Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu motivaţional

Domnule Decan,

Mă numesc Badea Luana, absolventă al Colegiului Naţional "Ienachiţă Văcărescu", profil


matematică-informatică intensiv engleză, promoţia 2018 şi doresc sa urmez cursurile Facultăţii
de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice
Bucureşti.

M-am informat despre oferta educaţională atât de pe site-ul ASE cât si de la Târgul de
Oferte Educaţionale organizat la Bucuresti, în luna aprilie 2018. De asemenea, am luat la
cunoştiinţă de oferta educaţională cu ocazia vizitei, la colegiul nostru, a unei echipe din cadrul
ASE, formată din reprezentanţii tuturor facultaţilor. Am purtat discuţii si cu persoane din grupul
de prieteni si studenţi sau masteranzi din cadrul facultăţii.

Am ales ASE Bucureşti întrucat este o unitate de învăţământ performantă, recunoscută la


nivel naţional si internaţional. Opinez că profesia de economist oferă posibilitatea de a lucra in
domenii largi, cum ar fi: bănci, administraţie publică centrală si locală, societăţi comerciale,
asociaţii, fundaţii.

În calitate de viitor student al ASE, doresc să abordez cu seriozitate şi responsabilitate


anii de studiu, să-mi însuşesc cunoştinţe temeinice in domeniul economic, să-mi perfecţionez
limba engleză, cu aplicabilitate in domeniul economic, să particip la programe de formare
profesională in cadrul parteneriatelor ASE cu diverse facultaţi de profil din străinatate.. Îmi
doresc să existe o îmbinare a cunoştinţelor teoretice cu cele practice, o abordare interdisciplinară
a materiilor de studiu, participarea la concursuri profesionale, implicarea în activitatea ştiinţifică.
Îmi propun ca pe durata vacanţelor să lucrez în domeniul privat, pentru dobândirea de abilităţi
practice în profesie, fapt care, apreciez că, îmi va permite o mai bună înţelegere a cunoştinţelor
teoretice.

După finalizarea programelor de studii universitare de licenţă îmi propun să-mi continui
pregătirea profesională cu studii de masterat în cadrul ASE, pentru aprofundarea cunoştinţelor
dobândite si specializarea intr-un domeniu pe care-l voi aprecia ca fiind adecvat aptitudinilor
mele, verificate în anii de studiu.

Pe parcursul anilor de liceu am obţinut rezultate foarte bune la învăţătură şi am participat


la numeroase olimpiade si concursuri şcolare. De asemenea, am obţinut un certificat Cisco în
clasa a XI-a şi am luat parte la numeroase activitaţi de voluntariat.

Îmi doresc să am o participare completă la orele de curs şi seminar, la stagiile de practică,


la alte activităţi organizate de ASE, cum ar fi: sesiuni de comunicări ştinţifice studenţeşti,
concursuri, schimburi de experienţă, intership-uri. De asemenea, intenţionez să particip la acţiuni
de voluntariat, la activităţi culturale şi sportive, să mă implic in activitatea desfaşurată de
Uniunea Studenţilor ASE.

Consider că tenacitatea, ambiţia, perseverenţa şi gândirea analitică, trăsături care mă


definesc, mă vor ajuta la desavârşirea formării mele profesionale.

Data ........................................ Semnătura canditatului ...............................

S-ar putea să vă placă și