Sunteți pe pagina 1din 33

1

MENTENANŢA ŞI TESTAREA TRANSFORMATOARELOR


2016-2017

Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Transformatoare

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Istoric

• 1831 – Michael Faraday descoperă fenomenul de


inducţie electromagnetică

• 1836 – Nicholas Callan – primul tip de transformator –


bobina de inducţie

• 1885 – prima structură “modernă” – transformatorul


Z. B. D.

• 1886 – William Stanley – transformator pentru sistem


de transmisie a energiei electrice

• 1889 – Mikhail Dolivo-Dobrovolsky –primul


transformator trifazat

• 1891 – Nikola Tesla – bobina Tesla pentru tensiuni și


frecvenţe mari

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Noţiuni fundamentale

• raportul de transformare

UpIs Np
k   
Us Ip Ns

• pierderi în bobinaj – depind de R şi I²

• pierderi în miezul magnetic - histerezis


- curenţi turbionari
• transformator monofazat, trifazat, autotransformator

• k<1 - coborâtor de tensiune, k>1 - ridicător de tensiune, k=1

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Caracteristicile transformatoarelor

• puterea nominală - kVA

• tensiuni nominale (primară şi secundară)

• tipul de răcire

• clasa de izolaţie

• nivelul impedanţei

• rezistenţa la scurt-circuit

• posibilitatea de reglare a tensiunii din secundar

• nivelul zgomotului

• rezistenţa izolaţiei la impulsuri de tensiune

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Etape de verificare a transformatoarelor

• Instalare: pregătirea spațiului, a echipamentelor de manipulare, testare,


golire/filtrare și auxiliare

• Inspecție: înainte de descărcare, inspecție interioară și exterioară

• Acceptare: rezistența izolației, tensiune mărită, raportul de transformare, PI,


uleiul, factorul de disipare, FRA

• Mentenanță: similar cu testele de acceptare

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanţa transformatoarelor

În general transformatoarele au o fiabilitate extrem de ridicată

O strategie de mentenanţă corespunzătoare poate creşte durata de viaţă

În cazul defectelor urmările implică costuri ridicate de reparaţii şi întreruperi de


lungă durată ale alimentării cu energie electrică

Din punctul de vedere al mentenanţei


- tipul izolaţiei

- construcţia

- aplicaţii

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Izolaţia transformatoarelor

Transformatoare uscate

Răcirea se face de obicei cu aer


• Răcire naturală – mişcarea aerului în
carcasă e datorată diferenţelor de
temperatură în diferite zone ale
transformatorului

• Răcire forţată – aerul e pus în


mişcare cu ajutorul unor ventilatoare

- tensiunea nominală creşte cu 33%

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Izolaţia transformatoarelor

Transformatoare cu lichid de răcire

• în trecut ulei şi PCB (Askarel)

• transformatoarele moderne utilizează silicon, Rtemp, Wecosal sau Alpha 1

• Răcire naturală – lichidul cald se va deplasa spre partea superioară

• Răcire forţată cu aer – lichidul e răcit


cu aer ventilat

• Răcire forţată mixtă – lichidul e


antrenat cu pompe prin radiatoarele de
răcire

• Răcire cu apă – lichidul e răcit cu apă

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Construcţia transformatoarelor

Construcţia cuvei

• cuve deschise – partea superioară comunică cu aerul

• cuve cu vase de expansiune – aerul de deasupra lichidului de răcire circulă prin


acest vas când nivelul lichidului se modifică

• cuve etanşe – deasupra lichidului de răcire este un gaz inert sub presiune

• cuve cu dublă etanşare – o cuvă etanşă cu gaz este montată în jurul cuvei
interioare (cu lichidul de răcire)

• cuve cu vaporizare – un lichid de răcire ne-flambabil este pulverizat pe


suprafaţa miezului şi a bobinelor

10

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Construcţia transformatoarelor

Construcţia miezului magnetic

• construcţie cu coloane - bobinele montate în jurul


circuitului magnetic
- cale de flux comună

• construcţie în manta - miezul magnetic înconjoară


bobinele
11
- cale de flux independentă
pentru fiecare fază
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Aplicaţii ale transformatoarelor

• Transformatoare de distribuţie – putere între 3 şi 500 kVA

• Transformatoare de reţea – diferă de cele de distribuţie prin cerinţele mai


stricte impuse (ventilaţie, cuvă pentru răcire, caracteristica la scc)

• Transformatoare industriale – pentru procese speciale; tensiune redusă şi


curenţi de valori mari

• Transformatoare redresor – oferă la ieşire tensiune continuă

• Transformatoare de putere – puteri mai mari de 500 kVA, în general în primele


nivele ale sistemul de transmisie a energiei electrice

12

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Defecte ale uleiului de transformator

