de meserii autorizate, sprijin (0732.011.302 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- poze reale, confirm cu tatuajele, ofer 35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, 200 L; (0725.295.141 gabrielaro- placere, 120 L; (0728.702.675/
angajare frizer, coafor, manichiura, cuta cu fete profesioniste in arta masaju- masaj de relaxare si erotic !mai multe clipe frumoase si delicioase, pentru mai man425@gmail.com 0728.702.675
pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, 8. Camin de batrani Martha, curte lui. Vino sa te detasezi putin de prob- detali la telefon 100 L; (0799.055.923 multe detalii suna-ma. Te invit in locatie massage.excess@yahoo.com
croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, 1.800 mp, gradina amenajata cu lemele cotidiene, intr-un cadru discret si discreta, unde igena si curatenia ma 94. Doamna matura, am 30 ani sani nr 3
bucatar, maseur, lucrator comercial, agent foisor, terasa, pomi fructiferi, 32. Andreea 38 Doamna matura, 124. Happy tantric hour, Sweet Touch
curat, situat intr-o vila de pe strada Baba draguta, licentiata ofer masaj de relaxare reprezinta. 70 L; (0726.974.363 Mirelu- bruneta cu parul lung te astept in locatia
Massage vine in intampinarea voastra cu
securitate, constructor, stilist, unghii, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ ta@gmeil.com mea luxoasa pentru ati oferi un masaj
macelar, instructor, 400 L; si 3 paturi, living capacitate 50 si reflexogen, 200 L; (0733.301.362 relaxant pentru toti domni care stiu sa o oferta incendiara. Tantric massage 160
(0751.855.929/ 0726.964.482 0766.238.084 Ron/ora de luni pana vineri intre orele
locuri, cabinet medical, spalato- massage.excess@yahoo.com 65. Casatorita, Sara, doamna matura, aleaga experienta si bunul simt, 50 L;
cursuri_romania@yahoo.com 33. Andreea noua in domeniu masaj, 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o
rie, bucatarie complet utilata.
buna si multumesc ca mi-ai vizitat profilul, doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer (0725.397.305 experienta de neuitat 160 L;
(0745.766.173/ 0769.242.873 4. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, si nu caut sex. Ador masajul. Fotografii
32. Scoala Postliceala FEG mateielena2005@yahoo.com numele meu este Andreea, am 30 ani, 95. Doamna matura, am revenit, am 50 (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
Bucuresti face inscrieri pentru foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi apetisanta, forme, foarte prietenoasa, reale, zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 L; sweettouch@yahoo.com
anul scolar 2017-2018 la urma- si manierati in locatia mea, zona Unirii, sociabila, educata, bunul simt ma carac- (0738.530.542 de ani, sunt singura, plinuta si te astept la
9. Camin varstnici ofera ingrijire Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul.
toarele specializari: asistent med- terizeaza, poze reale si recente, 80 L; 125. High class Nicole, poze reale 100%,
ical generalist, asistent medical permanenta, servicii de calitate seriozitate, rog nu deranjati inutil. 300 L; (0726.409.660 66. Cauti ceva inedit, am creat special Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 domnisoara inalta, slim, educata, te invit
de farmacie, asistent medical de intr-un mediu civilizat cu rezultate (0748.140.321/ 0733.709.046 pentru tine un loc incantator, curat, sigur si
foarte bune. Asistente, medic 96. Doamna matura, draguta, amabila si
in locatia mea din zona Cotroceni pentru a
igiena, asistent medical de labo- 34. Andreea, miniona matura selectiva, discret. Salonul cu cele mai frumoase si da frau imaginatiei printr-un masaj pasion-
rator, asistent medical de radiolo- familie, med. geriatru, med. psihi- 5. Adriana, locatie discreta, poze reale senzuale fete din Bucuresti te asteapta cu chef de viata ofer masaj de relaxare si
atru, med. neurolog, kinetoter- ofer masaj de relaxare det suplimentare la al. Iti garantez ca experienta va fi de neui-
gie, asistent medical de balne- neprelucrate domnisoara educata, chip tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- terapeutic domnilor discreti. Dristor. tat iar satisfactia deplina, 170 L;
ofiziokinetoterapie, asistent de apeut, 2.200 L; (0731.425.153 angelic, ofer masaj de relaxare, body to (0767.823.794/ 0734.323.084 tism, 120 L; (0769.994.064/ (0738.552.879 (0721.904.419
gestiune, agent vamal, analist fundatiasfantulpetru@yahoo.com body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa- 0732.545.457 Masaj.nirvana@yahoo.com
programator, stilist, tehnician ti trupul sa experimenteze atingerile tan- 35. Andreea, te invit la mine pentru o 97. Doamna matura, ofer si rog igiena si
maseur, proiectant decoratiuni Casa de ingrijire pentru
10. dre ale unei maseuze profesioniste, ora de relaxare prin arta masajului si prin 67. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de discretie maxima domnilor manierati, ma 126. Inna, miniona, o doamna cu un car-
interioare. Scoala pregateste varstnici. Vechime de (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nir- tehnici bine cunoscute, promit o ora de atingerile senzuale ale unei tinere implic in ceea ce fac, daca vrei sa ai parte acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar
cadre medicale cu posibilitati vana@yahoo.com relaxare totala, locatie centrala, lux, inti- maseuze experta in arta masajului erotic de clipe de neuitat de masaj, te astept in intotdeauna altfel, maseuza cu experienta
angajare in Anglia si Germania. peste 10 ani. Cauti camin mate si discretie 100 L; (0765.158.731 dornica sa-ti ofere cele mai memorabile locatia mea discreta si curata; 100 L; ofer masaj terapeutic si de relaxare numai
Inscrieri cu sau fara diploma de de batrani / o clinica geri- 6. Alege un masaj adevarat, de calitate, clipe, doar in incinta salonului Dessiree (0720.318.411 la domiciliul meu din zona Dorobanti,
bacalaureat si fara limita de vars- Masaj, 120 L; (0720.525.253
ta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 atrie / azil batrani in realizat de o d-na tehnician maseur, prin 36. Andreea, 35 de ani Piata Universi- (0757.266.841
relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, tatii, educata, stilata, rabdatoare, cu expe- 98. Doamna matura, noua in zona Dris-
apropierea Bucurestiului? reflexo, sauna, aparate recuperare si rienta, ofer masaj de relaxare, intr-un 68. Cel mai nou salon din Bucuresti daca tor, ofer masaj de relaxare, sunt o fata cu 127. Irene, masaj la tine sau la hotel
33. Traduceri autorizate Real Transla-
tions Traduceri legalizate orice limba, Casa Snagov situata in slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, esti in cautarea unui loc de relaxare, bun simt, daca te respecti suna-ma. Te Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de
interpretariat, servicii supralegalizare, Ghermanesti este locul niciun fel. 130 L; (0731.515.140 Universitate, Romana, (0727.035.770 salonul nostru este alegerea perfecta pot purta intr-o lume ca o sa te convingi, vis. I also speak english, masaj (mas-
apostila Haga, legalizari la ambasade, deoarece calitatea este cuvantul care ne garantez revenirea, pretind discretie in sage) la hotel sau la tine. Programare cu
vizari acte studii, experienta 15 ani, tradu-
pe care si-l doreste orice 7. Alegerea perfecta pentru un masaj 37. Andreea, am revenit, sunt aici pentru defineste. Cele mai frumoase si dulci locatie. 200 L; (0725.835.511 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417
catori profesionisti, preturi minime. batran (0731.920.920 erotic. Suna acum si alege cel mai bun a-ti face un masaj de relaxare, vreau si maseuze te asteapta. 120 L; irene2018irene@yahoo.com
(0723.795.265 office@real- daruiesc discretie si igiena maxima, te (0720.525.253 99. Doamna matura, pasionala, la mine,
icassian@yahoo.com serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 astept in locatie usor accesibila si discre- o adevarata doamna, elegata si pasion- 128. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te
translations.ro domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o desiree.masaj@yahoo.com
oaza de lux, liniste si placere din centrul ta, pentru mai multe informatii nu ezita sa ala, cu sani mari naturali te voi alinta cu purtat intr-o lume a placerilor erotice, inva-
11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 un masaj body-erotic nud, mici surprize. data de muzica relaxanta, alaturi de tinere
ocazia ca in linistea casei dvs. sa va capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 69. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit
central, parcare. la tel. 5/15 min. 100 L; maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neui-
Evenimente, relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii
de portocala de pe fese, coapse si 8. Alegerea perfecta, buna numele meu
38. Andreea, blonda, 24 de ani, te astep
la un masaj de relaxare si tonifiere a
vreodata ca mangaierile si atingerile, ras-
fatul si alintul unei fete, calificata in arta (0724.991.362 tat intr-un ambient intim si senzual. Salon
lux, fete superbe 120 L;
abdomen prin cel mai revolutionar si natu- este Delia, am 24 ani, sunt o domnisoara masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa
trupului si sufletului intr-un cadru discret si 100. Doamna superba, doamna stilata, (0766.238.084/ 0728.702.675 mas-
petreceri ral masaj anticelulitic 69 L;
(0753.371.255
educata, stilata, ofer masaj de calitate
domnilor educati, zona centrala Splaiul
curat din zona Unirii Zepter. 50 L;
(0732.260.367
te detasezi de micile sau marile probleme
cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ frumoasa, discreta, te astept la mine pen-
tru a petrece clipe de relaxare intr-un
sage.excess@yahoo.com
Unirii. Pentru mai multe detalii suna-ma, 0728.702.675 129. Iti doresti tandrete si pasiune?
12. Complex Sportiv Extreme, sala 200 L; (0730.482.669 massage.excess@yahoo.com ambient placut, fara graba, 100 lei sau
1. Accesorii de petrecere, cele 39. Andreea, Militari, buna. Te astept in pentru o ora 200 lei. Zona Calea Excess massage va ofera cea mai placu-
fitness dotata cu aparatura mod- locatia mea pentru un masaj de relaxare ta experienta de relaxare totala prin arta
mai vesele si creative articole si erna, aerobic (taeboo, clasic, 9. Alessia Vip. Locatie lux. Te astept la si clipe de neuitat. 100 L; 70. Cristina 31 ani, ofer masaj de Calarasilor, 200 L; (0725.295.141 car-
accesorii de petrecere: farfurii, relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- menpaun425@gmail.com masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita
pahare, servetele, coifuri, power, dance, step, sculpting mine la tine sau hotel pentru un masaj de (0738.295.643 in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile
ball), instructori specializati, relaxare, masaj corporal masaj total com- bubulinageo98@gmail.com ma. Zona piata Muncii. 100 L; senzuale ale tinerelor noastre, 120 L;
trompete, baloane, decoratiuni, scoala fitness, kick boxing, autoa- plet relaxabil, nu ezita sa suni, poze reale (0737.184.035 101. Doamna, 45 ani, educata, ofer
lampioane, artificii, confetti, masaj de relaxare doar la tine sau la (0766.238.084/ 0728.702.675 mas-
lumanari party (0758.222.203 parare, sauna, vestiare, dusuri, 100%, 100 L; (0767.434.581/ 40. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, sage.excess@yahoo.com
bar. (0727.898.822 cs_timpuri- 0767.434.581 Escortevip20@yahoo.com vino sa te bucuri de un masaj de relaxare 71. Cristina, 31 ani ofer masaj de hotel. Speak english 150 h. Program de la
office@accesoriidepetrecere.ro plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel relaxare la domiciliul meu. Pt detalii suna- 8-20. Anunt valabil doar pentru Buuresti,
noi@yahoo.com 130. Jolie te asteapta pentru un rasfat
10. Alex, maseur terapeut ofer masaj de Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; ma, zona Piata Muncii, 100 L; 150 L; (0725.494.605/ 0738.575.700 brazilian, buna, numele meu este Jolie
2. Avenue Business Lunch, pentru (0737.184.035
un pranz cu stil, 19 Lei – trei Consultatie, evaluare
13. relaxare, body massage, general si corp (0726.470.535 florentinacrt@yahoo.com sunt 100% brazilianca te astept intr o
feluri de mancare incluse. Avenue medicala generala Con- la corp. Te simti obosita, singura, stresata, atmosfera discreta in cea mai deplina
simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie 41. Artemis Masaj Bucuresti Salon de 72. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj 102. Doamna, Matura experimentata in curatenie pentru a te rasfata cu un masaj
Business Lunch va fi lansat pe
8.01.2018 si isi va primi oaspetii sultatie si evaluare med- de relaxare si validare. Atat la domiciliu si masaj erotic Artemis Masaj te invita in de relaxare la domiciliul meu, pt detalii arta masajului te invit sa traiesti o experi- asa cum meriti. I speak english; 140 L;
icala generala, psihiatri- hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; lumea placerilor !!! www.masajclub.ro suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; enta care fiecare barbat merita sa aiba (0727.646.456
de luni pana vineri, intre orele (0727.861.111 (0737.184.035 parte. Locatie centrala foarte curata.
11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 46- ca si psihologica, testare (0772.734.011 royalplace.massage@gmail.com
uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron
48 19 L; (0724.322.189/ 42. Atingeri pasionale. Masajul erotic 73. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj
0724.247.163 office@ballroomsby- rapida a drogurilor in 11. Alexa noua in zona masaj de calitate jum de h, 300 Ron/h 300 L; 131. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te
bamboo.ro urina, testare HIV/SIDA, pt. domnii care se respecta si stiu sa apre- oferit de tinerele noastre maseuze este de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- (0733.844.526 astept in locatia mea pt. un masaj de
cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. unul dintre primele si simplele mijloace ma. Zona piata Muncii 100 L; relaxare asa cum doresti. Pozele imi
3. Cameraman si fotograf experienta,
asistenta si administrare Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; descoperite pentru alinarea suferintelor, (0737.184.035 103. Domenii, vila de lux, te asteptam la apartin 100%. Zona Costin Georgian 70
tratament substitutiv. (0732.721.047 rasfatarea trupului si a sufletului intr-o noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasi- L; (0784.699.923
magneti cadou oferta, marturii magnetice ambianta incitanta, 120 L; 74. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer
cadou, filmare full hd si fotografii artistice (0747.896.161/ unea masajului erotic. Impreuna vom
12. Alexandra Drumul Taberei 93/RAUL (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- masaj de relaxare la domiciliul meu, pt atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. 132. La hotel ma deplasez la tine la hotel
nelimitate. Oferim servicii de calitate, sed- 0728.983.652 sage.excess@yahoo.com detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100
inta foto inclusa, dvd uri personalizate, DOAMNEI stil si eleganta te invit la mine Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta
miniclip artistic. 2.000 L; amghita@yahoo.com acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu L; (0737.184.035 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 masajului si prin alte tehnici bine cunos-
43. Atingeri patimase. Bucura-te de cele cute sau la mine in locatie pretul este mai
(0760.182.953/ 0770.576.274 serbanes- uleiuri aromate, dus, aromatherapy, dis- mai diversificate tipuri de masaj sub 75. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg
cumariusgabriel@yahoo.com 14. Consultatii si investigatii oftal- cretie si igiena max. Prog 12-23, cer si 104. Domnisoara 19 ani, Unirii, noua in mic daca vii tu la mine, 100 L;
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- 30 de ani vino la mine sa te surprind cu zona, selecta si calma te astept la mine (0767.629.025
mologice, camp vizual computeri- ofer seriozitate, 150 h/ora. 80 L; fera calda, intima si senzuala doar in loca-
4. Formatia WOW Band, Cu Forma- zat, OCT, biometrie, prescriere (0738.191.485 un masaj si clipe unice, poze reale 100% pentru un super masaj. Suna si nu vei
tia noastra de lux, localizata pe Strada zona Zepter 50 L; (0763.154.254 133. La mine zona Burebista buna sunt
tia WOW Band va puteti bucura, la lentile de contact, laser YAG, opti- Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ regreta. Detalii la telefon; 100 L;
petrecerea dumneavoastra, de un ca medicala; prescriere, executie, 13. Alexandra, blonda reala, selectiva, (0735.698.519 Delia, te astept in locatia mea curata si
0769.850.950 76. Darya, buna sunt o bruneta finuta, discreta pentru masaj total de relaxare 60
repertoriu vast incepand de la interventii chirurgicale. 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un Badboss94@yahoo..com
muzica ambientala, cafe concert, (021.324.63.98/ 0722.225.227 ambient deosebit domnilor pretentiosi 44. Berceni noua in zona, Andreea 18
curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer de ron mai multe detalii la telefon; 60 L;
muzica usoara, cover-uri, pana la costescu_ioana@yahoo.com care apreciaza calitatea, ofer conditii de de ani,daca doresti un masaj de relaxare domnilor draguti un masaj cu clipe fru- 105. Domnisoara slim, buna ma (0786.612.333
autenticul folclor. (0769.630.501 lux, discretie. Zona centrala, 200 L; asa cum iti doresti, discretia si igena ma moase pentru mai multe detalii suna-ma, numesc Cristina o bruneta inalta slim, ele-
contact@wowband.ro 15. Eliminarea tumorilor eficient, (0726.526.916 caracterizeaza, pentru mai multe detalii zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 ganta si manierata. Ofer servicii de masaj 134. La tine mine hotel. Doamna 32 ani,
rapid, noninvaziv Terapeut, Buc, contacteaza-ma. Garantez revenirea ta, domnilor manierati si civilizati. Zona cen- masaj de cea mai buna calitate, locatie
5. Machiaj mireasa, Alexandra 77. Delia, te invit la mine pentru o de centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma
elimina tumorile numai cu dovezi 14. Alexandra, de azi in Eroii Revolutiei, 80 L; (0754.272.138 relaxare prin arta masajului erotic si prin
trala, servicii ireprosabile,Caut colega
poti suna, 100 L; (0740.757.565
Rîpeanu Make-up Artist make- stiintifice, 3 ecografii ca dovada. te astept la un masaj total si de calitate. 150 L; (0735.618.078
up artist cu experienta, specialist Metoda proprie, pt. 95% dintre Satena, 1.75, 55 kg, sani nr 3, 28 ani. Pro- 45. Berceni, blonda ofer masaj de tehnici bine cunoscute, plus alte surprize
in corectie si remodelare tipuri (cele la sani, cap, piele, in locatia mea centrala, 100 L; 106. Donna in Baba Novac, Dristor, 135. Larisa Te astept in locatia mea disc-
gram 10-19. Mai multe detalii la tel; 100 relaxare terapeutic body, masaj domnilor
sprancene, ofer servicii profesion- membre-eficienta 100%), nu reac- L; (0734.487.309 discreti si manierati, mai multe detalii la (0764.501.255 100% bucuresteanca versata, adaptabila reta si curata pentru un masaj de relaxare
ale de machiaj pentru tii adverse, plata dupa; telefon, (0735.665.672 si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837 de neuitat, nu ezita sa ma suni, poze
mirese/nunti, evenimente, petre- (0745.076.300 78. Denisa roscata inalta 1.72, frumoasa reale, 60 L; (0784.990.953 Amos.kit-
15. Alexandra, sociabila, placuta prin ner@gmail.com
ceri, sedinte foto, ocazii speciale. mod de abordare, stil si atitudine, ofer 46. Berceni, bd. Alexandru Obregia, si tanara, 20 ani. Te astept in compania 107. Doua doamne mature, Unirii, Nerva
250 L; (0755.298.971 16.Ingrijire si supraveg- sedinte de masaj de relaxare fara graba, masaj total, tu alegi cat platesti, 60 lei, mea sa te rasfat cu masaj de relaxare si Traian, Herbalife oferim un masaj erotic 136. Larisa 24 ani, Brancoveanu, dom-
catrinelv@gmail.com ofer si pretind discretie. Multumesc si te masaj total 100 lei, ora 120 lei, sunt timi- body masaj. Contacteaza-ma si nu vei special in 3, noi doua si cu tine, intr-un
here batrani in cadrul da, romantica, te astept cu placere, poti regreta alegerea facuta. 80 L; cadru intim, discret, special amenajat si
nisoara discreta, finuta, frumoasa, blonda
astept sa ne cunoastem. 400 L/h 400 L; (0731.403.624 cu ochii albastri, maseuza cu experienta,
6. Mickey si Minnie sufletul petrecerii, caminului, batranii bene- (0726.820.838 veni si acum, sunt pregatita pentru tine dotat pentru relaxare. Programarile-tele- o fire calda si calma, foarte dulce, ofer
prezenti acum la orice eveniment din viata ficiaza de supraveghere memoreaza nr. meu suna ma 11-21, 60 fonic in intervalul 12.-20.00, 400 L;
dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747 L; (0749.494.562 79. Denisa, the best massage in town diverse tipuri de masaj intr-o locatie intima
permanenta, tratamente 16. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, (0743.802.195 si discreta. 150 L; (0738.530.561
alinutza_craciunitza@yahoo.com I’m waiting for you in my location or in
Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, your hotel room, 200 L; (0724.486.010 sweetpleasure@yahoo.com
specfice virstei, con- Vicky sunt cateva din numele fetelor exis- 47. Bianca, Berceni, blonda cu forme 108. Dristor 2, poze reale 100%, buna
7.Pachete pentru nunta, siliere, socializare, asis- tente in salonul nostru de masaj, situat in mature, accentuate, ofer masaj de sunt Iulia, tanara stilata cu bun simt, ma 137. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer
relaxare domnilor pretentiosi, 100 L; 80. Dessiree Masaj a creat pentru tine adresez domnilor stilati care vor sa scape
aranjamente florale natu- tenta medicala primara, Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie (0724.175.818 un loc incantator, curat, sigur si discret. din rutina zilnica printr-un masaj de cea
domnilor generosi si manierati masaj de
rale si artificiale in regim de lux, situata la vila. Discretie, lux, cali- Salonul cu cele mai frumoase fete din relaxare si intretinere efectuat pe masa de
asistenta religioasa tate, 120 L; (0728.702.675/ 48. Blonda calma si cu bun simt, cu
mai buna calitate, daca te ai saturat de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi-
de vanzare si chirie, ves- (0762.334.434/ 0766.238.084 experienta in arta masajului, te invit intr-un
Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- poze false, te astept, 150 L; ma detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si
cuta sa descoperi arta masajului de (0722.138.288 Julliecherry7@gmail.com sms. 70 L; (0744.819.981
timentatii si accesorii 0745.035.334 filantropi- massage.excess@yahoo.com ambient placut si discret pentru a-ti oferi relaxare, 120 L; (0769.994.064/
nunta si botez, invitatii, aberca@gmail.com 17. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,
un masaj de relaxare la domiciliul meu, 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 109. Dristor, buna, doamna bruneta, ofer 138. Laura, noua in orasul tau, fotografii
decoratiuni si cadouri Piata Veteranilor Militari sector 6 50 L; www.dessireemasaj.ro servicii de calitate, masaj de relaxare si
30 ani, nonconformista si extrem de (0748.088.110 100% reale vrei sa incerci ceva nou, te
(0720.604.178 17.Ingrijire si supraveg- pasionala, ofer diverse tipuri de masaj d- tonifiere, la mine acasa. Locuiesc singura. invit la mine intr-un cadru intim sa petre-
81. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor 50 L; (0733.782.676 cem o ora doua de vis in care fanteziile nu
bibanu888@yahoo.com here batrani servicii lor ce doresc sa evadeze din cotidian si 49. Blonda ofer masaj de relacsare ter- noastre domnisoare te vor face sa vibrezi
banal, 150 L; (0729.541.822 sweet- apeutic cervical, inghinal, in locatia mea vor avea limita. Ofer servicii totale dom-
sociale primare, servicii de placeri nebanuite, te vor duce pe cul- 110. Dristor, te astept la mine pentru a te nilor care stiu ce vor. Masaj exotic normal.
8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru pleasure@yahoo.com de lux amenajata special pentru tine pen- mile extazului si toate astea intr-o atmos-
sociale specializate pen- tru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; relaxa cu un masaj de vis, 70 L; (0726.537.509
evenimente, petreceri private, house fera de basm, locatie de vis, calda, intima. (0767.505.214 queenpnc1908@gmail.com
party, onomastici, nunti. Vila dispune de tru persoane in varsta si 18. Aliyna, una dintre putinele maseuze (0732.568.368 Te astept, 120 L; (0720.525.253/
club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormi- care au poze reale, asta pentru ca te
toare. Mai multe detalii la telefon, 399 {;
cu dizabilitati; gazduire respect pe tine domnul meu si iti fac pe 50. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg
0732.545.457 111. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70, 139. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-
batrani; asistenta med- plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de vino la mine te astept la un masaj erotic 50 kg te invit la mine pentru un masaj de prins de arta masajului in compania mea
(0784.668.383 82. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit relaxare si tonifiere, discretie si igiena la domiciliul meu intr-un cadru intim si dis-
luxurymansionpaty@gmail.com icala, ingrijire, masaj, locuiesc singura, zona metrou Tim- domnilor maturi si manierati zona Zepter de tinerele noastre maseuze este unul
40 L; (0768.519.135 maxima, mai multe detali tel., 100 L; crer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld
puri Noi. 100 L; (0729.797.491 fru- dintre primele si simplele mijloace (0742.773.895 Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896
9. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti socializareCapacitate moasa_alina20@yahoo.com descoperite pentru alinarea suferintelor,
Preparate calde, Garnituri, Minuturi, primire 158 de persoane 51. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kau-
fland, ofer masaj de relaxare la domiciliul rasfatarea trupului si a sufletului intr-o 112. Dristor, noua pe site, Alexandra 20 140. Luna Massage. O oaza de placere
Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; (0266.364.126/ 19. Am revenit, poze reale, buna, Sara, ambianta incitanta 120 L; si relaxare te asteptam seara de seara in
meu. Locuiesc singura. 50 L; ani, 1.65, 60 kg te invit pentru un masaj
Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noas- blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, (0732.545.457/ 0769.850.950 de relaxare si tonifiere, discretie si igiena salonul nostru pentru o sedinta de masaj
tra. Peste 2000 clienti multumiti. Organi- 0744.515.360 sf.elisabe- te astept la mine pentru masaj de relaxare (0733.782.676
speciala. La noi te vei simtii cu adevart
maxima, mai multe detalii tel. 60 L;
zam nunti si botezuri (0788.221.270 ta@caritas-ab.ro placut, locatie curata si discreta, pozele
52. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu- 83. Dessiree Masaj, alege calitatea (0769.164.892 bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta.
stanici@titannet.ro imi apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; masajului de relaxare facut de fete profe- Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, dis-
(0720.184.898 tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata
10. Villa party, house party,
Ingrijire, tratament,
18. Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambi- 113. Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, cretie, 150 L; (0722.877.223
recuperare varstnici cen- cu bun simt. Rog seriozitate, 300 L; ent de vis. Te asteptam intr-o locatie cura- buna, sunt o tanara de 24 de ani, inalta,
jacuzzi, club Luxury villa for rent 20. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si ta si discreta, unde vei mai reveni. Strada 141. Madalina, Unirii, buna, eu ma
for events: private parties, house tru rezidential pentru cu o eleganta aparte ofer masaj de (0732.834.602 blonda cu multiple calitati in arta masaju-
Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ lui. Mai multe detalii la telelon. 70 L; numesc Madalina, sunt o bruneta stilata,
party, weddings, baptisms, team ingrijirea, tratamentul si relaxare in locatia mea discreta luxoasa in o doamna nonconformista si deschisa
53. Bruneta 31 ani ofer masaj de 0769.994.064 (0752.960.836
building, meetings, filming, photo zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 dessiree.masaj@yahoo.com catre provocari, am 35 de ani, 1.65 m, 60
meetings, pool party, contact, 399 recuperarea persoanelor relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-
114. Ella, Buna, sunt Ella, noua la tine in kg si ofer diverse tipuri de masaj dlor dis-
{; (+40784668383/ ma, zona piata Muncii 100 L;
varstnice, Bucuresti, sec- 21. Ambianta si rafinament, daca esti in (0737.184.035 84. Diana masaj massage visit hotel or oras, masaj, fac doar deplasari, nu ezita creti numai in locatia mea. 150 L;
+40784668383 luxurymansion- torul 1. Sprijinim perma- cautarea unui loc de relaxare, salonul your apartment Diana, nice to meet you. I sa ma suni, 300 L; (0727.022.606 (0720.417.718
paty@gmail.com nostru este alegerea perfecta deoarece 54. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer am brunette, senzual and I can make you
nent varstnicul ce se afla Miroiualexandra@yahoo.com
calitatea este cuvantul care ne defineste. masaj de relaxare domnilor discreti si edu- a very good massage. My meticulous eye 142. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice,
in situatie de dificultate 120 L; (0732.545.457 cati, zona Dristor, 50 L; (0733.782.676 for detail ensures each encounter is tai- 115. Elly reala, buna si multumesc pentru buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a
Îngrijire personalå, (0767.914.722
contact@resedinta-victo-
22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva 55. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze
lored to your innermost desires. Relax
massage, erotic. 300 L; (0766.698.140
ca mi-ai vizitat profilul. Sunt o domnisoara
blonda, dulce, educata, iti pot oferi cel mai
atras atentia, atunci nu ezita sa ma con-
tactezi, sexy si atenta la detalii te astept,
inedit, cauti sa te detasezi de problemele reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca diana2018diana@yahoo.com placut si intens masaj corporal intr-o sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj,
ria.ro 100 L; (0757.702.170
sånåtate cotidiene? Te asteptam alaturi de fete
superbe, experte in arta masajului erotic,
doresti cateva clipe de masaj de relaxare
vino la mine si lasa-te invaluit de arta 85. Diana massage, masaj, visit hotel or
ambianta placuta, discreta, igiena 100%
garanta. 80 L; (0799.342.393
19. Scapa de dureri sacaietoare de cu bun simt, senzuale, atente la dorintele masajului, te vei simti revigorat, zona your apartment, Diana, senzual lady, 143. Maria, 38, 172, 64, doamna matura,
1. asistenta medical asistenta spate. Cabinet chiropractica - osteopatie, tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ Zepter, 50 L; (0774.929.887 brunette, slim , elegant and expert in mas- 116. Eroii Revolutiei pustoaica 19 ani frumoasa si licentiata in arta masajului,
masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L; 0728.702.675 sage make you feel your senses , gentle. dulce si jucause, te astept la un masaj de ofer masaj de relaxare si terapeutic dom-
medical pentru camin de batrani nilor manierati; 300 L; (0762.041.704
Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 (0786.737.682 massage.excess@yahoo.com 56. Bruneta selectiva ofer masaj de Hotel visit only or visit at your apartment. relaxare deosebit. Multe surprize placute
relacsare domnilor seriosi in locatia mea Call for details. 300 L; (0766.698.140 garantat 100 L; (0720.014.632
discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; 144. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-
2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe
si Sf. Dumitru camin particular
20.TRATAMENTE STOMATO- 23. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la
domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, (0732.855.248
diana2018diana@yahoo.com
117. Eroii Revolutiei, Alina, 42 ani, 1.70, moasa si satisfacatoare, ofer masaj de
pentru batrani si bolnavi de LOGICE PROFESIONISTE - Baba Novac, program 10-17; 50 L;
57. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra ofer
86. Diana noua in zona, daca vrei cu 52 kg, satena. Te astept la un masaj. relaxare doar la tine sau hotel, poze %100
reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai
(0725.044.235 adevarat sa-ti vezi visele implinite vino Detalii la tel., 60 L; (0767.083.861
Alzheimer, Centrul Balotesti &
Baneasa, cladiri modern utilate su TRATAMENTE ORTODONTICE masaj total domnilor generosiintr-un ambi- alaturi de mine pentru un masaj de multe detalii la telefon. (0738.590.092
ent placut la domiciliu meu. Titan Bd.
mobilate, asistenta medicala, per-
sonal calificat care va ofera ingri-
DE CALITATE;-TRATAMENTE 24. Ana, buna sunt Ana, te astept in loca-
tia mea pentru a petrece clipe de neuitat, Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385
relaxare al corpului si al mintii zona Stefan
cel Mare stadion Dinamo; 80 L;
118. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,
Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cate-
145. Masaj Buna, sunt noua in domeniu
dar cu destula experienta pentru a-ti oferi
jire 24/24 (0721.900.100/ ENDODONTICE LA MICRO- cer si ofer discretie si igiena maxima ofer adelacristina2003@gmail.com (0799.633.655 va nume ale fetelor din salonul nostru. un masaj de relaxare asa cum iti doresti,
masaj de relaxare body masaj nu raspund Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, cal-
0722.223.166 contact@camin-par-
ticular.ro
SCOP;-INTERVENTII CHIRUR- la sms nr privat. 150 L; (0721.308.203 58. Bruneta matura, te astept pe tine
domn generos sa te rasfat cu un masaj de 87. Diana, best massage, masaj, visit itate si igiena? Aici este locul perfect pen-
plus alte mici fantezii care sa te conduca
pe culmile extazului, 100 L;
3. Bone si menajere Bucuresti si
GICALE COMPLEXE: INSERARE 25. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi- relaxare si tonifiere a trupului si sufletului, hotel or your ap Diana, brunette, slim,
very elegant and expert in massage make
tru a beneficia de un masaj extraordinar,
120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084
(0755.948.888
in locatia mea discreta si curata. Unirii,
zona de Nord avem ceea ce va DE IMPLANTURI CARE NECESI- enta in arta masajului de relaxare, zona Zepter. 50 L; (0737.401.576 you feel very good. Hotel visit or visit your massage.excess@yahoo.com 146. Masaj de relaxare Doar cateva zile
Drumul Taberei, suna-ma pentru mai apartment. Elegance and sweet. Best
doriti. Echipa bona- menajera-
Baneasa se ocupa de selectia, ini- TA SAU NU ADITII OSOASE;- multe detalii, 80 L; (0723.114.875 59. Bruneta Obor, Mihai Bravu, tanara massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victo- 119. Excess Massage va invita sa va
in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,.
