Sunteți pe pagina 1din 339

Orlando

Manual de utilizare
Conţinut Introducere ..................................... 2
Pe scurt .......................................... 6
Cheile, portierele şi geamurile ..... 20
Scaunele, sistemele de
siguranţă ...................................... 34
Depozitarea ................................. 61
Instrumentele şi comenzile .......... 67
Sistem de iluminare ................... 103
Sistemul Infotainment ................ 111
Control climatizare ..................... 218
Conducerea şi utilizarea
autovehiculului ........................... 229
Îngrijirea autovehiculului ............ 260
Reparaţia şi întreţinerea ............ 309
Date tehnice ............................... 320
Informaţii pentru client ............... 328
Index alfabetic ............................ 330
2 Introducere

Introducere
Introducere 3

Introducere Toţi reparatorii autorizaţi Chevrolet ■ Cuprinsul de la începutul


oferă servicii de înaltă calitate la un manualului şi din cadrul fiecărui
Autovehiculul dumneavoastră a fost preţ rezonabil. Tehnicienii capitol vă indică modul de
creat ca o combinaţie de tehnologii experimentaţi instruiţi de Chevrolet structurare a informaţiilor.
avansate, siguranţă, grijă faţă de lucrează conform instrucţiunilor
mediu şi economicitate. ■ Indexul vă permite să căutaţi
specifice Chevrolet. informaţii specifice.
Acest Manual de utilizare vă asigură Pachetul de documentaţie destinat
toate informaţiile necesare pentru a ■ Manualul de utilizare se referă la
clientului va fi păstrat permanent la autovehiculele cu volan pe partea
vă permite să conduceţi autovehiculul îndemână, în autovehicul.
în siguranţă şi eficient. stângă. Utilizarea autovehiculelor
cu volan pe partea dreaptă este
Asiguraţi-vă că pasagerii sunt Utilizarea prezentului similară.
conştienţi de posibilele riscuri de
accidentare şi rănire care pot rezulta
manual ■ Manualul de utilizare foloseşte
din utilizarea necorespunzătoare a ■ Prezentul manual descrie toate destinaţia din fabrică a motoarelor.
autovehiculului. dotările opţionale şi funcţiile Denumirile comerciale aferente se
disponibile pentru acest model. regăsesc în capitolul „Date
Respectaţi întotdeauna cu stricteţe tehnice”.
legile şi reglementările în vigoare în Anumite descrieri, inclusiv cele
ţările în care călătoriţi. Aceste legi pot referitoare la afişaj şi funcţiile de ■ Indicaţiile legate de direcţie din
conţine informaţii diferite de cele meniu, ar putea să nu fie valabile descrieri, de exemplu la dreapta
prezentate în acest Manual de pentru autovehiculul sau la stânga, în faţă sau în spate,
utilizare. dumneavoastră datorită existenţei sunt în raport de sensul de
variantelor de model, specificaţiilor deplasare.
În cazul în care prezentul Manual de valabile la nivel de ţară,
utilizare vă indică să vă adresaţi unui ■ Este posibil ca afişajul să nu fie
echipamentelor speciale şi compatibil cu limba utilizată.
atelier service, vă recomandăm să accesoriilor.
apelaţi la Reparatorul autorizat ■ Mesajele de pe afişaj şi etichetele
Chevrolet. ■ Secţiunea „Scurtă prezentare” vă interioare sunt scrise cu caractere
oferă o primă prezentare generală. aldine.
4 Introducere

Pericole, avertizări şi autovehiculului. Nerespectarea


atenţionări acestor informaţii poate duce la
avarierea autovehiculului.
9 Pericol
Simboluri
Textul marcat 9 Pericol oferă Referinţele la pagini sunt marcate cu
informaţii referitoare la riscuri 3. 3 înseamnă „consultaţi pagina”.
mortale. Nerespectarea acestor
informaţii poate pune în pericol Vă dorim să petreceţi multe ore
viaţa. plăcute la volanul autoturismului
dumneavoastră
Chevrolet
9 Avertisment
Textul marcat 9 Avertisment oferă
informaţii referitoare la riscuri de
accidentare sau rănire.
Nerespectarea acestor informaţii
poate duce la răniri.

Atenţie
Textul marcat Atenţie oferă
informaţii referitoare la
posibilitatea avarierii
Introducere 5
6 Pe scurt

Pe scurt Deblocarea Reglarea scaunelor


autovehiculului Poziţionarea scaunului
Telecomanda radio
Informaţii preliminare
referitoare la conducere

Trageţi maneta de deblocare, glisaţi


Apăsaţi butonul c pentru deblocarea scaunul, eliberaţi maneta.
uşilor şi a portbagajului. Deschideţi Reglarea scaunului 3 37,
portierele trăgând de mânere iar Poziţionarea scaunului 3 36.
pentru a deschide hayonul apăsaţi
butonul de sub bandoul de protecţie
al acestuia.
Telecomanda 3 20, Sistemul de
închidere centralizată 3 22,
Portbagajul 3 24.
Pe scurt 7

Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor Reglarea tetierelor

Trageţi maneta, reglaţi înclinarea şi Acţionarea repetată a manetei Pentru reglare pe înălţime, trageţi
eliberaţi maneta. Scaunul trebuie să în sus = ridicare tetiera în sus. Apăsaţi opritorul şi
se fixeze cu sunet specific. Nu vă în jos = coborâre tetiera pentru a o coborî.
sprijiniţi de spătar în timp ce îl reglaţi.
Reglarea scaunului 3 37, Scaunele 3 37, Poziţia scaunelor
Poziţionarea scaunului 3 36. 3 36.
8 Pe scurt

Centura de siguranţă Reglarea oglinzilor


retrovizoare
Oglinda retrovizoare interioară

Trageţi tetiera către înainte; se


fixează în mai multe poziţii.
Pentru a reveni automat în poziţia Trageţi centura de siguranţă din
către în spate, trageţi tetiera cât mai retractor şi fixaţi-o în cataramă.
mult în faţă. Centura de siguranţă trebuie să nu fie
Tetierele pentru rândul al doilea şi al răsucită şi să fie aşezată ferm pe Rotiţi pârghia din partea inferioară
treilea de scaune 3 34. lângă corp. Spătarul nu trebuie să fie pentru a reduce efectul de orbire.
înclinat excesiv spre înapoi Oglinda retrovizoare interioară
(maximum aprox. 25 °). 3 30, Oglinda retrovizoare cu efect
Pentru a elibera centura, apăsaţi automat anti-orbire 3 30.
butonul roşu de pe cataramă.
Centurile de siguranţă 3 44,
Sistemul airbag 3 48, Poziţia
scaunelor 3 36.
Pe scurt 9

Oglinzile retrovizoare exterioare Reglarea volanului

Selectaţi oglinda retrovizoare Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,


exterioară şi reglaţi-o. apoi fixaţi în poziţie maneta şi
Reglarea electrică 3 28, Oglinzile asiguraţi-vă că s-a blocat complet. Nu
retrovizoare exterioare asferice reglaţi volanul decât dacă
3 28, Rabatarea oglinzilor autovehiculul este staţionar şi
retrovizoare exterioare 3 28, sistemul de blocare a volanului este
Oglinzile retrovizoare exterioare dezactivat.
încălzite 3 29. Sistemul airbag 3 48, Poziţia de
contact 3 230.
10 Pe scurt

Prezentare generală a panoului de bord


Pe scurt 11

1 Comutatorul de lumini ........ 103 8 Sistemul ştergătoarelor de 17 Lampa de control pentru


parbriz, sistemul de activarea/dezactivarea
Proiectoarele de ceaţă ....... 106 spălare a parbrizului ............. 68 airbagului ............................. 54
Lampa de ceaţă spate ....... 106 Ştergătorul de lunetă, Lampa de control pentru
Iluminarea instrumentelor spălătorul lunetei ................... 70 centura de siguranţă a
de bord ............................... 107 9 Fantele de ventilaţie pasagerului din faţă ............. 80
2 Fantele laterale de centrale .............................. 226 18 Controlul sistemului
ventilaţie .............................. 226 10 Sistemul Infotainment ........ 122 încălzire, ventilaţie şi
climatizare ........................... 218
3 Lămpile de semnalizare, 11 Ecranul info .......................... 89
semnalizarea cu farurile, 19 Luminile de avarie .............. 105
12 LED pentru starea
faza scurtă şi faza lungă .... 106 sistemului de alarmă anti- 20 Transmisia manuală ........... 239
Luminile de însoţire ............ 109 furt ........................................ 25 Maneta selectorului de
13 Butonul pentru viteze, transmisie
Funcţionarea centrului de
compartimentul de automată ............................ 236
informaţii pentru şofer ........... 86
depozitare ............................ 61 21 Sistemul de închidere
4 Instrumentele de bord .......... 74
14 Sistemul de control centralizată ............................ 22
5 Claxonul ............................... 68 antipatinare ........................ 242 22 Pedala de acceleraţie ........ 230
Airbagul şoferului ................. 52 Control electronic al 23 Contactul cu sistem de
6 Centru de informaţii pentru stabilităţii ............................ 242 blocare a volanului ............. 230
şofer ...................................... 86 24 Pedala de frână ................. 240
7 Telecomandă pentru Butonul ECO pentru 25 Pedala de ambreiaj ............ 229
sistemul infotainment ........... 67 sistemul de oprire-pornire ... 231
26 Reglarea volanului ............... 67
15 Airbagul pentru pasagerul
faţă ....................................... 52 27 Sistemul de control al
vitezei de croazieră ............. 244
16 Torpedoul ............................. 62
12 Pe scurt

28 Maneta de deblocare a Luminile exterioare Comutatorul de lumini cu funcţia


capotei ............................... 261 de control automat al luminilor
29 Compartimentul Comutatorul de lumini
depozitare, cutia cu
siguranţe ............................ 282
30 Sistemele de asistenţă la
parcare ................................ 245

Rotiţi:
Rotiţi: Auto = Controlul automat al luminilor:
7 = Farurile sunt stinse. Farurile şi poziţiile sunt
8 = Luminile de poziţie aprinse şi stinse automat, în
9 = Farurile funcţie de condiţiile exterioare
de iluminare.
m = Activarea sau dezactivarea
controlului automat al
luminilor, comutatorul revine
la AUTO.
8 = Luminile de poziţie
9 = Farurile
Sistemul de iluminare 3 103.
Pe scurt 13

Proiectoarele de ceaţă Semnalizarea cu farurile, faza Semnalizarea virajelor şi a


lungă şi faza scurtă schimbării benzii de rulare

Apăsaţi
> = proiectoare de ceaţă semnalizarea = trageţi maneta dreapta = maneta în sus
r = lămpile de ceaţă spate cu farurile stânga = maneta în jos
fază lungă = împingeţi maneta
fază scurtă = împingeţi sau Semnalizarea virajelor şi a schimbării
trageţi maneta benzii de rulare 3 106.

Faza lungă 3 104, Semnalizare cu


faruri 3 104, Control automat lumini
3 104.
14 Pe scurt

Luminile de avarie Claxonul Sistemele de spălare şi


ştergere
Ştergătoarele de parbriz

Acţionare prin intermediul butonului Apăsaţi j.


¨.
Luminile de avarie 3 105.
2 = rapid
1 = lent
P = ştergere temporizată sau
ştergere automată cu senzor de
ploaie
§ = dezactivat
Pentru o singură trecere atunci când
ştergătoarele de parbriz sunt oprite,
apăsaţi maneta în jos.
Pe scurt 15

Ştergătoarele de parbriz 3 68, Sistemul de spălare a Sistemul de spălare şi ştergere


Înlocuirea ştergătoarelor 3 272. parbrizului a lunetei

Trageţi maneta. Apăsaţi butonul basculant pentru


Sistemul de spălare a parbrizului activarea ştergătorului de lunetă:
3 68, Lichidul de spălare 3 269. poziţie supe‐ = funcţionare
rioară continuă
poziţie infe‐ = funcţionare
rioară intermitentă
poziţie centrală = dezactivat
Ştergătorul/spălătorul de lunetă
3 70.
16 Pe scurt

Control climatizare Dezaburirea şi degivrarea


geamurilor
Luneta încălzită, oglinzile
retrovizoare exterioare încălzite

Împingeţi maneta.
Lichidul de spălare este pulverizat pe
lunetă şi ştergătorul parcurge câteva Apăsaţi butonul V.
curse.
Setaţi selectorul de temperatură în
Încălzirea este activată prin apăsarea poziţia cald la maximum.
butonului Ü.
Răcirea n activată.
Luneta încălzită 3 32.
Luneta încălzită Ü activată.
Controlul sistemului de climatizare
3 218.
Pe scurt 17

Transmisia Transmisia automată Maneta selectorului de viteze poate fi


scoasă din poziţia P numai când
Transmisia manuală contactul este cuplat şi se apasă
pedala de frână. Pentru a cupla P sau
R, apăsaţi butonul de comandă.
Transmisia automată 3 236.

P = poziţia de parcare
R = treapta marşarier
Marşarierul: cu autovehiculul oprit, N = poziţia neutră
apăsaţi pedala de ambreiaj, apoi D = poziţia de conducere
trageţi inelul de pe maneta
selectorului şi cuplaţi treapta. Modul manual: aduceţi maneta
selectorului de viteze în poziţia D spre
Dacă treapta respectivă nu este stânga.
cuplată, aduceţi schimbătorul de
viteze în punctul neutru, eliberaţi şi < = treaptă superioară de viteze
apăsaţi din nou pedala de ambreiaj; ] = treaptă inferioară de viteze
selectaţi din nou treapta de viteză.
Transmisia manuală 3 239.
18 Pe scurt

Demararea Pornirea motorului ■ Motorul diesel: răsuciţi cheia la


poziţia 2 pentru preîncălzire până
Verificaţi înainte de a demara când indicatorul de control ! se
■ Starea anvelopelor şi presiunea în stinge.
anvelope 3 285, 3 327. ■ Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi-
■ Nivelul uleiului de motor şi nivelurile o atunci când motorul porneşte.
lichidelor 3 266. Înainte de a reporni sau a opri
■ Dacă toate geamurile, oglinzile, motorul, readuceţi cheia de contact în
lămpile exterioare şi plăcuţele de poziţia 0.
înmatriculare sunt curate şi în stare
de funcţionare.
■ Poziţionarea corectă a scaunelor,
centurilor de siguranţă şi oglinzilor
retrovizoare 3 36, 3 46, 3 28. ■ Rotiţi cheia în poziţia 1.
■ Verificaţi funcţionarea frânelor la ■ Mişcaţi puţin volanul pentru a-l
viteză redusă, în special dacă debloca.
acestea sunt ude.
■ Transmisia manuală: apăsaţi
pedala de ambreiaj.
■ Transmisia automată: apăsaţi
pedala de frână şi aduceţi maneta
selectorului în poziţia P sau N.
■ Nu acceleraţi.
Pe scurt 19

Sistemul de oprire-pornire Parcare selectorului de viteze în poziţia P


înainte de a decupla contactul.
■ Trageţi întotdeauna frâna de mână Poziţionaţi roţile din faţă spre
fără a apăsa butonul de eliberare. bordură.
Dacă parcaţi pe un drum înclinat,
acţionaţi la maximum frâna de ■ Închideţi geamurile şi trapa.
mână. Pentru a reduce forţa de ■ Blocaţi autovehiculul cu butonul e
acţionare, apăsaţi simultan şi de pe telecomandă.
pedala de frână. ■ Activaţi sistemul de alarmă antifurt
■ Opriţi motorul şi decuplaţi 3 25.
contactul. Rotiţi cheia de contact în ■ Nu parcaţi autovehiculul pe
poziţia 0, scoateţi-o şi rotiţi volanul suprafeţe uşor inflamabile.
până când se deblochează. Temperatura ridicată a sistemului
Pentru autovehiculele cu de evacuare poate cauza
Dacă autovehiculul rulează cu o transmisie automată, deplasaţi aprinderea suprafeţei pe care este
viteză scăzută sau este staţionar şi maneta selectorului în poziţia P şi parcat autoturismul.
anumite condiţii sunt împlinite, scoateţi cheia. ■ Ventilatorul de răcire a motorului
activaţi funcţia oprire automată după ■ Dacă autovehiculul se află pe o poate rămâne în funcţiune şi după
cum urmează: suprafaţă plană sau pe un drum în oprirea motorului 3 261.
■ Apăsaţi pedala de ambreiaj rampă, cuplaţi treapta 1 de viteze ■ După funcţionarea la turaţii ridicate
■ treceţi maneta în poziţia neutră sau aduceţi maneta selectorului de sau cu sarcini mari, menţineţi
viteze în poziţia P înainte de a motorul diesel la turaţii reduse sau
■ eliberaţi pedala de ambreiaj decupla contactul. Pe un drum în la ralanti timp de aproximativ 1
Oprirea automată este indicat de acul rampă, poziţionaţi roţile din faţă în -2 minute înaintea decuplării
în poziţia AUTOSTOP din turometru. sens opus faţă de bordură. contactului pentru a proteja
Pentru a reporni motorul, apăsaţi Dacă autovehiculul se află pe un turbocompresorul.
pedala de ambreiaj din nou. drum în pantă, cuplaţi treapta de Cheile, încuietorile 3 20.
Sistemul de oprire-pornire 3 231. marşarier sau aduceţi maneta
20 Cheile, portierele şi geamurile

Cheile, portierele şi Cheile, încuietorile Telecomanda radio


geamurile Cheile
Duplicatele de chei
Cheile, încuietorile ....................... 20 Codul cheii este specificat pe eticheta
Portierele ..................................... 24 detaşabilă.
Securitatea autovehiculului .......... 25 Codul cheii trebuie precizat atunci
când se comandă chei de rezervă,
Oglinzile retrovizoare exterioare . . 28 acesta făcând parte din sistemul de
Oglinzile interioare ....................... 30 imobilizare.
Geamurile .................................... 31 Încuietorile 3 305.
Acoperişul .................................... 33
Aceasta este utilizată pentru a activa:
■ Sistemul de închidere centralizată
■ Sistemul de alarmă antifurt
Telecomanda radio are o rază de
acţiune de aproximativ 25 metri.
Această arie de acoperire poate fi
afectată de factori externi.
Luminile de avarie confirmă
acţionarea telecomenzii.
Vă rugăm să utilizaţi telecomanda cu
Apăsaţi butonul pentru a extinde lama grijă, protejaţi-o de umezeală şi
cheii. Pentru a plia cheia, apăsaţi mai temperaturi ridicate şi evitaţi folosirea
întâi butonul. inutilă a acesteia.
Cheile, portierele şi geamurile 21

Defecţiuni Înlocuirea bateriei telecomenzii Extindeţi cheia şi deschideţi unitatea.


În cazul în care sistemul de închidere radio Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032),
centralizată nu poate fi activat prin Înlocuiţi bateria imediat ce aria de respectând poziţia de instalare.
intermediul telecomenzii radio, acoperire a telecomenzii se reduce. Închideţi unitatea şi sincronizaţi
cauzele pot ţine de: telecomanda.
■ Aria de acoperire insuficientă,
■ Bateria descărcată, Setările memorate
■ Acţionarea frecventă, repetată, a De câte ori este scoasă cheia din
telecomenzii în afara ariei de contact, sunt memorate automat de
acoperire, ce va necesita către cheie următoarele setări:
resincronizarea, Bateriile nu vor fi eliminate odată cu ■ Control electronic al climatizării
■ Suprasolicitarea sistemului de gunoiul menajer. Acestea vor fi ■ Sistem de iluminare
închidere centralizată prin utilizare eliminate prin intermediul unui centru ■ Sistemul Infotainment
la intervale foarte scurte, ce duce la adecvat de reciclare.
întreruperea pentru scurt timp a ■ Încuietorile electrice ale portierelor
alimentării cu energie electrică, Setările salvate sunt utilizate în mod
■ Interferenţe cu unde radio de automat la următoarea introducere în
putere mai mare, provenite de la contact a cheii memorizate şi la
alte surse. rotirea acesteia în poziţia 1.
Deblocarea accesului în autovehicul Personalizarea autovehiculului
3 22. 3 95.

Setări de bază
Unele setări pot fi modificate în
meniul Settings (Setări) de pe
ecranul info. Personalizarea
autovehiculului 3 95.
22 Cheile, portierele şi geamurile

Sistemul de închidere Deblocarea Setările pot fi modificate în meniul


Settings (Setări) de pe ecranul info.
centralizată Telecomanda radio Personalizarea autovehiculului
Deblochează şi blochează portierele, 3 95.
portbagajul şi clapeta rezervorului de Setările pot fi stocate de cheia
combustibil. folosită, setări memorate 3 21.
Portiera se deblochează şi se
deschide dacă este acţionat mânerul Blocarea
interior al acesteia.
Telecomanda radio
Notă Închideţi portierele, portbagajul şi
În cazul unui accident de o anumită clapeta rezervorului de combustibil.
gravitate, accesul în autovehicul
este deblocat automat.

Apăsaţi butonul c.
Sunt posibile două reglări:
■ Pentru a debloca doar portiera
şoferului, apăsaţi o dată butonul c,
iar pentru a debloca toate
portierele, portbagajul şi clapeta
rezervorului de combustibil apăsaţi
de două ori butonul c.
■ Pentru a debloca toate portierele, Apăsaţi butonul e.
portbagajul şi clapeta rezervorului
de combustibil, apăsaţi o dată
butonul c.
Cheile, portierele şi geamurile 23

În cazul în care portiera şoferului nu Avarie în sistemul cu Blocarea


este închisă în mod corespunzător, telecomandă Cuplaţi contactul şi apăsaţi butonul
sistemul de închidere centralizată nu de închidere centralizată e pentru a
va funcţiona. Deblocarea bloca toate portierele, portbagajul şi
clapeta buşonului de alimentare. Apoi
Butoanele pentru închiderea închideţi portiera şoferului şi blocaţi-o
centralizată de la exterior folosind cheia.
Blochează sau deblochează toate
portierele, portbagajul şi clapeta Defecţiune la sistemul de
buşonului de alimentare. închidere centralizată
Deblocarea
Deblocaţi manual portiera şoferului
răsucind cheia în încuietoare.
Celelalte portiere se pot deschide
acţionând de două ori maneta de la
interior. Nu se poate deschide clapeta
Deblocaţi manual portiera şoferului rezervorului de combustibil. Pentru a
răsucind cheia în încuietoare. Cuplaţi dezactiva sistemul de blocare antifurt,
contactul şi apăsaţi butonul de cuplaţi contactul 3 25.
închidere centralizată c pentru a
debloca toate portierele, portbagajul Blocarea
şi clapeta rezervorului de combustibil. Apăsaţi ştifturile de blocare ale tuturor
Apăsaţi butonul e pentru blocare. Pentru a dezactiva sistemul de portierelor, cu excepţia portierei
blocare antifurt, cuplaţi contactul. şoferului. Apoi închideţi portiera
Apăsaţi butonul c pentru deblocare. şoferului şi blocaţi-o de la exterior
Când cheia este în contact, blocarea folosind cheia. Clapeta rezervorului
este posibilă numai dacă toate de combustibil nu poate fi blocată.
portierele sunt închise.
24 Cheile, portierele şi geamurile

Încuietorile de siguranţă poziţia LOCK (blocat). Dacă Portierele


pentru copii procedaţi astfel, puteţi deteriora
mânerul interior al uşii. Portbagajul
Folosind o cheie sau o şurubelniţă Deschiderea
corespunzătoare, răsuciţi încuietorile
de siguranţă pentru copii din
portierele-spate în poziţie orizontală.
Portierele nu se poate deschide din
interior. Pentru dezactivare, răsuciţi
încuietoarele de siguranţă pentru
copii în poziţie verticală.

9 Avertisment
Utilizaţi încuietorile de siguranţă Apăsaţi butonul de sub bandoul de
pentru copii atunci când pe locurile protecţie al hayonului.
din spate se află copii.
9 Pericol
Atenţie
Nu conduceţi cu hayonul deschis
sau întredeschis, de exemplu
Nu trageţi de mânerul interior al
atunci când transportaţi obiecte
portierei când sistemul de blocare
voluminoase, deoarece gazele de
pentru siguranţa copiilor este în
eşapament toxice pot pătrunde în
Cheile, portierele şi geamurile 25

habitaclu, acestea neputând fi Securitatea Activarea


văzute sau mirosite. Aceste gaze
pot provoca pierderea cunoştinţei
autovehiculului
şi chiar decesul.
Sistemul de blocare
antifurt
Atenţie
9 Avertisment
Înainte de deschiderea hayonului,
verificaţi obstacolele de deasupra Nu folosiţi sistemul dacă în
capului, cum ar fi uşa garajului, autovehicul se află persoane!
pentru a evita deteriorarea Portierele nu pot fi deblocate din
hayonului. Verificaţi întotdeauna interior.
zonele mobile de deasupra sau
din spatele hayonului. Sistemul blochează încuietorile Apăsaţi e de pe telecomanda radio de
tuturor portierelor. Toate portierele două ori în decurs de 15 secunde.
Notă trebuie să fie închise, altfel sistemul
Instalarea anumitor accesorii grele nu poate fi activat.
pe hayon poate afecta funcţia Sistemul de alarmă antifurt
acestuia de a rămâne deschis. Dacă contactul a fost cuplat, portiera Sistemul de alarmă antifurt
şoferului trebuie deschisă şi închisă o monitorizează:
Închidere dată, pentru ca autovehiculul să fie
Nu apăsaţi butonul de sub bandoul de asigurat. ■ Portierele, hayonul, capota
protecţie în timp ce închideţi hayonul, Deblocarea autovehiculului ■ Habitaclul, inclusiv compartimentul
pentru a nu-l debloca din nou. dezactivează sistemul mecanic de de depozitare aferent
blocare antifurt. Acest lucru nu este ■ Înclinarea autovehiculului, de
posibil prin intermediul butonului de exemplu în cazul ridicării acestuia
închidere centralizată. ■ Contactul
26 Cheile, portierele şi geamurile

Activare Activarea fără monitorizarea 1. Închideţi hayonul, capota,


habitaclului şi înclinării geamurile şi trapa.
autovehiculului 2. Apăsaţi butonul o. se aprinde
LED-ul din butonul o.
3. Închideţi portierele.
4. Activaţi sistemul de alarmă
antifurt.

LED-ul de stare

■ Auto-activare la 30 secunde de la
blocarea autovehiculului
(iniţializarea sistemului) sau Dezactivaţi monitorizarea habitaclului
■ Telecomanda radio: direct, şi a înclinării autovehiculului atunci
apăsând din nou e după blocare când lăsaţi animale în autovehicul,
Notă datorită volumului ridicat de semnale
Modificările aduse interiorului, cum ultrasonice sau riscului de declanşare
ar fi utilizarea huselor pentru a alarmei din cauza mişcărilor.
scaune, trapa sau geamurile Dezactivaţi, de asemenea, LED-ul de stare este integrat în
deschise, pot afecta funcţionarea monitorizarea atunci când senzorul din partea de sus a panoului
sistemului de monitorizare a autovehiculul este transportat cu de bord.
habitaclului. feribotul sau cu trenul.
Cheile, portierele şi geamurile 27

Starea în primele 30 secunde de la Dezactivarea Sistemul antidemaraj


activarea sistemului de alarmă
antifurt: Sistemul este integrat în contact şi
verifică dacă autovehiculul poate
Ledul se = testare, demara cu cheia folosită. Odată ce
aprinde temporizare este recunoscut emiţătorul din cheie,
armare. autovehiculul poate fi pornit.
Ledul clipeşte = portiere, hayon
rapid sau capotă închisă Sistemul antidemaraj se auto-
incomplet, sau activează automat după ce cheia a
avarie de sistem. fost scoasă din contact.
Dacă lampa de control d clipeşte sau
Starea după armarea sistemului: se aprinde când contactul este cuplat,
Ledul clipeşte = sistemul este armat. indică o defecţiune la sistemul
lent antidemaraj; motorul nu poate fi
Deblocarea autovehiculului folosind pornit. Decuplaţi contactul şi reluaţi
Apelaţi la un atelier service pentru butonul c sau acţionând mânerul procedura de pornire.
asistenţă, în caz de defecţiuni. portierei dezactivează sistemul de Dacă lampa de control continuă să
alarmă anti-furt. clipească sau rămâne aprinsă,
încercaţi să porniţi motorul folosind
Alarma cheia de rezervă şi apelaţi la un
Alarma poate fi dezactivată prin atelier service.
apăsarea oricărui buton de pe
telecomanda radio sau prin cuplarea Notă
contactului. Sistemul antidemaraj nu blochează
portierele. De aceea, după părăsirea
Sistemul de alarmă antifurt poate fi
autovehiculului, trebuie să blocaţi
dezactivat numai prin apăsarea
butonului c sau prin cuplarea
contactului.
28 Cheile, portierele şi geamurile

accesul în acesta şi să activaţi


sistemul de alarmă antifurt 3 22,
Oglinzile retrovizoare Apoi rotiţi butonul pentru reglarea
oglinzii.
3 25. exterioare În poziţia 0 nu este selectată nicio
Lampa de control d 3 27. oglindă.
Oglinzile convexe
Oglinda retrovizoare exterioară
convexă reduce unghiul mort. Forma Oglinzile rabatabile
oglinzii face ca obiectele să pară mai
mici, ceea ce afectează capacitatea
de estimare a distanţelor.

Reglarea electrică

Pentru siguranţa pietonilor, oglinzile


retrovizoare exterioare îşi vor
schimba brusc poziţia în raport cu cea
normală, dacă sunt lovite cu
suficientă forţă. Readuceţi oglinzile în
poziţie apăsând uşor pe carcasa
Selectaţi oglinda exterioară relevantă acestora.
răsucind butonul spre stânga (L) sau
spre dreapta (R).
Cheile, portierele şi geamurile 29

Rabatarea electrică Sistemul de încălzire funcţionează


9 Avertisment când motorul este pornit şi se
dezactivează în mod automat după
Păstraţi întotdeauna oglinzile câteva minute.
corect reglate şi utilizaţi-le în
timpul conducerii pentru a avea
vizibilitate adecvată asupra
obiectelor şi a celorlalte vehicule
din trafic. Nu conduceţi dacă
vreuna dintre oglinzile
retrovizoare exterioare este pliată.

Oglinzile încălzite
Rotiţi butonul până la 7, apoi apăsaţi-
l. Ambele oglinzi retrovizoare
exterioare se vor rabata.
Apăsaţi din nou butonul - ambele
oglinzi retrovizoare exterioare revin în
poziţia iniţială.
Dacă o oglindă retrovizoare rabatată
electric este extinsă manual,
apăsarea butonului va extinde
electric doar cealaltă oglindă.

Este activată prin apăsarea butonului


Ü.
30 Cheile, portierele şi geamurile

Oglinzile interioare Oglinda de supraveghere a Funcţia automată


copiilor anti-orbire
Funcţia manuală
anti-orbire

Apăsaţi pentru a deplia oglinda de Efectul de orbire datorat reflexiei


supraveghere a copiilor. luminii farurilor vehiculelor din spate
Pentru reducerea efectului de orbire, în oglinda retrovizoare pe timpul
acţionaţi pârghia din partea inferioară nopţii este redus automat.
a carcasei oglinzii retrovizoare.
Cheile, portierele şi geamurile 31

Geamurile Geamurile pot fi acţionate electric Funcţionarea


■ cu contactul cuplat, Împingând sau trăgând uşor până la
Geamurile acţionate ■ în 10 minute de la oprirea primul opritor: geamul coboară sau se
ridică atât cât este acţionat butonul.
manual motorului.
După decuplarea contactului, Împingând sau trăgând ferm până la
Geamurile laterale pot fi deschise sau al doilea opritor şi apoi eliberând:
închise cu ajutorul manivelelor de pe acţionarea geamurilor este
dezactivată la deschiderea unei uşi geamul coboară sau se ridică
portiere. automat.
din faţă.
Pentru a opri deplasarea, acţionaţi
Geamurile acţionate încă o dată butonul în aceeaşi
electric direcţie.

Sistemul de protecţie pentru


9 Avertisment
copii la geamurile din spate
Fiţi atenţi la acţionarea electrică a
geamurilor. Risc de accidentare,
în special în cazul copiilor.
Dacă pe banchetă călătoresc
copii, activaţi sistemul de
siguranţă pentru copii la geamurile
acţionate electric.
Acţionaţi butonul pentru geamul
Supravegheaţi cu atenţie respectiv apăsând pentru deschidere
geamurile în timpul închiderii lor. şi trăgând pentru închidere.
Asiguraţi-vă că în calea închiderii
geamurilor nu se află nimic.
32 Cheile, portierele şi geamurile

Apăsaţi butonul z pentru Luneta încălzită Nu zgâriaţi şi nu deterioraţi


dezactivarea geamurilor electrice ale filamentele dispozitivului de
portierei din spate, LED-ul se aprinde. degivrare atunci când curăţaţi sau
Pentru activare apăsaţi z din nou. lucraţi în apropierea lunetei.
Supraîncărcare
Dacă geamul este acţionat repetat în Parasolarele
intervale scurte de timp, funcţionarea Puteţi preveni efectul de orbire prin
acestuia este dezactivată pentru o rabatarea şi rotirea parasolarelor în
perioadă. poziţia dorită.
Dacă parasolarele sunt prevăzute cu
Iniţializarea geamurilor
oglinzi, capacele oglinzilor vor fi
acţionate electric închise în timpul deplasării.
Dacă geamurile nu se pot închide
automat (de exemplu după Este activată prin apăsarea butonului
deconectarea bateriei Ü.
autovehiculului), activaţi electronica
geamurilor după cum urmează: Sistemul de încălzire funcţionează
când motorul este pornit şi se
1. Închideţi portierele. dezactivează în mod automat după
2. Cuplaţi contactul. câteva minute.
3. Închideţi complet geamul şi
menţineţi butonul tras pentru încă Atenţie
2 secunde.
4. Repetaţi acest procedeu pentru Nu utilizaţi instrumente ascuţite
fiecare geam. sau agenţi abrazivi pentru
curăţarea lunetei autovehiculului
dumneavoastră.
Cheile, portierele şi geamurile 33

Acoperişul Parasolarul
Parasolarul se acţionează manual.
Trapa Închideţi sau deschideţi parasolarul
prin culisare. Când trapa este
9 Avertisment deschisă, parasolarul este
întotdeauna deschis.
Acţionaţi cu atenţie trapa de pe
plafon. Risc de accidentare, în Indicaţii generale
special în cazul copiilor.
Funcţia de siguranţă
Urmăriţi atent părţile mobile când Dacă trapa întâmpină rezistenţă în
le acţionaţi. Asiguraţi-vă că în timpul închiderii automate, trebuie
calea închiderii geamurilor nu se imediat oprită şi deschisă din nou.
află nimic. Deschideţi sau închideţi
Apăsaţi uşor p sau r până la Funcţia de siguranţă Override
Poate fi acţionată trapa primul opritor: trapa se deschide sau În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi
■ cu contactul cuplat, se închide atât cât este acţionat la închidere din cauza îngheţului sau
butonul. a unor situaţii similare, menţineţi
■ în 10 minute de la oprirea
motorului, Apăsaţi ferm p sau r până la al apăsat butonul r până la
doilea opritor şi apoi eliberaţi: trapa se închiderea trapei.
După decuplarea contactului,
deschide sau se închide automat cu
acţionarea trapei este dezactivată la Iniţializarea după o cădere de
funcţia de siguranţă activată. Pentru
deschiderea unei portiere din faţă. tensiune
a opri mişcarea, acţionaţi butonul
încă o dată. După o cădere de tensiune, este
posibil ca acţionarea trapei să se facă
Ridicare sau închidere într-o măsură limitată. Adresaţi-vă
Apăsaţi q sau r: trapa se ridică atelierului pentru iniţializarea
sau se închide automat. sistemului.
34 Scaunele, sistemele de siguranţă

Scaunele, sistemele Tetierele Marginea superioară a tetierei trebuie


să se afle la nivelul părţii superioare a
de siguranţă capului ocupantului. Dacă acest lucru
Poziţia nu este posibil, atunci tetierele vor fi
reglate la înălţimea maximă pentru
9 Avertisment persoanele foarte înalte, respectiv la
Tetierele ....................................... 34 înălţimea minimă pentru persoanele
Scaunele faţă ............................... 36 Conduceţi numai cu tetiera reglată foarte scunde.
Scaunele spate ............................ 39 în poziţie corespunzătoare. Acest lucru nu este posibil pentru
Centurile de siguranţă ................. 44 Absenţa sau reglarea incorectă a tetierele din rândul al treilea de
tetierelor poate cauza răniri grave scaune.
Sistemul airbag ............................ 48
la nivelul capului sau gâtului în
Scaunele pentru copii .................. 55 cazul unui impact.
Asiguraţi-vă că tetiera este corect
reglată înainte de a porni la drum.
Scaunele, sistemele de siguranţă 35

Tetierele scaunelor din faţă Reglarea în distanţă Tetierele scaunelor din rândul al
În funcţie de dotarea autovehiculului, doilea
există două tipuri diferite de tetiere
pentru scaunele din faţă: Reglarea pe înălţime
■ Reglarea în înălţime şi distanţă
■ Reglarea numai în înălţime
Reglarea pe înălţime

Trageţi tetiera către înainte; se


fixează în mai multe poziţii.
Pentru a reveni automat în poziţia
către în spate, trageţi tetiera cât mai Trageţi în sus tetiera.
mult în faţă. Apăsaţi opritorul şi tetiera pentru a o
coborî.

Trageţi în sus tetiera. Scoaterea


Apăsaţi ambele opritoare, trageţi
Apăsaţi opritorul şi tetiera pentru a o tetiera în sus şi scoateţi.
coborî.
36 Scaunele, sistemele de siguranţă

Tetierele scaunelor din rândul al Scaunele faţă ■ Aşezaţi-vă cu umerii cât mai
aproape de spătar. Reglaţi
treilea
înclinarea spătarului astfel încât să
Deplierea tetierelor
Poziţia scaunului puteţi prinde volanul cu braţele uşor
flexate. Atunci când rotiţi volanul,
9 Avertisment menţineţi contactul umerilor cu
spătarul. Nu înclinaţi prea mult
Conduceţi numai cu scaunul reglat spătarul în spate. Vă recomandăm
corespunzător. un unghi maxim de înclinare de
circa 25 °.
■ Reglaţi volanul 3 67.
■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel
încât să aveţi un câmp de
vizibilitate suficient în toate
direcţiile şi asupra tuturor
instrumentelor de bord. Se
recomandă o distanţă de cel puţin
Împingeţi tetierele înspre înapoi până o palmă între cap şi capitonajul
când se cuplează sonor. plafonului. Coapsele trebuie să fie
aşezate lejer pe perna scaunului,
9 Avertisment fără să fie presate pe aceasta.
Dacă un scaun este ocupat, ■ Aşezaţi-vă cu spatele cât mai ■ Reglaţi tetiera 3 34.
tetiera respectivă trebuie depliată. aproape de spătar. Reglaţi distanţa ■ Reglaţi pe înălţime centura de
scaunului faţă de pedale astfel siguranţă 3 46.
încât picioarele să fie uşor flexate
atunci când apăsaţi pedalele.
Glisaţi scaunul pasagerului faţă cât
mai mult posibil spre înapoi.
Scaunele, sistemele de siguranţă 37

Reglarea scaunelor Poziţionarea pe lungime a Înclinarea spătarului scaunului


scaunului
9 Pericol
Nu vă aşezaţi la o distanţă mai
mică de 25 cm de volan pentru a
permite declanşarea airbagului în
condiţii de siguranţă.

9 Avertisment
Nu reglaţi niciodată scaunele în
timpul conducerii, deoarece
acestea se pot deplasa pe Trageţi maneta, reglaţi înclinarea şi
neaşteptate. Trageţi maneta de deblocare, glisaţi eliberaţi maneta. Scaunul trebuie să
scaunul, eliberaţi maneta. se fixeze cu sunet specific.
Nu vă sprijiniţi de scaun în timp ce îl
reglaţi.
38 Scaunele, sistemele de siguranţă

Înălţimea scaunelor Rabatarea scaunelor Cotiera


Cotiera scaunului şoferului

Acţionarea repetată a manetei Coborâţi complet tetiera.


în sus = ridicare Glisaţi scaunul complet în spate.
în jos = coborâre Cotiera poate fi ridicată şi coborâtă.
Ridicaţi complet maneta de deblocare
şi rabataţi spătarul în jos, pe perna După ce cotiera este depliată,
scaunului, până se cuplează. aceasta poate fi reglată în sus în 4
trepte.
Glisaţi scaunul înainte.
Pentru a readuce spătarul în poziţia
sa iniţială, glisaţi scaunul cât mai în
spate posibil, ridicaţi complet maneta
de deblocare, aduceţi spătarul în
poziţia verticală, până când acesta se
cuplează.
Scaunele, sistemele de siguranţă 39

Încălzirea Încălzirea scaunelor funcţionează


numai când motorul este pornit şi în
Scaunele spate
timpul unei opriri automate.
Cotiera
Sistemul de oprire-pornire 3 231.
Cotiera pentru scaunele din
rândul al doilea

Activaţi încălzirea scaunelor faţă


apăsând butonul ß al comutatorului
rotativ pentru temperatură (scaunul
stânga) sau turaţia ventilatorului
(scaun dreapta) o dată sau de mai
multe ori, cu contactul cuplat. Depliaţi în jos trăgând de curea.
Numărul de LED-uri din buton va Cotiera rabatată are suporturi pentru
indica nivelul setat. pahare. Suporturile pentru pahare
Nu este recomandată utilizarea 3 62
prelungită a dispozitivului de încălzire
la nivelul maxim în cazul persoanelor
cu pielea sensibilă.
40 Scaunele, sistemele de siguranţă

9 Avertisment Încălzirea Scaunele din rândul al


doilea
Manifestaţi atenţie atunci când
utilizaţi suporturile pentru pahare. 9 Avertisment
Vărsarea unei băuturi fierbinţi vă
poate răni pe dumneavoastră sau Când reglaţi rândul de scaune sau
pe pasagerii dumneavoastră. spătarele scaunelor, ţineţi mâinile
Lichidele vărsate pot deteriora la distanţă de zona balamalelor.
tapiţeria interioară şi
componentele electrice. Rabatarea în jos a scaunelor
Nu aşezaţi alte obiecte decât Glisarea în jos a tetierelor 3 34.
pahare sau doze în suportul
pentru pahare. Aceste obiecte pot
fi aruncate în cazul unei opriri
bruşte sau al unui accident, Activaţi încălzirea în scaunele spate
putând răni pasagerii din prin apăsarea o dată a butonului ß
autovehicul. din cotiera spate. LED-ul din buton se
aprinde când este activată încălzirea
în scaunele spate.
Nu este recomandată utilizarea
prelungită a dispozitivului de încălzire
la nivelul maxim în cazul persoanelor
cu pielea sensibilă.
Încălzirea scaunelor funcţionează
numai când motorul este pornit şi în Aşezaţi centurile de siguranţă în
timpul unei opriri automate. buzunarele scaunelor.
Sistemul de oprire-pornire 3 231.
Scaunele, sistemele de siguranţă 41

Apoi, scaunul va fi ridicat automat. În În cazul în care numai spătarul va fi


cazul în care scaunul nu se ridică rabatat în jos, apăsaţi scaunul în jos
complet, ridicaţi scaunul în poziţia până când se fixează cu un clic.
pliat.
Această poziţie facilitează intrarea 9 Avertisment
pasagerilor care stau pe rândul al
treilea de scaune. Verificaţi dacă scaunul este
complet fixat de podea.
Atenţie
Rabatarea în sus a spătarelor
Nu depliaţi niciodată spătarul scaunelor
scaunului atunci când centura de
Ridicaţi complet maneta de eliberare, siguranţă a scaunului central din
apoi rabataţi în jos spătarul. spate este cuplată sau trasă.

Deplasaţi spătarul într-o poziţie


verticală până când acesta se fixează
cu un clic.
42 Scaunele, sistemele de siguranţă

Centura de siguranţă a locului din Scaunele din rândul al


centru, spate se poate bloca atunci
când ridicaţi spătarul. Dacă se treilea
întâmplă acest lucru, lăsaţi centura să
se retracteze şi încercaţi din nou. 9 Avertisment
Înclinarea spătarului scaunului Când se deplasează scaunele
aflate în poziţie verticală sau
rabatată, nu ţineţi mâinile în zona
articulaţiilor.

Rabatarea în jos a scaunelor


Ghidaţi centurile de siguranţă prin
Atenţie
suporturile pentru centurile de
Nu depliaţi niciodată spătarul siguranţă pentru a vă asigura că
scaunului atunci când centura de scaunele din rândul al treilea nu se
siguranţă a scaunului central din blochează în timpul strângerii.
spate este cuplată sau trasă.

Trageţi maneta, reglaţi înclinarea şi


eliberaţi maneta. Permiteţi spătarului
scaunului să se cupleze prin
eliberarea manetei.
Nu vă sprijiniţi de scaun în timp ce îl
reglaţi.
Scaunele, sistemele de siguranţă 43

Din portbagaj, trageţi mânerul şi Ghidaţi centurile de siguranţă prin Din portbagaj, trageţi mânerul şi
tetiera se va plia automat. Rabataţi suporturile pentru centurile de ridicaţi scaunul până când acesta se
scaunul înapoi până când acesta siguranţă pentru a vă asigura că cuplează sonor.
coboară pe podeaua autovehiculului. scaunele din rândul al treilea nu se
blochează în timpul deplierii.
Rabatarea în sus a scaunelor
9 Avertisment
9 Avertisment
Centura nu trebuie să fie dirijată
Ocupanţii vor călători numai pe prin suportul pentru centură atunci
scaune al căror spătar este fixat când este utilizată.
corespunzător în poziţie verticală.

O etichetă aflată pe partea inferioară


a scaunelor din rândul al doilea arată
poziţia corectă de aşezare.
44 Scaunele, sistemele de siguranţă

Împingeţi tetiera înspre înapoi până


când se cuplează sonor.
Centurile de siguranţă 9 Avertisment
Fixaţi-vă centura de siguranţă
9 Avertisment
înaintea fiecărei călătorii.
Dacă un scaun este ocupat, În eventualitatea unui accident,
tetiera respectivă trebuie depliată. persoanele care nu poartă centura
de siguranţă îi pun în pericol şi pe
ceilalţi ocupanţi, nu doar pe ei
înşişi.

Centurile de siguranţă sunt destinate


utilizării doar de către o singură
persoană. Scaunele pentru copii
3 55.
Centurile de siguranţă sunt blocate în Verificaţi periodic integritatea,
cursul accelerărilor şi decelerărilor poluarea şi funcţionalitatea tuturor
bruşte ale autovehiculului pentru componentelor sistemului centurilor
siguranţa ocupanţilor. de siguranţă.
Solicitaţi înlocuirea componentelor
deteriorate. După un accident,
înlocuiţi centurile de siguranţă şi
dispozitivele de pretensionare a
centurilor care s-au declanşat.
Scaunele, sistemele de siguranţă 45

Notă Dispozitivele de pretensionare a Declanşarea dispozitivelor de


Asiguraţi-vă că centurile nu sunt centurilor de siguranţă pretensionare a centurilor de
deteriorate sau prinse de obiecte siguranţă este indicată prin
tăioase. Preveniţi pătrunderea aprinderea lămpii de control v
murdăriei în dispozitivele de 3 80.
retractare a centurilor de siguranţă. După declanşare, dispozitivele de
Sistemul de atenţionare pentru pretensionare a centurilor de
prinderea centurii şoferului, lampa de siguranţă trebuie înlocuite la un
control pentru centură X 3 80. atelier service autorizat. Dispozitivele
de pretensionare a centurilor de
Limitatoare de sarcină ale siguranţă se pot declanşa o singură
centurilor de siguranţă dată.
Pentru scaunele din faţă, presiunea Notă
exercitată asupra corpului este Nu ataşaţi sau aşezaţi accesorii sau
redusă prin eliberarea amortizată a alte obiecte în zona de declanşare a
centurii de siguranţă în timpul unei În cazul unei coliziuni frontale sau dispozitivelor de pretensionare a
coliziuni. posterioare de o anumită gravitate, centurilor de siguranţă. Nu modificaţi
centurile de siguranţă frontale se componentele dispozitivelor de
strâng. pretensionare a centurilor de
siguranţă, deoarece aceasta poate
9 Avertisment avea drept consecinţă anularea
certificatului de înmatriculare.
Utilizarea incorectă (de ex.,
fixarea sau eliberarea centurilor
de siguranţă/ cataramelor) poate
duce la declanşarea dispozitivelor
de pretensionare a centurilor de
siguranţă şi la posibile răniri.
46 Scaunele, sistemele de siguranţă

Centura de siguranţă cu Reglarea pe înălţime


fixare în 3 puncte
Montarea

Hainele largi sau voluminoase


împiedică fixarea corectă a centurii
de siguranţă. Nu aşezaţi obiecte 1. Extindeţi uşor centura de
precum genţi sau telefoane mobile siguranţă.
între centura de siguranţă şi corpul 2. Apăsaţi butonul.
Extrageţi centura din retractor, dumneavoastră. 3. Reglaţi pe înălţime şi blocaţi în
ghidaţi-o peste corp având grijă să nu poziţie.
se răsucească şi cuplaţi clema 9 Avertisment Reglaţi centura de siguranţă pe
metalică în cataramă. Tensionaţi înălţime astfel încât aceasta să treacă
frecvent centura transversală în Centura de siguranţă nu trebuie să peste umăr. Centura de siguranţă nu
timpul mersului trăgând de centura treacă peste niciun obiect aflat în trebuie să treacă pe lângă gât sau
diagonală. buzunarele hainelor. peste braţ.
Nu reglaţi pe înălţime centura de
siguranţă în timpul mersului.
Scaunele, sistemele de siguranţă 47

Scoaterea Centurile de siguranţă pentru Utilizarea centurii de siguranţă


rândul al treilea de scaune de către femeile însărcinate

Pentru a elibera centura, apăsaţi


butonul roşu de pe cataramă. Atunci când nu sunt utilizate, ghidaţi
centura de siguranţă prin suportul 9 Avertisment
pentru centura de siguranţă.
Centura transversală trebuie
poziţionată cât mai jos posibil
peste pelvis, pentru a se preveni
exercitarea de presiune asupra
abdomenului.
48 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemul airbag să poarte întotdeauna centurile de Nu modificaţi componentele


sistemului airbag, deoarece aceasta
siguranţă pentru a minimiza riscul
de rănire gravă sau deces în cazul poate avea drept consecinţă
Sistemul de airbaguri constă dintr-o
producerii unui accident. Nu staţi anularea certificatului de
serie de sisteme individuale.
prea aproape şi nu vă aplecaţi înmatriculare.
La declanşare, airbagurile se umflă
spre airbag în timp ce Vă recomandăm să încredinţaţi unui
într-un interval de ordinul
autovehiculul este în mişcare. service specializat demontarea
milisecundelor. Acestea se dezumflă
Airbagul poate provoca zgârieturi volanului, planşei de bord, a tuturor
de asemenea rapid, astfel încât
pe faţă sau pe corp, răniri produse elementelor de capitonaj, a izolaţiei
adesea nici nu sunt sesizate în timpul
de geamurile sparte sau arsuri portierelor, mânerelor şi scaunelor.
coliziunii.
datorate exploziei din momentul La declanşarea unui airbag, se poate
9 Avertisment declanşării airbagului. auzi un zgomot puternic şi se poate
produce fum. Aceste condiţii sunt
Dacă sistemele de airbaguri nu Notă normale şi nu sunt periculoase, decât
sunt manevrate corespunzător, se Unităţile electronice de control ale în cazul în care irită pielea
pot declanşa într-o manieră sistemelor airbag şi dispozitivelor de pasagerului. Dacă iritaţia continuă,
explozivă. pretensionare a centurilor de consultaţi un doctor.
siguranţă se află în consola centrală.
Şoferul trebuie să stea cât mai
Nu amplasaţi obiecte magnetice în 9 Avertisment
departe posibil, într-o poziţie care
zona respectivă.
să-i permită totuşi controlul asupra
autovehiculului. Dacă staţi prea Nu lipiţi nimic pe capacele Nu permiteţi niciodată aşezarea
aproape de airbag, declanşarea airbagurilor şi nu le acoperiţi cu alte copiilor, sugarilor, femeilor
acestuia vă poate cauza vătămări materiale. însărcinate, vârstnicilor şi
corporale grave sau chiar decesul. persoanelor bolnave pe scaunul
Fiecare airbag se declanşează o
pasagerului din faţă echipat cu
Pentru a asigura protecţie maximă singură dată. Apelaţi la un atelier
airbaguri. În plus, nu conduceţi
în toate tipurile de accidente, toţi service pentru înlocuirea
având montat un scaun pentru
ocupanţii inclusiv şoferul trebuie airbagurilor declanşate.
copil pe scaunul pasagerului
Scaunele, sistemele de siguranţă 49

echipat cu airbaguri. În cazul unui sous peine d'infliger des


accident, impactul produs de BLESSURES GRAVES, voire
airbagul umflat poate cauza MORTELLES à l'ENFANT.
vătămări faciale sau deces. ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
Atenţie AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
Dacă autovehiculul se loveşte de para el NIÑO.
o denivelare sau alte obiecte de pe
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
drumuri nepavate sau trotuare,
устанавливать детское
airbagurile se pot declanşa.
удерживающее устройство лицом
Conduceţi încet pe suprafeţele
EN: NEVER use a rearward facing назад на сиденье автомобиля,
nedestinate traficului de
child restraint on a seat protected by оборудованном фронтальной
autovehicule pentru a preveni
an ACTIVE AIRBAG in front of it, подушкой безопасности, если
declanşarea accidentală a
DEATH or SERIOUS INJURY to the ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
airbagului.
CHILD can occur. может привести к СМЕРТИ или
DE: Nach hinten gerichtete СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
Lampa de control v pentru sistemul
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz РЕБЕНКА.
airbag 3 80.
verwenden, der durch einen davor NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
Scaunele pentru copii pe befindlichen AKTIVEN AIRBAG gericht kinderzitje op een stoel met
scaunul pasagerului din faţă cu geschützt ist, da dies den TOD oder een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
sistem airbag SCHWERE VERLETZUNGEN DES DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
KINDES zur Folge haben kann. het KIND te voorkomen.
Avertizare în conformitate cu
ECE R94.02: FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
50 Scaunele, sistemele de siguranţă

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE korunmakta olan bir koltukta
autostol på et forsæde med AKTIV VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
AIRBAG, BARNET kan komme i CRIANÇA. veya AĞIR ŞEKİLDE
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT IT: Non usare mai un sistema di YARALANABİLİR.
TIL SKADE. sicurezza per bambini rivolto UK: НІКОЛИ не використовуйте
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd all'indietro su un sedile protetto da систему безпеки для дітей, що
barnstol på ett säte som skyddas med AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: встановлюється обличчям назад,
en framförvarande AKTIV AIRBAG. pericolo di MORTE o LESIONI на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA GRAVI per il BAMBINO! ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
SKADOR kan drabba BARNET. EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό може призвести до СМЕРТІ чи
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
suunnattua lasten turvaistuinta πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται ДИТИНИ.
istuimelle, jonka edessä on από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, HU: SOHA ne használjon hátrafelé
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI διότι το παιδί μπορεί να υποστεί néző biztonsági gyerekülést előlről
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
VAKAVASTI. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
NO: Bakovervendt PL: NIE WOLNO montować fotelika KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes dziecięcego zwróconego tyłem do HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
på et sete med AKTIV kierunku jazdy na fotelu, przed zadržavanja za djecu okrenut prema
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan którym znajduje się WŁĄCZONA natrag na sjedalu s AKTIVNIM
føre til at BARNET utsettes for PODUSZKA POWIETRZNA. ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE Niezastosowanie się do tego to bi moglo dovesti do SMRTI ili
SKADER. zalecenia może być przyczyną OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
PT: NUNCA use um sistema de ŚMIERCI lub POWAŻNYCH SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
retenção para crianças voltado para OBRAŻEŃ u DZIECKA. varnostnega sedeža, obrnjenega v
trás num banco protegido com um TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AIRBAG ACTIVO na frente do sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
Scaunele, sistemele de siguranţă 51

BLAZINO, saj pri tem obstaja acest lucru poate duce la DECESUL ET: ÄRGE kasutage tahapoole
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a suunatud lapseturvaistet istmel, mille
POŠKODB za OTROKA. COPILULUI. ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni CS: NIKDY nepoužívejte dětský kaitstud iste, sest see võib
sistem za decu u kome su deca zádržný systém instalovaný proti põhjustada LAPSE SURMA või
okrenuta unazad na sedištu sa směru jízdy na sedadle, které je TÕSISE VIGASTUSE.
AKTIVNIM VAZDUŠNIM chráněno před sedadlem AKTIVNÍM Pe lângă avertizarea impusă de ECE
JASTUKOM ispred sedišta zato što AIRBAGEM. Mohlo by dojít k R94.02, din motive de siguranţă, nu
DETE može da NASTRADA ili da se VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ utilizaţi un scaun pentru copii
TEŠKO POVREDI. DÍTĚTE. îndreptat spre sensul de mers pe
MK: НИКОГАШ не користете детско SK: NIKDY nepoužívajte detskú scaunul pasagerului din faţă prevăzut
седиште свртено наназад на sedačku otočenú vzad na sedadle cu un airbag frontal activ.
седиште заштитено со АКТИВНО chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo 9 Pericol
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО. Nu utilizaţi un scaun pentru copii
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
pe scaunului pasagerului din faţă
BG: НИКОГА не използвайте atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
care este prevăzut cu un airbag
детска седалка, гледаща назад, sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
activ.
върху седалка, която е защитена ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
Eticheta de avertizare este amplasată
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ pe ambala părţi ale parasolarului
се стигне до СМЪРТ или neizmantojiet uz aizmuguri vērstu pasagerului din faţă.
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
ДЕТЕТО. Dezactivarea airbagului 3 54.
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pentru copil îndreptat spre partea din pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
spate a maşinii pe un scaun protejat SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
52 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemul de airbaguri Mişcarea spre înainte a şoferului şi a Sistemul de airbaguri


pasagerului din faţă este amortizată,
frontale reducându-se substanţial riscul laterale
Sistemul airbag frontal este alcătuit vătămării corporale în zona capului şi
dintr-un airbag încorporat în volan şi a toracelui.
unul încorporat în panoul de bord de
pe partea pasagerului din dreapta. 9 Avertisment
Acestea sunt identificate prin
cuvântul AIRBAG. Protecţia optimă este asigurată
Sistemul de airbaguri frontale se numai atunci când scaunul se află
declanşează în cazul unui impact în poziţie corespunzătoare 3 36.
lateral de o anumită gravitate. Menţineţi liberă zona de
Contactul trebuie să fie cuplat. expansiune a airbagurilor.
Purtaţi centura de siguranţă
aplicată corespunzător. Numai
astfel airbagul va putea să vă Sistemul de airbaguri laterale constă
protejeze. din câte un airbag încorporat în
spătarele scaunelor din faţă. Acestea
sunt identificate prin cuvântul
AIRBAG.
Sistemul de airbaguri laterale se
declanşează în cazul unui impact
lateral de o anumită gravitate.
Contactul trebuie să fie cuplat.
Scaunele, sistemele de siguranţă 53

9 Avertisment Sistemul de airbaguri


pentru protecţia capului
Copiii aşezaţi în apropierea unui
airbag lateral sunt supuşi riscului
de vătămare corporală gravă sau
fatală dacă airbagul se
declanşează, în special dacă
pieptul, gâtul sau capul copilului
se află aproape de airbag în
momentul declanşării.
Nu lăsaţi niciodată copilul să se
sprijine de uşă sau să se apropie
Astfel se reduce substanţial riscul de de modulul airbagului lateral.
accidentare în zona toracelui şi în
zona pelvisului în eventualitatea unui
impact lateral. Sistemul airbag la nivelul capului
constă dintr-un airbag încorporat în
9 Avertisment capitonajul plafonului, pe ambele
laturi. Airbagurile sunt identificate prin
Menţineţi liberă zona de cuvântul AIRBAG de pe stâlpii
expansiune a airbagurilor. centrali.
Sistemul de airbaguri la nivelul
Notă capului se declanşează în cazul unui
Utilizaţi exclusiv huse omologate impact lateral de o anumită gravitate.
pentru scaunele autovehiculului Contactul trebuie să fie cuplat.
dumneavoastră. Aveţi grijă să nu
acoperiţi airbagurile.
54 Scaunele, sistemele de siguranţă

Dezactivarea airbagurilor Folosiţi cheia de contact pentru


alegerea poziţiei:
Sistemul airbag frontal al pasagerului
din faţă trebuie dezactivat dacă * = airbagul pasagerului din faţă
urmează să se instaleze un sistem de este dezactivat şi nu se va
reţinere pentru copii pe scaunul declanşa în cazul unei coliziuni.
respectiv. Sistemele de airbag lateral Lampa de control * luminează
şi cortină şi toate sistemele de airbag continuu în consola centrală.
pentru şofer rămân active. Scaunul pentru copii trebuie
instalat conform schiţei Locuri
de instalare a scaunelor pentru
copii 3 57. Nicio persoană
adultă nu poate ocupa scaunul
Astfel se reduce substanţial riscul pasagerului din faţă.
accidentării capului în eventualitatea V = airbagul pasagerului din faţă
unui impact lateral. este activ. Nu trebuie montat un
sistem de reţinere a copiilor.
9 Avertisment
9 Pericol
Menţineţi liberă zona de
expansiune a airbagurilor. Pericol de accidentare mortală
pentru un copil instalat într-un
Cârligele de pe mânerele din
Sistemul de airbag al pasagerului din scaun pentru copii când airbagul
plafon se vor folosi în exclusivitate
faţă poate fi dezactivat prin pasagerului din faţă este activat.
pentru articole uşoare de
îmbrăcăminte, fără umeraşe. Nu intermediul unui comutator acţionat Pericol de accidentare mortală
păstraţi niciun obiect în aceste de o cheie, aflat în partea din dreapta pentru un adult când airbagul
articole de îmbrăcăminte. a tabloului de bord. pasagerului din faţă este
dezactivat.
Scaunele, sistemele de siguranţă 55

Modificaţi starea numai când


autovehiculul este oprit şi contactul
Scaunele pentru copii
decuplat.
Scaune pentru copii
Starea se păstrează până la
următoarea modificare. Vă recomandăm scaunele pentru
copii GM, proiectate special pentru
Lampa de control pentru acest tip de autovehicule.
dezactivarea airbagului 3 81.
Atunci când se utilizează un scaun
pentru copii, respectaţi următoarele
instrucţiuni de utilizare şi instalare,
precum şi pe cele furnizate de
producătorul scaunului pentru copii.
Atât timp cât lampa de control * nu Respectaţi întotdeauna
este aprinsă, sistemul airbag frontal reglementările locale sau naţionale.
al pasagerului din faţă se va declanşa În unele ţări, este interzisă instalarea
în cazul unei coliziuni. scaunelor pentru copii pe anumite
scaune ale autovehiculului.
Dacă ambele lămpi de control sunt
aprinse în acelaşi timp, există o
defecţiune la nivelul sistemului. 9 Avertisment
Starea sistemului nu este evidentă,
prin urmare, nicio persoană nu poate Dacă se instalează un scaun
ocupa scaunul pasagerului din faţă. pentru copii pe locul pasagerului
Contactaţi imediat un atelier service din faţă, sistemele airbag pentru
autorizat. pasagerul din faţă trebuie
dezactivate; în caz contrar,
Contactaţi imediat un atelier service
dacă niciuna dintre cele două lămpi
de control nu sunt aprinse.
56 Scaunele, sistemele de siguranţă

declanşarea airbagurilor poate Nu ţineţi niciodată în braţe un copil în Asiguraţi-vă că infanţii şi copiii sunt
reprezenta un risc de accidentare timpul călătoriei cu autovehiculul. aşezaţi pe locurile din spate, în
mortală a copilului. Copilul va fi prea greu de ţinut în braţe scaune pentru copii.
în cazul unei tamponări. Până când copilul poate utiliza
Acest lucru este valabil în special
dacă pe scaunul pasagerului din În cazul în care transportaţi copii, centura de siguranţă, vă rugăm să
faţă se instalează un scaun pentru utilizaţi scaune pentru copii potrivite alegeţi un scaun potrivit pentru
copii orientat cu spatele la sensul pentru greutatea copilului. vârsta copilului şi asiguraţi-vă că
de mers. Verificaţi dacă scaunul de copil pe acesta este întotdeauna fixat în
care îl veţi instala este compatibil cu scaun. Vă rugăm să respectaţi
Dezactivarea airbagului 3 54. acest autovehicul. instrucţiunile de pe produsele
relevante referitoare la scaunele
Verificaţi dacă locul pentru instalarea pentru copii.
Alegerea sistemului adecvat scaunului de copil în autovehicul este
Scaunele exterioare din rândul al corect.
doilea de scaune reprezintă locaţia
Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă din
cea mai comodă pentru fixarea unui
autovehicul decât pe partea opusă
sistem de reţinere a copiilor.
celei dinspre trafic.
Copiii trebuie poziţionaţi cu spatele la
Când scaunul de copil nu este folosit,
sensul de mers atunci când acest
fixaţi-l cu o centură de siguranţă sau
lucru este posibil. Astfel, coloana
scoateţi-l din maşină.
vertebrală a copilului, care este încă
fragilă, va fi supusă unei tensionări Notă
minime în cazul unui accident. Nu lipiţi nimic pe scaunele pentru
Scaunele pentru copii adecvate sunt copii şi nu le acoperiţi cu alte
cele conforme cu ECE 44-03 sau cu materiale.
ECE 44-04. Consultaţi normele şi Un scaun pentru copii supus şocului
legile locale privind utilizarea în cazul unui accident trebuie
obligatorie a scaunelor pentru copii. înlocuit.
Scaunele, sistemele de siguranţă 57

Locuri de instalare a scaunelor pentru copii


Opţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii
Pe scaunele Pe scaunul
laterale de pe al central de pe al Pe scaunele de
Pe scaunul pasagerului din faţă doilea rând doilea rând pe al treilea rând
Categoria de greutate şi de vârstă airbag activat airbag dezactivat
Grupa 0: până la 10 kg X U1 U2 x U
sau circa 10 luni
Grupa 0+: până la 13 kg X U1 U2 X U
sau circa 2 ani
Grupa I: 9 până la 18 kg X U1 U2 X U
sau circa 8 luni - 4 ani
Grupa II: 15 - 25 kg X X U X U
sau circa 3 - 7 ani
Grupa III: 22 - 36 kg X X U X U
sau circa 6 - 12 ani

1 = Numai dacă airbagurile pasagerului faţă sunt dezactivate. Dacă scaunul de copil este fixat cu o centură de siguranţă
cu prindere în trei puncte, mişcaţi reglajul de înălţime a scaunului în poziţia cea mai de sus şi verificaţi dacă centura
de siguranţă funcţionează de la punctul superior de prindere.
2 = Scaun disponibil cu suporţi de ancorare ISOFIX şi Top-Tether.

