Sunteți pe pagina 1din 1

Palatul Episcopiei Greco-Catolice este un monument de arhitectur� din Oradea,

ridicat pe locul vechiului palat al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea Mare.


Lucr�rile de construc?ie au avut loc �ntre anii 1903-1905. Cl�direa a fost
edificat� �n stil eclectic, dup� proiectul arhitectului K�lm�n Riman�czy. Edificiul
a fost inaugurat de episcopul Demetriu Radu pe 11 iunie 1905.
Cuprins

Descriere

Cl�direa a fost edificat� pe dou� nivele: jos biblioteca, administra?ia, birouri,


iar sus saloanele episcopale.

�ntregul frontispiciu este asimetric ?i foarte variat, elementele neogotice


domin�nd vizual edificiul. Ancadramentul accesului este continuat p�n� la nivelul
acoperi?ului, de la baza acestuia pornind dou� turnule?e de o parte ?i de alta a
por?ii. Col?ul cl�dirii este marcat de un turn aparent, doar acoperi?ul col?ului
cl�dirii cre�nd aceast� iluzie prin forma sa conic�, diferit� de restul
�nvelitorii.
Istoric

�n 1948 a fost sechestrat� de comuni?ti ?i transformat� �n ?coal� popular�, iar


ulterior a devenit sediul Bibliotecii Jude?ene.

�n 1992, dup� c�derea regimului, edificiul a fost retrocedat proprietarilor de


drept, dar fizic ace?tia au intrat �n posesia lui abia �n 2005-2006, dup� mai multe
dispute cu conducerea Bibliotecii Jude?ene.

�n 2007, fa?ada a fost reabilitat�, dar interiorul a ajuns �n stare avansat� de


degradare, nefiind supus niciunei renov�ri de peste un secol.[1]