150 L; (0764.182.119
tierea si plasarea unei bone sau
menajere in zona de Nord
SERVICII PROTETICE 26. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii
21 ani, bruneta slim, jucausa si senzuala, riei. Call me. 300 L; (0766.698.140
diana2018diana@yahoo.com
relaxati intr-un loc incantator, elegant,
sigur si discret. Salonul nostru va ofera o 147. Masaj O doamna sociabila, comu-
te astept la mine acasa cu un masaj relax-
(Baneasa, Otopeni, Pipera, (0744.549.003/ minunate cu senzuala Anabelle din ant si alte surprize speciale pt tine. Am si gama variata a serviciilor de masaj: nicativa te astept in locatia mea din zona
Balotesti, Tunari si nu numai) echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va 88. Diham, masaj relaxare totala, poze relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L;
(0721.750.857/ 0764.884.393 031.109.52.91 invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj
o colega pt nebunii impreuna. Nu te mul-
tuimi doar cu pozele. 100 L; reale, tanara senzuala, ofer masaj de (0763.369.660
Veterani pentru a te relaxa intr un cadru
intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150
office@bona-menajera-baneasa.ro prelipceandaciana erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila
Noblesse Unic, in centru. 200 L;
(0736.342.148 relaxare totala si alte surprize domnilor
manierati si generosi sau cuplurilor, intr-o 120. Excess Massage, simte atingerile
ron; (0738.143.336
4. Cabinet stomatologic, Dynamic Den- @yahoo.com (0727.148.861 60. Bruneta slim dulce si senzuala, ambianta placuta, fara graba, in zona patimase ale tinerelor noastre maseuze in 148. Masaj 100% profesional in
tal Drumul Taberei: ofera servicii complete selectiva si open mind, 27 de ani, sunt o Diham. Am si o colega foarte simpatica. timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile Bucuresti, maseur profesionist efectuez
stomatologice, la cel mai inalt nivel profe- 21. Unghii cu gel, aplic unghii cu gel, 27. Ananda Studio Masaj, atingerea este fire pasionala si imi place sa ma implic in 100 L; (0722.918.195 prin tehnici specifice care apartin tainelor masaj de relaxare, cu aromaterapie, ter-
sional: implantologie, parodontologie, pro- tips, constructie, gel pe unghia naturala si o modalitate de explorare a trupului, de tot ceea ce fac, te astept la mine domn erotice ale masajului, oferindu-ti ceva apeutic, anticelulitic, sportiv, lombar, 75
tetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, intretinere cu doar 50 lei. Va astept cu savoare tot mai profunda asenzualitatii serios sa-ti ofer cel mai bun body masaj 89. Doamna casatorita, stilata, masaj de unic. 120 L; (0728.702.675/ lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei. Exclus
gutiere anti sforait. (0722.426.543/ drag. 50 L; (0772.278.857/ Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, 130 de relaxare cu creme si uleiuri. 300 L; relaxare la domiciliul meu. Mai multe 0766.238.084 masaj erotic. 75 L; (0743.491.548 fruc-
021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 0770.319.732 L; (021.322.80.79/ 0723.408.191 (0721.021.072 detalii la tel. (0722.966.960 massage.excess@yahoo.com tariancalator@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
149. Masaj cu de toate, Doamna Rep. 177. Masaj suedez, experimentata in ter- 207. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de 234. Salon lux Baba Novac incita-ti imag- 28. Reparatii calculatoare, reparatii lap- 14. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car
Mod. cu experienta in arta masajului de
relaxare, te astept intr-un ambient placut
apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer
masaj suedez de relaxare. Durata o ora
relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seri-
ozitate, mai multe detalii la tel., 50 L;
inatia alaturi de trupuri apetisante si mis-
cari lascive, pune in practica cele mai Repara¡ii topuri, instalare Windows XP/7/8/10,
reparatii monitoare LCD, programe,
devirusare, resetare BIOS, recuperare
Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia
Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 man-
si discret, igiena, mai multe detalii la tel., jum, zona centrala. 150 L; (0764.738.593 ascunse fantezii, renunta la inhibitii si uala, 10.000 km culoare neagra, predare
(0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com (0723.473.209/ 0723.473.209 date, probleme internet, wireless, configu- si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare
150. Masaj cu stapana fantezia masajului 178. Masaj tantric pentru barbati, femei si
voiculescusonya@yahoo.ro alatura-te celor mai pasionale si jucause
domnisoare experte in masaj, 120 L; electrocasnice, rare router, curatare praf, antivirus, office.
Deplasare gratis 50 L; (0726.054.690/
sofer suplimentar pe contract gratuit, cau-
ciucuri noi, 25 {; (0786.802.323
208. Oferta speciala masaj erotic nud, (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com
cu o stapana cu o vasta experienta si un cupluri Temple of Bliss massage va ofera hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul rent.topservice@gmail.com
ambient select non stop la sms 1554 cu
text masaj sau la telefon;
o noua perspectiva intr-o lume care pro-
moveaza sexualitatea agresiva. Noi va
Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invi-
sage.excess@yahoo.com
electronice http://www.reparatii-
calculatoare.16mb.com 15. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car
tam la un masaj relaxare sau body to 235. Salon lux Baba Novac Seductie
(0906.120.860/ 1554.000.000 propunem un masaj relaxant si revigorant body si erotic. Civilizat, curat, frumos, erotica cu domnisoare sexy si atragatoare Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot
mirunaarmin@yahoo.com care va va face sa priviti masajul senzual 29. Reparatii calculatoare, webdesign, 207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000
multe maseuze. www.private-massage.ro intr-o atmosfera intima si relaxanta. La 1. Accesibil, reparatii masina de spalat editare video, re/instalam orice varianta
altfel 180 L; (0787.571.747 140 L; (0727.148.861 Excess Massage cele mai frumoase si tal- si frigidere reparatii masina de spalata, km culoare rosie. Predare si preluare gra-
151. Masaj de relaxare pt domni, windows, devirusam, recuperam date, tuita in Bucuresti, adaugare sofer supli-
doamne si domnisoare Doamna, masaj 179. Masaj terapeutic, doamna 35 ani, entate maseuze va pot oferi o sedinta de frigidere, aere conditionate, montaje garantie 6 luni, transferam/editam filme de mentar pe contract gratuit , cauciucuri
209. Parfum de femeie, langa mine vei masaj memorabila, 120 L; demontaje, incarcari cu freon, la preturi pe casete video, realizam website-uri/con-
profesionist de relaxare, tonifiere, finuta si discreta ofer servicii de masaj promotionale, (0766.726.725 Cosmin- noi de iarna, 30 {; (0786.802.323
intretinere corporala, lombar, intr-un cadru curat si discret domnilor edu- gasi parfum de femeie dornica sa simta (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- figuram magazine online. Preturi de la 30 rent.topservice@gmail.com
cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; cati. Profil real, zona Berceni bd. Alexan- pasiunea unui barbat ce adora masajul. sage.excess@yahoo.com paun0807@yahoo.ro lei. 30 L; (0762.578.112
(0731.093.149 dru Obregia, 100 L; (0731.893.621 Daca si tie iti plac sedintele in compania Digiserv_mail@yahoo.com 16. Inchirieri auto, rent a car Bucharest,
unei femei complete, nu ezita. 236. Salon massage erotic, services 2. Aer conditionat, montari, demontari,
liviu.c.georgescu@gmail.com service, la preturi avantajoase; 30. Reparatii centrale termice Oferim lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0
180. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in (0906.760.690 massage erotic profesional, free bar, Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1,
152. Masaj de relaxare totala la domiciliul jacuzzi, sauna, adresa Carol. 1, 30, zona (0724.240.274 servicii de mentenanta si reparatii centrale
locatia mea Dristor 2, cu un masaj termice, revizii de intretinere, montaj ter- 4x4, culoare neagra.Predare si preluare
meu, zona Tineretului, pentru mai multe deosebit, garantez revenirea, mai multe 210. Pasiune si tandrete Abandoneaza Universitate. (0758.536.176 3. Automatizari, reparatii centrale ter- gratuita in Bucuresti, adaugare sofer supli-
mostat de ambianta, oferim garantie la
detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188 detalii la telefon atunci. 70 L; toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile Popa_popa@yahoo.com, mice, service Intretinere centrale, piese manopera si la piesele de schimb, 100 L; mentar pe contract gratuit. 55 {;
(0765.127.530 placerii doar la Excess Massage, de pe originale, curatari chimice si ventila?ie, (0722.362.330 (0786.802.323
153. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru 237. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei reglaje crestere randament, reparatii pe rent.topservice@gmail.com
momentele tale de erotism, unde te poti relaxare totala, igiena, discretie si seriozi- Victorcatrina@yahoo.com
masaj de relaxare fara graba cu o 181. Masaj, noua in Bucuresti ofer loc placi electronice centrale. Promptitu-
maseuza cu experienta in arta masajului masaj, numele meu este Andreea, sunt destinde total 120 L; (0763.369.660 tate. Vino sa iti dovedesc prin masaj ade- dine, garantie asigurata Florin Bucuresti- 31. Reparatii frigidere combine frigori- 17. Inchiriez Mercedes Vito 8+1,
de relaxare la domiciliul meu care se afla noua in domeniu dar cu experienta nece- varatul moment al placerii, non-stop, 100 Ilfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- automat si manula Preturi 1-4 zile 70
in centrul orasului la Universitate, discretie sara pentru a te face sa ajungi pe culmile 211. Perfecta, speciala pentru domnii L; (0720.699.369 instalcentral_98term@yahoo.com tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv eur/zi, 5-10 zile 65 eur/zi, 11-20 zile 60
si igiena cu siguranta, (0758.804.949 placerii printr-un masaj de relaxare combi- care se respecta. Cel mai bun masaj de sambata, duminica; (0729.473.587/ eur/zi, 21-30 zile 55 eur/zi. Oferim transfer
popa_popa@yahoo.com nat cu un masaj erotic. 100 L; relaxare. Nu vei regreta. Servicii irepros- 238. Sedinta 75 minute pasionale vila 4. Autorizat reparatii frigidere, combine 021.420.36.48 aeroportul Otopeni. Preturile se pot nego-
(0760.870.593 abile. Educata si amabila. Discreta, detalii Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. cia. 55 {; (0763.151.735 spee-
154. Masaj delicios Vip Obsession Mas- la telefon sau WhatApp, speak english, mai pasional masaj erotic. Maseuze de Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv 32. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu- drentacar71@gmail.com
sage te invita sa petreci momente memo- 182. Masaj, noua in oras, blonda finuta, non stop, 100 L; (0769.169.016 exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. sambata, duminica; (0729.473.587/ pam numai de reparatii frigidere, masini
rabile in salonul nostru de masaj de lux. masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, Escortevip20@yahoo.com Parcare, discret, confort, respect. Suna 021.420.36.48 de spalat si o facem bine. Reparatii 18. Mobila si tapiserie, transport
Avem cel mai delicios masaj senzual. 150 L; (0735.738.876 sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode,
Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu mod- Aale539@yahoo.com 212. Piata Victoriei, 200 ora, matura 42 (0760.498.238/ 0742.412.888 con- 5. Autorizat, asigur reparatii masini reparatii frigidere Zanussi, reparatii. dormitoare, paturi, bucatarii,
ele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ ani, sani de colectie, astept doar barbati tact@sweetgirls-masaj.ro automate de spalat, deplasare gratuita, (0722.572.248/ 0766.394.796 canapele din stoc si la comanda.
0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 183. Masaj, profesionist relaxare zona educati si hotarat, bd Ion Mihalache, 150 garantie reparatii. Aer conditionat- Disponibile pe mai multe culori.
Piata Dorobanti, cu o doamna matura 48 curatare si iginienizare. Seriozitate. 33. Reparatii instalatii termice, Facebook: Magazin de mobila
L; (0751.429.066 239. Servicii de calitate Vanesa
Poiana Campina (0720.721.712/
155. Masaj Dristor, te astept la mine pen- stilata, amabila, experta in deconectare Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 sanitare, electrice solutii adec-
tru un masaj revigorant, 100 L; anti-stres, atmosfera calda, discreta, linis- vate in ceea ce priveste lucrarile 0734.164.644
213. Placere unica, masaj erotic special intr-o ambianta placuta si discreta, la mine
(0784.691.818 tita, english, french speaking 9-22 120 L; Te invitam sa traiesti o experienta de care 6. Calculatoare, service acasa, Win- de instalatii termice, instalatii pascuaugustin@yahoo.com
(0760.144.808/ 0735.249.423 sau la hotel, domnilor generosi, care stiu dows la domiciliu Servicii profesionale, sanitare, instalatii electrice,
156. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de gina.teodoru@yahoo.com fiecare barbat merita sa aiba parte cel sa aprecieze calitatea, 80 L; instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, instalatii de gaze si frigotehnice, 19. Mutari locuinte si sedii de firma
cele mai diversificate tipuri de masaj sub putin o data in viata. Scopul nostru este (0736.890.339 MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la lucrari de amenajari amenajari prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- 184. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, placerea si satisfactia ta. Te asteptam, domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuper- interioare (0762.447.379 rac- infoliere, montaj, manipulare, marfa asigu-
fera calda, intima si senzuala doar in loca- draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 240. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, ari date, configurare router wireless, Cristi, construct@yahoo.com rata.Programul nostru de lucru este l-d.
tia noastra de lux, localizata pe strada masaj, clipe frumoase si delicioase, pen- salonsweettouch@yahoo.com ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor 50 L; (0734.680.513 09-21:00. 1 L; (0720.115.849
Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 tru mai multe detalii suna-ma. Singura in generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau 34. Reparatii tv, lcd, led, masini de
locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 214. Placere unica, masaj erotic special, la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun 7. Depanam televizoare, orice model, la spalat, centrale termice, sisteme audio 20. Mutari mobila cu echipa de incarca-
157. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de L; (0784.986.529 te astept pe tine domn generos sa te ras- simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; domiciliu, Bucuresti si Ilfov; video, sisteme supraveghere, laptopuri si tori, servicii de mutari complete. Transport
cele mai diversificate tipuri de masaj sub fat cu un masaj de relaxare si tonifiere a (0738.141.644 (0734.641.198 calculatoare la domiciliul clientului sau la mobila, bagaje. Optional, asiguram servicii
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- 185. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt trupului si sufletului, in locatia mea discre- laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; de montaj mobila. De la 200 Lei 1 L;
fera calda, intima si senzuala doar in loca- experta in arta masajului. Vino sa te ta si curata, Drumul Taberei. 80 L; 241. Servicii speciale dominare, masaj 8. Depanare la domiciliul clientului tele- (0764.881.906 (0722.768.555
tia noastra de lux, localizata pe Strada convingi personal. Poze 100% reale, 70- (0721.846.662 fantezie, camera speciala dominatrix la vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvd- hristuciprian@yahoo.com
Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 150 ron, (0768.382.109 Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj playere, calculatoare, laptopuri, sisteme
35. Service electronice- laptopuri- navi- Mutari mobilier aparta-
21.
alexandra.ayan@yahoo.com 215. Plinuta tanara 36 ani plinuta relaxare, body si erotic plus diverse fan- audio, reinstalari Windows, devirusari etc.
158. Masaj erotic Cotroceni, pasiune, draguta calma comunicativa. Te astept la tezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, Deplasarea si constatarea gratuita. gatii auto service tablete, laptopuri, navi- mente 1-4 camere, relo-
discretie Nirvana Massage salonul cu Garantie sase luni. Seriozitate maxima gatii auto. Instalari Android, sisteme de cari, demontare,
186. Maseuza cu atestat. Roxy 200 un masaj doar pentru domni maturi lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 operare (Windows. Depanare /Softare
peste 10 ani vechime, va invita intr-o lei/100 euro, Calitate, rafinament, dis- seriosi. Sector 4; (0741.645.898 L; (0727.148.861 (0721.521.536 Laptopuri si navigatii auto. Electrica auto, montare, manipulare,
locatie de lux din zona Cotroceni pentru a cretie, experienta. Bruneta frumoasa cu reparatiiladomiciliu@ymail.com
petrece clipe de vis in compania bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesion-
instalari alarme Viper auto - moto, etc. ambalare la cerere, tam-
216. Poze reale, Delia 19 ani, fitness 242. Servicii totale, la mine la tine sau la 100 L; (0723.814.443
maseuzelor noastre, experte in arta al d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei model, poze reale, te asteapt pentru a hotel, draguta, forme frumoase ofer masaj
9. Depanez calculatoare, instalare Win-
rosse268@yahoo.com plar propriu, echipa
seductiei si masajului, 170 L; ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; petrece o ora de neuitat prin cel mai bun dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, tanara 4 baieti, camion
(0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nir- de relaxare la domiciliul meu, daca doresti Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office,
(0731.646.555 masaj, I speak english, locatia este intr-o mai multe detalii, astept sa ma contactezi, 36. Service frigidere combine frigorifice, 5T. Experienta, profesion-
vana@yahoo.com VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, congelatoare. Interventii rapide. Calitate.
187. Maseuza dezinvolta, la mine sau la
zona centrala in conditii de discretie si (0767.062.131 instalare imprimanta 30 lei. 50 L; alism. Iulia Bucur
igiena, ac, prosoape curate. 140 L; Garantie. Piese originale. Inclusiv sam-
159. Masaj erotic cu cele mai frumoase hotel, daca esti un domn care se respecta (0745.132.833 bata, duminica; (0729.473.587/
domnisoare, te asteptam la noi intr-o (0727.646.456 243. Silvia, te invit la mine pentru o ora (0762.676.751/
alege calitatea, Adina este numele meu si 021.420.36.48
locatie de lux sa descoperi cat de dulci si te voi purta pe cele mai inalte culmi ale royalplace.massage@gmail.com de masaj de relaxare, body, atingeri Depanez frigidere si
10. 0762.676.750
pasionale putem fi. Impreuna vom atinge usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967
culmile placerii intr-o ora de neuitat. Sun-
extazului. Ofer masaj erotic total fara 217. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, congelatoare, inclusiv 37. Service Reparatii masini de spalat si
22. Mutari, transport mobila,
prejudecati. Locatie centrala de lux 300 buna sunt sara fata singura si disponibila 244. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in sambata si duminica. aragaze CMC Service Expert. Bucuresti
tem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0799.364.462 .Service-reparatii masini de spalat Indesit, depozitare, debarasare. Oferim
L; (0765.533.828/ 0731.728.813 vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si Experienta, promptitu- whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Serv- servicii de mutari, transport
masaj de relaxare, ambient placut si curat, cativa km de tine, o fata cu forme ruben- ice-reparatii masini de spalat vase mobilier si relocari de aparta-
160. Masaj erotic high class. Girlfriend
188. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
ofer seriozitate maxima, pozele imi siene te asteapta intr-o locatie de lux cu dine. Relatii la telefon: Whirlpool, Indesit, Service-reparatii mente, sedii de firma. Oferim
47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- (0744.517.905/
experience, seductie erotica cu dom- tul pe buze, astept doar persoane civi- apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; maxima igiena si cofidentialitate pentru a aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 depozitare in Bucuresti. Manipu-
nisoare frumoase si sexy intr-o atmons- lizate in locatia mea pentru un masaj de (0784.023.195 te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 021.425.87.56 cmcserviceexpert@yahoo.it lare mobila, impachetare, despa-
fera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- chetare, demontare/remontare,
orice serviciu ales este realizat in cele mai Zona Piata Muncii, 200 L; 218. Promo masaj erotic la dublu, intre alplace.massage@gmail.com 11. Depanez frigidere, combine frigorifice 38. Tapiter execut reparatii de canapele, curatenie. 30 L; (0745.100.101/
bune conditii de catre superbele noastre (0720.084.742 doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai si congelatoare. Interventii rapide. Cali- fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la 0745.100.101 romania@premier-
maseuze; 170 L; (0721.904.419/ acum la Noblesse Unic si alege-ti 245. Sonya, bruneta reala, educata si tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv domiciliul clientului, firme; moving.ro
0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 189. Maseze (Ucraina) Maseze cu expe- maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta selectiva ofer domnilor manierati si cu bun sambata, duminica; (0729.473.587/ (0745.989.296
rienta in arta masajului de relaxare . Vei dureaza 60 de minute si costa 300 ron. simt masaj de relaxare, terapeutic si body 021.420.36.48 23. Pret mai mic nu exista, servicii de
161. Masaj erotic nud, cu doua doamne avea parte de fete frumoase si atmosfera Garantam ca vei alege dintre multe. 300 masaj intr-un ambient discret si curat. 39. Verificari PRAM, instalatii electrice transport in Bucuresti sau in tara.Trans-
mature, masaj la patru maini cu doua placuta zona Universitate; L; (0727.148.861 Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; 12.Depanez frigidere, com- eliberam buletin PRAM, certificat PRAM port moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5
doamne mature 48 de ani, pasionale, (0758.848.296 : verificare  rezistenta de dispersie, verifi- tone la preturi negociabile. In caz de
independente te asteptam la noi, pt. (0720.716.956 bine frigorifice si conge- care continuitate nul de protectie la centu- nevoie asigur si oameni de incarcare-
Popa_popa@yahoo.com, 219. Promotie dominare si masaj erotic
momente intime de tandrete si relaxare. vip fantezie discount la Noblesse Unic, 246. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. latoare, toate tipurile. ra de impamantare pentru prizele cu con- descarcare; 50 L; (0727.997.992 dani-
La tel. 5/15 min. parcare, (0765.871.324 190. Masueza cu experienta, doamna Interventii rapide. Cali- tact de impamantare. (0767.875.875 laflorin1983@gmail.com
masaj relaxare, body, erotic, plus diverse Feminitatea si bunul simt sunt calitatile siaenergy@yahoo.com
Matura cu experienta in arta masajului fac fantezii: striptease, lap-dance, erotic care ma caracterizeaza. Va astept la un tate. Garantie. Piese orig-
162. Masaj erotic pentru inima, trup si mai multe forme de masaj, in diferite show, latex outfit, stockings, dominare, masaj de relaxare. Poze reale, nu insista Tractari auto 24 din 24,
24.
suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul tinute, te astept in zona Unirii. inale. Inclusiv sambata, Bucuresti, Ilfov si in tara.
cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si
sauna la cel mai bun salon de masaj erot-
(0721.810.327
feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele
12-22. 250 L; (0727.148.861 www.pri-
200 L; (0725.458.291
duminica; Tel. Transport, turism Cele mai mici pre-
ic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, 191. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan
vate-massage.ro 247. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. (0729.473.587/ turi0784071879
profesionalism si discretie. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 0762.988.567/ 1. Abac Trans oferta mutari si transport
metrou, ofer servicii de masaj, domnilor 220. Promotie exceptionala pt doamne care ma caracterizeaza. Va astept la un (0784.071.879
(0732.889.966/ 021.316.88.38 seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma 021.420.36.48 pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau
si cupluri, rasfat total al simturilor, placere, masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. transport in localitate sau provincie 1
caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 incantare si extaz. Masaj Special pentru Zona Piata Muncii, 200 L; 25. Tractari auto Bucuresti, cele mai
163. Masaj erotic salon Loffer you my 13. Electrician autorizat Coman leu/km, echipa incarcare la cerere si pro-
darlings relaxing massage erotic, mas- Doamne, Domnisoare si Cupluri, Masaj (0725.458.291 gram si sambata sau duminica; 100 L; mici preturi. Rugam si oferim seriozitate;
192. Matura ofer masaj, buna, Karla este Costel service. Bucuresti, toate (0768.157.893
sage nude, massage for 1 hour with numele meu, sunt o doamna matura de de relaxare, erotic, body masaj, Yoni sectoarele, varsta 39 ani, experi- (0728.541.180
mutuale caresses so look forward to you 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compa- masaj.Promotie exceptionala: 30 min 248. Sunt noua in orasul tau, te-ai saturat enta 23 ani. Desigilare contor, mutaritransport@gmail.com
gratis. 130 L; (0737.912.086 26. Tractari auto non-stop la preturi
(0758.536.176 nia mea pentru a-ti oferi un masaj de de aglomeratie, stres la birou, te invit ala- gratuita, recomand procedura avantajoase. Bucuresti. Romania
Popa_popa@yahoo.com, relaxare profesional combinat cu un turi de mine sa-ti ofer un masaj perfect, Enel gratuita. Ma ocup personal 2. Abandonati cautarile transport cu
masaj erotic. 100 L; (0720.969.645 221. Promotie masaj erotic nud, salon erotic. De relaxare, dus impreuna, de aceasta procedura; dube si carosate, ieftin, marfa, mobila,
de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in 27. Transport ofer servicii de transport
164. Masaj erotic, domnisoare frumoase prosoape curate, pretind discretie toatala (0740.983.312/ 0761.659.194 bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport
te asteapta intr-un cadru intim si discret. 193. Matura, Universitate, sunt Delia, am centru, zona Petrom Eminescu. Masaj 100 L; (0761.301.459 diverse obiecte personale in Bucuresti si moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone -
Atingerile pasionale, devotamentul si 35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi relaxare, body to body si erotic. Civilizat, 14. Frigidere casnice si comerciale, con- pe intreg teritoriul Romaniei la preturi 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si
finetea cu care te vor trata te vor face sa albastri, sani numarul 3, vesela si sen- curat, frumos, multe maseuze. Promotie 249. Sunt noua pe site, ofer masaj total gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 oameni de incarcare- descarcare, 30 L;
uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. zuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. valabila luni orele 13-19; 150 L; de relaxare la domiciliu meu curat si dis- sambata si duminica; (0722.565.401/ L; (0748.682.232 (0727.997.992
120 L; (0732.545.457 100 L; (0729.574.688 (0727.148.861 cret , domnilor generosi,care stiu Sa apre- 0728.247.631 danilaflorin1983@gmail.com
cieze calitatea,pentru Mai multe detalii 3. Abandonati cautarile, transport ieftin
165. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel 194. Maya foarte draguta, cu experienta 222. Provocatoare, calda, pasionala, o contacti-ma.Locuiesc singura. Titan 15. Frigidere service si reparatii pretul incepand de la 50 L cursa, mutari 28. Transport absolut oriunde oricand +
pentru domni ce stiu sa aprecieze cali- in domeniu, ofer masaj de relaxare, ser- doamna matura cu sanii mari, naturali, te Bd.Theodor Pallady 100 L; Frigidere, combine frigorifice, congela- ap. 1/5 cam. sedii firme, birouri, bagaje, echipa incarcare, transport si mutari 80-
tatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, vicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa va rasfata cu un masaj body erotic nud, (0737.150.500 toare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. plante. Evacuam din apartamente moloz, 120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret
free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si ma suni pentru mai multe detalii la telefon, pe tot corpul cu uleiuri parumate, plus alte Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- tocarie, mobilier uzat. Cu personal incar- fix 1 leu/km, avem program si sambata
programari sunati, zona Decebal, 150 L; locatie 3 minute Unirii, 200 L; momente speciale. Posibil la tel 5/15 min., 250. Tandrete si pasiune, daca esti in bata, duminica; (0729.473.587/ care-descarcare, non stop, 50 L; sau duminica 80 L; (0732.223.578
(0731.398.991/ 0751.770.600 salon- (0736.674.940 seriozitate. 100 L; (0729.443.193 cautarea unui loc de relaxare, salonul 021.420.36.48
(0724.755.850 transportmutarirelocari@gmail.com
sweettouch@yahoo.com nostru este alegerea perfecta deoarece auto.transport24h@yahoo.com
195. Maya 21 Militari, Maya 21 ani, 223. Rasfat fara limite doar la Excess 16. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-
166. Masaj la 4 maini Doua maseuze cu bruneta, draguta si cu bun simt te astept
calitatea este cuvantul care ne defineste. bine frigorifice, congelatoare. Interventii Transport agregate bal-
29.
Massage Lasa-te invaluit de atingerile Cele mai frumoase si dulci maseuze te 4. Abilitate 24 h/24 h. Transport marfa
experienta, 29 si 30 de ani, amandoua in compania mea pentru ati oferi cel mai senzuale ale unei tinere maseuze experta asteapta la Dessiree Masaj, 120 L;
rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. astiera, nisip balastru,
Inclusiv Sambata, Duminica, non stop. Mutari ap. 1-5 cam., sedii firme,
slim fit, cu un fizic de invidiat, doua femei bun masaj de relaxare. Poze reale 100% in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere (0720.525.253/ 0769.850.950 (0729.473.587/ 021.420.36.48 birouri, bagaje, electrocasnice, plante. piatra, margaritar, refuz
frumoase si open-mind, oferim sedinte de confirm cu tatuajul. 100 L; cele mai minunate clipe, doar in incinta de ciur, pamant vegetal.
o ora de masaj la dublu d-lor discreti. (0726.650.197 Evacuam din apartamente moloz, tocarie,
salonului Excess Massage pe str Baba 251. Titan, Auchan, ofer masaj de
Instalatii electrice non mobilier uzat. Cu personal incarcare- Ridic moloz, mobila
Zona Piata Unirii, 450 L; (0723.735.411 Novac, 120 L; (0766.238.084/ relaxare la domiciliul meu curat si discret,
17.
descarcare la cererea dv., 1 L;
196. Maya 50 de lei, ofer masaj de cali- stop Bucuresti, reparam veche, Bucuresti,
tate domnilor genorosi cu bun simt in loca- 0766.238.084 mai multe detalii la tel, 50 L; (0724.755.850
167. Masaj la 4 maini, pentru a va echili- instalatii electrice de Ilfov0784071879
bra energiile in corp si a elibera toxinele tia mea de lux. Igiena si discretie maxima. massage.excess@yahoo.com (0767.345.563/ 0733.780.623 auto.transport24h@yahoo.com
din interiorul corpului, acest masaj este si Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, 224. Relax and reflexotherapy massage,
toate tipurile. Fie ca ai (0784.071.879
sector 6, 50 L; (0733.566.342 252. Ultima zi in orasul tau, ofer masaj 5. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in
terapeutic si energetic si te rasfata cu near Piata Unirii, you are welcome. total de relaxare la domiciliu meu curat si nevoie de repararea unei perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid 30. Transport diverse Asiguram trans-
relaxare si sanatate. 250 L; Please look my video here and then you discret, domnilor generosi, care stiu sa prize sau a unui tablou
(0725.161.609 197. Militari Residence te invit in locatia Lucian 30 L; (0775.203.891 port mobila, in Bucuresti sau in orice local-
mea curata, intima si discreta, pentru a te call me, 460 L; (0040721609296 aprecieze calitatea. Pozele sunt 100 electric echipa noastra itate. (0720.259.702
168. Masaj la hotel sau la salon daca esti incanta cu un masaj profesionist. Pentru reale, imi apartin in totalitate. Loc.singuri- de electricieni autorizati 6. Accesibili 100%, transport mobila, cataneagu33@gmail.com
in cautarea unui loc de relaxare, salonul mai multe detalii la telefon 100 L; 225. Rond Alba Iulia, buna ma numesc ca 100 L; (0737.150.500 bagaje, electrocasnice, canapele, diverse
nostru este alegerea perfecta deoarece (0730.365.694 Beatrice te astept in locatia mea pentru a iti sta la dispozitie marfuri. Avem si manipulanti. Program zil- 31. Transport diverse, zi de zi, marfa si
calitatea este cuvantul care ne defineste. iti oferiii clipe de neuitat garantez 253. Unirii, Alba Iulia rasfat si relaxare. (0722.974.760/ nic, inclusiv in week-end; 50 L; mobilier, electrocasnice, diverse tocarie,
Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor 198. Militari Residence, noua in zona. revenirea poze reale, 100 L; Te astept in locatia mea pentru a petrece 0766.974.760 (0735.493.750 asigur la orice adresa din Bucuresti in
oferi o experienta unica. 120 L; Te astept pentru ati efectua un masaj de (0756.679.479 timp impreuna si a ne cunoaste. Ofer clipe timp util si costuri reduse, ofer seriozitate
(0732.545.457/ 0769.850.950 relaxare profesional, masaj body si plus frumoase, satisfacandu-te cu masaje par- office@ruady-service.ro 7. Asigur servicii de transport de marfa si asigur personal pt. incarcare.