U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte.


X = Nu este admis niciun scaun pentru copii la această clasă de greutate.
58 Scaunele, sistemele de siguranţă

Opţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii ISOFIX


Pe scaunul Pe scaunele Pe scaunul
Clasă de pasagerului din laterale de pe al central de pe al Pe scaunele de
Clasă de greutate mărime Prindere faţă doilea rând doilea rând pe al treilea rând
Grupa 0: până la 10 kg E ISO/R1 X IL1 X X
Grupa 0+: până la 13 kg E ISO/R1 X IL1 X X
D ISO/R2 X IL1 X X
C ISO/R3 X IL1 X X
Grupa I: 9 până la 18 kg D ISO/R2 X IL1 X X
C ISO/R3 X IL1 X X
B ISO/F2 X IL, IUF X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF X X

IL = Adecvat pentru scaune speciale ISOFIX pentru copii, de tip „specific pentru autovehicul”, „restricţionat” sau „semi-
universal”. Scaunul pentru copii cu ISOFIX trebuie avizat pentru tipul de autovehicul specificat.
IUF = Adecvat pentru scaune ISOFIX pentru copii, orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaunelor universale,
aprobate pentru această grupă de greutate.
X = Nu este aprobat niciun scaun pentru copii ISOFIX la această clasă de greutate.
1 = Deplasaţi scaunul din faţă în poziţia maximă spre înainte sau astfel încât spătarul acestuia să nu incomodeze scaunul
pentru copii.
Scaunele, sistemele de siguranţă 59

Clasă de mărime şi dispozitiv de scaun ISOFIX


A - ISO/F3 = Scaun orientat cu faţa la sensul de mers, pentru copii de talie maximă din grupa de greutate 9 la 18 kg.
B - ISO/F2 = Scaun orientat cu faţa la sensul de mers, pentru copii mai mici din grupa de greutate 9 la 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Scaun orientat cu faţa la sensul de mers, pentru copii mai mici din grupa de greutate 9 la 18 kg.
C - ISO/R3 = Scaun orientat cu spatele la sensul de mers, pentru copii de talie maximă din grupa de greutate până la
18 kg.
D - ISO/R2 = Scaun orientat cu spatele la sensul de mers, pentru copii mai mici din grupa de greutate până la 18 kg.
E - ISO/R1 = Scaun orientat cu spatele la sensul de mers, pentru copii mai mici din grupa de greutate până la 13 kg.
60 Scaunele, sistemele de siguranţă

Scaune pentru copii Isofix Scaune pentru copii cu Inele de prindere Top-tether sunt
indicate pe etichetele de pe capacul
prindere în partea portbagajului.
superioară

Fixaţi scaunele pentru copii


omologate ISOFIX pentru
autovehicul în ISOFIX ancorele de
instalare. Poziţiile de instalare a Fixaţi sistemele de reţinere a copiilor
scaunului pentru copii ISOFIX Top-tether de inelele de fixare ale
specifice autovehiculului sunt scaunelor din rândul al doilea. Chinga
marcate în tabel cu IL. trebuie să treacă printre cele două tije
de ghidare ale tetierei.
ISOFIX ancorele sunt indicate de o
etichetă pe spătarul scaunului. La utilizarea ancorelor pentru
montarea scaunului Top-tether, se
pot utiliza sisteme de scaune pentru
copii omologate universal pentru
Top-Tether.
Depozitarea 61

Depozitarea Compartimentele de Compartimentul de


depozitare depozitare din panoul de
bord
Compartimentele de depozitare . . 61
9 Avertisment Depozitarea în spatele
Portbagajul ................................... 63
cadranului
Sistemul portbagaj de acoperiş . . . 65 Nu depozitaţi obiecte grele sau
Instrucţiuni referitoare la ascuţite în compartimentele de
încărcare ...................................... 66 depozitare. În caz contrar, capacul
compartimentului de depozitare
se poate deschide, iar ocupanţii
autovehiculului pot fi răniţi de
obiectele proiectate în cazul unui
eveniment de frânare bruscă, al
unei schimbări bruşte a direcţiei
sau al unui accident.

Trageţi butonul în sus pentru a ridica


capacul.
În acest compartiment, depozitaţi
numai articole de mici dimensiuni.
Intrarea AUX şi portul USB sunt
amplasate în compartimentul de
depozitare.
62 Depozitarea

Intrarea AUX 3 153, portul USB Torpedoul Suporturile pentru pahare


3 154.

Compartiment de depozitare
sub comutatorul de lumini

Trageţi de mâner pentru a-l deschide. Suporturile de pahare se află în


Torpedoul se poate încuia cu cheia consola centrală.
autovehiculului.
Trageţi mânerul pentru a deschide
cutia. 9 Avertisment
Pentru a reduce riscul de rănire
într-un accident sau în cazul unei
opriri bruşte, torpedoul trebuie să
fie întotdeauna închis în timpul
deplasării.
Depozitarea 63

Există suporturi de pahare


suplimentare în cotiera din spate,
Depozitarea în consola Portbagajul
când aceasta este rabatată. centrală
Inelele de amarare
Suportul pentru ochelari

Apăsaţi uşor în jos mânerul şi glisaţi


capacul înspre înapoi. Inelele de amarare sunt concepute
pentru fixarea obiectelor împotriva
Rabataţi în jos pentru deschidere. alunecării, cum ar fi benzile de fixare
Nu utilizaţi pentru depozitarea de sau plasa de reţinere.
obiecte grele. Centurile de siguranţă ale celui de-al
treilea rând de scaune nu trebuie
utilizate niciodată pentru asigurarea
încărcăturilor.
64 Depozitarea

Plasă de reţinere Triunghiul reflectorizant Trusa de prim-ajutor


Puteţi transporta încărcături de mici
dimensiuni, asigurate cu plasa-suport
livrată opţional.

Depozitaţi triunghiul reflectorizant în Depozitaţi trusa de prim-ajutor în


compartimentul de depozitare de sub compartimentul de depozitare de sub
capacul podelei din portbagaj. capacul podelei din portbagaj.
Pentru a monta plasa, agăţaţi buclele
în ancorele panoului posterior şi fixaţi
cârligele în ochiurile de prindere din
podeaua portbagajului.

Atenţie
Plasa-suport este proiectată
pentru încărcături mici. Nu
transportaţi obiecte grele în plasa-
suport.
Depozitarea 65

Extinctorul Sistemul portbagaj de Fixaţi portbagajul de acoperiş în


punctele de fixare.
acoperiş
Portbagajul de acoperiş
Din motive de siguranţă şi pentru a se
preveni deteriorarea acoperişului, se
recomandă utilizarea sistemului
omologat de portbagaj de acoperiş.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
şi demontaţi portbagajul de acoperiş
când nu este utilizat.
Ridicaţi capacele de la deschiderile
de fixare.
Extinctorul este amplasat în spaţiul
pentru picioare din faţa scaunului
pasagerului.
66 Depozitarea

Instrucţiuni referitoare ■ Când transportaţi obiecte în


portbagaj, spătarele scaunelor din
Pentru a calcula masa proprie a
autovehiculului, introduceţi datele
la încărcare spate nu trebuie să fie înclinate autovehiculului în câmpurile de la
spre înainte. pagina 3 3.
■ Încărcătura nu trebuie să Masa proprie include masa
depăşească marginea superioară a şoferului (68 kg), a bagajului (7 kg)
spătarelor. şi a fluidelor (rezervor 90 % plin).
■ Nu puneţi obiecte pe capacul Echipamentele opţionale şi
portbagajului sau pe panoul de accesoriile măresc masa proprie a
bord, nu acoperiţi senzorul din autovehiculului.
partea de sus a panoului de ■ Conducerea cu portbagaj de
comandă. acoperiş creşte sensibilitatea la
■ Încărcătura nu trebuie să vânt lateral şi afectează
obstrucţioneze acţionarea manevrabilitatea autovehiculului
pedalelor, a manetei frânei de datorită ridicării centrului de
mână şi a manetei selectorului de greutate. Distribuiţi încărcătura
■ Obiectele grele din portbagaj vor fi viteze şi să nu limiteze libertatea de uniform şi asiguraţi-o
plasate spre spătarele scaunelor. mişcare a şoferului. Nu aşezaţi în corespunzător cu ajutorul chingilor
Asiguraţi-vă că spătarele sunt interiorul autovehiculului obiecte de amarare. Reglaţi presiunea în
blocate corect în poziţie. Dacă este neasigurate. anvelope în concordanţă cu
necesar ca obiectele să fie stivuite ■ Nu conduceţi cu portbagajul încărcarea autovehiculului.
unele peste altele, cele grele vor fi deschis. Verificaţi şi retensionaţi frecvent
aşezate la bază. chingile.
■ Sarcina utilă este diferenţa dintre
■ Fixaţi obiectele cu chingile de masa totală maximă permisă Nu depăşiţi viteza de 120 km/h.
amarare ataşate de inelele de (conform plăcuţei de identificare
amarare 3 63. 3 320) şi masa proprie a
■ Asiguraţi obiectele din portbagaj autovehiculului.
împotriva alunecării.
Instrumentele şi comenzile 67

Instrumentele şi Comenzile volanul sau se blochează pârghia,


comenzile Reglarea volanului
aceasta poate conduce la
deteriorarea componentelor
coloanei de direcţie.

Comenzile .................................... 67 Comenzile de pe volan


Lămpile de avertizare, aparatele
de măsură şi indicatoarele ........... 74
Afişajul pentru informaţii .............. 86
Mesajele autovehiculului ............. 91
Computerul de bord ..................... 93
Personalizarea autovehiculului .... 95

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,


apoi fixaţi în poziţie maneta şi
asiguraţi-vă că s-a blocat complet.
Nu reglaţi volanul decât atunci când Sistemul Infotainment poate fi
autovehiculul este staţionar. acţionat prin intermediul comenzilor
de pe volan.
Atenţie Informaţii suplimentare se găsesc în
manualul de utilizare a sistemului
Dacă se produce un impact Infotainment.
puternic la axul coloanei de
direcţie atunci când se reglează
68 Instrumentele şi comenzile

Claxonul Ştergătoarele/ spălătorul Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizul


îngheţat.
de parbriz Dezactivaţi ştergătoarele în
Ştergătoarele de parbriz spălătoriile auto.
Intervalul de ştergere reglabil

Apăsaţi j.

2 = rapid
1 = lent
P = ştergerea la intervale Maneta pentru ştergătoare în
temporizate sau senzor de poziţia P.
ploaie Răsuciţi butonul rotativ de reglare
§ = dezactivat pentru setarea intervalului de
ştergere dorit:
Pentru o singură trecere atunci când
interval scurt = răsuciţi în sus
ştergătoarele de parbriz sunt oprite,
butonul rotativ
apăsaţi maneta în jos.
interval lung = răsuciţi în sus
butonul în jos
Instrumentele şi comenzile 69

Ştergere automată cu senzor de Sensibilitatea reglabilă a senzorului


ploaie de ploaie

Păstraţi senzorii neacoperiţi de praf,


murdărie sau gheaţă.
P = ştergerea automată cu senzor Răsuciţi rotiţa dispozitivului de Dacă deplasaţi ştergătorul în modul
de ploaie ajustare pentru reglarea sensibilităţii: senzor de ploaie sau dacă rotiţi rotiţa
dispozitivului de ajustare de la
Senzorii de ploaie detectează sensibilitate = răsuciţi în sus sensibilitatea mică la sensibilitatea
cantitatea de apă de pe parbriz şi mică butonul în jos mare atunci când contactul este
reglează automat frecvenţa de lucru sensibilitate = răsuciţi în sus cuplat, ştergătoarele de parbriz vor
ştergătoarelor de parbriz. mare butonul rotativ acţiona o dată pentru a verifica
sistemul.
Atenţie
Opriţi ştergătoarele de parbriz şi
operarea automată cu ajutorul
senzorului de ploaie dacă vă aflaţi
la o spălătorie auto.
70 Instrumentele şi comenzile

Spălătorul de parbriz Nu acţionaţi ştergătoarele de Ştergătorul/ spălătorul de


parbriz când parbrizul este uscat lunetă
sau pe suprafaţa sa se află
obstacole, cum ar fi zăpadă sau
gheaţă. Utilizarea ştergătoarelor
pe un parbriz astfel obstrucţionat
poate deteriora lamelele
ştergătoarelor, motorul acestora şi
suprafaţa parbrizului.
Înainte de punerea în funcţiune pe
vreme rece, verificaţi dacă
lamelele nu au îngheţat pe parbriz.
Punerea în funcţiune a
ştergătorului atunci când lama
Trageţi maneta. Lichidul de spălare este îngheţată poate deteriora
este pulverizat pe parbriz şi motorul ştergătorului.
ştergătoarele parcurg câteva curse. Apăsaţi butonul basculant pentru
Nu acţionaţi continuu spălătorul de activarea ştergătorului de lunetă:
parbriz pentru mai mult de câteva poziţie supe‐ = funcţionare
Atenţie secunde sau atunci când rioară continuă
rezervorul cu lichid de spălare este poziţie infe‐ = funcţionare
Absenţa unei bune vizibilităţi
gol. Acest lucru poate determina rioară intermitentă
pentru şofer poate conduce la
supraîncălzirea motorului poziţie centrală = dezactivat
accidente urmate de răniri
spălătorului de parbriz,
personale sau deteriorări ale
conducând la reparaţii
autovehiculului sau alte daune
costisitoare.
materiale.
Instrumentele şi comenzile 71

Temperatura exterioară Reglaţi data şi ora


CD 300, CD 400, Navi 600
Apăsaţi butonul CONFIG. Apare
meniul Settings (Setări).
Selectaţi Time Date (Oră, dată).
Personalizarea autovehiculului
3 95.

Împingeţi maneta. Lichidul de spălare


este pulverizat pe lunetă şi
ştergătoarele parcurg câteva curse. Scăderea temperaturii este indicată
Nu utilizaţi dacă luneta este imediat iar creşterea temperaturii, cu
îngheţată. o scurtă întârziere.
Dezactivaţi ştergătoarele în 9 Avertisment
spălătoriile auto.
Ştergătorul de lunetă este activat în Suprafaţa carosabilului poate fi
mod automat când ştergătoarele de deja acoperită cu polei, chiar dacă Setările pentru oră şi dată se pot
parbriz sunt în funcţiune şi este afişajul arată câteva grade peste regla.
selectată treapta de marşarier. 0 °C.
Sistemul de spălare a lunetei se
dezactivează când nivelul lichidului a Ceasul
scăzut.
Data şi ora sunt prezentate pe
ecranul info.
72 Instrumentele şi comenzile

MyLink, bazat pe pictogramă cu sau Bricheta


fără sistem de navigaţie
Citiţi manualul referitor la
Infotainment pentru informaţii
suplimentare.

Prizele de curent

Nu depăşiţi consumul maxim de


120 W.
Când contactul este decuplat, prizele Bricheta se află în consola de podea.
de curent sunt dezactivate. De Apăsaţi bricheta. Se decuplează în
asemenea, prizele de curent sunt mod automat atunci când elementul
dezactivate în caz de tensiune de aprindere s-a încins. Scoateţi
scăzută în baterie. bricheta.
Nu conectaţi accesorii care
Prizele de curent de 12 V sunt furnizează curent, cum ar fi 9 Avertisment
amplasate în consola de podea, în încărcătoare de acumulatori sau
partea din spate şi în portbagaj, în acumulatori. Dacă lăsaţi în autovehicul, pe timp
partea stângă. de vară, substanţe inflamabile,
Nu deterioraţi priza utilizând fişe explozive, cum ar fi o brichetă cu
necorespunzătoare. gaz, aceasta poate exploda şi
produce un incendiu datorită
Instrumentele şi comenzile 73

creşterii temperaturii în interiorul Metalul fierbinte poate cauza


autovehiculului şi în portbagaj. leziuni sau deteriora autovehiculul
Asiguraţi-vă că în interiorul sau alte bunuri.
autovehiculului nu lăsaţi şi nu
păstraţi niciun fel de substanţe
inflamabile explozive. Atenţie
Priza pentru brichetă trebuie
Atenţie utilizată doar în acest scop. Dacă
sunt instalate alte adaptoare de
Supraîncălzirea brichetei poate 12 V în priza pentru brichetă, se
deteriora filamentul şi bricheta poate arde siguranţa sau se pot
însăşi. produce incidente termice. Priza
Scrumiera detaşabilă poate fi
Nu ţineţi bricheta apăsată în timpul de 12 V amplasată în partea din
amplasată în suporturile pentru
încălzirii acesteia. Acest lucru spate a consolei trebuie utilizată
pahare.
poate determina supraîncălzirea pentru alimentarea aparatelor
comerciale, precum sistemele de Deschideţi capacul pentru a utiliza.
brichetei.
navigaţie sau încărcătoarele de
telefoane mobile.
Atenţie
Corpul brichetei poate deveni
Scrumieră
extrem de fierbinte atunci când
bricheta funcţionează.
Atenţie
Nu atingeţi corpul brichetei şi nu A se folosi numai pentru scrum şi
permiteţi copiilor să pună în nu pentru materiale inflamabile.
funcţiune sau să se joace cu
bricheta.
74 Instrumentele şi comenzile

Lămpile de avertizare, Contorul de kilometraj Atunci când unitatea selectată în


Vehicle Information Menu este mile,
aparatele de măsură şi valoarea maximă este 1241. Când
indicatoarele distanţa înregistrată atinge 1242,
contorul de parcurs afişează automat
Vitezometrul 0 fără o resetare.

Turometrul

Linia inferioară arată distanţa totală


parcursă.

Contorul de parcurs
Indică viteza autovehiculului. Rândul de sus afişează distanţa
Avertizarea sonoră pentru depăşirea înregistrată de la ultima resetare.
vitezei se va auzi o dată pentru a Atunci când unitatea selectată în Afişează turaţia motorului în rotaţii pe
alerta şoferul în vederea reducerii Vehicle Information Menu este minut.
vitezei autovehiculului atunci când kilometri, valoarea maximă este Dacă este posibil, conduceţi în
aceasta este mai mare de 120 km/h. 1999,9. Când distanţa înregistrată oricare viteză la limita de jos a turaţiei.
atinge 2000, contorul de parcurs
afişează automat 0 fără o resetare.
Instrumentele şi comenzile 75

Atenţie
Nu lăsaţi niciodată rezervorul să se Indicatorul de temperatură
golească complet.
Datorită combustibilului aflat în
a agentului de răcire motor
Dacă indicatorul se află în zona
roşie, turaţia maximă admisă a rezervor, cantitatea de completare
motorului este depăşită. Motorul poate fi mai mică decât cea
este în pericol. specificată cu privire la capacitatea
rezervorului.
Indicatorul de nivel Săgeata 6 din apropierea simbolului
Y indică amplasarea clapetei
combustibil rezervorului de combustibil pe partea
dreaptă a autovehiculului.
Notă
Înainte de alimentare, verificaţi dacă
aţi decuplat contactul.
În cazul în care acţionaţi contactul în
Afişează temperatura agentului de
timpul alimentării, acul indicatorului
răcire.
de combustibil nu va indica nivelul
corect de combustibil. partea stângă = nu s-a atins
temperatura de
În rampă, acul indicatorului de
funcţionare a
combustibil nu va indica nivelul
motorului
corect de combustibil din cauza
centru = temperatură de
mişcării combustibilului în rezervor.
Afişează nivelul de carburant din funcţionare
rezervor. normală
partea dreaptă = temperatură prea
Lampa de control i se aprinde când mare
nivelul din rezervor este scăzut.
Realimentaţi imediat.
76 Instrumentele şi comenzile

resetat la fiecare înlocuire a uleiului. Afişarea duratei rămase de folosire a


Atenţie Când sistemul a calculat că durata de uleiului de motor
folosire a uleiului s-a micşorat, el
Dacă temperatura agentului de arată că este necesară înlocuirea
răcire este prea mare, opriţi uleiului. CodE 82 apare în centrul de
autovehiculul şi decuplaţi motorul. informaţii pentru şofer. Înlocuiţi uleiul
Pericol pentru motor. Verificaţi cât mai curând pe parcursul
nivelul agentului de răcire. următorilor 1000 km.
Atunci când rulaţi în cele mai bune
Afişajul de service condiţii, este posibil ca sistemul de
monitorizare a duratei de folosire a
Sistemul de monitorizare a uleiului să indice că înlocuirea uleiului
duratei de folosire a uleiului nu este necesară până la un an.
pentru motoarele diesel Uleiul de motor şi filtrul trebuie
înlocuite cel puţin o dată pe an, iar la
Când trebuie să înlocuiţi uleiul de momentul respectiv sistemul trebuie Durata rămasă de folosire a uleiului
motor resetat. Dealerul local dispune de de motor este afişată în centrul de
Autovehiculul are un computer care personal service instruit, capabil să informaţii pentru şofer de către lampa
vă indică momentul în care trebuie să efectueze această operaţie şi să de control I, urmată de o valoare
înlocuiţi uleiul de motor şi filtrul. reseteze sistemul. procentuală care arată durata rămasă
Acesta se bazează pe rotaţiile de folosire a uleiului de motor. În
Este de asemenea important să se
motorului şi temperatura motorului şi acest scop, trebuie să cuplaţi
verifice la intervale regulate nivelul
nu pe kilometraj. Pe baza condiţiilor contactul fără a porni motorul.
uleiului şi să se completeze dacă este
de mers, kilometrajul la care se indică Centru de informaţii pentru şofer
necesar. Dacă sistemul este vreodată
necesitatea înlocuirii uleiului poate 3 86.
resetat accidental, uleiul trebuie
varia considerabil.
înlocuit după 5000 km de la ultima Informaţii privind întreţinerea 3 309.
Pentru funcţionarea corectă a înlocuire. Nu uitaţi să resetaţi sistemul
sistemului de monitorizare a duratei de monitorizare a duratei de folosire
de folosire a uleiului, acesta trebuie a uleiului la fiecare înlocuire a uleiului.
Instrumentele şi comenzile 77

Cum să resetaţi sistemul de ◆ Eliberaţi pedala de acceleraţie


monitorizare a duratei de folosire a pentru două secunde.
uleiului de motor ◆ Repetaţi apăsarea şi eliberarea
Resetaţi sistemul la fiecare înlocuire pedalei de acceleraţie aşa cum
a uleiului de motor, pentru ca sistemul este descris mai sus, de două ori
să poată calcula următoarea într-un minut.
înlocuirea a uleiului de motor. Pentru
■ Folosind butonul SET/CLR la
a reseta sistemul de monitorizare a
autovehiculele cu afişaj cu două
duratei de folosire a uleiului de motor,
culori:
efectuaţi una dintre operaţiile de mai
jos: Apăsaţi butonul MENU de pe
maneta de semnalizare pentru a
■ Folosind un instrument de analiză
selecta Vehicle Information Menu. Apăsaţi butonul de resetare aprox.
şi control:
Rotiţi dispozitivul de reglare până 5 secunde până când este afişată
Atelierul service local va reseta când este afişat meniul cu durata durata rămasă de folosire a uleiului
sistemul folosind acest instrument rămasă de folosire a uleiului de de motor. Eliberaţi butonul de
după înlocuirea uleiului de motor. motor. Apăsaţi butonul SET/CLR resetare şi apăsaţi-l din nou câteva
■ Folosind pedala de acceleraţie: timp de câteva secunde, contactul secunde pentru a reseta sistemul
◆ Scoateţi cheia din contact şi fiind cuplat. Dacă CodE 82 apare în de monitorizare a duratei de
aşteptaţi mai mult de un minut. continuare în centrul de informaţii folosire a uleiului de motor.
pentru şofer după pornirea
◆ Introduceţi cheia în contact şi autovehiculului, sistemul de
rotiţi-o în poziţia 2 (contact monitorizare a duratei de folosire a Lămpile de control
cuplat, motor oprit). uleiului de motor nu a fost resetat. Lămpile de control descrise în
◆ Apăsaţi complet pedala de Repetaţi procedura. continuare nu sunt prezente în
acceleraţie şi menţineţi pentru ■ Folosind butonul pentru resetare la dotarea tuturor autovehiculelor.
două secunde. autovehiculele cu afişaj monocrom: Descrierea este valabilă pentru toate
versiunile de instrumente de bord. La
78 Instrumentele şi comenzile

cuplarea contactului, majoritatea


lămpilor de control se vor aprinde
scurt ca un test funcţional.
Semnificaţia culorilor lămpilor de
control:
roşu = pericol, memento
important
galben = avertisment,
informare,
defecţiune
verde = confirmare
activare
albastru = confirmare
activare
alb = confirmare
activare
Instrumentele şi comenzile 79

Indicatoare de control în instrumente


80 Instrumentele şi comenzile

Lămpile de control din consola Înlocuirea becurilor 3 273. La cuplarea contactului, lampa de
centrală Siguranţele fuzibile 3 278. control se aprinde timp de circa
Lămpile de semnalizare 3 106. 4 secunde. Dacă lampa nu se
aprinde, nu se stinge după
4 secunde sau se aprinde în timpul
Lampa de avertizare mersului, înseamnă că există o
centură de siguranţă defecţiune la sistemul de
pretensionare a centurilor de
X pentru scaunul şoferului luminează siguranţă sau la sistemul de
sau clipeşte în culoarea roşie. airbaguri. Este posibil ca aceste
sisteme să nu se declanşeze în cazul
Este aprinsă
unui accident.
După cuplarea contactului, până
când se fixează centura de siguranţă. Declanşarea dispozitivelor de
pretensionare a centurilor de
Clipeşte siguranţă sau a airbagurilor este
După demarare, până când se indicată de iluminarea continuă a v.
Semnalizarea direcţiei fixează centura de siguranţă.
O se aprinde sau clipeşte în culoare Fixarea centurii de siguranţă 3 46. 9 Avertisment
verde.
Apelaţi imediat la un atelier service
Clipeşte Sistemele airbag şi pentru eliminarea cauzei
Lampa de control clipeşte dacă sunt dispozitivele de defecţiunii.
activate lămpile de semnalizare sau pretensionare a centurilor
luminile de avarie. Sistemele airbag, dispozitivele de
Clipeşte rapid: defecţiune a unui bec
de siguranţă pretensionare a centurilor de
siguranţă 3 48, 3 44.
de semnalizare sau a siguranţei v se aprinde în culoarea roşie.
corespunzătoare.
Instrumentele şi comenzile 81

Dezactivarea airbagurilor Se aprinde în timpul funcţionării Scadenţă verificare


V se aprinde în culoarea galbenă. motorului service autovehicul
Opriţi autovehiculul şi motorul.
Airbagul pasagerului din faţă este Bateria nu se încarcă. Răcirea g luminează galben când
activat. motorului poate fi întreruptă. La autovehiculul necesită întreţinere.
* se aprinde în culoarea galbenă. modelele cu motoare diesel, este Se aprinde şi se emite un cod de
Airbagul pasagerului din faţă este posibil să fie întreruptă alimentarea avertizare.
dezactivat 3 54. cu tensiune a servofrânei. Apelaţi la Mesajele autovehiculului 3 91.
un atelier service autorizat pentru
9 Pericol asistenţă.
Sistemul de frână şi de
Risc de accidentare fatală pentru
Clipeşte ambreiaj
un copil instalat într-un scaun Când cheia este în poziţia 1 pentru
pentru copii când airbagul mai mult de 15 secunde, lampa de Nivelul lichidului de frână şi de
pasagerului din faţă este activat. control clipeşte şi autovehiculul intră ambreiaj
în modul economisire baterie. & se aprinde în culoarea roşie.
Risc de accidentare fatală pentru
un adult când airbagul pasagerului Se aprinde atunci când este eliberată
din faţă este dezactivat. Lampa de control frâna de mână dacă nivelul lichidului
defecţiuni de frână/ambreiaj este prea mic sau
Sistemul de încărcare Z se aprinde sau clipeşte în culoare
dacă există o defecţiune la sistemul
de frânare 3 269.
p luminează sau clipeşte în roşu. galbenă.
Lampa se aprinde la cuplarea Lampa se aprinde la cuplarea
contactului şi se stinge la scurt timp contactului şi se stinge la scurt timp
după pornirea motorului. după pornirea motorului.
82 Instrumentele şi comenzile

există o defecţiune la sistemul ABS. Se aprinde când servodirecţia


9 Avertisment Sistemul de frânare va funcţiona în este dezactivată
continuare, dar fără a beneficia de Defecţiune la sistemul de
Opriţi autovehiculul. Nu continuaţi reglarea oferită de sistemul ABS.
călătoria. Apelaţi la un atelier servodirecţie. Apelaţi la un atelier
service autorizat. Sistemul antiblocare frâne 3 240. service autorizat.

Se aprinde după întreruperea


Se aprinde după cuplarea contactului Schimbarea într-o treaptă alimentării electrice
dacă s-a folosit frâna de mână
3 241. superioară de viteze Senzorul unghiul de bracaj trebuie
Lampa [ se aprinde în verde atunci calibrat pentru ca sistemul de
Acţionaţi pedala când se recomandă cuplarea unei servodirecţie să devină operaţional.
0 clipeşte în culoarea galbenă. trepte superioare de viteză pentru ■ Pentru calibrare automată,
Pedala de ambreiaj trebuie operată economisirea combustibilului. conduceţi în linie dreaptă la viteză
pentru a porni motorul. Sistemul de redusă, constantă.
oprire-pornire 3 231. Servodirecţia ■ În cazul în care lampa de control
c se aprinde în culoarea galbenă. rămâne aprinsă, răsuciţi volanul din
Sistemul antiblocare frâne poziţia limită în poziţia limită pentru
Se aprinde cu servodirecţia calibrare manuală.
(ABS)
redusă Lampa de control se stinge atunci
u se aprinde în culoarea galbenă. Servodirecţia este redusă datorită când sistemul este din nou
Se aprinde timp de câteva secunde supraîncălzirii sistemului. Lampa de operaţional.
după cuplarea contactului. Sistemul control se stinge când sistemul s-a
este gata de funcţionare după răcit. Sistemul ultrasonic de
stingerea lămpii de control.
Dacă lampa de control nu se stinge
asistenţă la parcare
după câteva secunde sau se aprinde r se aprinde în culoarea galbenă.
în timpul mersului, înseamnă că Defecţiune la sistem
Instrumentele şi comenzile 83

sau Controlul electronic al Sistemul de control


Defecţiune datorată senzorilor care stabilităţii şi Sistemul de antipatinare este
sunt murdari sau acoperiţi cu gheaţă
sau zăpadă control al tracţiunii deconectat
sau b se aprinde sau clipeşte în culoare k se aprinde în culoarea galbenă.
Interferenţe datorită surselor externe galbenă. Este aprins când sistemul este
de ultrasunete. Odată cu dezactivat.
Se aprinde
îndepărtarea sursei de interferenţă,
A apărut o defecţiune de sistem. Este
sistemul de senzori va funcţiona Preîncălzirea
posibilă continuarea călătoriei.
normal.
Stabilitatea tracţiunii poate fi totuşi ! se aprinde în culoarea galbenă.
Remediaţi defecţiunea de sistem într- afectată, în funcţie de starea
un atelier service. Se aprinde când este activată
suprafeţei carosabilului.
preîncălzirea. Se activează doar dacă
Senzorii de parcare cu ultrasunete Apelaţi la un atelier service autorizat temperatura exterioară este scăzută.
3 245. pentru remedierea defecţiunii.
Pornirea motorului 3 231.
Control electronic de Clipeşte
stabilitate oprit
Sistemul este cuplat activ. Filtrul de particule pentru
Randamentul motorului poate fi redus
a se aprinde în culoarea galbenă. şi autovehiculul poate fi frânat
motor diesel
automat într-o mică măsură. % se aprinde sau clipeşte galben
Este aprins când sistemul este
Controlul electronic al stabilităţii dacă trebuie curăţat filtrul de particule
dezactivat.
3 242, Sistemul de control al pentru motor diesel sau dacă
tracţiunii 3 242. condiţiile de mers anterioare nu au
permis o curăţare automată.
84 Instrumentele şi comenzile

Continuaţi deplasarea şi, în limita Sistemul de monitorizare a Se aprinde în timpul funcţionării


posibilităţilor, nu permiteţi ca turaţia motorului
motorului să coboare sub presiunii în anvelope
2000 rot/min. w se aprinde sau clipeşte în culoare Atenţie
Lampa indicatoare % se stinge galbenă.
imediat după încheierea operaţiei de Lubrifierea motorului poate fi
auto-curăţare. Se aprinde întreruptă. Acest lucru poate duce
Pierdere de presiune din anvelope. la avarierea motorului şi/ sau la
Dacă motorul este oprit în timp ce Opriţi imediat şi verificaţi presiunea în
lampa indicatoare este aprinsă sau blocarea roţilor de tracţiune.
anvelope.
clipeşte, se va produce o creştere a
consumului de combustibil şi o 1. Transmisia manuală: apăsaţi
Clipeşte
reducere a duratei de utilizare a ambreiajul.
Defecţiune de sistem sau anvelopă
uleiului de motor. Şoferul ar trebui să fără senzor de presiune montat (de 2. Selectaţi poziţia neutră,
continue să conducă în timpul ex. roata de rezervă). După transmisia automată: aduceţi
procesului de regenerare menţionat 60 - 90 de secunde lampa de control maneta selectorului de viteze în
mai sus până când lampa indicatoare este aprinsă continuu. Apelaţi la un poziţia N.
pentru filtrul de particule pentru atelier service autorizat. 3. Ieşiţi din trafic imediat ce este
motorul diesel se stinge. posibil, fără a stânjeni circulaţia
Pentru mai multe informaţii, consultaţi celorlalte autovehicule.
eticheta DPF din interiorul Presiunea uleiului de
4. Decuplaţi contactul.
autovehiculului. motor
Filtrul de particule pentru motor diesel I se aprinde în culoarea roşie. 9 Avertisment
3 234. Lampa se aprinde la cuplarea
contactului şi se stinge la scurt timp Când motorul este oprit,
după pornirea motorului. acţionarea volanului şi a pedalei
de frână necesită o forţă
considerabil mai mare. În timpul
Instrumentele şi comenzile 85

unei opriri automate, unitatea de Dacă lampa indicatoare continuă să Proiectoarele de ceaţă
servofrână va continua să fie fie aprinsă sau să clipească cu
contactul cuplat, există o eroare în > se aprinde în culoarea verde.
operaţională.
sistem. Motorul nu poate fi pornit. Se aprinde când farurile de ceaţă sunt
Nu scoateţi cheia decât după în funcţiune 3 106.
oprirea autovehiculului, în caz
contrar blocarea volanului se Pedala de frână apăsată
poate cupla pe neaşteptate. 0 clipeşte în culoarea galbenă. Lampa de ceaţă spate
La autovehiculele cu transmisie r se aprinde în culoarea galbenă.
Verificaţi nivelul de ulei înainte de a
automată, motorul poate fi pornit Se aprinde când lămpile de ceaţă
apela la asistenţa unui atelier service
numai dacă pedala de frână este spate sunt în funcţiune 3 106.
3 266.
apăsată şi dacă maneta selectorului
se află în poziţia P sau în poziţia N
Nivel scăzut al 3 237.
Senzor de ploaie
< se aprinde în culoarea verde.
combustibilului
i se aprinde în culoarea galbenă. Luminile exterioare Se aprinde când este activat senzorul
de ploaie automat 3 68.
Se aprinde când nivelul carburantului 8 se aprinde în culoarea verde.
din rezervor este prea scăzut. Lampa se aprinde când luminile
exterioare sunt aprinse 3 103. Control viteză de croazieră
Catalizatorul 3 236.
m luminează în culoarea albă.
Aerisirea sistemului de alimentare cu
motorină 3 272. Faza lungă Se aprinde când sistemul este activat
3 244.
C luminează în albastru.
Sistemul antidemaraj Lampa se aprinde când este aprinsă
faza lungă sau în cursul semnalizării
Capotă deschisă
d clipeşte în culoarea galbenă.
cu farurile 3 104. / se aprinde în culoarea galbenă.
86 Instrumentele şi comenzile

Luminează cât timp este deschisă


capota.
Afişajul pentru informaţii
Sistemul de oprire-pornire 3 231. Centru de informaţii pentru
şofer
Portieră deschisă
h se aprinde în culoarea roşie.
Lampa se aprinde dacă una dintre
portiere (sau hayonul) este deschisă.

Pe afişajul superior pot fi selectate


meniurile prin apăsarea butonului
MENU. Simbolurile meniului sunt
indicate în linia superioară a
afişajului:
Centrul de informaţii pentru şofer ■ X Vehicle Information Menu
(DIC) este amplasat în grupul de ■ W Trip/Fuel Information Menu
instrumente şi disponibil ca ecran
■ s ECO Information Menu
central sau superior.
Unele dintre funcţiile afişate diferă
Pe afişajul median pot fi selectate
atunci când autovehiculul este în
următoarele meniuri principale prin
mişcare, respectiv când staţionează,
apăsarea butonului MENU:
iar unele funcţii sunt active doar când
■ Vehicle Information Menu autovehiculul este în mişcare.
■ Trip/Fuel Information Menu Personalizarea autovehiculului
3 95.
Instrumentele şi comenzile 87

Selectarea meniurilor şi a Apăsaţi butonul SET/CLR pentru a


funcţiilor selecta o funcţie sau pentru a verifica
Meniurile şi funcţiile pot fi selectate cu un mesaj.
butoanele de pe maneta de Vehicle Information Menu
semnalizare.
Pe afişajul median, apăsaţi butonul
MENU pentru a selecta Vehicle
Information Menu sau pe afişajul
superior selectaţi X.
Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru
a selecta un submeniu. Apăsaţi
butonul SET/CLR pentru confirmare.
Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru Respectaţi instrucţiunile date în
a marca o opţiune de meniu sau submeniu.
pentru a seta o valoare numerică. ■ Unit: unităţile afişate se pot
modifica
■ Tire Pressure: verifică presiunea în
Apăsaţi butonul MENU pentru a trece anvelopele tuturor roţilor în timpul
de la un meniu la altul sau pentru a deplasării 3 286
reveni de la un submeniu la meniul
următor superior.
Trip/Fuel Information Menu
Pe afişajul median, apăsaţi butonul
MENU pentru a selecta Trip/Fuel
Information Menu sau pe afişajul
superior selectaţi W.
Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru
a selecta un submeniu. Apăsaţi
butonul SET/CLR pentru confirmare.
88 Instrumentele şi comenzile

Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru menţine segmentele pline în zona


a selecta un submeniu. Apăsaţi Eco. Cu cât sunt mai multe
butonul SET/CLR pentru confirmare. segmente pline, cu atât este mai
Submeniurile sunt: mare consumul de combustibil.
Simultan este indicată valoarea
consumului curent.

■ Contorul de kilometraj 1
■ Contorul de kilometraj 2
Contorul de parcurs 2 este disponibil
numai pentru autovehiculele cu afişaj
superior. ■ Indicaţie schimbare: Treapta de
Pentru autovehiculele cu computer viteze curentă este indicată în
interiorul unei săgeţi. Codul de mai ■ Top Consumers: Lista celor mai
de bord sunt disponibile unul sau mai importanţi consumatori pentru
multe submeniuri. sus recomandă trecerea la o
treaptă de viteze superioară din confort, care sunt activaţi, este
Meniul informaţii de parcurs/ motive de economisire a afişată în ordine descrescătoare.
combustibil, Computerul de bord combustibilului. Este indicat potenţialul de
3 93. economisire a combustibilului. Un
Afişaj index eco: Consumul de consumator dezactivat dispare de
ECO Information Menu combustibil curent este indicat pe pe listă şi va fi actualizată valoarea
Selectaţi s de pe afişajul superior. un afişaj cu segmente. Pentru consumului.
condus economic, adaptaţi
caracteristica de condus pentru a
Instrumentele şi comenzile 89

Afişajul grafic pentru


informaţii, afişajul color
pentru informaţii
În funcţie de configuraţia
autovehiculului, autovehiculul este
echipat cu un
■ Afişajul grafic pentru informaţii
sau
■ cu un afişaj color pentru informaţii,
cu funcţie de ecran tactil.
■ Economy Trend: Afişează evoluţia CD 400:
consumului mediu pe o distanţă de Afişajul grafic pentru informaţii
50 km. Segmentele pline afişează În funcţie de sistemul Infotainment,
consumul în paşi de 5 km şi dă afişajul grafic pentru informaţii este
posibilitatea vizualizării efectului disponibil în două versiuni.
topografiei sau a comportamentului CD 300:
de condus asupra consumului de
combustibil.

Meniurile şi setările sunt accesate


prin intermediul afişajului.
90 Instrumentele şi comenzile

Afişajul grafic pentru informaţii indică: Apăsaţi butonul CONFIG: Se MyLink, bazat pe pictogramă cu sau
■ ora 3 71 afişează pagina din meniu Settings fără sistem de navigaţie:
(Setări).
■ temperatura exterioară 3 71
Rotiţi butonul MENU pentru a selecta
■ data 3 71 o setare sau o valoare.
■ setările controlului electronic al Apăsaţi butonul MENU pentru a
climatizării 3 221 confirma o setare sau o valoare.
■ sistemul Infotainment, conform Apăsaţi butonul BACK pentru a ieşi
descrierii din manualul sistemului din meniu.
Infotainment
■ setările pentru personalizarea Afişajul color pentru informaţii
autovehiculului 3 95 În funcţie de sistemul Infotainment,
afişajul color pentru informaţii este
Selectarea sistemelor Infotainment disponibil în două versiuni.
CD 400, CD 300 Afişajul color pentru informaţii indică:
Navi 600:
■ ora 3 71
■ temperatura exterioară 3 71
■ data 3 71
■ setările controlului electronic al
climatizării 3 221
■ sistemul Infotainment, conform
descrierii din manualul sistemului
Infotainment
■ setările pentru personalizarea
autovehiculului 3 95
Instrumentele şi comenzile 91

Selectare cu sistemul Infotainment


Navi 600
Selectarea cu MyLink, bazat pe
pictogramă cu sau fără sistem de
Mesajele
navigaţie autovehiculului
Apăsaţi butonul CONFIG pentru a
afişa meniul Configurare sistem. Mesajele sunt transmise prin centrul
de informaţii pentru şofer (DIC),
Rotiţi butonul Menu/SEL pentru a
ecranul info sau ca semnale auditive
selecta o setare sau o valoare.
de avertizare. Confirmaţi mesajele de
Apăsaţi butonul Menu/SEL pentru a avertizare cu butonul multifuncţional.
confirma o setare sau o valoare. Dacă este necesar, apelaţi la un
Apăsaţi butonul BACK pentru a ieşi atelier service pentru asistenţă.
din meniu.
Mesajele autovehiculului de pe
Sistemul Infotainment poate fi
comandat de asemenea cu ajutorul afişajul central
butoanelor de pe ecranul tactil.
Apăsaţi butonul CONFIG pentru a
afişa meniul Configurare sistem.
Rotiţi butonul Menu pentru a selecta
o setare sau o valoare.
Apăsaţi butonul Menu pentru a
confirma o setare sau o valoare.
Apăsaţi butonul BACK pentru a ieşi
din meniu.

Mesajele autovehiculului sunt afişate


sub formă de cod numeric.
92 Instrumentele şi comenzile

Nr. Mesajul autovehiculului Nr. Mesajul autovehiculului Nr. Mesajul autovehiculului


2 Nu a fost detectată nicio teleco‐ 55 Conduceţi mai mult de 94 Comutaţi în poziţia parcare
mandă, apăsaţi pedala de 15 minute pentru a regenera 95 Efectuaţi revizia sistemului
ambreiaj pentru repornire filtrul de particule pentru motorul airbag
5 Coloana de direcţie este blocată diesel (DPF)

7 Rotiţi volanul, decuplaţi şi recu‐ 67 Reparaţi dispozitivul de blocare Mesajele autovehiculului de pe


plaţi apoi contactul a coloanei de direcţie Afişajul nivel superior
9 Rotiţi volanul, porniţi din nou 68 Reparaţi servodirecţia
motorul 75 Reparaţi sistemul de aer condi‐
25 Lampă de semnalizare stânga ţionat
faţă defectă 76 Reparaţi sistemul de avertizare
26 Lampă de semnalizare stânga unghi mort lateral
spate defectă 79 Completaţi uleiul de motor
27 Lampă de semnalizare dreapta 82 Înlocuiţi uleiul de motor în scurt
faţă defectă timp
28 Lampă de semnalizare dreapta 84 Puterea motorului este redusă
spate defectă 89 Scadenţă verificare service
35 Înlocuiţi bateria telecomenzii autovehicul
radio Aceste mesaje ale autovehiculului
92 Nu se detectează telecomanda, sunt afişate ca text. Urmaţi indicaţiile
48 Curăţaţi sistemul de avertizare apăsaţi frâna pentru a porni din date în mesaje.
unghi mort lateral nou
Sistemul afişează mesaje referitoare
54 Apă în filtrul de motorină la următoarele aspecte:
■ Nivelurile lichidelor
■ Sistemul de alarmă antifurt
Instrumentele şi comenzile 93

■ Frânele Semnalele de avertizare Computerul de bord


■ Sisteme de antrenare
■ Sistemele de suport în conducere Când este pornit motorul sau în Meniurile şi funcţiile pot fi selectate cu
timpul mersului butoanele de pe maneta de
■ Sistemul de control al vitezei de
croazieră ■ Dacă centura de siguranţă nu este semnalizare 3 86.
fixată.
■ Sistemul de detectare a obiectelor
■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză
■ Lumini, înlocuire becuri cu frâna de mână pusă.
■ Sistemul de spălare/ştergere ■ Dacă apare un cod de avertizare în
■ Portiere, geamuri afişajul Centrului de informaţii
■ Telecomanda radio pentru şofer.
■ Centurile de siguranţă ■ Dacă funcţia de parcare asistată
detectează un obiect.
■ Sistemele airbag
■ Dacă viteza autovehiculului
■ Motorul şi transmisia depăşeşte 120 km/h.
■ Presiunea în anvelope
■ Filtrul de particule diesel Când autovehiculul este parcat
■ Baterie
şi/sau este deschisă o portieră Pe afişajul median, apăsaţi butonul
■ Până când motorul porneşte cu o MENU pentru a selecta Trip/Fuel
cheie în contact. Information Menu sau pe afişajul
■ Când luminile exterioare sunt superior selectaţi W.
aprinse.

În timpul unei opriri automate


■ Dacă portiera şoferului este
deschisă.
94 Instrumentele şi comenzile

mediu şi viteza medie, făcând


posibilă afişarea de diverse informaţii
privind kilometrajul pentru şoferi
diferiţi.
Pentru resetare, apăsaţi butonul
SET/CLR timp de câteva secunde în
fiecare mod.

Răsuciţi rotiţa dispozitivului de Pentru a reseta, apăsaţi butonul


ajustare pentru a selecta un resetare sau butonul SET/CLR timp
submeniu: de câteva secunde.
■ Contorul de kilometraj 1
Autonomie
■ Contorul de kilometraj 2 Autonomia este calculată pe baza
(numai de pe afişajul superior) conţinutului curent al rezervorului şi a
■ Autonomie consumului curent. Valorile afişate
■ Consumul mediu Contorul de parcurs sunt valori medii.
Contorul de parcurs afişează distanţa După alimentare, sistemul
■ Consumul instantaneu
înregistrată de la o anumită resetare. actualizează autonomia cu o uşoară
■ Viteza medie întârziere.
Computer de bord 1 şi 2 Când nivelul combustibilului din
Informaţiile celor două computere de rezervor este scăzut, un mesaj apare
bord pot fi resetate separat pentru în afişajul Centrului de informaţii
contorul de kilometraj, consumul pentru şofer.
Instrumentele şi comenzile 95

În plus, lampa de control i din


indicatorul nivelului de carburant se
Personalizarea
aprinde. autovehiculului
Consumul mediu Parametrii autovehiculului pot fi
Se afişează consumul mediu de personalizaţi prin modificarea
combustibil. Măsurarea poate fi setărilor în centrul de informaţii pentru
resetată în orice moment. şofer şi în ecranul info.
Pentru resetare, apăsaţi butonul În funcţie de dotările autovehiculului
SET/CLR timp de câteva secunde. şi unele funcţii descrise mai jos ar
putea să nu fie disponibile.
Consumul instantaneu
Se afişează consumul instantaneu. Setările din centrul de informaţii
Apăsaţi butonul MENU pentru a
La viteze reduse, este afişat pentru şofer selecta Vehicle Information Menu sau
consumul orar. Setările Unit pot fi selectat cu pe afişajul superior selectaţi X.
butoanele de pe maneta de
Atenţie semnalizare.

Consumul instantaneu şi mediu


poate varia în funcţie de condiţiile
de trafic, de tipul condusului sau
de viteza autovehiculului.

Viteza medie
Se afişează viteza medie. Măsurarea
poate fi resetată în orice moment.
Pentru resetare, apăsaţi butonul
SET/CLR timp de câteva secunde.
96 Instrumentele şi comenzile

Apare meniul setări Unit. Time Date (Oră, dată)


Unităţile afişate se pot modifica. Citiţi Ceasul 3 71 pentru informaţii
suplimentare.
Apăsaţi butonul SET/CLR şi rotiţi
rotiţa dispozitivului de ajustare pentru Radio settings (Setări radio)
a selecta una dintre unităţi. Citiţi secţiunea Infotainment pentru
■ Unit1: Marea Britanie informaţii suplimentare.
■ Unit2: Statele Unite
Vehicle settings (Setări autovehicul)
■ Unit3: Europa
Apăsaţi butonul SET/CLR pentru
confirmare.

Setările de pe Afişajul grafic Se pot selecta următoarele setări,


pentru informaţii folosind butonul MENU:
CD 300/CD 400 ■ Languages (Limbi)
Porniţi sistemul Infotainment şi ■ Time Date (Oră, dată)
apăsaţi butonul CONFIG. Apare ■ Radio settings (Setări radio)
meniul Settings (Setări).
■ Vehicle settings (Setări
autovehicul)
În sub-meniurile corespunzătoare se
pot modifica următoarele setări: ■ Climate and air quality (Climat şi
calitate aer)
Languages (Limbi) Auto fan speed (Reglare automată
Selectarea limbii dorite. turaţie ventilator): Modificaţi turaţia
ventilatorului - mare / medie / mică.
Automatic air recirculation
(Recirculare automată a aerului):
Instrumentele şi comenzile 97

Modificaţi sensibilitatea senzorului Side blind zone alert (Avertizare Remote unlock feedback
pentru calitatea aerului AQS - unghi mort oglindă exterioară): (Feedback deblocare cu
mică / mare. Activaţi sau dezactivaţi sistemul de telecomandă): Activare sau
Auto demist (Dezaburire avertizare unghi mort lateral. dezactivare răspuns lumini de
automată): pornit / oprit (activarea ■ Exterior ambient lighting (Iluminare avarie la deblocare.
sau dezactivarea funcţiei de exterioară ambientală) Remote lock feedback (Feedback
dezaburire automată). Exterior lighting by unlocking blocare cu telecomandă): Activaţi
Auto rear demist (Dezaburire (Iluminare exterioară la deblocare): sau dezactivaţi semnalizare cu
automată lunetă): pornit / oprit Activaţi sau dezactivaţi luminile de lumini de avarie la deblocare.
(activarea sau dezactivarea funcţiei acces. Remote door unlock (Deblocare
de dezaburire automată lunetă). Duration upon exit of vehicle portiere cu telecomanda):
■ Comfort settings (Setări confort) (Durată la coborârea din Modificaţi configurarea pentru a
autovehicul): Activaţi sau debloca doar portiera şoferului sau
Chime volume (Volum avertizare tot autovehiculul.
sonoră): Modificaţi volumul dezactivaţi şi modificaţi durata
semnalelor de avertizare. luminii de însoţire. ■ Restore factory settings (Revenire
■ Power door locks (Închidere la setările din fabricaţie)
Rear auto wipe in reverse (Ştergere
automată lunetă la cuplarea treptei centralizată) Restore factory settings (Revenire
marşarier): Activaţi sau dezactivaţi Stop door lock if door open la setările din fabricaţie): Resetarea
pornirea automată a ştergătorului (Prevenire blocare portiere în timp tuturor setărilor la setările implicite.
lunetei la marşarier. ce există o portieră deschisă):
Activează sau dezactivează funcţia
Setările de pe Afişajul color
■ Park assist / Collision detection pentru informaţii
(Asistenţă la parcare / Detectare blocare automată a portierelor în
timp ce o portieră este deschisă. Navi 600
coliziuni)
■ Remote locking, unlocking, starting Apăsaţi butonul CONFIG. Apare
Park assist (Asistenţă la parcare):
(Blocare, deblocare, pornire cu meniul Settings (Setări).
Activaţi sau dezactivaţi senzorii cu
ultrasunete. ajutorul telecomenzii)
98 Instrumentele şi comenzile

Languages (Limbi) Vehicle settings (Setări autovehicul)


Selectarea limbii dorite.
Time & Date (Ora şi data)
A se vedea secţiunea Ceasul 3 71.