Deteriorarea proprietăţilor uleiului are efecte negative


asupra duratei de viaţă a echipamentelor

• Oxigen în ulei – absorbit din atmosferă sau din apă; oxidarea uleiului sau
elementelor transformatorului, formare de acizi sau depuneri
• Umezeală în ulei – dizolvată în ulei sau la baza cuvei; proprietăţile dielectrice ale
uleiului scad
• Deteriorarea uleiului – depunerile blochează schimbul de căldură, circulaţia
uleiului, ducând la creşterea temperaturii
• Absorbţia umezelii în izolaţie – o parte din umezeala din ulei e absorbită în
izolaţie
• Azot în ulei – în cazul transformatoarelor cu atmosferă de azot

13

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Tehnicile de mentenanță preventivă se aplică transformatoarelor care


nu se află într-o stare avansată de degradare

Mentenanţa preventivă implică:

- inspecţii de rutină

- reglări ale funcţionării

- testări

- reparaţii minore

- instrucţiuni speciale de utilizare

14

Transformer testing
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Mentenanța transformatoarelor

Instalarea, testele de acceptare şi mentenanţa

Buna funcţionare a transformatoarelor depinde de instalarea, transportarea şi


mentenanţa corespunzătoare, alături de proiectare şi realizare

Strategii de mentenanţă:

• mentenanţă reactivă – intervenţii doar în caz de defect

• mentenanţă preventivă – intervenţii la intervale regulate de timp

• mentenanţă protectivă – implică mentenanţă preventivă, predictivă şi corectivă

15

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Mentenanţa protectivă

• prevenirea deteriorării lichidului de răcire și a izolației

• mentenanța începe din faza de proiectare – incinte etanșe

• utilizarea transformatorului în plaja nominală de valori pentru a evita încălzirea


excesivă

- controlul temperaturii de funcționare

- inspecții ale elementelor auxiliare ale transformatorului

5 reguli - testarea și întreținerea izolațiilor

- întreținerea echipamentelor de conectare

- întreținerea carcasei transformatorului


16

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Instalarea

• se evită montarea în zone cu umiditate ridicată sau lângă surse de umiditate

• locul de montare trebuie să asigure ventilaţie corespunzătoare

• se păstrează distanţă faţă de pereţi sau alte transformatoare

• protecţie împotriva obiectelor străine sau animalelor mici

• la montarea la altitudini mai mari de 1000 m datele de catalog se reduc

• respectarea nivelului de zgomot

17

Instalarea unui transf.


2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Inspecţia

• înainte de montare se face o inspecţie vizuală

• se caută componente defecte sau lovite, conexiune desfăcute, elemente


ceramice distruse, materiale străine, apă sau umiditate

• se elimină elementele de fixare pentru transport

• înainte de alimentare se verifică elementele auxiliare (ventilatoare, motoare,


relee termice)

• se verifică elementele de prindere

• se realizează legătura la pământ

18

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Teste de acceptare

• Rezistenţa izolaţiei – valoare de comparare pentru teste ulterioare

• Indicele de polarizare – se raportează 2 măsurători ale rezistenţei izolaţiei

• Test în c.a. “HI-pot” – testarea izolaţiei la tensiune superioară celei nominale

• Raportul numărului de spire – se determină numărul de spire în primar raportat


la cel din secundar

• Factorul de putere al izolaţiei – determină gradul de umiditate al izolaţiei prin


măsurarea pierderilor

19

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Mentenanţa

• În funcţie de locaţie testele se realizează anual, bianual sau trimestrial

• După primele teste se alege intervalul de mentenanţă

• Se verifică depuneri de praf, conexiuni slăbite, contactoare, etc.

• Se caută urme de supraîncălzire, rugină sau corodare

•Se elimină depunerile de praf pentru a permite circulaţia aerului

• Se repetă periodic testele de acceptare

20

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Metode de uscare

Se utilizează 3 metode de uscare

• Uscare externă – cu aer cald, în cuptoare sau cu lămpi cu incandescenţă

• Uscare internă – una dintre înfășurări e în scc, restul se alimentează la In

• Uscare internă și externă – metodă combinată, mai rapidă

În timpul uscării se monitorizează nivelul umidității în transformatoare pentru


determinarea momentului de oprire a uscării

21

Producerea transf.
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare uscate – Depozitarea

• depozitarea se face în încăperi uscate și ventilate

• orificiile de ventilare ale transformatorului sunt acoperite pentru a preveni


accesul prafului sau altor obiecte

• condensul și absorbția umidității se poate prevenii prin plasarea de surse de


căldură în puncte cheie în jurul transformatorului

22

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Instalarea

În general se montează în afara clădirilor, cu un bazin de captare a lichidului de


răcire în caz de defect

Trebuie asigurată ventilarea corespunzătoare prin amplasarea la distanțe de minim