alte fantezii. Pentru mai multe detalii la 226. Rond Alba Iulia, Rebeca 20 de ani te fumate intr-un ambient placut, 60 L; cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, (0720.259.702
169. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, telefon. 100 L; (0720.579.174 astept in locatia mea pentru a te satisface (0763.319.678 18. Instalator accesibil-autorizat ANRE cataneagu33@gmail.com
executam istalatii gaze, obiecte sanitare, mutari apartamente, sedii firma, electro-
fete frumoase cu experienta va ofera cu cele mai bune clipe de relaxare intr-un dragusinancuta20@gmail.com casnice, evacuari moloz. Personal califi-
masaj de relaxare si erotic direct in cam- 199. Mirela, ofer masaj de relaxare intr- ambient placut. Rasfata-te cu un masaj centrale termice, schimbari coloane 32. Transport la pretul cel mai mic,
blocuri, montari argaze si calorifere,detec- cat pentru incarcat si descarcat marfa,
era dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu un ambient placut la domiciliul meu. Titan, profesional, contacteaza-ma pentru mai 254. Unirii, Angelica, noua in zona, ofer non stop. 1 L; (0762.113.393 transport- transport obiecte voluminoase, orice tip
trebuie sa va deplasati, noi venim direct la Bd. Theodor Pallady, 60 L; toare gaz (0720.992.196 de marfa vitrine, utilaje grele, aparate
multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dra- masaj de relaxare intr-un ambient placut. marfa_buc@yahoo.com
dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0736.549.922 gusinancuta20@gmail.com Igiena si discretia ma caracterizeaza in cafea orice cu masini dotate cu lift
19. Instalator sanitare, termice si gaze,
(0769.994.064/ 0732.545.457 totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi 8. Champions Moving companie de hidraulic si personal cu experienta. Trans-
200. Mister si seductie, lux si calitate si cu bun simt. 80 L; (0727.235.259 transport mobila, servicii com- port porcul de Craciun, 30 L;
227. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale
170. Masaj la tine sau la hotel buna sunt Masajul erotic oferit de tinerele noastre
invit pentru un masaj de calitate, poze plete de mutari, specializata in (0727.997.992
o blonda fara fte iti ofer un masaj deosebit maseuze este unul dintre primele si sim- termice, cabine de dus, masini de spalat, danilaflorin1983@gmail.com
100% reale din locatie, pentru detalii 255. Unirii, poze reale, noua in zona sifon pardoseala, trasee tevi PPR si mutari locale si nationale, mutari
mai multe detali la tlf pupici; plele mijloace descoperite pentru alinarea efectuez masaj de relaxare si tonifiere,
(0731.536.906 suferintelor, rasfatarea trupului si a sufle- sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; de efecte personale si mobilier 33. Transport la pretul cel mai mic, va
tului intr-o ambianta incitanta, 120 L; locatie curata si discreta. Te astept, nu (0763.113.357 contact@instalatorulca- atat pentru persoane fizice cat si garantam o mutare linistita si fara surprize
171. Masaj la tine sau la hotel, sunt o (0720.525.253/ 0732.545.457 228. Roxana, massage profesional, the ezita; 50 L; (0745.702.713 Bad- seitale.ro pentru mari corporatii; negative. Obiecte voluminoase, orice tip
blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj best massage in town l’m waiting for you boss94@yahoo.com (0733.330.051 de marfa, vitrine, canapele, obiecte frag-
201. Monica, blonda slim, 21 ani, 50 kg, in my location or in your hotel room; 200 20. Instalator- interventii, reparatii office@chmoving.ro
deosebit de relaxare, pentru mai multe 256. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, tevi sparte, robineti, baterii, ile, frigidere, cu masini dotate cu lift
detalii, suna-ma, deplasari, ofer masaj relaxant ?i alte surprize doar la L; (0731.646.555 calorifere, boilere, centrale, modi- hidraulic. 40 L; (0727.997.992 dani-
(0731.536.906 mine acas?. Obor, Mihai Bravu. 100 L; ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un 9. Depozitare bunuri si mobilier, laflorin1983@gmail.com
ambient deosebit domnilor pretentiosi ficari instalatii, desfundari scurg- marfuri generale DEPOZITARE
(0799.697.093 229. Roxana, noua in zona, Ofer masaj eri, montaj masini de spalat;
172. Masaj Lucky Love, salon de masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie care apreciaza calitatea. Locatie de lux, BUNURI. La cerere transport, 34. Transport marfa intern sau interna-
202. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 igiena si discretie. 300 L; (0724.000.475 manipulare, servicii door to door, tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc
si night club, te cheama la o experienta de curata si discreta. Titan, bld Theodor Pal-
neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni lady, 80 L; (0735.232.246 (0727.576.513 21. Masini automate de spalat, acum
curatenie. Depozitul este in volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5
senzuale si frumoase fete. Masaj de si erotism si foarte dulce e astept la un asigur deplasare gratuita, garantie Bucuresti, incinta Faur. Paza tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km sep-
relaxare, erotic, body masaj, striptease, masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; 230. Roxy, prin atitudinea mea seductiva 257. Valentina milf, maseoza matura, 30 24/24+asigurare. 100 L; arat contracost avem incarcare descar-
reparatii. Curatare - igienizare aer condi-
intim ladies show. 130 L; (0731.289.615 si personalitatea pasionala vei vedea ce ani, 1,67 m, 50 kg, ofer masaj total de tionat. Seriozitate, urgente; (0732.199.999/ 0732.199.999 care servicii rapide cu doi soferi express
(0722.110.003/ 0754.035.723 inseamna cu adevarat timpul petrecut in relaxare la domiciliul meu. Program 10.00- (0729.374.669/ 0761.290.233 relocations@gmail.com 80 L; (0766.642.507
203. Nicol bruneta slim, buna ma
compania unei domnisoare ofer masaj de 20.00. 100 L; (0720.203.837
173. Masaj massage visit hotel or your numesc Nicoll, am 21 de ani sunt subtirica 22. Mecanic masini de cusut casnice si 10. Efectuez mutari mobila marfa intern 35. Transport marfa si mobila ieftin,
apartment Diana, visit hotel or your apart- slim, am 46 kg si sunt dornica de a relaxare si body masaj, masaj terapeutic 258. Veronica, Snagov, domnisoara sti- transport zilnic si in weekend marfa, mobi-
200 L; (0736.674.940 industriale; (072004414 international cu Dacia Doker 2 sau 7
ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te cunoaste persoane noi, te astept sa petre- lata, foarte frumoasa, fina, educata, o fire locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone la, bagaje, haine, diverse obiecte person-
pot face sa te simti ca in rai, fac foarte cem momente relaxante de masaj intr-un calda si calma, maseuza cu experienta, 23. Mecanic specialist repar masini de volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional ale transport in Bucuresti si in tara preturi
bine masaj, massage la hotel sau la tine. ambient placut, 200 L; (0726.073.377 231. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen- in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150
ofer diverse tipuri de masaj numai in loca- cusut si aparatura electrica la domiciliu. contracost avem personal incarcare
trala de lux poze 100% reale in locatie, lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L;
Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L;
lucrez in cadrul unui salon de masaj care
tia mea dlor discreti si generosi. Fotografii Relatii la telefon: (0723.079.251 putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8
(0766.698.140 204. Noblesse Unic, salon masaj erotic absolut reale. 200 L; (0732.037.584 mc non stop 70 L; (0744.476.667 (0725.131.703
diana2018diana@yahoo.com nud 60 min Respect si calitate. 15 iti ofera: prosoape si lenjerii curate si par- 24. Repar masini de spalat automate mereumotor@yahoo.com
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free fumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 259. Vino buna sunt Andreea 29 de ani toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, 11. Empendo Distribution, transport ruti-
174. Masaj placut de relaxare inainte de bar. Salon Noblesse Unic Private Mas- 140 L; (0727.646.456 royalplace.mas- vino sa iti ofer un masaj de relaxare de etc. Ofer garantie. Relatii la tel: er de marfuri, punem la dispozitie masini 36. Transport marfa, duba 3,5 t, volum
culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capri- sage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, sage@gmail.com neuitat în locatia mea discreta si curata (0767.177.665/ 0722.327.483 cu masa de 3.5 t, pentru transporturi 17 metrii cubi, intern extern. Asigur fac-
ciu cu o sedinta placuta de masaj, stim- zona Petrom Eminescu 200 L; poze reale zona pasaj Munci, 50 L; rutiere de marfuri, atat in municipiul tura, decont. (0722.715.339
ulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9- (0727.148.861 232. Salon de masaj erotic, la salobul de (0770.875.821 Amos.kitner@gmail.com 25. Reparam laptopuri, desktopuri, tele- Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari
lea cer. Disponibila non stop. Vezi video-ul masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate foane si altele daca aveti probleme cu 37. Transport marfa, mobila, alimente
din acest anunt si apoi ma suni 460 L; 205. Noua domnisoare te asteapta pen- firme, transport si mutari de mobila. paletizate obiecte voluminoase, orice tip
superbete asteapta la un masaj de 260. Vip-Zone Privat Erotic Club nou. orice echipament IT, sunati si-l rezolvam www.empendo.ro 100 L;
(0721.609.296 tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou relaxare intro locatie din centru orasului, sau gasim o solutie; (0762.271.916 de marfa vitrine, utilaje grele, aparate
si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exte- Bar, muzica, companie, dans la bara, lap- (0726.281.281/ 0738.859.000 cafea orice cu masini dotate cu lift. Trans-
discretie si igiena garantat. dance, streaptease, privat show, masaj office@empendo.ro
175. Masaj profesional Roxana doamna rioara, lenjerii si prosoape curate si parfu- (0758.857.350 26. Reparatii masini spalat automate, port moloz, agregate balastiera, zapada,
35 ani bruneta, cu forme apetisante, ofer mate, locatie lux, masaj, 140 L; erotic, happy endings, dush asistat gratuit, garantie 24 luni, orice marca, piese, gunoaie. 30 L; (0727.997.992 dani-
(0727.646.456 Popa_popa@yahoo.com, jacuzzi.Paza, locuri parcare.Reduceri ptr 12. Evacuam mobila veche, transport,
masaj de relaxare si tonifiere dom.
grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ laflorin1983@gmail.com
manierati si seriosi la mine in locatie, royalplace.massage@gmail.com 021.230.72.06 mutari, relocari. Transport la groapa de
233. Salon lux Baba Novac Aban- (0735.445.511 gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici 38. Transport marfa, mobila, alimente,
detalii amanuntite la tel., Titan, 70 L;
(0762.072.026 206. Noua in zona, Andra 28 de ani, daca doneaza toate cautarile si lasa-te purtat mari.angajari@gmail.com 27. Reparatii aragaze va salut, techni- (0729.694.800 gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te
anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu pe culmile placerii doar la Excess Mas- cian electrocasnice repar aragaze, plite, ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila,
176. Masaj si reflexoterapie Doamna ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la sage de pe strada Baba Novac 9i, locul 261. Viviana, Blonda 24 de ani, te astept cuptoare la care nu sta flacara, reglaj pre- 13. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4 plante, vitrine, canapele, obiecte fragile,
tehnician maseur cu experienta execut detalii te astept, sa-si ofer cele mai bune potrivit pentru momentele tale de erotism la un masaj total de relaxare a trupului si siune gaz inlocuire butoane schimb diuze, benzina si GPL montat, manuala 6+1 , frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne
masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, servicii totale de masaj. Contacteaza-ma; unde te poti destine total, 120 L; sufletului intr-un cadru discret si curat, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera culoare neagra cauciucuri de iarna noi, intelegem noi la pret. 30 L;
reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seri- 80 L; (0721.821.385 adelacristi- (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; garantie. 20 L; (021.648.58.59/ asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. (0727.997.992
ozitate. (0754.634.248 na2003@gmail.com sage.excess@yahoo.com (0743.610.899 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com Relatii la nr tel. (0758.557.777 danilaflorin1983@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 23 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
39. Transport marfa, mobila, moloz, 30. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 63. Bruneta 27 de ani slim, selectiva si 97. Doamna matura efectuez masaj de 131. Inchiriem incarcatoare telescopice 165. Masaj de relaxare, te astept sa te
obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa
transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu Întreprinzåtori 58 kg, te astept pe tine domn generos la
un masaj ce te scoate din stresul de zi cu
dornica de experiente noi, ofer masaj de
relaxare domnilor manierati si cu bun simt,
relaxare. Acest masaj va permite sa va
abandona?i unei forme de placere cu care
13 m Tekko Logistik ofera servicii
inchiriere si transport incarcatoare tele-
relaxezi la un masaj la domiciliul meu,
program 10:00-20:00, programari cu 30
sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 locatie discreta si curata, mai multe detalii nu sunteti obisnuit. Masajul dureaza o ora scopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu minute inainte, no sex 100 L;
si costa 150 lei, 100 L; (0733.859.509 (0785.656.225
transport marfa. Mutari din apartamente
sau case. Evacuam moloz, tocarie veche alte domenii L; (0761.002.526 telefonic, nu rasp. la nr. private si sms,
pozele imi apartin garantez. 300 L;
maxim 2500 ore de functionare; brat tele-
scopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 ana_ana0051@yahoo.com
mobila 60 L; (0727.997.992 dani- 31. Andreea, blonda cu poze reale 100 (0721.021.072 98. Doamna matura ofer masaj de kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro
laflorin1983@gmail.com %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si relaxare domnilor educati si seriosi la 166. Masaj de relaxare. Si samb.si dum.
1. Personal trainer/ instructor 64. Bruneta frumoasa Berceni, ofer
foarte dulce te astept la un masaj, suna- domiciliul meu. pentru mai multe detalii 132. Inna, miniona, o doamna cu un car- Langa Sala Palatului si Calea Victoriei.
sportiv. Antrenor personal
40. Transport marfa, mobila, moloz, acreditat national/international ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri contactati 100 L; (0720.644.662 acter aparte, matura mereu aceeasi, dar Numai pt.domni care agreaza doamnele
obiecte voluminoase, va mutam din case- aromate, igiena maxima, deplasari doar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta plinute dar cu forme placute. Satena, ochi
luptator MAI imbunatatesc hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu 99. Doamna matura ofer masaj de ofer masaj terapeutic si de relaxare numai albastri, 40 ani. Speak english, companie
le dumneavoastra fara sa aveti dureri de 32. Andreea, blonda cu poze reale 100
conditia fizica persoanelor care %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si Dedeman, 60 L; (0721.625.812 relaxare la domiciliul meu, discretie si la domiciliul meu din zona Dorobanti, placuta. Singura, ambient curat. 70 L;
cap oricand chiar si in zile de sarbatoare candideaza pt. subofiteri/ofiteri,
la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte foarte dulce te astept la un masaj, suna- intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 (0757.266.841 (0726.030.857
licee militare si persoane pt. ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 65. Bruneta matura, te astept pe tine L; (0727.512.037
fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 slabire masa musculara, 133. Ioana 32 ani, noua in zona, te
domn generos la un masaj de relaxare al 167. Masaj la tine sau la hotel, buna,
L; (0727.997.992 (0766.252.191 trupului si sufletului la domiciliul meu dis- astept pe tine domn generos la un masaj sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata
danilaflorin1983@gmail.com 33. Andreea, blonda cu poze reale 27 100. Doamna matura ofer masaj med-
bitineanuvalentin@yahoo.com de ani te astept pe tine domn generos la cret si curat. Unirii, Zepter. 50 L; ical:-Disfunctia erectila Punctul VC6 de relaxare al trupului si sufletului la domi- cu un masaj deosebit, pentru mai multe
41. Transport mobila bagaje, electro- un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0737.401.576 Oceanul energiei situat sub ombilic -toni- ciliul meu discret si curat, Dristor, 60 L; detalii la telefon; (0731.536.906
(0761.002.526 fiere, Super Oferta abonamente 3+1(gra- (0731.154.887
casnice, canapele, etc. La cerere, asigu-
ram servicii de manipulare, infoliere, mon- Servicii diverse 34. Andreea, blonda cu poze reale
66. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de
monotonia si stresul de zi cu zi te astept la
tuit)-disfunctia erectila ajuta la eliminarea
stresului 175 L; (0770.847.221 134. Ioana, Dristor, Kaufland, singura in
168. Masaj muscular, terapeutic, de
relaxare, util pentru atrofia musculara,
taj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; locatie, ofer masaj de relaxare si clipe de oboseala cronica, blocaje musculare,
(0729.694.800 facute in apartament iti ofer un masaj ce
1. 1 Mai Symona transsexuala in trata-
te duce pe culmile fericirii, vino langa o (0731.602.173 101. Doamna matura 48 ani, noua in neuitat domnilor generosi si cu bun simt in suprasolicitarea zonelor musculare prin
ment, transsexuala, in tratament esti un zona Teiul Doamnei. Sunt o doamna locatia mea discreta si impecabila, te manevre de frictiune pana la extensii de
42. Transport mobila 7 zile/7, transport tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, 67. Bruneta, 31 ani ofer masaj de astept sa ne simtim bine impreuna cu tractiune. Obor-Mosilor. 100 L;
mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 matura care stie ceea ce vrea. Ofer masaj
masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este
L; (0761.002.526
relaxare la domiciliul meu. Zona Piata de relaxare domnilor care doresc sa lumanari parfumate si lumini, suna-ma, (0726.508.066
asiguram servicii de manipulare si montaj. locul ideal pentru domnii care cauta un loc Muncii, 100 L; (0737.184.035 60 L; (0767.532.407
50 L; (0737.178.195 scape de rutina. Fara graba Va astept,
plin de senzualitate, non stop, detalii la tel. Lacul Tei ap. Obor, 80 L; 169. Masaj profesional, masaj somatic,
(0730.259.890/ 0765.018.213 35. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 68. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 135. Karina 34 ani, poze reale 100%, de relaxare, reflexogen, terapeutic.Cer si
de ani, te astept pe tine domn generos la (0729.402.665
Transport mobila
43.
un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L;
comunicativa, ofer masaj de relaxare pe ofer domnilor generosi si manierati masaj ofer conditii deosebite de igiena, program
Bucuresti, ieftin prestam 2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita tot corpul in locatia mea curata si discreta 102. Doamna matura, Deea 38 ani, de relaxare si intretinere efectuat pe masa 10-18, zona Tineretului, pret 100 lei/60
reala, fara implant de silicon, par natural (0761.002.526 situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe de masaj cu uleiuri si creme. Discretie min, 150 L; (0728.535.978
servicii de transport cu sociabila si selectiva te astept sa petre-
ofer masaj de relaxare combinat per- detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 cem cateva momente in compania unui maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70
36. Andreea, esti obosit sau stresat vino L; (0755.303.986
masini de diferite volume, soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze
la mine pentru clipe unice alaturi de o masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 170. Masaj profesional, Roxana, bruneta
manipulare, infoliere, reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 69. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si
L; (0733.261.723 cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer
blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe comunicativa, ofer masaj de relaxare pe 136. Karina, doamna stilata si cu bun masaj de relaxare domnilor la mine in
montaj mobila. Programul 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- detalii la telefon, zona Zepter 40 L; tot corpul in locatia mea curata si discreta 103. Doamna matura, o bruneta draguta simt ofer masaj de relaxare, body masaj, locatie, detalii amanuntite la tel.Titan, 60
nostru de lucru este de l- cuta cu fete profesioniste in arta masaju- (0761.002.526 situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze L; (0767.029.954
lui. Vino sa te detasezi putin de prob- detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 cu bun simt, te astept sa ne cunoastem,
sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine calitatea serviciilor. Locatie discreta si
d, in intervalul orar 07- lemele cotidiene, intr-un cadru discret si 37. Andreea, o blonda cu poze reale te curata. Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 171. Masaj profi, 42de ani, 1.65 m, 67
astept pe tine, domn generos, la un masaj dar fara graba. Unirii, I speak english,
22,00.Transportam curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aro- 70. Bucura-te de un masaj profesional,
100 L; (0723.991.795 L; (0734.504.862 kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii.
marfa,marfuri g. mate, 120 L; (0766.238.084/ suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, Am atestat. Durata sedintei este de o ora
0728.702.675 40 L; (0761.002.526 shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate 104. Doamna matura, 30 ani te astept la 137. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine sau in functie de tipul masajului personal-
(0721.654.085 massage.excess@yahoo.com performante de recuperare medicala si de locatie de lux, ofer masaj complet, garan- izat. Zona Alba Iulia Trafic. Parcare, cal-
38. Andreea, 29 ani, ofer masaj de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, mine, masaj, sunt reala, exact ca in dura 100 L; (0764.152.740
contact@transportmobila- www.excessmassage.ro
relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; fotografii, sunt matura, am experienta tez igiena si seriozitate. Sunt o persoana
sociabila, educata, ma adresez per-
sibagaje.ro 4. Adina ofer masaj medical: disfunctia tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si (0731.515.140 necesara pentru a te destresa complet, soanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; 172. Masaj relaxare terapeutic intr-un
alegerea iti apartine doar tie, 100 L;
erectila punctul vc6 oceanul energiei situ- atmosfera placuta, poze reale. Mai multe
(0736.831.436 (0736.137.686 cadru intim, discret si foarte curat langa
44.Transport mobila marfa at sub ombilic-tonifiere. Oferta abonament detalii la tel. 60 L; (0764.093.732 71. Buna, eu sunt Adriana si am 24 ani si katyblack2016@gmail.com Piata Victoriei. Detalii suplimentare la tele-
in Bucuresti si tara, ofer- 3+1 (gratuit) disfunctia erectila ajuta la ofer masaj de relaxare domnilor generosi fon. L-V 11-20. Ac, parcare. 150 L;
105. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj
eliminarea stresului, luni-sambata 175 L; 39. Andreea, bruneta cu mult bun simt, cu bune maniere, mai multe detalii la nr., 138. La mine sau la tine, Dristor, blonda (0747.411.080/ 0721.973.827
im servicii de transport (0720.377.471 calma si rabdatoare ofer masaj de 50 L; (0729.354.592 yanisgabriel- de relaxare, zona centrala, 70 L; 30 de ani ofer masaj terapeutic si de
marfa mobila mobilier relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la bos@gmail.com (0768.037.948 relaxare, locatie zona Dristor Camil 173. Masaj relaxare, noua in zona,
bagaje relocari atv, moto- 5. Adina, ofer masaj de relaxare dom- tel., Drumul Taberei, 100 L; 106. Doamna singura, sociabila fizic pla- Ressu. 60 L; (0720.522.833 tanara placuta, ofer masaj de relaxare
nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0761.622.032 72. Catalina 47 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, in zona Diham. Garan-
ciclete, materiale de con- cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu
(0785.355.791 domnilor generosi, seriosi care doresc
experienta in masaj terapeutic depun
139. La tine sau hotel, Andreea, 21 de tez ca te vei simti excelent. Asigur dis-
structii. Bucuresti si in 40. Anna 33, ofer masaj de relaxare, discretie, va asteapta o doamna care stie ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer cretie maxima si igiena. (0730.782.361
6. Aer conditionat instalare, reamplasari, intretinere corporala, terapeutic la domicili- ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai
provincie. Preturi de la reparatii, incarcari freon orice tip de ul meu intr-un cadru select pentru domni Masca. 50 L; (0731.045.645/ educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; multe detalii la telefon. 150 L; 174. Masaj special si relaxare in trei cu
100 Lei. Oferim factura aparat; (0727.217.717 dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii 0724.605.269 (0737.218.736 (0722.116.386 doua doamne mature 40, dragute si dis-
(0732.548.835 la telefon, rog max seriozitate, nu deranja crete. Numai pentru domni maturi civilizati
73. Columbianca noua pe site, zona Dr. 107. Doamna, 40 de ani, ofer masaj de 140. La tine sau la hotel Diana, am 28 de cu varsta peste 35 de ani. Program 10-18.
7. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 inutil 300 L; (0734.961.252 cautcole- relaxare si terapeutic domnilor seriosi.
ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer ga@yahoo.com Taberei. Ofer masaj de relaxare si ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare Park Lake, Mihai Bravu, Mall Vitan
45. Transport mobila si in weekend.
masaj de relexare domnilor generosi cu intetinere corporala, te astept la mine, pro- Zona Dristor; (0727.085.897 si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale (0738.555.050
Asiguram servicii de mutari mobila ,trans- gram 14-22, 100 L; (0760.715.736 300 L; (0737.482.822
port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare bun simt, va astept la mine in locatie, 41. Antonia Poze reale din locatie, ofer 108. Doamna, 42 ani, ofer masaj de
pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; masaj de relaxare si tonifiere, intr-un 175. Masaj terapeutic prin manevre de
de diferite volume 3-24mc, si personal 74. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, relaxare domnilor. Rog seriozitate si dis-
bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. (0738.143.758/ 0733.169.730 ambient intim si placut. Locatie centrala, cretie, Favorit, Drumul Taberei. 70 L;
141. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj reglare si tonifierea muschilor, stimularea
ofer si pretind seriozitate, 250 L; ofer masaj de relaxare domnilor in locatia de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu
50 L; (0735.534.488 8. Alexa, noua in zona, masaj de calitate mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (0763.781.778/ 0753.181.713 seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona miscari tranzitorii de regenerare si
(0762.038.619 (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421
pt domnii care se respecta si stiu sa apre- Bucur Obor, 80 L; (0761.024.566 refacere a intreg organismului. Obor
46. Transport mobila si marfa detalii pe 109. Doamna, 45 de ani, educata, ofer Mosilor 100 L; (0726.508.066
site www.transport-marfa-mobila.ro 70 L; cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. 42. Antonia 24 de ani, bruneta slim te
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; 75. Cristina, buna sunt o bruneta masaj de relaxare, doar la domiciliul clien- 142. Loredana noua, lasa-ma sa te ras-
(0721.213.667 astept sa te bucuri de un masaj de draguta si atenta la dorintele tale iti ofer tului sau la hotel, domnilor manierati. 176. Masaj terapeutic, de relaxare prin
(0732.721.047 relaxare zona Stefan cel Mare, Barbu fat, 35 ani, calitate, rafinament, eleganta,
valentinochioiu@yahoo.com clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine. Speak english, pret 100-150 Lei ora, pro- sensibilitate, experienta, pasiune, este metode de tampotamente musculare
Vacarescu, Tunari 80 L; (0726.470.535 Dristor, Kaufland. 100 L; gram 8-21. 150 L; (0738.575.700/ ceea ce cautati, sunteti exact unde tre- alternand cu tehnici de relaxare a regiunii
9. Alexandra, noua in zona Dristor,
47. Transport mobila si marfa ,cu comunicativa si fara fite te astept pt. a te 43. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la (0720.421.266 0725.494.605 florentinacrt@yahoo.com buie. Doar un apel ne desparte. Progra- respective. Metode de frictiune si presare
manipulare Transport mobila si marfuri relaxa asa cum meriti fara graba si cu ser- mul meu este L-V (14-17) 75 L; care deblocheaza contractiile musculare.
antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi 110. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066
generale cu manipulare inclusa ,la pretul vicii pe placul tau, pt. mai multe detalii intr-o locatie de lux in zona centrala cu o
76. Cristina, 30 ani, ofer masaj de (0727.087.193/ 0764.697.111
de 120lei/ora. Program si in weekend. astept sa fiu contactata. Poze reale con- relaxare la domiciliul meu, Zona piata relaxare si terapeutic la domiciliul meu.
Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. igiena maxima, iti putem oferi ceva de Muncii, 100 L; (0737.184.035 Igiena si discretie maxima; 143. Loredana 35, noua, masajul este 177. Masaj terapeutic, domna educata
firm cu tatuajul, Dristor, 50 L; baut din partea casei si un masaj de vis.
120 L; (0733.896.700 (0763.423.451/ 0751.680.995 (0730.920.166 secretul unui corp puternic si sanatos. ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si
Te astept sa ne cunosti, 140 L; Cumpar fier vechi
77. Acesta este recomandat a se efectua cel discret domnilor manieratii cu bun simt.
48. Transport mobila, marfa, (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- 111. DOAMNA, maseuza selectiva ofer putin o data pe saptamana, preferabil Pentru mai multe det sunama. Nu ras la
diverse. Mutari, foarte ieftin;
10. Alexandra, Unirii Buna sunt Alexan-
alplace.massage@gmail.com baterii auto, aluminiu, diverse tipuri de masaj de cea mai buna doua masaje pe saptamana. nr privat sau sms. Poza facuta in locatie.
dra te astept la mine pentru un masaj de cupru, tabla, zinc, cabluri
(0771.039.163 ralaxare intro locatie selecta, pentru detalii calitate, intretinere corporala in functie de www.moniquemassage.webnode.ro 75 Zona Berceni 100 L; (0784.748.712
44. Atestat profesional pe masa din preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si L; (0727.087.193
ma poti suna la orice ora din zi si din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, internet si auto, transport
49. Transport mobila, moloz, veche, noapte, 50 L; (0736.478.587 Tigeri- discretie. Alte detalii la telefon, 300 L; 178. Masaj terapeutic, oferiti-va un mesaj
nefolosibila, electrocasnice. Asiguram servicii complete de masaj. Ma adresez moloz, debarasari, (0736.781.835 cautcolega@yahoo.com 144. Lory am revenit, lasa-te surprins de de relaxare, cervical, lombar, drenaj lim-
ulyan@mail.com persoanelor pretentioase ce apreciaza mansarde, subsoluri;
oameni la incarcat la cererea clientului; arta masajului in compania mea la domi- fatic, reflexoterapie, terapeutic. Durata 60
(0720.294.432 11. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si asigur transport, incar- 112. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la ciliul meu intr-un cadru intim si discretie. minute la un pret de 100 lei. Zona Tinere-
ani dornica de experiente noi iti ofer detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe- Detalii suplimentare la tel. Titan bld tului. Program de lucru L-V 10:00 - 18:00,
50. Transport moloz, gunoaie, marfa, diverse tipuri de masaj corporal intr-un 0752.521.730 care, taiere + plata pe loc sional de relaxare, cervical, lombar. Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 100 L; (0737.923.960
paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, ambient deosebit domnilor pretentios care (0721.154.119 Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si
zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si ome- 45. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, igiena. Pret 100 L ora, 100 L; 145. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te 179. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un
apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L;
nie. 30 L; (0727.997.992 dani- (0738.143.758/ 0734.047.945 masaj terapeutic profesional de intretinere 78. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, (0727.483.225 astept sa te bucuri de un masaj de masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie
laflorin1983@gmail.com si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; relaxare foarte bine executat, discretie si curata si discreta. Nu vei pleca dezamag-
12. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 (0723.424.793 113. Doar deplasari Pt toti domnii gen- intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; it, locuri de parcare in fata blocului. Nu
51. Transport mutari mobila sedii firma, astept la mine pentru un masaj de L; (0744.876.225 erosi si cu mult respect. Lory ma numesc, (0720.649.896 raspund la nr privat. Te astept.
auto 3,5 T, personal incarcare la cerere. relaxare intr-un ambient placut zona Dris- 79. Cupluri, masaj pentru cupluri, des- noua in Bucuresti. Suna-ma pt un masaj (0729.615.906
24/24, 50 L; (0770.870.235 tor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 46. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj fatarea simturilor. Masajul la cuplu la de neuitat mai multe detalii la tel.; 146. Madalina te astept la un masaj de baddboss94@yahoo.com
profesional pe masa de masaj domnilor Noblesse Unic Massage & Spa in centru, (0758.130.284 relaxare la domiciliul meu discret si curat
52. Transport national masina 3.5 tone 13. Alice fara graba, masaj de relaxare, generosi. Detalii suplimentare la telefon. zona Eminescu. Masaj relaxare, body si simona.brunetikaaaa@yahoo.com Unirii, Zepter. 40 L; (0729.452.895 180. Masaj, Ada, ofera domnilor
cu lift, oferim transport la tarife avanta- Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, Program de luni pana vineri de la 9:00 la oriental. Civilizat, curat, frumos, multe manierati masaj terapeutic, igiena, dis-
joase la nivel national.Autoutilitarele sunt 50 L; (0769.822.691 21:00. 60 L; (0736.682.267 maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 114. Dristor Kaufland, Andreea, 1.70 m, 147. Mara masaj relaxare, tonifiere, cretie.sector 3, orele 8-17, 50 L;
dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare 300 L; (0727.148.861 www.private- 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, reflexo la domiciliul meu, discretie 100 L; (0735.366.510
rapida si instalatii de racire pentru trans- 14. Alina Eroii Revolutiei, varsta 42, ingri- 47. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer massage.ro discretie si igiena maxima, poza reala, lux, (0752.830.023
porturi speciale. 100 L; (0722.564.252 jita 1,70, 50 kg. Ofer masaj de relaxare masaj de relaxare si body masaj domnilor Dristor, 100 L ora, 50 L; (0761.984.032 antonia0000@yahoo.com 181. Masaj, Berceni, doamna draguta si
domnilor la domiciliul meu in Eroii Revolu- manierati. Mai multe detalii la telefon. 80. Darya, doamna matura te astept pe discreta, ofer masaj de relaxare, terapeu-
cristian_toporan1407@yahoo.com
tiei, 60 L; (0767.083.861 Zona Unirii. 70 L; (0720.132.990 tine domn generos la un masaj ce te 115. Dristor, noua in zona, 19 ani, 170, 148. Mara, te astept la mine pentru o ora tic body, masaj, pt. mai multe detalii, con-
scoate din stresul de zi cu zi, mai multe 50 kg te invit la mine pentru un masaj de de relaxare prin arta masajului terapeutic, tacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620
53. Transport orice la preturi mici, trans- detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; masaj de relaxare, zona Bd. Burebista,
port moloz, mutari-evacuari, transport 15. Alina, 28 ani, obosit si stresat, te 48. Berceni, bdul Alexandru Obregia, relaxare si tonifiere, discretie si igiena
astept sa te destind cu un masaj relaxant bloc stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei (0763.154.254 maxima, mai multe detalii tef, 150 ora. 70 sector 3, 100 L; (0767.629.025 182. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33
marfa. Mutari din apartamente sau case, L; (0767.029.473 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj ter-
sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, si tonifiant facut de o persoana rabdatoare masaj 100 lei, ora 120 lei, sunt timida,
si draguta, igiena si discretie, 80 L; romantica, te astept cu placere, poti veni 81. Dessiree Masaj a creat pentru tine 149. Maria 43 ani masaj de relaxare si apeutic, cervical si lombar, domnilor
plante. Pentu mai multe detalii va stau la un loc incantator, curat, sigur si discret. 116. Dristor, buna sunt Claudia, am intretinere, efectuat pe masa de masaj. draguti si generosi in locatia mea centrala,
dispozitie; 25 L; (0727.997.992 dani- (0735.517.674 si acum, sunt pregatita pentru tine, am 25
Salonul cu cele mai frumoase fete din Discretie maxima, detalii la tel. Zona curata si discreta 100 L; (0733.588.429
ani draguta, imi place ce iti ofer 60 L; 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine
laflorin1983@gmail.com 16. Alina, te astept la un masaj de (0749.494.562 Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 Bucur Obor, 100 L; (0755.932.589 mihaelaandra@gmail.com
relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- cuta sa descoperi arta masajului de
54. Transport persoane Bucuresti Ger-
cretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; 49. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 117. Dristor, noua in zona ta Monica, 150. Maria, 28 ani, ofer masaj total de 183. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul
mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans- 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 1.65 , 54 kg te invit la mine pentru masaj, relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; cotidian te astept la mine pt o sedinta de
port de persoane Bucuresti in Germania si (0758.279.994 tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui,
www.dessireemasaj.ro (0754.709.995 masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii
ofer masaj de relaxare fara graba si fara discretie si igiena maxima, mai multe
Anglia cu autocare si microbuze moderne 17. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj ter- fite, in locatia mea de lux. Poze reale; detalii tel., 80 L; Zona.obor.colentina@gmail.ro (0724.975.229
zilnic direct pana la adresa de destinatie. apeutic profesional, tonifiere si intretinere 100 L; (0761.049.966 82. Diana, noua in zona, visele tale pot
Pt rezervari contactatine; 1 {; corporala. Zona Dristor, Kaufland. Pro- deveni realitate, doar alaturi de mine poti 118. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg, te 151. Mariana, 47 ani, ofer masaj de 184. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de
(0773.908.912 office@estertours.ro gram 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947 50. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara sa te bucuri de un masaj foarte bine exe- invit la mine pentru un masaj de relaxare relaxare domnilor manierati, discretie relaxare si terapeutic, pentru mai multe
21 de ani roscata cu ochi caprui ofer cutat, zona Stefan cel Mare langa metrou, si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai maxima, curatenie, garantez revenirea, detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420
55. Transport persoane/ colete oriunde 18. Alina, am revenit Bruneta draguta, masaj de relaxare fara graba si fara fite. singura in locatie, poze reale 80 L; multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301 Berceni. Relatii la: (0732.963.998
in tara, sofer personal cu auto propriu simpatica comunicativa atenta la dorintele Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la (0799.633.655 185. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
(Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) 119. Dristor, noua pe site, Alexandra 20 152. Mariana, 47 ani, ofer masaj de masaj de relaxare si terapeutic, pentru
tale 28 de ani, 1.70, 58 kg iti pot oferi clipe numar privat. Cer si ofer discretie. Aer 83. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare domnilor manierati, discretie mai multe detalii la tel., 150 L;
scaune piele incalzire ?i racire scaune de neuitat in locatia mea Dristor, Kaufland, conditionat. 100 L; (0761.049.966 ani, 1 65, 60 kg te invit in compania mea
fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, te astept sa ne cunoastem, 50 L; relaxare la domiciliul meu. Mai multe pentru un masaj de relaxare si tonifiere, maxima, curatenie, garantez revenirea. (0769.208.929
efectuez la comanda transporturi private detalii la tel.; (0722.966.960 discretie si igiena maxima, mai multe Berceni, Relatii la: (0732.963.998
(0737.049.440 51. Berceni, Mariana, ofer masaj de 186. Masaj, buna iti ofer masaj de
(0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro relaxare domnilor seriosi si discreti, garan- detalii tef., 60 L; (0769.164.892
84. Doamna fac masaj terapeutic; 153. Mary 35 ani, doamna matura, zona relaxare facut de o bruneta eleganta si cu
56. Transport Romania Olanda Belgia
19. Am revenit, Mall Vitan, dupa zile lungi, tez revenirea; (0733.145.064 (0735.670.953 Lacul Tei ofer masaj de relaxare, ambient bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti
dupa stres si probleme acumulate, e 120. Dristor, noua pe site, Ema 19 ani, 1
Germania Curse regulate cu autoutilitare 70, 50 kg, te invit in compania mea pentru deosebit pentru domni pretentiosi care de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast-
momentul sa te gandesti la tine. Alege un 52. Berceni, Mariana, ofer masaj de 85. Doamna ofer masaj de relaxare apreciaza calitatea. Conditii deosebite, em intr-un ambient placut si discret. Nou
de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. masaj care sa te ajute sa te relaxezi din relaxare domnilor seriosi si discreti, garan- un masaj de relaxare si tonifiere, discretie
Transport bagaje, colete, mobila, electro- domnilor seriosi si cu bun simt la domicili- si igiena maxima, mai multe detali tef. lux, discretie, zona lacul tei. 150 ora. 80 venita in Bucuresti 100 L;
cap si pana in picioare. www.monique- tez revenirea; (0733.145.064 ul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0744.218.264 (0799.334.470
casnice, biciclete, motociclete, massage.webnode.ro 100 L; 100 L; (0742.773.895
(0745.024.750 fts.freight@gmail.com L; (0723.709.726
(0729.362.323 53. Berceni, Piata Sudului, Alexandru 154. Mary 35 ani, doamna singura, o 187. Masaj, Dristor, Larisa ma numesc,
Obregia stradal, ma numesc Iulia 25 ani, 121. Drumul Taberei ofer masaj de
57. Transport rutier, aerian, feroviar, 86. Doamna ofer masaj de relaxare si relaxare, seriozitate, mai multe detalii la fire placuta, comunicativa si discreta ofer sunt o fata cu bun simt si stiu sa fac un
20. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer te invit la mine, civilizat, calduros, ajungi intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun masaj de neuitat, 70 L; (0767.505.214
maritim Mutari interne si internationale, masaj de relaxare la domiciliul meu, poze telefon. Poze reale 40 L;
relocari interne si internationale. Transport
usor, bloc stradal, ofer masaj cum iti 50 L; (0730.951.575 (0723.900.774 simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii
reale. Zona Dristor, Baba Novac, program place, tu alegi tariful 60 lei, 100 lei, se la telefon 100 L; (0787.337.213 188. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
animale vii de companie, inclusiv pesti. 10-17, 50 L; (0725.044.235 poate si ora 120 lei, pt. detalii ma poti 87. Doamna Sara rafinata, manierata, masaj de relaxare si terapeutic, pentru
Impachetari speciale obiecte de arta, anti- 122. Drumul Taberei, ofer masaj de
suna, 60 L; (0749.494.562 matura, stilata, te invit in locatie curata si 155. Masaj La tine sau la hotel masaj de mai multe detalii suna-ma, 150 L;
chitati, tablouri (0734.170.165 21. Anca, 27 ani, noua in zona, rabda- discreta pentru masaj de relaxare in com- relaxare, curatenie si discretie 40 L;
relaxare si terapeutic, pentru mai multe (0768.121.420
office@priorititransport.com toare, tot timpul vesela te astept la un 54. Bianca buna sunt noua in orasul tau panie selecta. Mai multe detalii la tel 80 (0738.178.636/ 0738.178.637 detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929
masaj de relaxare la domiciliul meu dis- 1,65 50 kg ofer masaj de relaxare dom- L; (0735.026.104/ 0760.716.483 189. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
58. Transport, 40% discount, transport cret si curat. Unirii, Zepter; 40 L; 123. Drumul.Taberei, ofer masaj de
nilor cu bun simt mai multe detalii la tele- relaxare, curatenie si discretie. Poze 156. Masaj somatic, de relaxare, prestez masaj terapeutic, detalii la tel.,
obiecte voluminoase, orice tip de marfa, (0737.410.046 fon 70 L; (0799.242.336 88. Doamna singura, o fire placuta, intretinere, sportiv si terapeutic pe masa 150 L; (0769.208.929
vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu comunicativa si discreta ofer masaj de reale; 40 L; (0738.178.636/ de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de
masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram 22. Andra - Militari Residence - Incall and 55. Bianca, doamna matura ofer masaj relaxare d-lor generosi si cu bun simt, 0738.178.637 igena. Exclus sex, (0733.293.542 190. Maseuza cu atestat si experienta
factura si chitanta. Pretul il facem impre- outcall Dulce, pasionala si deschisa la de relaxare la domiciliul meu discretie si depun pasiune in ceea ce fac, detalii la Tehnician maseur cu experienta efectuez
una. 30 L; (0727.997.992 dani- lucruri noi, te astept sa ma descoperi. 124. Eleganta si rafinament, doamna
intimitate, zona Delfinului Pantelimon 40 telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 matura ofer masaj de relaxare la mine
157. Masaj terapeutic, relaxare, masaj de relaxare, tonifiere, drenaj limfat-
laflorin1983@gmail.com Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu L; (0727.512.037 intretinere corporala, masaj cervical, capi- ic, reflexoterapie, cervical, lombar, masaj
sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. 89. Doamna 30 ani ofer masaj corporal acasa o locatie discreta si luxoasa, lar, lombar facut pe masa de masaj timp anticelulitic, facial, capilar, masaj sportiv si
59. Transport, mutari Poze reale si recente. Discretie si igiena. 56. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, la mine doamna 30 ani ofer masaj corpo- deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia de o ora, 100 L; (0726.066.981/ medical. Program l-s 11-20.