Radio settings (Setări radio)


Consultaţi descrierea sistemului
Infotainment din secţiunea
Infotainment.
Phone settings (Setări telefon)
Consultaţi descrierea sistemului
Următoarele setări pot fi selectate Infotainment din secţiunea
prin rotirea şi apăsarea butonului Infotainment.
multifuncţional: ■ Climate and air quality (Climatizare
Navigation settings (Setări navigaţie) şi calitate aer)
■ Languages (Limbi)
Consultaţi descrierea sistemului Auto fan speed (Reglare automată
■ Time & Date (Ora şi data) Infotainment din secţiunea turaţie ventilator): Modifică reglajul
■ Radio settings (Setări radio) Infotainment. ventilatorului. Setarea modificată
■ Phone settings (Setări telefon) va fi activă după oprirea şi pornirea
din nou a contactului.
■ Navigation settings (Setări
navigaţie) Climate control mode (Mod
climatizare): Activaţi sau
■ Vehicle settings (Setări dezactivaţi răcirea.
autovehicul)
Auto demist (Dezaburire
■ Display settings (Afişare setări) automată): Sprijinirea dezaburirii
În sub-meniurile corespunzătoare se parbrizului prin selectarea
pot modifica următoarele setări: automată a setărilor necesare şi a
Instrumentele şi comenzile 99

modului automat de condiţionare a ■ Park assist / Collision detection Activează sau dezactivează funcţia
aerului. (Asistenţă la parcare/Detectare blocare automată a portierelor în
Auto rear demist (Dezaburire coliziune) timp ce o portieră este deschisă.
automată lunetă): Activarea Park assist (Asistenţă la parcare): ■ Lock / Unlock / Start by remote
automată a dispozitivului de Activarea sau dezactivarea (Blocare/Deblocare/Pornire de la
încălzire a lunetei. sistemului de asistenţă la parcare telecomandă)
cu ultrasunete. Remote unlock feedback
Side blind zone alert (Alertă unghi (Feedback deblocare cu
mort lateral): Activaţi sau telecomandă): Activare sau
dezactivaţi sistemul de avertizare dezactivare răspuns lumini de
unghi mort lateral. avarie la deblocare.
■ Exterior ambient lighting (Iluminare Remote door unlock (Deblocare
ambiantă exterioară) portiere cu telecomanda):
Duration upon exit of vehicle Modificaţi configurarea pentru a
(Durată până la ieşirea din debloca doar portiera şoferului sau
autovehicul): Activaţi sau tot autovehiculul.
dezactivaţi şi modificaţi durata Auto door relock (Reblocare
luminii de însoţire. automată portiere): Activare sau
■ Comfort settings (Setări confort) Exterior lighting by unlocking dezactivare funcţie deblocare
Chime volume (Avertizare sonoră): (Iluminare exterioară la deblocare): automată după deblocarea fără
Modificaţi volumul semnalelor de Activarea sau dezactivarea deschidere a autovehiculului.
avertizare. luminilor de acces. ■ Restore factory settings
Rear auto wipe in reverse (Ştergere ■ Power door locks (Închidere (Restaurare setări originale)
automată lunetă la cuplarea treptei centralizată) Restore factory settings
marşarier): Activaţi sau dezactivaţi Prevent doorlock while door open (Restaurare setări originale):
pornirea automată a ştergătorului (Împiedică încuierea portierei în Resetarea tuturor setărilor la
lunetei la marşarier. timp ce portiera e deschisă): setările implicite.
100 Instrumentele şi comenzile

Display settings (Afişare setări) În sub-meniurile corespunzătoare se


Setările selectabile ale afişajului: pot modifica următoarele setări:
■ Day mode (Mod de zi): Optimizarea Languages (Limbi)
pentru condiţiile de conducere pe
Selectarea limbii dorite.
timp de zi.
■ Night mode (Mod de noapte): Ora şi data
Optimizarea pentru condiţiile de Citiţi manualul referitor la
conducere pe timp de noapte. Infotainment pentru informaţii
■ Automatic mode (Mod automat): suplimentare.
Afişajul schimbă modul la
aprinderea/stingerea luminilor Radio settings (Setări radio)
autovehiculului. Citiţi manualul referitor la
Apăsaţi butonul ecranului Config din Infotainment pentru informaţii
■ Rear view camera (Camera video pagina de pornire sau butonul suplimentare.
retrovizoare): Schimbă setările CONFIG de pe panoul frontal pentru
pentru camera video retrovizoare. a accesa meniul Configurare. Setări telefon
Apăsaţi bara de derulare până când Citiţi manualul referitor la
Setările de pe Afişajul color Infotainment pentru informaţii
pentru informaţii se afişează opţiunea dorită. Selectaţi
setările pe care doriţi să le modificaţi. suplimentare.
MyLink, bazat pe pictogramă cu sau
fără sistem de navigaţie ■ Limbi Setările sistemului de navigaţie
■ Ora şi data Citiţi manualul referitor la
■ Setări radio Infotainment pentru informaţii
suplimentare.
■ Setări telefon
■ Setările sistemului de navigaţie Setări autovehicul
■ Setări vehicul ■ Climatizare şi calitatea aerului
■ Setările afişajului
Instrumentele şi comenzile 101

Turaţie automată a ventilatorului: Asistenţă la parcare: Activaţi sau Reacţie la blocarea de la


Modificaţi turaţia ventilatorului - dezactivaţi senzorii cu ultrasunete. telecomandă: Activaţi sau
mare / medie / mică. Sistemul de avertizare unghi mort dezactivaţi semnalizare cu lumini
Senzor de calitate a aerului: lateral: Activează sau dezactivează de avarie la blocare.
Modificaţi sensibilitatea senzorului sistemul de avertizare unghi mort Reacţie la deblocarea de la
pentru calitatea aerului AQS - lateral. telecomandă: Activare sau
mică / mare. ■ Sistem de iluminare dezactivare răspuns lumini de
Mod condiţionare a aerului: avarie la deblocare.
Lumini de localizare a
dezactivat / activat / ultima setare autovehiculului: Activează sau Deblocare portiere de la
Dezaburire automată: pornit / oprit dezactivează luminile de acces. telecomandă: Modificaţi
(activarea sau dezactivarea funcţiei configurarea pentru a debloca doar
Luminile de însoţire: Activaţi sau portiera şoferului sau tot
de dezaburire automată) dezactivaţi şi modificaţi durata autovehiculul.
Dezaburire automată lunetă: luminii de însoţire.
pornit / oprit (activarea sau Memento pentru telecomanda
■ Încuietorile electrice ale portierelor lăsată în autovehicul: Activaţi sau
dezactivarea funcţiei de dezaburire
automată lunetă) Blocare automată portiere: Activaţi dezactivaţi un memento dacă cheia
sau dezactivaţi funcţia de blocare electronică este lăsată în
■ Confort şi convenabilitate automată a portierelor. autovehicul.
Volum avertizări sonore: Modificaţi Blocare temporizată portiere: ■ Revenire la setările din fabricaţie?:
volumul semnalelor de avertizare. Activaţi sau dezactivaţi funcţia de Resetaţi toate setările la setările
Ştergător treaptă de viteze blocare temporizată a portierelor. implicite.
marşarier Încuiere automată a portierelor
: Activaţi sau dezactivaţi pornirea deschise: Activează sau
automată a ştergătorului lunetei la dezactivează funcţia blocare
marşarier. automată a portierelor în timp ce o
■ Sisteme de detectare a coliziunii portieră este deschisă.
■ Blocare cu telecomandă /
Deblocare / Pornire
102 Instrumentele şi comenzile

Setările afişajului
■ Meniul paginii de pornire:
Citiţi manualul referitor la
Infotainment pentru informaţii
suplimentare.
■ Opţiune cameră retrovizoare:
Apăsaţi pentru reglarea opţiunilor
camerei retrovizoare 3 254.
■ Afişaj dezactivat:
Citiţi manualul referitor la
Infotainment pentru informaţii
suplimentare.
■ Setările hărţii:
Citiţi manualul referitor la
Infotainment pentru informaţii
suplimentare.
■ Afişajul cu hartă:
Citiţi manualul referitor la
Infotainment pentru informaţii
suplimentare.
Sistem de iluminare 103

Sistem de iluminare Luminile exterioare Comutatorul de lumini cu funcţia


de control automat al luminilor
Comutatorul de lumini
Luminile exterioare .................... 103
Iluminarea interioară .................. 107
Caracteristici ale sistemului de
iluminare .................................... 109

Rotiţi maneta de lumini:


Rotiţi maneta de lumini: AUTO = Controlul automat al
7 = Luminile sunt stinse luminilor în funcţie de
8 = Lămpile de poziţie condiţiile de luminozitate
9 = Farurile exterioară.
m = Activarea şi dezactivarea
Lampa de control 8 3 85. regulatorului de lumină
automat. Întrerupătorul
revine la AUTO.
8 = Lămpile de poziţie
9 = Farurile
104 Sistem de iluminare

La cuplarea contactului, regulatorul Funcţia de control automat al Pentru a reveni la faza scurtă,
de lumină automat este întotdeauna luminilor împingeţi din nou maneta sau trageţi
activ. Atunci când funcţia de control de aceasta.
8 se aprinde când sunt aprinse automat al luminilor este activată şi
luminile. Lampa de control 8 3 85. motorul este în funcţiune, farurile şi 9 Avertisment
lămpile spate se activează automat în
funcţie de condiţiile slabe de Comutaţi întotdeauna pe faza
Sistemul de control iluminare şi dacă ştergătoarele de scurtă când vă apropiaţi de
automat al luminilor parbriz au fost activate pentru mai vehiculele ce vin din sens opus
multe curse. sau de cele care rulează în faţa
dumneavoastră. Faza lungă a
farurilor îi poate orbi temporar pe
Faza lungă ceilalţi şoferi, ceea ce poate duce
la coliziuni.

Semnalizarea cu farurile
Pentru a activa semnalizarea cu
farurile, trageţi de manetă.

Pentru a comuta din faza scurtă în


faza lungă, împingeţi maneta.
Sistem de iluminare 105

Reglarea fasciculului 2 = toate scaunele ocupate şi Luminile de avarie


portbagajul încărcat
farurilor 3 = scaunul şoferului ocupat,
portbagajul încărcat şi la
Reglarea manuală a fasciculului tractarea unei rulote sau a unei
farurilor remorci.

Farurile când conduceţi în


afara ţării
Faza scurtă asimetrică măreşte
câmpul de vizibilitate pe marginea
carosabilului dinspre partea
pasagerului.
Totuşi, atunci când circulaţi în ţări în Acţionare prin intermediul butonului
care traficul se desfăşoară pe ¨.
cealaltă parte a carosabilului, reglaţi Apăsaţi din nou pentru a opri luminile
farurile pentru a preveni orbirea celor de avarie.
Pentru a adapta raza de acţiune a ce circulă din sens opus.
Luminile de avarie se activează
fasciculului farurilor la încărcarea Apelaţi la un atelier service pentru automat dacă airbagurile se
autovehiculului şi a preveni orbirea reglarea farurilor. declanşează.
celor care circulă din sens opus: rotiţi
butonul rotativ în poziţia necesară.
0 = scaunele faţă ocupate
1 = toate scaunele ocupate
106 Sistem de iluminare

Semnalizarea virajelor şi a Pentru trei clipiri de semnalizare, de Lămpile de ceaţă spate


ex. la schimbarea benzii de rulare,
schimbării benzii de rulare deplasaţi maneta până în punctul de
rezistenţă şi apoi eliberaţi-o.
Deplasaţi maneta în punctul de
rezistenţă şi menţineţi-o pentru
prelungirea semnalizării.
Stingeţi indicatorul manual ducând
maneta în poziţia originală.

Proiectoarele de ceaţă

Acţionare prin intermediul butonului


r.
maneta în sus = semnalizare
dreapta Comutatorul de lumini în poziţia
maneta în jos = semnalizare Auto: aprinderea lămpilor de ceaţă
stânga spate va aprinde automat şi farurile.
Comutatorul de lumini în poziţia 8:
Dacă maneta este împinsă dincolo de lămpile de ceaţă spate se pot aprinde
punctul de rezistenţă, semnalizarea numai împreună cu proiectoarele de
direcţiei rămâne activată. Atunci când ceaţă.
volanul revine în poziţia iniţială,
semnalizarea direcţiei este
dezactivată automat. Acţionare prin intermediul butonului
>.
Sistem de iluminare 107

Lămpile de parcare Lămpile de marşarier Iluminarea interioară


Lămpile de marşarier se aprind când
se cuplează contactul şi treapta de Controlul iluminării
marşarier. panoului de bord
Lentilele farurilor aburite
Interiorul carcaselor farurilor se poate
aburi uşor în condiţii de umezeală şi
frig, ploaie puternică sau după
spălare. Condensul dispare repede
de la sine; pentru a accelera procesul,
aprindeţi farurile.

Când autovehiculul este parcat, pot fi


activate luminile de poziţie din faţă şi
din spate de pe o parte a
autovehiculului:
Luminozitatea următoarelor funcţii se
1. Decuplaţi contactul. poate regla atunci când sunt aprinse
2. Deplasaţi maneta de semnalizare luminile exterioare:
complet în sus (lămpile de ■ Iluminarea panoului de bord
parcare de pe partea dreaptă) sau
în jos (lămpile de parcare de pe ■ Afişaj pentru informaţii
partea stângă). ■ Butoane iluminate şi funcţionare
Confirmare printr-un semnal şi prin Rotiţi butonul rotativ k şi menţineţi-l
lampa de control a lămpilor de până la obţinerea luminozităţii dorite.
semnalizare de pe partea respectivă.
108 Sistem de iluminare

Luminile interioare Acţionaţi întrerupătorul electric


9 Avertisment
basculant:
Plafoniera w = conectare şi Evitaţi utilizarea iluminării
deconectare automată interioare pe timpul conducerii pe
apăsaţi u = întotdeauna conectat întuneric. Habitaclul iluminat
apăsaţi v = întotdeauna reduce vizibilitatea în întuneric,
deconectat ceea ce poate conduce la
coliziuni.
Lămpile de lectură
Lămpile din parasolare
Luminează când capacul este
deschis.

La urcarea sau coborârea din


autovehicule, luminile de însoţire se
aprind automat şi se sting după un
scurt interval de timp. Acestea se
aprind pentru un scurt timp, chiar
dacă cheia este scoasă din contact.
Acţionate folosind butoanele s şi t.
Sistem de iluminare 109

Caracteristici ale Luminile de însoţire la Pornirea


Procedeul următor se aplică numai
sistemului de iluminare ieşirea din autovehicul autovehiculelor care nu au o funcţie
După părăsirea autovehiculului de iluminare automată. Comutatorul
Luminile de acces farurile, poziţiile şi lămpile spate de lumini trebuie să fie în
iluminează drumul într-un interval de poziţia OFF. Dacă portiera şoferului
Lumina de întâmpinare timp ajustabil. este închisă, luminile se vor stinge
Farurile, poziţiile, lămpile spate şi automat după intervalul de timp setat.
luminile interioare se aprind pentru un Notă
scurt timp la deblocarea Iluminarea la intrare şi iluminarea la 1. Decuplaţi contactul.
autovehiculului cu ajutorul ieşire pot fi pornite sau oprite 2. Scoateţi cheia din contact.
telecomenzii. Această funcţie permite automat, în funcţie de gradul de
întunecare de afară. 3. Deschideţi portiera şoferului.
localizarea autovehiculului când este
4. Trageţi de maneta de
întuneric.
semnalizare.
Lumina se stinge imediat când
5. Închideţi portiera şoferului.
cuplarea este trecută în poziţia
accesorii. Demararea 3 18. Dacă portiera şoferului nu este
închisă, luminile se sting după
Activarea sau dezactivarea acestei
două minute.
funcţii se poate modifica în meniul
Settings (Setări) de pe Ecranul-Info. Sistemul de iluminare este dezactivat
Personalizarea autovehiculului 3 95. imediat dacă maneta de semnalizare
este trasă spre volan în timp ce
Setările pot fi stocate de cheia folosită
portiera şoferului este deschisă.
3 21.
Atunci când comutatorul de lumini se
Luminile de acces află în poziţia AUTO, iar cheia este
În plus, unele lumini şi comutatoare scoasă după ce contactul a fost
interioare se vor activa la decuplat, luminile exterioare ale
deschiderea portierei şoferului. autovehiculului cu funcţia de
110 Sistem de iluminare

iluminare automată se vor porni


automat, în funcţie de gradul de
întuneric.
Activarea, dezactivarea şi durata
luminii din această funcţie se pot
modifica în meniul Settings (Setări)
de pe ecranul info. Personalizarea
autovehiculului 3 95.
Setările pot fi stocate de cheia folosită
3 21.

Protecţia împotriva
descărcării bateriei
Pentru a împiedica descărcarea
bateriei când motorul este decuplat,
unele lumini interioare se sting
automat după puţin timp.
Dacă decuplaţi contactul cât timp
luminile exterioare sunt aprinse,
acestea se vor opri imediat automat
sau după câteva minute, în funcţie de
gradul de întuneric de afară sau de
condiţiile setate.
Dar luminile exterioare se vor aprinde
continuu dacă le aprindeţi manual
când contactul este decuplat.
Sistemul Infotainment 111

Sistemul Infotainment Introducere Sistemul de navigaţie (numai la Navi


600) cu planificarea dinamică a
traseului vă va ghida eficient către
Informaţii generale destinaţie şi, la solicitarea
Introducere ................................. 111 Sistemul Infotainment vă pune la dumneavoastră, va evita automat
dispoziţie un sistem de tehnologie blocajele de trafic sau alte probleme
Aparatul radio ............................ 134 avansată. de trafic.
CD Playerul ................................ 147 Pentru benzile de frecvenţe AM şi FM Opţional, sistemul Infotainment poate
Intrarea AUX .............................. 153 şi DAB, radioul este echipat cu fi acţionat prin intermediul comenzilor
Portul USB ................................. 154 douăsprezece butoane de presetare de pe volan.
Fişiere muzică prin Bluetooth .... 158 canale alocabile automat. În plus, 36 În plus, sistemul Infotainment poate fi
de canale pot fi alocate manual (benzi echipat cu un portal pentru telefon
Cadrul imaginilor digitale ........... 161 de frecvenţe independente). mobil.
Sistemul de navigaţie ................ 163 Playerul audio integrat vă asigură Designul atent conceput al
Recunoaşterea vorbirii ............... 204 redarea CD-urilor audio şi a CD-urilor elementelor de comandă, afişajele
Telefonul .................................... 209 MP3/WMA. clare şi butonul multifuncţional
În plus, puteţi conecta la sistemul MENU vă permit controlarea cu
Infotainment dispozitive externe de uşurinţă şi intuitivă a sistemului.
memorie, de exemplu iPod, player
MP3 sau stick USB (nu la CD 300), Informaţii importante referitoare
sau un player portabil ca surse audio la utilizare şi siguranţa în trafic
auxiliare.
Procesorul digital de sunet vă oferă 9 Avertisment
mai multe moduri de presetare a
egalizatorului, pentru optimizarea Sistemul Infotainment trebuie
sunetului. utilizat astfel încât autovehiculul
să poată fi condus întotdeauna în
112 Sistemul Infotainment

siguranţă. Dacă aveţi dubii, opriţi 9 Avertisment Funcţia antifurt


autovehiculul şi acţionaţi sistemul Sistemul Infotainment este echipat cu
Infotainment când autovehiculul În anumite zone, străzile cu sens un sistem electronic de siguranţă cu
este staţionat. unic şi alte căi de acces şi intrări scop antifurt.
(de ex. zonele pietonale), unde nu Astfel, sistemul Infotainment
aveţi voie să intraţi, nu sunt funcţionează numai în autovehiculul
9 Avertisment
marcate pe hartă. În astfel de dumneavoastră şi este fără valoare
Utilizarea sistemului de navigaţie zone, sistemul Infotainment poate pentru un hoţ.
(numai Navi 600) nu exonerează emite un avertisment care va
şoferul de răspunderea privind o trebui să fie acceptat. În acest caz,
atitudine corectă, vigilentă în va trebui să acordaţi atenţie
trafic. Trebuie respectate deosebită străzilor cu sens unic,
întotdeauna regulamentele căilor de acces şi intrărilor unde nu
corespunzătoare de trafic. aveţi voie să intraţi cu
autovehiculul.
Introduceţi date (de exemplu
adrese) doar când autovehiculul Recepţia radio
este staţionar.
Recepţia radio poate fi perturbată de
Dacă indicaţiile de traseu zgomote de fond, distorsiuni sau
contravin regulilor de circulaţie, întreruperea completă a recepţiei
acestea din urmă vor avea datorită
întotdeauna prioritate.
■ modificării distanţei faţă de
emiţător,
■ recepţiei cu ecou datorate efectului
de reflexie,
■ efectului de ecranare.
Sistemul Infotainment 113

Prezentarea generală a elementelor de comandă


Navi 600
114 Sistemul Infotainment

1 Butonul m ............................ 122 6 CONFIG .............................. 131 12 BACK .................................. 123


Apăsare: activare/ Setările sistemului ............... 131 Meniu: un nivel înapoi ......... 123
dezactivare sistem 7 RPT NAV ............................ 198
Infotainment ........................ 122 Introducere date:
Repetarea ultimului mesaj ştergerea ultimului
Rotire: reglare volum ........... 122 de navigaţie ........................ 198 caracter sau a tuturor
2 Butoanele sistemului 1...6 ... 135 caracterelor introduse ......... 123
8 TP ....................................... 142
13 FAV ..................................... 136
Apăsare lungă: salvare Activarea sau
post de radio ....................... 135 dezactivarea serviciului Listele de favorite ................ 136
Apăsare scurtă: selectare radio de trafic ...................... 142 14 MENU ................................. 123
post de radio ....................... 135 9 TONE .................................. 128 Rotiţi: marcare opţiuni de
3 DEST .................................. 165 Setări pentru tonalitate ........ 128 meniu sau setare valori
numerice ............................ 123
Înregistrarea destinaţiei 10 INFO ................................... 113
pentru navigaţie .................. 165 Apăsaţi: selectare/
Informaţii suplimentare, activare opţiune marcată;
4 NAV ..................................... 165 dependente de situaţie ....... 113 confirmare valoare setată;
Apăsaţi o dată: Afişarea 11 AS ....................................... 135 activare/dezactivare funcţie 123
hărţii ................................... 165 15 Căutare înainte ................... 134
Nivelurile de memorare
Apăsaţi de două ori: automată ............................. 135 Radio: căutare înainte ......... 134
Meniul de navigaţie ............. 165
Apăsare scurtă: CD/MP3/WMA: sărire
5 Comutatorul cu opt poziţii . . . 165 selectarea listei pentru piese spre înainte ............... 149
Sistemul de navigaţie: automemorare ..................... 135
16 MUTE .................................. 122
deplasează fereastra de Apăsare lungă: salvarea
afişare pe imaginea hărţii .... 165 automată a posturilor de Activare/dezactivare
radio .................................... 135 oprire sonor ......................... 122
Sistemul Infotainment 115

17 CD/MP3/WMA ..................... 154


Pornirea/întreruperea
redării .................................. 154
18 CD/AUX .............................. 154
Pornirea redării CD/MP3/
WMA sau schimbarea
sursei audio ......................... 154
19 BAND .................................. 134
Activare radio sau
schimbare bandă de
frecvenţă ............................. 134
20 Căutare înapoi .................... 134
Radio: căutare înapoi .......... 134
CD/MP3/WMA: sărire
piese spre înapoi ................ 149
116 Sistemul Infotainment

CD 400
Sistemul Infotainment 117

1 Butonul m ............................ 122 6 TP ....................................... 142 10 BACK .................................. 123


Apăsare: activare/ Activarea sau Meniu: un nivel înapoi ......... 123
dezactivare sistem dezactivarea serviciului
Infotainment ........................ 122 radio de trafic ...................... 142 Introducere date:
ştergerea ultimului
Rotire: reglare volum ........... 122 7 INFO ................................... 113 caracter sau a tuturor
2 Butoanele sistemului 1...6 ... 135 Informaţii suplimentare, caracterelor introduse ......... 123
dependente de situaţie ....... 113 11 MENU ................................. 123
Apăsare lungă: salvare
post de radio ....................... 135 8 TONE .................................. 128 Rotiţi: marcare opţiuni de
Setări pentru tonalitate ........ 128 meniu sau setare valori
Apăsare scurtă: selectare numerice ............................ 123
post de radio ....................... 135 9 AS ....................................... 135
3 Căutare înapoi .................... 134 Apăsaţi: selectare/
Nivelurile de memorare activare opţiune marcată;
Radio: căutare înapoi .......... 134 automată ............................. 135 confirmare valoare setată;
Apăsare scurtă: activare/dezactivare funcţie 123
CD/MP3/WMA: sărire
piese spre înapoi ................ 149 selectarea listei pentru 12 FAV ..................................... 136
automemorare ..................... 135
4 CD/MP3/WMA: Pornirea/ Listele de favorite ................ 136
întreruperea redării ............. 154 Apăsare lungă: salvarea 13 MUTE .................................. 122
5 Căutare înainte ................... 134 automată a posturilor de
radio .................................... 135 Activare/dezactivare
Radio: căutare înainte ......... 134 oprire sonor ......................... 122
CD/MP3/WMA: sărire 14 CONFIG .............................. 131
piese spre înainte ............... 149 Setările sistemului ............... 131
118 Sistemul Infotainment

15 CD/AUX .............................. 154


Pornirea redării CD/MP3/
WMA sau schimbarea
sursei audio ......................... 154
16 BAND .................................. 134
Activare radio sau
schimbare bandă de
frecvenţă ............................. 134
Sistemul Infotainment 119

CD 300
120 Sistemul Infotainment

1 Butonul m ............................ 122 7 Căutare înainte ................... 134 12 BACK .................................. 123
Apăsare: activare/ Radio: căutare înainte ......... 134 Meniu: un nivel înapoi ......... 123
dezactivare sistem
Infotainment ........................ 122 CD/MP3/WMA: sărire Introducere date:
piese spre înainte ............... 149 ştergerea ultimului
Rotire: reglare volum ........... 122 8 TP ....................................... 142 caracter sau a tuturor
2 Butoanele sistemului 1...6 ... 135 caracterelor introduse ......... 123
Activarea sau 13 MENU ................................. 123
Apăsare lungă: salvare dezactivarea serviciului
post de radio ....................... 135 radio de trafic ...................... 142 Comutatorul central
9 INFO ................................... 113 pentru meniurile de
Apăsare scurtă: selectare selecţie şi navigaţie ............. 123
post de radio ....................... 135 Informaţii suplimentare, 14 FAV ..................................... 136
3 Căutare înapoi .................... 134 dependente de situaţie ....... 113
10 TONE .................................. 128 Listele de favorite ................ 136
Radio: căutare înapoi .......... 134
15 MUTE .................................. 122
CD/MP3/WMA: sărire Setări pentru tonalitate ........ 128
piese spre înapoi ................ 149 11 AS ....................................... 135 Activare/dezactivare
oprire sonor ......................... 122
4 MP3: nivelul superior în Nivelurile de memorare
structura de directoare ........ 149 16 CONFIG .............................. 131
automată ............................. 135
5 CD/MP3/WMA: Pornirea/ Setările sistemului ............... 131
întreruperea redării ............. 154 Apăsare scurtă:
selectarea listei pentru 17 CD/AUX .............................. 154
6 MP3: nivelul inferior în automemorare ..................... 135
structura de directoare ........ 149 Pornirea redării CD/MP3/
Apăsare lungă: salvarea WMA sau schimbarea
automată a posturilor de sursei audio ......................... 154
radio .................................... 135
Sistemul Infotainment 121

18 BAND .................................. 134 Fanta pentru CD/ejectarea unui Comenzile audio de pe volan
Activare radio sau CD
schimbare bandă de
frecvenţă ............................. 134

1 SRC (sursa) ........................ 122


1 LED-ul CD introdus ............. 149 Apăsare: selectarea
Led-ul este aprins dacă un sursei audio ......................... 122
CD este introdus în Dacă este activ radioul:
dispozitivul de redare CD .... 149 rotiţi în sus/ în jos pentru a
2 Ejectarea unui CD ............... 149 selecta postul de radio
3 Fanta CD ............................. 149 presetat următor/ anterior . . . 134
Dacă este activ CD-
player-ul: rotiţi în sus/ în
jos pentru a selecta piesa
CD/MP3/WMA următoare/
anterioară ............................ 149
2 Creştere volum sonor .......... 122
122 Sistemul Infotainment

3 Reducere volum .................. 122 Utilizarea Când sistemului Infotainment este


4 Activare/dezactivare activat, este setat volumul sonor
oprire sonor ......................... 122 Elemente de comandă selectat ultima dată dacă acesta nu
Sistemul Infotainment este operat depăşeşte volumul sonor maxim de
prin intermediul butoanelor pornire.
funcţionale, al butoanelor Pot fi setate separat următoarele:
multifuncţionale şi al meniurilor care ■ volumul maxim la pornire 3 131
sunt prezentate pe afişaj.
■ volumul sonor al anunţurilor despre
Opţional, intrările se pot realiza prin: trafic 3 131
■ unitatea centrală de comandă din ■ volumul mesajelor sistemului de
panoul de bord 3 113 navigaţie (numai la Navi 600)
■ comenzilor de pe volan 3 113 3 165

Pornirea şi oprirea sistemului Volumul sonor în funcţie de viteza


Infotainment autovehiculului
Apăsaţi scurt butonul X. După Când este activat volumul sonor în
pornirea sistemului, ultima sursă funcţie de viteza autovehiculului
Infotainment selectată va fi activă. 3 131, volumul sonor este adaptat
automat pentru a face faţă zgomotului
Dezactivarea automată produs de carosabil şi de vânt în timp
Dacă sistemul Infotainment a fost ce conduceţi.
pornit de la butonul X când contactul
era decuplat, acesta va fi oprit Fără sonor
automat după 30 de minute. Apăsaţi butonul MUTE pentru a trece
în surdină sursele audio.
Setarea volumului Pentru a anula din nou funcţia fără
Rotiţi butonul X. Setarea curentă sonor: rotiţi butonul X sau apăsaţi din
este indicată pe afişaj. nou butonul MUTE.
Sistemul Infotainment 123

Limitarea volumului sonor la Descrierea detaliată a următoarelor: Rotiţi


temperaturi ridicate ■ Funcţiile CD-playerului 3 149 ■ pentru a marca o opţiune de meniu
La temperaturi foarte ridicate în
■ Funcţiile intrării AUX 3 154 ■ CD 300: pentru a afişa o opţiune de
interiorul autovehiculului, sistemul
■ Funcţiile portului USB (nu la CD meniu
Infotainment limitează volumul sonor
maxim reglabil. Dacă este necesar, 300) 3 154 ■ pentru a seta o valoare numerică
volumul sonor este redus automat. Apăsaţi
Sistemul de navigaţie
Moduri de operare (numai Navi 600) ■ pentru a selecta sau activa
opţiunea marcată
Apăsaţi butonul NAV pentru afişarea
Aparatul radio unei hărţi care să prezinte zona din ■ CD 300: pentru a selecta sau activa
Apăsaţi butonul BAND pentru a jurul poziţiei curente a opţiunea afişată
accesa meniul principal radio sau autovehiculului. ■ pentru a confirma o valoare setată
pentru a comuta între diferite benzi de
frecvenţe. Apăsaţi butonul MENU pentru a ■ pentru a activa/dezactiva o funcţie
accesa meniul principal al sistemului a sistemului
Apăsaţi butonul MENU pentru a de navigaţie.
accesa un submeniu cu opţiuni
Descrierea detaliată a funcţiilor
Butonul BACK
pentru selectarea posturilor de radio. Apăsaţi scurt butonul pentru:
sistemului de navigaţie 3 165.
Descrierea detaliată a funcţiilor ■ a ieşi dintr-un meniu
radioului 3 134.
Operarea de bază ■ a reveni dintr-un submeniu la
Sistemele audio următorul nivel de meniu superior
Apăsaţi butonul CD/AUX pentru a Butonul MENU ■ a şterge ultimul caracter dintr-o
deschide meniurile CD, USB, iPod Butonul MENU este elementul de secvenţă de caractere
sau AUX (dacă este disponibil) sau comandă central pentru meniuri. Menţineţi apăsat butonul câteva
pentru a alterna între aceste meniuri. secunde, pentru a şterge toate
Apăsaţi butonul MENU pentru a caracterele introduse.
accesa un submeniu cu opţiuni
pentru selectarea pieselor.
124 Sistemul Infotainment

Exemple de utilizare a Activarea unei setări Setarea unei valori


meniurilor
Exemple referitoare la Navi 600
Selectarea unei opţiuni

Rotiţi butonul MENU pentru a marca Rotiţi butonul MENU pentru a


setarea dorită. modifica valoarea curentă a setării.
Apăsaţi butonul MENU pentru a Apăsaţi butonul MENU pentru a
activa setarea. confirma valoarea setată.
Rotiţi butonul MENU pentru a deplasa
cursorul (= fondul color) la opţiunea
dorită.
Apăsaţi butonul MENU pentru a
selecta opţiunea marcată.
Submeniurile
O săgeată în marginea din dreapta a
meniului indică faptul că, după
selectarea opţiunii, se va accesa un
submeniu cu opţiuni suplimentare.
Sistemul Infotainment 125

Activarea sau dezactivarea unei Introducerea unei secvenţe de Exemple referitoare la CD 400
funcţii caractere Selectarea unei opţiuni

Rotiţi butonul MENU pentru a marca Pentru introducerea secvenţelor de Rotiţi butonul MENU pentru a deplasa
funcţia ce urmează să fie activată sau caractere, de ex. a denumirilor de cursorul (= fondul color) la opţiunea
dezactivată. străzi: dorită.
Apăsaţi butonul MENU pentru a Rotiţi butonul MENU pentru a selecta Apăsaţi butonul MENU pentru a
comuta între setările On (Activat) şi caracterul dorit. selecta opţiunea marcată.
Off (Dezactivat). Ultimul caracter din secvenţa de Submeniurile
caractere poate fi şters cu ajutorul
O săgeată în marginea din dreapta a
butonului BACK. Prin apăsarea şi
meniului indică faptul că, după
menţinerea apăsată a butonului
selectarea opţiunii, se va accesa un
BACK, se şterge integral
submeniu cu opţiuni suplimentare.
înregistrarea.
Apăsaţi butonul MENU pentru a
confirma caracterul selectat.
126 Sistemul Infotainment

Activarea unei setări Setarea unei valori Activarea sau dezactivarea unei
funcţii

Rotiţi butonul MENU pentru a marca Rotiţi butonul MENU pentru a


setarea dorită. modifica valoarea curentă a setării. Rotiţi butonul MENU pentru a marca
Apăsaţi butonul MENU pentru a Apăsaţi butonul MENU pentru a funcţia ce urmează să fie activată sau
activa setarea. confirma valoarea setată. dezactivată.
Apăsaţi butonul MENU pentru a
comuta între setările On (Pornit) şi Off
(Oprit).
Sistemul Infotainment 127

Exemple referitoare la CD 300 Săgeata 3 orientată spre dreapta Setarea unei valori
Elemente de meniu şi simboluri indică faptul că: primul nivel de
submeniuri este activ (două săgeţi =
al doilea nivel de submeniuri activ).
Săgeata orientată în jos 4 indică
faptul că: în submeniul activ sunt
disponibile opţiuni suplimentare.
Activarea unei setări

Apăsaţi butonul MENU pentru a


Săgeţile orientate în sus şi în jos 1 accesa meniul de setare
indică faptul că: nivelul de meniu corespunzător.
superior este activ. În meniul activ Rotiţi butonul MENU pentru a
sunt disponibile opţiuni suplimentare. modifica valoarea curentă a setării.
Rotiţi butonul MENU pentru a afişa Apăsaţi butonul MENU pentru a
celelalte opţiuni din meniul activ. confirma valoarea setată.
Săgeata frântă 2 indică faptul că: este Apăsaţi butonul MENU pentru a
disponibil un submeniu cu opţiuni accesa meniul de setare
suplimentare. corespunzător.
Apăsaţi butonul MENU pentru a Rotiţi butonul MENU pentru a afişa
selecta opţiunea afişată şi pentru a setarea dorită.
accesa submeniul respectiv. Apăsaţi butonul MENU pentru a
activa setarea.
128 Sistemul Infotainment

Activarea sau dezactivarea unei Setări pentru tonalitate Setarea joaselor, mediilor şi înaltelor
funcţii
Navi 600
În meniul de setări pentru tonalitate,
caracteristicile tonalităţii pot fi setate
diferit pentru fiecare bandă de
frecvenţe şi pentru fiecare sursă
audio.

Selectaţi Bass (Bas), Middle (Medii)


Apăsaţi butonul MENU pentru a sau Treble (Înalte).
accesa meniul de setare Setaţi valoarea dorită pentru opţiunea
corespunzător. selectată.
Rotiţi butonul MENU pentru a marca
setarea On (Pornit) sau Off (Oprit).
Apăsaţi butonul MENU pentru a
confirma setarea marcată. Apăsaţi butonul TONE pentru a
accesa meniul pentru tonalitate.
Sistemul Infotainment 129

Setarea distribuţiei volumului între Setarea distribuţiei volumului între Optimizarea tonalităţii pentru genul
partea din faţă şi din spate partea dreaptă şi stângă de muzică

Selectaţi Fader (Atenuator). Selectaţi Balance (Balans). Selectaţi EQ (Egalizor).


Setaţi valoarea dorită. Setaţi valoarea dorită. Opţiunile afişate oferă presetări
optimizate pentru sunete joase, medii
Aducerea unei setări individuale la „0” şi înalte, pentru genul de muzică
sau „Off (Dezactivat)” relevant.
Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi şi Selectaţi opţiunea dorită.
menţineţi apăsat butonul MENU timp
de câteva secunde. CD 300 / CD 400
Aducerea tuturor setărilor la „0” sau În meniul de setare a tonalităţii,
„Off (Dezactivat)” caracteristica tonului poate fi setată
diferit pentru fiecare bandă de
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
frecvenţe şi pentru fiecare sursă
TONE timp de câteva secunde.
player audio.
130 Sistemul Infotainment

Selectaţi Bass: (Joase:), Midrange: Setarea distribuţiei volumului între


(Medii:) sau Treble: (Înalte:). partea dreaptă şi stângă
Setaţi valoarea dorită pentru opţiunea
selectată.
Setarea distribuţiei volumului între
partea din faţă şi din spate

Apăsaţi butonul TONE pentru a


accesa meniul pentru tonalitate.
Setarea joaselor, mediilor şi înaltelor Selectaţi Balance: (Balans:).
Setaţi valoarea dorită.
Aducerea unei setări individuale la „0”
Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi şi
Selectaţi Fader: (Atenuare:). menţineţi apăsat butonul MENU timp
Setaţi valoarea dorită. de câteva secunde.
Aducerea tuturor setărilor la „0” sau
„OFF”
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
TONE timp de câteva secunde.
Sistemul Infotainment 131

Optimizarea tonalităţii în raport cu Setările de volum Speed dependent volume (Vol. în


stilul de muzică funcţie de viteza autovehiculului)
Navi 600
Maximum startup volume (Volum
maxim la pornire)

Selectaţi EQ: (Egalizor:). Apăsaţi butonul CONFIG pentru a


Opţiunile afişate oferă presetări accesa meniul de setare a sistemului.
optimizate ale joaselor, mediilor şi Selectaţi Radio settings (Setări
înaltelor pentru stilul de muzică radio) şi apoi Speed dependent
respectiv. Apăsaţi butonul CONFIG pentru a volume (Vol. în funcţie de viteza au‐
accesa meniul de setare a sistemului. tovehiculului).
Selectaţi opţiunea dorită.
Selectaţi Radio settings (Setări Volumul sonor în funcţie de viteza
radio) şi apoi Maximum startup autovehiculului poate fi dezactivat iar
volume (Volum maxim la pornire). gradul de adaptare a volumului sonor
Setaţi valoarea dorită. poate fi selectat în meniul afişat.
Selectaţi opţiunea dorită.
132 Sistemul Infotainment

Volumul sonor al anunţurilor despre CD 300 / CD 400 Speed compensated volume (Volum
trafic (TA) în funcţie de viteza autovehiculului)
Volumul sonor al anunţurilor despre Maximum startup volume (Volum
trafic poate fi mărit sau redus maxim la pornire)
comparativ cu volumul sonor al redării
audio normale.

Apăsaţi butonul CONFIG pentru a


accesa meniul de setare a sistemului.
Apăsaţi butonul CONFIG pentru a Selectaţi Radio settings (Setări
accesa meniul de setare a sistemului. radio) şi apoi Auto volume control
Apăsaţi butonul CONFIG pentru a Selectaţi Radio settings (Setări (Control automat volum).
accesa meniul de setare a sistemului. radio) şi apoi Maximum startup CD 300: selectaţi Audio settings
Selectaţi Radio settings (Setări volume (Volum maxim la pornire). (Setări audio) şi apoi Auto volume
radio), RDS options (Opţiuni RDS) şi CD 300: selectaţi Audio settings control (Control automat volum).
TA volume (Volum TA). (Setări audio) şi apoi Start up Volume Volumul sonor în funcţie de viteza
Setaţi valoarea dorită. (Volum la pornire). autovehiculului poate fi dezactivat iar
Setaţi valoarea dorită. gradul de adaptare a volumului sonor
poate fi selectat în meniul afişat.
Selectaţi opţiunea dorită.
Sistemul Infotainment 133

Volumul sonor al anunţurilor despre Setaţi valoarea dorită pentru ■ ultima sursă audio activă
trafic (TA) creşterea sau reducerea volumului ■ ultimul post de radio recepţionat
Volumul sonor al anunţurilor despre sonor. (separat pentru fiecare bandă de
trafic poate fi mărit sau redus frecvenţe)
comparativ cu volumul sonor al redării Personalizarea ■ ultimul mod de afişare activ
audio normale.
(numai la CD 400) ■ ultima poziţie de pe CD-ul audio/
Setări diferite ale sistemului MP3 sau magazia CD (dacă există
Infotainment pot fi memorate separat în dotare), inclusiv numărul
pentru fiecare cheie de contact discului, numărul piesei şi directorul
(şofer) a autovehiculului. ■ starea setării pentru redarea
aleatorie (CD-player)
Setările memorate ■ starea setării TP (programe de
Prin scoaterea cheii din contact, trafic)
următoarele setări sunt memorate
automat pe cheia utilizată: ■ poziţia cursorului pentru fiecare
meniu afişat
■ ultimele setări ale volumului sonor;
un singur nivelul al volumului Activarea/ dezactivarea
pentru toate sursele audio în afară personalizării
Apăsaţi butonul CONFIG pentru a de telefon (radio, CD player, AUX,
accesa meniul de setare a sistemului. Apăsaţi butonul CONFIG pentru a
USB)
accesa meniul de setare a sistemului.
Selectaţi Radio settings (Setări ■ toate posturile de radio presetate
radio), RDS options (Opţiuni RDS) şi Selectaţi Vehicle settings (Setări
■ toate setările pentru tonalitate; autovehicul) şi apoi Comfort settings
TA volume (Volum TA). fiecare setare este memorată (Setări confort).
CD 300: selectaţi Audio settings separat pentru fiecare din
(Setări audio), RDS options (Opţiuni Setaţi Personalization by driver
următoarele surse audio (dacă
RDS) şi TA volume (Volum TA). (Personalizare în funcţie de şofer) pe
există în dotare): AM, FM,
On (Pornit) sau Off (Oprit).
CD player, AUX, USB
134 Sistemul Infotainment

Aparatul radio Căutarea unui post radio Când se ajunge la frecvenţa dorită,
postul de radio va fi redat automat.
Utilizarea Căutarea automată a posturilor Notă
de radio Căutarea manuală a posturilor radio:
Butoanele de comandă Apăsaţi scurt butonul t sau v Dacă radioul nu găseşte un anumit
Cele mai important butoane pentru pentru a se reda postul de radio post, va comuta automat pe un nivel
comanda radioului sunt următoarele: următor din memoria posturilor de de căutare mai sensibilă. Dacă
■ BAND: Activarea radioului radio. radioul tot nu găseşte un post, ultima
frecvenţă activă va fi setată din nou.
■ t v: Căutarea posturilor de radio Căutarea manuală a posturilor
Notă
■ AS: Listele de memorare automată de radio Banda de frecvenţe FM: când este
■ FAV: Listele de favorite activată funcţia RDS, vor fi căutate
Navi 600
■ 1...6: Butoane presetare doar posturile radio RDS 3 142, iar
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
când este activat serviciul informaţii
■ TP : Serviciul radio de trafic t sau v. Eliberaţi butonul când
din trafic al radioului (TP), vor fi
3 142 ajungeţi foarte aproape de frecvenţa căutate doar posturile cu serviciul
dorită, pe afişajul pentru frecvenţe. informaţii din trafic 3 142.
Activarea radioului
Se va efectua căutarea următorului
Apăsaţi butonul BAND pentru a post de radio care poate fi recepţionat Acordarea manuală a posturilor
accesa meniul principal radio. şi acesta va fi redat automat. de radio
Va fi recepţionat ultimul post ascultat.
CD 300 / CD 400 Banda de frecvenţe FM
Selectarea benzii de frecvenţă Apăsaţi timp de câteva secunde Numai Navi 600: Apăsaţi butonul
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori butonul t sau v pentru a căuta MENU pentru a accesa meniul FM şi
butonul BAND pentru a selecta banda posturile următoare de radio selectaţi Manual tuning FM (Acordare
de frecvenţe dorită. recepţionabile din banda de frecvenţe manuală FM).
Se va recepţiona ultimul post ascultat respectivă.
în banda de frecvenţă respectivă.
Sistemul Infotainment 135

Rotiţi butonul MENU şi setaţi Navi 600: CD 400:


frecvenţa optimă de recepţie pe
afişajul tip pop-up pentru frecvenţă.
Banda de frecvenţe AM
Rotiţi butonul MENU şi setaţi
frecvenţa optimă de recepţie pe
afişajul tip pop-up pentru frecvenţă.

Liste de memorare
automată
Posturile radio care pot fi
recepţionate cel mai bine într-o bandă
de frecvenţă pot fi căutate şi Notă Notă
memorate automat cu funcţia de Postul recepţionat curent este Postul recepţionat curent este
memorare automată. evidenţiat. marcat prin i.
Fiecare bandă de frecvenţe are 2 liste
de memorare automată (AS 1, AS 2),
în fiecare putând fi memorate câte 6
posturi de radio.

Memorarea automată a
posturilor
Menţineţi apăsat butonul AS până
când se afişează un mesaj al funcţiei
de memorare automată. Cele
mai puternice 12 posturi de radio din
136 Sistemul Infotainment

banda de frecvenţe curentă vor fi Apelarea unui post de radio Navi 600
memorate în cele două liste de Apăsaţi scurt butonul AS pentru a
memorare automată. deschide o listă de memorare
Pentru a abandona procedura de automată sau pentru a comuta la o
memorare automată, apăsaţi butonul altă listă de memorare automată.
MENU. Apăsaţi scurt unul din butoanele de
presetare posturi de radio 1 - 6 pentru
Memorarea manuală a a accesa postul de radio din poziţia
posturilor de radio respectivă a listei.
Posturile de radio pot fi memorate şi
manual în listele de memorare
automată. Listele de favorite
Setaţi postul de radio care urmează Posturi de radio din toate benzile de
să fie memorat. frecvenţe pot fi memorate manual în
listele de favorite. Pot fi memorate 6 posturi de radio în
Apăsaţi scurt butonul AS pentru a fiecare listă de favorite. Numărul
deschide o listă de memorare listelor de favorite disponibile poate fi
automată sau pentru a comuta la o setat (conform celor de mai jos).
altă listă de memorare automată.
Notă
Pentru a memora un post de radio
Postul recepţionat curent este
într-o poziţie a listei: apăsaţi butonul
evidenţiat.
corespunzător de presetare posturi
de radio 1 - 6 şi se va afişa un mesaj Memorarea unui post de radio
de confirmare. Setaţi postul de radio care urmează
Notă să fie memorat.
Posturile radio memorate manual Apăsaţi scurt butonul FAV pentru a
vor fi înlocuite în cursul unui proces deschide o listă de favorite sau pentru
de memorare automată a posturilor a comuta la altă listă de favorite.
radio.
Sistemul Infotainment 137

Pentru a memora un post de radio Apăsaţi butonul CONFIG. Notă


într-o poziţie a listei: apăsaţi butonul Selectaţi Radio settings (Setări Postul recepţionat curent este
corespunzător de presetare posturi radio) şi apoi Radio favourites marcat prin i.
de radio 1 - 6 şi se va afişa un mesaj (Posturi de radio favorite). Memorarea unui post de radio
de confirmare.
Selectaţi numărul dorit de liste de Setaţi postul de radio care urmează
Apelarea unui post de radio favorite disponibile. să fie memorat.
Apăsaţi scurt butonul FAV pentru a Apăsaţi scurt butonul FAV pentru a
deschide o listă de favorite sau pentru
CD 300 / CD 400 deschide o listă de favorite sau pentru
a comuta la altă listă de favorite. a comuta la altă listă de favorite.
Apăsaţi scurt unul din butoanele de Pentru a memora un post de radio
presetare posturi de radio 1 - 6 pentru într-o poziţie a listei: apăsaţi butonul
a accesa postul de radio din poziţia corespunzător de presetare posturi
respectivă a listei. de radio 1 - 6 şi se va afişa un mesaj
de confirmare.
Definirea numărului listelor de
favorite disponibile Apelarea unui post de radio
Apăsaţi scurt butonul FAV pentru a
deschide o listă de favorite sau pentru
a comuta la altă listă de favorite.
Apăsaţi scurt unul din butoanele de
Pot fi memorate 6 posturi de radio în presetare posturi de radio 1 - 6 pentru
fiecare listă de favorite. Numărul a accesa postul de radio din poziţia
listelor de favorite disponibile poate fi respectivă a listei.
setat (conform celor de mai jos).
Definirea numărului listelor de
CD 300: Numărul listelor de favorite favorite disponibile
nu este configurabil. (nu la CD 300)
138 Sistemul Infotainment

Având meniul principal radio activ,


apăsaţi butonul MENU pentru a
accesa meniul benzii de frecvenţe
corespunzătoare.
Notă
Următoarele afişaje FM specifice
sunt prezentate ca exemple.
Navi 600

Apăsaţi butonul CONFIG. Selectaţi postul de radio dorit.


Selectaţi Radio settings (Setări Notă
radio) şi apoi Radio favourites Postul recepţionat curent este
(Posturi de radio favorite). marcat prin i.
Selectaţi numărul dorit de liste de Acordarea manuală
favorite disponibile. Descriere, vezi mai sus „Acordarea
manuală a posturilor de radio”.
Meniurile bandă de
Listele posturilor de radio
frecvenţe Favourites list (Listă de favorite) Selectaţi AM station list (Listă posturi
Sunt disponibile posibilităţi alternative Selectaţi Favourites list (Listă de de radio AM) sau FM station list (Listă
de selecţie a posturilor de radio prin favorite). Se afişează toate posturile posturi de radio FM).
intermediul meniurilor specifice ale de radio salvate în listele de favorite. Se afişează toate posturile de radio
benzilor de frecvenţe. AM/FM recepţionabile în zona de
recepţie curentă.
Sistemul Infotainment 139

Notă Selectaţi comanda corespunzătoare automată durează un timp, s-ar putea


Dacă nu a fost creată anterior nicio pentru a actualiza lista posturilor de să nu fie disponibile la un moment dat
listă cu posturi radio, sistemul radio. toate posturile de radio recepţionabile
Infotainment va efectua o căutare Este iniţiată o căutare a posturilor de atunci când are loc trecerea dintr-o
automată a posturilor. radio. Odată finalizată căutarea, este zonă de recepţie în alta. În astfel de
redat postul de radio selectat anterior. situaţii, actualizarea listelor posturilor
de radio poate fi accelerată cu
Pentru a anula căutarea posturilor de ajutorul comenzii corespunzătoare de
radio: apăsaţi butonul MENU. actualizare a listei posturilor de radio.
Notă
Dacă o listă cu posturi radio Listele de categorii
specifice unei benzi de frecvenţe Multe posturi de radio RDS 3 142
este actualizată, lista categoriilor emit un cod PTY care specifică tipul
corespunzătoare (dacă este programului transmis (de exemplu,
disponibilă) va fi de asemenea ştiri). Unele posturi de radio modifică
actualizată. de asemenea codul PTY în funcţie de
conţinutul transmis în mod curent.
Informaţii importante referitoare la
actualizarea listelor posturilor de Sistemul Infotainment memorează
Selectaţi postul de radio dorit. radio posturile de radio RDS sortate după
Notă tipul programului în lista de categorii
Receptorul dual al sistemului corespunzătoare.
Postul recepţionat curent este Infotainment actualizează continuu,
marcat prin i. în fundal, listele posturilor de radio. Pentru a căuta un post de radio în
Astfel se asigură, de exemplu, ca în funcţie de tipul de program: selectaţi
Actualizarea listelor posturilor de
listele posturilor de radio să fie incluse opţiunea listă de categorii specifică
radio
permanent posturile de radio benzii de frecvenţe.
Dacă posturile de radio memorate
într-o listă a posturilor de radio dintr-o recepţionabile în zona parcursă la un
anumită bandă de frecvenţe nu mai moment dat în cursul unei călătorii
pot fi recepţionate: mai lungi. Cum actualizarea
140 Sistemul Infotainment

CD 300 / CD 400

Se afişează o listă a tipurilor de Selectaţi postul de radio dorit.


programe disponibile pentru moment. Lista de categorii este de asemenea
Selectaţi tipul de program dorit. actualizată atunci când este Favourites list (Listă de favorite)
actualizată lista posturilor de radio Selectaţi Favourites list (Listă de
Se afişează o listă cu posturile de favorite). Se afişează toate posturile
radio care transmit un program de specifică benzii de frecvenţe.
de radio salvate în listele de favorite.
tipul selectat. Notă
Postul recepţionat curent este
marcat prin i.
Sistemul Infotainment 141

Notă Selectaţi comanda corespunzătoare


Dacă nu a fost creată anterior nicio pentru a actualiza lista posturilor de
listă cu posturi radio, sistemul radio.
Infotainment va efectua o căutare CD 400: Receptorul dual al sistemului
automată a posturilor. Infotainment actualizează continuu,
în fundal, lista posturilor de radio FM.
Nu este necesară actualizarea
manuală.
Este iniţiată o căutare a posturilor de
radio. Odată finalizată căutarea
posturilor de radio, va fi redat ultimul
post de radio recepţionat.
Selectaţi postul de radio dorit. Pentru a abandona căutarea
Notă posturilor de radio, apăsaţi butonul
Postul recepţionat curent este MENU.
marcat prin i. Notă
Listele posturilor de radio Dacă o listă cu posturi radio
Selectaţi postul de radio dorit. specifice unei benzi de frecvenţe
Selectaţi AM stations list (Listă posturi
de radio AM) sau FM stations list Notă este actualizată, lista categoriilor
(Listă posturi de radio FM). Postul recepţionat curent este corespunzătoare (dacă este
marcat prin i. disponibilă) va fi de asemenea
Se afişează toate posturile de radio actualizată.
AM/FM recepţionabile în zona de Actualizarea listelor posturilor de
recepţie curentă. radio Listele de categorii
Multe posturi de radio RDS 3 142
Dacă posturile de radio memorate
într-o listă a posturilor de radio dintr-o emit un cod PTY care specifică tipul
anumită bandă de frecvenţe nu mai programului transmis (de exemplu,
pot fi recepţionate:
142 Sistemul Infotainment

ştiri). Unele posturi de radio modifică Se afişează o listă cu posturile de Sistemul de date radio
de asemenea codul PTY în funcţie de radio care transmit un program de
conţinutul transmis în mod curent. tipul selectat. (RDS)
Sistemul Infotainment memorează RDS este un serviciu de staţii radio
posturile de radio RDS sortate după FM care facilitează substanţial
tipul programului în lista de categorii găsirea postului de radio dorit ca şi
corespunzătoare. recepţia optimă a acestuia.
Pentru a căuta un post de radio în Avantajele sistemului RDS
funcţie de tipul de program: selectaţi ■ Pe afişaj apare numele programului
opţiunea listă de categorii specifică postului setat în locul frecvenţei
benzii de frecvenţe. acestuia.
■ La căutarea posturilor de radio,
sistemul Infotainment se
acordează numai pe posturile de
radio RDS.
Selectaţi postul de radio dorit. ■ Sistemul Infotainment comută
CD 300: Se caută pentru a fi redat întotdeauna pe frecvenţele de
următorul post de radio recepţionabil emisie cu cea mai bună recepţie
de tipul selectat. pentru postul setat, cu ajutorul AF
Lista de categorii este de asemenea (frecvenţei alternative).
actualizată atunci când este ■ În funcţie de postul de radio
actualizată lista posturilor de radio recepţionat, sistemul Infotainment
specifică benzii de frecvenţe. afişează un text radio care poate
Se afişează o listă a tipurilor de conţine, de exemplu, informaţii
Notă
programe disponibile pentru moment. despre programul curent.
Postul recepţionat curent este
Selectaţi tipul de program dorit. marcat prin i.
Sistemul Infotainment 143

Navi 600 Unele posturi de radio RDS difuzează


la anumite intervale orare programe
regionale diferite pe frecvenţe diferite.
Setaţi Regional pe On (Activat) sau
Off (Dezactivat).
Sunt selectate numai frecvenţele
alternative (AF) ale aceloraşi
programe regionale.
Dacă regionalizarea este
dezactivată, frecvenţele alternative
ale posturilor de radio sunt selectate
fără legătură cu programele
Activarea şi dezactivarea modului regionale.
RDS
Configurarea RDS Textul RDS derulant
Setaţi RDS pe On (Activat) sau Off Unele posturi de radio RDS utilizează
Pentru a accesa meniul de (Dezactivat).
configurare RDS: de asemenea liniile pentru indicarea
Notă numelui programului şi pentru
Apăsaţi butonul CONFIG. Dacă funcţia RDS este dezactivată, indicarea unor informaţii
Selectaţi Radio settings (Setări aceasta va fi reactivată automat la suplimentare. În cursul acestui
radio) şi apoi RDS options (Opţiuni schimbarea unui post de radio (prin proces, numele programului este
RDS). intermediul funcţiei de căutare sau al ascuns.
butonului de presetare). Pentru a împiedica afişarea
Activarea şi dezactivarea informaţiilor suplimentare:
regionalizării Setaţi RDS-text scroll freeze
(Funcţia RDS trebuie să fie activată (Îngheţare defilare text RDS) pe On
pentru regionalizare.) (Activat).
144 Sistemul Infotainment

