Sunteți pe pagina 1din 4

FACTURA

Seria GDF nr.10509134163


Data facturii: 25.07.2018

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6036210089 / 02.07.2018


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Fundatia Pt Formarea
Serviciul Gestiune Clienti Bucuresti Profesionala Vocati
B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, Bucuresti Adresa: Strada HORTENSIEI Nr. 5A
Cod postal: 040254
localitatea BAIA MARE Maramures
Cod client: 191062437105 România 430294
Contract furnizare: 3006494288

C.I.F. 9870215

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

10,942 -22,81 LEI 24.08.2018

Situaţia contului la data de : 25.07.2018 Perioada de facturare: 13.07.2018 - 14.07.2018


* Sold precedent -24,86 LEI Adresa locului de Strada PADURETU Nr. 35 Ap. 6
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BUCURESTI Bucuresti România
Factura curentă: 2,05 LEI 061992
Categorie consum: B1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4001488246
Cod loc consum(CLC): DGSBUSC20000178823

Pagina 1 din 3 la factura nr. 10509134163


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 3015534
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 14.08.2018 - 18.08.2018
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

hk engie.ro
191062437105000000000000008
Factură detaliată:
Serie Consum Consum estimat
Perioada de Index Index Pcs
contor/ estimat lunar lunar
facturare vechi nou (kWh/mc)
corector (mc) (kWh)

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


13.07.2018 0 1
2023671 1 10,942 10,942
-14.07.2018 (citit) (estimat)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh 10,942 0,15477 1,69 0,32 2,01
lei/kWh
Acciza 0,03 0,01 0,04

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1,72 0,33 2,05


Unde puteţi achita factura? Rezilierea contractului
Economisiţi timp alegând să plătiţi factura de gaze naturale prin debit Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
direct, virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
sau numerar la unul din cele peste 14.000 puncte de plată. rezilierea contractului de drept, începând cu a 31-a zi calendaristică de la
data scadenţei, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar (vă consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
rugăm să indicaţi codul de client pe ordinul de plată): gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
BRD GSG - SMCC RO26 BRDE 450S V114 3681 4500
Raiffeisen Bank RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 Revizii şi verificări
BCR RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
Citibank Europe RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
Banca Centrală Cooperatistă RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
CREDITCOOP ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
UniCredit Bank RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
ING Bank RO83 INGB 0001 0000 0000 0888
CEC Bank RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
Banca Transilvania RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 - prin formularul de contact online de pe engie.ro;
Bancpost RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03 - prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Garanti Bank RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.
Dir. de Trezorerie RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397 Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank. engie.ro/procedura-reclamatii/.
l Parteneri non-bancari: Pay Point, Payzone, Westaco Express, QIWI, Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
un-doi Centru de Plăți, Orange Money. activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale

Pagina 2 din 3 la factura nr. 10509134163


conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi site-ul engie.ro.
la standardul de performanta gasiti pe
Când trebuie să plătiţi factura? engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
conform contractului, majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
şi să întrerupă furnizarea gazelor naturale,conform prevederilor licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
contractuale. ANRE (www.anre.ro).

IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
vă informăm că aceasta este considerată confirmată la data la care contul înmagazinarea).
ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul
plăţii. Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016 datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptăenergetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/ Totodată, vă informam că aveţi dreptul:
Cum se calculează Energia? - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
E - energia gazelor naturale - kWh; anre@anre.ro; website www.anre.ro.
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc; - să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc. plângerilor (exemplu – medierea);
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi - să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
pe site-ul engie.ro.

* Acciza unitară conform Legii 227/2015 cu completările ulterioare: gaz natural utilizat în scop comercial 0,81 Lei/GJ; gaz natural utilizat în scop necomercial 1,52 lei/GJ
ANEXA PRET LA FACTURA GDF 10509134163
PRINCIPALII PARAMETRI CONTRACTUALI

Capacitate
Costuri
Categorie de Tarif distributie rezervata
Nr. Instalatia Adresa operationale
consum (lei/MWh) de transport
(lei/MWh)
(MWh/h)
Strada PADURETU
4001488246 /
Nr.35 Ap. 6
1. 13.07.2018 - GFN-B1-E-D 33,56 0,00 0,004
BUCURESTI
14.07.2018
Bucuresti 061992

CALCUL PRET - VARIABILE 13.07.2018 - 14.07.2018

Tarif de distributie 13.07.2018 - 14.07.2018 33,56 Lei/MWh

Pagina 3 din 3 la factura nr. 10509134163