100 L; (0742.551.369 ral acasa la mine, zona centrala, igiena si 200 L; (0732.568.399 0725.791.534 (0728.847.281
mobilier, apartamente 1-4 ofer domnilor generosi si manierati masaj
andra.bucharest.escort@gmail.com de relaxare si intretinere efectuat pe masa discretie, anuntul este valabil exclusiv
camere, case, vile. Mon- donmilor manierati, maturi si generosi, 125. Epilare inghinala pt. barbati care 158. Masaj 100% profesional in 191. Maseuza efectuez diferite tipuri de
23. Andreea 29 ani. Ofer masaj de
de masaj cu uleiuri si creme. Discretie doresc sa isi imbunatateasca aspectul
tam si demontam absolut maxima, detalii la tel. (0746.532.027 (0727.463.199 fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara,
Bucuresti, maseur profesionist efectuez masaj somatic, reflexogen si limfatic
relaxare domnilor generosi la domiciliul masaj de relaxare, cu aromaterapie, ter- cauzate din diferite motive stres, oboseala
orice tip de mobila. Expe- meu. Zona Kaufland Obor, mai multe 57. Blonda matura ofer masaj de 90. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 apeutic, anticelulitic, sportiv, lombar, 75 sau dureri (relaxare) (0738.031.064
rienta 13 ani, camion 25 detalii la tel., poze reale 100% 70 L; masaj de relaxare totala creme si uleiuri L; (0730.497.949 lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei. Exclus
(0754.501.294 relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigu-
m3. Iulia Bucur. rata. Armonia oferita o sa va ajute sa parfumate, igiena, discretie, intersectia masaj erotic. 75 L; (0743.491.548 fruc- 192. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 126. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer tariancalator@gmail.com 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe-
(0762.676.751/ 24. Andreea Blonda 27 de ani cu poze simtiti adevarata placere a masajului, 150 domnilor generosi si manierati masaj de
L; (0725.326.208 tul pe buze, astept doar persoane civi-
0762.676.750 reale te astept la mine pentru un masaj ce 91. Doamna 35 ani. ofer masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de 159. Masaj de calitate la noi sau la hotel, lizate in locatia mea pentru un masaj de
iti va indeplini toate dorintele mai multe cautcolega@yahoo.com relaxare pe tot corpul,masaj erotic combi- masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- domnilor care se respecta si care stiu sa relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
60. Transport-mutari-relocari, detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; nat cu sarutari mangaieri. Scapa de rutina ma detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte Zona Piata Muncii, 200 L;
(0761.002.526 58. Blonda matura, draguta si discreta, 1 sms. 70 L; (0729.753.166
punem la dispozitie dube cu volume 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare dom- alaturi de mine. Teiul Doamnei; 100 L; hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si (0720.084.742
cuprinse intre 11-24mc pentru servicii nilor manierati si generosi. Te astept la (0737.204.863 programari sunati, zona Decebal, 150 L;
25. Andreea blonda cu poze reale 27 de 127. Fete frumoase, cele mai frumoase (0731.398.991/ 0751.770.600 salon- 193. Matura simpatica si draguta, te
complete de transport - Mut?ri, manipu- ani te astept pe tine domn generos la un mine acasa intr-un ambient deosebit in 12 domnisoare in cea mai curata si intima
lare, montaj mobila. Avem personal bine 92. Doamna 53 de ani, discreta si sweettouch@yahoo.com astept la un masaj relaxare totala in loca-
masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer manierata, ofer masaj de relaxare la domi- locatie din Bucuresti, ambientul perfect tia mea de lux sector 1 langa Ministerul de
instruit. Program L- D, 08-20:00. Sunati; (0761.002.526 discretie si igiena; 100 L; pentru a te relaxa si destinde. Mai sus
(0721.926.735 ciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; 160. Masaj de relaxare domnilor seriosi, Transport piata Matache) 70 lei -120 lei
(0723.040.088 (0732.074.954 doar o parte din colege, 140 L; zona Ion Mihalache-Turda 70 L; (0736.943.695
61. Transport. Dorim sa te muti cu tot
26. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te (0727.646.456 (0720.144.720
astept pentru un masaj de relaxare dis- 59. Blonda, masaj de relaxare prin pro- 93. Doamna 53 de ani, ofer masaj de 194. Matura stilata. Daca ti doresti altce-
cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia cretie zona Octavian, Goga, 60 L; ceduri de alinare a starilor de disconfort relaxare la domiciliul meu, zona Pante- 128. Fete superbe, locatie de lux multe 161. Masaj de relaxare cu efect terapeu- va suna-ma, stil, rafinament, eleganta,
clientilor este cel mai important aspect pe (0730.754.260 pe punctele reflexogene de pe suprafata limon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 maseuze dragute si permisive, cu experi- tic si stare de bine, care iti reda energia discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare
care vrem sa-l indeplinim. Transport corpului in stadii incipiente. Manevrele enta in domeniu, oferim masaj de fizica si psihica. Maseuza, sector 6; domnilor pretentiosi. Poze 100% reale,
obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, 27. Andreea am revenit respectuoasa si efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 94. Doamna casatorita, 30 ani frumoasa, relaxare, servicii de cea mai buna calitate, (0738.031.064 150 L; (0763.259.242
vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare stilata te invit la un masaj complet de nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona
(0763.773.746 in cele mai bune conditii de igiena si dis- 60. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu- relaxare la mine acasa, central, discret, Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 162. Masaj de relaxare cu efect terapeu- 195. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer
cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata mai multe detalii te astept cu un telefon, 0751.770.600 tic si stare de bine, care iti reda energia masaj de relaxare domnilor civilizati, 100
62. Transportam diverse, mobila, (0723.192.086 Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si 100 L; (0728.890.998 salonsweettouch@yahoo.com fizica si psihica. Maseuza, sector 6; L; (0722.494.310
moloz, alte chestii Suntem o echipa de cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0738.031.064
muncitori seriosi punctuali. Preturile vari- 28. Andreea maseuza selecta, ofer (0732.834.602 95. Doamna discreta, selectiva, karma, 129. Finuta, draguta, fara fite, te astept 196. Matura, inalta supla ofer masaj de
aza în functie de cerintele clientului, diverse tipuri de masaj de cea mai buna atenta la detalii, masaj terapeutic, imbina- pe tine, domn generos, la un masaj de 163. Masaj de relaxare, doamna matura, relaxare. Zona Camera de Comert, Bld
(0767.976.612/ 0727.997.992 arvearve- calitate, intretinere corporala in functie de 61. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la rea utilului cu placutui. Garantez relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, efectuez masaj capilar, facial, cervical, Mircea Voda. (0726.874.434
son@gmail.com preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si domiciliul meu pentru detalii suna-ma, revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv,
discretie, 400 L; (0732.864.936 Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 100 L; (0732.834.936 (0725.473.852 reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe 197. Melysa 35 ani, poze reale 100%,
63. Transportam orice, oricand, ori- masa de masaj. Igiena si discretie, 150 ofer domnilor generosi si manierati masaj
unde, casa de expediti. Transport mobila 29. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj 62. Bruneta 31 ani, ofer masaj de 96. Doamna draguta blonda, stilata, ofer 130. Floreasca doamna sociabila, noua L; (0730.957.743 de relaxare si intretinere efectuat pe masa
si marfa in Bucuresti si in tara. www.trans- terapeutic si de relaxare, pentru mai multe relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- masaj de relaxare, terapeutic, la mine. in zona, masaj de relaxare la domiciliul de masaj cu uleiuri si creme. Discretie
portmarfuri.net (0767.633.147/ detalii, astept tel. tau. Zona Dristor Kau- ma. Zona piata Muncii; 100 L; Zona Iancului (0724.159.915 meu, locatie discreta, curatenie si bun 164. Masaj de relaxare, domnilor seriosi, maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70
0768.293.961 fland, 50 L; (0734.522.735 (0737.184.035 herescu.c@yahoo.com simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319 Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720 L; (0721.659.625

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
PRESTÅRI SERVICII LOCURI DE MUNCÅ 4
198. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, 232. Relaxare prin masaj si stare de 264. Unirii, Alba Iulia, rasfat si relaxare. 13. AGENT paza si ordine, agent control
ofer domnilor generosi si manierati masaj bine, Maseuza, efectuez diferite tipuri de Te astept in locatia mea pentru a petrece acces cu atestat; (021.335.84.20/
de relaxare si intretinere efectuat pe masa masaj, (0738.031.064 timp impreuna si a ne cunoaste. Ofer clipe 0722.307.333 angajari@aba.ro
de masaj cu uleiuri si creme. Discretie frumoase, satisfacandu-te cu masaje par- www.abasecurity.ro
maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 233. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, fumate intr-un ambient placut, 60 L;
L; (0721.659.625 bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai (0763.319.678 14. Agent call center - italiana, suntem in
saturat de poze false si servicii incom- dragusinancuta20@gmail.com cautarea unor noi colegi pentru functia de
199. Miniona matura doamna matura plete, la mine nu e cazul, te astept pentru operator call center. Program luni vineri
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 265. Unirii, noua in zona, 19 ani, dom- 10-19! Contact : george.lupascu@solu-
ambient placut, discretie totala 120 L ora, 50 L; (0720.611.629 nisoara draguta, discreta si curata, te tions30.com; (0775.356.231
detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 Denydenisa@gmail.com astept pentru un masaj de relaxare de goerge.lupascu@solutions30.com
L; (0734.323.084/ 0767.823.794 neuitat in locatia mea; 100 L;
234. Rond Alba Iulia, te astept la mine (0735.698.519 badboss94@yahoo.com 15. Agent comercial se cauta fata pentru
200. MIRELA Ofer masaj de relaxare pentru a petrece clipe unice de relaxare butic suveniruri in incinta Garii de Nord
intr-un ambient placut fara graba la domi- alaturi de o bruneta tanara, 20 de ani. 266. Unirii, poze reale, super finuta si Bucuresti. Salariu motivant. Detalii la nr
ciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Ofer masaj de relaxare si o companie pla- rabdatoare te invit in locatia mea pentru tel. (0720.059.544
Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; cuta. 70 L; (0734.423.317 dragusinan- un masaj placut de relaxare; 50 L;
(0736.549.922 cuta20@gmail.com (0745.702.713 16. Agent curatenie societate comerciala
Badboss94@yahoo..com angajeaza agent de curatenie pentru
201. Mirela 27 ani astept domni preten- 235. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te
tiosi la un masaj de relaxare la domiciliul invit pentru un masaj de calitate, poze zona Balotesti. Oferim contract de munca,
267. Viviana, 24 ani, noua in zona, te plata salariului la timp. Cerinte: experienta
meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; 100% reale din locatie, pentru detalii astept la un masaj total de relaxare al
(0725.874.994 sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 in domeniu, seriozitate; (0751.051.955
trupului si sufletului intr-o locatie discreta
si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 17. Agent de curatenie, angajam doam-
202. Mirela 27 ani, noua in zona si in 236. Roscata, la mine sau la hotel, Dris-
locatie te astept pe tine domn generos la tor Maya, roscata reala, selectiva, 24 de 268. Zona Berceni soseaua Giurgiului
na serioasa pentru curatenie, program
un masai de relaxare si tonifiere al trupului ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient strada Alunisului iti ofer masaj de relaxare 6.00-14:00 in zona Aviatorilor. Oferim loc
si sufletului, in locatia mea discreta si deosebit domnilor pretentiosi care apreci- la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; de munca pe termen lung, salariu atractiv
curata Zepter, 50 L; (0725.134.038 aza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, (0763.753.996 si bonuri de masa (0770.392.904/
70 L; (0769.469.301 0771.791.342 office@daisyclean.ro
203. Mirela 27 ani, noua in zona te 269. Zona centrala, buna sunt noua in
astept la un masaj de relaxare la domicili- 237. Roxana, noua in zona, ofer masaj zona ta si te astept la mine in locatie pt un 18. Agent de curatenie, Stral Big anga-
ul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60 de relaxare fara graba si fite intr-o locatie masaj de calitate, pt detalii suna-ma, daca jeaza pentru centre comerciale. Dispus
L; (0725.871.620 curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pal- nu raspund, te rog insista, 45 L; pentru deplasari in afara Bucurestiului
lady, 80 L; (0735.232.246 (0738.143.758 unde oferim transport, cazare, diurna. Nu
204. Mirela, cosmeticiana, Drumul se ofera cazare in Bucuresti.
Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni 238. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de (0735.529.271 office@stralbig.ro
manierati si generosi. Program 10:00- ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj
20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 19. Agent de paza si femeie de serviciu;
(0745.028.362 L; (0775.194.625 (0755.939.939 27. Agent interventie, SC Night Guard 42. Agent vanzari, caut agent de vanzari, 55. Agenti curatenie, spatii comerciale,
Security Concept angajeaza urgent agenti pentru zona Moldovei, cu experienta in tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii
205. Mirela, scapa de stresul zilnic ale- 239. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de 20. Agent de securitate, cu atestat, din pe masina de interventie; domeniul bicicletelor si al accesoriilor de la tel. (0786.102.017
gand un masaj de relaxare in compania ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj Bucuresti, program in ture sau de luni (0746.090.813/ 0765.869.570 bicicleta si vopsea spray, detalii la
mea, la domiciliul meu unde domina dis- real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 pana vineri; (021.311.18.88 romeo_balanoiu@yahoo.com numarul de telefon, (0742.343.704 56. Agenti curatenie, spatii comerciale,
cretia, igiena si intimitatea. Detalii supli- L; (0775.194.625 tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebere-
mentare la telefon. Titan. 60 L; 21. Agent de ticketing si turism, 28. Agent paza - zona Sos 43. Agent vanzari, distribuitor, cu sau anu. Relatii la tel. (0786.102.017
(0736.549.922 240. Sara domnisoara frumoasa, poze experienta min 3 ani, limba Straulesti. Pentru detalii sunati la: fara experienta, oferim cazare in
206. Mona matura, draguta, sociabila, te
reale, varsta 22 ani, te astept in compania
mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca
Oferte full time engleza f bine, Amadeus, sisteme
de rezervari, interactiune directa
(021.407.52.35 Bucuresti; (0371.477.855 57. Agenti curatenie, femei si barbati
astept pt. un masaj de relaxare, in zona cauti relaxare o vei gasi in compania mea. pentru firma de curatenie in hypermarket
clienti corporate, sistem backof- 29. Agent paza cu sau fara ates- 44. Agent, specialist curatenie oferim:
din zona Berceni, contract de munca, pro-
Octavian Goga 60 L; (0721.026.251 Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, ¥I RUGÅM pe clien¡ii fice Q, Excel, powerpoint, disponi- tat, 1.350 l in mana fara intarzieri. salariu plus bonuri de masa, marire
200 L; (0762.934.370 bil pentru deplasari, punctual, Obiective: ADPP sector 1, carte salariu in functie de vechime, prime de gram 8 ore, conditii avantajoase;
207. Monica draguta 43 ani ofer masaj no¿tri så acorde tuturor corect. 3.500 L; rodica@rojobusi- de munca pe perioada nedetermi- Paste si Craciun, decontare abonament (0758.044.134
relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, 241. Selena, buna sunt o domnisoara ¿ansa de a participa la ness.ro nata, 1.350 L; (0753.128.171/ transport. (0767.435.725/ 0767.435.700
cimitirul Armenesc. 60 L; sosita azi in orasul tau, vreau sa ocuparea unui post, 0758.115.605 office@helpclean.ro 58. Agenti de curatenie
(0726.566.223 descoperim impreuna placeri nebanuite 22. Agent de vanzari pentru zona Con-
vino la mine sa putem avea parte de niste indiferent de: raså, etnie, paza.magic@yahoo.ro pentru birouri si hyper-
stanta. Spot Vizion Electric&Lighting SRL, 45. Agenta curatenie, echipa mobila,
208. Monica 33 ani, Bucuresti, poze momente de neuitat prin masaj, te astept. na¡ionalitate, limbå, distribuitor produse electrice angajeaza 30. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana firma ICS angajaza pentru echipa inter- market. Oferim salariu
reale 100%, ofer domnilor generosi si 200 L; (0768.397.574 religie, convingeri, cate-
manierati masaj de relaxare si intretinere anget de vanzari pentru zona Constanta. fara intarzieri. Contract de munca pe ventii o noua colega. Se cere seriozitate peste medie, platit la
efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si 242. ServiceTotal Home&Hotel (I gorie socialå, categorie Relatii la tel. Cv la email; (0748.880.824 perioada nedeterminata, 1.450 L; maxima, aspect ingrijit si disponibilitate timp, bonuri de masa,
creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu speak English) Ofer masaj total cu experi- defavorizatå, vîrstå, alina@spotvisionelectric.ro (0753.128.171/ 0758.115.605 program flexibil. Salarizare peste medie,
rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092 enta, garantez igiena si seriozitate, locui- paza.magic@yahoo.ro conditii bune, contract munca full. 1.850 plata orelor suplimentare.
esc singura, fac si deplasari. sex,orientare 23. Agent de vanzari, firma de curatenie L; (0771.449.760 office@curate- Informatii de luni pana
209. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer Nu raspund la sms si nr privat, poze sexualå, cf. Legii & DDD experienta nu este obligatorie. 31. Agent securitate pt. locatie niebirou.ro vineri intre orele 9,00-
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- 100% reale, detalii la tel. I speak english, 48/2002 Cunostinte minime de calculator, dispus la Auchan Drumul Taberei cu ates-
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; 70/150 H 70 L; deplasari in Bucuresti, se deconteza tat-paza, program lucru 8 ore/ 46. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Raho- 18,00 la nr.:
(0726.566.223 transportul in comun, permis conducere schimb - 2 schimburi. Salariu fix, va. Relatii la tel. (0786.102.017 (0784.290.182
243. Servicii de calitate Ana, kinetoter- 1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str. nu este obligatoriu. Venituri de pana la tichete masa, prima vacanta,
210. Monica, draguta, 43 de ani, ofer apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de 4000 lei. 2.000 L; (021.780.00.80/ prime; (0374.409.880 arogoji- 47. Agenti de paza cu atestat .
59. Agenti de curatenie pentru echipa
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- discretie experienta. Roscata frumoasa, urgenta pentru paza proprie agent de 0772.029.406 contact@conexclean.ro na@auchan.ro auchan.ro (0744.555.199
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profe- securitate. Relatii la telefon; mobila, cautam persoane punctuale,
(0726.566.223 sional d-lor manierati la domiciliul meu, (021.423.17.49/ 0723.191.888 serioase, organizate, rezistente la munca
100 ron/ sedinta, 100 L; (0736.890.339 fizica si dispuse sa lucreze in echipa.
211. Monica, draguta, 43 de ani, ofer 2. Absolvent liceu, scoala profesionala, Transportul la punctele de lucru este asig-
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- 244. Servicii sablare profesionale, constructii Grup firme proiectare construc- urat de firma. Salariul se negociaza la
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; prestam servicii de sablare cu grit si sticla tii si testare materiale de constructii. interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700
(0726.566.223 pentru piese- suprafete fier, aluminiu, Cunostintele tehnice in domeniul con- office@helpclean.ro
cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- sturctiilor constituie un avantaj. Oferim
212. Monica, draguta, 43 de ani, ofer bilesc in functie de gritul consumat. Detalii instruire si calificare. Contract de munca. 60. Agenti de curatenie pentru
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- suplimentare pe www.tekko.ro (0744.504.284 maria.socol@utest.ro spatii birouri, program 8 ore Luni-
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0749.064.848 Vineri, salariul atractiv+ tichete
(0726.566.223 3. Absolventi liceu. Societate de masa+ decontare transport.
245. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer
213. Natasha, 32 de ani simpatica inalta domnilor generosi si manierati masaj de recruteaza absolventi de liceu cu profil (0735.883.335
cu bun simt ofer masaj terapeutic la domi- relaxare si intretinere efectuat pe masa de mecanic pentru angajare. Pachete salari-
ciliul meu unde domina discretia si curate- masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- ale foarte bune.. CV la hr@romegaindus- 61. Agenti de curatenie, cautam agenti
nia zona Stefan cel Mare langa metrou, ma, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si try.com. (0736.101.526 hr@romegain- de curateni (doamne sau domni) pentru
80 L; (0732.658.008 sms. (0720.407.840 dustry.com cladiri de birouri, zone de centru usor de
ajuns, program L-V, mediu placut, echipa
214. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 246. Simona, 30 ani ofer masaj de 4. ACP, societate comerciala in orasul serioasa, salariu 1200 lei in mana
1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Otopeni angajeaza femeie de serviciu +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L;
ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, serioasa pentru curatenie, program zilnic (0785.482.082/ 0785.482.082
igiena. Programari; 300 L; 70 L; (0748.944.812 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp camelia.tudor100@yahoo.com
(0740.948.427 electrostatic si sudor in argon. Pentru
247. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. detalii sunati la telefon sau puteti trimite 62. Agenti de curatenie, femei si barbati
215. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- Feminitatea si bunul simt sunt calitatile CV-uri pe adresa de mail; pentru firma de curatenie in hypermaket
moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer care ma caracterizeaza. Va astept la un (021.350.38.10 office@acp.ro
masaj de neuitat domnilor manierati in masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. din zona Berceni, contract de munca, pro-
locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Uce- Zona Piata Muncii, 200 L; gram 8 ore, conditii avantajoase;
5. Activitate online Esti comunicativa, (0758.044.134
com, poze reale, mai multe detalii la tel., (0725.458.291
100 L; (0765.763.308 ambitioasa, doresti mai mult de la viata,
248. Soryna 30 ani, masaj terapeutic vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai 63. Agenti de interventie, firma de paza
216. Nicol, bruneta slim, ofer body masaj profesional de intretinere si relaxare, zona venituri substantiale, conversatiile online angajeaza agentii de interventie pentru
de relaxare intr-un ambient placut si dis- Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; sunt specialitatea noastra, 5.000 L; Bucuresti cu atestat de paza si agentii de
cret, foto reale din locatie, garantez, mai (0758.158.334 (0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com securitate / paza, salarizare platita la timp,
multe detalii la telefonic, 200 L; tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 9-
(0726.073.377 249. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental, 6. Administrator credite ifn, studii 18; (0751.143.961
sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un drept, raspunde de procesul de adminis-
217. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic trare a creditelor, incepand cu momentul 64. Agenti de paza angajam agenti de
de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in cen- aprobarii creditului de catre persoanele paza/ securitate pentru obiective bancare
de relaxare domnilor generosi cu bun simt tru. Free drinks. Fotografii reale pe site. competente, derularea creditului si pana
la mine in locatie zona Dristor Kaufland, Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; si magazine. Detinerea atestatului reprez-
la momentul rambursarii, recuperare cred- inta avantaj. Detalii la nr. (0758.237.900
60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 (0727.148.861 ite,
218. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 250. Sunt noua in domeniu, bruneta, 65. Agenti de securitate angajam cu
7. Administrator imobile/cladire, contract de munca salariu motivant,
m si 50 de kilograme, ofer masaj de reala 100%, 24 de ani, inalta, ofer servicii salariu atractiv, masina de servi-
relaxare domnilor generosi si cu bun simt de masaj domnilor manierati in locatia (0722.558.551
la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, mea, in conditii de discretie si igiena, ciu la dispozitie; (0771.759.964
70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 relaxare maxima totul fara graba, recrutare@germag.ro 66. Agenti de securitate angajam cu
(0733.786.690 domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue
219. Noua in zona Dristor 1, buna sunt 8. Administrator teatru Teatrul Apol-
Security Investigatii marim echipa. Vino
Diana, esti stresat, atunci vino la mine, te 251. Sunt o doamna eleganta discreta lo111, cauta un administrator full alaturi de noi; (0725.500.510/
astept la mine in locatie pt. un masaj de ofer masaj de relaxare in locatia mea de time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina 0732.830.207
calitate, ma gasesti in zona Dristor; 60 L; lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia carnet de conducere categ. B,
(0760.185.226/ 0760.185.226 200 L; (0732.568.368 (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com 67. Agenti de securitate angajeaza
220. Noua in zona piata Delfinului, ofer 252. Taiere, toaletare copaci taiem, 9. Administrator tehnic care sa
Olimp Security, posturi de interior, pro-
masaj total noua in zona piata Delfinului te toaletam, scoatem radacini copaci, indeplineasca si functia de casier pentru gram flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h.
astept la mine pt a te simti in al noualea defrisam si deztelenim terenuri, la cerere firma Scomet administrare imobile. Condi- 1.400 L; (021.337.44.77/
cer; (0768.385.427/ 0768.385.427 tele- asiguram incarcare in auto, transportam tii obligatorii: permis, masina. Program 0747.221.397
portata@gmail.com masa lemnoasa, descarcam si depozitam 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/
la groapa de gunoi. 300 L; 68. Agenti de securitate Caldo Privat
221. O experienta unica Vrei un masaj (0744.876.332 0372.979.797 Security angajeaza agenti de securitate
mai aparte intr-un cadru placut. Lasa-te dragomircornelcristi@yahoo.com 10. AEK Security Division angajeaza 24. Agent imobiliar cu experienta, 32. Agent securitate urgent angajam. 48. Agenti curatenie angajam urgent fete cu sau fara atestat, pentru cladiride
surprins de o noua experienta. Masajul cautam un coleg, agent imobiliar Salariul net 1300-1500 lei curatenie cu experienta, si baiat cu per- birouri, galerii comerciale, centre de afac-
este de relaxare (somatic), pe tot corpul, 253. Tanar discret, barbat discret serios, agenti de securitate, servanti pompieri,
receptioniste, dispeceri. Scolarizare gra- in primul rand ambitios, persever- (0799.746.324 mis, pentru echipa de interventie birouri, eri si hoteluri. Experienta in paza constitu-
Reflexoterapie (masaj la talpi, puncte 35 ani, daca te simti singurica obosita de ent si mai ales sa urmareasca apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei ie un avantaj dar nu este obligatorie.
reflexogene), 100 L; (0730.733.289 la o zi de job fac masaj unei doamne din tuita. Salariu peste medie, plata ore supli-
placere, pasional tandru, ofer si cer seri- mentare, bonusuri, servicii medicale gra- acel confort ce vine odata cu 33. Agent turism pentru scursala noastra net, se asigura contract de munca, plata Salariu motivant (0766.051.733/
independenta financiara pe care noua in orasul Calarasi. Cu experienta in la timp 1.600 L; (0720.542.280 total- 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatse-
222. Ofer masaj, blonda ofer masaj de ozitate maxima 1 L; (0784.352.503 tuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 ar trebui sa si-o doreasca; domeniu, preferat cu baza de date cu cli-
relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la Robertsiralu@gmail.com recrutare@aeksecurity.ro cleaningservices2017@gmail.com curity.ro
domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.625.665/ 021.242.21.53 enti din Calarasi, cunostinte de pc, MS
office@neboimobiliare.ro Office, sisteme de rezervari. 69. Agenti de securitate cu si fara
Berceni. 80 L; (0764.390.216 254. Tanara, 19 ani, respectuoasa si 11. AeroMotorsport cauta economist/
(0723.024.204 incoming@tentour.ro
49. Agenti curatenie birouri / spatii
foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. atestat, angajam urgent. Posturi
25. Agent imobiliar, cautam o persoana
223. Oferta deosebita pt un domn spe- in cele mai bune conditii de igiena si dis- contabil cu norma intreaga, cu o experien- 34. Agent vanzari Comfortex Tehno Sys- (0786.102.017 de interior. Rugam seriozitate;
cial si manierat, daca nu te grabesti si vrei cretie. Ce vezi in poze asta vei gasi pozitiva, dinamica, cunoscatoare a limbii (0745.754.341/ 0774.012.866
ta minima de 3 ani si care doreste sa engleze, perspicace, capabila si doritoare tems Srl angajam agent vanzari cu experi-
un masaj mai aparte, intr-un cadru placut garantat. Te astept sa ne cunoastem. Eroii evolueze profesional. Pe langa cerintele 50. Agenti curatenie birouri, tura zi /
si discret, apeleaza cu incredere la mine. Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 sa se formeze si dezvolte intr-un mediu enta posesor permis auto categoria B. 70. Agenti de securitate cu/fara atestat
profesionale, candidatul trebuie sa fie o Zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel.