Textul radio ■ Dacă serviciul radio de trafic este Ascultarea în exclusivitate a


Dacă funcţia RDS şi recepţionarea activat, pe afişaj se indică [ ] în anunţurilor despre trafic
unui post de radio RDS sunt activate, negru (în gri dacă serviciul radio de Porniţi serviciul radio pentru trafic şi
sunt afişate sub numele programului trafic este dezactivat). opriţi complet volumul sonor al
informaţii despre programul în curs de ■ Sunt recepţionate numai posturile sistemului Infotainment.
recepţie şi despre piesa muzicală cu servicii radio de trafic. Blocarea anunţurilor despre trafic
redată în momentul respectiv.
■ Dacă postul de radio recepţionat Pentru a bloca anunţurile despre
Pentru a prezenta sau a ascunde o curent nu este un post de radio cu trafic, de exemplu, în cursul redării de
informaţie: servicii radio de trafic, este iniţiată pe CD/MP3:
Setaţi Radio text (Text radio) pe On automat o căutare a următorului Apăsaţi butonul TP sau butonul
(Activat) sau Off (Dezactivat). post de radio cu servicii radio de MENU pentru a confirma mesajul de
trafic. anulare de pe afişaj.
TA volume (Volum TA)
Volumul sonor al anunţurilor despre ■ După găsirea postului de radio cu Anunţul despre trafic va fi oprit, dar
trafic (TA) poate fi presetat 3 131. servicii radio de trafic, pe afişaj se serviciul radio pentru trafic va rămâne
indică [TP] în negru. Dacă nu se activ.
Serviciul radio de trafic găseşte niciun post de radio cu
(TP = Program de trafic) servicii radio de trafic, TP se EON (Enhanced Other Networks -
Staţiile de servicii radio pentru trafic afişează în gri. reţele alternative îmbunătăţite)
sunt staţii RDS care transmit ştiri din Cu EON puteţi asculta anunţurile
■ Anunţurile despre trafic sunt redate radio despre trafic chiar dacă postul
trafic. la volumul TA prestabilit 3 131. de radio setat nu emite propriul său
Activarea şi dezactivarea serviciului ■ Dacă serviciul radio de trafic este serviciu radio de trafic. Dacă este
radio de trafic activat, redarea de pe CD/MP3 setat un astfel de post de radio,
Pentru a activa şi dezactiva funcţia de este întreruptă pe durata anunţului acesta este afişat în negru ca post
aşteptare a anunţurilor despre trafic a despre trafic. TP de servicii radio de trafic.
sistemului Infotainment:
Apăsaţi butonul TP.
Sistemul Infotainment 145

CD 300 / CD 400 Pentru a activa sau dezactiva


permanent funcţia TA:
Setaţi opţiunea Traffic announcement
(TA) (Anunţ despre trafic (TA)) pe On
(Pornit) sau Off (Oprit).
Activarea şi dezactivarea
regionalizării
(Funcţia RDS trebuie să fie activată
pentru regionalizare.)
Unele posturi de radio RDS difuzează
la anumite intervale orare programe
regionale diferite pe frecvenţe diferite.
TA volume (Volum TA)
Setaţi opţiunea Regional (REG)
Volumul sonor al anunţurilor despre (Regional (REG)) pe On (Pornit) sau
Configurarea RDS trafic (TA) poate fi presetat 3 131. Off (Oprit).
Pentru a accesa meniul de
configurare RDS: Activarea şi dezactivarea modului Sunt selectate numai frecvenţele
RDS alternative (AF) ale aceloraşi
Apăsaţi butonul CONFIG.
Setaţi opţiunea RDS pe On (Pornit) programe regionale.
Selectaţi Radio settings (Setări sau Off (Oprit). Dacă regionalizarea este
radio) şi apoi RDS options (Opţiuni
Notă dezactivată, frecvenţele alternative
RDS).
Dacă funcţia RDS este dezactivată, ale posturilor de radio sunt selectate
CD 300: Selectaţi Audio settings aceasta va fi reactivată automat la fără legătură cu programele
(Setări audio) şi apoi RDS options schimbarea unui post de radio (prin regionale.
(Opţiuni RDS). intermediul funcţiei de căutare sau al Textul RDS derulant
butonului de presetare). Unele posturi de radio RDS ascund
Traffic announcement (TA) (Anunţ numele programului din linia de afişaj
despre trafic (TA)) pentru a afişa informaţii suplimentare.
146 Sistemul Infotainment

Pentru a împiedica afişarea ■ Dacă serviciul radio de trafic este Blocarea anunţurilor despre trafic
informaţiilor suplimentare: activat, se afişează [ ] în meniul Pentru a bloca anunţurile despre
Setaţi RDS-Text scroll freeze (Oprire principal radio. trafic, de exemplu, în cursul redării de
bară derulare text) pe On (Pornit). ■ Sunt recepţionate numai posturile pe CD/MP3:
cu servicii radio de trafic. Apăsaţi butonul TP sau butonul
Radio text: (Text radio:)
■ Dacă postul de radio recepţionat MENU pentru a confirma mesajul de
Dacă funcţia RDS şi recepţionarea
curent nu este un post de radio cu anulare de pe afişaj.
unui post de radio RDS sunt activate,
sunt afişate sub numele programului servicii radio de trafic, este iniţiată Anunţul despre trafic va fi oprit, dar
informaţii despre programul în curs de automat o căutare a următorului serviciul radio pentru trafic va rămâne
recepţie şi despre piesa muzicală post de radio cu servicii radio de activ.
redată în momentul respectiv. trafic. EON (Enhanced Other Networks -
Pentru a prezenta sau a ascunde o ■ După găsirea postului de radio cu reţele alternative îmbunătăţite)
informaţie: servicii radio de trafic, se afişează Cu EON puteţi asculta anunţurile
[TP] în meniul principal radio. radio despre trafic chiar dacă postul
Setaţi opţiunea Radio text: (Text
radio:) pe On (Pornit) sau Off (Oprit). ■ Anunţurile despre trafic sunt redate de radio setat nu emite propriul său
la volumul TA prestabilit 3 131. serviciu radio de trafic. Dacă este
Serviciul radio de trafic setat un astfel de post de radio,
■ Dacă serviciul radio de trafic este
(TP = Program de trafic) acesta este afişat în negru ca post
activat, redarea de pe CD/MP3
TP de servicii radio de trafic.
Staţiile de servicii radio pentru trafic este întreruptă pe durata anunţului
sunt staţii RDS care transmit ştiri din despre trafic.
trafic. Ascultarea în exclusivitate a
Activarea şi dezactivarea serviciului anunţurilor despre trafic
radio de trafic Porniţi serviciul radio pentru trafic şi
Pentru a activa şi dezactiva funcţia de opriţi complet volumul sonor al
aşteptare a anunţurilor despre trafic a sistemului Infotainment.
sistemului Infotainment:
Apăsaţi butonul TP.
Sistemul Infotainment 147

CD Playerul ■ CD-urile audio cu protecţie


împotriva copierii, care nu sunt
■ Murdăria şi lichidele de pe CD-uri
pot contamina lentilele CD-
conforme cu standardul CD audio, playerului din interiorul aparatului şi
Informaţii generale este posibil să nu fie redate corect pot cauza defecţiuni.
Navi 600 sau să nu poată fi redate. ■ Protejaţi CD-urile împotriva căldurii
CD playerul sistemului Infotainment ■ Discurile CD-R şi CD-RW şi luminii directe a soarelui.
poate reda CD-uri audio şi CD-uri înregistrate de utilizator sunt mai ■ Următoarele restricţii se aplică
MP3/WMA. vulnerabile la manipulare decât pentru datele stocate pe un CD
CD-urile preînregistrate. Se va MP3/WMA:
Informaţii importante despre CD-urile asigura manipularea corectă, în
audio şi CD-urile MP3/WMA special în cazul discurilor CD-R şi Adâncimea maximă a structurii de
CD-RW; a se vedea mai jos. foldere: 11 nivele.
Atenţie ■ Este posibil ca discurile CD-R şi Numărul maxim de fişiere MP3/
CD-RW înregistrate de utilizator să WMA care pot fi salvate: 1000.
În niciun caz nu introduceţi în nu fie redate corect sau să nu poată Fişierele WMA cu gestiunea
playerul audio DVD-uri, CD-uri cu fi redate de loc. drepturilor digitale (DRM) din
diametrul de 8 cm sau CD-uri de magazinele de muzică online nu
■ În cazul CD-urilor cu mod combinat
alte forme decât standard. pot fi redate.
(combinaţii de muzică şi date,
Nu aplicaţi niciun fel de etichete pe de ex. MP3), numai pistele audio Fişierele WMA pot fi redate în
CD-uri. Aceste discuri se pot bloca vor fi detectate şi redate. siguranţă numai dacă au fost
în unitatea CD şi o pot defecta create cu Windows Media Player
■ Evitaţi să lăsaţi amprente atunci
iremediabil. În acest caz, va fi versiunea 8 sau o versiune
când schimbaţi CD-urile.
necesară înlocuirea dispozitivului, ulterioară.
ceea ce va implica cheltuieli ■ Puneţi CD-urile înapoi în carcase
imediat după scoaterea din playerul Extensiile listelor de redare
substanţiale. aplicabile: .m3u, .pls
audio pentru a le proteja împotriva
deteriorării şi murdăriei.
148 Sistemul Infotainment

Intrările în lista de redare trebuie să necesară înlocuirea dispozitivului, ■ CD-urile audio cu protecţie
fie sub formă de căi relative. ceea ce va implica cheltuieli împotriva copierii, care nu sunt
■ Acest capitol tratează numai substanţiale. conforme cu standardul CD audio,
redarea fişierelor MP3, deoarece este posibil să nu fie redate corect
operarea fişierelor MP3 şi WMA ■ Pot fi utilizate următoarele formate sau să nu poată fi redate.
este identică. Când un CD cu fişiere de CD: ■ Discurile CD-R şi CD-RW
WMA este încărcat, se vor afişa CD-ROM Modul 1 şi Modul 2. înregistrate de utilizator sunt mai
meniurile aferente MP3. vulnerabile la manipulare decât
CD-ROM XA Modul 2, Forma 1 şi CD-urile preînregistrate. Trebuie
CD 300 / CD 400 Forma 2. asigurată manevrarea corectă, în
CD-player-ul sistemului Infotainment ■ Pot fi utilizate următoarele formate special în cazul CD-urilor şi CD-
poate reda CD-uri audio şi CD-uri de fişier: RW-urilor inscripţionate pe cont
MP3/WMA. ISO9660 Nivelul 1, Nivelul 2, propriu. A se vedea mai jos.
(Romeo, Joliet). ■ Este posibil ca discurile CD-R şi
Informaţii importante despre CD-urile
audio şi CD-urile MP3/WMA Fişierele mp3 şi wma scrise în orice CD-RW înregistrate de utilizator să
alt format decât cele descrise mai nu fie redate corect sau să nu poată
sus pot să nu fie redate corect, iar fi redate de loc. În astfel de cazuri,
Atenţie nu echipamentul este defect.
denumirile fişierelor şi folderelor lor
În niciun caz nu introduceţi în pot să nu fie afişate corect. ■ În cazul CD-urilor mixte (combinaţii
playerul audio DVD-uri, CD-uri cu de fişiere audio şi comprimate,
Notă
diametrul de 8 cm sau CD-uri de de exemplu MP3), fişierele audio,
ISO 13346 nu este suportat. Poate fi
alte forme decât standard. respectiv fişierele comprimate pot fi
necesară selectarea manuală a ISO
redate separat.
Nu aplicaţi niciun fel de etichete pe 9660 atunci când inscripţionaţi un
CD-uri. Aceste discuri se pot bloca CD audio cu Windows 7, de ■ Evitaţi să lăsaţi amprente atunci
în unitatea CD şi o pot defecta exemplu. când schimbaţi CD-urile.
iremediabil. În acest caz, va fi
Sistemul Infotainment 149

■ Puneţi CD-urile la loc în carcasele Extensiile listelor de redare Pornirea redării CD-ului
lor imediat după ce le-aţi scos din aplicabile: .m3u, .pls, .asx, .wpl. Împingeţi CD-ul cu partea tipărită în
CD-player, în scopul protejării lor ■ Acest capitol tratează numai sus în fanta CD până când acesta
împotriva deteriorării şi murdăriei. redarea fişierelor MP3, deoarece este preluat.
■ Murdăria şi lichidele de pe CD-uri operarea fişierelor MP3 şi WMA Redarea CD-ului este iniţiată automat
pot contamina lentilele CD-player- este identică. Când un CD cu fişiere şi este afişat meniul Audio CD
ului din interiorul aparatului şi pot WMA este încărcat, se vor afişa (Funcţia audio CD) sau Audio MP3
cauza defecţiuni. meniurile aferente MP3. (Funcţia audio MP3).
■ Protejaţi CD-urile împotriva căldurii Dacă există deja un CD în unitate, dar
şi luminii directe a soarelui. Utilizarea meniul Audio CD (Funcţia audio CD)
■ Următoarele restricţii se aplică sau Audio MP3 (Funcţia audio MP3)
pentru datele stocate pe un CD Navi 600 nu este activ:
MP3/WMA: Apăsaţi butonul CD/AUX.
Numărul de piese: maxim 999: Este accesat meniul Audio CD
Numărul de directoare: maxim 255: (Funcţia audio CD) sau Audio MP3
(Funcţia audio MP3) şi este iniţiată
Profunzimea structurii de
redarea CD-ului.
directoare: maxim 64 nivele (se
recomandă: maxim 8 nivele). În funcţie de datele memorate pe CD-
ul audio sau pe CD-ul MP3, vor fi
Numărul de liste de redare: maxim
prezentate pe afişaj diferite informaţii
15:
cu privire la CD şi piesa muzicală în
Numărul de piese dintr-o listă de curs de redare.
redare: maxim 255:
Dacă meniul Audio CD (Funcţia audio
CD) sau Audio MP3 (Funcţia audio
MP3) nu apare după apăsarea
150 Sistemul Infotainment

butonului CD/AUX, există încă un CD Selectarea pistelor cu ajutorul În cursul redării unui CD MP3
de navigaţie în slotul CD. Apăsaţi meniului CD audio sau MP3
butonul d pentru a ejecta CD-ul. În cursul redării unui CD audio
Selectarea unei piese
Rotiţi butonul MENU pentru a se afişa
o listă a tuturor pieselor de pe CD.
Piesa în curs de redare este
preselectată.
Selectaţi piesa dorită.
Saltul la următoarea piesă sau la
piesa anterioară
Apăsaţi scurt butonul t sau v o
dată sau de mai multe ori. Apăsaţi butonul MENU pentru a
accesa meniul MP3 corespunzător.
Căutarea pieselor înainte sau înapoi Apăsaţi butonul MENU pentru a Pentru redarea tuturor pieselor în
Apăsaţi scurt butonul t sau v şi accesa meniul CD audio ordine aleatorie: setaţi Shuffle songs
apoi apăsaţi din nou butonul t sau corespunzător. (RDM) (Redare aleatorie (RDM)) pe
v şi menţineţi-l apăsat până când On (Activat).
Pentru redarea tuturor pieselor în
este afişată piesa dorită. ordine aleatorie: setaţi Shuffle songs Pentru selectarea unei piese din
Derulare rapidă înainte/înapoi (RDM) (Redare aleatorie (RDM)) pe director sau din lista de redare (dacă
On (Activat). există): selectaţi Folders (Directoare)
Apăsaţi butonul t sau v şi
menţineţi-l apăsat pentru a derula Pentru a selecta o pistă de pe CD-ul sau Playlists (Liste de redare).
rapid înainte sau înapoi piesa în curs audio: selectaţi Track list (Listă de Selectaţi un director sau o listă de
de redare. piese) şi apoi selectaţi piesa dorită. redare şi apoi selectaţi piesa dorită.
Sistemul Infotainment 151

Selectaţi Search (Căutare) pentru a Dacă CD-ul nu este scos după Introducerea unui CD
se afişa un meniu cu diferite opţiuni ejectare, acesta va fi automat preluat Introduceţi un CD în fanta CD cu
suplimentare pentru căutarea şi în CD-player după câteva secunde. partea tipărită în sus, până când
selectarea pieselor. acesta este preluat în interior.
CD 300 / CD 400
Notă
Dacă este introdus un CD, un simbol
CD va fi afişat pe rândul superior al
afişajului.
Modificarea standardului de
vizualizare a paginii
(numai la CD 300)
În cursul redării unui CD audio sau
MP3: apăsaţi butonul MENU şi apoi
selectaţi Default CD page view
(Vizualizare pagină CD implicită) sau
Default MP3 page view (Vizualizare
În funcţie de numărul de piese pagină MP3 implicită).
salvate, procesul de căutare pe Pornirea redării CD-ului Selectaţi opţiunea dorită.
dispozitiv poate dura câteva minute. Apăsaţi butonul CD/AUX pentru a
Selectaţi o opţiune de căutare şi apoi accesa meniul CD sau MP3. Modificarea nivelului în structura de
selectaţi piesa dorită. Dacă există un CD în CD-player, este directoare
iniţiată redarea CD-ului. (numai la CD 300, redarea MP3)
Scoaterea unui CD
În funcţie de datele memorate pe CD- Apăsaţi butonul g sau e pentru
Apăsaţi butonul d.
ul audio sau pe CD-ul MP3, vor fi trecerea la un nivel superior sau
CD-ul va fi împins afară din fantă. prezentate pe afişaj diferite informaţii inferior în structura de directoare.
cu privire la CD şi piesa muzicală în
curs de redare.
152 Sistemul Infotainment

Saltul la următoarea piesă sau la Pentru redarea tuturor pieselor în Pentru selectarea unei piese din
piesa anterioară ordine aleatorie: setaţi Shuffle songs director sau din lista de redare (dacă
Apăsaţi scurt butonul t sau v. (Redare aleatorie) pe On (Pornit). există): selectaţi Playlists/Folders
Pentru a selecta o pistă de pe CD-ul (Liste de redare/ directoare).
Derulare rapidă înainte/înapoi audio: selectaţi Track list (Listă de Selectaţi un director sau o listă de
Apăsaţi butonul t sau v şi piese) şi apoi selectaţi piesa dorită. redare şi apoi selectaţi piesa dorită.
menţineţi-l apăsat pentru a derula
rapid înainte sau înapoi piesa în curs În cursul redării unui CD MP3 Notă
de redare. Dacă un CD conţine atât date audio
cât şi date MP3, datele audio pot fi
Selectarea pistelor cu ajutorul selectate din Playlists/Folders (Liste
meniului CD audio sau MP3 de redare/ directoare).
În cursul redării unui CD audio Pentru a se afişa un meniu cu diferite
opţiuni suplimentare pentru căutarea
şi selectarea pieselor: selectaţi
Search (Căutare). Opţiunile
disponibile depind de datele salvate
pe CD MP3.
Procesul de căutare pe CD-ul MP3
poate dura câteva minute. În acest
timp va fi recepţionat ultimul post de
Apăsaţi butonul MENU pentru a
radio selectat.
accesa meniul MP3 corespunzător.
Pentru redarea tuturor pieselor în Scoaterea unui CD
ordine aleatorie: setaţi Shuffle songs Apăsaţi butonul d.
(Redare aleatorie) pe On (Pornit).
Apăsaţi butonul MENU pentru a CD-ul va fi împins afară din fantă.
accesa meniul CD audio
corespunzător.
Sistemul Infotainment 153

Dacă CD-ul nu este scos după


ejectare, acesta va fi automat preluat
Intrarea AUX
în CD-player după câteva secunde.
Informaţii generale
Sub tabloul de bord cu balamale din
consola centrală, există o mufă AUX
pentru conectarea surselor audio
externe.

CD 300 / CD 400:

Apăsaţi butonul în sus şi apoi rabataţi


în sus tabloul de bord.
Navi 600:

Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
154 Sistemul Infotainment

Este posibilă, de exemplu,


conectarea la intrarea AUX a unui
CD 300 / CD 400 Portul USB
CD-player portabil cu o fişă de
conectare de 3,5 mm.
Informaţii generale
Sub tabloul de bord cu balamale din
consola centrală, există o mufă USB
Utilizarea pentru conectarea surselor audio
externe.
Navi 600

Apăsaţi o dată sau de mai multe ori


butonul CD/AUX pentru a activa
modul AUX.
O sursă audio conectată la intrarea
AUX poate fi utilizată numai prin
intermediul elementelor de comandă
ale sursei audio respective. Apăsaţi butonul în sus şi apoi rabataţi
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori în sus tabloul de bord.
butonul CD/AUX pentru a activa
modul AUX.
O sursă audio conectată la intrarea
AUX poate fi utilizată numai prin
intermediul elementelor de comandă
ale sursei audio respective.
Sistemul Infotainment 155

Navi 600 Aceste dispozitive sunt operate prin Numărul maxim de fişiere MP3/
intermediul comenzilor şi meniurilor WMA care pot fi salvate: 1000.
sistemului Infotainment. Fişierele WMA cu gestiunea
Notă drepturilor digitale (DRM) din
Nu toate modelele de MP3 playere, magazinele de muzică online nu
unităţi USB şi iPod-uri sunt pot fi redate.
suportate de către sistemul Fişierele WMA pot fi redate în
Infotainment. siguranţă numai dacă au fost
Informaţii importante create cu Windows Media Player
MP3 player şi unităţi USB versiunea 8 sau o versiune
■ MP3 playerele şi unităţile USB ulterioară.
conectate trebuie să fie conforme Extensiile listelor de redare
cu specificaţia USB Mass Storage aplicabile: .m3u, .pls
Dispozitivele conectate la portul USB Class (USB MSC). Intrările în lista de redare trebuie să
sunt operate prin intermediul ■ Numai MP3 playerele şi unităţile fie sub formă de căi relative.
comenzilor şi meniurilor sistemului USB cu o dimensiune a clusterelor Atributul sistemului pentru foldere/
Infotainment. mai mică de sau egală cu 64 kB în fişiere care conţin date audio nu
sistemul de fişiere FAT16/FAT32 trebuie să fie setat.
Notă
sunt acceptate.
Nu introduceţi un dispozitiv USB mai
lung de 50 mm. Un dispozitiv USB ■ Unităţile de hard disc (HDD) nu
mai lung se poate deteriora la sunt acceptate.
rabatarea tabloului de bord. ■ Huburile USB nu sunt acceptate.
Notă ■ Următoarele restricţii se aplică
Priza trebuie menţinută permanent datelor memorate pe un MP3
curată şi uscată. Player sau unitate USB:
Un player MP3, o unitate USB sau un Adâncimea maximă a structurii de
iPod poate fi conectat/ă la portul USB. foldere: 11 nivele.
156 Sistemul Infotainment

CD 400 ■ Dispozitive playsforsure (pfd) Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
■ Unitatea USB butonul CD/AUX pentru a activa
modul USB audio.
Aceste dispozitive sunt operate prin
intermediul comenzilor şi meniurilor Redarea datelor audio stocate pe
sistemului Infotainment. dispozitivul USB va începe.
Operarea surselor de date conectate
Notă
prin intermediul USB se face la fel ca
Nu toate modelele de iPod, Zune,
în cazul unui CD MP3/WMA. 3 149.
PFD sau dispozitiv USB sunt
acceptate de sistemul Infotainment. iPod-ul
Redarea fişierelor audio
salvate
Notă Navi 600
Nu introduceţi un dispozitiv USB mai
lung de 50 mm. Un dispozitiv USB Player MP3/Unităţi USB
mai lung se poate deteriora la
rabatarea tabloului de bord.
Notă
Priza trebuie menţinută permanent
curată şi uscată.
Următoarele dispozitive pot fi Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
conectate la portul USB: butonul CD/AUX pentru a activa
■ iPod-ul modul iPod audio.
■ Zune Se iniţiază redarea datelor audio
memorate pe iPod.
Sistemul Infotainment 157

Operarea iPod-ului conectat prin Procesul de căutare pe dispozitiv Mai jos sunt descrise doar aspectele
intermediul USB se face în mare poate dura câteva secunde. referitoare la operare ce diferă/ apar
parte la fel ca în cazul unui CD MP3/ în plus.
WMA 3 149. CD 400 Funcţionarea şi afişajele ecranelor
Mai jos sunt descrise doar aspectele sunt descrise doar pentru unităţile
referitoare la operare ce diferă/ apar USB. Operarea unor dispozitive
în plus. precum iPod sau Zune se face în
Funcţiile iPod mare parte la fel.
Selectarea pieselor cu ajutorul
meniului USB

Apăsaţi o dată sau de mai multe ori


butonul CD/AUX pentru a activa
modul USB.
Redarea datelor audio stocate pe
dispozitivul USB va începe.
În funcţie de datele salvate, aveţi la
dispoziţie diferite opţiuni pentru Operarea surselor de date conectate
selectarea şi redarea pieselor. prin intermediul USB se face în mare
parte la fel ca în cazul unui CD MP3 Apăsaţi butonul MENU pentru a
Apăsaţi butonul MENU şi apoi accesa meniul USB corespunzător.
3 149.
selectaţi Search (Căutare) pentru a
Pentru redarea tuturor pieselor în
se afişa opţiunile disponibile.
succesiune: selectaţi Play all (Redare
toate).
158 Sistemul Infotainment

Pentru a se afişa un meniu cu diferite


opţiuni suplimentare pentru căutarea
Fişiere muzică prin ■ Dispozitivul Bluetooth trebuie să
suporte versiunea AVRCP (Audio
şi selectarea pieselor: selectaţi Bluetooth Video Remote Control Profile) 1.0
Search (Căutare). sau o vesiune ulterioară. Dacă
Procesul de căutare pe dispozitivul Informaţii generale dispozitivul nu suportă AVRCP,
USB poate dura câteva minute. În (numai CD 400 cu PDIM Bluetooth) numai volumul sonor va putea fi
acest timp va fi recepţionat ultimul controlat prin intermediul sistemului
Sursele audio cu funcţia Bluetooth Infotainment.
post de radio selectat. activată (de exemplu telefoane
Pentru redarea tuturor pieselor în mobile cu redare de fişiere de muzică, ■ Înainte de a conecta dispozitivul
ordine aleatorie: setaţi Shuffle songs MP3 playere cu funcţie Bluetooth Bluetooth la sistemul Infotainment,
(random) (Redare aleatorie (RDM)) etc.) care suportă protocolul A2DP de familiarizaţi-vă cu ghidul de utilizare
pe On (Pornit). redare muzică prin Bluetooth pot fi pentru funcţiile Bluetooth.
Pentru repetarea piesei în curs de conectate printr-o conexiune fără fir la
redare: setaţi Repeat (Repetare) pe sistemul Infotainment. Configurarea redării de
On (Pornit).
Informaţii importante fişiere muzicale prin
■ Înainte de a putea conecta un Bluetooth
dispozitiv Bluetooth la sistemul Cu ajutorul Bluetooth music setup
Infotainment, acest dispozitiv (Setare redare audio Bluetooth), se
trebuie mai întâi sincronizat cu realizează sincronizarea meniului şi
sistemul 3 158. conectarea dispozitivelor Bluetooth la
■ Sistemul Infotainment se sistemul Infotainment.
conectează numai la dispozitive
Bluetooth care suportă versiunea
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) 1.2 sau o
versiune ulterioară.
Sistemul Infotainment 159

Sincronizarea unui dispozitiv După ce se stabileşte acest lucru,


Bluetooth dispozitivul Bluetooth trebuie trecut în
Informaţii importante modul descoperire (vezi ghidul
■ Procesul de sincronizare este utilizatorului dispozitivului Bluetooth).
dezactivat când autovehiculul se Unele dispozitive Bluetooth pot
deplasează. necesita un cod PIN pentru
■ Pot fi sincronizate până la cinci încheierea procesului de
dispozitive la sistem. sincronizare. Localizaţi dispozitivul cu
■ Sistemul Infotainment se numele GMusicConnect din lista de
conectează automat la primul pe dispozitivul Bluetooth şi respectaţi
dispozitiv din lista dispozitivelor instrucţiunile de pe dispozitiv pentru
sincronizate în prezent. introducerea codului PIN furnizat de
sistemul Infotainment.
Activarea meniului ■ Puteţi conecta un singur dispozitiv
Bluetooth music setup (Setare sincronizat la sistemul Infotainment Conectarea unui dispozitiv
redare audio Bluetooth) într-o sesiune de conectare. sincronizat
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori ■ În mod normal, sincronizarea Selectaţi Select device (Selectare
butonul CD/AUX pentru a activa trebuie realizată doar o dată, cu dispozitiv).
modul AUX, USB sau Bluetooth. condiţia să nu se facă modificări Se afişează o listă cu toate
Apăsaţi butonul MENU iar apoi asupra informaţiilor de sincronizare dispozitivele Bluetooth sincronizate
selectaţi Bluetooth setup (Setare şi nici să nu se şteargă dispozitivul. în mod curent cu sistemul
Bluetooth). Efectuarea sincronizării Infotainment.
Selectaţi Connect to new device Selectaţi dispozitivul dorit.
(Conectare la noul dispozitiv). Dispozitivul este conectat la sistemul
Sistemul Infotainment adresează o Infotainment.
serie de întrebări pentru a stabili ce tip
de dispozitiv Bluetooth este în curs de
sincronizare.
160 Sistemul Infotainment

Dacă un alt dispozitiv Bluetooth este Schimbarea codului PIN implicit Funcţionarea
conectat în prezent la sistemul
Infotainment, dispozitivul este
deconectat de la sistem.
Eliminarea unui dispozitiv sincronizat
Selectaţi Remove device (Ştergere
dispozitiv).
Se afişează o listă cu toate
dispozitivele Bluetooth sincronizate
în mod curent cu sistemul
Infotainment.
Selectaţi dispozitivul dorit.
Dispozitivul este eliminat din lista cu
dispozitive sincronizate. Selectaţi Change default PIN Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
(Modificare PIN implicit). butonul CD/AUX pentru a activa
Selectaţi unul dintre codurile PIN modul Bluetooth.
predefinite sau selectaţi Other Primul dispozitiv din lista
(Altele) pentru a crea un nou cod PIN. dispozitivelor Bluetooth sincronizate
Pentru a crea un nou cod PIN: în prezent 3 158 este conectat
Selectaţi Other (Altele) şi apoi automat (dacă este disponibil) la
lungimea dorită a codului PIN. sistemul Infotainment.
Selectaţi cifrele codului PIN dorit, Pentru conectarea la un alt dispozitiv
câte una. Bluetooth sincronizat 3 158.
Sistemul Infotainment 161

Iniţierea redării pieselor Cadrul imaginilor ■ Numai primele 100 de imagini


(sortate secvenţial aşa cum sunt
În funcţie de dispozitivul Bluetooth
sincronizat:
digitale memorate în directorul rădăcină al
unităţii USB) vor fi oferite pentru
■ redarea fişierelor cu muzică începe Informaţii generale descărcare.
automat sau
Cu ajutorul funcţiei cadrului imaginii ■ Numai imaginile în format JPEG
■ redarea fişierelor cu muzică trebuie digitale (numai Navi 600 / Navi 900), standard (extensiile fişierului, de
pornită cu comenzile de pe puteţi vizualiza imaginile ex. .jpg sau .jpeg) sunt suportate.
dispozitivul Bluetooth. dumneavoastră preferate (sau Exemplu: „F:\myPicture.jpg”, unde
Redarea fişierelor cu muzică fotografiile), una câte una, pe afişajul „F:\” este directorul rădăcină al
memorate pe dispozitivul Bluetooth sistemului Infotainment. unităţii USB.
poate fi comandată acum prin Puteţi descărca imaginile
intermediul sistemului Infotainment ■ Rezoluţia maximă suportată a unei
dumneavoastră preferate de pe imagini este de 12 Megapixel.
cu ajutorul butoanelor t, v şi r. unitatea USB conectată la portul USB
3 154 al sistemului Infotainment. Imaginile cu rezoluţii mai mari sunt
Trecerea la piesa următoare reduse la rezoluţii mai mici
sau la cea anterioară Până la 10 imagini pot fi memorate în (redimensionate) în timpul
Apăsaţi scurt butonul t sau v. memoria sistemului Infotainment. descărcării.
Imaginile sunt prezentate pe afişaj la Imaginile cu rezoluţii mai mici nu
Derulare rapidă înainte/înapoi dimensiunea şi orientarea lor sunt modificate la rezoluţii mai mari
Apăsaţi butonul t sau v şi originală (dacă este necesar, (nu sunt redimensionate) în timpul
menţineţi-l apăsat pentru a derula marginile sunt negre). descărcării şi sunt centrate în
rapid înainte sau înapoi piesa în curs mijlocul afişajului.
de redare. Informaţii importante
■ Imaginile pe care doriţi să le
Pauză redare descărcaţi trebuie memorate în
Apăsaţi butonul r. directorul rădăcină (de ex.„F:\”) al
unităţii USB.
Pentru a relua redarea, apăsaţi din
nou butonul r.
162 Sistemul Infotainment

Utilizarea Selectaţi Add / Remove pictures Dacă doriţi ca imaginile „vechi” să fie
(Adăugare/Ştergere imagini) pentru a şterse, trebuie să le deselectaţi
Descărcarea şi/sau ştergerea deschide meniul prezentat mai jos. înainte de a descărca imagini noi.
imaginilor
Conectaţi o unitate USB cu imaginile
dumneavoastră preferate (sau
fotografiile) memorate pe acesta, la
portul USB 3 154 al sistemului
Infotainment.
Apăsaţi butonul CONFIG, selectaţi
Display settings (Afişare setări) şi
apoi selectaţi Picture frame (Cadru
imagine). Este afişat meniul prezentat
mai jos.

Meniul prezintă o listă cu numele Selectaţi maximum 10 imagini pe


fişierelor tuturor imaginilor (observaţi care doriţi să le descărcaţi (adăugaţi)
restricţiile descrise mai sus, la la memoria sistemului Infotainment
„Informaţii importante”) memorate în sau pe care să le menţineţi memorate
directorul rădăcină al unităţii USB în respectiva memorie.
conectate. Selectaţi Confirm (Confirmare) pentru
Dacă imaginile au fost deja memorate a începe descărcarea şi/sau
în memoria sistemului Infotainment, ştergerea imaginii.
imaginile „vechi” sunt enumerate Se afişează un mesaj care arată câte
primele în meniu şi sunt indicate prin imagini vor fi descărcate şi/sau
MEM, vezi imaginea de mai jos. şterse.
Sistemul Infotainment 163

Selectaţi Continue (Continuare) dacă


doriţi să începeţi descărcarea şi/sau
Apăsaţi butonul INFO de câteva ori
până când imaginea selectată este
Sistemul de navigaţie
ştergerea. prezentată pe afişaj.
Informaţii generale
Pentru afişarea din nou a unui meniu
Afişarea imaginilor implicit Infotainment, apăsaţi orice Sistemul de navigaţie vă va ghida în
Imaginile memorate în memoria buton al sistemului Infotainment. siguranţă spre destinaţie, fără a fi
sistemului Infotainment pot fi nevoie să citiţi hărţi, chiar dacă nu
prezentate pe afişaj câte una. Cât timp imaginea rămâne selectată cunoaşteţi deloc împrejurimile.
în meniul Picture selection (Selecţie
Apăsaţi butonul CONFIG, selectaţi imagini), aceasta poate fi afişată în Situaţia curentă din trafic este luată în
Display settings (Afişare setări), orice moment cu ajutorul butonului consideraţie la calcularea traseului
selectaţi Picture frame (Cadru INFO. dacă se utilizează funcţia de ghidare
imagine) şi apoi selectaţi Picture dinamică în traseu. În acest scop,
selection (Selecţie imagini). Este sistemul Infotainment recepţionează
afişat meniul prezentat mai jos. anunţuri despre trafic din zona
curentă de recepţie prin intermediul
RDS TMC.
Sistemul de navigaţie nu poate totuşi
să ia în calcul incidentele din trafic,
reglementările de trafic modificate
recent şi pericolele sau problemele ce
survin brusc (de exemplu, lucrările la
carosabil).

Atenţie
Utilizarea sistemului de navigaţie
nu exonerează şoferul de
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o răspunderea privind o atitudine
prezentaţi pe afişaj.
164 Sistemul Infotainment

corectă, vigilentă în trafic. Toate Sistemul va funcţiona de asemenea astfel încât problemele de trafic
reglementările de circulaţie şi în cazul unei recepţii GPS slabe, referitoare la criteriile preselectate să
relevante trebuie respectate însă precizia cu care se determină fie evitate.
întotdeauna. Dacă o instrucţiune poziţia se va reduce. Dacă apare o problemă de trafic în
de navigaţie contravine După înregistrarea adresei de cursul ghidării dinamice în traseu, în
reglementărilor de circulaţie, se destinaţie sau a punctelor de interes funcţie de presetare, se afişează un
vor aplica întotdeauna (cea mai apropiată staţie de benzină, mesaj prin care se solicită decizia
reglementările de circulaţie. cel mai apropiat hotel etc.), se şoferului cu privire la eventuala
calculează traseul între poziţia modificare a traseului.
Funcţionarea sistemului de curentă şi destinaţia selectată. Informaţiile TMC despre trafic sunt
navigaţie Ghidarea în traseu este asigurată prin prezentate ca simboluri pe afişajul de
Poziţia şi mişcările autovehiculului anunţuri vocale şi prin indicaţii pe ghidare în traseu sau ca text detaliat
sunt înregistrate de sistemul de ecran, precum şi prin intermediul unui în meniul TMC messages (Mesaje
navigaţie cu ajutorul senzorilor. afişaj cu hartă color. TMC).
Distanţa parcursă este determinată Pentru a putea utiliza informaţiile
de semnalul vitezometrului Sistemul de informaţii TMC TMC despre trafic, sistemul trebuie să
autovehiculului, iar mişcările de despre trafic şi ghidarea recepţioneze posturile de radio TMC
schimbare a direcţiei de deplasare de dinamică în traseu din regiunea respectivă.
un senzor de giraţie. Poziţia este Sistemul de informaţii TMC despre Ghidarea dinamică în traseu
stabilită prin intermediul sateliţilor trafic recepţionează toate informaţiile funcţionează numai dacă sunt
GPS (Global Positioning System - despre trafic de la posturile de radio recepţionate informaţii despre trafic
sistemul global de poziţionare). TMC. Dacă este activată ghidarea prin intermediul sistemului de
Prin compararea semnalelor dinamică în traseu, aceste informaţii informaţii TMC despre trafic.
senzorilor cu hărţile digitale de pe sunt luate în consideraţie la
calcularea traseului general. În cadrul Funcţia de ghidare dinamică pe
cardul SD cu harta, este posibilă traseu poate fi dezactivată în meniul
determinarea poziţiei cu o precizie de acestui proces, traseul este planificat
Navigation options (Opţiuni de
circa 10 m. navigaţie), vezi capitolul „Ghidare”
3 190.
Sistemul Infotainment 165

Datele hărţii Comutatorul cu opt căi: deplasarea Reglarea volumului mesajelor pentru
Toate datele necesare ale hărţii sunt ferestrei afişajului în imaginea de ghidare pe traseu în timp ce acestea
memorate pe un card SD livrat reprezentare a hărţii; pentru sunt anunţate: rotiţi butonul X.
împreună cu sistemul Infotainment. selectarea unei destinaţii, apăsaţi în Repetarea ultimului mesaj pentru
sensul dorit pentru a poziţiona ţinta pe ghidare pe traseu anunţat: apăsaţi
Descrierile detaliate ale manipulării şi o destinaţie de pe hartă.
înlocuirii cardului SD cu harta, vezi butonul RPT NAV.
capitolul „Hărţi” 3 199 Butonul RPT NAV: repetarea
ultimului mesaj de ghidare în traseu. Informaţii pe afişaj
Utilizarea Activarea sistemului de Ghidarea în traseu nu este activată
navigaţie
Elemente de comandă Apăsaţi butonul NAV.
Cele mai importante elemente de
comandă specifice sistemului de Harta poziţiei curente este prezentată
navigaţie sunt următoarele: pe afişaj, vezi mai jos „Informaţii pe
afişaj”.
Butonul NAV: activarea sistemului de
navigaţie; afişarea poziţiei curente Mesajele pentru ghidare pe
(dacă ghidarea în traseu este traseu
dezactivată); afişarea traseului În plus faţă de instrucţiunile vizuale de
calculat (dacă ghidarea în traseu este pe afişaj (vezi mai jos „Informaţii pe
activată); comutarea între afişaj cu afişaj”), mesajele pentru ghidare pe
hartă completă, afişaj cu săgeţi (dacă traseu vor fi anunţate când ghidarea
ghidarea în traseu este activată) şi pe traseu este activă.
afişaj cu ecran scindat, a se vedea
mai jos „Informaţii pe afişaj”. Presetarea volumului mesajului
pentru ghidare pe traseu: vezi mai jos
Butonul DEST: accesarea meniului „Setarea sistemului de navigaţie”.
cu opţiunile pentru înregistrarea
destinaţiei.
166 Sistemul Infotainment

Dacă ghidarea în traseu nu este options (Opţiuni de navigaţie), ■ Distanţa până la intersecţia
activată, se afişează următoarele consultaţi capitolul „Ghidarea” următoare.
informaţii: 3 190): ■ Străzile de acces în strada de
■ În linia superioară: ora, denumirea Informaţiile din linia superioară urmat în momentul respectiv.
străzii în poziţia curentă, ■ Sub simbolul săgeţii: denumirea
temperatura exterioară. străzii de urmat în momentul
■ Adresa şi coordonatele geografice respectiv.
ale poziţiei curente. ■ Deasupra simbolului săgeţii:
■ Afişajul cu hartă al zonei din jurul denumirea străzii de urmat după
poziţiei curente. următoarea intersecţie.
■ Pe hartă: poziţia marcată cu un ■ În timp ce vă deplasaţi pe
triunghi roşu. autostradă:
Simbolul unei busole indică direcţia
nord.
Dacă nu există semnal GPS în
poziţia curentă: Simbolul „GPS”
tăiat este afişat sub simbolul ■ Ora
busolei. ■ Distanţa până la destinaţia finală
Scara hărţii selectată curent ■ Ora sosirii sau durata călătoriei
(pentru a modifica scara: rotiţi ■ Temperatura exterioară
butonul MENU).
Informaţiile de pe afişajul cu săgeţi
Ghidarea în traseu este activată ■ O săgeată mare care reprezintă
Dacă ghidarea pe traseu este activă, direcţia de urmat.
sunt afişate următoarele informaţii (în Direcţia de deplasare şi distanţa
■ O săgeată mică, reprezentând până la următoarea ieşire pe
funcţie de setările curente Navigation următoarea recomandare pentru autostradă pe care trebuie să le
condus. urmaţi.
Sistemul Infotainment 167

Distanţele până la următoarele În partea dreaptă a afişajului sunt


spaţii pentru servicii, zone de prezentate următoarele informaţii:
parcare, intersecţii şi/sau ieşiri pe ■ Simbolul unei busole indică direcţia
autostradă. nord.
■ Când ajungeţi la o intersecţie de ■ Dacă nu există semnal GPS (vezi
autostrăzi, sunt afişate informaţiile capitolul „Informaţii generale”
cu privire la ghidarea pe benzi: 3 163) în poziţia curentă, simbolul
„GPS” tăiat este afişat sub simbolul
busolei.
■ Scara hărţii selectată curent
(pentru a modifica scara: rotiţi
butonul MENU).
Informaţiile de pe afişajul cu hartă
Pe hartă sunt prezentate următoarele
informaţii:
■ Traseul sub forma unei linii
albastre.
■ Poziţia curentă sub forma unui
triunghi roşu.
Dacă opţiunea Highway lane ■ Destinaţia finală sub forma unui
guidance (Ghidare bandă fanion de sosire.
autostradă) este activată în meniul
Display route guidance (Afişare ■ Diferitele simboluri (vezi capitolul
ghidare în traseu) (vezi capitolul „Prezentare generală a
„Ghidare” 3 190), va fi afişat simbolurilor” 3 201) de pe traseu
următorul tip de ilustraţie: indică informaţiile despre trafic şi
informaţiile generale sau punctele
de interes.
168 Sistemul Infotainment

Setarea sistemului de navigaţie Când se selectează User defined


Apăsaţi butonul CONFIG şi apoi (Definite de utilizator) se pot defini
selectaţi Navigation settings (Setări tipurile informaţionale ce urmează a fi
navigaţie) pentru a deschide un afişate.
meniu cu setările specifice sistemului Sort criteria (Criterii de sortare)
de navigaţie. Selectaţi dacă mesajele despre trafic
urmează a fi afişate în ordinea
distanţelor aferente sau în ordine
alfabetică după denumirea străzilor.
Warning messages when route
guidance is inactive (Mesaje de
avertizare când ghidarea în traseu
Setaţi valorile dorite pentru este inactivă)
Announcement (Anunţ) şi Decideţi dacă sistemul Infotainment
Background (Fundal). trebuie să anunţe mesaje de
Pentru a testa setările curente: avertizare, chiar dacă nu este
selectaţi Volume test (Testare activată ghidarea în traseu.
volum).
Navigation volume (Volum navigaţie) TMC settings (Setări TMC)
Nivelurile sonore relative ale Selectaţi Infotypes (Tipuri de
mesajelor de navigaţie informaţii) pentru a accesa un
(Announcement (Anunţ)) şi sursei submeniu cu diferite opţiuni pentru a
audio (Background (Fundal)) în defini dacă şi care tipuri
cursul unui mesaj de navigaţie pot fi informaţionale de mesaje despre
presetate. trafic urmează a fi afişate pe harta de
ghidare dinamică în traseu.
Sistemul Infotainment 169

Delete lists (Ştergere liste) Delete all imported POIs (Ştergere Export POIs (Exportare POI-uri)
toate POI-urile importate) Exportă toate datele POI-urilor
Se aplică numai dacă datele POI au memorate în memoria myPOIs a
fost importate în sistemul sistemului Infotainment la o unitate
Infotainment, vezi mai jos USB conectată la portul USB 3 154,
„Exportarea şi importarea datelor vezi mai jos „Exportarea şi importarea
POI”. datelor POI”.
Selectaţi acest element de meniu
Delete Home address (Ştergere
pentru a îndepărta toate datele POI-
adresă acasă)
urilor importate din memoria myPOIs
a sistemului Infotainment. Şterge adresa de domiciliu setată în
prezent (afişată în meniul Enter
Notă destination (Introducere destinaţie),
Nu este posibilă îndepărtarea vezi capitolul „Introducerea
Selectaţi dacă toate intrările din directă a punctelor de interes destinaţiei” 3 174).
Address book (Agendă) sau din Last importate individual din memoria
destinations (Ultimele destinaţii) myPOIs. Exportarea şi importarea datelor
urmează să fie şterse. Dacă doriţi să îndepărtaţi POI-urile POI
importate individual: importaţi datele
Import individual POIs (Importare POI actualizate în sistemul Explicaţii introductive
POI-uri individuale) Infotainment care nu conţine datele Tipurile de date POI
Se aplică numai dacă o unitate USB adreselor respectivelor POI-uri. Sistemul Infotainment asigură
cu date referitoare la punctele de următoarele tipuri de date ale
Pentru îndepărtarea tuturor POI-
interes (POI) memorate în aceasta punctelor de interes:
urilor importate de o anumită
este conectată la portul USB 3 154 al categorie: importaţi un fişier cu date ■ Points of Interest (Puncte de
sistemului Infotainment. POI gol din respectiva categorie în interes) predefinite memorate pe
Importarea datelor POI de la o unitate sistemul Infotainment. cardul SD al hărţii şi indicat prin
USB, vezi mai jos „Exportarea şi pictograme pe afişajul hărţii.
importarea datelor POI”.
170 Sistemul Infotainment

Puteţi memora asemenea POI Puteţi memora aceste date ale Vezi mai jos „Crearea şi importarea
predefinite în agenda de adrese POI-urilor definite de către utilizator POI-urilor definite de către
sau ca POI-uri individuale în pe o unitate USB şi puteţi importa utilizator”.
memoria myPOIs a sistemului ulterior datele în memoria myPOIs ■ Aranjarea clară a unei cantităţi mari
Infotainment, vezi mai jos. a sistemului Infotainment, vezi mai de adrese de destinaţie, de ex.
■ Adresele destinaţiilor favorite care jos. adresele destinaţiilor favorite ale
au fost memorate în Address book ■ Imported POIs (POI-uri importate): altor membri ai familiei sau
(Agendă). adresele destinaţiilor favorite care adresele de destinaţie pentru
Puteţi exporta aceste date ale au fost memorate anterior pe o următoarea călătorie sau voiaj de
agendelor de adrese pe o unitate unitate USB şi apoi importate în afaceri în meniuri separate.
USB pentru utilizare ulterioară, de memoria myPOIs a sistemului Vezi mai jos „Organizarea datelor
ex. la alte autovehicule. Infotainment. POI în câteva subfoldere”.
■ Individual POIs (POI-uri Avantajele exportului şi importului
POI-urilor Exportarea şi importarea POI-urilor
individuale): adresele destinaţiilor
Exportul şi importul datelor referitoare individuale şi a intrărilor în agenda de
favorite care au fost memorate în
la punctele de interes vă oferă, de adrese
memoria myPOIs.
exemplu, următoarele avantaje: Scurtă descriere
Puteţi exporta aceste date ale POI- 1. Conectaţi o unitate USB la portul
urilor individuale pe o unitate USB ■ Definirea şi memorarea adreselor USB al sistemului infotainment al
pentru utilizare ulterioară, de ex. la destinaţiilor favorite numai o dată şi autovehiculului.
alte autovehicule. utilizarea ulterioară a acestor
adrese în alte autovehicule. 2. Memoraţi (exportaţi) adresele
■ POI-uri definite de către utilizator: destinaţiilor favorite la unitatea
adresele destinaţiilor favorite pe Vezi mai jos „Exportarea şi USB.
care le-aţi definit prin intermediul importarea POI-urilor individuale şi
coordonatelor GPS (preluate, a intrărilor în agenda de adrese”.
de ex., de pe o hartă topografică) şi ■ Definirea convenabilă a adreselor
pe care le-aţi introdus în fişiere text. destinaţiilor favorite acasă şi
utilizarea lor ulterioară în
autovehicul.
Sistemul Infotainment 171

3. Conectaţi unitatea USB la portul Pentru fiecare categorie de POI


USB al unui autovehicul prevăzut exportată, de ex. Restaurant
cu sistem Navi 600 sau Navi 900. (Restaurant) sau Private (Privat), veţi
4. Descărcaţi (importaţi) datele găsi un fişier corespunzător denumit
adreselor în sistemul Infotainment în acel folder.
al autovehiculului. Exemple: F:\myPOIs\Restaurant
După import, adresele pot fi selectate (Restaurant)_3.poi sau
ca destinaţii pentru ghidarea pe F:\myPOIs\Private (Privat)_1.poi,
traseu. unde F:\ este directorul rădăcină al
unităţii USB.
Pentru descrieri detaliate, vezi mai
jos. Notă
Dacă fişierele cu date POI de
Exportarea datelor POI la o unitate Implicit, vor fi exportate toate POI- aceeaşi categorie sunt deja
USB urile individuale memorate în memorate în unitatea USB din
Conectaţi unitatea USB la portul USB memoria myPOIs şi toate intrările din folderul myPOIs, aceste versiuni ale
al sistemului Infotainment, vezi agenda de adrese. vechilor fişiere vor fi suprascrise de
capitolul „Portul USB” 3 154. versiunile numite identic ale noilor
Dacă se doreşte, deselectaţi tipurile
Apăsaţi butonul CONFIG, selectaţi de date ale adreselor pe care nu le fişiere.
Navigation settings (Setări navigaţie) doriţi exportate. Folderul myPOIs şi fişierele cu date
şi apoi selectaţi Export POIs POI nu trebuie redenumite sau
(Exportare POI-uri). Selectaţi Start export (Iniţiere export)
pentru memorarea datelor adreselor deplasate în alt folder de pe unitatea
Se va afişa meniul Export POIs de tipul sau tipurile selectate la USB. În caz contrar, sistemul
(Exportare POI-uri). unitatea USB conectată. Infotainment nu va putea reimporta
datele adreselor.
Datele adreselor vor fi memorate într-
un folder numit myPOIs, situat în
directorul rădăcină al unităţii USB.
172 Sistemul Infotainment

Importarea datelor POI de la o unitate Crearea şi importarea POI-urilor Pentru descrieri detaliate, vezi mai
USB definite de către utilizator jos.
Conectaţi o unitate USB cu date POI Punctele de interes definite de către Crearea fişierelor text pentru datele
memorate în ea (pentru detalii, vezi utilizator trebuie definite prin POI
mai sus) la portul USB al sistemului intermediul coordonatelor GPS care Puteţi atribui adresele de destinaţie
Infotainment, vezi capitolul „Portul pot fi preluate, de ex., dintr-o hartă favorite în 20 de categorii diferite de
USB” 3 154. topografică. POI, cu fiecare categorie POI
Pentru a începe importul: apăsaţi Coordonatele GPS şi alte date ale atribuită unui număr, vezi mai jos
butonul CONFIG, selectaţi adresei trebuie introduse în fişierele „Categoriile de POI şi numerele
Navigation settings (Setări navigaţie), text, fiecare fişier reprezintă o atribuite”.
selectaţi Import individual POIs categorie POI. Pentru fiecare categorie de POI,
(Importare POI-uri individuale) şi apoi Scurtă descriere trebuie să creaţi un fişier text separat.
selectaţi Continue (Continuare). 1. Creaţi fişiere text pentru datele Fişierele text pot fi create, de ex., prin
Toate datele POI-urilor memorate în POI. folosirea unui software simplu pentru
unitatea USB sunt importate în 2. Introduceţi datele adresei dorite în editarea textelor.
memoria myPOIs a sistemului fişierele text.
Infotainment. Notă
3. Memoraţi fişierele text cu datele Editorul de text trebuie să suporte
După încheierea importului, POI-urile POI pe o unitate USB.
importate pot fi selectate ca destinaţii codificarea caracterelor UTF-8
prin intermediul meniului Enter 4. Conectaţi unitatea USB la portul pentru Unicode.
destination (Introducere destinaţie), USB al sistemului infotainment al Numele fiecărui fişier trebuie să fie
vezi capitolul „Introducerea autovehiculului. format din numele categoriei, o
destinaţiei” 3 174. 5. Descărcaţi (importaţi) fişierele singură subliniere, numărul categoriei
text cu datele POI în sistemul şi extensia fişierului .poi.
Infotainment.
După import, adresele pot fi selectate
ca destinaţii pentru ghidarea pe
traseu.
Sistemul Infotainment 173

Exemple de nume ale fişierelor: Introducerea datelor POI în fişierele Exemplu: 7.0350000, 50.6318040,
■ Business (De afaceri)_2.poi text „Domiciliul lui Michael”, „Bonn -
Imaginea de mai jos prezintă un Hellweg 6”, „02379234567”, vezi
■ Home & Living (Casă şi stil de exemplu de fişier text numit Home & imaginea de mai sus.
viaţă)_8.poi Living (Casă şi stil de viaţă)_8.poi cu Coordonatele GPS trebuie exprimate
■ Culture (Cultură)_15.poi câteva exemple de date POI: în grade zecimale.
Notă Lungimea maximă a numelui POI
Lungimea numelor fişierului text este de 60 de caractere. Cele de mai
este limitată la 32 de caractere. sus se aplică firului de informaţii
Categoriile de POI şi numerele suplimentare şi firului numerelor de
atribuite: telefon.
(1) Private (Privat), (2) Business (De Datele POI ale fiecărei adrese de
afaceri), (3) Restaurant (Restaurant), destinaţie trebuie introduse într-o
(4) Hotel, (5) Automotive (Servicii singură linie separată, vezi imaginea
auto), (6) Travel (Turism), (7) Cinema de mai sus.
(Cinematografe), (8) Home & Living Memorarea fişierelor text pe o unitate
(Casă şi stil de viaţă), (9) Shopping USB
(Magazine), (10) Craft (Manufactură), Fişierele text cu date POI trebuie
(11) Sport, (12) Sight (Atracţii Datele POI trebuie introduse în memorate într-un folder numit
turistice), (13) Health care (Servicii fişierele text în următorul format: myPOIs, situat în directorul rădăcină
medicale), (14) Leisure (Timp liber), Coordonatele longitudinii, al unităţii USB.
(15) Culture (Cultură), (16) Nightlife Coordonatele latitudinii, „Numele Exemplu: F:\myPOIs\Home & Living
(Viaţă de noapte), (17) POI”, „Orice informaţii suplimentare”, (Casă şi stil de viaţă)_8.poi, unde F:\
Communication (Comunicaţii), (18) „Număr de telefon (opţional)” este directorul rădăcină al unităţii
News & broking (Ultimele ştiri), (19)
USB.
Government office (Birou
guvernamental), (20) General.
174 Sistemul Infotainment

După importarea datelor POI După importarea datelor POI Pentru a începe importul: apăsaţi
individuale în sistemul Infotainment individuale organizate astfel, în butonul CONFIG, selectaţi
(vezi descrierea importului mai jos), sistemul Infotainment (vezi Navigation settings (Setări navigaţie),
meniul Imported POIs (POI-uri descrierea importului mai jos), meniul selectaţi Import individual POIs
importate) va prezenta o listă a Imported POIs (POI-uri importate) va (Importare POI-uri individuale) şi apoi
categoriilor de POI care pot fi prezenta o listă a submeniurilor care selectaţi Continue (Continuare).
selectate, cum ar fi următoarele: pot fi selectate, cum ar fi următoarele: Toate datele POI-urilor memorate în
unitatea USB sunt importate în
memoria myPOIs a sistemului
Infotainment.
După încheierea importului, POI-urile
importate pot fi selectate ca destinaţii
prin intermediul meniului Enter
destination (Introducere destinaţie),
vezi mai jos capitolul „Introducerea
destinaţiei”.

Introducerea destinaţiei
Apăsaţi butonul DEST pentru a
Organizarea datelor POI în câteva După selectarea unui submeniu, va fi deschide un meniu cu diverse opţiuni
subfoldere afişată lista respectivă a categoriilor pentru introducerea sau selectarea
Opţional, puteţi organiza fişierele text POI-urilor importate. unei destinaţii.
în câteva subfoldere, denumite
arbitrar. Importarea datelor POI în sistemul
Infotainment
Exemple: F:\myPOIs\AnnsPOIs sau Conectaţi unitatea USB cu datele POI
F:\myPOIs\MyJourney, unde F:\ este individuale la portul USB al sistemului
directorul rădăcină al unităţii USB. Infotainment, vezi capitolul „Portul
USB” 3 154.
Sistemul Infotainment 175

ţării, localităţii, străzii şi numărului şi „Editarea sau ştergerea unei


de casă. Vezi mai jos „Introducerea adrese memorate”.
directă a adresei”. ■ Points of Interest (Puncte de
■ Address book (Agendă): selectarea interes): selectarea POI-urilor
unei adrese de destinaţie (adresa, de ex., restaurantelor,
memorate în agenda de adrese. staţiilor de alimentare, spitalelor
Vezi mai jos „Selectarea unei etc.) memorate pe cardul SD cu
adrese din agenda de adrese”. harta din sistemul Infotainment.
Vezi de asemenea mai jos Vezi mai jos „Selectarea unui punct
„Memorarea unei adrese în agenda de interes”.
de adrese sau în memoria myPOIs” ■ Select from map (Selectare de pe
şi „Editarea sau ştergerea unei hartă): selectarea unei destinaţii din
■ Selectarea Home: (Acasă:) a adrese memorate”. afişajul cu hartă folosind
adresei de domiciliu setate în ■ Last destinations (Ultimele comutatorul cu opt căi 3 113. Vezi
prezent (dacă este disponibilă). destinaţii): selectarea dintr-o listă mai jos „Selectarea unei destinaţii
Setarea/schimbarea adresei de de destinaţii selectate recent. Vezi de pe hartă”.
domiciliu, vezi mai jos „Setarea mai jos „Selectarea unei destinaţii ■ Latitude / Longitude (Latitudine /
adresei de domiciliu”. anterioare”. Longitudine): selectarea unei
După selectarea adresei de ■ myPOIs (POI-urile mele): destinaţii cu ajutorul coordonatelor
domiciliu, sistemul Infotainment selectarea unei adrese de geografice. Vezi mai jos
calculează imediat un traseu din destinaţie memorate în memoria „Selectarea unei destinaţii prin
poziţia curentă la adresa de myPOIs. Vezi mai jos „Selectarea intermediul coordonatelor
domiciliu şi apoi începe ghidarea unei adrese memorate în memoria geografice”.
pe traseu. myPOIs”.
■ Enter address (Introducere Vezi de asemenea mai jos
adresă): înregistrarea directă a „Memorarea unei adrese în agenda
adresei de destinaţie, cu precizarea de adrese sau în memoria myPOIs”
176 Sistemul Infotainment

Selectarea unei staţii de Odată finalizată căutarea, este Începerea ghidării pe traseu către o
alimentare ca destinaţie după o afişată o listă a tuturor staţiilor de staţie de alimentare
alertă alimentare găsite. Selectaţi staţia de alimentare dorită.
Fuel level low (Nivel scăzut de Se va afişa meniul Navigation
combustibil) (Navigaţie).
Când nivelul combustibilului din Selectaţi Start navigation (Iniţiere
rezervorul autovehiculului este navigaţie) pentru începerea ghidării
scăzut, se afişează un mesaj de pe traseu către adresa afişată.
avertizare. Descrierea pe ghidarea pe traseu,
vezi capitolul „Ghidare” 3 190.