1 m între unități

Se realizează conectarea la
pământare și instalația de
paratrăsnet

23

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Inspecția

Similar inspecţiei transformatoarelor uscate

Dacă lichidul de răcire a fost instalat din fabrică se verifică eventuale fisuri ale
cuvei, scurgeri, nivelul de lichid

În cazul transformatoarelor cu gaz inert se verifică presiunea acestuia

Dacă e necesară inspecția cuvei se verifică nivelul de oxigen și se iau măsuri de


protecție împotriva descărcărilor electrostatice

Uscarea transformatorului înainte de introducerea uleiului

24

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Teste de acceptare

Se realizează testele prezentate în cazul transformatoarelor uscate

Testarea dielectricului – se prelevează o mostră de lichid, se verifică rezistența


dielectrică, aciditatea, umiditatea, tensiunile, culoarea și factorul de putere

Analiza răspunsului în frecvență – în cazul transformatoarelor mari pentru a


determina proprietățile fizice ale componentelor

25

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Mentenanța

Se realizează o serie de teste și intervenții la intervale specifice de timp

- inspecții și reparații de rutină; - conectarea la pământare;


- monitorizarea curentului; - paratrăsnetul;
- monitorizarea tensiunii; - valve de suprapresiune;
- monitorizarea nivelului de lichid; - dispozitive de deshidratare;
- temperatura (lichidului, ambientală, - echipamente auxiliare;
apei sau uleiului);
- inspecții externe;
- elementele de protecție;
- starea lichidul de răcire;
- alarme;

26

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Metode de uscare

Umezeala din lichidul de răcire este absorbită de izolație

Raportul umezeală în lichid / izolație variază puternic cu temperatura

Uscare prin încălzire – în general în cuptoare, cu monitorizarea nivelului de


umiditate
Uscare prin încălzire și vacuum – se testează în prealabil rezistența mecanică a
cuvei și bobinelor la aplicarea vacuumului

27

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Depozitare

Similar transformatoarelor uscate

Pentru transformatoarele care utilizează Askarel stocarea se face în încăperi


speciale, pentru a se evita contaminarea mediului cu substanțe nocive

28

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Mentenanța transformatoarelor

Transformatoare cu lichid – Defecte posibile

- supratemperaturi; - decolorarea lichidului;


- străpungerea izolației; - defectarea indicatorului de presiune;
- tensiune secundară greșită; - scurgeri de lichid;
- arc electric intern; - condens;
- defecte ale miezului; - scăpări de gaz;
- curent mare de mers în gol; - defecțiuni ale echipamentului de
comutare;
- rezistență scăzută a dielectricului;
- oxidare uleiului;

1.04
29

Apă în transf.
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Testarea transformatoarelor

Teste de curent continuu sau curent alternativ

- testarea rezistenței izolației; - testarea rezistenței dielectrice a


lichidului;
- testarea la supratensiuni;
- analiza gazului dizolvat;
- factorul de putere al izolației;
- testarea de polarizare;
- raportul numărului de spire;
- testarea conectării la pământare;
- testarea polarității;
- analiza răspunsului în frecvență;
- testarea curentului de mers în gol;
- rezistența bobinajului la alimentare in
cc

30

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Testarea transformatoarelor

Testarea rezistenței izolației

Determină dacă există căi de rezistență scăzută către pământare sau între
faze datorită deteriorării izolației

1. Carcasa și miezul sunt conectate la pământare


2. Se deconectează toate celelalte conexiuni
3. Se conectează împreună bornele de ÎT și JT, respectiv
4. Se recomandă un megaohmetru de minim 20.000 MΩ
5. Se realizează măsurătorile între faze și pământare
6. Măsurătorile se fac pe un interval de 1 min

31

2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56


Testarea transformatoarelor

Analiza răspunsului în frecvență

Test nedistructiv care permite determinarea deformării sau deplasării


bobinelor sau miezului transformatorului

Se realizează măsurători în intervalul 20 Hz – 2 MHz

- deplasări ale miezului magnetic;


- deformări sau deplasări ale bobinelor;
- conectări greșite la pământare;
- distrugeri parțiale ale bobinelor;
- deformări datorate forțelor electromagnetice;
- distrugeri ale elementelor de fixare;
- bobine în scurtcircuit sau în gol

32

F.R.A.
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56
Monitorizarea transformatoarelor

Fiind elemente vitale în alimentarea cu energie electrică monitorizarea lor


e prioritară
• Transformatoare critice – în caz de defect ar avea un impact major asupra
stabilității rețelei
• Transformatoare importante – efect negativ important asupra funcționării
diverșilor consumatori majori
• Transformatoare de importanță minoră – impact mic asupra productivității, pot fi
înlocuite rapid
Majoritatea transformatoarelor aflate în uz sunt spre finalul duratei de
viață (40 de ani), în condițiile creșterii continue a sarcinii conectate

33

Recapitulare
2016-2017 Mentenanța sistemelor industriale - Curs 8 08:56