Astept un domn civilizat, bine crescut, profesional.Disponibilitate de incepere (0731.178.581 pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si
minim 30 de ani, preferabil casatorit, 130 255. Tanara, 34 de ani, experienta, ates- persoana pozitiva; (0756.022.220 imediata. (0728.808.064 (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro
office@handy-man.ro www.depozitul-de-rulouri.ro sector 4; (0734.331.702
L; (0758.850.507 tat, ofer masaj de relaxare profesional, 51. Agenti curatenie Firma de curatenie
masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, 26. Agent imobiliar. Agentie imo-
12. Agen?i de Securitate. Angajam biliara sediu Unirii si Sala Palatu- 35. Agent vanzari cu experienta, salariu angajeaza baieti pentru echipa de inter- 71. Agenti de securitate Firma de securi-
224. Piata Delfinului, ofer masaj total la masajul de face pe masa de masaj, ventii cu experienta in manevrarea utila- tate, angajeaza agenti de securitate cu
domicilul meu. Pentru mai multe detalii locatie centrala, foto reale din locatie, 100 Agenti de Securitate cu atestat, pentru lui angajeaza agent imobiliar, con- + procent, (0788.888.835
astept tel tau. Singura in locatie L; (0732.937.889 obiectiv în zona Republica; ditii foarte avantajoase; roxana@corelligroup.ro jelor de curatenie (monodisc, masina de sau fara experienta pentru obiective situ-
(0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatin- (0372.349.293 (0799.059.903 spalat pardoseala dura si mocheta, spalat ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi-
ka@gmail.com 256. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer 36. Agent vanzari persoana responsabi- supfatete vitrate) 2.000 L; tate. (0734.444.411 angajare@compani-
masaj de relaxare doar la domiciliul meu, la, cu abilitati de negociere si comunicare. (0742.111.113 office@ghostbusters.ro adepaza.ro
225. Piata Progresul, doamna de 55 ani igiena maxima. Mai multe detalii la tele- Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV
ofera masaj persoanelor de varsta apropi- fon, zona Kaufland Obor, 70 L; pe adresa de mail (0738.152.501 52. Agenti curatenie, birouri / spatii 72. Agenti de securitate pentru
ata; (0730.515.750 (0734.404.714 canapelini@gmail.com comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la obiective in Bucuresti, zona Mili-
tel. (0744.320.276 tari, Pantelimon si Tunari;
226. Prestari servicii buna eu sunt Adri- 257. Tarife diferite Masaj intretinere cor- 37. Agent vanzari Digi Mobil descrierea (021.434.00.52/ 0740.533.503
ana am 24 ani si ofer domnilor generosi porala, terapeutic bioenergoterapie. postului: prezentarea si promovarea ser- 53. Agenti curatenie, birouri / spatii
cu bune maniere masaj de relaxare, mai Bioenergoterapia reprezinta un proces viciilor din portofoliul companiei, creeaza, comune, tura zi, zona Floreasca / Polona. 73. Agenti de securitate SC Plus Protect
multe detalii la nr. 50 L; (0729.354.592/ complex care vizeaza sanatatea fizica si dezvolta si mentine legatura cu clientii/ Relatii la tel. (0786.102.017 Security SRL angajeaza agenti de securi-
0729.354.592 cea spirituala, detalii la telefon, 70 L; potentialii clienti; 2.500 L; tate cu sau fara atestat. Conditii avanta-
yanisgabrielbos@gmail.com (0730.228.089 (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro 54. Agenti curatenie, spatii comerciale, joase de salarizare, obiective situate in
227. Prestari servicii, Buna eu sunt Adri- 258. Tina 42 ani simpatica si finuta te
tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la Bucuresti. Mai multe informatii la tel.;
38. Agent vanzari directe, Telekom
ana am 24 ani si ofer domnilor generosi astept la un masaj de relaxare ma poti Romania, Telekom angajeaza persoane tel. (0786.102.017 (0773.800.174 office@plusprotect.ro
cu bune maniere masaj de relaxare mai gasi pe Colentina la intersectie cu Doam- cu sau fara experienta in domeniu. Con-
multe detali la nr 50 L; (0732.283.302 na Ghica 60 L; (0721.980.503 tract de munca, salariu fix+comision si
yanisgabrielbos@gmail.com bonusuri. Program full-time/part-time.
259. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda- Daca esti interesat asteptam CV-ul sau
228. Prestari servicii, buna eu sunt toare te astept la un masaj de relaxare la telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cris-
Natasa, am 20 ani si ofer masaj de mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu tian@telekom.ro
relaxare domnilor generosi cu bune Colentina, 60 L; (0721.980.503
maniere fara graba si fara fite, mai multe 39. Agent vanzari produse cosmetice
detalii la nr. 50 L; (0733.095.809/ 260. TITAN, blonda ofer masaj de B2B - Bucuresti, recrutam pentru
0733.095.809 relaxare domnilor manierati. Locatie disc- Bucuresti, program full-time, L-V. Cerinte:
yanisgabrielbos@gmail.com reta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; experienta minima de 1 an in vanzari si
(0799.182.770 permis de conducere cat. B. Trimite CV la
229. Prestari servicii, bunaeu sunt Diana adresa: hr@divainteractive.ro.
am 35 ani si ofer domnilor generosi cu 261. Titan, blonda, ofer masaj de
bune maniere masaj de relaxare mai relaxare domnilor manierati intr-o locatie (0753.044.261 hr@divainteractive.ro
multe detali la nr. 50 L; (0729.387.539 discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; 40. Agent vanzari showroom Pinum
yanisgabrielbos@gmail.com (0799.182.770 Doors&Windows angajeaza agenti van-
230. Promotie masaj cupluri Noblesse 262. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj zari showroom usi. Puteti trimite CV pe
Unic, o experienta super. Masajul la de cea mai buna calitate. Igiena si dis- adresa de email nina.baluta@nusco.ro; int
cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, cretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii 107 (021.233.34.31
zona Eminescu. Masaj relaxare, body si la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer nina.baluta@nusco.ro
oriental. Civilizat, curat, frumos, multe seriozitate 80 L; (0727.580.137
maseuze. Promo valabil sambata intre 41. Agent vanzari, birou de vanzari dez-
orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 263. Unirii, la mine sau la tine, ofer voltator, cautam agenti vanzari pentru
www.private-massage.ro masaj domnilor doritori de experiente noi. vanzarea apartamentelor din complex,
Te astept in locatia mea sau ne putem Berceni sau Pallady, venituri substantiale,
231. Reala, 20 de ani, ofer masaj de intalni la tine sa petrecem cele mai fru- cu sau fara experienta, necesita masina,
relaxare de cea mai buna calitate. Nu moase momente. 100 L; permis categoria B. (0730.320.124
ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 (0786.644.324 office@ansambluri-noi.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 23 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
113. Agenti securitate Firma de securi- 130. Agenti vanzari, sofer, domni si 152. Ajutor bucatar cu experienta luni-
tate, angajeaza agenti de securitate cu doamne cu permis auto si experienta vineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta,
sau fara experienta pentru obiective situ- serioasa in sofat la distante mari, exp. in program luni-vineri 8-16, salariu initial
ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi- vanzari de orice natura, disponibili. Pro- motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam
tate. (0734.444.411 angajare@compani- gram de luni pana vineri, doar in un nou coleg dornic de munca si pasionat
adepaza.ro deplasare la nivel national; de bucatarie. Otopeni, zona aeroport
(0746.204.411 1.500 L; (0734.727.777
114. Agenti Securitate Pentru obiective resurseumaneimm@gmail.com contact@arome.work
in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi,
131. Agenti. Angajam agenti secu- 153. Ajutor bucatar cu sau fara experien-
Cotroceni, Militari, Drumul ritate zona Militari, Baneasa, Vic-
Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atrac- ta, pentru bucataria calda. Program: luni-
toriei si oras Pantelimon; vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica
tiva, program de lucru flexibil, Salariile se (021.335.03.11/ 0732.690.571
achita la timp. (0786.189.306 liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona
132. Agenti. Societate de paza anga-
Colentina - Fundeni, 2.800 L;
115. Agenti securitate Balotesti, Snagov jeaza agenti de securitate, zona Bucur (0742.266.859
Otopeni, Tunari societate de paza anga- Obor, Fundeni si Buftea. Posturi de interi-
jeaza agenti securitate cu si fara calificare 154. Ajutor bucatar in zona Grazavesti
or, ture de 8 ore de la ora 22:00 la 06:00.
pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Relatii la telefon: (0722.304.298 1800-2000 lei pub situat in complex Regie
Contract de munca legal, program de (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar .
lucru flexibil, salariu motivant 133. Agenti. S.C. Pols Security SRL Program in ture, salariu 1800-2000, tips
(0722.579.389/ 021.315.21.84 anga- angajeaza agenti de securitate cu atestat. zinic, experienta constituie un avantaj.
jare.tg@gmail.com Conditii de munca si salarizare conform Detalii la telefon sau in urma interviului
legii; (0751.511.138 (0769.164.064
116. Agenti securitate complex reziden- filip.sergiu.dan@gmail.com
tial, pentru societate. Contract de munca 134. Agenti. Societate de paza
angajeaza urgent agenti de secu- 155. Ajutor bucatar montaj, cald, legume
legal, program de lucru flexibil, salariu
1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; ritate pentru magazine in centre angajam ajutor bucatar, pentru restauran-
comerciale, cu atestat profesion- tul Nor (SkyTower), program flexibil full-
(0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovi- al si domiciliu in Bucuresti. Ofer- time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la
74. Agenti de securitate Securitas 91. Agenti interventie diferite zone ci@teamguard.ro 169. Ajutor bucatar, restaurant specific 188. Ajutor de bucatar pentru spatiu de
im un tarif net/ ora de 9 L; nr. de telefon sau e-mail romanesc situat in sector 6, angajeaza productie alimentara, salariu net incepand
Romania angajeaza agenti de securitate Bucuresti, program ture zi sau noapte, (0725.523.119/ 0728.133.736 resurse.umane@stadio.ro.
din Ploiesti si imprejurimi pentru punct de experienta, atestat, permis B, fara cazier, 117. Agenti securitate Floreasca com- ajutor bucatar cu experienta, program 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min
lucru Bucuresti. Asiguram transport gratuit plex rezidential societate de paza anga- (0731.322.472 luni-vineri; (0752.166.337/ 0726.113.787 de mers de statia de metrou Gorjului,
conditie fizica buna, cunostinte intretinere 135. AirbnbSupport selecteaza resurse.umane@stadio.ro
Ploiesti-Bucuresti, retur. Contact Alexan- auto, salariul net la 180 ore este, 1.800 jeaza agenti de securitate pentru complex operatoare PC si customer serv- santech.srl@gmail.com asteptam sa faci parte din echipa noastra;
dru Cornel, tel: (0756.051.576/ L; (0767.786.927 office@dabsecurity.ro rezidential in zona Floreasca. Contract de ice, salariu fix 2.200 lei plus 156. Ajutor bucatar pentru fast food 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605
0747.225.916 cornel.alexandru@securi- munca legal, program de lucru flexibil. 170. Ajutor bucatar, restaurant zona Mili- valentina.georgescu@sterlingcruise.eu
bonusuri de performanta, 2.200 L; (femeie) angajez ajutor bucatar (femeie) tari, angajam ajutor bucatar. Nu este
tas.com.ro 92. Agenti paza cu atestat pentru Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0725.988.889 hr@airbnbsup- pentru fast food zona centrala, program L- obligatorie experienta, importanta este 189. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian-
zonele, Republica, Colentina, Sebastian, (0767.800.080/ 0760.650.245 port.ro V 07:00 - 17.00, weekend liber, carte de seriozitatea si dorinta de a munci;
75. Agenti de securitate Bucuresti, Wos- Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, cului angajam ajutor de bucatar, la sectia
tok Guard Sistem, angajeaza agenti de angajare.tg@gmail.com munca, o masa pe zi. Mai multe detalii la (0723.640.178
salariu 1300 lei se lucreaza 24-48 ore, 12- 136. AJUTOR bucatar. Restaurant rece, specific international. Program 2 cu
securitate cu sau fara atestat de paza telefon. Disponibilitate imediata.
36 ore; (0728.873.928 118. Agenti securitate Ghencea, Militari, zona Aviatorilor angajeaza femeie (0762.883.978/ 0769.263.027
2, de la 10-22. Transport decontat, masa
pentru obiective in Bucuresti, bulevardul de servici si ajutor bucatar. 171. Ajutor bucatar, Wise asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie
Timisoara. Se ofera salariu atractiv. Pen- Crangasi societate de paza angajeaza
tru detalii tel. (0799.105.822 wostock-
93. Agenti paza Bd Basarabia Libra agenti securitate cu/ fara calificare pentru Relatii la telefon; (0722.594.728 157. Ajutor bucatar rece angajam urgent, Box, cea mai noua com- de experienta. Detalii la telefon.
protection@gmail.com
Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea restaurant Paine si Vin angajeaza urgent panie intrata pe piata de (0726.600.921
zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Pro- 137. Ajutor de bucatar (muncitor
(0755.000.687 office@libraguard.ro gram flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 necalificat), zona Rahova, sam- ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, food delivery din Roma- 190. Ajutor de bucatar cantina Pipera,
76. Agenti de securitate cu sau fara cali- pasionata, carte de munca instant, decont
ficare, agenti de interventie (neaparat per- L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ bata- duminica liber;
taxi, sal+tips, echipa tanara, doar
nia, angajeaza ajutor Cantina angajeaza ajutor de bucatar cu
mis auto cat. B), firma de paza din 94. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan (0765.226.077 bucatar cu experienta. program de 8 ore in 3 ture. Oferim conditii
Libra Guard angajeaza agenti paza pt. 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com Bucuresti, detalii; (0726.748.978
Bucuresti angajeaza pentru obiective Salariul intre 1500-1800 legale, salariu 1.600 Lei net, tichete de
Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. 138. Ajutor barman, societatea masa si masa asigurata. Cantina se afla
deosebite din zona Militari. Salariu moti- 119. Agenti securitate Grivita, Laromet, 158. Ajutor bucatar sau femeie la vase,
vant (021.300.21.01 Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii
IDM Kennedy Group angajeza aju-
restaurant Rocka Burgers angajeaza aju-
ron net, program 8 ore/zi. in apropiere de metrou Pipera
office@libraguard.ro tor barman (spalat pahare, CV pe mail. Informatii la
office@guardone.ro Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de curatenie, ajuta barmanul la tor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 (0786.552.982
77. Agenti de securitate cu sau fara 95. Agenti paza Bragadiru Libra Guard munca legal, program de lucru flexibil. servirea produselor). Contract de zile sau femeie la vase part time (V, S, D). tel. 1.800 L; 191. Ajutor de bucatar cu experienta pe
experienta. Compania de paza Swat angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se Salariu net 1.700, 1.700 L; munca full time, program in ture. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este (0799.831.111
(0762.217.697/ 021.315.21.84 anga- Va rugam trmiteti CV pe email, la Plaza Lujerului (0751.576.021/ grill in sectorul 1, zona 1 Mai. Program full
Force International angajam agenti de ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L; claudia.petre@wisebox.ro time, salariu 2000 ron. Pentru mai multe
securitate pentru judetul Ilfov localitatile (0784.908.888 office@libraguard.ro jare.tg@gmail.com (021.316.09.62 hr@idm.ro 0746.305.165 artramid@gmail.com
detalii la nr de telefon; 2.000 L;
Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si 172. Ajutor bucatar, fata spalat vase (0734.562.931
pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si 96. Agenti paza Bucuresti Libra Guard angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si
fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul angajeaza agenti paza in Bucuresti. fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV 192. Ajutor de bucatar pentru pizzerie full
salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 (permise auto). Mai multe detalii la telefon time Angajam ajutor de bucatar pentru
Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: Office@libraguard.ro (0722.540.169 georgen58@gmail.com pizzerie (pizza, paste, salate) cu livrare la
lucian.miu@swatinternational.ro; George
Constantin: 0730.073.087, e-mail: 97. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura, domiciliu. Punct de lucru: Drumul Taberei.
173. Ajutor bucatar, femeie serviciu Experienta in domeniu reprezinta un plus
george.constantin@swatinternational.ro; Rahova si Vita Libra Guard angajeaza vase, Restaurant Shorley cu sediul in
Cristi Serban: cristi.serban@swatinterna- agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, in vederea angajari. (0723.308.370
Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr.
tional.ro Rahova Margeanului, Piata Covasna, 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie
Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; 193. Ajutor de bucatar si bucatar pentru
78. Agenti de securitate pentru maga- serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sor- pizza cu sau fara experienta. Program de
(0755.000.687 Office@libraguard.ro lei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro
zine comerciale, SSG Security angajeaza lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture de munca
agenti de paza cu si fara atestat pentru 98. Agenti paza Chitila Libra Guard 174. Ajutor bucatar, femeie spalat vase cu doua ture libere. Salariu atractiv. Zona
magazine comerciale. Salariu 1600-2000 angajeaza agenti paza pt Chitila, judet angajam personal cantina zona parcul Leu, Grozavesti. (0756.067.969 tisuan-
lei net. Oferim Training de specialitate cu Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; drei@gmail.com
reale posibilitati de promovare. Relatii la Ci?migiu program luni vineri 8-17.30,
(0758.113.453 office@libraguard.ro salariu 1300 vase, ajutor 1600 lei; 1.600
tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recru- 194. Ajutor de bucatar si fete pentru
tari@ssg.ro L; (0720.807.555
99. Agenti paza Cutitul de Argint Libra Topcatering2000@gmail.com salate angajeaza restaurant din sectorul 3
Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti Titan. Salariu foarte atractiv + procent si
79. Agenti de securitate pentru societate
de paza, societate de paza angajam zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei. 175. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar, carte de munca; (0721.720.751
agenti de securitate pentru dispecerat 1.350 L; (0755.000.687 office@libra- femeie la vase pentru restaurant zona
guard.ro centraa, sector 1. Se cauta persoane 195. Ajutor de bucatar zona Victoriei cu
supraveghere video, cu sau fara atestat
(cunostinte minime PC) zona Militari, si serioase, dinamice. Se ofera: contract de experienta pe grill zona Victoriei. Salariu
agenti securitate pentru obiectiv zona 100. Agenti paza femei si barbati, sef munca full time, salariu, conditii excelente, atractiv incepand de la 2000 ron, carte de
Domnesti, (0722.432.186 tura, cu sau fara atestat pentru cladiri de 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.937 munca, masa asigurata. Pentru detalii la
birouri si complexe rezidentiale aflate in resurse.umane@legrenierapain.com.ro nr de tel. (0734.562.931
80. Agenti de securitate, compania Swat zonele Cotroceni, Pipera Tunari, program
Force International angajeaza agenti de L-V ziua 12h, 12/36 h, 24/48 h, salar. 6.5 176. Ajutor bucatar, preparatoare sand- 196. Ajutor de bucatar, angajam ajutor
securitate barbati si femei, cu/fara experi- Lei/h -1.600 lei net. Plata la timp 1.500 wich-uri Firma catering productie sand- de bucatar pentru restaurant tip fast food
enta; 1.400 L; (0731.731.315/ L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 anga- wich-uri, angajeaza personal cu experien- in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel;
0731.731.319 bogdan.ursu@swatinterna- jari@carpatguard.ro ta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor (0731.034.908 promenada.cuptorul-
tional.ro bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru culemne@gmail.com
101. Agenti paza Margeanului, Salaj si schimb de noapte. 1.700 L;
81. Agenti de securitate. Angajam agenti Tunari, Libra Guard angajeaza agenti (0722.339.553/ 0760.944.606 197. Ajutor de bucatar, restaurant central
de securitate pentru magazine de incalta- paza pt zonele Margeanului, Salaj si angajeaza ajutor de bucatar in conditii
minte din Bucuresti. Programul este in Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; 177. Ajutor bucatar, spalator vase, excelente de munca si salariale;
ture, 168 ore/luna, tarif pe ora incepand (0758.113.453 office@libraguard.ro curatenie Autoservirea Mama Food din (0732.266.922 bogdanalexandres-
cu 8,3 lei. Detalii la tel. (0757.043.324 Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, cu2003@yahoo.com
102. Agenti paza noapte Pantelimon si spalat vase, curatenie, salariu 1500 -1700
82. Agenti de securitate. Firma de paza Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-18:30), 198. Ajutor de bucatar, Yellow. Menu,
angajeaza agenti de securitate cu/fara paza de noapte pt zona Pantelimon si obligatoriu experienta, de luni pana sam- firma de catering strada Oltetului 11-13,
atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 bata, 1.700 L; (0728.878.785 sector 2, angajeaza ajutor de bucatar.
motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025 Office@libraguard.ro
178. Ajutor bucatar/ajutor ospatar Program luni - vineri, 8-17, contract de
munca 8 ore, salariu atractiv; 1.800 L;
83.AGENTI DE VANZARI MARE 103. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra
Guard angajeaza agenti paza pt zonele
mic dejun. Pentru Hotel Hello 2
stele (Calea Grivitei, nr. 143, Sec- (0757.061.061 madalin@yellow.menu
PUBLICITATE ANGAJEAZA PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. tor 1, Bucuresti) angajam ajutor
199. Ajutor de bucatar, cu sau fara expe-
ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM 1.500 L; (0758.112.861 bucatar/ajutor ospatar mic dejun.
Cerinte: Orientare catre client; rienta Cubano Food Truck este in cautare
PERSOANE DINAMICE CU 104. Agenti paza Prelungirea Ghencea Atitudine pozitiva; Initiativa. Con-
ditii legale de munca: salariu fix
de super staruri. Experienta si varsta nu
conteaza pe Cubano Food Truck este in
si Bd Timisoara Libra Guard angajeaza
EXPERIENTA IN VANZARI. agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd +bonuri de masa. Relatii la cautare de super staruri. (0737.537.529
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; (0723.281.700 cubanolatinfoodtruck@gmail.com
(0758.112.861 office@libraguard.ro
REDACTIA@ANUNTUL.RO 179. Ajutor cofetar (doar fete) nu
este nevoie de experienta in
200. Ajutor de bucatar. Am urcat in top 3
105. Agenti paza Prelungirea Ghencea. TripAdvisor si vrem sa crestem echipa.
84. Agenti imobiliari cu/ fara experienta Libra Guard angajeaza agenti paza zona domeniu. Program 5 zile/sapt, 8 Cautam o persoana dedicata, ordonata,
in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, atenta la detalii, cu rezistenta la lucru sub
Timpuri Noi, stradal, persoana respons- (0758.112.861 Office@libraguard.ro gura de metrou Pipera sectorul 2. presiune, dornica sa se dezvolte. Experi-
abila comunicativa eficienta, oferim comi- Salariu atractiv. Salariu de pornire enta e un avantaj, 2.000 L; karmendi-
sion 60% telefon abonament birou propriu 120. Agenti securitate pentru magazine - 139. Ajutor brutar, angajam urgent per- 159. Ajutor bucatar shaorma si ajutor 1800 lei.Contract de munca 8h/zi.
106. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi ak@gmail.com
publicitate agresiva (0732.717.111/ Libra Guard angajeaza agenti paza zona Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 sonal productie panificatie cu sau fara ospatar cu sau fara experienta. Salariul 1.800 L; (0723.971.116
0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. Lei net, care se plateste la timp, contract experienta, program si salariu atractiv; de inceput este 1.700 ron in mana, 2 201. Ajutor de cofetar pentru Art Dessert
1.500 L; (0758.112.861 office@libra- de munca integral, sarbatori legale platite (0772.261.614 mese/zi, bonusuri, crestere salariala in 180. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul Instruire profesionala continua alaturi de
85. Agenti imobiliari cu sau fara experi- guard.ro dublu, prime, servicii medicale gratuite, functie de performanta. Cazare la cerere. 1.800 Lei, zona Cora Pantelimon mater cake Irina Apostol, cursuri de instru-
enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, conditii placute de munca, excursii gratu- 140. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don Trimiteti CV-urile la mail. 1.700 L; (0734.396.420 ire profesionala platite de companie, un
Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, 107. Agenti paza Trapezului si Pante- ite munte/ mare, asiguram calificare profe- Corleone restaurant situat pe str. Delea (0748.246.246 mediu de lucru placut, bazat pe respectul
oferim training, contract, auto, decont taxi, sionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Veche nr. 51, program interviuri 15:00- madobucuresti@mado.ro 181. Ajutor cofetar, necalificat, laborator
publicitate fara limita de buget, anunturi
limon, Libra Guard angajeaza agenti paza
cofetarie Sector 5, Calea Ferentari, Biseri- reciproc, (0722.305.398 emilia@emex-
pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pante- Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00- 18:00, nu va trebuie programare romania.ro
pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; limon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L; 16.00. Mijloace de transport: 124, 202, (0786.887.766/ 0763.600.077 badri- 160. Ajutor bucatar si bucatar, ca Armistitiului angajam persoana necalifi-
(0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro (0755.000.687 Office@libraguard.ro 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de an580@gmail.com bucatareasa, fata call office pre- cata sau calificata pentru postul de ajutor
luat comenzi telefonice, sector 5 cofetar. Experienta in cofetarie constituie 202. Ajutor de gestionar depozit, hala de
Targul Auto Vitan. Relatii la tel.:, productie produse de patiserie, salariu
86. Agenti imobiliari cu sau fara experi- si 6, salariu si conditii avanta- avantaj, 1.400 L; (0774.974.587
enta, abilitati in comunicare si seriozitate 108. Agenti receptie barbati cunostinte (0749.062.295 141. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la 1800 ron, program 10 ore.
minime de utilizare a calculatorului, pentru vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. joase. Urgent. (0787.699.692 petre@smartdesert.ro
pt. agentia imobiliara Florex Home zona (0737.523.284
Unirii (0731.144.155 cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri 121. Agenti securitate scoli si gradinite, restaurant- autoservire zona Armeneasca. 182. Ajutor cofetarie cu sau fara califi-
pe adresa de mail. (0751.219.823 anga- 161. Ajutor bucatar si bucatar,
societate de paza angajeaza agenti de Program L-V 7.00- 17.00; femei curatenie si muncitori care pentru laborator cofetarie zona 203. Ajutor de instalator si instalatori
87. Agenti imobiliari, agentie imobiliara/ jare@companiadepaza.ro securitate cu si fara atestat pentru paza (0721.221.397 necalificati pt. complexul Militari Pipera, program 08-18, doua cu doua zile, pentru lucrari de instalatii sanitare, ter-
angajeaza agenti imobiliari cu experienta unor scoli si gradinite. Contract de munca Residence Ballroom si restauran- (0757.116.733 mice, apa, program L-V si CM, dorim per-
in zona Batistei Universitate, comision 109. Agenti Securitate Angajam Agenti legal, program de lucru flexibil, salariu net 142. Ajutor bucatar cantina anagajam
Securitate barbati si femei ) , Dispeceri tul Aqua Garden (0731.312.271 soane serioase si stabile la locul de
atractiv, salariu,masina sau secretara cu 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 office@militariresidenceballroom 183. Ajutor contabil cu experienta in pro- munca, firma activeaza in raza Buc. si I
experienta CV centru alarma si Monitorizare video pentru minute de statia de metrou Aurel Vlaicu.
021.315.21.84/ 0760.650.245 .ro gramul Saga pentru cabinet contabilitate; (0748.755.313
realestatesvaoffice@gmail.com 1.000 {; obiective in Bucuresti, program flexibil, angajare.tg@gmail.com Mai multe detalii la telefon. (0741.096.293
(0722.737.226 salarizare atractiva. (0786.189.306 (0729.024.019 georgen58@gmail.com 204. Ajutor de masinist, ajutor de ges-
162. Ajutor bucatar si femeie la vase
realestateoffice@gmail.com 122. Agenti Securitate si Receptioneri 184. Ajutor de bucatar Cautam o per- tionar si incarcator- descarcator pentru
110. Agenti securitate astestati pentru pentru evenimente - Militari Residence
Angajam Agenti Securitate si Receptioneri 143. Ajutor bucatar cu experienta, pizza Ballroom, experienta nu este obligatorie; soana pentru pozitia de ajutor de bucatar. tipografie. Relatii la telefon in intervalul 10-
88. Agenti imobiliari, secretara, asistent zona Gara Obor. Salarizare minim pe Oferim contract de munca cu pachet
manager-B+IF metrou, carte de munca, economie; (0770.416.809 pentru institutii bancare, cladiri birouri, pentru sala de jocuri in Piata Alba Iulia, (0766.420.696 office@militariresidence- 17 de luni – vineri (0741.179.700
galerii comerciale, Program de lucru in salariu 2500 ron, program zi/noapte, ballroom.ro salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica
cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ ce isi desfasoara activitatea in zona cen-
fara experienta, publicitate, masina, colec- 111. Agenti securitate companie paza ture, salarii motivante. (0786.189.306 Detalii la tel intre orele 10:00-18:00 zilnic, 205. Ajutor de ospatar, angajeaza Taver-
asteptam CV pe adresa de mail; program 163. Ajutor bucatar si femeie la trala (Bdl. Decebal). 2.000 L; na “La Calinescu” cu contract de munca,
tiv deosebit, bonusuri, program flexibil, angajeaza agenti securitate, conditii avan- (0786.777.444
fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepa- tajoase, salariu motivant. (0769.666.416 123. Agenti securitate societate de paza 2/2. 2.500 L; (0765.932.247/ vase Restaurantul Cherhanaua salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi
tor, rugam CV: (0755.022.290/ si receptionist lb engleza, pentru cladire 0763.110.110 Ancora angajeaza: ajutor bucatar bucharest@tasty4food.com cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725
0758.323.323 «««««««««««««««««« de birouri, salariu atractiv, bonuri de andreeamarinaradoi@yahoo.com si femeie la vase. Salariu moti- 185. Ajutor de bucatar cu sau fara expe-
office@imobservicecenter.ro www.imob- masa, zona Pipera; (0720.262.461/ vant. (0786.372.937 angajariper- rienta si ajutor ospatar, angajeaza restau-
206. Ajutor electrician. Societate comer-
144. Ajutor bucatar cu experienta. Zona ciala angajeaza ajutor electricieni. Salariu
servicecenter.ro
AGENTI SECURITATE
112.
0728.482.800 coordonare@kryp-
tonguard.ro centrala. 2.200 L; (0745.458.922
sonal.ancora@gmail.com rantul Cucina di Casa, sector 4. Salariu
motivant. Relatii la tel dupa ora 10.00; motivant. Pentru provincie se asigura
89. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara
zona Dristor, angajeaza personal cu sau CONFORM PREVEDER- 124. Agenti securitate, firma specializata
fiorentina.massimo@yahoo.com 164. Ajutor bucatar si femeie vase,
restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis (0722.244.364 cazare. Permisul auto constituie un avan-
taj. Detalii la nr. de tel. (0763.685.263
fara experienta, carnet auto constituie un
avantaj, cerem seriozitate; ILOR LEGII 333/2003 in paza, angajeaza agenti de securitate cu
atestat, pentru obiective in Municipiul
145. Ajutor bucatar fara experienta pen-
tru shaormerie zona Berceni, program de
Catedrala Neamului), angajeaza;
(0722.221.025
186. Ajutor de bucatar pentru firma de office@erstesystem.ro
(0722.338.326 PENTRU SOCIETATE Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa
catering. Program de lucru: luni - vineri
06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord. 1.800 207. Ajutor Gestionar pentru o importan-
165. Ajutor bucatar, cautam ajutor
90. Agenti interventie cu atestat agent
securitate pentru societate de paza. Con-
PAZA. SALARIU 1525 LEI, integraguard@yahoo.ro zilnic, contract 8 ore. 1.700 L;
(0770.573.286 bucatar si ajutor bucatar cu experienta in
L; (0724.538.471 office@bunbun.ro ta companie specializata in asamblarea
de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30
tract de munca legal, program de lucru 1.525 L; (021.327.14.18 125. Agenti securitate, paza, barbati si
femei, pentru magazine situate in 146. Ajutor bucatar pentru Bazaar Gas-
zona de paste. Oferim un loc de munca
stabil, intr-un mediu placut si salariu atrac-
187. Ajutor de bucatar pentru restaurant
Berceni sector 4. Informatii suplimentare
Locatie: Soseaua de Centura, langa
Tunari 1.800 L; (0725.132.133
flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; tiv (0723.305.306
(0760.650.245 angajare.tg@gmail.com «««««««««««««««««« Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu trolounge, oferim seriozitate, venit moti- la nr de telefon. (0786.171.917 ionut.dragoi@passion4work.ro
atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati vant si multe alte beneficii. Locatia se afla iulian.stoicescu@yahoo.com
la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 in centrul istoric pe strada Covaci, nr. 10;
166. Ajutor bucatar, cautam o fata cu
office@akbsecurity.ro (0721.200.050 Contact@thebazaar.ro
experienta pentru pizzerie catering sector
126. Agenti Securitate, RPG Security 147. Ajutor bucatar pentru restaurant tip 6. Se ofera salariu intre 1800-2000 Lei,
angajeaza agenti securitate cu domiciliul autoservire situat in Bragadiru Ilfov; tips, transport. Program de lucru in ture
in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau (0756.098.157 2.000 L; (0726.731.313
mail, pentru interviuri in intervalul L - V 167. Ajutor bucatar, persona linie
09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 148. Ajutor bucatar pentru restaurant
autoservire, program avantajos L-
hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 V, pt. firma catering 12 ani experi-
zile, contract munca, salariu 2000 Lei in enta; (0723.377.174
127. Agenti securitate, societate de paza mana + tips, bonusuri. Se cer seriozitate
angajeaza agenti de securitate femei si si experienta in bucatarie de restaurant Ajutor bucatar, restau-
168.
barbati 1.300 L; (0723.237.397 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482
rant sectorul 2, Bd Lacul
128. Agenti vanzari Iti doresti indepen- 149. Ajutor bucatar pentru scoala. Tei nr. 84, angajeaza: aju-
denta in activitate si financiara? Sa inveti (0726.130.220 tor bucatar cu experienta
cum sa-ti pui in valoare calitatile person-
ale in mediul profesional si in acelasi timp 150. Ajutor bucatar (femeie) si femeie la bucatarie romaneasca si
sa le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. vase, zona Baba Novac, program 1 zi da salate, si femeie pentru
(0724.567.883 1 nu; (0762.769.583 spalate vase si curatat
officedkrecruiting@gmail.com
151. Ajutor bucatar cu experienta pt. legume, asiguram man-
129. Agenti vanzari electronice (tele- restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. carea si transport la
sales), 0752.150.554. Muncitori necalifi- Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, domiciliu seara, program
cati industrie alimentara/cosmetica, salariu atractiv, platit la timp, comision din
0740.167.649 vanzari, contract munca 1.800 L; o zi cu o zi. Sarizare
herbariumregia@yahoo.com (0723.155.027 atractiva. (0725.129.998

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
244. Ambalator produse textile Respon- 259. Asistant manager, productie Firma 277. Asistent/a medical, Centrul de Ingr.
sabilitati: curatat de ate, verificat si ambal- producatoare de panouri structurale de tip si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang.
at produse finite. Oferta noastra: contract sandwich angajeaza asistant manager asistent/a med. generala, cm nedeterm.,
de munca, salariu atractiv, tichete de pentru partea de productie. Cerinte: limba progr flexibil, transp. decontat, 3 mese
masa, program de lucru de luni-vineri, engleza scris, vorbit obligatoriu, operare asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru,
(0748.219.724 PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L;
danielavisinescu@bustieremedicale.ro jana@sippaneltechnologies.eu (021.310.33.03/ 0788.140.866 casas-
fantultomaconta@yahoo.com
245. Ambalatori pt fabrica medicamente 260. Asistent departament admin-
istrativ pentru firma de construc- 278. Asistent/tehnician veterinar Fun-
zona Pallady. Program 2 sch: 6-14, 14-22
lu-Vi. Oferta: 1500 lei net + tichete 12lei + tii. Experienta obligatorie. Biroul datia Colt Alb angajaza asistent/tehnician
societatii este in comuna veterinar cu experienta pentru adapostul
decont transport. Cerinte: min. 10 clase din comuna Butimanu, Judet Dambovita;
absolvite si experienta in orice alta fabri- Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot
trimite CV la email; office@gama- (0723.567.131
ca. 1.700 L; (0771.560.369 admin.ro sanda_andrei@yahoo.com
246. Ambalatori/picheri sector 6, 261. Asistent logistica, relatii cu 279. Asistenta birou acte notariale si
depozit angajeaza personal pentru postul clientii, Firma de service si van- consultanta Angajam pentru birou de acte
de ambalator sau picher. Pachet salari- zare centrale termice, angajeaza- notariale si traduceri in sectorul 1 (piata
al:1500-1700 leiProgram de lucru:L-V 1 full time-asistent logistica si Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o buna
schimb/2 schimburiContract nedeterminat. relatii cu clientii. Se ofera salariu cunoastere a limbii romane, punctualitate,
Pentru detalii sunati la nr afisat; 1.500 L; fix motivant si bonusuri. Activi- dorinta de a invata, aspect fizic placut,
(0749.608.510 tate de birou in sect. 5. Program: (0728.987.746 office@k-it.ro
l-v, 8-17, (0735.233.330/
247. Angajam inspector SSM, pro- 0737.233.330 sergiu.stan@romser- 280. Asistenta cu experienta, cabinet
gram full-time, 8-18 santier de vicetermo.ro stomatologic, zona Militari - Virtutii;
constructii, Auchan Militari, pro- (0722.736.696
gram full-time, de la 8-18 (8 h + 1 262. Asistent manager abilitati de
h suplimentara), lu-vi, salariu comunicare si de organizare, 281. Asistenta live, echipa Phoenix
motivant + bonuri de masa, bonus implicare. Experienta in activi- angajeaza personal feminin pentru con-
de sarbatori (0733.822.822 con- tatea de secretariat, administra- versatii online.Oferim: bonus angajare
tact@transparentresidence.com tiv, relatii clienti. CV-ul la 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi,
job@elcos, (0730.123.444 bonus recomandare 1000 lei, salariu fix
248. angajam personal pentru eveni- mnico_001@yahoo.com incepand de la 2500 lei. 4.000 L;
mente angajam personal pt evenimente (0761.505.505 officepsk@yahoo.com
:bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat 263. Asistent manager nivel avansat lb. 282. Asistenta medicala cu experi-
vase,sofer si contabil asteptam cv pe franceza scris/vorbit. (0740.101.051 enta si infirmiera pentru camin de 297. Austing Com angajeaza tehnician 317. Barman angajam, locatie centrala.