Înregistrarea directă a unei


adrese
Apăsaţi butonul DEST şi apoi
selectaţi Enter address (Introducere
Sub listă sunt afişate informaţiile adresă) pentru a deschide meniul
detaliate despre staţia de alimentare prezentat mai jos.
marcată în prezent: direcţia
aproximativă către staţia de
alimentare, adresa, distanţa şi tipurile
de combustibil disponibile (în plus
faţă de benzină şi motorină).
Pentru a iniţia căutarea staţiilor de Abrevieri folosite pentru tipurile de
alimentare din apropierea poziţiei combustibil: CNG (gaz natural
curente a autovehiculului: selectaţi comprimat), LPG (gaz petrol
Petrol stations (Staţii de alimentare). lichefiat).
Sistemul Infotainment 177

Pentru a schimba/selecta ţara: Selectaţi ţara dorită. Cu ajutorul butonului MENU, marcaţi
marcaţi câmpul pentru introducere succesiv literele pentru numele
ţării (vezi imaginea de mai sus) şi apoi Înregistrarea unei adrese cu ajutorul localităţii dorite şi confirmaţi. În cursul
apăsaţi butonul MENU pentru a funcţiei de ortografiere acestui proces, sistemul va bloca
deschide meniul Countries (Ţări). Marcaţi câmpul de introducere City: automat literele ce nu pot face parte
(Oraşul:) şi apoi apăsaţi butonul din denumirea localităţii.
MENU pentru a activa funcţia de Următoarele simboluri pot fi selectate
ortografiere. în linia inferioară:
⇧ : Listele cu litere speciale sunt
afişate pe rândul de la baza ecranului.
◀▶ : Este marcată litera anterioară/
următoare.
k: Ştergere ultima literă.
Aa : Majuscule/minuscule.
178 Sistemul Infotainment

j : Funcţia listare - odată înregistrate După ce completaţi adresa, selectaţi


primele două litere (în unele cazuri OK.
doar o literă) sunt afişate toate Se va afişa meniul Navigation
denumirile disponibile ce încep cu (Navigaţie).
literele respective. Cu cât se
înregistrează mai multe litere, cu atât Iniţierea ghidării pe traseu
lista se reduce. Selectaţi Start navigation (Iniţiere
OK : Finalizarea înregistrării sau navigaţie) pentru începerea ghidării
acceptarea termenului de căutare. pe traseu către adresa afişată.
Prin apăsarea prelungită a butonului Descrierea pe ghidarea pe traseu,
BACK, toate literele înregistrate sunt vezi capitolul „Ghidare” 3 190.
şterse din linia de introducere.
Memorarea adresei Selectaţi intrarea dorită din agenda
Repetaţi procesul pentru restul
Selectaţi Store (Memorare) dacă de adrese.
câmpurilor pentru introducere
doriţi să memoraţi adresa afişată în
(introducerea numărului clădirii sau a Se va afişa meniul Navigation
agenda de adrese sau memoria
intersecţiei sunt opţionale). (Navigaţie).
myPOIs.
Este afişat meniul Store (Memorare), Iniţierea ghidării pe traseu
vezi mai jos „Memorarea unei adrese Selectaţi Start navigation (Iniţiere
în agenda de adrese sau memoria navigaţie) pentru începerea ghidării
myPOIs”. pe traseu către adresa afişată.
Selectarea unei adrese din Descrierea pe ghidarea pe traseu,
vezi capitolul „Ghidare” 3 190.
agenda de adrese
Apăsaţi butonul DEST şi apoi
selectaţi Address book (Agendă).
Sistemul Infotainment 179

Selectarea unei destinaţii Iniţierea ghidării pe traseu


anterioare Selectaţi Start navigation (Iniţiere
Apăsaţi butonul DEST şi apoi navigaţie) pentru începerea ghidării
selectaţi Last destinations (Ultimele pe traseu către adresa afişată.
destinaţii) pentru a deschide meniul Descrierea pe ghidarea pe traseu,
prezentat mai jos. vezi capitolul „Ghidare” 3 190.

Memorarea adresei
Selectaţi Store (Memorare) dacă
doriţi să memoraţi adresa afişată în
agenda de adrese sau memoria
myPOIs.
Este afişat meniul Store (Memorare), Notă
vezi mai jos „Memorarea unei adrese Opţiunea Imported POIs (POI-uri
în agenda de adrese sau memoria importate) poate fi selectată numai
myPOIs”. dacă datele punctelor de interes
(adresa) au fost descărcate dintr-o
Selectarea unei adrese unitate USB, vezi mai sus
memorate în memoria myPOIs "Exportarea şi importarea datelor
Este afişată o listă a celor mai utilizate Apăsaţi butonul DEST şi apoi POI" din secţiunea "Utilizarea".
adrese de destinaţie. selectaţi myPOIs (POI-urile mele) Selectaţi opţiunea dorită. Se afişează
Selectaţi destinaţia dorită. pentru a deschide meniul prezentat un meniu cu diverse opţiuni de
mai jos. sortare.
Se va afişa meniul Navigation
(Navigaţie).
180 Sistemul Infotainment

Opţiunile de sortare determină în ce Selectaţi categoria dorită. Sub listă sunt afişate informaţii
ordine vor fi afişate mai târziu Este afişat un meniu cu lista tuturor detaliate despre punctul de interes
adresele punctelor de interes punctelor de interes din categoria marcat în prezent: direcţia
individuale/importate. selectată (de ex. Restaurant aproximativă către punctul de interes,
Selectaţi opţiunea de sortare dorită. (Restaurant)). adresa şi distanţa.
Este afişat un meniu cu categoriile Notă Iniţierea ghidării pe traseu către un
punctelor de interes disponibile în Punctele de interes îndepărtate de punct de interes
prezent. poziţia curentă a autovehiculului ar Selectarea punctului de interes dorit.
putea să nu fie afişate în listă. Se va afişa meniul Navigation
(Navigaţie).
Selectaţi Start navigation (Iniţiere
navigaţie) pentru începerea ghidării
pe traseu către adresa afişată.
Descrierea pe ghidarea pe traseu,
vezi capitolul „Ghidare” 3 190.
Sistemul Infotainment 181

Selectarea unui punct de interes După selectarea acestei opţiuni, se staţiile de alimentare ce corespund
Apăsaţi butonul DEST şi apoi afişează o listă a tuturor categoriilor criteriilor setate curent pentru Brand
selectaţi Points of Interest (Puncte de disponibile ale punctelor de interes. or chain name (Denumire marcă sau
interes). De exemplu, dacă vă aflaţi în lanţ de staţii) şi Fuel type (Tip de
căutarea unei staţii de alimentare: combustibil) (schimbarea criteriilor de
Se afişează un meniu cu diferite filtrare, a se vedea mai jos „Setarea
opţiuni pentru selectarea punctelor de Selectaţi Automotive & Petrol filtrelor pentru rafinarea căutării”).
interes (de exemplu restaurante, staţii Stations (Servicii auto şi staţii de
de alimentare, spitale etc.). alimentare). Odată finalizată căutarea, este
afişată o listă a tuturor staţiilor de
Se afişează un meniu ce asigură alimentare găsite.
opţiuni pentru o căutare mai rafinată
a unei staţii de alimentare.

Vicinity current position (În


apropierea poziţiei curente)
Sub listă sunt afişate informaţiile
Selectarea punctelor de interes din detaliate despre staţia de alimentare
apropierea poziţiei curente a După ce selectaţi Start search marcată în prezent: direcţia
autovehiculului. (Iniţiere căutare), începe căutarea aproximativă către staţia de
unor staţii de alimentare din zonă.
Căutarea ia în considerare toate
182 Sistemul Infotainment

alimentare, adresa, distanţa şi tipurile Numărul de staţii de alimentare poate Odată începută căutarea, este afişată
de combustibil disponibile (în plus fi redus prin marcarea a cel puţin unei o listă a tuturor staţiilor de alimentare
faţă de benzină şi motorină). reţele de staţii de alimentare. ce corespund criteriilor de filtrare
Abrevieri folosite pentru tipurile de După marcarea mărcilor/lanţurilor selectate anterior.
combustibil: CNG (gaz natural dorite: selectaţi Start search with Selectaţi staţia de alimentare dorită.
comprimat), LPG (gaz petrol selected filters (Iniţiere căutare cu Se va afişa meniul Navigation
lichefiat). filtre selectate) sau, pentru rafinarea (Navigaţie).
Setarea filtrelor pentru rafinarea în continuare a căutării, selectaţi
Continue with next filter (Continuare Iniţierea ghidării pe traseu
căutării
cu filtrul următor) (tipuri de Selectaţi Start navigation (Iniţiere
După selectarea Brand or chain
combustibil). navigaţie) pentru începerea ghidării
name (Denumire marcă sau lanţ de
pe traseu către adresa afişată.
staţii), se afişează o listă a tuturor După selectarea Fuel type (Tip de
reţelelor de staţii de alimentare combustibil), se afişează o listă cu Descrierea pe ghidarea pe traseu,
disponibile în zonă. toate tipurile de combustibil vezi capitolul „Ghidare” 3 190.
disponibile (în plus faţă de benzină şi Memorarea adresei
motorină) la staţiile de alimentare din Selectaţi Store (Memorare) dacă
zonă. doriţi să memoraţi adresa afişată în
Numărul de staţii de alimentare poate agenda de adrese sau memoria
fi redus prin marcarea a cel puţin unui myPOIs.
tip de combustibil. Este afişat meniul Store (Memorare),
După marcarea tipurilor de vezi mai jos „Memorarea unei adrese
combustibil dorite: selectaţi Start în agenda de adrese sau memoria
search with selected filters (Iniţiere myPOIs”.
căutare cu filtre selectate) sau, pentru
rafinarea în continuare a căutării,
selectaţi Continue with next filter
(Continuare cu filtrul următor) (mărci/
lanţuri de staţii de alimentare).
Sistemul Infotainment 183

Along freeway (De-a lungul Selectaţi ţara dorită. Se afişează un Selectaţi localitatea dorită. Apare un
autostrăzii) meniu pentru introducerea numelui meniu în care punctele de interes din
Afişarea punctelor de interes unui oraş. apropierea localităţii selectate sunt
specifice unei autostrăzi listate pe categorii.
(de exemplu, staţii de alimentare sau Selectarea unui punct de interes:
zone de servicii) aflate de-a lungul consultaţi exemplul de mai sus pentru
traseului. Funcţia este disponibilă „În apropierea poziţiei curente”.
numai dacă vă aflaţi în momentul
respectiv pe o autostradă. Search by name (Căutare după
Selectarea unui punct de interes: nume)
consultaţi exemplul de mai sus pentru Selectarea punctelor de interes prin
„În apropierea poziţiei curente”. înregistrarea unei denumiri.
După selectarea opţiunii, se afişează
Around destination (În apropierea lista ţărilor.
destinaţiei)
Selectaţi ţara dorită. Se afişează un
Selectarea punctelor de interes din
Introduceţi oraşul dorit folosind meniu pentru introducerea numelui.
apropierea destinaţiei înregistrate.
Selectarea unui punct de interes: funcţia de corector ortografic, vezi
consultaţi exemplul de mai sus pentru mai sus „Înregistrarea unei adrese cu
„În apropierea poziţiei curente”. ajutorul funcţiei de ortografiere”.
Odată înregistrarea suficient de
Around other cities (În apropierea specifică, se afişează o listă cu
altor localităţi) posibilele localităţi. Uneori poate fi
Selectarea punctelor de interes din necesar să selectaţi j pentru a afişa
apropierea oricărei localităţi. lista.
După selectarea opţiunii, se afişează
lista ţărilor.
184 Sistemul Infotainment

Introduceţi numele punctului de Este afişat meniul Store (Memorare), Introduceţi numărul de telefon dorit
interes dorit folosind funcţia de vezi mai jos „Memorarea unei adrese folosind funcţia de ortografiere, vezi
ortografiere, vezi mai sus în agenda de adrese sau memoria mai sus „Înregistrarea unei adrese cu
„Înregistrarea unei adrese cu ajutorul myPOIs”. ajutorul funcţiei de ortografiere”.
funcţiei de ortografiere”. Odată înregistrarea suficient de
Search by phone number (Căutare
Odată înregistrarea suficient de specifică, se afişează o listă cu
după număr de telefon)
specifică, se afişează o listă cu posibilele numere de telefon (fiecare
posibilele puncte de interes. Uneori Selectarea punctelor de interes prin număr reprezintă un punct de
poate fi necesar să selectaţi j pentru introducerea unui număr de telefon. interes). Uneori poate fi necesar să
a afişa lista. După selectarea opţiunii, se afişează selectaţi j pentru a afişa lista.
lista ţărilor.
Selectarea punctului de interes dorit. Selectarea punctului de interes dorit.
Selectaţi ţara dorită. Se afişează un
Se va afişa meniul Navigation Se va afişa meniul Navigation
meniu pentru introducerea numărului.
(Navigaţie). (Navigaţie).
Iniţierea ghidării pe traseu Iniţierea ghidării pe traseu
Selectaţi Start navigation (Iniţiere Selectaţi Start navigation (Iniţiere
navigaţie) pentru începerea ghidării navigaţie) pentru începerea ghidării
pe traseu către adresa afişată. pe traseu către adresa afişată.
Descrierea pe ghidarea pe traseu, Descrierea pe ghidarea pe traseu,
vezi capitolul „Ghidare” 3 190. vezi capitolul „Ghidare” 3 190.
Memorarea adresei Memorarea adresei
Selectaţi Store (Memorare) dacă Selectaţi Store (Memorare) dacă
doriţi să memoraţi adresa afişată în doriţi să memoraţi adresa afişată în
agenda de adrese sau memoria agenda de adrese sau memoria
myPOIs. myPOIs.
Sistemul Infotainment 185

Este afişat meniul Store (Memorare), Cu ajutorul comutatorului cu opt căi Selectarea unei destinaţii prin
vezi mai jos „Memorarea unei adrese de pe butonul MENU 3 113, intermediul coordonatelor
în agenda de adrese sau memoria poziţionaţi ţinta pe o destinaţie de pe geografice
myPOIs”. hartă.
Apăsaţi butonul DEST şi apoi
Apăsaţi butonul MENU pentru a selectaţi Latitude / Longitude
Selectarea unei destinaţii de pe confirma selecţia.
hartă (Latitudine / Longitudine).
Se va afişa meniul Navigation Se afişează un meniu care permite
Apăsaţi butonul DEST şi apoi
(Navigaţie). introducerea coordonatelor
selectaţi Select from map (Selectare
de pe hartă). geografice ca adresă de destinaţie.
Iniţierea ghidării pe traseu
Se afişează un meniu cu o hartă care Selectaţi Start navigation (Iniţiere
arată zona din jurul poziţiei curente. navigaţie) pentru începerea ghidării
pe traseu către adresa afişată.
Descrierea pe ghidarea pe traseu,
vezi capitolul „Ghidare” 3 190.

Memorarea adresei
Selectaţi Store (Memorare) dacă
doriţi să memoraţi adresa afişată în
agenda de adrese sau memoria
myPOIs.
Este afişat meniul Store (Memorare),
vezi mai jos „Memorarea unei adrese Introducerea coordonatei latitudine
în agenda de adrese sau memoria 1. Selectaţi Latitude (Latitudine).
myPOIs”. 2. Rotiţi butonul MENU pentru a
Notă
Scara hărţii poate fi modificată rotind selecta N sau S (la nord sau la sud
butonul MENU. de ecuator).
186 Sistemul Infotainment

3. Apăsaţi butonul MENU pentru a Iniţierea ghidării pe traseu Înainte de memorarea unei adrese
confirma selecţia. Selectaţi Start navigation (Iniţiere într-una din aceste zone ale
4. Rotiţi butonul MENU pentru a navigaţie) pentru începerea ghidării memoriei, trebuie să atribuiţi adresa
înregistra gradele longitudinale pe traseu către adresa afişată. unei categorii:
dorite. Descrierea pe ghidarea pe traseu, ■ Dacă doriţi să memoraţi o adresă în
5. Apăsaţi butonul MENU pentru a vezi capitolul „Ghidare” 3 190. agenda pentru adrese, trebuie să
confirma intrarea. atribuiţi adresa categoriilor Private
Memorarea adresei (Privat) sau Business (De afaceri).
6. Introduceţi valorile dorite pentru Selectaţi Store (Memorare) dacă
minutele şi secundele altitudinale. ■ Dacă doriţi să memoraţi o adresă în
doriţi să memoraţi adresa afişată în memoria myPOIs, puteţi alege
Introducerea coordonatei longitudine agenda de adrese sau memoria dintre 18 categorii (de ex.
1. Selectaţi Longitude (Longitudine). myPOIs. Restaurant (Restaurant), Travel
2. Rotiţi butonul MENU pentru a Este afişat meniul Store (Memorare), (Turism) sau Culture (Cultură)).
selecta W sau E (la vest sau la est vezi mai jos „Memorarea unei adrese
de meridianul zero din în agenda de adrese sau memoria Memorarea adresei în agenda de
Greenwich). myPOIs”. adrese
Apăsaţi butonul DEST pentru a
3. Apăsaţi butonul MENU pentru a
confirma intrarea.
Memorarea unei adrese în deschide meniul Enter destination
agenda de adrese sau memoria (Introducere destinaţie), apoi
4. Introduceţi şi confirmaţi valorile selectaţi o opţiune pentru
dorite pentru gradele, minutele şi
myPOIs
Sistemul Infotainment asigură două introducerea sau selectarea adresei
secundele longitudinale. de destinaţie (de ex. Enter address
zone separate ale memoriei în care
Selectaţi Apply (Aplicare) pentru puteţi memora adresele destinaţiilor (Introducere adresă) sau Last
confirmarea coordonatelor afişate. favorite: agenda de adrese şi destinations (Ultimele destinaţii)),
memoria myPOIs. vezi mai sus informaţii referitoare la
Se va afişa meniul Navigation
descrierile introducerii sau selectării
(Navigaţie).
adresei.
Sistemul Infotainment 187

După introducerea sau selectarea Opţional poate fi introdus un număr Selectaţi Business (De afaceri).
adresei de destinaţie dorite, se de telefon. Se va afişa din nou meniul Store
afişează meniul Navigation Categoria implicită Private (Privat) (Memorare).
(Navigaţie). poate fi schimbată în Business (De Selectaţi OK pentru a memora adresa
Selectaţi Store (Memorare). afaceri): de destinaţie în agenda de adrese
Se afişează meniul Store Selectaţi categoria afişată pentru folosind numele şi categoria afişate.
(Memorare), cu adresa de destinaţie deschiderea unui meniu cu o listă a Se pot memora maxim 100 de
introdusă sau selectată anterior ca tuturor categoriilor disponibile ale agende de destinaţie în agenda de
nume implicit. adreselor. adrese.
Numele implicit poate fi modificat
(vezi exemplul din imaginea de mai Memorarea unei adrese în memoria
jos), folosind funcţia ortografică, vezi myPOIs
mai sus „Înregistrarea unei adrese Memorarea unei adrese de destinaţie
folosind funcţia ortografică”. în memoria myPOIs funcţionează aşa
cum se descrie mai sus pentru
agenda de adrese.
Singura diferenţă: selectaţi o
categorie diferită de Private (Privat)
sau Business (De afaceri), de ex.
Restaurant (Restaurant), Automotive
(Servicii auto) sau Shopping
(Magazine).
Notă
Dacă selectaţi o altă categorie decât Notă
Private (Privat) sau Business (De Dacă selectaţi una dintre categoriile
afaceri), adresa de destinaţie va fi Private (Privat) sau Business (De
memorată în memoria myPOIs şi nu afaceri), adresa de destinaţie va fi
în agenda de adrese. memorată în agenda de adrese şi nu
în memoria myPOIs.
188 Sistemul Infotainment

Editarea sau ştergerea unei Sunt disponibile următoarele opţiuni: ■ Delete (Ştergere): ştergerea
adrese memorate ■ Address (Adresa:): deschide adresei afişate din agenda de
Datele adreselor (inclusiv categoria şi meniul Enter address (Introducere adrese.
numărul de telefon) memorate în adresă). Puteţi edita adresa afişată ■ Set as Home (Setare ca acasă):
agenda de adrese sau memoria folosind funcţia ortografică, vezi setarea adresei afişate ca adresă
myPOIs pot fi editate sau şterse în mai sus „Înregistrarea unei adrese de domiciliu, vezi mai jos „Setarea
totalitate în orice moment. folosind funcţia ortografică”. adresei de domiciliu”.
După confirmarea adresei editate,
Editarea sau ştergerea unei Editarea sau ştergerea unei
este afişat din nou meniul
înregistrări în agenda de adrese înregistrări myPOIs
Navigation (Navigaţie).
Apăsaţi butonul DEST, selectaţi Apăsaţi butonul DEST şi apoi
Address book (Agendă), selectaţi Dacă doriţi să editaţi şi numele sau selectaţi myPOIs (POI-urile mele)
înregistrarea adresei dorite şi apoi să schimbaţi categoria, trebuie să pentru a deschide meniul prezentat
selectaţi Edit (Editare). selectaţi din nou adresa respectivă mai jos.
din agenda de adrese, vezi mai
Se va afişa meniul Edit (Editare). sus.
■ Name & Number (Numele şi
numărul): după selectarea acestei
opţiuni, puteţi edita numele
înregistrării din agenda de adrese,
edita numărul de telefon sau
selecta o categorie nouă, vezi mai
sus „Memorarea unei adrese în
agenda de adrese”.
Sistemul Infotainment 189

Editarea sau ştergerea (selectabile prin intermediul Ştergerea tuturor POI-urilor importate
Individual POIs (POI-uri individuale) Individual POIs (POI-uri dintr-o singură mişcare:
Selectaţi Individual POIs (POI-uri individuale)). Apăsaţi butonul CONFIG, selectaţi
individuale), selectaţi opţiunea de ■ Sau puteţi importa datele Navigation settings (Setări navigaţie)
sortare dorită (de ex. Vicinity current actualizate ale adresei de la o şi apoi selectaţi Delete all imported
position (În apropierea poziţiei unitate USB, vezi „Exportarea şi POIs (Ştergere toate POI-urile
curente)), selectaţi categoria dorită importarea datelor POI” în capitolul importate).
(de ex. Restaurant (Restaurant)), „Utilizarea”.
selectaţi adresa dorită şi apoi
De asemenea, nu este posibilă
Setarea adresei de domiciliu
selectaţi Edit (Editare). Înainte de a putea seta o adresă ca
îndepărtarea directă a datelor
Se va afişa meniul Edit (Editare). adreselor punctelor de interes adresă de domiciliu, trebuie să
Editarea sau selectarea înregistrărilor individuale din memoria myPOIs. memoraţi această adresă în agenda
myPOIs afişate funcţionează conform de adrese sau memoria myPOIs, vezi
Dacă doriţi să îndepărtaţi POI-urile descrierile corespunzătoare mai sus.
descrierii pentru o înregistrare a individuale importate:
agendei de adrese, vei mai sus.
Importaţi datele actualizate ale POI în Setarea unei înregistrări în agenda de
Note pe sistemul Infotainment care nu conţine adrese ca adresă de domiciliu
Imported POIs (POI-uri importate) datele adreselor POI-urilor pe care Apăsaţi butonul DEST, selectaţi
Punctele de interes importate (POI- doriţi să le îndepărtaţi. Address book (Agendă), selectaţi
uri descărcate de la o unitate USB) nu înregistrarea adresei dorite, selectaţi
Pentru a îndepărta toate POI-urile
pot fi editate direct. importate dintr-o anumită categorie: Edit (Editare) şi apoi selectaţi Set as
Dacă doriţi să editaţi datele adresei importaţi un fişier gol cu date POI din Home (Setare ca acasă).
unui POI importat: categoria respectivă. Adresa afişată este setată ca nouă
■ În primul rând, trebuie să memoraţi Descrierile importării datelor POI, adresă de domiciliu şi este afişată ca
adresa în agenda de adrese sau ca vezi mai sus „Exportarea şi primă opţiune în meniul Enter
punct de interes individual. Apoi importarea datelor POI” din capitolul destination (Introducere destinaţie).
puteţi edita datele adresei ale „Utilizarea”.
respectivei înregistrări a agendei
de adrese sau înregistrări myPOIs
190 Sistemul Infotainment

Setarea unei înregistrări myPOI ca selectaţi adresa dorită, selectaţi Edit Ghidarea
adresă de domiciliu (Editare) şi apoi selectaţi Set as
Apăsaţi butonul DEST şi apoi Home (Setare ca acasă). Apăsaţi butonul NAV şi apoi butonul
selectaţi myPOIs (POI-urile mele) MENU pentru afişarea meniului
Adresa afişată este setată ca nouă principal al sistemului de navigaţie.
pentru a deschide meniul prezentat adresă de domiciliu şi este afişată ca
mai jos. primă opţiune în meniul Enter În funcţie de starea curentă
destination (Introducere destinaţie). dezactivată sau activată a ghidării în
traseu, sunt disponibile diferite opţiuni
Note pe de meniu.
Imported POIs (POI-uri importate)
Punctele de interes importate (POI- Funcţiile cu ghidarea în traseu
uri descărcate de la o unitate USB) nu dezactivată
pot fi setate direct ca adresă de
domiciliu.
Dacă doriţi să setaţi adresa unui POI
importat ca adresă de domiciliu:
În primul rând, trebuie să memoraţi
adresa în agenda de adrese sau ca
punct de interes individual.
Setarea unui POI individual ca adresă Apoi puteţi seta datele adresei ale
de domiciliu respectivei înregistrări a agendei de
Selectaţi Individual POIs (POI-uri adrese sau înregistrări myPOIs
individuale), selectaţi opţiunea de (selectabile prin intermediul
sortare dorită (de ex. Vicinity current Individual POIs (POI-uri individuale))
position (În apropierea poziţiei ca adresă de domiciliu.
curente)), selectaţi categoria dorită Start navigation (Iniţiere navigaţie)
(de ex. Restaurant (Restaurant)), După ce selectaţi Start navigation
(Iniţiere navigaţie) este afişat meniul
prezentat mai jos.
Sistemul Infotainment 191

■ Edit (Editare): schimbarea/editarea


adresei afişate, vezi mai sus
„Editarea sau ştergerea unei
adrese memorate” din capitolul
„Introducerea destinaţiei”.
■ Route criteria (Criterii traseu):
setează/schimbă criteriile pentru
calcularea traseului, a se vedea
mai jos „Navigation options”
(Opţiuni de navigaţie).
TMC messages (Mesaje TMC)
Informaţii asupra TMC, vezi capitolul
Sunt disponibile următoarele opţiuni: Selectaţi un mesaj despre trafic
„Ghidarea dinamică” 3 163.
■ Start navigation (Iniţiere navigaţie): pentru care doriţi să se afişeze
începerea ghidării pe traseu către Selectaţi TMC messages (Mesaje informaţii detaliate despre
adresa afişată. TMC) pentru a se afişa o listă a tuturor evenimentul respectiv din trafic.
mesajelor TMC despre trafic
■ Show on map (Indicare pe hartă): recepţionate în momentul respectiv. Navigation options (Opţiuni de
afişează locaţia adresei afişate pe navigaţie)
o hartă. Meniul corespunzător oferă opţiuni şi
■ Call (Apelare): nedisponibil. o multitudine de submeniuri asociate
■ Store (Memorare): memorarea pentru configurarea ghidării în traseu.
adresei afişate în agenda de
adrese sau memoria myPOIs, vezi
mai sus „Memorarea unei adresa în
agenda de adrese sau memoria
myPOIs” din capitolul „Introducerea
destinaţiei”.
192 Sistemul Infotainment

Selectaţi unul din următoarele criterii:


■ Fastest (Cel mai rapid)
■ Shortest (Cel mai scurt)
■ Economic (Cel mai economic): este
calculat un traseu optimizat din
punct de vedere energetic, ţinând
cont de parametrii specifici
autovehiculului, setaţi în prezent în
meniul Vehicle parameters
(Parametri autovehicul), vezi mai
jos.
Selectaţi Vehicle parameters
Route criteria (Criterii traseu) Se va ţine cont de setările selectate
(Parametri autovehicul) pentru a
pentru calculul traseului dacă în
accesa un meniu de selectare a
prezent este selectat Economic (Cel
parametrilor specifici ai
mai economic), vezi mai sus.
autovehiculului.
După ce setaţi parametrii doriţi ai
autovehiculului, apăsaţi butonul
BACK pentru a părăsi meniul.
Selectaţi Dynamic guidance (Ghidare
dinamică) pentru a accesa un meniu
de configurare a ghidării dinamice în
traseu.
Informaţii despre ghidarea dinamică
pe traseu, vezi capitolul „Ghidarea
Calculul traseului poate fi controlat pe dinamică” 3 198.
baza a diferite criterii.
Sistemul Infotainment 193

Selectaţi Apply settings (Aplicare Display route guidance (Afişare


setări) pentru a activa setările afişate ghidare în traseu)
şi pentru a părăsi meniul. Următoarele opţiuni sunt disponibile
pentru afişarea ghidării în traseu:

Selectaţi Dynamic guidance (Ghidare


dinamică) pentru a activa/ dezactiva
ghidarea dinamică în traseu.
Dacă este activată ghidarea dinamică Dacă doriţi, selectaţi una sau mai
în traseu: multe din următoarele opţiuni din Folosind opţiunea Highway lane
Selectaţi Automatic recalculation meniul Route criteria (Criterii traseu): guidance (Ghidare bandă
(Recalculare automată) dacă doriţi ■ Avoid freeways (Evitare autostrăzi) autostradă), puteţi stabili ce tip de
recalcularea automată a traseului ilustraţie trebuie afişată când se
când există probleme în trafic. ■ Avoid toll roads (Evitare drumuri cu
ajunge la o intersecţie de autostrăzi.
taxă)
Selectaţi Recalculation after Dacă Highway lane guidance
confirmation (Recalculare după ■ Avoid tunnels (Evitare tunele)
(Ghidare bandă autostradă) este
confirmare) dacă doriţi recalcularea ■ Avoid ferries (Evitare feriboturi) dezactivată, va fi afişat următorul tip
traseului numai după confirmarea ■ Consider time restricted roads de ilustraţie:
mesajului corespunzător. (Timp suplimentar drumuri
restricţionate)
194 Sistemul Infotainment

Folosind opţiunea Popup information


(Informaţii în fereastră tip pop-up),
puteţi selecta dacă informaţiile de
ghidare în traseu ale sistemului de
navigaţie urmează să fie afişate în
ferestre tip pop-up în alte moduri de
funcţionare (de ex. radio). Informaţia
dispare după un interval de timp setat
sau prin apăsarea butonului BACK.
Selectaţi Apply settings (Aplicare
setări) pentru a activa setările afişate
şi pentru a reveni la meniul
Dacă Highway lane guidance Navigation options (Opţiuni de Selectaţi între orientarea hărţii cu
(Ghidare bandă autostradă) este navigaţie). nordul în sus şi partea superioară în
activată, va fi afişat următorul tip de Map options (Opţiuni hartă) sus pe afişajul cu hartă.
ilustraţie: Selectaţi Map options (Opţiuni hartă)
Selectaţi Map options (Opţiuni hartă)
şi apoi Map mode (Mod hartă) pentru şi apoi Show POIs on map (Afişare
a se afişa următorul submeniu: POI-uri pe hartă) pentru a accesa un
submeniu cu diferite opţiuni pentru a
stabili dacă şi care puncte de interes
urmează a fi afişate pe hartă.
Când se selectează User defined
(Definite de utilizator), se pot defini
tipurile de puncte de interes ce
urmează a fi afişate, de exemplu,
restaurant, hotel, puncte de atracţie
pentru public etc.
Sistemul Infotainment 195

Afişarea orei sosirii sau a duratei Funcţiile ghidării dinamice în


călătoriei traseu
După selectarea opţiunii Indication
estimated driving time (Indicare
durată estimată a călătoriei) sau
Indication estimated driving time
(Indicare oră estimată a sosirii) în
meniul Navigation options (Opţiuni de
navigaţie), ora/ durata respectivă este
afişată în linia superioară a ecranului
de ghidare în traseu.

Current position information


(Informaţii despre poziţia Poziţia curentă poate fi copiată în
agenda de adrese sau memoria
curentă) myPOIs cu ajutorul Store
Se pot afişa următoarele informaţii (Memorare), vezi mai sus Stop navigation (Întrerupere
referitoare la poziţia curentă: „Memorarea unei adrese în agenda navigaţie)
■ Localitatea de adrese sau memoria myPOIs” din După selectarea Stop navigation
■ Denumirea străzii capitolul „Introducerea destinaţiei”. (Întrerupere navigaţie), ghidarea pe
■ Latitudinea traseu este dezactivată şi sunt
Destination information activate opţiunile meniului pentru
■ Longitudinea (Informaţii despre destinaţie) ghidarea pe traseu inactivă, vezi mai
■ Afişajul cu hartă Informaţii afişate: aceleaşi ca pentru sus „Funcţii cu ghidarea în traseu
afişajul Current position (Poziţie dezactivată”.
curentă).
TMC messages (Mesaje TMC)
Informaţii asupra TMC, vezi capitolul
„Ghidarea dinamică” 3 163.
196 Sistemul Infotainment

După ce selectaţi TMC messages Route information (Informaţii traseu) Toate străzile de pe traseul calculat
(Mesaje TMC) este afişat meniul Pot fi accesate următoarele informaţii sunt enumerate cu distanţele
Filtering (Filtrare). din meniul Route information asociate.
Selectaţi dacă să se afişeze All traffic (Informaţii traseu): Elementele din lista de trasee
messages (Toate mesajele despre ■ Route list (Listă de trasee) marcate cu un simbol „+” pot fi extinse
trafic) sau numai Traffic messages ■ Current position information selectând elementul respectiv. După
along route (Mesaje despre trafic de (Informaţii despre poziţia curentă) selectare, sunt afişate mai multe
pe traseu) în lista TMC messages detalii privind elementul respectiv.
(Mesaje TMC), a se vedea mai jos. ■ Destination information (Informaţii
despre destinaţie) Current position information
(Informaţii despre poziţia curentă)
■ Overview current route (Prezentare Descriere, vezi mai sus „Funcţiile cu
generală traseu în curs) ghidarea în traseu dezactivată”.
Route list (Listă de trasee)
Destination information (Informaţii
despre destinaţie)
Descriere, vezi mai sus „Funcţiile cu
ghidarea în traseu dezactivată”.
Overview current route (Prezentare
generală traseu în curs)
Pot fi afişate următoarele informaţii
referitoare la traseul curent:

Navigation options (Opţiuni de


navigaţie)
Descriere, vezi mai sus „Funcţiile cu
ghidarea în traseu dezactivată”.
Sistemul Infotainment 197

Pentru excluderea unei străzi din


ghidarea în traseu:
Marcaţi denumirea străzii respective
şi apăsaţi butonul MENU. Denumirea
străzii este afişată tăiată.
Dacă se doreşte, se pot exclude şi
alte străzi din ghidarea în traseu.
Selectaţi Apply settings (Aplicare
setări) şi confirmaţi mesajul afişat.
Traseul este recalculat cu luarea în
considerare a străzilor excluse.
■ Poziţia Route list (Listă de trasee) By distance (În funcţie de distanţă)
■ Destinaţia În lista de străzi de pe traseul calculat Prin setarea unei distanţe, secţiunea
curent, străzile pot fi excluse din de traseu dintre poziţia curentă şi
■ Ora sosirii ghidarea în traseu. distanţa setată poate fi exclusă din
■ Distanţa ghidarea în traseu.
■ Afişajul cu hartă
Route blocking (Blocare traseu)
Următoarele opţiuni sunt disponibile
pentru excluderea manuală a
anumitor zone/secţiuni ale traseului
din ghidarea în traseu:
198 Sistemul Infotainment

Remove all route blockages acceptând modificarea propusă sau


(Ştergere toate blocajele traseului) dacă va continua deplasarea pe
După selectarea acestei opţiuni, toate traseul iniţial.
zonele/secţiunile traseului selectate Problemele de trafic din apropiere
anterior spre excludere din ghidarea sunt raportate şi dacă nu este activată
în traseu vor fi luate din nou în ghidarea în traseu.
considerare la ghidarea în traseu.
Dacă este activată ghidarea în
traseu, sistemul verifică permanent,
Ghidarea dinamică pe baza informaţiilor despre trafic,
Dacă este activată ghidarea dinamică dacă este mai bine să recalculeze
în traseu, întreaga situaţie curentă din traseul sau să urmeze un traseu
trafic pe care o recepţionează alternativ prin luarea în calcul a
Setaţi distanţa dorită, apăsaţi butonul sistemul Infotainment prin intermediul situaţiei curente din trafic.
MENU şi apoi confirmaţi mesajul TMC este inclusă în calculul traseului. Activarea şi dezactivarea ghidării
afişat. Traseul este propus cu luarea în dinamice în traseu, precum şi criteriile
Traseul este recalculat cu luarea în calcul a tuturor problemelor de trafic pentru recalcularea traseului şi alte
considerare a secţiunii excluse din sau a restricţiilor în baza criteriilor setări pentru navigaţie, se realizează
traseu. preselectate (de exemplu, „traseul cel din meniul Navigation options
mai scurt”, „evitarea autostrăzilor” (Opţiuni de navigaţie), vezi capitolul
Notă
etc.). „Ghidare” 3 190.
Blocajele pe traseu înregistrate
rămân active până ce se efectuează În cazul unei probleme în trafic
un nou calcul al traseului. (de exemplu, ambuteiaj, drum închis)
pe traseul parcurs, se afişează un
mesaj şi se indică natura problemei
printr-un anunţ vocal. Şoferul poate
decide dacă va face un ocol pentru
evitarea problemei din trafic
Sistemul Infotainment 199

Hărţile Informaţii importante despre


manevrarea cardului SD
Toate datele hărţii necesare pentru
utilizare de către sistemul de Atenţie
navigaţie sunt memorate pe un card
SD furnizat împreună cu sistemul Nu încercaţi niciodată să utilizaţi
Infotainment. un card SD care prezintă fisuri,
Card SD cu harta care este deformat sau care a fost
reparat utilizând bandă adezivă.
Cititorul cardului SD al sistemului Utilizarea unui astfel de card poate
Infotainment poate citi numai cardul deteriora echipamentul.
SD livrat special pentru utilizare cu
sistemul de navigaţie al
■ Manevraţi cu grijă cardul SD. Nu
Ghidarea dinamică în traseu autovehiculului. Cititorul cardului SD
atingeţi niciodată contactele
funcţionează numai dacă sunt nu poate citi niciun alt card SD.
metalice.
recepţionate informaţii despre trafic Datorită datei de producţie a datelor
prin intermediul sistemului de ■ Nu folosiţi niciun agent de curăţare
hărţii de pe cardul SD, unele drumuri
informaţii RDS-TMC despre trafic. convenţional, benzină, diluant sau
noi ar putea să nu fie incluse sau
spray antistatic.
Posibilele întârzieri datorate unele nume şi drumuri ar putea fi
problemelor de trafic calculate de diferite de cele utilizate în momentul ■ Dacă trebuie să curăţaţi cardul SD,
sistemul Infotainment se bazează pe producerii hărţii. folosiţi o lavetă moale.
datele pe care sistemul le Pentru comandarea cardurilor SD ■ Nu îndoiţi cardul SD. Nu folosiţi
recepţionează prin intermediul suplimentare sau actualizarea datelor niciun card SD îndoit sau fisurat.
postului de radio RDS-TMC hărţii, adresaţi-vă Partenerului ■ Nu puneţi nicio etichetă şi nu scrieţi
recepţionat curent. Întârzierea reală Service Chevrolet. nimic pe niciuna dintre suprafeţe.
poate diferi de cea calculată.
Înlocuirea unui card SD cu harta, vezi
mai jos.
200 Sistemul Infotainment

■ Nu depozitaţi cardul SD în locuri Îndepărtarea cardului SD Introducerea cardului SD


expuse luminii directe a soarelui
sau la temperaturi sau umidităţi
ridicate.
■ Atunci când nu îl folosiţi, aşezaţi
întotdeauna cardul SD în carcasa
sa pentru depozitare.

Înlocuirea unui card SD cu harta


Fanta cardului SD este amplasată
sub compartimentul tabloului de bord,
prevăzut cu o balama, din consola
centrală.

Apăsaţi pe cardul SD introdus pentru Apăsaţi cardul SD cu muchia oblică în


a îl debloca şi apoi trageţi cu grijă partea stângă (vezi imaginea de mai
cardul SD din fanta cardului SD. sus) cu grijă în fanta cardului SD până
la cuplarea cardului.
Notă
Cardul SD şi fanta cardului SD
trebuie menţinute întotdeauna
curate şi uscate.

Apăsaţi butonul în sus şi apoi rabataţi


în sus tabloul de bord.
Sistemul Infotainment 201

Prezentare generală a simbolurilor


202 Sistemul Infotainment

Nr. Explicaţie Nr. Explicaţie


1 Poziţia curentă (hartă) 20 Drum cu taxă
2 Destinaţia 21 Informaţii turistice
3 Poziţia curentă (lista traseelor) 22 Punct de interes turistic
4 nedisponibil 23 Sport şi activităţi de petrecere a
5 nedisponibil timpului liber

6 Ceaţă 24 Divertisment

7 Lucrări la carosabil 25 Muzeu

8 Carosabil alunecos 26 Închiriere auto

9 Smog 27 Informaţii de voiaj

10 Zăpadă 28 Activităţi de petrecere a timpului


liber
11 Furtună
29 Furnizori de servicii
12 Atenţie/avertisment
30 Bancomat
13 Drum închis
31 Staţie de autobus
14 Trafic intens
32 Camping
15 Ambuteiaj
16 Drum îngustat
17 Deschidere listă
18 Listă închisă
19 Centru comercial
Sistemul Infotainment 203
204 Sistemul Infotainment

Nr. Explicaţie Nr. Explicaţie Recunoaşterea vorbirii


33 Farmacie 52 Restaurant
34 Cinematograf 53 WC
Informaţii generale
Recunoaşterea vorbirii (dacă există
35 Aeroport 54 Monument istoric în dotare) a sistemului Infotainment
36 Parc de distracţii 55 Spital vă dă posibilitatea de a acţiona
37 Localitatea 56 Situaţii de urgenţă diverse funcţii ale sistemului telefonic
prin intermediul introducerii vocale.
38 Bancă 57 Poliţie Recunoaşte comenzile şi
39 Mesaj despre trafic 58 Port succesiunile numerice, indiferent de
vorbitorul respectiv. Comenzile şi
40 Feribot 59 Pas montan succesiunile numerice pot fi rostite
41 Graniţă 60 Puncte de atracţie pentru public fără pauză vocală între cuvintele
42 Tunel 61 Servicii auto individuale.
Puteţi salva numerele de telefon
43 Chioşc 62 Garaj
atribuind un nume ales aleatoriu de
44 Băcănie 63 Cimitir către dumneavoastră (etichetă
45 Hotel/motel vocală). Folosind aceste nume,
ulterior puteţi seta o conexiune
46 Ieşire autostradă telefonică.
47 Parcare auto În cazul operării incorecte sau al
48 Parcare periferică comenzilor incorecte, sistemul de
comandă vocală vă dă un răspuns
49 Parcare supraetajată sonor şi solicită repetarea comenzii
50 Staţie de alimentare dorite. În plus, recunoaşterea vorbirii
51 Zonă de servicii confirmă comenzi importante şi le va
solicita dacă este necesar.
Sistemul Infotainment 205

Pentru a vă asigura că discuţiile Anularea unui dialog Comenzi principale


purtate în autovehicul nu conduc la Există diverse posibilităţi pentru După activarea recunoaşterii vorbirii,
declanşarea neintenţionată a dezactivarea recunoaşterii vorbirii şi un ton scurt semnalizează că
funcţiilor sistemului, recunoaşterea anularea dialogului: recunoaşterea vorbirii aşteaptă
vorbirii nu începe decât după ce a fost introducerea datelor.
activată. ■ Apăsaţi butonul x de pe volan.
■ Rostiţi "Cancel (Anulare)". Comenzi principale disponibile:
■ "Dial (Formare număr)"
Comenzile telefonului ■ Nu introduceţi (rostiţi) nicio
comandă un timp. ■ "Call (Apelare)"
Activarea recunoaşterii vorbirii ■ După a treia comandă ■ "Redialing (Reformare număr)"
(dacă există în dotare) nerecunoscută. ■ "Save (Salvare)"
Pentru activarea recunoaşterii vorbirii ■ "Delete (Ştergere)"
la sistemul telefonic, apăsaţi butonul
Funcţionarea
Cu ajutorul recunoaşterii vorbirii, ■ "Directory (Director)"
w de pe volan. Pe durata dialogului,
toate sursele audio active au sonorul telefonul mobil poate fi folosit foarte ■ "Pair (Sincronizare)"
anulat şi toate ştirile din trafic sunt uşor prin intermediul introducerii
■ "Select device (Selectare
anulate. vocale. Este suficient să se activeze
dispozitiv)"
recunoaşterea vocală şi să se
introducă (rostească) comanda ■ "Voice feedback (Răspuns vocal)"
Reglarea volumului pentru
ieşirea vocală dorită. După introducerea comenzii,
sistemul Infotainment vă ghidează Comenzi disponibile frecvent
Răsuciţi butonul rotativ pentru volum ■ "Help (Asistenţă)": dialogul este
prin dialog cu întrebările şi feedback-
al sistemului Infotainment sau apăsaţi încheiat şi sunt enumerate toate
ul adecvate pentru a obţine acţiunea
butonul + sau ― de pe volan. comenzile disponibile în cadrul
dorită.
funcţionării actuale.
■ "Cancel (Anulare)": recunoaşterea
vorbirii este dezactivată.
206 Sistemul Infotainment

■ "Yes (Da)": este declanşată o ■ "Plus (Plus)": un "+" precedent este Utilizator: "Plus (Plus) Four (Patru)
acţiune adecvată, în funcţie de introdus pentru un apel în Nine (Nouă)"
context. străinătate. Ieşire vocală: "Plus (Plus) Four
■ "No (Nu)": este declanşată o ■ "Verify (Verificare)": introducerile (Patru) Nine (Nouă)"
acţiune adecvată, în funcţie de sunt repetate de ieşirea vocală. Utilizator: "Seven (Şapte) Three
context. ■ "Asterisk (Asterisc)": Este introdus (Trei) One (Unu)"
un asterisc "*". Ieşire vocală: "Seven (Şapte) Three
Introducerea unui număr de telefon
După comanda "Dial (Formare ■ "Hash (Semnul diez)": Este (Trei) One (Unu)"
număr)", recunoaşterea vorbirii introdus un diez "#". Utilizator: "One (Unu) One (Unu) Nine
solicită introducerea unui număr. ■ "Help (Asistenţă)" (Nouă) Nine (Nouă)"
Numărul de telefon trebuie rostit cu ■ "Cancel (Anulare)" Ieşire vocală: "One (Unu) One (Unu)
vocea dumneavoastră normală, fără Lungimea maximă a numărului de Nine (Nouă) Nine (Nouă)"
nicio pauză artificială între fiecare telefon introdus este de 25 de cifre. Utilizator: "Dial (Formare număr)"
număr în parte.
Pentru a putea efectua un apel în Ieşire vocală: "The number is being
Recunoaşterea funcţionează în mod străinătate, puteţi rosti cuvântul dialled (Numărul este în curs de
optim dacă după fiecare trei până la "Plus" (+) la începutul numărului. Plus apelare)"
cinci cifre se face o pauză de cel puţin vă permite să apelaţi din orice ţară
jumătate de secundă. Sistemul fără a cunoaşte prefixul pentru apeluri Introducerea unui nume
Infotainment repetă apoi numerele în străinătate din acea ţară. Apoi Cu ajutorul comenzii "Call (Apelare)"
recunoscute. rostiţi prefixul ţării respective. este introdus un număr de telefon
Puteţi apoi introduce mai multe Exemplu de dialog care a fost memorat în agenda
numere sau următoarele comenzi: Utilizator: "Dial (Formare număr)" telefonică la un nume (etichetă
■ "Dial (Formare număr)": sunt vocală).
Ieşire vocală: "Please, say the
acceptate intrările. number to dial (Spuneţi numărul pe Comenzi disponibile:
■ "Delete (Ştergere)": ultimul număr care doriţi să-l apelaţi)" ■ "Yes (Da)"
introdus sau ultimul bloc de numere ■ "No (Nu)"
introdus este şters.
Sistemul Infotainment 207

■ "Help (Asistenţă)" ■ "Send nametag (Trimitere nume)": Salvare


■ "Cancel (Anulare)" activaţi DTMF (apelarea cu tonuri Un număr de telefon este stocat în
de apel) prin introducerea unui agenda telefonică la un nume
Exemplu de dialog nume (etichetă vocală). (etichetă vocală) cu comanda vocală
Utilizator: "Call (Apelare)"
■ "Dial (Formare număr)" „Save (Salvare)”.
Ieşire vocală: "Please, say the
■ "Call (Apelare)" Numele introdus trebuie repetat o
nametag to call (Spuneţi numele pe
dată. Ritmul şi pronunţia trebuie să fie
care doriţi să-l apelaţi)" ■ "Redialing (Reformare număr)"
cât mai identice posibil pentru ambele
Utilizator: <Nume> ■ "Help (Asistenţă)" introduceri ale numelui, în caz
Ieşire vocală: "Do you want to call ■ "Cancel (Anulare)" contrar, recunoaşterea vorbirii va
<Michael>? (Doriţi să-l apelaţi pe Exemplu de dialog respinge introducerile.
<Michael>?)" Utilizator: "Send (Trimitere)" Se pot memora maximum 50 de
Utilizator: "Yes (Da)" Ieşire vocală: "Please, say the etichete vocale în agenda telefonică.
Ieşire vocală: "The number is being number to send. (Spuneti numarul pe Etichetele vocale depind de vorbitor,
dialled (Numărul este în curs de care doriti sa-l trimiteti.)" adică numai persoana care a
apelare)" (pentru introducerea numerelor, vezi înregistrat eticheta vocală o poate
exemplul dialogului pentru deschide.
Începerea unui al doilea apel Pentru evitarea întreruperii
Introducerea unui număr de telefon)
Un al doilea apel poate fi început în începutului înregistrării unui nume
timpul unui apel telefonic activ. Utilizator: "Send (Trimitere)"
salvat, după o solicitare de
Pentru aceasta, apăsaţi butonul w. introducere trebuie lăsată o scurtă
Redialing (Reformare număr)
Comenzi disponibile: Ultimul număr format este format din pauză.
■ "Send (Trimitere)": activaţi DTMF nou cu ajutorul comenzii "Redialing Pentru a putea folosi eticheta vocală
manual (apelarea cu tonuri de (Reformare număr)". independent de locaţie, adică inclusiv
atingere), de ex. pentru căsuţa în alte ţări, toate numerele de telefon
vocală sau operaţiuni bancare trebuie introduse cu un caracter
telefonice. "plus" şi un prefix al ţării.
208 Sistemul Infotainment

Comenzi disponibile: Ieşire vocală: "Saving the nametag Salvarea unui telefon mobil în lista
■ "Save (Salvare)": sunt acceptate (Numele în curs de salvare)" dispozitivelor sau ştergerea acestuia
intrările. din listă
Ştergere Cu ajutorul comenzii „Pair
■ "Verify (Verificare)": este repetată O etichetă vocală salvată anterior (Sincronizare)” un telefon mobil poate
ultima introducere. este ştearsă cu ajutorul comenzii fi salvat în lista dispozitivelor sau
■ "Help (Asistenţă)" "Delete (Ştergere)". şters din această listă a sistemului
■ "Cancel (Anulare)" Comenzi disponibile: telefonic 3 211.
Exemplu de dialog ■ "Yes (Da)" Comenzi disponibile:
Utilizator: "Save (Salvare)" ■ "No (Nu)" ■ "Add (Adăugare)"
Ieşire vocală: "Please, say the ■ "Help (Asistenţă)" ■ "Delete (Ştergere)"
number to dial (Spuneţi numărul pe
■ "Cancel (Anulare)" ■ "Help (Asistenţă)"
care doriţi să-l salvaţi)"
■ "Cancel (Anulare)"
(pentru introducerea numerelor, vezi Ascultarea numerelor memorate
exemplul dialogului pentru Ieşirea vocală a tuturor numelor Exemplu de dialog
Introducerea unui număr de telefon) stocate (etichete vocale) începe cu Utilizator: "Pair (Sincronizare)"
Utilizator: "Save (Salvare)" comanda "Directory (Director)". Ieşire vocală: "Do you want to add or
Comenzile disponibile în timpul ieşirii delete a device? (Doriţi să adăugaţi
Ieşire vocală: "Please, say the
vocale a etichetelor vocale: sau să ştergeţi un dispozitiv?)"
number to dial (Spuneţi numele pe
care doriţi să-l salvaţi)" ■ "Call (Apelare)": este selectat Utilizator: "Add (Adăugare)"
Utilizator: <Nume> numărul de telefon al ultimei Ieşire vocală: "Using the pair function
etichete vocale citite cu voce tare. in the external device, enter <1234>
Ieşire vocală: "Please, say the
■ "Delete (Ştergere)": este ştearsă to pair. (La utilizarea funcţiei de
nametag to call (Repetaţi numele
intrarea ultimei etichete vocale sincronizare din dispozitivul extern,
pentru confirmare)"
citite cu voce tare. tastaţi <1234> pentru sincronizare.)"
Utilizator: <Nume>
Sistemul Infotainment 209

Ieşire vocală: "Do you want to pair the


device? (Doriţi să sincronizaţi
Utilizator: "Yes (Da)" Telefonul
Ieşire vocală: "Do you want to pair the
dispozitivul?)" device? (Doriţi să sincronizaţi Informaţii generale
Utilizator: "Yes (Da)" dispozitivul?)"
Sistemul telefonic (dacă este
Ieşire vocală: "Dispozitivul este Utilizator: "Yes (Da)" prevăzut) vă dă posibilitatea de a
conectat ca numărul Ieşire vocală: "One moment. (Un purta conversaţii la telefonul mobil
<număr_dispozitiv>" moment.)The system searches for prin intermediul microfonului
the selected device (Sistemul caută autovehiculului şi al difuzoarelor
Selectarea unui telefon mobil din lista
dispozitivul selectat)" autovehiculului, dar şi operarea celor
dispozitivelor
Ieşire vocală: "Device number mai importante funcţii ale telefonului
Cu ajutorul comenzii "Select device mobil prin intermediul sistemului
(Selectare dispozitiv)", un telefon <dev_num> is selected (A fost
selectat dispozitivul cu nr. Infotainment din autovehicul. Pentru
mobil poate fi selectat din lista a putea folosi sistemul telefonic,
dispozitivelor pentru configurarea <nr_disp>)"
telefonul mobil trebuie conectat la
unei conectări la Bluetooth. acesta prin intermediul Bluetooth.
Voice feedback (Răspuns vocal)
Exemplu de dialog La fiecare introducere vocală se Sistemul telefonic poate fi acţionat
Utilizator: "Select device (Selectare răspunde sau se comentează de opţional prin intermediul sistemului de
dispozitiv)" către sistemul Infotainment prin recunoaştere a vorbirii.
Ieşire vocală: "Please, say a device ieşirea vocală adaptată situaţiei. Nu toate funcţiile sistemului telefonic
number to select (Spuneţi numărul Pentru activarea sau dezactivarea sunt acceptate de fiecare telefon
dispozitivului pe care doriţi să-l anunţului vocal, spuneţi „Voice mobil. Funcţiile posibile ale
selectaţi)" feedback (Răspuns vocal)”. telefonului mobil depind de
Utilizator: <număr_dispozitiv> respectivul telefon mobil şi de
Ieşire vocală: "Do you want to select furnizorul de reţea. Veţi găsi informaţii
the device number suplimentare despre acestea în
<device_number>? (Doriţi să instrucţiunile de operare pentru
selectaţi dispozitivul nr. <număr_dis‐ telefonul mobil sau le puteţi solicita
pozitiv>?)" furnizorului dumneavoastră de reţea.
210 Sistemul Infotainment

Informaţii importante pentru Nu uitaţi să respectaţi Elemente de comandă


utilizare şi siguranţa în trafic reglementările speciale aplicabile Cele mai importante elemente de
în anumite zone şi să dezactivaţi comandă specifice telefonului sunt
9 Avertisment întotdeauna telefonul mobil, dacă următoarele:
utilizarea acestuia este interzisă, Butonul y\ @: deschide meniul
Telefoanele mobile afectează dacă telefonul mobil poate cauza principal al telefonului.
mediul înconjurător. Din acest interferenţe sau dacă pot apărea
Comenzile de pe volan:
motiv, au fost elaborate situaţii periculoase.
reglementări şi instrucţiuni de q, w: preia apelul, activează
siguranţă. Va trebui să vă Bluetooth recunoaşterea vorbirii.
familiarizaţi cu instrucţiunile Sistemul telefonic acceptă Bluetooth n, x: încheie/respinge apelul,
respective înainte de a utiliza Handsfree Profile V. 1.5 şi este dezactivează recunoaşterea vocală.
funcţia pentru telefon. specificat în conformitate cu Sistemul telefonic poate fi acţionat
Bluetooth Special Interest Group opţional prin intermediul recunoaşterii
9 Avertisment (SIG). vorbirii 3 204.
Veţi găsi informaţii suplimentare
Utilizarea facilităţii handsfree în despre specificaţie pe internet, la
timpul conducerii poate fi adresa http://www.bluetooth.com.
Conectarea
periculoasă deoarece Sistemul telefonic se activează sau
concentrarea şoferului se reduce Operarea recunoaşterii vorbirii dezactivează automat prin
în cursul unei convorbiri Nu folosiţi recunoaşterea vorbirii în intermediul contactului. La oprirea
telefonice. Parcaţi autovehiculul situaţii de urgenţă, deoarece în contactului, puteţi activa şi dezactiva
înainte de a utiliza facilitatea situaţiile de stress vi se poate sistemul telefonic prin intermediul
handsfree. Respectaţi schimba atât de mult vocea, încât nu sistemului Infotainment.
reglementările din ţara în care vă mai poate fi recunoscută suficient
aflaţi în acel moment. pentru a configura suficient de rapid
conectarea dorită.
Sistemul Infotainment 211

O conectare se poate configura între trebuie activată, iar telefonul mobil Activarea Bluetooth
telefonul mobil şi sistemul telefonic trebuie setat la "vizibil" / "poate fi Dacă funcţia Bluetooth a sistemului
prin intermediul Bluetooth. În acest descoperit". Pentru informaţii telefonic este dezactivată: setaţi
scop, telefonul dumneavoastră mobil suplimentare, vă rugăm să consultaţi Activation (Activare) la On (Pornit) şi
trebuie să accepte Bluetooth. instrucţiunile de operare ale confirmaţi mesajul următor.
Pentru a putea configura o conectare telefonului mobil.
la Bluetooth, sistemul telefonic Listă dispozitive
trebuie activat, la fel ca şi Bluetooth.
Meniul Bluetooth Când la sistemul telefonic este
conectat pentru prima dată un telefon
Pentru informaţii asupra funcţiei mobil prin intermediul Bluetooth,
Bluetooth a telefonului telefonul mobil este memorat în lista
dumneavoastră mobil, vă rugăm să dispozitivelor.
consultaţi instrucţiunile de operare
pentru telefonul mobil.

Conectarea la Bluetooth
Bluetooth este un standard radio
pentru conectarea wireless de
exemplu a unui telefon cu alte
dispozitive. Informaţiile cum ar fi o
agendă telefonică, lista apelurilor,
numele operatorului de reţea şi Apăsaţi butonul CONFIG.
puterea câmpului pot fi transferate. Selectaţi Phone settings (Setări
Funcţionalitatea poate fi restricţionată telefon) şi apoi Bluetooth (Funcţie
în funcţie de tipul telefonului. Bluetooth).
În lista dispozitivelor poate fi memorat
Pentru a putea configura o conectare un număr de maximum 5 telefoane
la Bluetooth cu sistemul telefonic, mobile.
funcţia Bluetooth a telefonului mobil
212 Sistemul Infotainment

Conectarea unui telefon mobil


pentru prima oară
Când telefonul mobil este adăugat ca
dispozitiv handsfree, utilizatorul
poate efectua sau primi apeluri şi
folosi alte funcţii prin intermediul
sistemului telefonic. Domeniul
funcţiilor disponibile depinde de
telefonul mobil. În timp ce este
conectat la sistemul telefonic,
telefonul mobil poate fi folosit ca de
obicei. Observaţi că bateria
telefonului mobil se poate descărca Selectaţi Add device (Handsfree) Imediat ce sistemul telefonic a
mai rapid decât de obicei datorită (Adăugare dispozitiv (handsfree)). detectat telefonul mobil, poate fi
activării conectării Bluetooth simultan Este afişat codul Bluetooth care va fi confirmată configurarea conectării.
cu funcţionarea normală a telefonului introdus la telefonul mobil. Telefonul mobil este adoptat în lista
mobil.
Notă dispozitivelor şi poate fi folosit prin
Numai 5 dispozitive pot fi intermediul sistemului telefonic.
sincronizate la un moment dat cu
sistemul. Dacă trebuie sincronizat Schimbarea codului Bluetooth
un dispozitiv suplimentar, mai întâi La prima configurare a conectării
trebuie şters un dispozitiv existent. Bluetooth la sistemul telefonic este
afişat un cod implicit. Acest cod
Sistemul telefonic poate fi acum implicit poate fi oricând schimbat. Din
detectat de alte dispozitive Bluetooth. motive de securitate, pentru
Imediat ca telefonul mobil a detectat sincronizarea dispozitivelor trebuie
sistemul telefonic, codul Bluetooth folosit un cod din patru cifre, selectat
poate fi introdus la telefonul mobil. aleator.
Sistemul Infotainment 213

Conectarea unui telefon mobil salvat este, ştergeţi dispozitivul din lista
în lista dispozitivelor dispozitivelor şi reconectaţi ca
dispozitiv nou.
Ştergerea telefonului mobil din lista
dispozitivelor
Selectaţi telefonul mobil dorit din lista
dispozitivelor. Din meniul afişat,
selectaţi Delete (Ştergere) şi
confirmaţi mesajul următor.
Reglarea tonului de apel
Pentru a schimba caracteristica
Selectaţi Change Bluetooth code tonului de apel:
(Modificare cod Bluetooth). Pe meniul Apăsaţi butonul CONFIG.
afişat, editaţi codul actual Bluetooth şi Selectaţi Phone settings (Setări
Selectaţi telefonul mobil dorit şi apoi
acceptaţi codul modificat cu ajutorul telefon) şi apoi Ring tone (Ton de
selectaţi opţiunea Select (Selectare)
OK. apel).
din meniul afişat.
Imediat ce sistemul telefonic a Selectaţi opţiunea dorită.
detectat telefonul mobil, poate fi Pentru a schimba volumul tonului de
confirmată configurarea conectării. apel:
Telefonul mobil poate fi folosit prin În timp ce telefonul sună, răsuciţi
intermediul sistemului telefonic. butonul rotativ m al sistemului
Notă Infotainment sau apăsaţi butoanele
Dacă dispozitivul nu reuşeşte să se + / - de pe volan.
conecteze, verificaţi dacă
dispozitivul este în lista sistemului de
telefonie al autovehiculului. Dacă nu
214 Sistemul Infotainment

Resetarea telefonului mobil la setările După configurarea unei conectări Formarea unui număr de telefon
din fabrică între telefonul mobil şi sistemul
Selectaţi Phone settings (Setări Infotainment, datele telefonului mobil
telefon) şi apoi Restore factory sunt transmise la sistemul
settings (Revenire la setările din Infotainment. Această operaţiune
fabricaţie). poate dura, în funcţie de modelul
telefonului. În această perioadă,
funcţionarea telefonului mobil este
Funcţionarea posibilă prin intermediul sistemului
Infotainment numai într-o măsură
Introducere limitată.
Imediat ce a fost configurată o
conectare prin Bluetooth între Nu toate telefoanele acceptă toate
telefonul mobil şi sistemul funcţiile sistemului telefonic. Prin
Infotainment, puteţi folosi de urmare, sunt posibile abateri de la
asemenea multe funcţii ale telefonului gama de funcţii descrise la Având meniul principal telefon activ,
dumneavoastră mobil prin sistemul respectivele telefoane. Pentru apăsaţi butonul MENU pentru a
Infotainment. informaţii suplimentare, vă rugăm să accesa meniul de operare a
consultaţi instrucţiunile pentru telefonului.
Prin intermediul sistemului adaptorul telefonic respectiv.
Infotainment puteţi, de ex., configuraţi Câteva opţiuni pentru formarea
o conectare la numerele de telefon numerelor de telefon, pentru folosirea
Setarea volumului pentru
memorate în telefonul mobil sau agendei telefonice şi a listei
facilitatea hands-free apelurilor.
schimba numerele de telefon.
Răsuciţi butonul rotativ m al
Notă sistemului Infotainment sau apăsaţi
În modul handsfree, utilizarea butoanele + / - de pe volan.
telefonului mobil continuă să fie
posibilă, de ex. preluarea unui apel
sau reglarea volumului.
Sistemul Infotainment 215

Introducerea manuală a unui aceeaşi cartelă SIM sau acelaşi a începe preselecţia intrărilor în
număr telefon. În această perioadă, intrările agenda telefonică pe care doriţi să le
nou adăugate nu sunt afişate. aveţi afişate.
În cazul în care cartela SIM sau
telefonul sunt diferite, agenda
telefonică este reîncărcată. Acest
proces poate dura câteva minute, în
funcţie de modelul telefonului.

Selectarea unui număr de


telefon din agenda telefonică

Selectaţi Enter number (Înregistrare


număr) şi apoi introduceţi Notă
succesiunea de numere dorită. Intrările în agenda telefonică se fac
ca şi cum ar fi transferate de pe
Selectaţi y pentru a începe formarea. telefonul mobil. Prezentarea şi
Puteţi comuta la meniul agendă ordinea intrărilor din agenda
telefonică prin selectarea z. telefonică de pe afişajul sistemului
Infotainment pot diferi faţă de cele
Agendă telefonică ale telefonului mobil.
După configurarea conectării, Selectaţi Phone book (Agendă După realizarea preselecţiei: selectaţi
agenda telefonică este comparată cu telefonică). Din meniul afişat, intrarea dorită din agenda telefonică
agenda telefonică din memoria selectaţi intervalul primei litere pentru pentru afişarea numerelor salvate la
temporară, cu condiţia să fie vorba de
această intrare.
216 Sistemul Infotainment

Selectaţi numărul dorit pentru a Apel primit ■ Detach call (Întrerupere apel):
începe formarea. La primirea unui apel, se afişează un detaşaţi conectarea pentru un
meniu pentru acceptarea sau participant la conferinţă într-o
Lista apelurilor refuzarea apelului telefonic. conferinţă telefonică.
Selectaţi opţiunea dorită. ■ Merge calls (Activare
teleconferinţă): fuzionaţi două
Funcţii în timpul unui apel apeluri când există câteva apeluri
telefonic active.
Dacă aveţi în prezent un apel ■ Switch calls (Comutare apeluri):
telefonic, apăsaţi butonul rotativ comutaţi între apeluri dacă există
MENU pentru a deschide un câteva apeluri.
submeniu. ■ Mute call (Trecere apel în surdină):
Sunt disponibile diverse opţiuni, în anulaţi sonorul unui apel.
funcţie de situaţie şi intervalul de
funcţii ale telefonului mobil:
Telefonul mobil şi
■ Hang up (Încheiere convorbire):
Prin intermediul meniului Call lists deconectarea telefonului.
echipamentul radio CB
(Liste de apeluri), utilizatorul poate
vizualiza apelurile primite, formate şi
■ Call number (Apelare număr): Instrucţiuni de instalare şi
introduceţi un număr de telefon instrucţiuni de utilizare
ratate şi poate forma numerele
pentru a efectua un al doilea apel La montarea şi utilizarea telefonului
respective. Pentru a începe formarea:
sau realizaţi DTMF (apelarea cu mobil, trebuie să ţineţi cont de
selectaţi lista de apeluri dorită, o
tonuri de atingere), de ex. pentru instrucţiunile de instalare şi de de
intrare din lista de apeluri şi, în final,
căsuţa vocală sau operaţiuni utilizare furnizate de producătorul
numărul de telefon dorit.
bancare telefonice. telefonului mobil şi al sistemului
hands-free. Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate conduce la
Sistemul Infotainment 217

invalidarea aprobării de tip a Din motive de siguranţă, nu utilizaţi


autovehiculului (Directiva UE 95/54/ telefonul în timp ce conduceţi. Chiar
CE). şi folosirea unui set hands-free vă
Recomandări pentru funcţionarea poate distrage atenţia în timpul
corespunzătoare: conducerii.
■ Instalarea antenei exterioare de
către profesionişti, pentru a obţine
9 Avertisment
o rază de acţiune maximă,
Utilizarea echipamentelor radio şi
■ Puterea maximă de transmisie a telefoanelor mobile care nu
10 W, respectă standardele de telefonie
■ Instalarea telefonului într-un loc mobilă sus menţionate este
adecvat, cu respectarea Notelor permisă numai dacă instalaţi o
3 48 relevante. antenă exterioară pe autovehicul.
Solicitaţi informaţii despre locurile
prevăzute pentru instalarea antenei Atenţie
exterioare şi a suportului pentru
telefon, cât şi despre utilizarea Telefoanele mobile şi
echipamentelor de transmisie cu echipamentele radio pot afecta
putere mai mare de 10 W. funcţionarea unităţilor electronice
Este admisă ataşarea unui set de control ale autovehiculului când
handsfree fără antenă externă la un sunt utilizate în habitaclu fără
telefon mobil standarde GSM antenă exterioară, dacă nu se
900/1800/1900 şi UMTS, numai dacă respectă reglementările
puterea maximă de transmisie a menţionate mai sus.
telefonului mobil nu depăşeşte 2W în
reţeaua GSM 900 sau 1W în alte
reţele.
218 Control climatizare

Control climatizare Sistemele de Temperatura


Reglaţi temperatura, rotind
climatizare comutatorul.

Sistemele de climatizare ............ 218 Sistemul de încălzire şi roşu = aer cald


albastru = aer rece
Fantele de ventilaţie .................. 226 ventilaţie
Încălzirea nu va fi pe deplin
Întreţinerea ................................. 227
funcţională înainte ca motorul să
atingă temperatura de regim.

Distribuţie aer
Selectaţi fantele de aer, apăsând
butoanele.
L = spre zona capului şi zona
picioarelor
K = spre zona picioarelor
M = în zona capului prin fantele de
aer ajustabile
J = spre parbriz şi zona picioarelor
Comenzile pentru:
Setările selectate sunt indicată de
■ Temperatura LED-ul din buton.
■ Distribuţie aer
■ Turaţia ventilatorului Turaţia ventilatorului
Reglaţi fluxul de aer prin reglarea
■ Dezaburirea, degivrarea ventilatorului la turaţia dorită.
■ Luneta încălzită
Control climatizare 219

Dezaburirea şi degivrarea V Indicaţii setări Comenzile pentru:


Funcţiile selectate sunt active atunci ■ Temperatura
când LED-ul din buton este aprins. ■ Distribuţie aer
■ Turaţia ventilatorului
Sistem de aer condiţionat ■ Dezaburirea şi degivrarea
■ Recircularea aerului 4
9 Pericol
■ Răcirea n
Nu dormiţi în autovehicul cu ■ Luneta încălzită
sistemul de aer condiţionat sau de
încălzire pornit. Se poate ajunge la Temperatura
leziuni severe sau deces din Reglaţi temperatura, rotind
cauza scăderii concentraţiei de comutatorul.
■ Apăsaţi butonul V: ventilatorul oxigen şi/sau a temperaturii
roşu = aer cald
trece automat la o turaţie mai mare, corpului.
albastru = aer rece
aerul este orientat către parbriz,
Încălzirea nu va fi pe deplin
■ Setaţi selectorul de temperatură în funcţională înainte ca motorul să
poziţia cald la maximum. atingă temperatura de regim.
■ Activaţi dispozitivul de încălzire a
lunetei Ü. Distribuţie aer
■ Deschideţi fantele de ventilaţie Selectaţi fantele de aer, apăsând
laterale după dorinţă şi direcţionaţi butoanele.
fluxul de aer către geamurile
portierelor.

Luneta încălzită
3 32
220 Control climatizare

L = spre zona capului şi zona ■ Apăsaţi butonul V: ventilatorul


picioarelor trece automat la o turaţie mai mare, 9 Avertisment
K = spre zona picioarelor aerul este orientat către parbriz,
M = în zona capului prin fantele de Conducerea cu modul de
■ Porniţi răcirea n. recirculare activ pentru o perioadă
aer ajustabile
J = spre parbriz şi zona picioarelor ■ Setaţi selectorul de temperatură în lungă de timp vă poate crea o
poziţia cald la maximum. stare de somnolenţă. Pentru a
Setările selectate sunt indicată de ■ Activaţi dispozitivul de încălzire a împrospăta aerul, comutaţi
LED-ul din buton. lunetei Ü. periodic pe modul de admisie a
aerului exterior.
Turaţia ventilatorului ■ Deschideţi fantele de ventilaţie
laterale după dorinţă şi direcţionaţi Sistemul de recirculare a aerului
Reglaţi fluxul de aer prin reglarea reduce cantitatea aerului proaspăt
ventilatorului la turaţia dorită. fluxul de aer către geamurile
portierelor. intrat în habitaclu. Funcţionarea
sistemului fără funcţia de răcire
Dezaburirea şi degivrarea Notă cauzează creşterea umidităţii
geamurilorV Dacă sunt selectate setările pentru aerului din interior, iar geamurile
dezaburire şi degivrare, oprirea se pot aburi. Calitatea aerului din
automată va fi inhibată. habitaclu se deteriorează, ceea ce
Dacă sunt selectate setările pentru poate cauza somnolenţă
dezaburire şi degivrare în timp ce pasagerilor.
motorul se află în oprire automată,
motorul va reporni în mod automat. Răcirea n
Luneta încălzită Ü 3 32. Acţionare prin intermediul butonului
n, fiind funcţională numai când
Sistemul de recirculare a motorul şi ventilatorul sunt în
aerului 4 funcţiune.
Modul de recirculare a aerului este Compresorul sistemului de aer
controlat prin intermediul butonului condiţionat răceşte şi elimină
4. umiditatea din aerul admis (îl usucă)
Control climatizare 221

atunci când temperatura exterioară ■ Porniţi răcirea n. cauza scăderii concentraţiei de


depăşeşte uşor punctul de îngheţ. De ■ Activaţi sistemul de recirculare a oxigen şi/sau a temperaturii
aceea se poate forma condens care aerului 4. corpului.
este eliminat sub autovehicul.
■ Apăsaţi comutatorul de distribuţie
Dacă nu este necesară răcirea sau aer M.
uscarea aerului, opriţi sistemul de
răcire pentru a economisi ■ Setaţi selectorul de temperatură în
combustibil. Când sistemul de răcire poziţia rece la maximum.
este oprit, sistemul de climatizare nu ■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul
va solicita nici o repornire a motorului maxim.
în timpul unei opriri automate. ■ Deschideţi toate fantele de
ventilaţie.
Răcire maximă
Indicaţii setări
Funcţiile selectate sunt indicate cu
ajutorul LED-ului butonului activat.
Comenzi pentru modul automat:
Sistemul electronic de AUTO = modul automat,
climatizare toate setările cu
excepţia
9 Pericol temperaturii sunt
selectate automat
Nu dormiţi în autovehicul cu de sistem
sistemul de aer condiţionat sau de Temperatura = preselectarea
încălzire pornit. Se poate ajunge la temperaturii dorite
Deschideţi pentru scurt timp leziuni severe sau deces din
geamurile astfel încât aerul fierbinte
să fie eliminat rapid.
222 Control climatizare

Următoarele funcţii pot fi adaptate ■ Apăsarea o dată (LED-ul se


manual, sistemul nu se mai află în aprinde în verde): sistemul de
modul automat: climatizare funcţionează în modul
Turaţia ventila‐ = flux aer selectabil ECO
torului ■ Apăsarea de două ori (LED-ul se
MODE = distribuţie aer aprinde în galben): sistemul de
selectabilă climatizare funcţionează în modul
V = dezaburirea şi confort (concentrat asupra
degivrarea confortului pasagerului: durata
X = activare/ opririi automate poate fi redusă)
dezactivare ■ Apăsarea de trei ori: sistemul de
sistem climatizare este dezactivat
n = activare sau Fiecare modificare de reglaje este
dezactivare răcire După fiecare apăsare a butonului n,
indicată pe Ecranul-Info timp de apare un mesaj pe afişaj, care
4 = recircularea câteva secunde.
aerului confirmă setarea.
AQS = senzor calitate aer Funcţiile activate sunt indicate cu
ajutorul LED-ul din buton.
Luneta încălzită Ü 3 32. Sistemul electronic de climatizare
Temperatura preselectată este este complet funcţional numai cu
menţinută automat la o valoare motorul pornit.
constantă. În modul automat, turaţia La autovehiculele dotate cu sistem de
ventilatorului şi distribuţia fluxului de oprire-pornire, apăsarea butonului n
aer reglează automat fluxul de aer. al controlului climatizării are
Sistemul poate fi reglat manual prin următorul efect:
intermediul selectoarelor pentru
distribuţia fluxului de aer şi turaţia
ventilatorului.
Control climatizare 223

Modul automat AUTO Toate fantele de aer sunt acţionate Dacă s-a setat temperatura maximă,
automat în modul automat. Fantele sistemul de control climă
de aer trebuie deci să fie întotdeauna funcţionează la încălzire maximă.
deschise. Notă
Preselectarea temperaturii Dacă temperatura este redusă cu 2
°C sau mai mult în timp ce motorul
este în intervalul oprire automată,
motorul va reporni în mod automat.
Sistemul de oprire-pornire 3 231.
Dezaburirea şi degivrarea
geamurilor V
■ Apăsaţi butonul V.
Setările de bază pentru confort ■ Temperatura şi distribuţia fluxului
maxim: de aer sunt reglate automat iar
ventilatorul funcţionează la o turaţie
■ Apăsaţi butonul AUTO, mai mare.
condiţionarea aerului se activează
automat. ■ Pentru a reveni la modul automat:
Reglaţi temperatura la valoarea apăsaţi butonul V.
■ Deschideţi toate fantele de dorită, rotind comutatorul.
ventilaţie. Activaţi dispozitivul de încălzire a
roşu = aer cald lunetei Ü.
■ Setaţi temperatura pre-selectată cu albastru = aer rece
butonul rotativ din stânga.
Dacă s-a setat temperatura minimă,
Reglarea vitezei ventilatorului în sistemul de control climă
modul automat se poate modifica în
funcţionează la răcire maximă.
meniul Settings (Setări).
Personalizarea autovehiculului 3 95.
224 Control climatizare

Notă Turaţia ventilatorului x Distribuţie aer MODE


Dacă butonul V este apăsat în timp
ce motorul este pornit, oprirea
automată va fi inhibată până când
butonul V este apăsat din nou.
Dacă butonul V este apăsat în timp
ce motorul este în intervalul oprire
automată, motorul va reporni în mod
automat.
Luneta încălzită Ü 3 32.

Setări manuale
Setările sistemului de control climă se
pot modifica prin activarea butoanelor Rotiţi butonul la dreapta. Turaţia Apăsaţi butonul MODE o dată sau de
obişnuite şi a butoanelor rotative selectată a ventilatorului este indicată mai multe ori pentru a efectua reglajul
după cum urmează. Modificarea unei pe afişaj printr-un număr. dorit; reglarea distribuţiei aerului este
setări va dezactiva modul automat.
Pentru a reveni la modul de indicată pe ecranul info.
funcţionare automat: Apăsaţi butonul VL = spre parbriz, zona capului şi
AUTO. zona picioarelor
VK = spre parbriz şi zona
picioarelor
K = spre zona picioarelor
M = în zona capului prin fantele
de aer ajustabile
L = spre zona capului prin fantele
de aer ajustabile şi zona
picioarelor
Control climatizare 225

Revenirea la modul automat de Recircularea aerului în modul Activare sau dezactivare


distribuţie a aerului: Dezactivaţi manual 4 sistem X
setarea corespunzătoare sau apăsaţi Modul de recirculare a aerului este Apăsarea butonului X activează sau
butonul AUTO. controlat prin intermediul butonului dezactivează toate funcţiile de
Răcirea n 4. sistemelor de încălzire, ventilaţie şi
răcire.
Activaţi sau dezactivaţi cu butonul n.
9 Avertisment
Compresorul sistemului de aer Setări de bază
condiţionat răceşte şi elimină Funcţionarea în modul de Unele setări pot fi modificate în
umiditatea din aerul admis (îl usucă) recirculare a aerului reduce fluxul meniul Settings (Setări) de pe
atunci când temperatura exterioară de aer admis în habitaclu. ecranul info. Personalizarea
depăşeşte un nivel specificat. De Funcţionarea sistemului fără autovehiculului 3 95.
aceea se poate forma condens care funcţia de răcire cauzează
este eliminat sub autovehicul. creşterea umidităţii aerului din
Dacă nu este necesară răcirea sau interior, iar geamurile se pot aburi.
Sistemul auxiliar de
uscarea aerului, opriţi sistemul de Calitatea aerului din interior se încălzire
răcire pentru a economisi deteriorează, ceea ce poate cauza
combustibil. Când sistemul de răcire somnolenţă pasagerilor. Sistemul de încălzirea aerului
este oprit, sistemul de climatizare nu (doar pentru autovehiculele
va solicita nici o repornire a motorului Senzor de calitate a aerului diesel)
în timpul unei opriri automate. AQS Sistemul Quickheat este un încălzitor
Senzorul pentru calitatea aerului de aer electric auxiliar care încălzeşte
Modul automat de recirculare a habitaclul mult mai repede.
recunoaşte calitatea improprie a
aerului aerului ambiant şi comută automat la
Sistemul automat de recirculare a aerul interior.
aerului are un senzor de umiditate a
aerului care trece automat pe aer din
exterior dacă umiditatea aerului din
interior este prea mare.
226 Control climatizare

Fantele de ventilaţie
Fantele de ventilaţie
reglabile
Pentru a preveni îngheţarea
evaporatorului datorită absenţei
ventilaţiei, cel puţin una dintre fantele
de ventilaţie trebuie să fie deschisă
când funcţia de răcire a aerului este
activă.

Direcţionaţi fluxul de aer prin


înclinarea şi pivotarea fantelor. 9 Avertisment
Nu agăţaţi niciun obiect de fantele
de ventilaţie. Pericol de
deteriorare şi rănire în cazul unui
accident.

Fantele de ventilaţie fixe


Fante de ventilaţie suplimentare sunt
amplasate sub parbriz, sub geamurile
laterale şi în zona picioarelor.
Rotiţi rotiţa dispozitivului de reglare
pentru a deschide sau închide
ventilaţia sau pentru a regla
cantitatea de aer.
Control climatizare 227

Întreţinerea Filtrul de polen Service


Pentru răcire optimă, se recomandă
Admisia aerului Filtru de polen comandat verificarea anuală a sistemului de
manual control a climatizării, începând la
Filtrul de polen reţine praful, trei ani de la înregistrarea iniţială a
funinginea, polenul, sporii şi autovehiculului.
mirosurile (filtru mixt) din aerul ce
■ Proba funcţională şi proba sub
intră în habitaclu prin fantele de
presiune
admisie.
■ Funcţionalitatea încălzirii
Funcţionarea normală a ■ Verificarea etanşeităţii
■ Verificarea curelelor de transmisie
sistemului de aer
■ Curăţarea condensatorului şi
condiţionat purjarea evaporatorului
Pentru a asigura permanenţa ■ Verificarea performanţelor
funcţionării eficiente, sistemul de
Fanta de admisie a aerului dintre răcire trebuie pornit lunar timp de Notă
capotă şi parbriz trebuie menţinută câteva minute, indiferent de vreme şi Utilizaţi numai agentul frigorific
curată pentru a permite admisia anotimp. Funcţionarea cu răcire nu aprobat.
aerului. Îndepărtaţi murdăria, frunzele este posibilă la temperaturi exterioare
sau zăpada. scăzute. 9 Avertisment
Operaţiunile de service la sistemul
de control al climatizării trebuie
efectuate exclusiv de către
personal calificat. Metodele de
228 Control climatizare

întreţinere neadecvate pot


conduce la accidentarea
ocupanţilor.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 229

Conducerea şi Sfaturi pentru Direcţia


utilizarea conducere Dacă se pierde servodirecţia asistată
deoarece motorul se opreşte sau
autovehiculului Păstrarea controlului datorită unei defecţiuni a sistemului,
autovehiculul poate fi condus, dar
asupra autovehiculului necesită un efort mai mare.
Sfaturi pentru conducere ........... 229 Nu rulaţi fără ca motorul să fie Lampa de control c 3 82.
Pornirea şi utilizarea autovehi‐ pornit (cu excepţia intervalului
culului ......................................... 230 opririi automate) Atenţie
Sistemul de evacuare al moto‐ Multe sisteme sunt nefuncţionale în
Autovehicule prevăzute cu
rului ............................................ 234 această situaţie (de exemplu
servodirecţie hidraulică:
Transmisia automată ................. 236 servofrâna, servodirecţia).
Conducerea în această manieră Dacă volanul este rotit până
Transmisia manuală .................. 239 reprezintă un pericol pentru ajunge la capătul de cursă şi este
Frânele ....................................... 240 dumneavoastră şi pentru ceilalţi. menţinut în acea poziţie mai mult
Toate sistemele funcţionează în de 15 secunde, se poate avaria
Sistemele de suport în condu‐
timpul unei opriri automate, însă se va sistemul de servodirecţie şi poate
cere ............................................ 242
reduce în mod controlat acţiunea exista pierderea asistenţei la
Sistemul de control al vitezei de servodirecţiei asistate şi scade viteza servodirecţie.
croazieră .................................... 244 autovehiculului.
Sistemul de detectare a obiecte‐
Sistemul de oprire-pornire 3 231.
lor ............................................... 245
Combustibilul ............................. 256 Pedalele
Pentru a asigura cursa nestingherită
a pedalei, nu amplasaţi covoraşe în
zona pedalelor.
230 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pornirea şi utilizarea ■ Nu remorcaţi alte autovehicule.


Atenţie
autovehiculului ■ Oprirea automată poate fi inhibată
pentru a permite încărcarea Nu lăsaţi cheia de contact în
bateriei.
Rodajul autovehiculului poziţiile 1 sau 2 pentru timp
îndelungat dacă motorul este
nou Poziţiile comutatorului de oprit. Acest lucru va duce la
Urmaţi măsurile de precauţie de mai descărcarea acumulatorului.
jos pentru în primele câteva sute de contact
Nu rotiţi cheia de contact în poziţia
kilometri de parcurs pentru a 0 în timpul conducerii. Şoferul
îmbunătăţii performanţa şi economia poate pierde controlul
autovehiculului dumneavoastră, autovehiculului, iar servofrâna va
prelungindu-i durata de viaţă: fi anulată, determinând
■ Evitaţi să porniţi cu motorul deteriorarea autovehiculului, răniri
accelerat la maxim. corporale sau chiar decesul.
■ Nu turaţi motorul.
■ Nu frânaţi brusc, decât în caz de
urgenţă. Acest lucru va permite
frânelor să se "aşeze" bine.
■ Evitaţi pornirile şi accelerările
bruşte, ca şi conducerea prelungită
a autovehiculului la viteze mari o 0 = Contactul decuplat
perioadă lungă de timp pentru a 1 = Contactul decuplat, deblocarea
evita defectarea motorului şi pentru volanului
a economisi combustibil. 2 = Contactul cuplat, la motoare
diesel: preîncălzirea
■ Evitaţi accelerarea la maxim în
3 = Pornirea
trepte inferioare de viteză.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 231

Pornirea motorului ■ Motor diesel: aduceţi cheia în Deplasarea inerţială


poziţia 2 pentru preîncălzire, până
când lampa de control ! se stinge. Alimentarea cu combustibil este
Pornirea motorului cu ajutorul întreruptă automat în cursul
contactului ■ Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi- deplasării inerţiale, de ex. atunci când
o atunci când motorul porneşte. autovehiculul este condus cuplat într-
Înainte de a reporni sau a opri o treaptă de viteză, dar fără
motorul, readuceţi cheia de contact în acţionarea acceleraţiei.
poziţia 0.
În timpul unei opriri automate, motorul Sistemul de oprire-pornire
poate fi pornit prin apăsarea pedalei
de ambreiaj. Sistemul de oprire-pornire ajută la
economisirea combustibilului şi la
Pornirea autovehiculului la reducerea emisiilor de gaze de
temperaturi joase eşapament. Atunci când condiţiile
permit acest lucru, sistemul opreşte
Pornirea motorului fără radiatoare
motorul imediat ce autovehiculul
suplimentare este posibilă până la
ajunge la o viteză scăzută sau este
-27 °C. Este necesar un ulei de motor
■ Rotiţi cheia de contact în poziţia 1. staţionar, de ex. la semafor sau într-
cu vâscozitatea corectă,
Mişcaţi uşor volanul pentru a-l un ambuteiaj. Acesta porneşte
combustibilul corect, service realizat
debloca motorul automat imediat ce pedala de
şi o baterie suficient încărcată. La
ambreiaj este apăsată. Un senzor al
■ Transmisia manuală: acţionaţi temperaturi sub -27 °C, transmisia
bateriei asigură operarea funcţiei de
ambreiajul automată are nevoie de o fază de
oprire automată numai atunci când
■ Transmisia automată: Deplasaţi încălzire de aprox. 5 minute.
bateria este suficient de încărcată
maneta selectorului în poziţia P sau Selectorul trebuie să se afle în
pentru o repornire.
N. poziţia P.
■ Nu acceleraţi
232 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Activare Oprire automată În timpul unei opriri automate,


Sistemul de oprire-pornire este Dacă autovehiculul rulează cu o performanţa încălzirii şi a frânei vor fi
disponibil imediat ce motorul este viteză scăzută sau este staţionar, menţinute.
pornit, autovehiculul demarează, iar activaţi funcţia oprire automată după
condiţiile enumerate în acest capitol cum urmează: Atenţie
sunt îndeplinite. ■ Apăsaţi pedala de ambreiaj
Direcţia asistată poate fi redusă în
Dezactivarea ■ treceţi maneta în poziţia neutră timpul opririi automate.
■ eliberaţi pedala de ambreiaj
Motorul va fi oprit în timp ce contactul Condiţiile pentru oprirea automată
rămâne cuplat. Sistemul de oprire-pornire verifică
dacă fiecare din condiţiile de mai jos
este îndeplinită.
■ Sistemul de oprire-pornire nu este
dezactivat manual
■ capota este complet închisă
■ portiera şoferului este închisă sau
centura de siguranţă a şoferului
este fixată
■ bateria este suficient de încărcată
Dezactivaţi manual sistemul de şi în stare bună
oprire-pornire prin apăsarea ■ motorul este încălzit
butonului ECO. Dezactivarea este
indicată prin stingerea ledului din ■ temperatura lichidului de răcire a
Oprirea automată este indicat de acul motorului nu este prea ridicată
buton. în poziţia AUTOSTOP din turometru.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 233

■ temperatura sistemul de evacuare Rodajul autovehiculului nou 3 230. Dacă maneta selectorului este
a motorului nu este prea ridicată, de scoasă din poziţia neutră înainte de
exemplu după conducerea cu Protecţia împotriva descărcării apăsarea în prealabil a ambreiajului,
sarcini mari bateriei lampa de control 0 se aprinde sau
■ temperatura exterioară nu este Pentru a asigura reporniri eficiente este prezentată ca simbol pe Centrul
prea scăzută ale motorului, au fost implementate de informaţii pentru şofer.
mai multe funcţii de protecţie Lampa de control 0 3 81.
■ sistemul de climatizare permite o împotriva descărcării bateriei ca parte
oprire automată a sistemului de oprire-pornire. Repornirea motorului de către
■ vacuumul de frână este suficient
Măsurile de economisire a energiei sistemul de oprire-pornire
■ funcţia de autocurăţare a filtrului de Pentru a permite o repornire
particule pentru motorul diesel nu În timpul unei opriri automate, mai
multe funcţii electrice, precum automată, maneta selectorului de
este activă viteze trebuie să fie în poziţia neutră.
încălzitorul electric suplimentar sau
■ autovehiculul s-a deplasat de la încălzirea lunetei, sunt dezactivate În cazul în care una din condiţiile de
ultima oprire automată sau comutate într-un mod de mai jos se produc în timpul unei opriri
Altfel, sistemul de oprire automată va economisire a energiei. Turaţia automate, motorul va fi repornit
fi inhibat. ventilatorului sistemului de automat de către sistemul de oprire-
Temperatura ambiantă apropiată de climatizare este redusă pentru a pornire.
punctul de îngheţare poate inhiba economisi energie. ■ Sistemul de oprire-pornire este
Oprirea automată. dezactivat manual
Repornirea motorului de către
Anumite setări ale sistemului de şofer ■ capota este deschisă
climatizare pot inhiba o oprire ■ centura de siguranţă a şoferului nu
Apăsaţi pedala de ambreiaj pentru a
automată. Pentru informaţii este fixată, iar portiera şoferului
reporni motorul.
suplimentare, consultaţi capitolul este deschisă
Controlul climatizării. Pornirea motorului este indicată de
acul din poziţia turaţiei la ralanti din ■ temperatura motorului este prea
Imediat după conducerea scăzută
turometru.
autovehiculului pe autostradă,
oprirea automată poate fi inhibată. ■ bateria este descărcată
234 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

■ vacuumul de frână nu este suficient ■ Trageţi întotdeauna frâna de mână


fără a apăsa butonul de eliberare.
Sistemul de evacuare al
■ autovehiculul începe să se
deplaseze Pe drumuri înclinate, aplicaţi-o cât motorului
mai ferm posibil. Apăsaţi frâna de
■ sistemul de climatizare solicită o picior în acelaşi timp pentru a
pornire a motorului reduce forţa de acţionare. 9 Pericol
■ aerul condiţionat este pornit ■ Opriţi motorul şi decuplaţi
manual Gazele de eşapament ale
contactul. Rotiţi volanul până când motorului conţin monoxid de
Dacă capota nu este complet închisă, se blochează în poziţie. carbon, un gaz toxic inodor şi
un mesaj de avertizare este afişat în ■ Dacă autovehiculul se află pe o incolor, a cărui inhalare poate fi
Centrul de informaţii pentru şofer şi suprafaţă plană sau pe un drum în fatală.
indicatorul de control / se aprinde. rampă, cuplaţi treapta 1 de viteză Dacă în habitaclu pătrund gaze de
Lampa de control / 3 85. sau fixaţi maneta selectorului de eşapament, deschideţi geamurile.
Dacă un accesoriu electric, de ex., un viteze la P înaintea decuplării Apelaţi la un atelier service pentru
CD player portabil, este conectat la contactului. Pe un drum în rampă, remedierea cauzei defecţiunii.
priza de curent, o scurtă cădere de poziţionaţi roţile din faţă în sens
opus faţă de bordură. Evitaţi să conduceţi cu hayonul
tensiune poate fi observată în timpul deschis, în caz contrar gazele de
repornirii. Dacă autovehiculul se află pe un eşapament putând pătrunde în
drum în pantă, cuplaţi treapta autovehicul.
marşarier sau fixaţi maneta
Parcare selectorului de viteze la P înaintea
■ Nu parcaţi autoturismul pe decuplării contactului. Poziţionaţi Filtrul de particule pentru
suprafeţe uşor inflamabile. roţile din faţă spre bordură. motor diesel
Temperatura ridicată a sistemului
■ Încuiaţi autovehiculul şi activaţi Filtrul de particule diesel elimină
de evacuare poate cauza
sistemul de alarmă antifurt. particulele poluante de funingine din
aprinderea suprafeţei pe care este
parcat autoturismul. gazele de eşapament. Sistemul
include o funcţie de autocurăţire care
este executată în mod automat în
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 235

timpul mersului. Filtrul este curăţat Dacă filtrul de particule diesel


prin arderea particulelor de funingine necesită curăţarea şi condiţiile de Atenţie
la temperaturi foarte înalte. Acest deplasare nu au permis iniţierea
proces are loc automat în condiţii procedurii de curăţare automată, Dacă procesul de curăţare este
presetate de rulare şi poate dura 10, lampa de control % se aprinde sau întrerupt de mai multe ori, există
maxim 25 de minute. Oprirea clipeşte. Conduceţi în continuare, riscul de provocare a deteriorării
automată nu este disponibilă, iar menţinând o viteză minimă de grave a motorului.
consumul de combustibil ar putea fi 50 km/h timp de aprox. 15 minute, sau
mai ridicat în această perioadă. până când lampa de control se stinge. Curăţarea se face mai rapid la turaţii
Emisiile de mirosuri şi fum ce au loc Dacă e necesar, comutaţi într-o mari ale motorului şi sarcini ridicate.
în cursul acestui proces sunt treaptă de viteză inferioară.
normale. Curăţarea filtrului de particule diesel
este astfel iniţiată.

Lampa de control % se stinge imediat


ce procesul de autocurăţare se
În anumite condiţii de rulare, de încheie.
exemplu călătorii scurte, este posibil Nu se recomandă oprirea
ca sistemul să nu activeze procesul autovehiculului sau a motorului în
automat de autocurăţare. timpul procesului de curăţare.
236 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Catalizatorul pentru scurt timp, cu menţinerea


vitezei autovehiculului şi a turaţiei
Transmisia automată
Catalizatorul reduce nivelul noxelor motorului la niveluri reduse.
din gazele de eşapament. Transmisia automată permite
schimbarea manuală a vitezelor
Atenţie (modul manual) sau schimbarea
automată a vitezelor (modul
Utilizarea altor combustibili decât automat).
cei prezentaţi la paginile 3 256,
3 322 poate duce la avarierea Afişajul transmisiei
catalizatorului sau a
componentelor electronice
asociate.
Combustibilul nears va duce la
supraîncălzirea şi avarierea
catalizatorului. De aceea, evitaţi
utilizarea excesivă a demarorului,
golirea completă a rezervorului şi
pornirea motorului prin împingere
sau tractare.

În cazul unor probleme de aprindere,


funcţionare neuniformă a motorului,
reducere evidentă a performanţelor Modul sau treapta de viteze selectată
motorului sau alte probleme este indicată pe afişajul transmisiei.
neobişnuite, apelaţi imediat la un
atelier service pentru remedierea
cauzei defecţiunii. În caz de urgenţă,
conducerea poate fi continuată
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 237

Maneta selectorului de Pentru a cupla P sau R, apăsaţi Parcarea


butonul de comandă. Trageţi frâna de mână, cuplaţi poziţia
viteze Pentru a porni motorul, apăsaţi P şi scoateţi cheia de contact.
pedala de frână în poziţia P sau N.
Nu acceleraţi în timpul selectării unei Modul manual
trepte de viteze. Nu apăsaţi niciodată
pedala de acceleraţie simultan cu
pedala de frână.
Când este cuplată o treaptă de viteze,
la eliberarea pedalei de frână
autovehiculul începe să se mişte
încet.

Frâna de motor
Pentru a utiliza frâna de motor, la
P = Poziţia de parcare, roţile sunt coborârea unei pante selectaţi o
blocate, cuplaţi numai când treaptă de viteză inferioară.
autovehiculul este staţionar şi
este trasă frâna de mână Balansarea autovehiculului Deplasaţi maneta selectorului de
R = Marşarier, cuplaţi numai când Balansarea autovehiculului este viteze din poziţia D spre stânga şi
autovehiculul este staţionar permisă doar dacă acesta este apoi spre înainte sau înapoi.
N = Neutru împotmolit în nisip, noroi sau zăpadă.
< = Comută într-o treaptă de viteză
D = Modul automat cu toate treptele Mişcaţi maneta selectorului de viteze
superioară.
de viteză. între D şi R în mod repetat. Nu
supraturaţi motorul şi evitaţi ] = Comută într-o treaptă de viteză
Maneta selectorului este blocată în accelerarea bruscă. inferioară.
treapta P. Pentru a schimb, cuplaţi
contactul, apăsaţi pedala de frână şi
butonul de deblocare.
238 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Dacă se selectează o treaptă de Programele electronice de Apelaţi la un atelier service autorizat


viteză superioară când viteza de pentru remedierea defecţiunii.
deplasare este prea redusă, sau o conducere
treaptă de viteză inferioară la o viteză ■ După o pornire la rece, programul
de deplasare prea ridicată, pentru temperatura de regim creşte
Întreruperea alimentării
schimbarea treptei de viteză nu are turaţia motorului pentru a aduce electrice
loc. rapid catalizatorul la temperatura În cazul întreruperii alimentării
Dacă turaţia motorului este prea necesară. electrice, maneta selectorului de
redusă, transmisia comută automat ■ Funcţia de trecere automată în viteze nu poate fi scoasă din poziţia
într-o treaptă de viteză inferioară poziţie neutră comută automat P. Cheia de contact nu poate fi
atunci când viteza de deplasare se transmisia la ralanti atunci când scoasă din contact.
află peste un nivel specificat. autovehiculul este oprit cu o treaptă Dacă bateria s-a descărcat, apelaţi la
Nu are loc comutarea automată la o de viteze cuplată. pornirea asistată a autovehiculului
treaptă superioară de viteze la turaţii 3 301.
ridicate ale motorului. Funcţia Kickdown
Dacă pedala de acceleraţie este Dacă bateria nu este cauza
În cazul unor schimbări brutale ale apăsată complet în modul automat, defecţiunii, eliberaţi maneta
treptelor de viteză, comutaţi într-o transmisia comută la o treaptă de selectorului de viteze şi scoateţi cheia
treaptă superioară/retrogradaţi de viteză inferioară în funcţie de turaţia din contact.
mai multe ori pentru a induce motorului.
memorizarea modelului de comutare Eliberaţi maneta selectorului de
pentru TCM şi pentru a schimba lin viteze
treptele de viteză. Defecţiuni 1. Folosiţi frâna de mână.
În cazul unei defecţiuni, se aprinde
lampa g. Transmisia nu mai
schimbă treptele de viteză nici
automat, nici manual, deoarece este
blocată într-o treaptă.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 239

3. Introduceţi o şurubelniţă în
deschidere până la maxim şi
Transmisia manuală
scoateţi maneta selectorului de
viteze din P. Dacă se cuplează din
nou în poziţia P, maneta
selectorului de viteze se va bloca
din nou în poziţia respectivă.
Apelaţi la un atelier service pentru
remedierea cauzei întreruperii
alimentării electrice.
4. Închideţi capacul.

2. Deschideţi capacul din partea


dreaptă a manetei selectorului.

Pentru a cupla marşarierul, cu


autovehiculul staţionar trageţi în sus
inelul de pe maneta selectorului şi
cuplaţi treapta.
La autoturismele diesel, maneta
selectorului nu prezintă niciun buton.
Dacă treapta respectivă nu este
cuplată, aduceţi schimbătorul de
viteze în punctul neutru, eliberaţi şi
apăsaţi din nou pedala de ambreiaj;
selectaţi din nou treapta de viteză.
Nu permiteţi patinarea inutilă a
ambreiajului.
240 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Când o acţionaţi, apăsaţi complet


pedala de ambreiaj. Nu utilizaţi
Frânele Sistemul antiblocare frâne
pedala pe post de sprijin pentru picior. Sistemul antiblocare frâne (ABS)
Sistemul de frânare cuprinde două previne blocarea roţilor.
circuite independente de frânare.
Atenţie Sistemul ABS începe să regleze
Dacă unul dintre circuite se presiunea de frânare când o roată
Vă recomandăm să ţineţi ambele defectează, autoturismul poate fi prezintă tendinţă de blocare.
mâini pe volan, ori de câte ori este frânat prin intermediul celuilalt circuit. Autovehiculul rămâne manevrabil,
posibil acest lucru. Evitaţi să vă Însă efectul de frânare se realizează chiar în cursul frânărilor bruşte.
odihniţi mâinile pe maneta numai la apăsarea fermă a pedalei de
Acţiunea sistemului ABS este
selectorului de viteze. frână. Pentru acest lucru este
semnalată printr-o pulsaţie a pedalei
necesară o forţă considerabil mai
de frână şi zgomotul caracteristic
mare. Distanţa de frânare este mai
procesului de reglare.
mare. Apelaţi imediat la un atelier
service pentru asistenţă, înainte de a Pentru frânare optimă, menţineţi
vă continua călătoria. apăsată pedala de frână pe întreaga
durată a procesului de frânare,
Când motorul nu funcţionează,
neluând în considerare pulsarea
funcţia de asistare a frânării este
pedalei. Nu reduceţi forţa exercitată
inactivată după una sau două
asupra pedalei de frână.
acţionări ale pedalei. Efectul de
frânare nu este redus, însă frânarea După pornirea autovehiculului,
necesită o forţă considerabil mai sistemul efectuează o autotestare ce
mare. Este foarte important să aveţi poate fi sonoră.
în vedere acest amănunt atunci când Lampa de control u 3 82.
autovehiculul este tractat.
După pornirea autovehiculului,
sistemul efectuează o autotestare ce
poate fi sonoră.
Lampa de control & 3 81.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 241

Defecţiuni Frâna de mână Sistemul de asistenţă la


9 Avertisment
frânare
Dacă pedala de frână este apăsată
Dacă există o defecţiune în rapid şi în forţă, se aplică automat
sistemul ABS, roţile se pot bloca la forţa maximă de frânare (frânarea de
frânarea bruscă a autovehiculului. urgenţă).
Avantajele sistemului ABS nu mai Exercitaţi o presiune constantă
sunt disponibile. În cursul asupra pedalei de frână în intervalul
frânărilor bruşte, autovehiculul nu pentru care doriţi amplificarea forţei
mai poate fi controlat şi poate intra de frânare. Forţa maximă de frânare
în derapaj. este redusă automat la eliberarea
pedalei de frână.
Apelaţi la un atelier service autorizat Sistemul de asistenţă la frânare face
pentru remedierea defecţiunii. Folosiţi întotdeauna frâna de mână în parte din sistemul de control
mod ferm, fără a acţiona butonul de electronic al stabilităţii.
eliberare, mai ales dacă vă aflaţi pe
drumuri înclinate.
Pentru a elibera frâna de mână,
trageţi uşor în sus maneta, apăsaţi
butonul de pe manetă şi coborâţi
maneta complet.
Pentru a reduce forţele de acţionare,
apăsaţi în acelaşi timp şi pedala de
frână.
Lampa de control & 3 81.
242 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sistemele de suport în 9 Avertisment


Sistemul TC poate fi dezactivat dacă
este necesară patinarea roţilor de
conducere tracţiune: apăsaţi butonul a timp de
Prezenţa acestui sistem de circa 2 secunde.
Sistemul de control al siguranţă nu trebuie să vă tenteze
Lampa de control k se aprinde.
să adoptaţi o manieră riscantă de
tracţiunii conducere. TC se reactivează printr-o nouă
Sistemul de control antipatinare (TC) Adaptaţi viteza de deplasare la apăsare scurtă a butonului a.
ameliorează stabilitatea în conducere starea carosabilului. Sistemul TC este de asemenea
când este cazul, indiferent de tipul reactivat şi la următoarea cuplare a
suprafeţei de rulare sau de aderenţa Lampa de control b 3 83. contactului.
anvelopelor, prin împiedicarea
patinării roţilor de transmisie. Dezactivarea
Când roţile de transmisie încep să Sistemul de control
patineze, puterea motorului se electronic al stabilităţii
reduce şi roata care patinează cel mai Programul electronic de stabilitate
tare este frânată individual. Acest (ESC) îmbunătăţeşte stabilitatea la
lucru îmbunătăţeşte considerabil condus atunci când este necesar,
stabilitatea autovehiculului, pe indiferent de tipul suprafeţei pe care
carosabil umed şi alunecos. se rulează şi de aderenţa
Sistemul TC devine operaţional de anvelopelor. Acesta previne în
îndată ce lampa de control b se acelaşi timp şi patinarea roţilor de
stinge. tracţiune.
Când sistemul TC este activ, b Imediat ce autovehiculul începe să
clipeşte. derapeze (subvirare/supravirare),
puterea motorului este redusă şi roţile
sunt frânate independent. Acest lucru
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 243

îmbunătăţeşte considerabil Dezactivarea Când sistemul ESC este activ


stabilitatea autovehiculului, pe îmbunătăţind stabilitatea
carosabil umed şi alunecos. autovehiculului, reduceţi viteza şi
ESC devine operaţional de îndată ce acordaţi mai multă atenţie stării
lampa de control b se stinge. carosabilului. Sistemul ESC este doar
un dispozitiv suplimentar pentru
Când ESC este activ b clipeşte. autovehicul. Când autovehiculul
depăşeşte limitele sale fizice, acesta
9 Avertisment nu mai poate fi controlat. De aceea nu
vă bizuiţi numai pe acest sistem.
Prezenţa acestui sistem de Continuaţi să conduceţi preventiv.
siguranţă nu trebuie să vă tenteze
să adoptaţi o manieră riscantă de
conducere.
Adaptaţi viteza de deplasare la Pentru conducerea de înaltă
starea carosabilului. performanţă ESC se poate dezactiva:
menţineţi butonul a apăsat timp de
Lampa de control b 3 83. circa 7 secunde.
Lampa de control n se aprinde.
ESC se reactivează printr-o nouă
apăsare scurtă a butonului a. Dacă
Sistemul TC a fost dezactivat
anterior, se reactivează atât TC, cât şi
ESC.
ESC se reactivează şi la următoarea
cuplare a contactului.
244 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sistemul de control al Nu utilizaţi sistemul de control al


vitezei de croazieră atunci când nu
Treapta de viteză poate fi schimbată
în timp ce este activat controlul vitezei
vitezei de croazieră este recomandabilă menţinerea unei de croazieră.
viteze constante de deplasare.
Controlul vitezei de La transmisia automată, acţionaţi
Pentru a mări viteza
croazieră sistemul de control al vitezei de Cu sistemul de control al vitezei de
croazieră doar în modul automat. croazieră activ, menţineţi comutatorul
Sistemul de control al vitezei de rotativ la poziţia RES/+ sau rotiţi-l
croazieră poate memora şi menţine Lampa de control m 3 85. scurt la poziţia RES/+ în mod repetat:
viteze cuprinse între aproximativ 40 şi viteza creşte continuu sau cu mici
200 km/h. În cazul conducerii în Pornirea incremente.
rampă sau în pantă, pot apărea Apăsaţi comutatorul basculant m de
abateri de la vitezele memorate. capătul superior, lampa de control m Acceleraţi alternativ la viteza dorită şi
se aprinde în culoarea alb. memoraţi-o cu poziţia RES/+.
Ca măsură de siguranţă, controlul
vitezei de croazieră poate fi activat
Activare Pentru a reduce viteza
numai după o acţionarea prealabilă a Cu sistemul de control al vitezei de
pedalei de frână. Acceleraţi la viteza dorită şi aduceţi
butonul rotativ la SET/-, viteza croazieră activ, menţineţi comutatorul
curentă este memorată şi menţinută. rotativ la poziţia SET/- sau rotiţi-l scurt
Lampa de control m se aprinde în la poziţia SET/- în mod repetat: viteza
culoarea verde. Pedala de scade continuu sau cu mici
acceleraţie poate fi eliberată. incremente.
Viteza autovehiculului poate fi mărită Dezactivarea
prin apăsarea pedalei de acceleraţie. Apăsaţi butonul y, lampa de control
După eliberarea pedalei de m se aprinde în culoarea alb.
acceleraţie, ultima viteză memorată Sistemul de control al vitezei de
va fi reluată. croazieră este dezactivat.Viteza
atinsă este memorată.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 245

Dezactivarea automată: Sistemul de detectare a Sistemul de asistenţă la


■ Viteza autovehiculului sub aprox.
obiectelor parcarea cu spatele
40 km/h, Asistenţa la parcare face parcarea
mai uşoară prin măsurarea distanţei
■ pedala de frână este apăsată, Sistemul de asistenţă la dintre autovehicul şi obstacolele din
■ pedala de ambreiaj este apăsată parcare spate şi prin emiterea de semnale
pentru mai mult de câteva secunde,
sonore.
■ maneta selectorului la N, 9 Avertisment
■ sistemul de control al tracţiunii sau
controlul electronic al stabilităţii Şoferul poartă întreaga
acţionează. responsabilitate pentru manevra
de parcare.
Revenire la viteza memorată Verificaţi întotdeauna spaţiul din
Aduceţi comutatorul rotativ la RES/+ jurul autovehiculului în timpul
când viteza depăşeşte 40 km/h. Va fi deplasării cu spatele sau cu faţa în
atinsă viteza memorată. Dacă timp de folosiţi sistemul de
diferenţa dintre viteza curentă şi cea asistenţă la parcare.
memorată este mai mare de 40 km/h,
autovehiculul nu poate reveni la Notă
viteza memorată. Componentele ataşate în zona de
detecţie pot induce disfuncţionalităţi Sistemul constă din patru senzori cu
Dezactivarea în sistem. ultrasunete montaţi în bara de
Apăsaţi comutatorul basculant m de protecţie spate.
capătul inferior, lampa de control m
se stinge. Viteza memorată este Activare
ştearsă. Deconectarea cheii de Dacă s-a selectat treapta de
contact, şterge de asemenea viteza marşarier, sistemul este activat
memorată. automat.
246 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Indicarea În plus, dacă sistemul nu


Sistemul avertizează şoferul prin funcţionează din cauza unor situaţii
intermediul semnalelor acustice în temporare cum ar fi senzori acoperiţi
cazul obstacolelor potenţial de zăpadă, r se aprinde sau un
periculoase din spatele mesaj este afişat în Centrul de
autovehiculului. Intervalul de timp informaţii pentru şofer (DIC).
dintre semnale va scădea odată cu
reducerea distanţei faţă de acel Sistemul de asistenţă la
obstacol. Când distanţa scade sub parcarea cu faţa/cu spatele
40 cm, semnalul acustic de avertizare Sistemul de asistenţă la parcarea cu
va fi continuu. faţa/cu spatele face parte din sistemul
În plus, distanţa faţă de obstacole avansat de asistenţă la parcare, vezi
poate fi afişată în Centrul de informaţii descrierea detaliată mai jos. Acesta Sistemul constă din şase senzori de
pentru şofer 3 86. măsoară distanţa dintre autovehicul parcare ultrasonici în fiecare din
şi obstacolele din faţa şi din spatele amortizoarele din faţă şi spate.
Dezactivarea autovehiculului. Sistemul
Sistemul este dezactivat automat reacţionează prin intermediul
atunci când semnalelor acustice şi al mesajelor
afişate.
■ autovehiculul circulă la o viteză de
peste 10 km/h
■ autovehiculul este parcat
■ apare o defecţiune în sistem.
Defecţiuni
În cazul unei defecţiuni în sistem,
r se aprinde sau este afişat un
mesaj pe centrul de informaţii pentru
şofer (DIC).
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 247

Butonul r Sistemul de asistenţă la parcare


pentru faţă poate fi activat la viteze
reduse prin apăsarea butonului de
asistenţă la parcare r.
Indicarea
Sistemul avertizează şoferul prin
intermediul semnalelor acustice dacă
există obstacole în faţa sau în spatele
autovehiculului. În funcţie de senzorii
care sunt mai aproape de un
obstacol, veţi auzi un semnal sonor al
respectivilor senzori. Intervalul de
timp dintre semnale va scădea odată Distanţa faţă de un obstacol din faţă
cu reducerea distanţei faţă de acel este indicată prin schimbarea
Sistemul de asistenţă la parcare va fi segmentelor.
activat şi dezactivat prin apăsarea obstacol.
butonului de asistenţă la parcare r. Când distanţa scade sub 40 cm, Indicaţia distanţei pe afişaj poate fi
semnalul acustic este continuu. inhibată prin mesajele autovehiculului
Activare care au o prioritate ridicată. După
În plus, distanţa faţă de obstacole suprascrierea distanţei de către un
Dacă s-a selectat treapta de poate fi afişată în Centrul de informaţii
marşarier, sistemul este activat mesaj al autovehiculului, distanţa nu
pentru şofer 3 86. mai este indicată până la reactivarea
automat.
sistemului de asistenţă la parcare.
Un led aprins în butonul pentru
sistemul de asistenţă la parcare r Dezactivarea
sau indică faptul că sistemul este gata Dezactivaţi sistemul prin apăsarea
de operare. butonului de asistenţă la parcare r.
248 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Ledul din buton se stinge şi Centrul de Sistemul avansat de asistenţă la Butonul (


informaţii pentru şofer (DIC) va afişa parcare
Park Assist Off.
Sistemul este dezactivat automat la
depăşirea unei viteze prestabilite.
Dacă butonul r este apăsat o dată
într-u ciclu de aprindere, sistemul faţă
de asistenţă la parcare este
întotdeauna reactivat când viteza
autovehiculului scade sub o anumită
valoare.
Defecţiuni
În cazul unei defecţiuni în sistem,
r se aprinde sau este afişat un Pentru activarea sau dezactivarea
mesaj pe centrul de informaţii pentru Sistemul avansat de asistenţă la butonului sistemului avansat de
şofer (DIC). parcare dirijează şoferul în parcare asistenţă la parcare (.
Dacă sistemul nu funcţionează din prin instrucţiuni afişate în Centrul de
informaţii pentru şofer şi prin semnale Activare
cauza unor situaţii temporare cum ar Când căutaţi un loc de parcare,
fi senzori acoperiţi de zăpadă, r se acustice.
sistemul trebuie să fie activat prin
aprinde sau un mesaj este afişat în Sistemul constă din şase senzori de apăsarea butonului ( timp de
Centrul de informaţii pentru şofer parcare ultrasonici în fiecare din aproximativ o secundă.
(DIC). amortizoarele din faţă şi spate.
Sistemul poate fi activat numai la
Sistemul foloseşte două frecvenţe viteze mai mari de 30 km/h, iar
diferite pentru senzorii faţă şi spate, sistemul caută un loc de parcare la o
respectiv, fiecare cu un sunet diferit. viteză de până la 30 km/h.
Lampa de control r 3 82.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 249

Distanţa paralelă maximă admisă unui loc adecvat, pe Centrul de


între autovehicul şi un rând de maşini informaţii pentru şofer este asigurat
parcate este 1,8 m. un feedback vizual şi se aude un
Notă semnal sonor.
Înainte de a folosi pentru prima dată
sistemul avansat de asistenţă la
parcare, autovehiculul trebuie să
parcurgă cel puţin 40 km pentru a
calibra automat sistemul.
Funcţionarea

Instrucţiunile cuprind:
■ o indicaţie când viteza este mai
mare de 30 km/h,
■ solicitarea de a opri autovehiculul
Sugestia locului de parcare când este detectat un loc de
sistemului este acceptată când parcare,
autovehiculul este oprit de şofer după ■ direcţia de conducere în timpul
maximum 10 metri de la apariţia manevrelor de parcare,
mesajului de oprire. Sistemul
calculează traseul optim în locul de ■ poziţia volanului în timpul parcării,
parcare. Apoi dirijează şoferul la ■ pentru unele instrucţiuni, este
Când autovehiculul trece pe lângă un intrarea în locul de parcare prin afişată o bară de progres.
rând de maşini parcate şi sistemul instrucţiuni detaliate. O manevră de parcare reuşită este
este activat, sistemul avansat de indicată printr-un simbol al poziţiei de
asistenţă la parcare va începe să capăt.
caute un loc potrivit. La detectarea
250 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Priorităţi de afişare Defecţiuni


După activarea sistemului avansat de Pe afişajul Centrului de informaţii
asistenţă la parcare, pe Centrul de pentru şofer apare un mesaj când:
informaţii pentru şofer va apărea o
informaţie. Vor fi afişate indicaţii de
mesaje cu prioritate cum ar fi Mesaje
autovehicul 3 91. După aprobarea
mesajului prin apăsarea butonului
SET/CLR, mesajele sistemului de
asistenţă la parcare apar din nou şi
parcarea poate fi continuată.
Dezactivarea
Dacă şoferul nu opreşte autovehiculul Sistemul este dezactivat prin:
după maximum 10 metri de la
sugerarea unui loc de parcare, ■ apăsarea butonului ( timp de
sistemul începe căutarea unui alt loc aproximativ o secundă
■ există o defecţiune în sistem
adecvat de parcare. ■ manevre de parcare reuşite
■ şoferul nu a finalizat cu succes
■ rularea cu viteză mai mare de parcarea
Schimbarea părţii de parcare
30 km/h
Sistemul este configurat să detecteze ■ sistemul nu este funcţional
locuri de parcare pe partea ■ decuplarea contactului
pasagerului. Pentru a detecta locuri Dezactivarea de către şofer sau de
de parcare pe partea şoferului, către sistem în timpul manevrelor va
răsuciţi indicatorul de schimbare a fi indicată de Parking Deactivated în
direcţiei spre partea şoferului. Centrul de informaţii pentru şofer.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 251

Observaţii de bază privind Senzorul poate detecta un obiect


sistemele de asistenţă la care nu există (perturbare
parcare acustică), din cauza perturbaţiilor
sonore externe, precum un alt
9 Avertisment sistem de asistenţă la parcare.
Senzorul poate detecta un obiect
În unele situaţii, diferitele care nu există (perturbare
suprafeţe reflectante ale unor acustică), din cauza perturbaţiilor
obiecte, precum şi surse de mecanice externe, precum o
zgomot exterioare, pot cauza spălătorie auto automată, ploaie,
nedetectarea obstacolelor de condiţii de vânt puternic, grindină
către sistem. etc.
Dacă în timpul instrucţiunilor de Se va acorda o atenţie specială Performanţa sistemelor de
parcare este detectat un obiect, pe obstacolelor ce pot avaria partea asistenţă la parcare poate fi
Centrul de informaţii pentru şofer inferioară a barei de protecţie. redusă, influenţată de modificarea
apare Stop. Îndepărtarea obiectului poziţiei senzorului din cauza
va reînnoi manevra de parcare. Dacă modificărilor externe ale
obiectul nu este înlăturat, sistemul va Atenţie autovehiculului, de exemplu,
fi dezactivat. Apăsaţi butonul ( timp coborârea amortizorului în timpul
de aproximativ o secundă pentru a Sensibilitatea senzorului poate fi
duratei de utilizare cauzată de:
activa sistemul pentru căutarea unui redusă din cauza influenţelor
modificări ale temperaturii,
nou loc de parcare. externe, de ex., straturile de pe
schimbarea anvelopelor,
suprafaţa senzorului (gheaţă,
încărcarea autovehiculului,
zăpadă, noroi, murdărie, lacuri/
coborârea gărzii la sol/tunarea
vopsele etc.).
autovehiculului etc.
252 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Condiţii speciale se aplică pentru Sistemul avansat de asistenţă la Sistemul nu detectează:


autovehiculele înalte (cum ar fi parcare s-ar putea să nu
reacţioneze la modificările de spaţiu ■ Autovehicule aflate în afara
autovehicule de teren, mini zonelor unghiului mort lateral
furgonete sau autoutilitare). în cursul manevrelor de parcare
laterală. care se pot apropia rapid.
Identificarea obiectelor din partea
superioară a autovehiculului nu ■ Pietonii, bicicliştii sau animalele.
poate fi garantată.
Sistemul de avertizare Înainte de schimbarea benzii de
Performanţa sistemelor de
unghi mort lateral deplasare, verificaţi întotdeauna
asistenţă la parcare poate fi Sistemul de avertizare punct mort toate oglinzile, priviţi peste umăr şi
redusă de cuplarea acustică de lateral detectează şi raportează folosiţi semnalizarea direcţiei.
autovehicul determinată de obiecte pe oricare parte a
depunerea de gheaţă. Obiectele autovehiculului, încadrându-se într-o Când sistemul detectează un
cu o secţiune transversală de zonă de „unghi mort”. Sistemul autovehicul în zona unghiului mort
reflectare foarte mică pot să nu fie avertizează vizual în fiecare oglindă lateral în timpul deplasării înainte,
detectate. laterală retrovizoare, la detectarea chiar dacă autovehiculul depăşeşte
obiectelor care ar putea să nu fie un alt autovehicul sau este depăşit,
Notă vizibile în oglinzile retrovizoare un simbol de avertizare portocaliu B
Sistemul de asistenţă la parcare interioare şi exterioare. se va aprinde în respectiva oglindă
detectează automat echipamentul Senzorii sistemului sunt amplasaţi în retrovizoare. Dacă şoferul activează
de tractare montat din fabricaţie. bara de protecţie, pe partea stângă şi apoi semnalizarea direcţiei, simbolul
Acesta este dezactivat atunci când pe cea dreaptă a autovehiculului. de avertizare B începe să clipească
este cuplat conectorul. în portocaliu, ca avertizare de a nu
schimba banda.
Este posibil ca senzorii să detecteze 9 Avertisment
un obiect inexistent (perturbaţii
ecou) datorită unor perturbaţii Avertizarea pentru unghiul mort
acustice sau mecanice externe. lateral nu înlocuieşte vederea
şoferului.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 253

La pornirea autovehiculului, afişajele stâlpii, bordurile, pereţii şi grinzile.


ambelor oglinzi laterale se vor Autovehiculele parcate sau cele care
aprinde scurt pentru a indica vin din faţă nu sunt detectate.
funcţionarea sistemului.
Sistemul poate fi activat sau
Defecţiuni
dezactivat în meniul Settings (Setări) Avertizările pierdute ocazional pot
de pe afişajul pentru informaţii, apărea în circumstanţe normale şi
personalizarea autovehiculului 3 95. numărul lor va creşte în condiţii de
umiditate.
Dezactivarea este indicată printr-un
mesaj pe centrul de informaţii pentru Sistemul de avertizare unghi mort
şofer. lateral nu funcţionează când colţurile
din stânga şi dreapta ale barei de
Avertizarea unghi mort lateral este Zone de detectare protecţie spate sunt acoperite cu
activă de la viteze de 40 km/h până la Senzorul sistemului acoperă o zonă noroi, murdărie, zăpadă, gheaţă,
140 km/h. Vitezele mai mari de 140 de circa 3 metri pe ambele părţi ale lapoviţă sau în timpul ploilor
km/h dezactivează sistemul, ceea ce autovehiculului. Această zonă începe torenţiale. Instrucţiuni pentru curăţare
este indicat prin simboluri de la fiecare oglindă laterală şi se 3 305.
avertizare cu iluminat redus B la extinde în spate până la aproximativ În cazul unei defecţiuni a sistemului
ambele oglinzi laterale. Reducerea 3 metri. Înălţimea zonei este cuprinsă sau dacă sistemul nu funcţionează
vitezei va duce la stingerea între aproximativ 0,5 metri şi 2 metri datorită condiţiilor temporare, pe
simbolurilor de avertizare. Dacă se de la sol. Centrul de informaţii pentru şofer se
detectează atunci un autovehicul în Zonele de detectare nu se vor afişează un mesaj. Apelaţi la un
zona unghiului mort, simbolurile B se schimba dacă autovehiculul atelier service autorizat pentru
vor aprinde în mod normal pe partea tractează o remorcă. asistenţă.
relevantă.
Avertizarea unghi mort lateral este
proiectată pentru a ignora obiectele
staţionare, cum ar fi balustradele,
254 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Camera video retrovizoare Activare


Camera video retrovizoare asistă Camera video retrovizoare este
şoferul la deplasarea în marşarier, activată automat la cuplarea treptei
prin afişarea unei vederi a zonei din de viteză marşarier.
spatele autovehiculului. Funcţionarea
Vederea camerei este afişată pe
afişajul color pentru informaţii.