208. Ajutor gestionar piese schimb anga- 227. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile adresa de mail vreaubucatar@gmail.com eliza@aktis.com.ro
presupun tocare, feliere, cantarire ingredi- batrani sector 5, program 24/48 h, sisteme de securitate: sisteme avertizare Masa, transport, contract de munca,
jam in cadrul unei companii specializate in (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubu- salariu atractiv; (0722.368.881
asamblarea de generatoare electrice. ente. Program program in 2 schimburi, l-d, 264. Asistent manager pentru firma sis- incendiu, sisteme stingere, sisteme averti- salariu atractiv; (0752.308.454
2 zile libere pe sapt, salariu fix, tichete de catar@gmail.com zare efractie, supraveghere video, control
Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Pro- teme securitate, experienta activitati sec- 283. Asistenta medicala pt. gradinita acces). Pentru informatii tel. 318. Barman ospatar, picol fara experi-
gram: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; masa, masa asigurata, transport; retariat, contract de munca;
(0720.534.815 (0727.852.980 veronica.grigorie@jer-
249. Angajam vanzatoare Fornetti Mili-
simona@imogroup.ro
particulara, zona Drumul Taberei, obliga- (0722.125.206 enta Cautam tineri sociabili si dornici sa
tari Grozavesti sau Pacii, vanzatoare cu toriu experienta in gradinita austing.secretariat@gmail.com invete cu sau fara calificare pt. restaurant
ionut.dragoi@passion4work.ro ryspizza.ro experienta in patiserie, covrigarie, alimen- (0724.032.742 secretariat@gradinita-
265. Asistent manager firma productie, situat pe calea Victoriei, carte de munca,
228. Ajutor secretariat pentru firm? insta- tatie, Fornetti. Program 1 zi+1 libera, daria.ro 298. Autoservire Restaurant Piata Vic- salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor
209. Ajutor gestionar, angajam o per- birouri Bolintin Vale, obligatoriu engleza si toriei, angajeaza personal linie si
soana pentru un depozit cu produse ali- latii electrice (0721.519.809 magnumin- duminica inchis. Salariu 1700 Lei/net + calculator; (0721.209.082 de limba engleza avansat;
stal@gmail.com bonificatii. Oferim si cerem seriozitate 284. Asistenta medicala /infirmiera in bucatarie; (0751.789.840 (0724.893.394
mentare zona Pipera metrou. Este de Germania, Germania in cea mai mare
preferat ca persoana sa aiba atestat 1.700 L; (0737.568.763 266. Asistent manager, angajam firma adrian.cibotariu890420@gmail.com
retea de aziluri de batrini cauta Asistent
stivuitor. Program l-v, 8-16:00. 1.800 L; 229. Ajutor shaormar Mister Kebab isi
250. Anglia. Menajere cu experienta, in
de productie cu sediul in zona Afumati Medical Generalist; (+4917688487599 299.AVIA MOTORS ANGAJEAZA 319. Barman pentru local Centrul Istoric,
(0729.699.825 mareste echipa cu ajutor shaormar fara
experienta. Salariu peste medie, masa Anglia. Contract minim 3 luni, salariu moti-
/Petrachioaia, cunostinte Word, Excel,
PC, contabilitate primara, optima comuni-
d.szeifert@netjobs4u.eu VOPSITOR AUTO CU EXPERI- bistro in centrul istoric angajeaza barman
210. Ajutor gestionar, impreuna cu ges- gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, vant, transport, cazare- oferit de angaja- care clienti, persoana serioasa, organiza- 285. Asistenta medicala pentru centru ENTA DACA ITI DORESTI SA si ajutor bucatar; (0727.257.022
tionarul receptioneaza marfa de la furnizor Baneasa, (0721.303.303 tor. Rog seriozitate. Alte detalii: ta. Salariu motivant (0756.255.667 batrani centru rezidential situat in zona nycos2008@yahoo.com
si o pregateste pentru livrare. Participa la (0730.292.947 office@unitedbrands.ro Militari Piata Gorjului (0762.983.394 LUCREZI INTR-UN MEDIU 320. Barman, angajam barman la
230. Ajutor vanzator, pentru patiserie tra-
inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos.
Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abona- ditionala in zona Unirii. Contract pe 251. Animator socio-educativ pentru loc 267. Asistent manager, descrierea jobu-
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro PROFESIONIST TRIMITE UN CV Beraria Germana - Oraselul Copiilor Pizza
mentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ perioada nedeterminata, prime, masa. de joaca copii. Program de lucru in ture 9- lui: analizarea pietei fortei de munca, elab- 286. Asistenta medicala stomatologie LA EMAIL SAU VINO LA PUNC- Giovane ); 1.500 L; (0726.477.406
Experienta in patiserie sau comert este 17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca orarea de scrisori informative legate de sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente elisaa.alexandraaa@yahoo.com
0336.401.262 office@chorus.ro
benefica. Persoane de sex feminin. Detalii esti o persoana deschisa, energica si diverse activitati, deruleaza activitatile de absolvita, sa fie muncitoare, activa, TUL DE LUCRU DIN PANTE-
la telefon 2.100 L; (0724.570.778 321. BARMAN, Bistro din zona centrala
211. Ajutor instalator pentru instalatii
sanitare si termice la blocuri noi in
mereu cu zambetul pe buze, te asteptam
in echipa noastra. (0756.060.008
secretariat, preia comenzi, intocmeste
avize, facturi. (0758.503.472
responsabila, salariu atractiv, job stabil,
echipament gratuit, info.; (0748.037.806
LIMON, BD. BIRUINTEI NR.11, angajeaza barman, ajutor barman prefer-
Bucuresti in cartierul Militari. Program 231. Alpinisti utilitari, Societatea Stral
Big angajeaza alpinisti utilitari atat in
andreea@gymboland.ro office@bellemoon.ro dentistholiday2011@gmail.com JUD. ILFOV. RELATII LA TELE- abil cu experienta. Mai multe informatii la
tel. sau CV la; (0726.277.097
8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de
munca. Incepere imediata. Rog seriozi- Bucuresti cat si in tara; 1 L; FON; (0746.209.911 contact.dianei4@gmail.com
(0722.346.015
tate; 1.700 L; (0722.692.595/ HR@AVIAMOTORS.RO 322. Barman, ospatar, picol femeie de
0722.692.595 232. Alpla, lider mondial in productia de
stancu_adrian1983@yahoo.com 300. Avocat definitiv, conditii: experienta
serviciu angajam pentru Pub central;
ambalaje din plastic de inalta calitate pen- (0734.563.492
tru produse din piata alimentara, cosmeti- de minim 3 ani in profesia de avocat defin-
212. Ajutor lucrator comercial Cofetaria itiv ;cunostinte solide de drept privat: drept
ca si solutii de curatenie angajeaza per- 323. Barman, ospatari, picoli, pentru
Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza sonal in fabrica din Pantelimon: ambalator civil, drept comercial (inclusiv insolventa),
corect produsele de cofetarie, mentine drept societar, office@orfeas.ro restaurant si terasa in Magurele, asiguram
manual (6 posturi- locatia Pantelimon). salariul, comision, program flexibil, seara
curatenia in magazin. Pachet salarial la Responsabilitati: ambaleaza manual pro-
angajare 1800 net + bonuri de masa 200 301. B3ton RestoBar angajeaza ajutor asiguram transportul. (0723.580.658
dusele finite, strange cutiile de carte si le la_crama@yahoo.ro
Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; aseaza/ depoziteaza pe paleti, asam- de bucatar Conditii de munca foarte bune.
2.000 L; (0741.037.366 resurseu- bleaza cutiile sau containerele de trans- Program 2 zile cu 2 zile libere. Masa asig-
urata, tips, transpsort asigurat,cu posibili- 324. Barman, ospatar Bahiti Lounge
mane@cofetariaalice.ro port, pune marfurile pe paleti, inreg-
tatea de crestere a salariului, 2.000 L; locatie in zona Unirii, angajeaza o per-
istreaza containerele, aplica pe pachete soana pe postul de barman/ ospatar. Pro-
213. Ajutor masinist Tipografie amplasa- etichete, opereaza pe liniile de impa- (0724.590.863
ta in Afumati, Ilfov angajeaza ajutor gram 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips
chetare. Cerinte: constituie avantaj experi- 302. B3ton RestoBar angajeaza femeie individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448
masinist rotativa ziar. Se accepta si per- enta in activitati manuale in productie sau
soane din provincie. Oferim cazare. Ofer- in ambalare, disponibilitate la program de la vase si curatenie. Conditii de munca office@bahiti.ro
im specializare pe utilaje. Salariu se dis- lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, disponi- foarte bune.Program 2 zile cu 2 libere.
cuta la interviu. (0786.958.267 Masa asigurata, Tips, transpsort asigurat, 325. Barman, ospatar cu experienta
bil (a) pentru a invata lucruri noi. Candi- cu posibilitatea de crestere a salariului, contract de munca norma intreaga, pro-
marius.brecea@gmai.com datii interesati pot trimite CV-ul pe adresa
de email sau pe nr. fax: 021.352.11.18 1.500 L; (0724.590.863 gram 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile
214. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl pana la data de 23.03.2018. Telefon; fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri
mareste echipa, cu aceasta ocazie anga- 303. Back office manager in grupul MGC asigurata. Clientela selecta, tips motivant.
(021.352.11.20 emanuela.avrames- care detine 23 de restaurante. Cunostinte 1.500 L; (0722.893.404
jam ajutor mecanic. Experienta pentru cu@alpla.com
ajutorul de mecanic nu este necesara dar de contabilitate primara, atributii de back contact@restaurantmonparis.ro
reprezinta un avantaj. Program normal. 233. Amabalator, Pentru tura de zi, pro- office in horeca. Pachet salarial atractiv.
Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 gram de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de CV la mail. (0721.360.898 326. Barman, ospatar, ajutor bucatar,
alex@avdturbo.ro inceput este 1500 lei. Zona metrou mirela.ilies@maxestate.ro personal loc joaca, Plaza Restaurant
Pipera. Pot fi angajate doar persoanele Snagov angajeaza in conditii avantajoase
215. Ajutor montator PVC Firma montaj 304. Baiat pentru depozit, angajam baiat oferind salariu motivant, cm 8 ore, tichete
care au experienta in bucatarie! 1.570 L; pt depozit, locatie Smart Flora in Voluntari;
tamplarie PVC cautam un coleg care sa (0729.699.825/ 0729.699.825 masa, bonusuri. Sunati intre orele 12-18 1
ne ajute in desfasurarea activitatii soci- 2.500 L; (0799.645.192 L; (0765.354.485
andreea@wedohr.ro murat_yas@yahoo.com
etatii noastre, (0745.548.184 plaseter- cafeneatempo@gmail.com
mopane@gmail.com 234. Amabalatori manuali. Detalii la 305. Baieti cu sau fara experienta pentru
sediul Radox din Bd. Timisoara 80, sector 327. Barman, ospatar, ajutor ospatar
postul de instructor, pentru sala fitness. restaurantul Stadio (Piata Universitatii)
216. Ajutor ospatar, barman, si femeie la 6; (021.444.07.41 Zona Piata Sudului; (0767.840.159
vase pentru restaurant zona Tineretului, este in cautare de noi colegi. Iti oferim un
office.maximbet@yahoo.ro salariu motivant, program flexibil, masa de
sector 4; (0745.351.635 235. Ambalatoare pt. fabrica hartie
igienica. Contract de munca. Program L- 306. Baieti echipa de interventie-curate-
pranz asigurata, posibilitati de avansare si
217. Ajutor ospatar, ospatar, ajutor V 7.30-16.30. Salariu de inceput 1.400 nie. suntem o firma de curatenie din dezvoltare (0731.322.472
bucatar, ajutor la gratar, pt. (posib. de marire). Locatia Str. Ana Ipates- Bucuresti si cautam baieti cu experienta resurse.umane@stadio.ro
restaurant zona Lizeanu; cu nr. 40 (in curte Ducatex poarta 2) Jilava pentru interventie curatenie. Oferim con-
(0725.410.041 If, 1.400 L; (0768.729.550 tract de munca, salariu atractiv, bonuri de 328.Barman. Angajez bar-
218. Ajutor patiser cu sau fara experien- 236. Ambalatoare mase plastice cu sau
masa si ore suplimentare platite man cu salariu intre
fara experienta pt. fabrica Buftea Ilfov, (0751.193.870/ 031.438.08.42 1.500-3.000 lei si ajutor
ta, pentru laborator in zona Pipera.
(0768.505.633/ 0740.113.311 lucru usor in conditii super. Decontam 307. Barbati necalificati, angajari depoz- barman cu salariu intre
transport, eventual cazare pt. 3 persoane it, angajam urgent barbati pentru depozit
219. Ajutor patiser, modelator pentru 1.500 L; (0766.422.381 1.500-2.500 ron + tips+
in sectorul 2 si 3. Salariu net: 1400
patiserie traditionala in zona Unirii, cu olimpiu@romkreis.ro ron+Bonuri de Masa-300 ron. Program: 8 masa+ transport, sef de
experienta in domeniu sau intr-un dome-
237. Ambalator pentru o fabrica din
ore/ in schimburi. Perioada nedetermina- sala cu experienta cu
niu apropiat (bucatarie), masa, prime. ta. Detalii si angajari la telefon; 1.700 L; salariu intre 2.000-4.000
Detalii la telefon 2.000 L; zona metrou Pipera cu specific produse (0737.814.574 resurseumane.cos-
(0724.570.778 alimentare. Program 7:30-16:00, o singu- min@gmail.com lei, ospatar cu experienta
ra tura. Contract de munca cu 8 ore; cu salariu intre 1.500-
220. Ajutor patiser, modelator pentru 1.570 L; (0729.699.825 308. Barbati pentru curatenie birouri
patiserie traditionala in zona Unirii, cu Baneasa, firma de curatenie angajeza 2.500 lei, ajutor ospatar
experienta in domeniu sau intr-un dome- 238. Ambalator colete /administrator operator masculin pentru curatenie cladire (picol, runner), personal
niu apropiat (bucatarie), masa, prime. depozit, ambalarea produselelor pentru birouri in zona Baneasa-Sisesti. Program
Detalii la telefon, 2.000 L; livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea de 8 ore/zi- in ture. Oferim: contract +
pentru curatenie si vase
(0724.570.778 in calculator a produselorNu este nevoie salariu fix; (0751.193.866/ cu salariu intre 1.500-
de studii superioare, dar cei 7 ani de 031.438.08.42 2.000 lei + tips +masa+
221. Ajutor patiser, modelator pentru acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V;
patiserie traditionala in zona Unirii, cu (0771.542.600/ 0720.534.703 252. ANS Astra Nova Security angajeaza 268. Asistent manager, ne dorim o cole- 287. Asistenta medicala, infirmiera in 309. Barbati pentru postul de operator transport, la restaurantul
experienta in domeniu sau intr-un dome- bravoshop.ro@gmail.com agenti securitate, barbati si femei, obiec- ga dinamica, cu abilitati organizatorice si Germania Hannover, in cea mai mare productie angajam la fabrica de obiecte Hanul Voievozilor in zona
niu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net tive retail. Scolarizare si analize medicale de planificare pentru activitati manageriale retea de aziluri de batrini cauta asistent sanitare - sector 6. Salariu 1500 lei, 13 Septembrie - Acade-
239. Ambalator industrie alimentara
plus bonus din vanzare intre 400 si 600 gratuite, angajam si dispecer; si secretariat. Asteptam CV + poza pe e- medical generalist. (+4917688487599 tichete de masa si 100 lei decontare
mia Militara. Relatii la
lei, masa, prime. 2.000 L; pentru Agriro SRL, cu contract pe perioa- (0725.989.708/ 0737.520.137 transport. Program L-V 8h 1.500 L;
da nedeterminata, ambalator plante aro- mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Sep- d.szeifert@netjobs4u.eu
(0724.570.778 mate pentru punctul de lucru din Valea tembrie/Razoare. (0743.751.117 tel.; (0770.975.620
253. Ansamble angajeaza personal 288. Asistenta personala Caut d-ra
Cascadelor. Program 8 h. Salariu de violetapredescu@saloanelemagic.ro 310. Barbati si femei pentru firma de 329. Barmani, muncitori necalificati si
222. Ajutor pentru freshuri si limonade bucatarie SC Ansamble Catering & Serv- aspect fizic placut care in timpul liber
naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare pornire 1300 lei net, ore suplimentare ices, companie catering multinational curatenie in hypermarket din zona ospatari program flexibil si bonusuri, sedi-
paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 269. Asistent manager, secretara pentru doreste o colaborare. Permisul de con-
frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie angajeaza personal in bucatarie: bucatar, ducere reprezinta un avantaj. Posibil part Berceni. Conditii avantajoase, program 8 ul firmei Baicoi, Prahova; 1.800 L;
tomagabrielandrei@yahoo.com fabrica de garduri din beton. Punct de ore pe zi. (0758.044.134 (0729.056.659
noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de ajutor bucatar, casier, spalator vase pen- lucru Bragadiru Ilfov. de preferat domiciliul sau full time.Rog foto si det pe mail adri-
metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. 240. Ambalator manual in Popesti Leor- tru urmatoarele locatiile din Bucuresti, an.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adri- cupidonsrl92@yahoo.com
in sect 5 sau adiacent; 3.000 L; 311. Barista fete, baieti, cautam per-
(0741.777.509/ 0770.695.416 deni angajam fete si femei, pentru fabrica sector 2, 3 5 (0786.553.636 eveni- an.adrian150@yahoo.com
mente@ansamble.ro (0735.377.400 soane responsabile, orietate catre client, 330. Barmanita pub sector 1 The Place
de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigu- fabricadegarduri@yahoo.ro comunicative, organizate si cu atentie dis- Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte:
223. Ajutor pizzar pentru restaurant ra transportul. Minim 10 clase. Experienta 289. Asistente medicale ALP vizata la
Speed Pizza, cu sau fara experienta, 254. Ansamble angajeaza personal
tributiva pentru bistro situat pe Calea Vic- experienta, studii medii, flexibilitate,
in domeniu constituie avantaj 270. Asistent manager. Tipografie situa- zi, seriozitate, angajeaza Spital privat. toriei. Trimite CV pe mail (preferabil) sau
liceu+bac, se ofera training si scolarizare, (0727.226.302 locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor disponibilitate pentru un program full-time,
salariu fix si bonuri de masa, ta in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent (0730.461.743 suna 1.400 L; (0749.091.660 persoana energica, tips foarte motivant
bucatar, spalator vase, picol, gestionar si
(0734.989.958 biank_08@yahoo.com 241. Ambalator manual, fabrica produ- casier. Detalii la tel. sau pe mail la manager cu studii economice (liceul/ fac- 290. Asistente medicale Clinica med- 312. Barman Barman cu atestat, pentru (barman singur pe tura). (0722.398.245
catoare de mobilier, zona Faur, angajam amoldovan@ansamble.ro ultate). Detalii la tel. (0722.500.853 icala de estetica, angajeaza asistente terasa in Parcul Herastrau, zona iesire alina.andriescu@mauveideas.ro
224. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia (0786.553.636/ 0726.194.279 eveni-
Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si
in conditii avantajoase ambalator manual. medicala- program full time si part time. piata Charles de Gaulle. (0725.630.179 331. Barmanita, cautam o colega cu
Se ofera salariu motivant . Program de mente@ansamble.ro 271. Asistent manager/ receptionera la Conditii de munca avantajoase, bonusuri,
2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea munca de la ora 07:00 la ora 16:00. saloanele de infrumusetare situate in 313. Barman cafenea in centru vechi, aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in
Grivitei) (0722.607.226 ambianta foarte placuta, (0766.483.103 ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu
(0723.606.863 dan@sofasp.ro 255. Anunt Concurs Complexul Multi- Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea Artesteticutopia@gmail.com pasajul Macca-Villacrosse, mai multe
mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com func?ional Caraiman, str. Caraiman nr. de avansare. Pachet salarial atractiv si detalii la telefon: (0754.352.837 2.000 Ron plus comision din vanzari.
242. Ambalator marfa, Mandy Foods 33A, sector 1 Bucuresti, organizeaza con- Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.anga-
225. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin colectiv placut. Relatii la: (0725.449.595 291. Asistente Medicale si infirmiere, si jari@gmail.com
este in cautare de noi colegi pentru noua curs de promovare intr-o functie de con- 314. Barman pentru loc joaca copii. Pro-
Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin linie de ambalare orez. Beneficii o masa/ cu cazare permanenta, angajam pentru gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30,
ducere:-1 post vacant de sef birou - Biroul 272. Asistent medical generalist cabinet camin de batrani Snagov- Ghermanesti.
cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu, zi, contract de munca pe perioada nede- Secretariat Dispecerat si Transport. Con- 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, 332. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.
program 5 cu 2, carte de munca, decont medic de familie, angajeaza asistent med- (0731.920.920 Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V
terminata. Zona Jud. Ilfov/ Comuna Glina, ditii de participare la concurs: studii uni- ical generalist cu experienta minim 1-2 (0756.060.008 andreea@gymboland.ro
taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti, 1 L; (0753.021.361 versitare de licenta absolvite cu diploma, 08.00-15.00; (0757.645.737
(0726.748.978 respectiv studii superioare de lunga dura-
ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata 292. Asistente, infirmiere pentru camin 315. Barman pentru restaurant centrul
hristu.valentin@gmail.com 243. Ambalator pentru producator de ta, absolvite cu diploma de licenta sau Sudului. (0741.315.491 moniquemizum- de batrani Balotesti, urgent. Conditii avan- vechi, salariu 1200 lei +4% procent din 333. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier
cosmetice, zona Berceni. Perioada deter- echivalenta; vechime in specialitatea schi@yahoo.com tajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ vanzare. (0753.300.333 Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi,
226. Ajutor pizzar, cu un minim de expe- minata. Atentie distributiva, disponibilitate 0728.555.959 operator copertina 2 posturi, femeie pen-
rienta, zona Brancoveanu sector 4. Pro- pentru munca fizica. Program 2 schimburi. studiilor minim 2 ani. Concursul se va des- 273. Asistent product planner, reprezen- 316. Barman Restaurant italian situat in tru curatenie 1 post, relatii la numerele de
gram 2 cu 2. www.pomodoropizza.ro (0752.131.581/ 021.460.82.01 con- fasura la sediul Complexului Multifunction- 293. Asistenti medicali, infirmiere, femei zona Inter Continental angajeaza barman telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774
al „Caraiman” din Bucuresti, sector 1, tanta engleza angajeaza asistent product
(0784.591.320 johny.rider@yahoo.com tact@papillon.ro www.loncolor.ro planner persoana dinamica, activa, poziti- de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatar- minim un an vechime. (0762.675.199 bicamarian@yahoo.com
str. Caraiman nr. 33A, in data de easa, si mentenanta pt. centru de recu-
18.04.2018 ora 10.00, proba scrisa. Data va care sa lucreze in progamul nostru GC,
si ora interviului vor fi anuntate ulterior. sa comande accesorii textile conform perare privat in Bucuresti. Posibilitate
Data limita pana la care se pot depune tabelelor primite din Anglia cazare; (0799.755.553
actele pentru dosarul de concurs este: roxana@carmel-romania.com
294. Asociatie Proprietari, bd.
05.04.2018. Relatii suplimentare se pot Chisinau 12, angajeaza urgent
obtine la sediul institutiei si la telefon 274. Asistent vanzari pt. boutique acce-
femeie serviciu, program flexibil;
021/224.40.73 int.120. (021.224.40.73 sorii marochinarie, job-ul perfect pentru
studenti sau tineri, program de lucru in (0769.670.675
256. Aplicator folie auto, angajez aplica- ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadabou- 295. Auchan Cotroceni recruteaza pen-
tor folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, tique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 tru urmatoarele posturi: casier, lucrator
contract de munca, loca?ie noua, condi?ii mihaela@dada.ro
foarte bune, zona Theodor Pallady; comercial, receptioner marfa, tehnician
2.500 L; (0767.252.894 cre- intretinere, vanzator produse proaspete,
275. Asistent vanzari Calzedonia
ativewrx01@gmail.com agent de paza. Va asteptam sa va
Intimissimi Tezenis alege sa faci parte depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si punctul de lucru Bd. Vasile Milea, nr. 4
257. Aquatulip angajeaza agent de van-
lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trim-
zari Aquatulip SRL angajeaza agent de de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail
vanzari. Abilitati negociere si comunicare, ite pe adresa de email. Va asteptam sa
permis conducere categ. B, seriozitate, locatia magazinului 360 {; futuralen- faceti parte din echipa Auchan Cotoceni;
experienta in vanzari, promovarea pro- jerie2010@gmail.com cvasilache@auchan.ro
duselor firmei, (0725.885.885 comen-
276. Asistent vanzari Calzedonia si 296. Austing Com angajeaza electrician
zi@aquatulip.ro
Intimissimi Baneasa alege sa faci parte instalator intretinere cu experienta in
258. Aquatulip SRL angajeaza contabil dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si domeniu. Responsabilitati: intretinere si
Societatea Aquatulip Srl angajeaza con- lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa reparatii instalatii electrice. Constituie un
tabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail avantaj permis cat B. Pentru informatii tel.
programului SAGA. (0725.885.885 ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futu- (0722.125.206
comenzi@aquatulip.ro ralenjerie2010@gmail.com austing.secretariat@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 23 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
377. Bucatar Brasseria Black by Don- 403. Bucatar cu experienta, restaurant 422. Bucatar sef, bucatar sef de tura
cafe din mall Baneasa angajeaza bucatar cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector locatie centrala, program flexibil, salariu
cu experienta. Oferim: salariu atractiv, 1, angajeaza bucatar cu experienta in motivant, bonusuri, masa si transportul
masa asigurata, contract de munca, trans- bucataria traditionala italiana. Salariul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail
port asigurat de la munca-acasa (zona oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; resurse.umane@stadio.ro
Bucuresti). 3.500 L; (0747.888.111 (0724.053.013 (0731.322.472 resurse.umane @sta-
blackbucharest@gmail.com dio.ro
404. Bucatar cu experienta,
378. Bucatar cu experienta in specific 423. Bucatar si ajutor bucatar angajam
pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii.
salariul intre 1.500-2.500
Ron net. Relatii la telefon; pentru restaurant (0722.718.831
Oferim cazare, masa si salariu atractiv.
(0744.601.262 2.500 L; (0799.831.111 424. Bucatar si ajutor bucatar pentru
Fast Food, angajez bucatar si ajutor
379. Bucatar full time. Fundatia Viitor 405. Bucatar full time, daca esti pasionat bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii
Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu la telefon nr.; (0723.352.044/
full time. Relatii la telefon, de luni-vineri relaxat, dar plin de provocari, te asteptam 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com
09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mail- la interviu in Temple Pub. Program flexibil,
box.ro transp. decontat, salariu motivant. 425. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro sit-
(0765.454.103/ 0799.730.730 uat in zona Ateneului Roman angajeaza
380. Bucatar pentru catering in zona office@thetemplepub.ro
Beceni, program 09-18, 2 zile cu 2. Doar bucatar si ajutor bucatar (fete)
cu experienta. Salariu zilnic 130ron. 406. Bucatar Grill restaurant Stadio situ-
(0766.303.730
Detalii la telefon sau CV pe mail. 130 L; at in Piata Universitatii angajam bucatar florin_casam@yahoo.com
(0799.580.898 grill, salariu atractiv, program flexibil, masa 426. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s
pizza.venetia@yahoo.com si transportul asigurate. Detalii la numarul
de telefon (0731.322.472 Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan,
381. Bucatar pentru centru pentru per- resurse.umane@stadio.ro sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu cu
soane varstnice (0762.983.394 experienta si barman-ospatar, carte de
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 407. Bucatar grill, restaurantul Nor situat munca; (0720.523.509
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu 446. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia, 465. Bucatareasa salariu 2500 RON si
382. Bucatar pentru linie calda la restau- Vacarescu) angajeaza bucatar grill, pro- 427. Bucatar si ajutor de bucatar cu sau noul concept de live-cooking, angajeaza ajutor bucatar 1900 RON program de luni
rant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu gram flexibil full-time, salariu motivant + fara experienta pentru restaurant casual bucatar si aj bucatar pentru locatia din pana vineri, zona Tineretului, pentru cater-
experienta in bucatarie, muncitoare. Ofer- bonusuri, (0731.322.472 dining cu specific in centrul istoric. Oferim zona Metrou Pipera. Program de luni ing pana in ora 13.00. Tel.
im conditii motivante, masa, tips. De resurse.umane@stadio.ro salariu motivant, transport pana vineri, weekend liber. Pentru CV (0728.106.100
preferat domiciliat in sector 5 sau 6; (0723.365.586/ 0788.493.922 transmiteti email (0744.649.649
(0728.842.997 408. Bucatar la rece cu experienta marian.huzu@redangus.ro letitia.spandonide@qsinn.ro 466. Bucatareasa catering, Catering
hotelwestplaza2011@gmail.com minim 1 an pentru restaurant in cadrul Two Friends situat in zona centrala anga-
334. Beraria Gambrinus angajeaza 355. Bona interna Bucuresti, pentru bai- hotelului Best Western - Otopeni; 428. Bucatar si ajutor de bucatar pentru 447. Bucatar, ajutor bucatar pentru jeaz? femeie bucatareasa cu raspundere
ospatar, barman pachet salarial motivant etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per- 383. Bucatar pentru restaurant in Cen- (0735.300.399 restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. restaurantul Clubului IDM. Full time, con- ?i ajutor bucatar femeie program de L-V
in functie de performanta. Relatii la telefon soana tanara, nefumatoare, serioasa, trul vechi, conditii salariale aventajoase; diana.cretu@hotellevor.com Oferim salariu atractiv si beneficii. Te tract de munca; (021.316.09.62 sambata si duminica liber;
sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. vesela si harnica. Se ofera salariu si con- 3.000 L; (0753.300.333 asteptam in echipa noastra; hr@idm.ro (0733.766.689/ 0726.513.300
38, sector 5; (0731.422.181 ditii atractive (0754.054.298 manuadri- 409. Bucatar la rece salate si deserturi (0786.778.811 info@herastrau.ro
anaiuliana@yahoo.com 384. Bucatar Pentru restaurant-pizzerie, 448. Bucatar, ajutor bucatar pt restau- 467. Bucatareasa gradinita particulara,
pentru restaurant central. Conditii exce-
335. Best Studios vrei un job cu venituri cu terasa si vad bun Cerem calificare, lente de munca si salariale rant centrul vechi, str Smardan nr. 27. gradinita particulara din sectorul 6, anga-
429. Bucatar si ajutor de bucatar zona Program 2/2, tips si taxi. Informatii supli-
garantate de minim 1000 de Dolari pe 356. Bona pentru fetita de 1 an, caut minim 3 ani experienta si serozitate. Pro- (0732.266.922 bogdanalexandres- jeaza bucatareasa cu studii de speciali-
doamna respectabila pentru ingrijirea unei Obor Hashtag Pub angajeaza personal mentare la; (0727.572.000
luna? Job stabil si bine platit pentru gram 2/2, orele 10:30-23.30. Salariu, cu2003@yahoo.com pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. tate si diploma! Persoanele interesate
doamne si domnisoare de peste 18 ani, fetite de 1 an; (0746.263.263 bonus la evenimente, decont. transport sunt rugate sa sune la 1.600 L;
32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program 449. Bucatar, ajutor bucatar sector 3
cazare gratuita in Bucuresti si zeci de florescu.codruta@yahoo.com seara. (0744.312.911 410. Bucatar linia calda, pt tigai, de de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si (0731.738.788
beneficii financiare. Servicii gratuite de restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae gradinitawonderland@yahoo.com
357. Bona pentru nou-nascut, experienta
preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, bonusuri in functie de realizari, tips; Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor
infrumsetare. Loc de munca legal, confi- 385. Bucatar pentru scoala bonusuri evenimente. 2.300 L;
dential, serios. Training gratuit, castiguri in domeniu, pe termen lung, se cer cunos- (0724.803.412 office@hashtagpub.ro bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon 468. Bucatareasa pentru fast food, sefa
tinte limbi straine. Se ofera carte de (0726.130.220/ 021.315.65.43 (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com afisat (0744.649.177
din prima zi. Suna acum la telefon sau da- tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200
ne un beep si te sunam noi. www.beststu- munca. Zona Parcul Circului, salariu 430. Bucatar si ajutor de bucatar, daca allegrotitan@gmail.com lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experien-
386. Bucatar pentru spatiu de productie 411. Bucatar paste cu experienta pentru
dios.ro; (0730.752.752 negociabil; (0745.577.545 alimentara, salariu net incepand 2300 lei. restaurant cu autoservire la pranz zona vrei sa te dezvolti si iti place meseria de ta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic.
bucatar aici e locul ideal unde te poti per- 450. Bucatar, ajutor bucatar, (la cald)
Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers Baneasa. Program luni pana vineri 8-16. 2.200 L; (0770.573.286
336. Best Studios angajeaza modele. de 358. Bona Pipera, copil 4 ani, program 10 fectiona. Avem o echipa tanara care te va pentru cantina in incinta TVR. Program de
ore/zi, de luni pana vineri, rabdatoare, de statia de metrou Gorjului, asteptam sa Interviu cladirea de Birouri S Park langa lucru: luni - vineri 06:30 - 17:00 1.900 L;
ce sa platesti chirie? te asteptam in faci parte din echipa noastra; 2.300 L; Casa Presei str Tipografilor nr 14. Tel. ajuta. Nu trebuie decat sa vrei. Ne gasesti 469. Bucatareasa, ajutor bucatar cu
echipa best studios si iti vei permite casa experienta, recomandari, carte de munca in zona Pipera (0723.321.293 (0724.039.111 office@bunbun.ro experienta angajeaza restaurant situat in
2.300 L; (0731.579.464 (0738.652.992/ 0727.561.605 valenti- 1.900 L; (0726.580.381/ 0723.657.809
ta. venituri lunare garantate de mii de na.georgescu@sterlingcruise.eu n.marin@tecadra.ro 451. Bucatar, ajutor bucatar, zona Mall Vitan. (0722.306.322
dolari, oferim cele mai multiple beneficii 412. Bucatar paste, Piata Presei restau-
din tara, domeniu 100% legal, site: 359. Bona zona Gorjului, familie, cautam supraveghetor copii loc de joaca, 470. Bucatareasa, ajutor bucatar cu
387. Bucatar Pizza Tosca angajeaza rant, angajeaza pentru statia de paste 431. Bucatar si femeie la vase restau- Bragadiru, rond Cristalului;
www.beststudios.ro; (0730.752.752 bona tanara, vesela, dinamica si cu expe- rant zona Dacia, Stefan cel Mare, anga- experienta angajeaza restaurant situat in
rienta (maxim 50 de ani), program 8.00- bucatar. Detalii la telefon; (0744.831.505 LIVE, bucatar cu experienta pasionat de (0720.075.598
bucataria italiana, program L-V,7-16, S-D jeaza bucatar cu experienta si spirit de zona Sebastian; (0723.143.537
337. Betty Ice cauta colegi pentru depar- 16.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3
ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul 388. Bucatar Restaurant Casa Zarazei, Liber, adresa: Str Tipografilor 11-14, cladi- echipa, minim 5 ani experienta, program 2 452. Bucatar, barman si ospatar restau-
tamentul de distributie din Bucuresti. Post zona Unirii, Teatrul Evreiesc de Stat, cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, trans- 471. Bucatari pentru bistro D20 situat pe
vacant: agent comercial. Cerinte: permis se discuta. (0741.111.094 oana.ochi- rea S-Park, zona Piata Presei rant terasa parc Herastrau, cautam per-
Calea Dorobantilor, zona p-ta. Romana,
de conducere categoria B. Persoanele ana@gmail.com angajeaza bucatar, (0736.366.417 avra- (0723.657.809/ 0726.580.381 s- port asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 soane serioase, pentru colaborare pe ter-
mavramm@yahoo.com park@thechoice.ro contact@restaurantmonparis.ro men lung, experienta nu este obligatorie cu minim 3 ani experienta. Program 1 cu
interesate sunt rugate sa depuna un CV la 1 zi. (7:30 - 22:30)Detalii la telefon.
adresa de mail. Detalii la nr. de telefon; 360. Bona zona Popesti Leordeni, cau- 3.000 L; (0730.930.421
tam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona manager@embassy-park.ro (0722.680.689
(0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro
Popesti Leordeni, program 08-18, de luni 472. Bucatari debutanti, in zona Piata
338. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/ pana vineri, (0725.609.115 Iuliaste- 453. Bucatar, bucatareasa cu experienta
Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la
oare inghetata pentru punctele din fanescu2010@gmail.com pentru restaurant central in Calea Floreas-
ca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar care se adauga spor de noapte. Contact
Bucuresti. Pentru persoanele care nu au Mihaela Mitrila (0751.190.463
domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- 361. Bona, 8-10 ore, cu experienta ingri- 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei.
port. Persoanele interesate sunt rugate sa jire copil, 2.000-2.500 lei; (0726.637.102 3.000 L; (0766.405.416
473. Bucatari la cald si la rece, restau-
depuna un CV la adresa email. Detalii la rant, angajam bucatari la sectia cald si
nr. tel. (0753.084.816 362. Bona, familie, cautam bona pentru
un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. BUCATAR, LIVRATOR.