9 Avertisment
Camera video retrovizoare nu
înlocuieşte vederea şoferului.
Datorită poziţionării la înălţime a
Observaţi că obiectele care nu se
camerei, bara de protecţie spate
încadrează în câmpul vizual al
poate fi văzută pe afişaj, ca o ghidare
camerei şi senzorii sistemului
către poziţie.
avansat de asistenţă la parcare,
de ex. sub bara de protecţie sau Zona afişată de cameră este limitată.
sub autovehicul, nu sunt afişaţi. Distanţa imaginii care apare pe afişaj
Camera este montată sub diferă de distanţa reală.
Nu deplasaţi autovehiculul în
marşarier prin simpla privire la ornamentul hayonului şi are un unghi Liniile de ghidare
afişajul cu informaţii şi verificaţi de vizualizare de 130°.
Liniile de ghidare dinamică sunt linii
spaţiul din spatele şi din jurul orizontale la intervale de 1 metru
autovehiculului înainte de proiectate pe imagine pentru a defini
deplasarea în marşarier. distanţa până la obiectele prezentate.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 255

Setările afişajului Activarea sau dezactivarea camerei


video retrovizoare se poate modifica
în meniul Settings (Setări) de pe
Afişajul pentru informaţii.
Personalizarea autovehiculului 3 95.

Defecţiuni
Mesajele de eroare sunt afişate cu
9 pe linia superioară a afişajului
pentru informaţii.
Camera video retrovizoare ar putea
să nu funcţioneze corect când:
Banda traiectoriei autovehiculului ■ împrejurimile sunt întunecate,
este prezentată în funcţie de unghiul ■ soarele sau fasciculul farurilor
de direcţie. Luminozitatea poate fi setată cu
ajutorul butoanelor sus/jos ale străluceşte direct în lentila camerei,
Funcţia poate fi dezactivată din butonului multifuncţional. ■ gheaţa, zăpada, noroiul sau orice
meniul Settings (Setări) de pe afişajul altceva acoperă lentila camerei.
pentru informaţii. Personalizarea Contrastul poate fi setat cu butoanele
stânga/dreapta ale butonului Curăţaţi lentila, clătiţi-o cu apă şi
autovehiculului 3 95. ştergeţi-o cu o lavetă moale,
multifuncţional.
Simboluri de avertizare ■ hayonul nu a fost închis corect,
Simbolurile de avertizare sunt
Dezactivarea
■ autovehiculul a suferit un accident
indicate ca triunghiuri 9 pe imagine, Camera este dezactivată la la partea din spate,
care arată obstacolele detectate de depăşirea unei anumite viteze înainte
sau dacă viteza marşarier nu este ■ există modificări extreme ale
senzorii spate ai sistemului avansat temperaturilor.
de asistenţă la parcare. cuplată aproximativ 10 secunde.
256 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Combustibilul Atenţie Atenţie


Combustibilul pentru Folosirea unui combustibil care nu Folosirea unui combustibil care nu
motoarele pe benzină se încadrează în prevederile se încadrează în prevederile
standardului EN 228 sau E DIN standardului EN 590 sau similar
Folosiţi numai combustibil fără plumb 51626-1 sau similar poate duce poate duce la pierderea puterii
care respectă standardul european depuneri sau avariere a motorului motorului, uzură crescută sau
EN 228 sau E DIN 51626-1 sau şi pot afecta garanţia. avariere a motorului şi pot afecta
echivalent. garanţia.
Motorul dumneavoastră poate rula cu
combustibil E10 care respectă aceste Atenţie Nu folosiţi motorine de uz marin,
standarde. Combustibilul E10 conţine uleiuri pentru încălzire, Aquazole şi
până la 10 % bioetanol. Utilizarea de combustibili cu cifră emulsii similare motorină-apă.
octanică prea mică poate duce la Combustibilii pentru motoare diesel
Utilizaţi benzine având cifra octanică o ardere necontrolată şi la
recomandată 3 322. Utilizarea de nu trebuie diluaţi cu combustibili
avarierea motorului. pentru motoare pe benzină.
combustibili cu cifră octanică prea
mică poate reduce puterea şi cuplul Vâscozitatea şi filtrabilitatea
motorului, consumul de combustibil Combustibilul pentru motorinei sunt dependente de
crescând uşor. motoarele diesel temperatură. La temperaturi scăzute,
Utilizaţi exclusiv motorină, în alimentaţi cu motorină specială
Atenţie conformitate cu EN 590. pentru temperaturi scăzute.

Nu folosiţi combustibil sau aditivi În ţările din afara Uniunii Europene,


pentru combustibil care conţin folosiţi motorină Euro cu concentraţie
compuşi metalici, cum ar fi aditivi de sulf mai mică de 50 ppm.
pe bază de mangan. Aceasta
poate produce deteriorarea
motorului.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 257

Alimentarea cu combustibil poate aprinde vaporii de benzină. 9 Pericol


Puteţi suferi arsuri, iar
Atenţie autovehiculul se poate avaria. Combustibilul este inflamabil şi
exploziv. Nu fumaţi. Nu sunt
Dacă folosiţi combustibil cu cifră admise flăcări deschise sau
octanică incorectă sau adăugaţi scântei.
aditivi nerecomandaţi în rezervor,
Dacă simţiţi miros de combustibil
motorul şi catalizatorul se pot fi
în autovehicul, solicitaţi imediat
grav avariate.
eliminarea cauzei de către un
Asiguraţi-vă întotdeauna că faceţi atelier service.
alimentarea cu combustibilul
corect (benzină sau motorină),
corespunzător autovehiculului Atenţie
dumneavoastră. Dacă alimentaţi
cu benzină un autovehicul echipat În cazul alimentării cu un
cu motor diesel, acesta se va combustibil incorect, nu cuplaţi
defecta grav. Dacă autovehiculul contactul.
dumneavoastră este echipat cu 9 Pericol
motor diesel, puteţi verifica Clapeta rezervorului de combustibil
alimentarea corectă citind datele Înainte de a realimenta, opriţi se află în partea din dreapta spate a
de pe clapeta rezervorului de motorul şi sistemele de încălzire autovehiculului.
combustibil. exterioare care au camere de
Din raţiuni de siguranţă, ardere. Închideţi telefoanele
recipientele, pompele şi furtunurile mobile.
de combustibil trebuie să fie Respectaţi instrucţiunile de
împământate în mod adecvat. utilizare şi de siguranţă ale staţiei
Acumularea de electricitate statică de alimentare.
258 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pentru a închide, rotiţi buşonul


rezervorului de combustibil în sens
orar până ce cuplează.
Închideţi clapeta şi lăsaţi-o să se
cupleze.

Buşonul rezervorului de
combustibil
Numai un buşon original pentru
rezervor asigură o funcţionalitate
deplină. Autovehiculele echipate cu
motor diesel sunt prevăzute cu un
Clapeta rezervorului de combustibil Buşonul rezervorului de combustibil buşon special pentru rezervorul de
poate fi deschisă numai când poate fi agăţat de cârligul de pe combustibil.
autovehiculul este descuiat. clapeta rezervorului de combustibil.
Deblocaţi clapeta rezervorului de Pentru alimentarea cu combustibil, Atenţie
combustibil apăsând-o. introduceţi complet duza pompei şi
Pentru a deschide, răsuciţi încet porniţi-o. În cazul în care spălaţi
capacul în sens antiorar. autoturismul la o spălătorie
După întreruperea automată, se automată şi autovehiculul este
poate completa cu maximum două deblocat, clapeta rezervorului de
doze de combustibil. combustibil se poate deschide şi
deteriora în interiorul spălătoriei
Atenţie auto automate.
Verificaţi dacă aţi blocat clapeta
Ştergeţi imediat orice combustibil
rezervorului de combustibil
revărsat.
folosind butonul pentru închiderea
centralizată.
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 259

Nu închideţi clapeta rezervorului Informaţii generale


de combustibil în timp de Cifrele privind consumul de
autovehiculul este închis. combustibil oficial şi emisiile de CO2
menţionate se referă la modelul de
Consumul de combustibil - bază cu echipament standard,
disponibil pentru piaţa europeană.
Emisiile de CO2 Datele privind consumul de
combustibil şi datele privind
Motoarele cu benzină şi diesel emisiile de CO2sunt determinate în
Consumul de combustibil (combinat)
conformitate cu Regulamentul (CE)
al modelului Chevrolet Orlando este
nr. 715/2007 (în versiunea aplicabilă),
cuprins în intervalul 8,0 până la 5,3 l/
luând în considerare masa
100 km.
autovehiculului în mers, aşa cum se
Emisiile de CO2 (combinate) sunt specifică în regulament.
cuprinse în intervalul 184-139 g/km. Cifrele sunt furnizate numai în scop
Pentru valorile specifice informativ, pentru comparaţii între
autovehiculului dumneavoastră, diverse variante de autovehicule şi nu
consultaţi Certificatul de conformitate trebuie considerate ca o garanţie a
CEE furnizat împreună cu consumului de combustibil real al
autovehiculul sau alte documente unui autovehicul anume.
necesare pentru înmatriculare în ţara Echipamentele suplimentare pot
respectivă. determina rezultate uşor mai mărite
decât valorile pentru consumul de
combustibil şi emisiile de CO2
menţionate. În plus, consumul de
combustibil depinde de stilul personal
de condus, precum şi de condiţiile de
carosabil şi trafic.
260 Îngrijirea autovehiculului

Îngrijirea Informaţii generale Conservarea


autovehiculului autovehiculului
Accesoriile şi modificarea
autovehiculului Parcarea pe perioade
Vă recomandăm să utilizaţi piese de
îndelungate
Informaţii generale ..................... 260 Dacă autovehiculul urmează să fie
schimb şi accesorii originale şi
Verificarea autovehiculului ......... 261 componente omologate special depozitat mai multe luni de zile:
Înlocuirea becurilor .................... 273 pentru autovehiculul dumneavoastră. ■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul.
Sistemul electric ......................... 278 Nu putem evalua sau garanta alte ■ Verificaţi stratul de ceară din
produse - chiar dacă acestea sunt compartimentul motor şi de la
Trusa de scule ........................... 284 omologate conform standardelor de partea inferioară a caroseriei.
Jantele şi anvelopele ................. 285 ramură sau în alt mod.
■ Curăţaţi şi protejaţi chederele din
Pornirea asistată ........................ 301 Nu operaţi modificări la sistemul cauciuc.
Tractarea ................................... 302 electric, de exemplu prin conectarea
■ Schimbaţi uleiul de motor.
Îngrijirea aspectului .................... 305 de consumatori suplimentari sau
modificarea unităţilor electronice de ■ Goliţi rezervorul lichidului de
control (chip tuning). spălare.
■ Verificaţi protecţia împotriva
Atenţie îngheţului şi a coroziunii.
■ Corectaţi presiunea în anvelope la
Nu modificaţi niciodată valoarea specificată pentru sarcină
autovehiculul. Aceasta poate maximă.
afecta performanţele,
durabilitatea şi siguranţa ■ Parcaţi autoturismul în locuri
autovehiculului iar garanţia nu ar uscate şi bine ventilate. Cuplaţi
putea acoperi orice probleme treapta întâia sau marşarier sau
cauzate de aceste modificări.
Îngrijirea autovehiculului 261

aduceţi maneta selectorului de


viteze în poziţia manetă P. Blocaţi
Verificarea 9 Pericol
roţile autovehiculului. autovehiculului
Sistemul de aprindere utilizează
■ Nu trageţi frâna de mână.
Derularea lucrărilor tensiuni extrem de înalte. Nu
■ Deschideţi capota, închideţi toate atingeţi.
portierele şi încuiaţi autovehiculul.
■ Deconectaţi borna negativă a Capota
bateriei autovehiculului. Reţineţi că
toate sistemele sunt nefuncţionale, Deschiderea
de ex. sistemul de alarmă antifurt.

Repunerea în exploatare
Când autovehiculul urmează să fie
repus în exploatare:
■ Conectaţi borna negativă a bateriei
autovehiculului. Activaţi unitatea
electronică de control a geamurilor
acţionate electric.
9 Avertisment
■ Verificaţi presiunea în anvelope.
■ Umpleţi rezervorul lichidului de Derulaţi verificări în
spălare. compartimentul motor numai cu
■ Verificaţi nivelul uleiului de motor. contactul decuplat. Trageţi maneta de deblocare şi
■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire. Ventilatorul de răcire poate intra în readuceţi-o în poziţia iniţială.
funcţiune şi când contactul este
■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare, decuplat.
dacă este necesar.
262 Îngrijirea autovehiculului

Împingeţi siguranţa de prindere spre Sprijiniţi capota în tija de susţinere.


stânga şi deschideţi capota. Dacă capota este deschisă în timpul
unei opriri automate, motorul va fi
9 Avertisment repornit automat din motive de
siguranţă.
Dacă motorul este încins, atingeţi Lampa de control / 3 85.
doar căptuşeala tijei de susţinere
a capotei pentru a evita arsurile. Închidere
Înainte de închiderea capotei, fixaţi
Admisia aerului 3 227. tija de susţinere în suportul aferent.
Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadă
liber de la câţiva centimetri pentru a
se fixa în închizător. Verificaţi dacă s-
a blocat capota.
Îngrijirea autovehiculului 263

Prezentarea generală a compartimentului motor


Motor pe benzină, LUJ
264 Îngrijirea autovehiculului

Motorul pe benzină, 2H0


Îngrijirea autovehiculului 265

Motorul diesel, LNP


266 Îngrijirea autovehiculului

1. Rezervor lichid de servodirecţie Faceţi verificarea cu autovehiculul


3 268 oprit pe o suprafaţă orizontală.
2. Buşon ulei de motor 3 266 Motorul trebuie să se afle la
temperatură de regim şi să fie oprit de
3. Rezervorul de lichid de frână cel puţin 10 minute.
3 269
Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o,
4. Rezervorul de lichid de răcire a introduceţi-o până la opritorul de pe
motorului 3 267 mâner, scoateţi-o din nou şi citiţi
5. Panou de siguranţe 3 280 nivelul uleiului de motor.
6. Rezervorul de lichid de spălare Introduceţi joja până la opritorul de pe
3 269 mâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură.
7. Baterie 3 270
Dacă nivelul uleiului de motor a
8. Jojă pentru nivelul uleiului de scăzut până la marcajul MIN,
motor 3 266 completaţi cu ulei.
9. Filtru aer motor 3 267

Uleiul de motor
Verificaţi nivelul uleiului de motor,
regulat, pentru a preveni deteriorarea
motorului. Asiguraţi-vă că se
utilizează ulei de motor conform
specificaţiilor. Lichide şi lubrifianţi
recomandaţi 3 316. În funcţie de varianta de motorizare,
sunt utilizate diferite tipuri de joje de
ulei.
Îngrijirea autovehiculului 267

Se recomandă utilizarea unui ulei de Spălaţi zonele expuse la ulei cu Lichidul de răcire a
motor de aceeaşi clasă ca cel folosit
la ultimul schimb de ulei.
apă şi săpun sau cremă de motorului
curăţare a mâinilor.
Nivelul uleiului de motor nu trebuie să Asiguraţi concentraţia suficientă de
Fiţi foarte atenţi atunci când antigel.
depăşească marcajul MAX de pe joja scurgeţi uleiul de motor, deoarece
de ulei. acesta poate fi suficient de fiebinte
Atenţie
ca să vă producă arsuri!
Atenţie
Utilizaţi exclusiv antigeluri
Uleiul de motor în exces trebuie Filtru aer motor omologate.
golit sau extras.
Verificaţi nivel
Capacităţile 3 326.
Fixaţi buşonul pentru ulei de motor în Atenţie
poziţie şi strângeţi-l.
Un nivel prea scăzut al lichidului
de răcire poate cauza avarierea
9 Avertisment
motorului.
Uleiul de motor este iritant şi, dacă
este ingerat, poate provoca
îmbolnăvirea sau decesul.
Ţineţi lichidul de răcire departe de
accesul copiilor. Pentru înlocuirea filtrului de aer
Evitaţi contactul repetat sau motor, trebuie desfăcute 6 şuruburi şi
prelungit cu pielea. îndepărtată carcasa filtrului.
268 Îngrijirea autovehiculului

loc capacul. Solicitaţi verificarea


concentraţiei de antigel şi eliminarea
cauzei pierderilor de lichid de răcire
de către un atelier service autorizat.

Lichidul de servodirecţie
Atenţie
Cantităţi extrem de mici de
murdărie pot determina
deteriorarea sistemului de direcţie
Dacă sistemul de răcire este rece, şi funcţionarea sa Deschideţi capacul şi scoateţi-l.
nivelul lichidului de răcire trebuie să necorespunzătoare. Nu permiteţi Ştergeţi bine joja şi puneţi la loc
se afle deasupra marcajului liniei de murdăriei să intre în contact cu capacul rezervorului. Deschideţi din
umplere. Completaţi cu lichid dacă partea de lichid a capacului nou capacul şi citiţi nivelul lichidului
nivelul este scăzut. rezervorului/jojei sau să pătrundă de servodirecţie.
în rezervor. Nivelul lichidului de servodirecţie
9 Avertisment trebuie să se încadreze între
marcajele de MIN şi MAX.
Înainte să deschideţi capacul
Dacă nivelul lichidului este în
vasului de expansiune, lăsaţi
continuare mic, apelaţi la un atelier
motorul să se răcească.
service pentru asistenţă.
Deschideţi capacul cu atenţie,
pentru a elibera încet presiunea.

Completaţi cu un amestec de apă


demineralizată şi antigel aprobat
pentru autovehicul. Strângeţi bine la
Îngrijirea autovehiculului 269

Lichidul de spălare ■ Nu utilizaţi apă de la robinet. Lichidul de frână


Sărurile minerale prezente în apa
de la robinet pot obtura conductele
9 Avertisment
spălătorului de parbriz.
■ Dacă este probabilă scăderea Lichidul de frână este toxic şi
temperaturii sub limita de îngheţ, coroziv. Evitaţi contactul cu ochii,
folosiţi lichid pentru spălătorul de pielea, tapiţeria şi suprafeţele
parbriz cu proprietăţi anti-îngheţ. vopsite.

Frânele
Când discul de frână ajunge la
grosime minimă, g luminează.
Se poate continua deplasarea însă
Completaţi cu apă curată în amestec solicitaţi în cel mai scurt timp posibil
cu o cantitate corespunzătoare de înlocuirea plăcuţelor de frână.
soluţie de spălare pentru parbriz cu După înlocuirea plăcuţelor de frână,
conţinut de antigel. nu frânaţi excesiv dacă nu este
Pentru adăugarea de lichid de absolut necesar în cursul primelor
spălare a parbrizului în rezervor: deplasări.
■ În acest scop, utilizaţi doar lichid de
spălare a parbrizului disponibil în Nivelul lichidului de frână trebuie să
comerţ. se încadreze între marcajele de MIN
şi MAX.
Când completaţi cu lichid, asiguraţi o
curăţenie impecabilă deoarece
contaminarea lichidului de frână
poate provoca defectarea sistemului
270 Îngrijirea autovehiculului

de frânare. Adresaţi-vă unui atelier Evitaţi contactul cu ochii, pielea,


service pentru remedierea cauzei tapiţeria şi suprafeţele vopsite.
pierderii de lichid de frână. Electrolitul conţine acid sulfuric,
Utilizaţi doar ulei de frână de calitate care provoacă arsuri şi deteriorări
superioară aprobat pentru în cazul contactului direct. În cazul
autovehicule, Uleiul pentru frână şi contactului cu pielea, curăţaţi zona
ambreiaj 3 316. Bateriile nu vor fi eliminate odată cu cu apă şi solicitaţi asistenţă
gunoiul menajer. Acestea vor fi medicală de urgenţă.
Bateria autovehiculului eliminate prin intermediul unui centru Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
adecvat de reciclare.
Autovehiculele fără sistem de oprire- Nu înclinaţi o baterie deschisă.
pornire vor fi echipate cu o baterie cu Staţionarea autovehiculului pentru o
acid şi plumb. Autovehiculele cu perioadă mai lungă de 4 săptămâni Funcţia de protecţie împotriva
sistem de oprire-pornire vor fi poate provoca descărcarea bateriei. descărcării bateriei autovehiculului
echipate cu o baterie AGM care nu Deconectaţi borna negativă a bateriei 3 110.
este o baterie cu acid şi plumb. autovehiculului.
Asiguraţi-vă că este decuplat Înlocuirea bateriei
Bateria autovehiculului este fără
întreţinere, cu condiţia ca modul de contactul înaintea conectării sau autovehiculului
utilizare să asigure încărcarea deconectării bateriei autovehiculului. Notă
suficientă a bateriei. Conducerea pe Orice deviere de la instrucţiunile
distanţe scurte şi pornirile frecvente 9 Avertisment furnizate în acest paragraf pot duce
pot duce la descărcarea bateriei. la o dezactivare temporară a
Evitaţi utilizarea de consumatori Obiectele inflamabile trebuie sistemului de oprire-pornire.
electrici inutili. ţinute la distanţă de baterie pentru
a evita pericolul unei explozii. Când este înlocuită bateria
Explodarea bateriei poate cauza autovehiculului, asiguraţi-vă că nu
defecţiuni la autovehicul, răniri există orificii de ventilaţie deschise în
grave sau decesul. apropierea bornei pozitive. Dacă este
Îngrijirea autovehiculului 271

un orificiu de ventilaţie deschis în Încărcarea bateriei Semnificaţia simbolurilor:


această zonă, trebuie închis cu un autovehiculului ■ Fără scântei, foc deschis sau
capac fals şi vetilaţia din apropierea fumat.
bornei negative trebuie deschisă. 9 Avertisment ■ Protejaţi întotdeauna ochii. Gazele
Folosiţi numai baterii auto care permit explozive pot provoca orbirea sau
montarea panoului de siguranţe La autovehiculele cu sistem de rănirea.
deasupra bateriei. oprire-pornire, asiguraţi-vă că
■ Nu lăsaţi bateria autovehiculului la
La autovehiculele cu sistem de potenţialul de încărcare nu
îndemâna copiilor.
oprire-pornire, asiguraţi-vă că bateria depăşeşte 14,6 V atunci când este
autovehiculului AGM (Fibră de sticlă utilizat un încărcător de baterie. ■ Bateria autovehiculului conţine acid
absorbantă) este înlocuită cu o Altfel, bateria autovehiculului se sulfuric care poate produce orbirea
baterie a autovehiculului AGM. poate deteriora. sau rănirea gravă prin arsuri.
O baterie AGM poate fi identificată cu ■ Vezi Manualul utilizatorului pentru
Pornirea asistată 3 301. informaţii suplimentare.
ajutorul termenului AGM de pe
eticheta bateriei. Vă recomandăm să ■ În apropierea bateriei
Etichetă de avertizare autovehiculului pot exista gaze
utilizaţi o baterie originală Chevrolet.
explozive.
Notă
Utilizarea unei baterii a
autovehiculului AGM diferite de
bateria originală Chevrolet poate
duce la o performanţă mai redusă a
sistemului de oprire-pornire.
Vă recomandăm să înlocuiţi bateria
autovehiculului la un atelier service
specializat.
Sistemul de oprire-pornire 3 231.
272 Îngrijirea autovehiculului

Dezaerarea sistemului de Înlocuirea lamelelor Lama ştergătorului de lunetă


alimentare cu motorină ştergătoarelor
Dacă rezervorul a fost golit, sistemul
de alimentare cu motorină trebuie
Lamelele ştergătoarelor de
purjat pe o suprafaţă fără denivelări parbriz
după ce s-a alimentat cu cel puţin
2 litri. Cuplaţi contactul de trei ori, câte
15 secunde de fiecare dată. Apoi
porniţi motorul, dar nu mai mult de
40 de secunde. Repetaţi procedura
după minim 5 secunde. Dacă motorul
tot nu porneşte, apelaţi la un atelier
service pentru asistenţă.
Ridicaţi braţul ştergătorului. Împingeţi
lama ştergătorului uşor înclinată către
braţul ştergătorului în jos, până la
decuplare.
Ridicaţi braţul ştergătorului, apăsaţi Montaţi lama ştergătorului uşor
maneta de eliberare şi glisaţi lama înclinată către braţul ştergătorului şi
ştergătorului în jos pentru a o decupla împingeţi până la cuplare.
şi pentru a o scoate. Coborâţi cu atenţie braţul
Montaţi lama ştergătorului uşor ştergătorului.
înclinată către braţul ştergătorului şi Funcţionarea corectă a
împingeţi până la cuplare. ştergătoarelor de parbriz este
Coborâţi cu atenţie braţul esenţială pentru o bună vizibilitate şi
ştergătorului. conducerea în siguranţă. Verificaţi
periodic starea lamelor
Îngrijirea autovehiculului 273

ştergătoarelor. Înlocuiţi lamelele


rigide, casante sau fisurate sau cele
Înlocuirea becurilor Dacă apa se scurge în circuitul
becului lămpii, verificaţi
care împrăştie murdăria pe parbriz. autovehiculul la un atelier service.
Decuplaţi contactul şi aduceţi în
Corpurile străine depuse pe parbriz
sau pe lamelele ştergătoarelor pot
poziţia dezactivat comutatorul Farurile cu halogen
relevant sau închideţi portierele.
reduce eficacitatea ştergătoarelor. Faza scurtă şi faza lungă
Apucaţi becul nou numai de bază! Nu
Dacă lamelele ştergătoarelor nu şterg
apucaţi de partea din sticlă cu mâinile 1. Decuplaţi conectorul de la bec.
corect parbrizul, curăţaţi parbrizul şi
goale.
lamelele cu soluţie de curăţare
adecvată sau cu un detergent slab. Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tip
Clătiţi bine cu apă. pentru înlocuire.
Repetaţi procedura, dacă este Înlocuiţi becurile farurilor prin
necesar. Nu există nicio posibilitate compartimentul motor.
de îndepărtare a urmelor de silicon de Notă
pe geam. Prin urmare, nu aplicaţi După conducerea pe ploi torenţiale
niciodată soluţie de polişare cu silicon sau după spălare, farurile şi luminile
pe parbrizul autovehiculului; în caz de poziţie din spate pot părea
contrar, vor apărea dungi care vor îngheţate.
împiedica vizibilitatea şoferului.
Această stare este cauzată de
Nu folosiţi solvenţi, benzină, kerosen diferenţa de temperatură dintre
sau diluant de vopsea pentru interiorul şi exteriorul lămpii. 2. Scoateţi capacul de protecţie.
curăţarea ştergătoarelor. Aceste
Acest lucru este similar cu
substanţe sunt agresive şi pot
condensul ce apare pe geamuri în
deteriora lamele şi suprafeţele
interiorul autovehiculului în timpul
vopsite.
ploii şi nu indică o problemă la
autovehicul.
274 Îngrijirea autovehiculului

5. La montarea unui bec nou, fixaţi


opritoarele în orificiile din
reflector.
6. Fixaţi clema elastică.
7. Puneţi la loc capacul de protecţie
al farurilor şi închideţi.
8. Cuplaţi conectorul la bec.

Lămpile de poziţie

3. Apăsaţi clema elastică, degajaţi şi 2. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l


trageţi în sus. în sens antiorar, scoateţi-l şi
înlocuiţi-l cu unul nou.
3. Introduceţi soclul în reflector şi
rotiţi-l în sens orar pentru blocare
în poziţie.

1. Rotiţi soclul becului în sens


antiorar pentru deblocare.

4. Scoateţi becul din carcasa


reflectorului.
Îngrijirea autovehiculului 275

Lămpile de semnalizare din faţă 2. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l


în sens antiorar, scoateţi-l şi
înlocuiţi-l cu unul nou.
3. Introduceţi soclul în reflector şi
rotiţi-l în sens orar pentru blocare
în poziţie.

Proiectoarele de ceaţă
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.

Lămpile de poziţie din 2. Desfaceţi ambele şuruburi.


1. Rotiţi soclul becului în sens spate
antiorar pentru deblocare.

3. Scoateţi blocul optic spate. Aveţi


grijă la conducta de cabluri să
1. Deschideţi ambele capace. rămână pe poziţie.
276 Îngrijirea autovehiculului

Blocurile optice din hayon

4. Lampa de poziţie spate/frână (1) 6. Scoateţi soclul lămpii. Presaţi


Lampa de semnalizare (2) uşor becul în soclu, rotiţi-l în sens
antiorar, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu 1. Demontaţi cu grijă capacul.
unul nou.
7. Introduceţi soclul becului în blocul
de lumini spate şi înşurubaţi-l pe
poziţie. Instalaţi blocul optic spate
în caroserie şi strângeţi
şuruburile. Închideţi şi cuplaţi
capacele.
8. Cuplaţi contactul, acţionaţi şi
verificaţi toate luminile.

5. Rotiţi suportul becului relevant în


sens antiorar.
Îngrijirea autovehiculului 277

2. Rotiţi soclul becului în sens Lămpile de semnalizare


antiorar.
laterale
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.

Luminile pentru plăcuţa de


înmatriculare

2. Scoateţi carcasa lămpii în jos,


având grijă să nu trageţi de cablu.
3. Scoateţi soclul lămpii. Presaţi Rotiţi soclul becului în sens
uşor becul în soclu, rotiţi-l în sens antiorar pentru deblocare.
antiorar, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu 3. Scoateţi becul din soclu şi
unul nou. înlocuiţi-l cu unul nou.
4. Introduceţi soclul în reflector şi 4. Introduceţi soclul becului în
rotiţi-l în sens orar pentru blocare carcasa lămpii şi rotiţi-l în sens
în poziţie. orar.
5. Introduceţi capacul. 1. Desfaceţi ambele şuruburi.
5. Introduceţi carcasa lămpii şi
strângeţi cu ajutorul unei
Lampa de marşarier şurubelniţe.
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor
278 Îngrijirea autovehiculului

Lampa de ceaţă spate Sistemul electric


Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor. Siguranţele fuzibile
Datele siguranţei fuzibile de schimb
Luminile interioare trebuie să corespundă cu cele ale
siguranţei fuzibile arse.
Plafoniera, lămpi de lectură În autovehicul se găsesc două cutii cu
Apelaţi la un atelier service pentru siguranţe:
înlocuirea becurilor. ■ în partea stângă-faţă a
compartimentului motor,
Lampa din portbagaj
■ în interior în spatele
2. Apăsaţi uşor becul către clema compartimentului de depozitare
elastică şi scoateţi becul. sau în autovehiculele cu volanul pe
3. Introduceţi becul nou. dreapta, în spatele torpedoului.
4. Montaţi lampa. O parte din siguranţele principale se
găsesc într-o cutie deasupra bornei
pozitive. Dacă este necesar, apelaţi
Iluminatul panoului de bord la un atelier service pentru a le
Apelaţi la un atelier service pentru înlocui.
înlocuirea becurilor. Înaintea înlocuirii unei siguranţe,
deconectaţi comutatorul respectiv şi
decuplaţi contactul.
Siguranţele fuzibile arse pot fi
1. Scoateţi lampa cu ajutorul unei
recunoscute după firul topit. Înlocuiţi
şurubelniţe.
siguranţa fuzibilă doar dacă s-a
remediat cauza defectului.
Îngrijirea autovehiculului 279

Unele circuite electrice pot fi protejate


de mai multe siguranţe.
Siguranţele fuzibile pot fi de
asemenea introduse şi fără a fi
alocate unei funcţii.

Penseta pentru siguranţe


Este posibil să aveţi un extractor de
siguranţe în panoul de siguranţe din
compartimentul motor.
280 Îngrijirea autovehiculului

Panoul de siguranţe din


compartimentul motor

În funcţie de tipul siguranţei, prindeţi


siguranţele de partea superioară sau
laterală cu ajutorul pensetei şi
scoateţi-le. Cutia cu siguranţe se găseşte în
partea stângă-faţă a
compartimentului motor.
Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şi
scoateţi-l.
Nu toate descrierile cutiei de
siguranţă din prezentul manual se
aplică autovehiculului
dumneavoastră. Aceasta este
corectă la data tipăririi. La
inspectarea cutiei cu siguranţei, citiţi
eticheta cutiei respective.
Îngrijirea autovehiculului 281

Nr. Circuit Nr. Circuit Nr. Circuit


1 Modulul de control al transmisiei 18 Modul de comandă sistem 34 Trapa
2 Modulul de control motor combustibil 35 Sistemul Infotainment, Amplifi‐
3 – 19 – cator

4 Electrovalva canistrei de vapori 20 Pompa de combustibil 36 –

5 Contactul 21 Geamurile spate acţionate elec‐ 37 Faza lungă, partea dreaptă


tric 38 Faza lungă, partea stângă
6 Ştergătoarele faţă
22 – 39 –
7 –
23 – 40 –
8 Injecţia de carburant
24 Geamurile faţă acţionate electric 41 –
9 Injecţie combustibil, sistem de
aprindere 25 Pompă de vid electronică 42 Ventilator de răcire
10 Modulul de control motor 26 Pompa ABS 43 –
11 Senzorul lambda 27 – 44 –
12 Electrovalvă demaror 28 Luneta încălzită 45 Ventilator de răcire
13 Electrovalva canistrei de vapori 29 – 46 Ventilator de răcire
14 – 30 Supapa ABS 47 Senzorul lambda
15 Ştergător spate 31 Modulul de control al autovehi‐ 48 Proiectoarele de ceaţă
culului
16 Contact, Senzorul pentru cali‐ 49 –
tatea aerului 32 Modulul de control al autovehi‐
culului 50 –
17 Contact, Airbag 51 Claxonul
33 –
282 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Nr. Circuit


52 Combustibilul şi controlul 70 Senzor de ploaie
emisiilor 71 –
53 Oglindă electrocromatică
54 Comutator lumini, Control lumini Cutia de siguranţe pentru
55 Rabatare oglinzi panoul de bord
56 Spălătorul de parbriz Cutia de siguranţe se află în spatele
57 Blocare coloană de direcţie compartimentului de depozitare din
panoul de bord.
58 –
59 Încălzire motorină 3. Ridicaţi compartimentul de
60 Încălzire oglinzi depozitare până când se
decuplează sonor şi scoateţi-l în
61 Încălzire oglinzi direcţia săgeţilor.
62 Aer condiţionat Montaţi compartimentul la loc în
63 Senzor lunetă ordine inversă.
64 Senzor de calitate a aerului
65 Lampă de ceaţă
66 Spălător lunetă
67 Modul de comandă sistem
combustibil 1. Deschideţi compartimentul de
depozitare.
68 –
2. Comprimaţi compartimentul de
69 Senzor tensiune baterie depozitare din lateral.
Îngrijirea autovehiculului 283

Nr. Circuit
9 Modulul de control al autovehi‐
culului
10 Modulul de control al autovehi‐
culului
11 Ventilator interior
12 –
13 Scaun faţă electric, partea
stângă
14 Controlul dinamic la luminilor
În autovehiculele cu volanul pe Nr. Circuit 15 Airbag
dreapta, cutia cu siguranţe se află în
torpedo. 1 – 16 Sistemul de închidere centra‐
2 – lizată, hayon
Nu toate descrierile cutiei de
siguranţă din prezentul manual se 3 Modulul de control al autovehi‐ 17 Sistemul de aer condiţionat
aplică autovehiculului culului 18 –
dumneavoastră. Aceasta este
corectă la data tipăririi. La 4 Sistemul Infotainment, audio 19 Maneta schimbătorului
inspectarea cutiei cu siguranţei, citiţi 5 Ecranul info, cadran 20 –
eticheta cutiei respective.
6 Priza de curent, faţă 21 Instrument
7 Priză de alimentare 22 Contact, Sistemul cu cheie elec‐
8 Modulul de control al autovehi‐ tronică
culului 23 Modulul de control al autovehi‐
culului
284 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Trusa de scule


24 Modulul de control al autovehi‐
culului Autovehicule cu trusă de
25 Blocare coloană de direcţie depanare anvelope
26 Priza de curent din spate

Trageţi maneta capacului podelei.


Ridicaţi capacul podelei în sus.

Trusa de scule se află în apropierea


setului pentru depanarea
anvelopelor, pe partea dreaptă a
portbagajului, în spatele unui capac.

Autovehicule cu roată de
rezervă
Cricul, sculele şi chinga de asigurare
a unei roţi deteriorate se află în
compartimentul de depozitare de sub
capacul podelei din portbagaj.
Îngrijirea autovehiculului 285

Jantele şi anvelopele Anvelopele de dimensiunea 215/55


R17 nu sunt admise ca anvelope de
V = până la 240 km/h
W = până la 270 km/h
iarnă.
Starea anvelopelor, starea Conform reglementărilor specifice Presiunea în anvelope
jantelor ţării, lipiţi eticheta pentru viteză în
Conduceţi încet peste borduri şi, dacă câmpul vizual al şoferului. Verificaţi presiunea în anvelopele reci
se poate, abordaţi-le perpendicular. cel puţin o dată la 14 zile, precum şi
Trecerea peste muchii ascuţite poate înaintea unei călătorii mai lungi. Nu
provoca apariţia unor defecte
Marcarea anvelopelor uitaţi roata de rezervă.
ascunse la anvelope şi jante. La De exemplu, 215/60 R 16 95 H Deşurubaţi capacul ventilului.
parcare, aveţi grijă ca anvelopele să 215 = Lăţime anvelopă, în mm
nu fie strivite de borduri. 60 = Raport profil în secţiune
Verificaţi periodic jantele pentru (înălţime / lăţime anvelopă), în
depistarea eventualelor deteriorări. %
Apelaţi la un atelier service pentru R = Tip: Radial
asistenţă în caz de defecţiuni sau RF = Tip: Cu flancuri întărite
uzură neobişnuită. (RunFlat)
16 = Diametru jantă, în inci
95 = Indicele de sarcină, de
Anvelopele de iarnă exemplu, 95 corespunde
Anvelopele de iarnă îmbunătăţesc sarcinii de 690 kg
siguranţa în trafic la temperaturi mai H = Codul literal de viteză
mici de 7 °C, de aceea este indicată
montarea lor pe toate roţile. Codul literal de viteză: Presiunea anvelopelor 3 327 şi pe
Numai anvelopele cu dimensiunile Q = până la 160 km/h eticheta de pe rama portierei stânga-
215/60 R16, 225/50 R17 şi S = până la 180 km/h faţă.
235/45 R18 sunt admise ca anvelope T = până la 190 km/h
de iarnă. H = până la 210 km/h
286 Îngrijirea autovehiculului

Datele referitoare la presiunea în Tabelele de presiune în anvelope a verifica nivelurile de presiune în


anvelope sunt pentru anvelopele reci. prezintă toate combinaţiile posibile de anvelope. Senzorii sistemului de
Acestea sunt valabile atât pentru anvelope 3 327. monitorizare a presiunii în anvelope
anvelope de vară, cât şi pentru Pentru anvelopele omologate pentru (TPMS) monitorizează presiunea
anvelope de iarnă. autovehiculul dumneavoastră, aerului în anvelopele autovehiculului
Umflaţi întotdeauna anvelopa roţii de consultaţi Certificatul de conformitate dvs. şi transmit valorile de presiune
rezervă la presiunea specificată CEE care însoţeşte autovehiculul sau înregistrate la anvelope către un
pentru sarcină maximă. alte documente de înregistrare receptor amplasat în autovehicul.
Presiunea în anvelope ECO va ajuta naţionale. Fiecare anvelopă, inclusiv cea de
la reducerea consumului de Şoferul este responsabil pentru rezervă (dacă există în dotare),
combustibil. reglarea corectă a presiunii în trebuie verificată lunar atunci când
anvelope. este rece şi trebuie umflată la
Presiunea necorespunzătoare va presiunea de umflare recomandată
afecta siguranţa şi manevrabilitatea de producătorul autovehiculului, pe
autovehiculului, confortul şi consumul 9 Avertisment
plăcuţa autovehiculului sau eticheta
de combustibil şi va duce la uzura cu presiunea de umflare a
prematură a anvelopelor. Presiunea prea scăzută poate
duce la încălzirea anvelopei şi anvelopelor. (Dacă autovehiculul
Presiunea în anvelope depinde de dumneavoastră are anvelope de
avarierea internă a acesteia,
diverse opţiuni. Pentru valoarea dimensiune diferită faţă de cea
rezultatul fiind separarea căii de
corectă a presiunii în anvelope, indicată pe plăcuţa autovehiculului
rulare a anvelopei şi chiar explozia
urmaţi procedura de mai jos: sau eticheta cu presiunea de umflare
acesteia la viteze mari.
1. Identificaţi puntea de tracţiune şi a anvelopelor, trebuie să stabiliţi
tipul caroseriei. presiunea corectă de umflare a
Sistemul de monitorizare a anvelopelor pentru respectivele
2. Identificaţi codul de identificare al
motorului. Datele despre motor presiunii în anvelope anvelope.)
3 322. Sistemul de monitorizare a presiunii Ca o caracteristică suplimentară de
în anvelope (TPMS) utilizează siguranţă, autovehiculul
3. Identificaţi anvelopa respectivă.
tehnologia radio şi cu senzori pentru dumneavoastră a fost prevăzut cu un
TPMS care aprinde un bec de
Îngrijirea autovehiculului 287

semnalizare atunci când unul sau mai Autovehiculul dumneavoastră este sau alternative permit funcţionarea
multe anvelope sunt semnificativ de asemenea echipat cu indicator de corectă a TPMS. Funcţionarea
dezumflate. defecţiuni TPMS pentru a indica sistemului de monitorizare a presiunii
În conformitate cu aceasta, când funcţionarea incorectă a sistemului. în anvelope 3 287.
becul de semnalizare pentru presiune Indicatorul de defecţiune TPMS este
însoţit de un bec de avertizare pentru
scăzută în anvelope se aprinde,
presiune scăzută în anvelope. Când Funcţionarea monitorizării
trebuie să opriţi şi să verificaţi cât mai
curând anvelopele şi să le umflaţi la sistemul detectează o defecţiune, presiunii în anvelope
valoarea corectă de presiune. becul de avertizare va lumina Acest autovehicul poate fi dotat cu un
Condusul cu anvelope insuficient intermitent aproximativ un minut şi va sistem de monitorizare a presiunii în
umflate cauzează supraîncălzirea rămâne aprins. Această secvenţă va anvelope (TPMS). TPMS este
anvelopelor şi poate duce la pană. continua la pornirile ulterioare ale proiectat pentru a avertiza şoferul
Umflarea insuficientă creşte şi autovehiculului cât timp persistă asupra existenţei unei presiuni joase
consumul de carburant şi reduce defecţiunea. în anvelope. Senzorii TPMS sunt
durata de viaţă a benzii de rulare a Când se aprinde indicatorul de montaţi pe fiecare ansamblu
anvelopei; acest lucru poate afecta defecţiuni, sistemul nu poate detecta anvelopă şi roată, excluzând
manevrarea autovehiculului şi sau semnaliza presiunea joasă în ansamblul anvelopă şi roată al roţii de
abilitatea opririi. anvelope aşa cum se intenţiona. Pot rezervă. Senzorii TPMS
Reţineţi că TPMS nu se substituie apărea defecţiuni ale TPMS dintr-o monitorizează presiunea de aer din
întreţinerii corespunzătoare a varietate de motive, inclusiv anvelope şi transmite citirea presiunii
anvelopelor şi este responsabilitatea montarea roţilor de schimb sau a în anvelope către un receptor aflat în
şoferului de a păstra presiunea celor alternative la autovehicul, ceea autovehicul.
corectă a anvelopelor, chiar dacă ce împiedică funcţionarea corectă a Când se detectează o stare de
umflarea insuficientă nu a atins TPMS. Verificaţi întotdeauna becul presiune scăzută în anvelope, TPMS
nivelul la care se declanşează de avertizare pentru defecţiunea aprinde lampa de avertizare pentru
aprinderea becului de avertizare TPMS după înlocuirea unuia sau mai presiune joasă în anvelope A
pentru presiune scăzută în anvelope multor anvelope sau jante la amplasată pe blocul instrumentelor
din cadrul TPMS. autovehiculul dvs. pentru a vă asigura de bord. Dacă se aprinde lampa de
că anvelopele sau jantele de înlocuire avertizare, opriţi cât mai curând
288 Îngrijirea autovehiculului

posibil şi umflaţi anvelopele până la corectă de umflare pentru anvelope la senzorii TPMS. Pentru informaţii
presiunea recomandată prezentată rece 3 285. De asemenea, consultaţi referitoare la setul pentru depanarea
pe eticheta pentru presiune în presiunea în anvelope 3 327. anvelopelor şi instrucţiuni 3 292.
anvelope 3 285. TPMS vă poate avertiza cu privire la
Un mesaj pentru verificarea presiunii o condiţie de presiune scăzută, dar nu
Lampa de defecţiuni TPMS şi
într-o anumită anvelopă se afişează înlocuieşte întreţinerea normală a mesaj
pe Centrul de informaţii pentru şofer anvelopelor. TPMS nu va funcţiona corespunzător
(DIC). Lampa de avertizare pentru dacă cel puţin un senzor TPMS
Notă lipseşte sau este nefuncţional. Atunci
presiune scăzută în anvelope şi
Materialele de etanşare a când sistemul detectează o
mesajul de avertizare DIC se
anvelopelor nu sunt toate la fel. Un defecţiune, lampa de avertizare
activează la fiecare ciclu de
agent de etanşare pentru anvelope presiune joasă în anvelope A clipeşte
aprindere, până la umflarea
care nu este aprobat poate deteriora timp de un minut şi apoi rămâne
anvelopelor la presiunea corectă. Cu
senzorii TPMS. Avarierea senzorilor aprinsă pe durata ciclului de
ajutorul DIC, se pot vizualiza
TPMS produsă de utilizarea unui aprindere. Se afişează de asemenea
nivelurile presiunii în anvelope.
agent de etanşare incorect pentru un mesaj de avertizare. Lampa de
Pentru informaţii şi detalii
anvelope nu este acoperită de defecţiuni se aprinde şi apare un
suplimentare despre funcţionarea
garanţia autovehiculului. Folosiţi mesaj de avertizare DIC la fiecare
DIC şi afişaje 3 86.
întotdeauna numai agent de ciclu de aprindere până la corectarea
Lampa de avertizare pentru presiune etanşare pentru anvelope aprobat problemei. Unele dintre condiţiile care
joasă în anvelope se poate aprinde de GM, care este disponibil la pot cauza aprinderea acestora sunt:
pe vreme rece la prima pornire a dealerul dumneavoastră sau este
autovehiculului şi apoi se stinge pe inclus în dotarea autovehiculului. ■ Una din roţile de stradă a fost
măsură ce autovehiculul este condus. înlocuită cu roata de rezervă. Roata
Acest fapt poate fi considerat o Seturile pentru depanarea de rezervă nu are senzor TPMS.
indicaţie timpurie a reducerii presiunii anvelopelor montate din fabrică Lampa de defecţiuni şi mesajul DIC
aerului, iar anvelopele trebuie umflate folosesc un agent de etanşare a trebuie să se stingă după înlocuirea
la presiunea corectă. Eticheta anvelopelor lichid, aprobat de GM. roţii de şosea şi realizarea cu
prezintă dimensiunea anvelopelor de Folosirea agenţilor de etanşare a succes a procesului de asociere.
echipare originală şi presiunea anvelopelor neaprobaţi poate avaria
Îngrijirea autovehiculului 289

Vezi „Procesul de asociere a cele recomandate, pot preveni înlocuirea unei anvelope de rezervă
senzorului TPMS”, mai departe în funcţionarea corespunzătoare a cu o anvelopă de drum care conţine
această secţiune. sistemului TPMS. senzorul TPMS. Lampa de defecţiuni
■ Procesul de asociere a senzorului ■ Operarea unor dispozitive şi mesajul DIC trebuie să se stingă la
TPMS nu a fost realizat sau nu s-a electronice sau amplasarea în următorul ciclu de aprindere. Senzorii
încheiat cu succes după rotirea apropierea unor facilităţi unde se sunt corelaţi cu poziţia anvelopei/
anvelopelor. Lampa de defecţiuni şi utilizează frecvenţe radio similare jantei, folosind instrumentul de
mesajul DIC trebuie să se stingă sistemului TPMS pot determina rememorizare a TPMS, în ordinea
după încheierea cu succes a funcţionarea defectuoasă a următoare: anvelopa faţă de pe
procesului de asociere a senzorilor TPMS. partea şoferului, anvelopa faţă de pe
senzorului. Vezi „Procesul de partea pasagerului, anvelopa din
Dacă sistemul TPMS nu funcţionează spate de pe partea pasagerului şi
asociere a senzorului TPMS”, mai corespunzător, acesta nu poate
departe în această secţiune. anvelopa din spate de pe partea
detecta sau semnaliza o condiţie de şoferului. Pentru reparaţii, contactaţi
■ Unul sau mai mulţi senzori TPMS presiune scăzută. Adresaţi-vă dealerul local.
lipsesc sau sunt deterioraţi. Lampa dealerului pentru service dacă lampa
de defecţiuni şi mesajul DIC trebuie de defecţiuni se aprinde şi rămâne Aveţi la dispoziţie două minute pentru
să se stingă la montarea senzorilor aprinsă şi mesajul se activează şi a potrivi prima poziţie a anvelopei/roţii
TPMS şi realizarea cu succes a rămâne activat. şi cinci minute în general pentru a
procesului de asociere. Pentru potrivi toate cele patru poziţii
reparaţii, contactaţi dealerul local. Procesul de corelare a anvelopă/roată. Dacă durează mai
senzorilor TPMS mult, procesul de corelare trebuie
■ Roţile sau anvelopele de schimb nu oprit şi reiniţiat.
sunt identice cu anvelopele sau Fiecare senzor TPMS are un cod unic
roţile din echiparea originală. de identificare. Codul de identificare Procesul de asociere a senzorului
Anvelopele şi jantele, altele decât trebuie corelat cu o nouă poziţie pe TPMS este:
anvelopă/jantă după rotirea 1. Trageţi frâna de mână.
anvelopelor sau înlocuirea unuia sau
2. Aduceţi contactul în poziţia ON/
a mai multor senzori TPMS. Procesul
RUN cu motorul oprit.
de asociere a senzorului TPMS
trebuie de asemenea realizat după
290 Îngrijirea autovehiculului

3. Folosiţi butonul MENU pentru a identificare a senzorului cu 12. Aduceţi contactul în poziţia
selecta Meniul informaţii această poziţie a anvelopei şi LOCK/OFF.
autovehicul din Centrul de jantei. 13. Reglaţi toate cele patru anvelope
informaţii pentru şofer (DIC). 9. Continuaţi cu anvelopa faţă din la nivelul recomandat de presiune
4. Utilizaţi butonul rotativ pentru a partea pasagerului şi repetaţi a aerului în anvelope, aşa cum
derula la opţiunea din meniu procedura de la Pasul 8. este indicat pe eticheta cu
Presiunea în anvelope. 10. Continuaţi cu anvelopa spate din presiunea în anvelope 3 285.
5. Apăsaţi butonul SET/CLR pentru partea pasagerului şi repetaţi
a începe procesul de asociere a procedura de la Pasul 8. Adâncimea profilului căii
senzorului. Se va afişa un mesaj
de confirmare a procesului.
11. Procedaţi similar pentru anvelopa de rulare
spate din partea pasagerului şi
6. Apăsaţi din nou butonul repetaţi procedura la pasul 8. Verificaţi grosimea suprafeţei de
SET/CLR pentru confirmarea Claxonul sună de două ori pentru rulare a anvelopelor la intervale
selecţiei. Claxonul sună de două a indica potrivirea codului de regulate.
ori pentru a semnala că receptorul identificare al senzorului cu Din motive de siguranţă, înlocuiţi
este în modul reprogramare şi pe anvelopa spate din partea anvelopele dacă adâncimea profilului
ecranul DIC se afişează un mesaj pasagerului şi că procesul de căii de rulare scade sub 2-3 mm
care indică faptul că procesul de potrivire a senzorului TPMS nu (4 mm la anvelopele de iarnă).
asociere este activ. mai este activ. Mesajul care indică Din motive de siguranţă, se
7. Începeţi cu anvelopa din faţă de faptul că procesul de asociere recomandă ca adâncimea profilului
pe partea şoferului. este activ de pe afişajul DIC căii de rulare a anvelopelor de pe o
dispare. punte să nu varieze cu mai mult de
8. Aşezaţi instrumentul de
rememorizare pe flancul 2 mm.
anvelopei, lângă tija ventilului.
Apoi apăsaţi butonul pentru a
activa senzorul TPMS. Un claxon
confirmă corelarea codului de
Îngrijirea autovehiculului 291

Înlocuirea anvelopei şi performanţele autovehiculului.


dimensiunile jantei Poate de asemenea afecta
manevrabilitatea autovehiculului,
Dacă se folosesc anvelope de altă cauzând răsturnarea acestuia
mărime decât cele fixate în fabrică, ar urmată de vătămări corporale
putea fi necesară reprogramarea grave. Când înlocuiţi anvelopele,
vitezometrului precum şi presiunea asiguraţi-vă că toate cele patru
nominală a anvelopelor şi efectuarea anvelope şi jante au aceeaşi
altor modificări ale autovehiculului. mărime, tip, profil, marcă şi
După trecerea la anvelope de aceeaşi capacitate de încărcare.
dimensiuni diferite, solicitaţi Utilizarea oricărei alte mărimi sau
înlocuirea etichetei autocolante tip de anvelope pot afecta serios
referitoare la presiunea în anvelope. rularea, manipularea, garda la sol,
Adâncimea minimă admisă legal a
profilului căii de rulare (1,6 mm) este distanţa de oprire şi corectitudinea
atinsă când anvelopele se uzează 9 Avertisment indicaţiilor vitezometrului.
până la apariţia primului indicator de
uzură (TWI). Poziţia acestora este Folosirea de anvelope inadecvate Capacele de roţi
indicată prin marcaje pe flancurile poate duce la accidente sau poate
afecta funcţionarea corectă a Trebuie folosite capace de roţi şi
anvelopei. anvelope omologate de constructor
autovehiculului.
Dacă anvelopele din faţă sunt mai pentru autovehiculul respectiv şi care
uzate decât cele din spate, acestea se conformează tuturor cerinţelor
trebuie schimbate între ele periodic. 9 Avertisment relevante privind combinaţiile de jante
Verificaţi dacă direcţia de rotaţie a şi anvelope.
roţilor este aceeaşi ca înainte. Nu utilizaţi mărimi şi tipuri diferite În cazul în care capacele şi
Anvelopele îmbătrânesc, chiar dacă de anvelope şi jante decât cele anvelopele folosite nu sunt
nu sunt utilizate. Vă recomandăm să montate iniţial pe autovehicul. omologate de fabrică, nu folosiţi
înlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani. Aceasta poate afecta siguranţa şi anvelope cu talon.
292 Îngrijirea autovehiculului

Capacele de roţi nu trebuie să Lanţurile antiderapante sunt permise Perforările anvelopei mai mari de
împiedice răcirea frânelor. numai pe anvelope de dimensiunea 4 mm sau cele de pe flancuri aflate în
215/60 R16 şi 225/50 R17. apropierea jantei nu pot fi reparate cu
9 Avertisment Nu sunt permise lanţuri antiderapante setul pentru depanarea anvelopelor.
pe anvelope de dimensiunile
Utilizarea anvelopelor sau 215/55 R17 şi 235/45 R18. 9 Avertisment
capacelor neadecvate poate
Utilizaţi numai lanţuri cu zale fine,
conduce la pierderea bruscă de Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.
care nu adaugă mai mult de 10 mm la
presiune, ceea ce poate provoca Nu folosiţi roata depanată un timp
diametrul roţilor sau la grosimea
accidente. îndelungat.
acestora (inclusiv dispozitivul de
fixare). Manevrabilitatea şi
Lanţurile antiderapante comportamentul autoturismului
9 Avertisment pot fi afectate.