454. rece, program 1/1, salariu motivant, pro-
mirela.cozma@bettyice.ro Program de luni pana vineri intre 12 si 20. RESTAURANT GRAFFITI URBAN cent din vanzare, transportul si masa
asigurate. CV pe mail:
Salariu negociabil; (0771.484.464 dan-
339. Bistro El Madrileno, cartierul
francez angajam picolite, vasile14@yahoo.ro FOOD ANGAJEAZA BUCATAR manager@barrio.ro, (0733.222.777
manager@barro.ro
ospatarite, aj. bucatar, persoana
363. Bona, Aviatiei, 2000 lei, cautam o
CU EXPERIENTA SI LIVRATOR,
vase, lucrator comercial;
(0724.988.911/ 0773.753.923 doamna care sa aiba grija de o fetita de 1
an; program de 9 ore/zi, de luni pana
PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE, 474. Bucatari si ajutor bucatari restau-
rant Ivan’ s angajeaza bucatari cald, rece
340. Blueberry Garden & Bistro anga- vineri; zona Aviatiei; salariul 2000 de lei SECTOR 6. PENTRU MAI si ajutori de bucatari cu domiciliul in sector
jeaza bucatari cu experienta, ajutor de negociabil; 2.000 L; (0720.689.454/ MULTE DETALII SUNATI LA: 2 sau 3, mai multe detalii la interviu, ofer-
bucatar, barmani, ospatari si femei de ser- 0747.614.370 office@elite-jobs.ro im si cerem seriozitate; (0763.341.717
viciu. Asteptam CV-urile pe adresa de (0721.240.699 tudor.ivan80@yahoo.com
364. Bona, experienta, copil 10
mail. Telefon (0723.400.103/ luni, Berceni, urgent, 2.000 L; 475. Bucatari si ajutor de bucatari
0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com 455. Bucatar, ospatar Restaurant Ai
(0726.256.070 Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Pro- Restaurant cauta urgent bucatari si ajutor
341. Bombonareasa angajam urgent, gramul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se de bucatari. Program de lucru: luni si marti
365. Bona, experienta, copil 7 luni, negociaza dupa proba. Informatii la tel. liber, iar de miercuri pana duminica de la
salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 Titan, urgent, 2.000 L;
L; (0746.731.022 (0731.335.335 ora 18:00 la 02:00. Pentru cei interesati,
(0726.256.070 sunati la tel. (0785.403.350
342. Bombonier angajeaza Cofetaria 456. Bucatar, pentru autoservire,
366. Bona, experienta, copil 8 luni, ajutor de bucatar, fete la linie, 476. Bucatari si ajutori bucatari Bistro
Capsa. Interviu in receptia hotelului Crangasi, urgent, 2.000 L;
Capsa, L-V, 08.00-15.00; (0757.645.737 grataragiu, livrator (pedestru), rog zona Dorobanti angajam bucatari si ajutori
(021.310.74.03 experienta, seriozitate; de bucatari; (0722.680.689
343. Bombonier, cofetar, vanzatoare pt. 367. Bona, experienta, copil 9 luni,
(0764.552.554 mihaela.burlacu@d20.ro
cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr 121, Romana, urgent, 2.100 L;
statia Drumul Gazarului; (0751.308.181 457. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar- 477. Bucatari si femei la vase, Restau-
(0726.256.070 389. Bucatar restaurant central anga- 413. Bucatar pentru bucataria rece, 432. Bucatar TrickShot Chef Leon isi man pentru restaurant. Decontare trans- rant- Pub Weiss beer Garden, situat in
contact@cofetaria-atena.ro jeaza bucatar cu experienta in bucataria Restaurant cu specific italian angajam mareste echipa. Daca doresti s faci parte port seara. Dupa ora 10,00: Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza
368. Bona, menajera interna, zona italiana. Program 1 zi cu 1 zi, salariu moti- bucatar pentru bucataria rece (salate, din echipa TrickShot programeaza-te la
344. Bona familie cu doi copii de 2 si 4 Pipera, tanara, energica, educata, curata, vant pornind de la 2500 lei; deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul (0723.644.179/ 0722.387.386 bucatari si femei la vase, (0723.502.237
un interviu la numarul. Oferim salariu oplerbeer@yahoo.com
ani, dorim sa angajam o doamna cu vars- bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile (0773.731.677 net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva atractiv, bonusuri, transport + 1 masa pe
ta de peste 50 ani, blanda, responsabila 458. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar-
liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L; Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; zi ; (0744.888.296 man pentru restaurant. Decontare trans- 478. Bucatari si ospatari cu experienta
,pentru o colaborare pe termen lung; (0766.272.561 390. Bucatar Restaurant cu specific ital- (0744.489.993
(0737.124.659 ian angajeaza bucatar la cald, program de port seara. Dupa ora 10,00: in zonele Cotroceni si Ion Mihalache.
369. Bona, menajera, ingrijitoare batrani lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net 4000 ron. 414. Bucatar prep. reci calde, gratarag-
433. Bucatar, ai lucrat minimum 5 ani in (0723.644.179/ 0722.387.386 Relatii suplimentare la Dl Morozan.
345. Bona interna cu experienta, 2.500 in Bucuresti recrutam bona, menajera, Adresa str Nerva Traian 23. Metrou Tim- iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pre-
Spania ca bucatar/ajutor bucatar? In (0736.492.095
L; (0726.637.102 Bucuresti inca te poti simti ca la Madrid 459. Bucatar. Persoana juridica non-
ingrijitoare batrani pentru familii deosebite puri Noi. 4.000 L; (0744.489.993 gati impreuna retete traditionale profit angajeaza bucatar pentru sediul din
romanesti. Conditii de lucru si salarizare, sau Barcelona. Contacteza-ne si iti vom 479. Bucatari, restaurant din zona cen-
din Bucuresti. Program de lucru part-time localitatea Cristian, judetul Brasov, cu
346. Bona interna sau full time pentru sau full-time. Salarii europene. Programari 391. Bucatar restaurant cu specific ital- foarte bune. Informatii la telefon, e-mail; oferi un salariu pe masura trala angajeaza bucatari cu experienta de
(0720.676.332 office@alioli.ro norma intreaga. Se ofera posibilitatea de minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra
copil de 3 ani. Exclus menaj sau interviu telefonic sau trimite CV. ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza (+40212324582/ 0733.159.846/ masa, cazare si decontarea cheltuielilor
intretinerea casei. Urgent (0770.671.462 (0735.179.929/ 021.223.23.59 bucatar cu experienta in bucataria tradi- 021.232.45.82 rezervari@restau- intr-o echipa tanara dar cu experienta.
ionela30051988@gmail.com tionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. 434. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator de deplasare. (0757.088.374/ Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e
office@profiles.ro rantvoievodal.ro
Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 vase, ospatari pentru Trattoria 20. Salariu 0723.316.413 un avantaj (0721.102.101 cv@perfec-
347. Bona 400-600 eur Arad, angajez 370. Bona, Pipera-Voluntari, 8 ore, cau- 415. Bucatar restaurant de sushi, pt. plus bonuri de masa. (0724.992.762 thoreca.ro
bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an tam o doamna care sa aiba grija de un 392. Bucatar Restaurant Nomad Sky restaurant Chico Chillout cu specific 460. BUCATAR. RESTAURANT
7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca baietel de 1 an si 9 luni; in Pipera-Volun- Bar angajeaza bucatar. Program 8h/5zile japonez si european. (0733.324.426 435. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie 480. Bucatari, Wise Box angajeaza
Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; tari, program de 8 ore, de luni pana vineri, pe saptamana. Oferim salariu atractiv. chilloutchico@gmail.com la vase angajeaza PUB central; CONTEMPORAN ANGAJEAZA bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Ste-
(0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com salariul 2.000 de Lei 2.000 L; Asiguram transport la domiciliu. Detalii l-v (0734.563.492 IN CONDITII DEOSEBITE fan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie;
(0720.689.454/ 0747.614.370 orele 10-18 la tel. (0730.448.080 416. Bucatar salate si ajutor bucatar 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111
348. Bona Baneasa, program 9 ore/zi, alina.bounegru@tonka.ro zona centrala restaurantul Stadio (Piata 436. Bucatar, Aperto angajeaza bucatar, BUCATAR - BUCATARIE RECE SI claudia.petre@wisebox.ro
copil 4 ani, activitati legate de crestrea 371. Bona, Titulescu, cautam o doamna Universitatii) angajeaza bucatar salate si
copilului, cu experienta si recomandari, care sa aiba grija de un copil de 4 luni, 10 393. Bucatar restaurant South Burger ajutor bucatar, oferim un program flexibil,
asteptam CV-ul tau sau suna-ne. Te
asteptam in echipa noastra din Centrul
VANZARI LINIE. DETALII INTRE 481. Bucatari, ajutor de bucatar, picoli,
carte de munca 2.300 L;
(0772.276.051
ore pe zi, de luni pana vineri, zona Titules-
cu, Pod Basarab, salariul 2000 lei nego-
angajeaza bucatar pentru sectoarele 3 si
4.Se lucreaza 2/2 ,10:00/11:00-
salariu motivant, decont transport si masa
de pranz asigurata (0731.322.472
Comercial Vitan; (0727.561.605/ ORELE 14:00-16:00. ospatari Restaurant Weiss Beer anga-
jeaza: ospatari, picoli, bucatari, ajutori
0738.652.992 valentina.georgescu@ster-
ciabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 22:00/23:00. Se ofera in prima luna bonuri andrei.buf@stadio.ro lingcruise.eu (0722.774.795 bucatari, pizzari, barmani. Angajarile se
349. Bona cu experienta, copil 1 de masa, salariu brut 3000 de lei. Se fac pentru locatie noua situata in Dr.
an, Unirii, 2.200 L;
0747.614.370 office@elite-jobs.ro
renegociaza dupa 1 luna 3.000 L; 417. Bucatar salate si deserturi pentru
437. Bucatar, La Copac - restaurant cu
CONTACT@THECANTEEN.RO; Taberei cat si pentru Militari, Bd-ul. Uver-
(021.310.74.03 372. Bona, Unirii, cautam o doamna care (0721.334.087 restaurant situat in sectorul 6, langa mall LUIS.AVRAM@YAHOO.COM turii, (0723.502.237
sa aiba grija de o fetita de 3 ani; 10 ore/zi, mcsfoodivision@gmail.com Plaza Romania. Vei avea un salariu moti- specific romanesc din zona Piata Romana
- angajeaza bucatar. Conditii foarte bune geo.mustatea@gmail.com
350. Bona cu experienta, copil 2 de luni pana vineri, zona Unirii, salariul vant, bonusuri lunare, masa de pranz
394. Bucatar Restaurantul Cherhanaua de munca, echipa bine pregatita. Detalii la 461. Bucatar/ patiser - Cunostinte de
ani, Tineretului, 2.000 L; 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 asigurata, un discount semnificativ si te bucatarie sau diploma de bucatar; Cunos- 482. Bucatari, ajutori bucatari pentru
(0726.256.070 office@elite-jobs.ro Ancora angajeaza bucatar. Salariu moti- vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 CV pe adresa la.copac@yahoo.com
tinte de cofetarie/patiserie sau diploma de restaurant din mall Baneasa, in conditii
vant. (0786.372.937 hotelwestplaza2011@gmail.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com avantajoase.Program de lucru doua cu
351. Bona cu experienta, copil 7 angajaripersonal.ancora@gmail.com cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena
373. Brand manager fashion copii, cau- alimentara; Persoana organizata si doua.Saluriu motivant plus tips zilnic.
luni, Militari, 2.300 L; 418. Bucatar sectia calda Restaurant 438. Bucatar, personal bucatarie,
tam coleg specializat in marketing, studii pasionata de bucatarie / patiserie pt JW (0768.494.450
(0726.256.070 superioare finalizate in marketing, experi- 395. Bucatar / bucatareasa angajam Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al pentru Socului Kebap;
Marriott Bucharest Grand Hotel Vei gasi la
enta de lucru in domeniul fashion retail, bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) (0764.673.064 noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; 483. Bucatari, ospatari cu experienta,
352. Bona full-time Pipera, rond OMV/ excelente abilitati de comunicare si Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 angajeaza bucatar pentru sectia calda, ajutor ospatari si femeie la vase anga-
salariu atractiv, negociabil. Persoana contract de munca pe perioada nedeter-
Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8 negociere. 1 {; (0726.221.274 program flexibil full-time, salariu motivant 439. Bucatar, restaurant in sector 2, bd.
minata; flexibilitate in program (program in jeaza restaurant din Drumul Taberei;
ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate office@annebebe.ro agila, lucru in echipa,cantina, se pregat- + bonusuri; (0731.322.472 Dimitrie Pompei 9-9A, incinta Iride Park, in ture); conditii de munca exceptionale; (0729.977.250
pentru program intern (de noapte) 1 data este mancare pentru 50+ persoane; resurse.umane@stadio.ro apropriere de metrou Pipera. Program de
pe saptamana in weekend, 2.200 L; 374. Brodeza, pentru cusut manual cu (0721.551.608 posibilitati de promovare; bonuri de masa;
lucru luni - vineri. Pentru programari la servicii medicale gratuite. CV-ul la email. 484. Bucatari, ospatari, picoli,
(0767.990.722 acul broderie cu margele in atelier de cre- 419. Bucatar sef bistro/ cantina Militari interviu puteti telefona sau trimite CV, femei serviciu si grataragiu, zona
matei.carmenn@gmail.com atie, salariu atractiv, mediu de lucru pla- 396. Bucatar cald restaurantul Nor situat Bucatar sef doar experienta Detalii la tel. (021.403.19.94
la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu 2.300 L; (0722.241.539 yuprestau- emanuela.anton@marriott.com Baneasa; (0722.323.071/
cut, contract munca, program l-v, 8h cu Cantina/Bistro 2800 Lei /net si minim 700 rant@gmail.com 0722.416.548
353. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviato- Vacarescu) angajeaza bucatar tigai pro- Lei/ net comision vanzare. Cumulat 3500
gram flexibil full-time, salariu motivant + 462. Bucatareasa (prefer pension-
cautam urgent bona in regim intern pentru rilor, (0723.879.101 Lei/ net Zona Militari. Program; L-Vineri 440. Bucatar, Restaurant South Burger ara) si ospatarita; (0722.241.875 485. Bucatarie, anul acesta deschidem
baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul: office@cristallini.com bonusuri (0731.322.472 05-13 sau 07-15.00. Oferim masa si/sau
resurse.umane@stadio.ro angajeaza bucatar pt sector 3. Se o noua locatie Nuba Beach Club in
3500lei/luna. Tel; 3.500 L; transport. 3.500 L; 463. Bucatareasa Dristor Kebab Pante- Mamaia Nord si suntem in cautare de
(0726.256.070/ 021.310.74.03 375. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu
lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000
397. Bucatar cald restaurant Stadio, Uni- 420. Bucatar sef cantina bistro Militari salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se limon angajeaza bucatareasa cu sau fara bucatar sectia cald, sectia rece si pizzar.
office@marypoppins.ro experienta si calificare. Program 8 ore/zi; experienta. Program in ture salariu atrac- Pentru mai multe detalii contacteaza-ne
(0799.995.893 office@brotmanufactur.ro versitate Restaurantul Stadio situat in doar cu experienta 2800 Lei/net si minim pot oferi bonusuri in functie de experienta.
354. Bona interna angajam bona interna, Piata Universitatii angajam bucatar cald, 700 Lei/net comision vanzare. Cumulat 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivi- tiv mediu de lucru placut. Rel la tel. telefonic. (0733.455.532 adrianstan-
asiguram cazarea si masa, salariu 4.000 376. Brutar/brutareasa cu norma salariu atractiv, program flexibil, masa si 3500 Lei/netZona Militari. Program; L- sion@gmail.com (0733.067.273 cu@nuba.ro
roni (bani in mana) pentru o perioada de intreaga, pentru brutarie artizanala in zona transportul asigurate. Detalii la numarul de Vineri 05-13 sau 07-15.00 Oferim masa ionita_cristina91@yahoo.com
telefon. (0731.322.472 441. Bucatar, restaurant Tulin (specific 486. Bufetiera. Restaurant Dream Dru-
minim 1 an, mai multe detalii la interviu. Otopeni. Se ofera stabilitate, seriozitate, si/ sau transport 3.500 L; 464. Bucatareasa pentru terasa-
resurse.umane@stadio.ro (0737.568.763 mul Taberei angajeaza personal salate si
Relatii la tel. 4.000 L; (0727.363.636 salariu atractiv.Detalii in privat; libanez) angajeaza pentru gustari calde.
restaurant in zona Fizicienilor; bufet rece. Program full time, beneficii si
evolution_1960@yahoo.com (0765.473.164 398. Bucatar cald, pt. restaurantul
Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00
(0723.326.713 salariu motivant; (0749.911.202
421. Bucatar sef cu experi- - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01
smart-casual Stadio asezat in Piata Uni- restauranttulin@yahoo.com
versitatii. Salariu atractiv, transportul si enta in bucatarie cu spe-
masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de cific romanesc oferim 442. Bucatar, restaurant, piata Doroban-
telefon sau email (0731.322.472 salariu intre 3.000-6.000 ti, angajeaza bucatar cu experienta;
resurse.umane@stadio.ro
lei+ tips+transport, (0722.115.744
399. Bucatar cu experienta la Beraria bucatar cu experienta steakup.office@gmail.com
Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L;
(0724.066.424 ofer salariu intre 2.000- 443. Bucatar, restaurantul Cherhanaua
elisaa.alexandraaa@yahoo.com 4.000 lei+ tips+transport, Ancora angajeaza bucatar. Salariu moti-
ajutor de bucatar salariu vant. Tel. (0786.372.937 angajariper-
400. Bucatar cu experienta pentru sonal.ancora@gmail.com
restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, pro- intre 1.700-3.000 +
gram de lucru 2 zile cu 2 zile libere, tips+transport,si personal 444. Bucatar, aj. bucatar, restaurant asi-
salariu atractiv, platit la timp, comision din pentru vase si curatenie atic (zona Barbu Vacarescu) angajeaza
vanzari, contract de munca; 2.500 L; bucatar / aj bucatar. Salariu net bucatar
(0723.155.027 ofer salariu intre 1.600- 1800 lei / salariu net ajutor bucatar 1500
cristinastanicioara@gmail.com 2.500 lei+ leiProgram L-V 08:00-16:30 Marius Baltag
401. Bucatar cu experienta, pentru pozi-
tips+masa+transport, 1.800 L; (0761.967.323
tia chef de tura intr-o locatie centrala in atat din Bucuresti cat si 445. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol,
Calea Floreasca, program 2 cu 2, trans- din jurul Bucurestiului, spalator-vase ne marim colectivul. Firma
port decontat, salariu 3800-4000 de lei, pentru restaurantul Hanul
4.000 L; (0766.405.416 catering dorim sa gasim bucatari priceputi,
Voievozilor situat in zona aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase
402. Bucatar cu experienta, pentru 13 Septembrie - Acade- indemanatici. Program luni - vineri 8-17.
restaurant in centrul vechi. Program 2/2, Sambata, duminica, sarbatori legale liber
9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, trans- mia Militara. Relatii la (0742.271.173
port. Rog seriozitate, (0749.772.974 telefon; (0770.975.620 Ionutspataru66@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
527. Carciumar. Companie 546. Casier- vanzator in magazin non 564. Casiere, Pagaia angajeaza casiere
stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel pentru locatia din sector 2, zona metrou
detiantoare de carciuma Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, Pipera. Program L-V 8 h, weekend liber.
complet utilata in locali- 1.500 L; (0765.934.678 Pt. CV email iar alte info tel. (intre 14-17)
tatea Popesti Leordeni (0744.649.649
doreste sa angajeze car- Casier-operator cu/fara
547. letitia.spandonide@qsinn.ro
ciumar. Oferim contract experienta, companie
multinationala angajeaza 565. Casiere, lucratori comerciali, livra-
de munca si procent din tori program full-time sau part-time.
exploatarea afaceri; pentru noile locatii din Salariu avantajos, personal tanar, echipa
(0726.541.694
zona Panduri, Victoriei, plina de energie. 1.600 L;
Stefan cel Mare, Titules- (0774.028.349
528. Casa de Ajutor Reciproc a Pension- cu, D-na Ghica, Titan si miuionelavioleta1994@gmail.com
arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. Crangasi, se asigura pre-
Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza 566. Casieri si lucratori comerciali pentru
urgent casieri zonali cu diploma de gatire la locul de munca, magazin Shop&Go situat in statia de
absolvire studii medii si cu domiciliu in salariu intre 1.500 - 1.800 metrou Grozavesti (0766.433.657
urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, Ron net, o masa asigura-
4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 567. Casieri si lucratori comerciali,
021.423.17.49 ta, program flexibil si Supermarket angajeaza urgent: casieri/
bonusuri in functie de casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in
529. Casier / lucrator comercial, casieri si
lucratori comerciali pentru magazin situat
performanta. Relatii la val. de 300 lei) si lucratori comerciali
tel. oricand. CV la mail; (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare
in statia de metrou Grozavesti; de 300 Lei); (0758.108.240/
(0766.433.657 1.800 L; (0799.831.111 0744.385.079
530. Casier angajez urgent pentru Shop
claudia.petre@wisebox.ro intermacedonia98@yahoo.com
& Go Mega Image, zona Obor. Salariu 548. Casier. Fast Food din Bucuresti
atractiv+bonuri masa; (0767.655.834 568. Casieri si ospatari Restaurant 14
487. Buldo-excavatorist companie 507. Camerista Hotel Minerva. Oferim (zona Stefan cel Mare) angajeaza Casier. 583. Clubul Sportiv Aqua Sport anga- 607. Cofetar cofetaria Victoria Experien-
constructii angajeaza buldoexcavatorist seriozitate, conditii de munca deosebite, Lane cautam ospatari si casieri pentru jeaza personal curatenie, sector 1; ta este un atu dar nu un criteriu eliminato-
531. Casier benzinarie avantaje: salariu
Cei interesati poti suna la: angajare. Detalii la numarul de telefon.
cu experienta pe utilaj. Punct de lucru salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, (0747.333.102 (0733.125.581/ 0728.303.653 riu. Cautam oameni seriosi care isi doresc
Mogosoaia; sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe fix, program in ture, bonuri de masa, pro- (0737.772.777 office@14th-lane.com sa castige bani din munca. Salariul si pro-
saptamana libere (0726.103.427 gram de training, cerinte: studii medii, seri- 549. Casier/a de noapte Oval Market 584. Coafeza cu experienta minim 1 an, gramul se discuta la interviu. CV la
488. Buldoexcavatorist cu experienta hr@minerva.ro ozitate. (0788.143.101 gabriela.mac- angajeaza pt postul de casier de noapte 569. Casieri, lucratori comerciali pentru salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 office@casa-victoria.ro (0724.376.275
ce detine permis sau atestat pentru novit@yahoo.com persoana dinamica, responsabila, Shop&Go cu program non-stop. Avem si ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una catalinchivu1984@gmail.com
manipularea lui (0745.069.814/ 508. Camerista Hotel NH Bucharest, serioasa si punctuala, cm, salariu moti- tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la inven- nu. Weekend da, unu nu, zona metrou
0770.184.776 angajaza camerista: persona serioasa, 532. Casier benzinarie OMV Soseaua vant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii tar (600). Locatia este in sector 1 Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 608. Cofetar cu experienta, cautam cofe-
eurogazconstruct_sediu@yahoo.com punctuala. Beneficii: pachet salarial atrac- Giurgiului, firma partener OMV, angajam la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi tar cu sau fara experienta, 5 zile pe sapta-
tiv + al 13-lea si al 14-lea salariu, asigu- casier/vanzatoare benzinarie OMV 585. Coafeza experienta minim 3 ani, mana 9 ore pe zi, pentru preparare de
489. Buldoexcavatorist pentru JCB 3 rare medicala; bonuri de masa; (0723.333.122 gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ salariul 2500 Ron 2.500 L; prajituri la o cofetarie din Bucuresti, zona
Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu
cx si case cu permis categoria C sau TR. (0755.080.335 m.dragan@nh- decent, training gratuit si un program flexi- 0724.510.904 (0737.193.652 Victoriei.Cautam o persoana curata,
550. Casiera pentru service auto, vul-
Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru hotels.com bil, (0723.473.371 canizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu
cityshop.angajare@gmail.com serioasa, cm; 2.000 L; (0728.795.984
provincie asiguram cazare gratis. 3.000 gflorin_2004@yahoo.com 586. Coafeza pachet salarial atragator simona@tortdebezea.com
L; (0735.377.400 509. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 570. Casieri, casiere si preparatoare peste 2500 ron format din parte fixa,
fara experienta pt. hotel sector 6. Program L; (0784.339.160/ 0784.339.160 sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi bonus de performanta, bonus de fidelitate, 609. Cofetar cu experienta, cofetarie din
533. Casier cu sau fara experienta Anga-
490. Buldoexcavatorist, angajam 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, jam casier si lucrator comercial cu sau angajeaza cu contract de munca per- carte de munca, alte beneficii, program 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca
operatori pentru buldoexcavator cu permis Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10- 551. Casiera pentru spalatorie zona flexibil, training gratuit, clientela selecta stabil, mediu placut de lucru, salariu moti-
fara experienta pentru restaurant tip fast Dristor, salariu intre 1300 si 1500 lei. soane responsabile. Program flexibil,
de conducere cat. C sau TR. Lucrari in 14. 1.600 L; (031.425.41.55/ food in mall Promenada (Aviatiei), detalii salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, formata. 2.500 L; (0786.723.493 anga- vant. (0729.737.619
Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbu- 1.500 L; (0763.575.031 jari@saloanelemagic.ro
la tel; (0731.034.908 promenada.cup- autodrive.clean@yahoo.com bonusuri. Angajam si operatori platforma 610. Cofetar cu experienta, patiser cu
0722.259.653 curesti.ro torulculemne@gmail.com cu atestat GPL (0724.528.622 timpuri- 587. Coafeza Regal Salon Calea Vitan experienta, ajutor de cofetar pentru cofe-
491. Buldoexcavatorist, experienta, si 510. CAMERISTA pentru hotel trei stele, 552. Casiera cantina in Pipera, noi@molretail.ro angajeaza coafeza cu experienta. Pro- tarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.;
534. Casier fara experienta cu calificare cantina, angajam casiera cu pro-
calificare, salariu motivat. Doresc per- langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o la locul de munca. Salariu 1800 lei in gram o zi cu o zi, salariu fix 1500 lei, (0722.365.058
soana serioasa din Bucuresti care sa-si masa/ zi, conditii motivante de lucru, gram de 8 ore in 3 schimburi (6- 571. Casieri, persoana serioasa, respon- 1.500 L; (0764.430.800
doreasca sa munceasca, asigur carte de bonusuri periodice si alte facilitati. De mana, ore suplimentare platite integral, 14:30, 10-18, 22-6), prin rotatie. sabila, capabila sa lucreze in echipa pen- 611. Cofetar pentru Ana Pan, cu sau
munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L; preferat candidatii sa fie domiciliati in sec- salariu net cu ore suplimentare - 2200 lei, Oferim conditii legale, 1350 Lei tru benzinarie. Salariu atractiv+bonuri de 588. Coafeza Salon situat vis a vis de fara experienta. Daca nu ai experienta, te
(0723.585.221 any_nistor@yahoo.com torul 5-6. (0728.842.997 hotelwest- o masa pe zi 1.800 L; (0740.044.889 net + bonuri + 25% spor noape + masa; (0724.246.833 Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza- ajutam noi sa devii un profesionist. Oferim
plaza2011@gmail.com d.struc@dodopizza.ro masa asigurata in valoare de 16 frizerita, cosmeticiana, manichiurista; bonuri de masa, posibilitatea de dez-
492. Buldoexcavatorist. Societate Lei/zi, (0786.552.982 572. Casierita, pizzeria Vechia Napoli (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com voltare in cariera, program in ture, salariu
comerciala cu sediul in Voluntari,anga- 511. Camerista complex turistic, com- 535. Casier la restaurant Chocolat, fix (0724.322.000 hr@anapan.ro,
restaurantul Chocolat, situat in zona Piata 553. Casiera cu sau fara experienta pen- angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa
jeaza buldoexcavatorist cu experienta si plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud. 589. Coafeza (competente frizerie) si maria.olaru@anapan.ro
permis conducere. Asiguram si cazare Ilfov cauta camerista pentru curatenie Romana, angajeaza casier.Apreciem tru restaurant Speed Pizza din Cora Pan- se alature echipei noastre tinere dar cu manichiurista- pedichiurista pentru salon
.Salariu atractiv , rugam seriozitate. camere, program 12 cu 24, salariu avan- entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. telimoni, fire comunicativa si spirit de vechime mare la noi, program atractiv, 2 Drumul Taberei, carte de munca. Rog 612. Cofetar si ajutor cofetar laborator
(0762.203.264 tajos, asigurare transport sau decontare Experienta anterioara constituie un avan- echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sec- seriozitate. Urgent; (0722.325.546 cofetarie Bucuresti. Proiect nou, angajam
bostinagabriel80@yahoo.com transport; (0721.999.926 taj; 2.600 L; (0743.258.251 lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 tor 1 (0722.503.999 mihaela_manoles- cofetar si ajutor cofetar cu/ fara experien-
office@miotur.ro andra@chocolat.com.ro contabilitate@speedpizza.ro cu_cosma@yahoo.com 590. Coafeza cu experienta pentru salon ta, Bucuresti. Salarizare motivanta, in
493. C&I Grup International angajeaza cu vechime 8 ani situat in sector 2 Colenti- functie de abilitati. Detalii tel. sau CV:
soferi cat. D, minim 2 ani experienta. 512. Camerista hotel persoana cu/fara na (0761.024.023 cofetariavaniliesiciocolata@gmail.com.
Salariul atractiv. Relatii la telefon: experienta, dinamica si responsabila. (0799.266.850 cofetariavaniliesiciocola-
(0730.444.455 Oferim contract de munca, o masa/zi, 591. Coafeza cu experienta, zona sec- ta@gmail.com
salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, torului 5. Nesatisfacand numarul mare de
494. Cafe Klein angajeaza ajutor de 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam cerinte ne dorim sa va alaturati echipei 613. Cofetar si ajutor cofetar. Angajam
bucatar/bucatar Cafe Klein (incinta hotel in echipa noastra. (0761.960.309 noastre Salariu peste asteptari 1 L; cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salariu
Rembrandt, centrul vechi) cauta bucatar (0723.195.467 motivant si decontam transportul pt cei
si/sau ajutor de bucatar full time/part time. 513. Camerista hotel, hotel 4 stele din care locuiesc mai departe, laborator zona
Meniul contine aperitive, salate, burger, oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza 592. Coafeza si cosmeticiana pentru sos Giurgiului, Progresul. (0763.675.240
paste, clatite si gofre dulci. camerista. Efectueaza curatenia in salon, sector 4; (0735.844.100/ Candybarbucuresti@gmail.com
(021.313.93.15 camerele de hotel conform standardelor 0761.680.047
chirita.georgecristian@gmail.com hotelului. Informatii la telefon 614. Cofetar si ajutor de cofetar,
(0740.113.329/ 021.203.65.00 593. Coafeza si manichiurista Salon pentru laborator din sectorul 3.
495. Cafe Klein angajeaza ospatar, Poeme de Beaute angajeaza personal Salariu motivant; (0722.400.481
ospatarita, barman fete, baieti. Centrul 514. Camerista pentru Boutique hotel pentru:manichiura, pedichiura, tehnician
Vechi. Daca ai o experienta minima, dor- DBH Bucuresti Oferim un loc de munca unghii false, coafor. Programul este o zi 615. Cofetar si brutar, angajez cofetar si
inta de munca si implicare asteptam CV stabil pentru persoane responsabile si cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. brutar cu experienta pentru locatie zona
tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, motivate. Programul este de 8 ore/ zi, (0747.444.089 ioana_0909@yahoo.com Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti. Cautam
decont transport kleincafe@gmail.com asiguram masa si carte de munca.Zona si ajutori bucatarie si vanzare. Programul
Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; 594. Coafeza si manichiurista, cu experi- full time sau part time. Suna pentru detalii;
496. Calcator cu experienta pentru atel- (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro enta, carte de munca, plata se face cu (0721.967.808
ier confectii de dama, zona Gara de Nord. decebalhotel.ro procent 50% din incasari. Program 8 ore,
(0730.773.889/ 021.335.03.19 o zi cu o zi, un week end liber, unul nu. 616. Cofetar specialist, cofetarie cu tradi-
515. Camerista pentru hotel Herastrau, Zona Hala Bucur Obor; (0786.365.050 tie, angajeaza cofetar specialist, pentru
497. Calcator cu experienta, final, con- cautam o colega pe postul de camerista la locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net
fectioner Atelier de confectii angajam per- hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim 595. Coafeza, angajam urgent, 3000-5000 roni, program de L-S 07-15.
sonal cu experienta pt urmatoarele pos- salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in zona Drumul Tabere langa Piata Detalli la telefon (0730.224.457 evolu-
turi: calcator interfazic si final, confection- echipa noastra; (0786.778.811 Moghioros, vad format. tion_1960@yahoo.com
er, curatat ate, (0730.773.889 info@herastrau.ro (0767.793.880
daniella.cristea@yahoo.com 617. Cofetar, cofetaria Talla angajeaza
516. Camerista, daca esti o persoana 596. Coafeza, Salon de infrumusetare, cofetari cu experienta, salariu atractiv,
498. Calcatoreasa si confectionera cu ordonata, corecta, lucrezi bine, te astep- angajam coafeza cu experienta minim 3 conditii de munca avantajoase zona
experienta pentru atelier confectii dama tam in echipa noastra pentru a ocupa pos- ani in locatiile din zonele Militari si Timpuri Ozana; (0728.314.326
situat in Calea Rahovei sector 5. Mediu tul de camerista. Informatii si detalii la tel. Noi, oferim salariu motivant plus cursuri cofetaria.talla@yahoo.com
de lucru placut, contract de munca cu pro- (0374.130.034 h3302-qm@accor.com de perfectionare (0723.383.315
gram fix 8 ore si salariu avantajos; 1.700 618. Cofetar, laborator cofetarie anga-
L; (0730.030.700/ 0730.030.707 mari- 517. Camerista, pensiune 8 camere, 597. Coafeza, salon infrumusetare zona jeaza cofetar cu experienta. Laboratorul
na@mario.ro aproape de Piata Unirii, angajeaza P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza se afla in zona Drumul Gazarului, detalii la
camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, coafeza, program 8 h (marti pana sam- tel. (0723.214.773
499. Calcatoreasa curatatorie zona tichete de masa 1 L; (0722.456.036 bata de la 12:00—20:30), contract de manu_ro26@yahoo.com
Costin Georgian, Morarilor, personal cu valentinasipu@yahoo.com munca, clientela selecta, salariu atractiv, 2
experienta (masa de calcat, calandru, zile libere pe saptamana; 619. Cofetar, program 5 zile/ sapt, 8 ore/
chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, 518. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere (0744.648.721/ 0741.163.188 stancara- zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de
duminica liber. Statie metrou 100 m, statie Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sec- monadaniela@gmail.com metrou Pipera, sectorul 2. Salariu 2400
autobuz 20 m. (0722.537.203 tor 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii lei. Se respecta cele 21 zile de concediu.
dumitru.sotir@yahoo.com hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 598. Coafeza, angajez urgent, zona Experienta minima 1 an in domeniu;
hr@carohotel.ro Brancoveanu. Salon cu vad format; 2.400 L; (0723.971.116
500. Calcatoreasa finisaje, cunostinte (0723.880.799
generale despre tesaturi si haine, atentie 519. Camerista, lenjereasa pentru hotel 620. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-
la detalii, responsabila, placere de a lucra 4 stele, zona Arc de Triumf, intre Manas- 599. Coafeza, cosmeticiana, manichi- jeaza cofetar: preia, verifica si
in echipa, punctualitate. Responsabilitati: tirea Casin si Piata Domenii, informatii la urista nail tehnician, tehnician masaj pt. depoziteaza ingredientele; calculeaza
executa finisajele cerute in ordinea stabili- telefon (0760.016.599 salon nou, Bulevardul Unirii consumul; prepara produse de
ta de coordonator. Oferta salariu 1700. (0747.617.783 cofetarie/patiserie pe baza retetelor si
Pantelimon, Ilfov in zona Selgros; 520. Camerista/ingrijitor spatii hote- tropicana.imobiliare@gmail.com realizeaza decoratiuni, (0730.777.210
(0762.259.787 liere, cunostinte elementare de limba resurseumane@rinhotels.ro
501. Calcatoreasa pentru final si inter-
engleza; Persoana energica, flexibila,
motivata, orientata catre client, amabila, 600.COAFEZA, HAIRSTILIST ACS 621. Cofetar, ajutor cofetar, zona
fazic, fabrica confectii dama situata in ordonata pt JW Marriott Bucharest Grand BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA 13 Septembrie; (0744.530.245
zona Autogara Militari, angajeaza calca- Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va
toreasa pentru final si interfazic, confec- ajuta pas cu pas; contract de munca pe PENTRU SALON IN SECTORUL 622. Cofetar, ajutor de cofetar, Sos.
Andronache/ Voluntari, cautam colegi/e
tionere pentru masina simpla de cusut (cu
experienta). Relatii la telefon;
perioada nedeterminata; flexibilitate in
program (program in ture); conditii de 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS pentru compania de deserturi elegante
(0729.847.742 munca exceptionale; posibilitati de pro-
movare; bonuri de masa; servicii medicale
536. Casier pariuri sportive Clinceni Ilfov,
candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de
554. Casiera Dristor Kebab Pantelimon,
Dristor Kebab Pantelimon angajeaza
573. Ceramica Bianca Ploiesti anga-
jeaza sofer Producator de ob. sanitare,
BEAUTY EXPERT. WWW.ACS- Cupcake Philosophy.
ww.facebook.com/cupcakephilosophy;
502. Calcatoreasa si alimentator gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. operare PC nivel minim, seriozitate si casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca angajeaza sofer pentru deservirea con- BEAUTYEXPERT.COM; www.cupcakephilosophy.ro. CV la email
banda, firma de confectii textile sport SC (021.403.19.94 emanuela.anton@mar- ducerii societatii, persoana care sa dea
Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str.
punctualitate, pachet salarial atractiv si
motivant, perioada de training, 2.000 L;
aveti cunostinte minime de contabilitate
dovada de corectitudine si seriozitate, (0721.121.261 623. Cofetar, patiser si vanzatoare pen-
riott.com primare reprezinta un avantaj. Program in
Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, (0785.050.782 sirsyshu@gmail.com ture mediu de lucru placut; domiciliul obligatoriu in Bucuresti, avantaj tru cofetarie; (021.324.73.62/
angajeaza in conditii avantajoase 521. Cameriste angajeaza Hotelul sector 1; (0728.634.340 601. Coafeza, hairstylist, pentru Salon 0724.551.671
(0733.067.273 din Aparatorii Patriei, cu experienta. Pro-
(0722.583.419/ 0726.742.533 Capsa. Interviu in receptia hotelului 537. Casier si lucratori comerciali, ionita_cristina91@yahoo.com
ceramica@bianca.ro
Capsa, L-V, 8.00-15.00; (0757.645.737 gram o zi da una nu de la 09:00 la 21:00, 624. Cofetar, patiser cu experienta, daca
Shop&Go Mega Image angajeaza casiere sambata pana la 20:00, iar duminica stapanesti bine bazele cofetariei/ patis-
503. Calificat sau nu tehnician retea si lucratori comerciali in zona Bucurestii 574. Chef bucatar Restaurant La
telecomunicatii- catv & internet, adminis- 522. Cameriste zona centrala, Agentia 555. Casiera restaurant fast food, anga- Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru inchis. 1 L; (0775.239.904 eriei, esti serios, punctual si pasionat de
Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus jam casiera in zona Iancului (Piata Iancu- programare interviu sunati la nr. de tele- andreea@maac.ro meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te
trare mentenanta retea de internet / catv, Black&Silver, angajeaza Cameriste zona la inventar. + un cos de cumparaturi lunar;
instalare noilor clienti incheiere de noi centrala. Salariu incepand de la 1600 net, lui) si Militari (Lujerului). Asiguram contract fon. (0736.445.737 alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in
contracte, 2.687 L; (0755.917.233 o masa pe zi, plus transportul decontat. 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 de munca pe perioada nedeterminata. In 602. Coafeza, stilist, pentru salon lux functie de experienta (0743.258.251
telecommsis@gmail.com www.telecomm- Rugam seriozitate; 1.600 L; Cityshop.angajare@gmail.com prima luna 1800 lei (bonuri incluse 575. Chef bucatar pub, cautam chef, Beauty Lounge clientela formata, spatiu andra@chocolat.com.ro
sis.ro (0760.696.291 office@black-and- 15lei/bon); 2.200 L; (0785.405.645 daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa comercial, zona Calea Mosilor, intersectie
538. Casier, optica medicala angajeaza lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in 625. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza
silver.ro pentru postul de casier. Locatie: fostele domeniu, coafuri speciale, seriozitate, pro-
504. Calificati si necalificati angajam in 556. Casiera spalatorie angajam, Vul- provocari, hai la interviu in temple pub. cofetar cu experienta minim 6 luni, pro-
constructii, firma de constructii angajam 523. Cameriste, guvernanta, agent cladiri Apaca, Cotroceni Business Center, Prog. flexibil, transp. decont., salariu + fesionalism, aspect fizic placut, receptiva; gram 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, per-
canizare auto; (0744.377.851 (0744.499.555/ 0722.301.575 cristi-
muncitori in constructii fara limita de vars- paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere metrou Politehnica. Program: 8 h/zi in tips, (0765.454.103 office@thetem- soana de contact Crina Ionita
ta si pe cei fara experienta. Oferim conditii pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. schimburi (09:30-18:00/12:00-20:00). 557. Casiera, Pizzerie sector 6 anga- plepub.ro na@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro
avantajoase de munca si cazare gratuita. CV pe mail; (0725.827.216 a.dobres- (0728.063.417 jeaza casiera, salariu avantajos si mediu
Echipament standard european de recrutare@passion4work.ro 576. Chimisti pentru detergenti, produ- 603. Coafeza. Salon Colentina, vechime 626. Cofetara si vanzatoare pentru cofe-
cu@dobexpert.ro
munca; 2.000 L; (0723.631.455 placut de munca. Program in ture, trans- cator detergenti sector 3 angajeaza ingin- 5 ani angajeaza coafeza, conditii avanta- tarie in sector 2 (0723.830.104
524. Cameriste. Hotel angajeaza 539. Casier, bucatar, sapalat vase, port seara asigurat; (0799.956.488 er chimist, operator chimist, automatist, joase; (0769.748.074
505. Call Center - Ofertare. Angajam per- cameriste. Salariul este intre Pep&Pepper angajeaza fete si baieti cu electrician Conditii salariale foarte bune. 627. Cofetari cu experienta (decor), str.
sonal cu experienta in domeniul call cen- 1200- 2000 ron net. 558. Casiera, lucratoare comerciala Oval CV la email, tel. www.arcalux.ro 604. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de Domnita Anastasia nr. 5, sambata -
sau fara experienta, in urmatoarele centre
ter, cu abilitati de relationare si comuni- (0756.200.044/ 0755.200.071 comerciale: Promenada, Plaza, Afi Market angajeaza casiere cu experienta (0722.404.983 arcalux@yahoo.com saloane, in zonele, Floreasca si Lujerului. duminica liber; (0722.558.062
care, ordonata si responsabila. Depozitul in mag. alimentar, dinamice, apte de Oferim salariu motivant, contract full time
Cotroceni, Salariu este negociabil. Astep- si seminarii de perfectionare. Te asteptam 628. Cofetariile Tip Top-vanzatoare
se afla in zona Popesti Leodeni. Asiguram 525. Cameriste. Phoenicia Hotels tam sa faci parte din echipa noastra munca, serioase si punctuale. CM, prime, 577. Chocolat angajeaza bucatar cu
transport. (0724.444.499 & Resorts angajeaza cameriste experienta Chocolat Createur de Gout intr-o echipa tanara si dinamica; in noile locatii din Crangasi
pe perioada nedeterminata. (0738.652.992/ 0727.561.605 valenti- bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber,
angajeaza bucatar cu experienta de (0720.996.748 ,Colentina, Iancului, Lacul Tei ,
aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de- na.georgescu@sterlingcruise.eu Constructorilor sect 6, 1.700 L;
rulouri.ro Salariu atractiv. Informatii la minim 5 ani atat in sectia cald cat si in Pipera, Pantelimon,Barbu
(0749.022.236 (0771.415.022 sectia rece a bucatariei. Experienta in 605. Cofetar cu experienta, program Vacarescu, Bucurestii Noi.Va
540. Casier, casiera benzinarie Mol situ- flexibil, laborator la intrarea in Jilava asteptam in echipa noastra.
506. Camerista hotel de 4 stele, 30 de locatii cu specific international reprezinta
ata in orasul Otopeni, program de lucru 559. Casiera, lucratoare comerciala Oval (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant. (0732.672.654
camere, in zona Baneasa-Pipera, conditii 526. Cantuitori, montatori masa, circu- un avantaj; 3.700 L; (0743.258.251
avantajoase. (0723.321.293 larist, pentru fabrica de mobila; flexibil, oferim bonusuri de performanta; Market, Crangasi, angajeaza 2 pers andra@chocolat.com.ro 10 L; (0763.675.240 candybarbu-
n.marin@tecadra.ro (0737.506.339/ 0737.506.337 (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com dinamice, apte de munca, serioase, punc- curesti@gmail.com 629. Colaborare. Suntem o echipa
tuale si cu experienta in mag alimentare. 578. Cinema Pro (Universitate), anga- tanara, dinamica, dornica de munca si
541. Casier, casiera benzinarie Mol, Oferim CM, salariu motivant bonusuri, jeaza doamna pentru menaj. Cine- 606. Cofetar pentru un important hotel pasionata de ceea ce face. Daca si tu dis-
Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, matograf (full-time), program flexibil, din Bucuresti.Locatie: Universitate, zona pui de aceste calitati, noi iti oferim o colab-
(0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 1.700 L; (0771.415.022 bonusuri, detalii la telefon: centrala.Program: 5 zile/2 libere in 2 orare pe urmatoarele departamente:
(0724.885.599 ture.Salariu: 1300-1800 lei net. 2.500 L; extensii gene si Make-up Artist Profesion-
542. Casier, casiera, vanzatoare. 560. Casiera, vanzatoare in fitofarmacie (0720.534.815 al. pentru a ne cunoaste te asteptam cu
(0761.155.686/ 0736.257.112 579. Circularist si montator pe masa cu ionut.dragoi@passion4work.ro un telefon la nr.: (0725.449.595
absolventa de horticultura, agricultura,
bora_drago79@yahoo.it protectia plantelor, sau cu liceu profil agri- experienta pentru productia de mobila din
pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte
543. Casier, casieraa in OVS Kids Prom- col. (0767.591.885 de munca. Bucuresti sector 2,
enada Trimiteti CV sau datele de contact valentinalan@yahoo.com (0722.354.291/ 0763.652.221
nume, prenume, varsta, studii si numar de 561. Casiere pentru hotelul de 5 stele
telefon la adresa email cu mesajul OVS 580. Circularist, ajutor circular, taplar
Promenada. Diploma de bac, 1.400 L; Sheraton Bucuresti. Experienta si universal, salariu atractiv, bonusuri (carte
recrutare@peeraj.ro cunoasterea limbii engleze este obligato- de munca), muncitori necalificati cu sau
rie. CV-urile se pot depune personal la fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L;
544. Casier, operator facturare si pentru receptia hotelului sau la adresa de email (0763.692.398/ 0773.887.548
contabilitate primara angajeaza AS PAN mentionata (0742.081.800 hr@shera- office@artamobilei.ro
SRL cu sediul in Popesti Leordeni, Judetul tonbucharest.com www.sheraton-
581. Clinica Geronto Sector 1
Ilfov. Rela?ii: 0760.699.993 -Domnul bucharest.com angajeaza urgent ingrijitoare
Vasilescu Marian. (0760.699.993 cutatenie si ajutor bucatar. Relatii
562. Casiere pt. restaurant pizzerie, in
la: (021.667.40.60
545. Casier, operator pc restaurantul La Mall Veranda Obor, conditii avantajoase
Mama Delea Veche 51 angajeaza casieri (0729.952.613 582. Club Oxygen angajeaza ospatar,
si operator PC. Experienta pe un post madalinafdumitru@gmail.com ospatarita, va rugam sa lasati un CV la
similar este obligatorie. Programul este adresa de mail, sau la receptia clubului
flexibil. Mediul de lucru placut, cerem seri- 563. Casiere pentru Socului, Oxygen din mall Sun Plaza de langa Piata
ozitate (0726.770.202 Kebap, salariu avantajos + tips; Sudului, Big Berceni. (0751.091.792
pirvan.ana@lamama.ro (0764.673.064 rezervari@oxygen.com.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 23 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
661. Confectionere si calcatoreasa, 682. Contabil primar angajam contabila, 702.Cosmeticiana manichi-
atelier de creatie vestimentara, ne marim pt contabilitate primara restaurant, consti- urista- pedichiurista si
echipa, angajam:-confectionere, masiniste tuie avantaj cunoasterea unui program de
pe triplok si liniara si calcatoreasa, ajutor contabilitate sau de gestiune. Program de coafeza cu portofoliu de
in atelier, impachetat rochiile lucru 9:00-17:00 de L-V; (0758.242.991 cliente pt. salon central,
(0723.360.949 conta@bontonpalace.ro zona Magheru. Relatii la
badoi_monik@yahoo.com
683. Contabil primar, care a mai lucrat in tel. (021.316.26.62
662. Confectioneri in masina simpla de constructii, care sa stie sa faca situatii de
cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator 703. Cosmeticiana Salon Green Day
lucrari si contrracte. Program flexibil; Spa, zona Grozavesti angajeaza cosmeti-
final, pentru Fabrica de confectii textile, (0722.944.348
salariu si tichete de masa, mediu de lucru ciana pasionata de cosmetica, vad format;
placut, zona Viilor, (021.424.62.93 684. Contabil primar, experienta in con-
www.greendayspa.ro; (0747.639.790
tabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, 704. Cosmeticiana cu expereinta de
663. Confectioneri tamplarie pvc, zona inregistreaza incasarile si platile in lei con-
sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374 minim 2 ani in domeniu, pentru salon din
form extrasului de cont. Asigura evidenta zona Dristor si Colentina. Salariu moti-
664. Confectioneri, sef sectie anga-
contabila a conturilor. Intocmeste situatii si vant; (0725.449.595
jeaza firma de confectii. Relatii la telefon. rapoarte contabile, arhivare documente,
office@financeone.ro 705. Cosmeticiana cu experienta si
(0731.041.499/ 0722.810.381 make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte
665. Confectioneri. Societate com- 685. Contabil sef, daca ai cunostinte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una
erciala angajam confectioneri solide in domeniul legislatiei financiar-con- nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11
pentru masini de cusut simple, tabile: contabilitate de gestiune, contabili- ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat
tate financiara, inclusiv salarizare si expe- persoanelor cu chef de munca. 2.000 L;
triplock, ket si necalificati. Anga- (0724.357.422
jam si tricoteur. Salariu 1500- rienta de minim 5 ani pe un post similar
2000 ron, bonuri de masa, decon- (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 706. Cosmeticiana, Anias Beauty Cen-
tare transport, prime. Informatii la ter, angajam cosmeticiana, experienta
tel. (021.411.52.37/ 686. Contabil si administrator de bloc.
Societate de administrare imobile anga- minim 3 ani. Lucram cu produsele Guinot,
0751.535.353 Babor, Academie, Soskin. Salariul 2000 732. Croitoreasa sector 4, 1 Ne marim 751. Curier cat B sector 1, salariu la 8h/zi
jeaza contabil s administrator, salariu lei. Oferim si cerem seriozitate 2.000 L;
motivant. Solicitam seriozitate. Trimiteti cv echipa de croitorese, in sectorul 4 (piata 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70
666. Confetioner si calcator in croitorie, (0737.193.652 timpuri noi), sectorul 1 (metrou Basarab) lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei
angajam confectioner si calcator in atelier la adresa de e-mail labloc@gmail.com. Vrei un salariu bun, carte de munca, un bonus la fiecare 750 comenzi livrate+ tips,
mic de croitorie. Pe site: ad-fashion.ro se Informatii la tel. (0784.275.702 707. COSMETICIANA, cu experienta si mediu armonios vino in echipa noastra; (0720.777.308 alina.hasegan@jer-
pot vedea produsele pe care le lucram; labloc_ai@yahoo.com stilista coafor (ucenica) salon 1 Dream, (0723.225.882 ryspizza.ro
(0732.222.530/ 0732.222.522 cartier nordului Herastrau, conditii de lucru
office@ad-fashion.ro 687. Contabil, contabila pentru contabili- foarte bune, asteptamCV-uri la adresa de 733. Croitoreasa, atelier croitorie din 752. Curier cat B, Dr. Taberei, Pizerrie
630. Colaboratori, firma Express Kurier 645. Confectioner masina de cusut tate primara/secretariat, persoana mail; (0728.580.314 office@1dream.ro Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista angajeaza curier autoturismul companiei
Europa din Austria cauta colaboratori, responsabilitati: confectioner textile pentru 667. Consilier cosmetice BIO, uleiuri cunoscatoare de limba turca. Asteptam www.1dream.ro produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, sau auto personal. Salariul pentru 8h/zi
firme de transport cu Sprinter cu capaci- masina de cheite si masina de cusut sim- esentiale Franta consiliere, recomandare, C.V pe adresa de e-mail. officeswiss- carte de munca.Se accepta si persoane 1900 brut/ 3.70 lei pentru fiecare coman-
tate de la 4 europaleti pentru transport plaOferta: contract de munca, salariu vanzare cosmetice BIO. Cunostinte de grain@gmail.com 708. Cosmeticiana, lant de saloane aflate la pensie sau part-time in intervalul da livrata, 150 lei bonus la fiecare 750
marfa în UE. www.exs atractiv, tichete de masa, program de Internet, e-commerce, Excel. Experienta angajeaza cosmeticiana in zonele Flore- 8.00-20.00; (0786.874.813 comenzi livrate+ tips, (0721.259.381
(004366287977218 tub.at@exs.de lucru de luni-vineri. (0748.219.724 in vanzari, in industria beauty constituie 688. Contabil, esti contabil, esti serioasa asca, Victoriei si Lujerului. Conditii de andreea.luta@jerryspizza.ro
danielavisinescu@bustieremedicale.ro un atu. Vorbitor de engleza si eventual si vrei sa faci parte din echipa noastra, munca deosebite, salariu motivant, pro- 734. Croitoreasa, micut atelier de
631. Colector (manipulant) marfa, s.c franceza (0749.079.446 asteptam CV-ul tau la adresa de email gram de perfectionare continua, portofoliu croitorie in zona Cora Alexandriei angajez 753. Curier cat. B Berceni, pizerrie anga-
distributie produse parafarmaceutice 646. Confectioner retusier pentru natural.paris@gmail.com (0722.609.458 victorina.dumitru@bion- de clienti format; (0720.996.748 croitoreasa in liniara si triplok. Program si jeaza curier autoturismul companiei sau
angajeaza manipulant (colector) marfa, retusuri costume barbati, salariu atractiv, aturaplant.com salariu atractiv, negociabil. Rog seriozi- auto personal. Salariul pentru 8 h/zi 1900
produse de mici dimensiuni, receptie mediu de lucru placut, contract munca, 668. Consilier vanzari pentru magazin 709. Cosmeticiana, manichiurista, tate. (0766.292.616 lei brut/3.44 lei pentru fiecare comanda
marfa, pregatire comenzi pt. livrare, program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de materiale mobilier MamBricolaj. Pentru 689. Contabil, contabilitate primara, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de adymary90@yahoo.com livrata, 150 lei bonus la fiecare 750
cunostinte minime operare PC; munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviato- locatia str. Luica 180. Rog trimiteti CV. domnisoara pentru contabilitate primara. clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. comenzi livrate+tips. (0729.074.306
(0733.777.012 office@pdgroup.ro rilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro Salariu brut de la 2600 2.600 L; Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de (0744.811.796/ 0728.912.545 735. Croitoreasa, ne marim echipa. elena.tudose@jerryspizza.ro
www.consiglieri.ro (0740.409.813 constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; Cautam croitoreasa cu experienta in cre-
632. Coleg cautam, Firma distributie, 710. Cosmeticiana, salon de frumusete atie vestimentara si/sau retusuri. Zona 754. Curier categoria B, sect 1, pizerrie
cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie 647. Confectioner tamplarie aluminiu
accesoriimobila@gmail.com (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro situat in zona Panduri, 13 Septembrie Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne angajeaza curier autoturismul companiei
de sofer cu experienta pe autoutilitara cat- Confectioner tamplarie aluminiu, experi- 669. Consilier vanzari, service angajam cosmeticiana cu experienta. dorim o colaborare pe termen lung. sau auto personal.Salariul pentru 8 h/zi
egoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau 690. Control CTC controlul de cali- Carte de munca, incadrare 8h, salariu de
enta minim 5 ani in productie, salariu + auto cautam o persoana serioasa, tate al produselor dama conform (0752.111.118 1900 brut/3.70 lei pentru fiecare comanda
Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu bonusuri in functie de productia realizata. onesta, cu experienta in domeniu baza+procent. Se lucreaza cu branduri de retoush_boutique@yahoo.com livrata, 150 lei bonus la fiecare 750
atractiv; recrutare@constructii-shop.ro O buna cunoastere a profileleor Profilco, fisei produsului. Analizeaza pro- top: Guinot, Babor, Janssen.
si care sa se implice in actiunile dusele confectionate si indica (0726.787.519/ 0745.564.612 comenzi livrate+tips. (0728.088.655
Aluprof, Alumil . 3.500 L; desfasurate in service prin 736. Croitoreasa, confectionera imbra- iulian.ghitulescu@jerryspizza.ro
633. Colega masaj Locatie de lux, clien- (+40724536463 mihai.popescu@tam- problemele de calitate. Cunosca- caminte dama. Cerinte: experienta in
tela formata, comision 50%, program de zi prezentarea, promovarea si van- tor masina de cusut liniara, expe- 711. Cosmeticiana, salon de infru-
plarie.com zarea produselor. (0771.016.760/ musetare, angajam pentru locatiile din lucrul cu masini industriale, atitudine pozi- 755. Curier categoria B, sect 2, pizerrie
sau de noapte, cerinte - minim 18 ani rienta in domeniu minim 2 ani; tiva, entuziasta, serioasa, pasionata de angajeaza curier autoturismul companiei
loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii 0769.881.101 office@smart- (0722.203.046/ 0722.399.717 zonele Timpuri Noi si Militari, oferim
te astept la interviu, cazare gratuita
648. Confectioner textile, croitor, necali- tehnic.ro salariu motivant (0723.383.315 croitorie, atenta la detalii. (0724.448.703 sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi
ficat, atelier de creatie vestimentara anga- asistent.manager@chanttal.ro 1900 lei brut/3.44 lei pentru fiecare
4.000 {; (0760.455.399 jam confectionere textile (rochii de eveni- 737. Croitoreasa, croitor pentru atelier comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare
670. Consiliera cu studii juridice, Cosmeticiana, coafeza
ionita_oana_andreea@yahoo.ro ment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si 691. Control final, verificare marfa iesire 712. de creatie si productie serie mica, situat in 750 comenzi livrate+tips. (0733.773.251
de preferat experienta de 1, 2 ani
634. Colega pentru masa de croit, cu
un mediu de lucru placut.Locatie langa (notariat, birou executor etc.). magazin Depozit engross angajeaza con- si tehnician unghii pentru zona metrou Stefan cel Mare, cu experi- marius.danaila@jerryspizza.ro
metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat; Salariu atractiv. Pentru detalii trol final/verificare marfa iesire magazin se salon Estetic Beauty Stu- enta in realizarea produselor cap coada
experienta si prezenta placuta pentru (0724.571.092 andreea@anki.ro ofera salariu net 1500 Ron+200 ron (tipare, croit, cusut). (0730.092.022 756. Curier categoria B, sect 5, pizerrie
croitorie confectii textile, atelier central sunati (0728.141.414 office@aso- dio, zona Brancoveanu,
ciatiavictimelordinaccident.ro tichete de masa, din: str. Drumul Dealul claudia@couturedemarie.ro angajeaza curier autoturismul companiei
Piata Unirii - sector 3, acces metrou, con- 649. Confectioner, atelier croitorie, Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Secuilor, sector 4; sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi
ditii minunate de lucru (25-26 grade angajam confectioner imbracaminte cap - ««««««««««««««««««
iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {; 671. Consilieri logistica Leroy Mer- Metro Berceni. 1.500 L; (0764.275.535 1900 brut/3.44 lei pentru fiecare comanda
(0726.221.274/ 0722.284.442
coada), zona 13 Septembrie, lin Craiova Cautam consilieri (0744.312.328/ 0745.155.430 mau- livrata, 150 lei bonus la fiecare 750
(0728.320.550/ 021.420.50.57 comenzi livrate+tips. (0728.088.642
prunoiualex@yahoo.com logistica pentru noul nostru mag-
azin din Craiovita. Detalii la tele-
rana95@yahoo.com 713. Cosmeticiana, esteticiana,
manichiurista, coafeza Kontur Beauty
CROITOREASA/ CON-
738. andrei.mocanu@jerrypizza.ro
635. Colege pentru socializare pe net
650. Confectioner, montator tamplarie
PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net
fon sau pe adresa de email
job.craiova.craiovita@leroymer-
692. Controlor CTC pentru verificarea
curateniei la toaletele ecologice din
Labs recruteaza cosmeticiana/esteticiana,
manichiurista, coafeza.Va rugam trimiteti
FECTIONERA, RETUSURI 757. Curier categorie B, salariu la 8h/zi
Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii
centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de
masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-
lin.ro https://job.leroymerlin.ro/ Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea CV-urile impreuna cu o scurta scrisoare SI/ SAU CAP-COADA. 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70
lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei
Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron
lunar, comision progresiv de pana la 70%. 18, nu oferim cazare. 2.505 L;
(0758.884.754
job.craiova.craiovita
Bucurestiului si permis cat B, cunostinte
minime PC, program 8 h, sambata prin
de intentie la mail. contact@konturbeauty-
labs.ro PROGRAM L-V 10,00- bonus la fiecare 750 comenzi livrate+ tips,
(0733.822.822 contact@transparentresi- (0728.088.643 cristi.badila@jerryspiz-
Contract de munca part time/full time,
bonusuri in functie de performanta. Varsta dence.com
@leroymerlin.ro rotatie, (021.311.00.11
714. Cosmeticiana. salon infru- 18,00, SALARIU ATRAC- za.ro
minima 18 ani, engleza sau franceza 651. Confectionera Atelier de creatie
musetare ne marim echipa, angajam cos-
meticiana, daca ai cel putin un an experi-
TIV, CARTE DE MUNCA; 758. Curier cu auto personal, Vitan
(0726.993.333
scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus vestimentara angajeaza croitorese pentru Salariu la 8 h/zi 1900 Lei brut/2 libere pe
300 $ de bun venit. enta in domeniu si vrei sa lucrezi alaturi
www.divinostudio.ro/divinostudio confectii in serie mica si croitorie la de o echipa minunata, trimite-ne un mesaj saptamana, 3.70 Lei pentru fiecare
(0734.146.115/ 0720.932.936 comanda. Experienta in cusut pe masina sau suna la tel. (0733.870.077 oky- «««««««««««««««««« comanda livrata, 150 Lei bonus la fiecare
liniara/ triplock constituie un avantaj; dokyvip@gmail.com 750 comenzi livrate + tips. Venituri moti-
636. Colegi cautam, societate comer- (0724.137.040 office@finehearts.ro 739. Croitorese cu experienta in dome- vante (0728.088.659 gina.neculita@jer-
715. Cosmeticiene in conditi deosebite niu, oferim carte de munca, conditii exce- ryspizza.ro
ciala cu sediul in Bucuresti, sect. 2, anga-
jeaza in conditiile legii gestionar depozit, 652. Confectionera cu cu experienta, intr-un mediu de lucru pla- lente de munca si salariu bun.
cut, epilat, pensat, tratamente faciale etc. (0761.667.929 759. Curier livrator, Pizzicato angajeaza
manipulant marfuri si muncitori productie. experienta rochii eveni- (0766.483.103 pentru zonele: Dorobanti, Ion Mihalache,
Relatii la tel; (021.252.54.53 ment, program 9-17 L-V, livratori pe masina/ scuter, salariu moti-
marilena.ghita@youngerkarom.ro 740. Croitorese masini liniar