Defectele pot duce la explozia Dacă aveţi o pană de cauciuc:


anvelopelor. Trageţi frâna de mână şi cuplaţi
treapta 1 de viteze, marşarierul sau
Setul pentru depanarea poziţia P.
anvelopelor
Deteriorările minore ale profilului căii
de rulare ale anvelopelor pot fi
reparate cu ajutorul setului pentru
depanarea anvelopelor.
Corpurile străine nu se vor îndepărta
Lanţurile antiderapante sunt permise din anvelopă.
numai pe roţile din faţă.
Îngrijirea autovehiculului 293

4. Înşurubaţi furtunul de aer al


compresorului la racordul de pe
sticla cu soluţie de etanşare.
5. Potriviţi sticla cu soluţie de
etanşare în piesa de fixare de pe
compresor.
Puneţi compresorul lângă
anvelopă astfel încât sticla cu
soluţia de etanşare să fie în
picioare.

Trusa de depanare anvelope este în 3. Scoateţi cablul electric şi furtunul


compartimentul de sub capacul de aer din compartimentele de
podelei în portbagaj. Deschideţi stocare de sub compresor.
compartimentul de depozitare 3 284
1. Luaţi trusa de depanare anvelope
din portbagaj.
2. Scoateţi compresorul.

6. Deşurubaţi căpăcelul ventilului


anvelopei aflate în pană.
7. Înşurubaţi furtunul substanţei de
umplere la ventilul anvelopei.
294 Îngrijirea autovehiculului

8. Întrerupătorul de pe compresor 11. Manometrul compresorului indică atinsă într-un interval de


trebuie fixat la J. pentru scurt timp maxim 6 bari pe 10 minute, desfaceţi setul de
9. Conectaţi fişa compresorului la parcursul golirii recipientului cu depanare a anvelopelor.
priza pentru accesorii din partea soluţie de etanşare (circa Deplasaţi autovehiculul astfel
din spate a consolei. Nu conectaţi 30 de secunde). Apoi presiunea încât roţile să parcurgă o rotaţie
fişa compresorului la priza pentru indicată începe să scadă. completă. Instalaţi din nou setul
brichetă. 12. Toată soluţia de etanşare este pentru depanarea anvelopelor şi
pompată în anvelopă. Ulterior, continuaţi procedura de umflare
Pentru a evita descărcarea timp de alte 10 minute. Dacă
bateriei, vă recomandăm să lăsaţi anvelopa este umflată.
valoarea specificată a presiunii în
motorul să funcţioneze. 13. Presiunea prescrisă trebuie să fie anvelope nu este atinsă,
atinsă în decurs de 10 minute. anvelopa este prea deteriorată.
Presiunea în anvelope 3 327. Apelaţi la un atelier service
După ce aţi obţinut presiunea autorizat pentru asistenţă.
corectă, opriţi compresorul.
Reduceţi presiunea în exces prin
intermediul butonului de pe
manometru.
Nu utilizaţi compresorul timp de
peste 10 minute.
14. Detaşaţi setul pentru depanarea
anvelopelor. Împingeţi clema de
pe suport pentru a putea scoate
recipientul cu soluţie de etanşare
10. Aduceţi comutatorul basculant al de pe suport. Înşurubaţi furtunul
compresorului în poziţia I. pentru umflarea anvelopei la
Anvelopa este umplută cu soluţie racordul liber al recipientului cu
de etanşare. soluţie de etanşare. Acest lucru
Dacă valoarea specificată a
presiunii în anvelope nu este previne scurgerea soluţiei de
Îngrijirea autovehiculului 295

etanşare. Depozitaţi setul pentru Notă


depanarea anvelopelor în Caracteristicile de conducere cu
portbagaj. anvelopa reparată sunt grav
15. Ştergeţi soluţia scursă cu o cârpă. afectate, în consecinţă înlocuiţi-o cât
mai repede.
16. Eticheta autocolantă de pe
recipientul cu soluţie de etanşare, Dacă se aud zgomote neobişnuite
ce indică viteza maximă admisă, sau compresorul se încălzeşte prea
trebuie afişată în câmpul vizual al mult, opriţi-l pentru cel puţin
şoferului. 30 de minute.
17. Porniţi cât mai repede pentru a Supapa de siguranţă încorporată se
facilita distribuirea uniformă a deschide la presiunea de 7 bari.
soluţiei în anvelopă. Opriţi după Dacă presiunea este mai mică de Reţineţi data de expirare a trusei.
aproximativ 10 km (dar nu mai 1,3 bari, corectaţi la valoarea După această dată capacitatea sa
mult de 10 minute) şi verificaţi specificată. Repetaţi procedura de etanşare nu mai este garantată.
presiunea în anvelopă. Cuplaţi până când nu se mai pierde Respectaţi instrucţiunile de păstrare
furtunul compresorului direct pe presiune. înscrise pe recipientul cu soluţie de
ventil pentru a face acest lucru. etanşare.
Dacă presiunea se situează sub
1,3 bari, autovehiculul nu mai Înlocuiţi recipientul după utilizare.
trebuie condus. Apelaţi la un Reciclaţi recipientul după utilizare în
atelier service autorizat pentru conformitate cu reglementările în
asistenţă. vigoare.
18. Depozitaţi setul pentru depanarea Compresorul şi soluţia de etanşare
anvelopelor în portbagaj. pot fi utilizate de la o temperatură de
aproximativ -30 °C.
Adaptoarele suplimentare pot fi
folosite pentru umflarea altor
obiecte, ca de exemplu, mingi de
296 Îngrijirea autovehiculului

fotbal, saltele pneumatice, bărci ■ Folosiţi cricul numai la schimbarea


pneumatice etc. Ele se găsesc roţii în caz de pană, nu-l folosiţi la
amplasate sub compresor. Pentru a schimbarea anvelopelor de iarnă
scoate adaptorul, înşurubaţi furtunul sau de vară.
de aer al compresorului şi ■ În cazul în care terenul de sub
extrageţi‑l. autovehicul este moale, amplasaţi
o placă stabilă, groasă de
Înlocuirea roţii maximum 1 cm, sub cric.
Unele autovehicule sunt echipate cu
■ Nu permiteţi ca în autovehiculul
un set pentru depanarea anvelopelor
ridicat pe cric să rămână persoane
în loc de roată de rezervă 3 292.
sau animale.
Derulaţi următoarele operaţii
■ Nu intraţi niciodată sub un
pregătitoare şi respectaţi următoarele 1. Desfaceţi capacele de piuliţă ale
autovehicul ridicat pe cric.
instrucţiuni: roţii cu o şurubelniţă şi
■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pe
■ Parcaţi autovehiculul pe o îndepărtaţi-le. Scoateţi capacul
cric.
suprafaţă plană, stabilă şi fără roţii cu ajutorul cârligului. Trusa de
pericol de alunecare. Roţile din faţă ■ Curăţaţi piuliţele roţii şi filetele cu o scule a autovehiculului 3 284.
trebuie să fie orientate înainte. cârpă curată înainte de montarea
Jantele din aliaj uşor: Desfaceţi
roţii.
■ Trageţi frâna de mână şi cuplaţi capacele de piuliţă ale roţii cu o
treapta 1 de viteze, marşarierul sau şurubelniţă şi îndepărtaţi-le.
poziţia P. 9 Avertisment Pentru a proteja janta, folosiţi o
■ Scoateţi roata de rezervă 3 298. cârpă moale între şurubelniţă şi
Nu gresaţi şurubul roţii, piuliţa roţii janta din aliaj.
■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi şi conul piuliţei roţii.
deodată.
Îngrijirea autovehiculului 297

4. Reglaţi cricul la înălţimea


necesară, înainte de poziţionarea
sa direct sub punctul de ridicare,
astfel încât să prevină alunecarea
sa.

2. Desfaceţi cheia de roată şi 3. Asiguraţi-vă că poziţionarea


instalaţi-o având grijă să se cricului s-a făcut corect în
poziţioneze în siguranţă şi punctele de ridicare.
deşurubaţi fiecare piuliţă de roată
cu jumătate de tură.
Ataşaţi cheia de roţi, iar cu cricul
aliniat corect, rotiţi-o până când
roata se ridică de la sol.
5. Deşurubaţi piuliţele de roţi.
6. Înlocuiţi roata.
7. Înşurubaţi piuliţele pe roţi.
8. Coborâţi autovehiculul de pe cric.
298 Îngrijirea autovehiculului

9. Instalaţi cheia de roţi asigurându- Roata de rezervă este prevăzută cu 3. Fixaţi extensia la un şurub
vă că este fixată bine şi strângeţi jantă din tablă. hexagonal.
încrucişat fiecare piuliţă. Cuplul Utilizarea unei roţi de rezervă ce este 4. Fixaţi cheia de roată la extensie.
de strângere este de 140 Nm. mai mică decât celelalte roţi sau
10. Aliniaţi orificiul pentru ventil din împreună cu anvelopele de iarnă
capacul roţii faţă de ventilul poate afecta manevrabilitatea.
anvelopei înainte de a instala Înlocuiţi cât mai curând posibil
capacul. anvelopa reparată.
Instalaţi capacele piuliţelor de Roata de rezervă este păstrată sub
roată. autovehicul.
11. Aşezaţi roata înlocuită în locaş 1. Deschideţi compartimentul de
3 292 şi sculele autovehiculului depozitare din portbagaj 3 284.
3 284. 2. Demontaţi ambele capace ale
12. Verificaţi în cel mai scurt timp şuruburilor hexagonale.
posibil presiunea în anvelopa
instalată şi cuplul de strângere a 5. Rotiţi şurubul hexagonal în sens
piuliţelor. antiorar până la întâmpinarea
Solicitaţi înlocuirea sau repararea unei rezistenţe.
anvelopei defecte. 6. Continuaţi cu celălalt şurub
hexagonal în acelaşi mod.
Roata de rezervă
Roata de rezervă poate fi clasificată
ca roată de rezervă de uz temporar în
funcţie de dimensiunile acesteia
comparativ cu celelalte roţi şi cu
reglementările în vigoare la nivel
naţional.
Îngrijirea autovehiculului 299

14. Ridicaţi suportul pentru roata de


rezervă şi fixaţi în ambele
opritoare. Părţile deschise ale
opritoarelor trebuie să fie
îndreptate în direcţia de mers.
15. Rotiţi succesiv ambele şuruburi
hexagonale în sens orar, utilizând
cheia de roată.
16. Fixaţi capacele deasupra ambelor
şuruburi hexagonale.
17. Depozitaţi cheia de roată şi
extensia.
7. Ridicaţi suportul pentru roata de 9. Desfaceţi cablul de siguranţă.
rezervă şi desprindeţi din cârlige 18. Închideţi capacul
10. Coborâţi suportul complet şi compartimentului de depozitare.
ambele opritoare. scoateţi roata de rezervă.
8. Coborâţi suportul pentru roata de 11. Înlocuiţi roata. Roata de rezervă de uz
rezervă. temporar
12. Aşezaţi roata schimbată în
suportul pentru roata de rezervă Folosirea roţii de rezervă temporare
cu partea exterioară a roţii poate afecta manevrabilitatea.
îndreptată în sus. Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând
13. Ridicaţi suportul pentru roata de posibil anvelopa defectă.
rezervă, introduceţi cablul de Montaţi numai o roată de rezervă
siguranţă. temporară. Nu depăşiţi viteza de
80 km/h. Abordaţi virajele cu viteză
redusă. Nu utilizaţi pentru o perioadă
mai mare de timp.
300 Îngrijirea autovehiculului

Dacă se dezumflă una dintre Depozitarea unei roţi deteriorate


anvelopele spate ale autovehiculului O roată deteriorată trebuie depozitată
dvs. în timp ce tractaţi un alt în portbagaj şi fixată cu o chingă.
autovehicul, montaţi roata de rezervă Trusa de scule a autovehiculului
temporară în faţă şi anvelopa de 3 284
dimensiuni normale în spate.
1. Poziţionaţi roata aproape de un
Lanţuri antiderapante 3 292. perete lateral al portbagajului.
Anvelopele direcţionale
Montaţi anvelopele direcţionale astfel
încât să se rotească în direcţia de
deplasare. Direcţia de rotaţie este
indicată de un simbol (de exemplu, o 4. Introduceţi chinga prin spiţele
săgeată) pe partea laterală a roţii, aşa cum este prezentat în
anvelopei. ilustraţie.
La instalarea anvelopelor direcţionale 5. Montaţi cârligul la inelul de
în sensul eronat de rotaţie, se aplică amarare din spate.
următoarele:
6. Strângeţi chinga şi fixaţi-o sigur cu
■ Manevrabilitatea poate fi afectată. ajutorul cataramei.
Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând 2. Treceţi capătul cu buclă al chingii
posibil anvelopa defectă. prin inelul de amarare de pe
■ Conduceţi cu mare atenţie pe partea corespunzătoare.
drumuri ude şi pe suprafeţe 3. Treceţi capătul cu cârlig al chingii
acoperite cu zăpadă. prin buclă şi trageţi până când
chinga este bine fixată la inelul de
amarare.
Îngrijirea autovehiculului 301

Pornirea asistată ■ Ne expuneţi niciodată bateria la


flacără deschisă sau scântei.
■ Autovehiculele nu trebuie să se
atingă în cursul procesului de
■ O baterie descărcată poate îngheţa pornire asistată.
Nu porniţi motorul cu ajutorul unui
redresor rapid. deja la temperaturi de 0 °C. Înainte ■ Trageţi frâna de mână, aduceţi
de conectarea cablurilor pentru transmisia în poziţia neutră,
În cazul descărcării bateriei, se poate
pornirea asistată, dezgheţaţi respectiv transmisia automată în
porni asistat motorul prin racordare la
bateria. poziţia P.
bateria altui autovehicul.
■ În cursul manipulării bateriei, purtaţi ■ Deschideţi capacele de protecţie a
9 Avertisment ochelari şi haine de protecţie. bornelor pozitive de la ambele
■ Utilizaţi o baterie pentru pornirea baterii.
Procedaţi cu maximă atenţie la asistată având aceeaşi tensiune
pornirea asistată. Orice abatere nominală (12 V). Capacitatea
de la instrucţiunile următoare nominală a acesteia (Ah) nu trebuie
poate conduce la accidentări sau să fie mult mai mică decât cea a
deteriorări cauzate de explozia bateriei descărcate.
bateriei sau defectarea sistemelor ■ Utilizaţi pentru pornirea asistată
electrice ale ambelor cabluri cu borne izolate şi cu
autovehicule. secţiune de minim 16 mm2 (25
mm2 pentru motoare diesel).
9 Avertisment ■ Bateria descărcată nu trebuie
deconectată de la autovehicul.
Evitaţi contactul cu ochii, pielea, ■ Opriţi toţi consumatorii electrici
tapiţeria şi suprafeţele vopsite. care nu sunt necesari.
Electrolitul conţine acid sulfuric
care poate provoaca arsuri şi ■ În timpul pornirii asistate, nu vă
deteriorări în cazul contactului aplecaţi deasupra bateriei.
direct. ■ Evitaţi neapărat contactul clemelor
unui cablu cu clemele celuilalt.
302 Îngrijirea autovehiculului

Ordinea conectării bornelor: 3. Motoarele ambelor autovehicule


vor fi lăsate să funcţioneze la
Tractarea
1. Conectaţi cablul roşu la borna
ralanti timp de aproximativ
plus a bateriei donoare.
3 minute, cu cablurile pentru
Tractarea autovehiculului
2. Conectaţi celălalt capăt al cablului pornirea asistată conectate. Dacă autovehiculul dvs. trebuie
roşu la borna plus a bateriei tractat, apelaţi la reţeaua noastră de
descărcate. 4. Porniţi consumatorii electrici (de
ex. farurile sau încălzirea lunetei) centre service ori la o companie
3. Conectaţi cablul negru la borna autovehiculului pornit asistat. specializată în tractări auto.
minus a bateriei donoare.
5. Cablurile trebuie deconectate în
4. Conectaţi cealaltă clemă neagră ordinea inversă celei de
la masa autovehiculului ce trebuie conectare.
pornit, de ex. la blocul motor sau
la şuruburile de fixare a motorului.
Realizaţi conexiunea cât mai
departe de bateria descărcată,
însă la cel puţin 60 cm.
Cablurile se vor aşeza în aşa fel încât
să nu poată fi atinse de componentele
în mişcare din compartimentul motor.
Pornirea motorului:
1. Porniţi motorul autovehiculului Cea mai bună metodă este ca
donor. autovehiculul să fie transportat cu un
2. După 5 minute, porniţi motorul autovehicul de depanare.
celălalt. Durata tentativelor de
pornire asistată nu trebuie să
depăşească 15 secunde, la
intervale de 1 minut.
Îngrijirea autovehiculului 303

Respectaţi procedurile următoare Apăsaţi capacul până când se


atunci când tractaţi un autovehicul: decuplează sonor. Îndepărtaţi cu
■ Niciun pasager nu trebuie să atenţie.
rămână în autovehiculul tractat. Cârligul de tractare se află în trusa de
■ Eliberaţi frâna de mână a scule a autovehiculului 3 284.
autovehiculului tractat şi selectaţi
poziţia neutră a schimbătorului de
viteze.
■ Aprindeţi luminile de avarie.
■ Păstraţi limitele de viteză.
Dacă nu este posibil să vi se tracteze
autovehiculul cu un autovehicul
pentru recuperare, procedaţi în felul
următor:

Înşurubaţi complet cârligul de tractare


în sens antiorar, până la blocarea
acestuia în poziţie orizontală.
Ataşaţi cablul de tractare – sau,
recomandabil, bara de tractare – la
cârligul de tractare.
Dacă pentru tractare trebuie ridicate Cârligul de tractare trebuie folosit
2 roţi, ridicaţi roţile conducătoare din numai pentru tractare, nu şi pentru
faţă şi tractaţi autovehiculul cu aceste recuperarea unui autovehicul.
roţi blocate.
304 Îngrijirea autovehiculului

Cuplaţi contactul pentru deblocarea poate produce avarierea gravă a Tractarea altui autovehicul
coloanei de direcţie şi pentru a transmisiei automate. La tractarea
permite funcţionarea luminilor de unui autovehicul cu transmisie
frână, a claxonului şi a ştergătoarelor automată, folosiţi o platformă sau
de parbriz. echipament de ridicare pe roţi.
Transmisia în poziţia neutră. Autovehicul cu transmisie manuală:
Aprindeţi luminile de avarie la ambele Autovehiculul trebuie să fie tractat cu
autovehicule. faţa înainte, cu o viteză de 80 km/h.
În orice alt caz şi dacă transmisia este
Atenţie defectă, puntea faţă trebuie să fie
ridicată de la sol.
Conduceţi la viteză mică şi Apelaţi la un atelier service autorizat
constantă. Condusul cu mişcări pentru asistenţă.
bruşte poate avaria autovehiculul. După tractare, deşurubaţi cârligul de
tractare. Apăsaţi capacul până când acesta se
Când motorul este oprit, acţionarea decuplează sonor şi îndepărtaţi-l cu
Introduceţi capacul şi închideţi-l. atenţie.
direcţiei şi a frânelor necesită o forţă
considerabil mai mare. Cea mai bună metodă este ca Cârligul de tractare se află în trusa de
autovehiculul să fie transportat cu un scule a autovehiculului 3 284.
Pentru a preveni pătrunderea gazelor
autovehicul de depanare.
de eşapament de la autovehiculul
care tractează în habitaclul
autovehiculului tractat, activaţi
sistemul de recirculare a aerului şi
închideţi geamurile.
Autovehicule cu transmisie automată:
Nu tractaţi autovehiculul folosind
inelul de tractare. Tractarea cu
ajutorul unei frânghii pentru tractare
Îngrijirea autovehiculului 305

Atenţie Îngrijirea aspectului


Conduceţi la viteză mică şi Întreţinerea exterioară
constantă. Condusul cu mişcări
bruşte poate avaria autovehiculul. Încuietorile
Încuietorile sunt gresate din fabricaţie
cu vaselină specială de înaltă calitate.
Atenţie Utilizaţi un agent de degivrare numai
când este absolut necesar, deoarece
Cârligul de asigurare în timpul acesta îndepărtează vaselina şi
transportului din spatele afectează funcţionarea încuietorii.
autovehiculului: După utilizarea agentului de
Înşurubaţi complet cârligul de tractare Nu utilizaţi pentru tractarea sau degivrare, apelaţi la un atelier service
în sens antiorar, până la blocarea asigurarea în timpul deplasării. pentru gresarea încuietorilor.
acestuia în poziţie orizontală.
După tractare, deşurubaţi cârligul de Spălarea
Inelul de amarare aflat sub
tractare. Vopseaua autovehiculului este
autovehicul în partea din spate nu se
Introduceţi capacul şi închideţi-l. expusă influenţelor mediului. Spălaţi
utilizează pentru tractare.
şi ceruiţi periodic autovehiculul. Când
Ataşaţi cablul de tractare – sau, utilizaţi o spălătorie automată,
recomandabil, bara de tractare – la selectaţi un program care include şi
cârligul de tractare. ceruirea.
Inelul de remorcare trebuie folosit Poluanţii exteriori, cum ar fi
numai pentru tractare nu şi pentru excrementele păsărilor, insecte
recuperarea unui autovehicul. moarte, răşina arborilor şi polenul
trebuie curăţate de pe autovehicul
imediat, deoarece pot deteriora
vopseaua.
306 Îngrijirea autovehiculului

Dacă utilizaţi o spălătorie auto,


Atenţie
Luminile exterioare
respectaţi instrucţiunile furnizate de Lentilele farurilor şi ale celorlalte
fabricantul instalaţiei. Ştergătoarele lămpi sunt realizate din plastic. Nu
de parbriz şi ştergătorul de lunetă Utilizaţi întotdeauna un agent de
curăţare cu o valoare a pH-ului utilizaţi agenţi caustici sau abrazivi,
trebuie oprite. Scoateţi antena şi raclete de gheaţă şi evitaţi ştergerea
accesoriile exterioare, cum ar fi cuprinsă între 4 şi 9.
acestora când sunt uscate.
portbagajul de acoperiş etc. Nu utilizaţi agenţi de curăţare pe
În cazul în care spălaţi autoturismul la suprafeţe fierbinţi. Lustruirea şi ceruirea
o spălătorie automată şi autovehiculul Ceruiţi periodic autovehiculul (cel
este deblocat, clapeta rezervorului de Ungeţi balamalele tuturor uşilor la un târziu atunci când apa nu mai
combustibil se poate deschide şi atelier. formează perle). În caz contrar,
deteriora în interiorul spălătoriei auto Nu curăţaţi compartimentul motorului vopseaua se va usca.
automate. cu jet de aburi sau cu un agent de Lustruirea este necesară când
Verificaţi dacă aţi blocat clapeta curăţare cu jet de mare presiune. vopseaua a devenit mată sau la
buşonului rezervorului de combustibil Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l. acumularea de depuneri solide pe
folosind butonul pentru închiderea Clătiţi frecvent laveta utilizată pentru aceasta.
centralizată. ştergerea autovehiculului. Folosiţi Lustruirea cu silicon formează un film
Dacă spălaţi autovehiculul manual, lavete de ştergere separate pentru protector, făcând ceruirea inutilă.
asiguraţi-vă că interiorul geamuri şi pentru suprafeţele vopsite:
urmele de ceară pe geamuri pot Componentele din plastic ale
contraaripilor este clătit temeinic cu caroseriei nu trebuie tratate cu agent
apă. afecta vizibilitatea.
de conservare sau ceară.
Curăţaţi marginile şi muchiile Nu utilizaţi obiecte dure pentru
portierelor şi capotei/ hayonului, îndepărtarea petelor de gudron. Geamurile şi lamelele
precum şi zonele acoperite la Utilizaţi soluţia pentru îndepărtarea ştergătoarelor de parbriz
închiderea acestora. petelor de gudron de pe suprafeţele Folosiţi o lavetă ce nu lasă scame sau
vopsite. o piele de căprioară împreună cu
soluţie de curăţare pentru geamuri şi
de îndepărtare a insectelor.
Îngrijirea autovehiculului 307

La curăţarea lunetei din interior, Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cu La începutul şi sfârşitul sezonul rece,
ştergeţi întotdeauna în paralel cu aceeaşi agenţi de protecţie ca şi spălaţi partea inferioară a caroseriei
elementul de încălzire pentru a vopseaua autovehiculului. şi solicitaţi verificarea stratului de
preveni deteriorarea. protecţie de ceară.
Pentru a curăţa mecanic gheaţa,
Deteriorarea stratului de vopsea
Rectificaţi defectele minore ale
folosiţi o racletă pentru gheaţă.
stratului de vopsea folosind un creion Îngrijirea interiorului
Apăsaţi ferm pe racletă, astfel încât
de retuş înainte de apariţia ruginii.
între aceasta şi geam să nu poată Interiorul şi tapiţeria
pătrunde praf care să zgârie geamul. Apelaţi la un atelier service autorizat
pentru repararea deteriorărilor mai Curăţaţi interiorul autovehiculului,
Curăţaţi ştergătoarele care lasă urme extinse ale vopselei şi a suprafeţelor inclusiv panoul de bord şi capitonajul,
cu o lavetă moale şi soluţie de afectate de rugină. numai cu o lavetă uscată sau o soluţie
curăţare pentru geamuri. de curăţare pentru interior.
Planşeul Curăţaţi tapiţeria din piele numai cu
Trapa Unele suprafeţe ale părţii inferioare a apă curată şi o cârpă moale. Dacă
Nu folosiţi niciodată pentru curăţare caroseriei au acoperire de protecţie este foarte murdară, folosiţi produse
agenţi abrazivi sau diluanţi, din PVC, în timp ce unele zone critice pentru îngrijirea tapiţeriei din piele.
combustibili, soluţii puternice (de au un strat protector durabil de ceară.
exemplu, diluant de vopsea, soluţii Blocul instrumentelor de bord şi
care conţin acetonă etc.), soluţii După spălarea planşeului, verificaţi afişajele trebuie curăţate numai cu
alcaline sau acide, un burete dur. Nu starea stratului protector de ceară şi ajutorul unei lavete moi umede. Dacă
aplicaţi agenţi de lustruire sau ceară corectaţi dacă e necesar. este necesar, utilizaţi o soluţie slabă
în partea mediană a trapei. Materialele bituminoase şi din de săpun.
cauciuc pot afecta acoperirea de Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şi o
Jantele şi anvelopele protecţie din PVC. Apelaţi la un atelier perie. Îndepărtaţi petele folosind o
Nu folosiţi instalaţii de spălare cu jet service autorizat pentru intervenţia soluţie de curăţare pentru tapiţerie.
de mare presiune. asupra părţii inferioare a caroseriei. Tapiţeria poate să nu fie rezistenţă la
Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră de decolorare. Acest lucru poate
curăţare pentru jante. determina apariţia unor decolorări
vizibile, în special în cazul tapiţeriei
308 Îngrijirea autovehiculului

deschise la culoare. Petele şi Piesele din plastic şi cauciuc


decolorările care pot fi îndepărtate Componentele din plastic şi cauciuc
trebuie curăţate cât mai curând pot fi curăţate cu aceeaşi soluţie de
posibil. curăţare utilizată pentru curăţarea
Curăţaţi centurile de siguranţă numai caroseriei. Utilizaţi, dacă este
cu apă călduţă şi soluţie de curăţare necesar, o soluţie de curăţare pentru
pentru interior. interior. Nu utilizaţi alte tipuri de
soluţii. Evitaţi în special solvenţii şi
Atenţie benzinele. Nu folosiţi instalaţii de
spălare cu jet de mare presiune.
Închideţi benzile Velcro, deoarece
benzile Velcro deschise de pe
sistemele de închidere ale
articolelor de îmbrăcăminte pot
deteriora tapiţeria scaunelor.
Acelaşi lucru se aplică articolelor
de îmbrăcăminte cu accesorii cu
muchii ascuţite, cum ar fi
fermoarele, curelele şi pantalonii
cu ţinte.

Curăţaţi praful depus pe tabloul de


bord/tapiţeria textilă a portierelor cu
un aspirator. Îndepărtaţi petele cu un
agent de curăţare pentru interior.
Reparaţia şi întreţinerea 309

Reparaţia şi Informaţii generale Monitorizarea duratei de folosire


a uleiului pentru motoarele
întreţinerea Informaţii service diesel
Pentru a garanta o utilizare Intervalele de service se bazează pe
economică şi sigură a autovehiculului mai mulţi parametri, în funcţie de
Informaţii generale ..................... 309 şi pentru a menţine valoarea modul de utilizare şi sunt calculate
Întreţinerea periodică ................. 310 acestuia, este extrem de important ca utilizând aceşti parametri.
Lichide, lubrifianţi şi piese de lucrările de întreţinere să fie efectuate Datorită monitorizării duratei de viaţă
schimb recomandate ................. 316 la intervalele de timp specificate. a uleiului de motor, ştiţi când trebuie
schimbat uleiul. 3 91
Confirmări
Confirmarea intervenţiilor service
este înregistrată în Caietul de service
şi garanţie. Data şi kilometrajul sunt
completate cu ştampila şi semnătura
reprezentantului atelierului service.
Asiguraţi-vă că se completează
corect Caietul de service şi garanţie,
dovada permanentă a intervenţiilor
service fiind esenţială pentru
satisfacerea oricăror solicitări
acoperite de garanţie sau alte
programe speciale, fiind de
asemenea utilă atunci când
autovehiculul este vândut.
310 Reparaţia şi întreţinerea

Întreţinerea periodică
Programul service
Interval de întreţinere
O dată pe an / la fiecare 15000 km (funcţie de care survine mai întâi)

Întreţinere I: Folosiţi Întreţinere I ca prim program de service sau dacă programul Întreţinere II a fost derulat anterior.
Întreţinere II: Folosiţi programul Întreţinere II dacă operaţiile de service derulate anterior au fost în cadrul programului
Întreţinere I.
La autovehiculele echipate cu sistem de monitorizare a duratei de folosire a uleiului de motor:
Dacă în centrul de informaţii pentru şofer (DIC) apare codul 82, iar întreţinerea anterioară a fost efectuată cel puţin 10 luni
mai devreme, atunci trebuie efectuată şi întreţinerea corespunzătoare.
Nr. Service-ul Întreţinere I Întreţinere II
1 Înlocuiţi uleiul de motor şi filtrul. S S
2 Verificaţi dacă există scurgeri sau deteriorări. V V
3 Verificaţi filtrul de aer al motorului. V V
4 Verificaţi presiunile de umflare şi uzura anvelopelor. V V
5 Verificaţi sistemul de frânare. V V
6 Verificaţi nivelurile lichidului de răcire a motorului şi lichidului de spălare a parbrizului şi V V
adăugaţi lichid dacă e nevoie.
7 Verificaţi componentele suspensiei şi direcţiei. V V
8 Inspectaţi lamele ştergătoarelor şi funcţionarea luminilor exterioare. V V
Reparaţia şi întreţinerea 311

Nr. Service-ul Întreţinere I Întreţinere II


9 Verificaţi curelele de transmisie. V V
10 Efectuaţi orice operaţii suplimentare necesare de service - vezi secţiunea aplicabilă. V V
11 Verificaţi existenţa acţiunilor pe teren. V V
Întreţinerea II - efectuaţi toate serviciile descrise la întreţinerea I, la care se adaugă:
12 Înlocuiţi lichidul de frână. – S
13 Verificaţi sistemul de răcire a motorului. – V
14 Verificaţi componentele sistemului de reţinere. – V
15 Verificaţi componentele grupului motopropulsor şi transmisiei. – V
16 Lubrifiaţi componentele caroseriei. – V

V: Verificaţi aceste elemente şi părţile asociate lor. Dacă este necesar corectaţi, curăţaţi, refaceţi nivelul, reglaţi sau înlocuiţi.
S: Înlocuiţi sau schimbaţi.
Nr. Service-ul Interval
17 Înlocuiţi filtrul de polen. La fiecare 45000 km/o dată la 2 ani
18 Înlocuiţi filtrul de aer. La fiecare 60000 km/o dată la 4 ani
19 Înlocuiţi bujiile. La fiecare 60000 km/o dată la 4 ani
20 Înlocuiţi filtrul de motorină. La fiecare 60000 km/o dată la 2 ani
21 Înlocuiţi lichidul de răcire a La fiecare 240000 km/o dată la 5 ani
motorului.
312 Reparaţia şi întreţinerea

Nr. Service-ul Interval


22 Înlocuiţi uleiul pentru cutia La fiecare 150000 km pentru condiţii normale, la fiecare 75000 km pentru condiţii severe
de transmisie automată.
23 Înlocuiţi cureaua de Autovehiculele cu curea lată: la fiecare 90000 km/10 ani
antrenare a accesoriilor.
24 Verificaţi jocul supapelor, Motoare pe benzină: la fiecare 150000 km/10 ani
reglaţi dacă e necesar.
25 Înlocuiţi lanţul de Motoare diesel: la fiecare 240000 km/10 ani
distribuţie.
26 Înlocuiţi cureaua de Motoare pe benzină: la fiecare 150000 km/10 ani
distribuţie.

Note de subsol
Articolul de
întreţinere Notă
1 În cazul în care conduceţi în condiţii severe: conduceţi pe distanţe scurte, menţineţi mult timp motorul la
ralanti sau conduceţi în condiţii de praf, poate fi necesar să schimbaţi mai des uleiul de motor şi filtrul.
Pentru motoarele diesel, înlocuiţi anual sau când codul numeric 82 este afişat în DIC.
2 Pierderile de lichid din orice sistem al autovehiculului indică o problemă. Sistemul trebuie inspectat şi
reparat, iar nivelul de lichid verificat. Completaţi cu lichid, dacă este necesar.
3 & 17 Dacă conduceţi periodic în condiţii de praf, inspectaţi filtrul mai des. Filtrul poate necesita o înlocuire la
intervale mai scurte.
Reparaţia şi întreţinerea 313

Articolul de
întreţinere Notă
5 Inspectaţi vizual conductele şi furtunurile de frână pentru îndoituri, neetanşeităţi, fisuri, frecare etc.
Inspectaţi plăcuţele de frână pentru uzură şi discurile pentru starea suprafeţei.
Inspectaţi garniturile de frână ale tamburilor/saboţilor pentru uzură sau fisuri.
Inspectaţi restul componentelor sistemului de frânare, inclusiv tamburi, cilindri de roţi, etriere, frână de
parcare etc.
7 Inspectaţi vizual suspensia faţă şi spate şi sistemul de direcţie pentru deteriorare, slăbire, piese lipsă sau
semne de uzură.
Inspectaţi componentele servodirecţiei pentru îndoituri, fisuri, frecare etc.
8 Inspectaţi lamele ştergătoarelor pentru uzură, fisuri sau murdărire.
Curăţaţi parbrizul şi lamele ştergătoarelor, dacă sunt murdare.
Înlocuiţi lamele ştergătoarelor care sunt uzate sau deteriorate.
12 În cazul în care conduceţi în condiţii severe: conduceţi pe teren muntos sau deluros, ori tractaţi frecvent
o remorcă, poate fi necesar să înlocuiţi mai des lichidul de frână.
13 Inspectaţi vizual furtunurile şi schimbaţi-le dacă acestea sunt fisurate, umflate sau deteriorate.
Inspectaţi toate conductele, fitingurile şi colierele; înlocuiţi cu componente originale, dacă este cazul.
Pentru a garanta funcţionarea corectă, se recomandă efectuarea unui test de presiune al sistemului de
răcire şi al capacului de presiune şi curăţarea radiatorului şi a condensatorului instalaţiei de climatizare.
314 Reparaţia şi întreţinerea

Articolul de
întreţinere Notă
14 Verificaţi dacă sistemul de atenţionare pentru prinderea centurii şoferului şi ansamblurile centurilor de
siguranţă funcţionează corect.
Examinaţi dacă sistemul centurilor de siguranţă prezintă piese slăbite sau deteriorate.
Dacă observaţi ceva ce ar putea obstrucţiona acţiunea sistemului centurilor de siguranţă, duceţi
autovehiculul la reparaţii.
Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă rupte sau deşirate sunt înlocuite.
16 Lubrifiaţi toţi cilindrii încuietorilor, toate balamalele şi toate elementele de zăvorâre ale portierelor, dar şi
balamalele şi elementele de zăvorâre ale capotei portbagajului.
La expunerea la un mediu coroziv, poate fi necesară o lubrifiere mai frecventă.
Cu ajutorul unei cârpe curate, aplicaţi o unsoare siliconică pe chedere; chederele vor putea fi utilizate o
perioadă mai lungă de timp, vor etanşa mai bine, nu se vor lipi sau scârţâi.
Informaţii Schimbaţi uleiul de transmisie automată şi filtrul dacă autovehiculul este condus în principal în una sau
generale pentru mai multe din condiţiile de mai jos:
transmisia În trafic urban aglomerat, unde temperatura exterioară atinge frecvent 32° C sau mai mult.
automată
Pe teren deluros sau muntos.
La tractarea frecventă a remorcilor.
Utilizarea autovehiculului ca taxi, maşină de poliţie sau pentru livrări.
Informaţii Verificaţi vizual curelele pentru a constata dacă prezintă semne de destrămare, fisuri excesive sau
generale pentru deteriorare evidentă.
curele Înlocuiţi cureaua dacă este necesar.
Reparaţia şi întreţinerea 315

Articolul de
întreţinere Notă
Informaţii Verificaţi toate sistemele pentru a constata dacă există interferenţe sau îndoituri şi dacă există piese
generale deteriorate sau lipsă. Înlocuiţi piesele dacă e necesar. Înlocuiţi orice componente care prezintă o uzură
excesivă.
Starea şi Starea anvelopelor trebuie verificată înainte de a urca la volan, iar presiunea din anvelope trebuie
presiunea de verificată la alimentare cu combustibil, sau cel puţin lunar, folosind un manometru pentru anvelope.
umflare a
anvelopelor
Geometria Dacă este necesar, efectuaţi rotaţia şi echilibrarea roţilor.
roţilor
316 Reparaţia şi întreţinerea

Operaţiuni suplimentare În condiţii extreme de utilizare, poate


fi necesar ca anumite lucrări de
Lichide, lubrifianţi şi
de service service să fie programate mai piese de schimb
Condiţii extreme de
frecvent decât este prevăzut în recomandate
programul normal de service.
exploatare o
Se consideră a fi condiţii extreme de
Solicitaţi consultanţă tehnică cu Lichide şi lubrifianţi
privire la cerinţele service legate de recomandaţi
exploatare atunci când cel puţin una condiţiile de utilizare specifice.
dintre următoarele situaţii survine Folosiţi numai produse care respectă
frecvent: specificaţiile recomandate. Avariile
■ Porniri la rece rezultate din folosirea produselor care
■ Opriri şi porniri repetate nu se încadrează în aceste
specificaţii nu vor fi acoperite de
■ Tractarea unei remorci garanţie.
■ Drumuri înclinate şi/ sau la mare
altitudine 9 Avertisment
■ Suprafeţe carosabile precare
Materialele utilizate sunt
■ Nisip şi praf
periculoase şi pot fi toxice.
■ Fluctuaţii extreme de temperatură Manevraţi-le cu grijă. Respectaţi
Se consideră de asemenea a fi instrucţiunile prezente pe
condiţii extreme de exploatare recipienţii în care acestea sunt
situaţiile în care autovehiculele fac livrate.
parte din serviciul de patrulare al
poliţiei, taximetrele şi cele utilizate de
şcolile de şoferi.
Reparaţia şi întreţinerea 317

Uleiul de motor dexos. Acest marcaj de certificare mai sus. Totuşi, folosirea unor uleiuri
Uleiul de motor este identificat prin indică faptul că uleiul a fost omologat care nu corespund specificaţiilor
clasa de calitate şi prin vâscozitate. conform specificaţiilor dexos dexos poate duce la slăbirea
Calitatea este mai importantă decât Autovehiculul dumneavoastră a fost performanţei în anumite împrejurări.
vâscozitatea atunci când se alege echipat din fabrică cu ulei de motor
Completarea uleiului de motor
uleiul ce urmează a fi utilizat. aprobat dexos.
Calitatea uleiului asigură, de Uleiurile de motor provenite de la
Folosiţi numai ulei de motor omologat diferiţi producători sau livrate sub
exemplu, curăţenia motorului, conform specificaţiilor dexos sau un
protecţia împotriva coroziunii şi diferite mărci pot fi amestecate atât
ulei de motor echivalent, având timp cât sunt conforme cu cerinţele
controlul îmbătrânirii uleiului, în timp vâscozitatea corespunzătoare.
ce clasa de vâscozitate oferă referitoare la uleiul de motor (calitate
Neutilizarea uleiurilor de motor şi vâscozitate).
informaţii despre variaţia fluidităţii recomandate sau echivalente poate
uleiului în funcţie de temperatură. duce la defectarea motorului, care nu Dacă nu este disponibil ulei de motor
va fi acoperită de garanţia de calitatea prescrisă, se va utiliza
Calitatea uleiului de motor maxim 1 litrude ulei clasa
autovehiculului.
dexos 2 Motoare pe benzină şi ACEA A3/B4 sau A3/B3 (o singură
diesel În cazul în care nu sunteţi sigur dacă dată între două schimburi de ulei).
uleiul dvs. este sau nu omologat Vâscozitatea va fi însă conformă cu
conform specificaţiilor dexos, specificaţiile.
Alegerea uleiului de motor adecvat
contactaţi atelierul de service.
Alegerea uleiului de motor adecvat Este interzisă utilizarea uleiurilor de
depinde de specificaţiile Folosirea unor uleiuri de motor motor din clasele ACEA A1/B1 şi A5/
corespunzătoare ale uleiului şi de alternative dacă cele omologate de B5 deoarece, pe termen lung,
vâscozitate. dexos nu sunt disponibile: în cazul în acestea pot duce la avarierea
care uleiurile de motor omologate de motorului în anumite condiţii de
Cereţi şi folosiţi uleiuri de motor dexos nu sunt disponibile la
având marcajul de certificare dexos. utilizare.
schimbarea uleiului sau pentru
Uleiurile care corespund cerinţelor menţinerea nivelului corespunzător
autovehiculului dvs. trebuie să aibă de ulei, puteţi folosi un ulei de motor
pe recipient marcajul de certificare alternativ având calităţile menţionate
318 Reparaţia şi întreţinerea

Aditivii pentru uleiuri de motor SAE 0W-30. Un ulei având această concentrare ar trebui să fie menţinută
Utilizarea de aditivi pentru uleiul de vâscozitate va uşura pornirea pe tot parcursul anului. Aditivii pentru
motor poate duce la avarierea motorului la temperaturi extrem de lichidul de răcire destinaţi asigurării
motorului şi invalidarea garanţiei. scăzute. Când alegeţi un ulei având unei protecţii suplimentare împotriva
vâscozitatea corespunzătoare, aveţi coroziunii sau etanşării împotriva
Clase de vâscozitate a uleiului de grijă ca acest ulei să corespundă scurgerilor minore pot cauza
motor specificaţiilor dexos. probleme de funcţionare. Nu ne
■ Până la şi sub -25°C: 0W-30, asumăm răspunderea pentru
0W-40. consecinţele utilizării de aditivi
suplimentari pentru lichidul de răcire.
■ Până la -25°C: 5W-30, 5W-40.
Clasa de vâscozitate SAE oferă Lichidul de frână şi de ambreiaj
informaţii cu privire la fluiditatea Utilizaţi exclusiv lichid de frână DOT4.
uleiului. Uleiurile multigrad sunt În timp, lichidul de frână absoarbe
indicate prin două cifre. umiditate, ceea ce va reduce eficienţa
Prima cifră, urmată de un W, indică frânării. Lichidul de frână va fi de
vâscozitatea la temperaturi scăzute, aceea înlocuit la intervalele
iar cea de-a doua cifră indică specificate.
vâscozitatea la temperaturi ridicate. Păstraţi lichidul de frână într-un
rezervor etanş pentru a evita
SAE 5W-30 are vâscozitatea cea mai Lichidul de răcire şi antigelul absorbţia de apă.
bună pentru autovehiculul dvs. Nu Utilizaţi exclusiv antigel pentru lichid
folosiţi uleiuri având altă vâscozitate, de răcire fără silicaţi cu durată lungă Asiguraţi-vă că lichidul de frână nu
cum ar fi SAE 10W-30, 10W-40 sau de utilizare (LLC). este impurificat.
20W-50. Sistemul este umplut din fabrică cu
Funcţionarea la temperaturi scăzute: lichid de răcire proiectat pentru o
Dacă vă aflaţi într-o zonă extrem de protecţie optimă împotriva coroziunii
friguroasă, unde temperatura scade şi o protecţie împotriva îngheţului
sub -25°C, trebuie folosit un ulei până la circa -28°C. Această
Reparaţia şi întreţinerea 319

Atenţie
Folosirea lichidului de frână de
calitate scăzută poate produce
coroziunea componentelor
interioare ale sistemului de
frânare, ceea ce poate avea ca
rezultat performanţă redusă a
sistemului de frânare, ceea ce
reprezintă o problemă de
siguranţă. Folosiţi întotdeauna
lichid de frână de înaltă calitate,
aprobat pentru modelul
dumneavoastră de autovehicul.
Vă recomandăm lichidul de frână
original GM.
320 Date tehnice

Date tehnice Identificarea Plăcuţa de identificare


autovehiculului Varianta 1:
Seria de identificare a
autovehiculului (VIN)

Plăcuţa de identificare se găseşte în


compartimentul motorului.

Seria de şasiu se găseşte pe


podeaua autovehiculului în partea
dreaptă a acestuia sub un capac,
între portiera faţă şi scaun.
Date tehnice 321

Varianta 2: Informaţiile de pe plăcuţa de Identificarea motorului


identificare:
Tabelele cu date tehnice prezintă
1 = Numărul de identificare a codul de identificare al motorului.
autovehiculului (VIN) Datele despre motor 3 322.
2 = Numărul omologării de tip
3 = Producătorul Pentru a identifica motorul respectiv,
4 = Masa totală maximă autorizată a consultaţi puterea motorului în
autovehiculului (în kg) Certificatul de conformitate CEE,
5 = Masa totală maximă autorizată a furnizat împreună cu alte documente
ansamblului cu remorcă (în kg) naţionale de înmatriculare ale
6 = Sarcina maximă autorizată pe autovehiculului.
axa faţă (în kg)
7 = Sarcina maximă autorizată pe
axa spate (în kg)
Plăcuţa de identificare este fixată pe 8 = Datele specifice autovehiculului
rama portierei stânga faţă. sau datele specifice ţării
Sarcinile totale combinate de pe
axele faţă şi spate nu trebuie să
depăşească masa totală maximă
autorizată a autovehiculului. De
exemplu, dacă puntea faţă este
încărcată la sarcina maximă
autorizată, puntea spate poate
suporta numai diferenţa dintre masa
totală maximă autorizată a
autovehiculului şi sarcina pe axa faţă.
322 Date tehnice

Date referitoare la autovehicul


Date despre motor
Denumire comercială 1.4 T 1.8 D 2.0 Dsl
Cod de identificare motor LUJ 2H0 LNP
Număr de cilindri 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1362 1796 1998
Putere motor (kW) 103 104 120 (96)1)
la turaţia (rot/min) 4900-6000 6200 3800
Cuplul [Nm] 200 176 360 (315)1)
la turaţia (rot/min) 1850-4900 3800 2000
Tipul de combustibil Benzina Benzina Motorina
Cifra octanică COR
recomandată 95 95
admisă 91 91
1) Putere redusă.
Date tehnice 323

Performanţele
Motorul LUJ 2H0 LNP
Viteza maximă2) [km/h]
Transmisia manuală 193 185 195 (180)3)
Transmisia automată –4) 185 195
2) Viteza maximă specificată poate fi atinsă cu greutatea proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă. Echipamentele opţionale pot reduce
viteza maximă specificată a autoturismului.
3) Putere redusă.
4) Valoarea nu era disponibilă la data trimiterii la tipar.
324 Date tehnice

Masa autovehiculului
Masa proprie, pentru modelul de bază fără echipamente opţionale
Motorul Transmisia manuală Transmisia automată
fără/cu sistem de aer condiţionat LUJ 1614/1628 –5)
[kg] 2H0 1603/1617 1614/1628
LNP 1730/1744 1734/1748
5) Valoarea nu era disponibilă la data trimiterii la tipar.

Masa proprie, pentru modelul de bază cu toate echipamentele opţionale


Motorul Transmisia manuală Transmisia automată
fără/cu sistem de aer condiţionat LUJ 1714/1728 –5)
[kg] 2H0 1703/1717 1714/1728
LNP 1830/1844 1834/1848
5) Valoarea nu era disponibilă la data trimiterii la tipar.
Date tehnice 325

Dimensiunile autovehiculului
Lungimea [mm] 4652
Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 1836
Lăţimea cu cele două oglinzi retrovizoare exterioare [mm] –6)
Înălţimea (fără antenă şi portbagajul de acoperiş) [mm] 1633
Lungimea podelei portbagajului [mm] –6)
Lăţimea portbagajului [mm] –6)
Înălţimea portbagajului [mm] –6)
Ampatamentul [mm] 2760
Diametrul de bracaj [m] 11,3
6) Valoarea nu era disponibilă la data trimiterii la tipar.
326 Date tehnice

Capacităţi
Uleiul de motor
Motorul LUJ 2H0 LNP
inclusiv filtrul [l] 4,0 4,5 5,4
între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0

Rezervorul de combustibil
Benzină/motorină, capacitatea nominală [l] 64/607)
7) Autovehicule cu sistem de oprire-pornire.
Date tehnice 327

Presiunea în anvelope
Motorul Anvelopele faţă spate
[kPa/bar] ([psi])8) [kPa/bar] ([psi])8)
LUJ 215/60 R16, 240/2,4 (35) 240/2,4 (35)
225/50 R17,
235/45 R18
2H0 215/60 R16, 240/2,4 (35) 240/2,4 (35)
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18
LNP 215/60 R16, 240/2,4 (35) 240/2,4 (35)
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18
8) Presiunea Eco: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
328 Informaţii pentru client

Informaţii pentru client Informaţii pentru client Înregistrarea datelor


despre autovehicul şi
Declaraţie de conformitate
Acest autovehicul are sisteme care
confidenţialitatea
Informaţii pentru client ............... 328
transmit şi/sau recepţionează unde
Înregistrarea datelor despre au‐ radio conform Directivei 1999/5/CE.
Dispozitive de înregistrare
tovehicul şi confidenţialitatea ..... 328 Aceste sisteme respectă cerinţele a evenimentelor
esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Un Modulele de stocare a datelor
exemplar al Declaraţiei de din autovehicul
conformitate originale poate fi obţinut Un număr mare de componente
de pe site-ul nostru. electronice ale autovehiculului
dumneavoastră conţin module de
stocare a datelor, care stochează
temporar sau permanent date tehnice
despre starea autovehiculului,
evenimente şi erori. În general,
aceste informaţii tehnice
documentează starea
componentelor, modulelor,
sistemelor sau mediului:
■ Condiţiile de funcţionare ale
componentelor sistemelor (de
exemplu, nivelurile de umplere)
■ Mesajele de stare ale
autovehiculului şi ale
componentelor sale individuale (de
Informaţii pentru client 329

exemplu, numărul de rotaţii ale roţii/ evenimentele şi erorile, utilizând Identificarea prin frecvenţă
viteza de rotaţie, decelerarea, dispozitive speciale de diagnosticare.
acceleraţia laterală) Dacă este cazul, veţi primi informaţii radio (RFID)
■ Disfuncţii şi defecte la nivelul unor suplimentare de la aceste ateliere Tehnologia RFID este utilizată la
componente importante ale service. După corectarea unei erori, anumite autovehicule pentru funcţii
sistemelor datele sunt şterse din modulul de precum monitorizarea presiunii în
stocare a erorilor sau sunt anvelope şi securitatea sistemului de
■ Reacţiile autovehiculului în situaţii suprascrise în mod constant. pornire. De asemenea, tehnologia
particulare de mers (de exemplu,
În timpul utilizării autovehiculului, pot este utilizată pentru dispozitive,
umflarea unui airbag, activarea
surveni situaţii în care aceste date precum telecomenzile pentru
sistemului de control al stabilităţii)
tehnice corelate cu alte informaţii blocarea/deblocarea la distanţă a
■ Condiţiile de mediu (de exemplu, (procese-verbale ale accidentelor, portierelor sau pentru
temperatura) avarieri ale autovehiculului, declaraţii transmiţătoarele de autovehicule
Aceste date sunt exclusiv tehnice şi ale martorilor etc.) pot fi asociate cu o pentru dispozitivele de deschidere a
ajută la identificarea şi corectarea anumită persoană, posibil, cu uşilor de garaj. În cazul
erorilor, precum şi la optimizarea asistenţa unui expert. autovehiculelor Chevrolet, tehnologia
funcţiilor autovehiculului. RFID nu utilizează sau înregistrează
Funcţiile suplimentare, stabilite prin informaţii personale sau nu
Profilele de deplasare care indică intermediul unor contracte cu clientul realizează conexiuni cu alte sisteme
traseele parcurse nu pot fi create cu (de exemplu, localizarea Chevrolet care conţin informaţii cu
ajutorul acestor date. autovehiculului în cazuri de urgenţă) caracter personal.
Dacă se apelează la service (de permit transmiterea unor date
exemplu, lucrări de reparaţie, speciale referitoare la autovehicul de
procese de service, cazuri de la acel autovehicul.
garanţie, asigurarea calităţii),
angajaţii reţelei de service (inclusiv
constructorul) pot citi aceste
informaţii tehnice din modulele de
stocare a datelor privind
330

Index alfabetic A
Accesoriile şi modificarea
Listele de favorite.................... 136
Listele posturilor de radio........ 138
autovehiculului ....................... 260 Meniurile bandă de frecvenţe.. 138
Activarea CD playerului.............. 149 Selectarea benzii de frecvenţă 134
Activarea radioului...................... 134 Utilizarea................................. 134
Activarea recunoaşterii vorbirii. . . 205
Activarea sistemului de navigaţie 165
B
Actualizarea listelor posturilor Bateria autovehiculului .............. 270
de radio................................... 138 Bluetooth.................................... 209
Adâncimea profilului căii de Bricheta ....................................... 72
rulare ...................................... 290 Butonul BACK............................. 123
Address book (Agendă de Butonul MENU............................ 123
adrese).................................... 174 C
Admisia aerului .......................... 227 Camera video retrovizoare ........ 254
Adresa de acasă........................ 165 Capacele de roţi ........................ 291
Afişajul de service ........................ 76 Capacităţi ................................... 326
Afişajul grafic pentru informaţii, Capota ....................................... 261
afişajul color pentru informaţii . . 89 Capotă deschisă........................... 85
Afişajul pentru informaţii............... 86 card SD....................................... 199
Afişajul sistemului de navigaţie. . 165 Card SD cu harta
Afişajul transmisiei ..................... 236 înlocuire................................... 199
Alimentarea cu combustibil ........ 257 manevrare............................... 199
Anunţurile despre trafic.............. 131 Catalizatorul ............................... 236
Anvelopele de iarnă ................... 285 Căutarea unui post radio............ 134
Aparatul radio Ceasul.......................................... 71
Sistemul de date radio (RDS). 142 Centru de informaţii pentru şofer. . 86
Activarea................................. 134 Centura de siguranţă ..................... 8
Căutarea unui post radio......... 134 Centura de siguranţă cu fixare în
Liste de memorare automată. . 135 3 puncte ................................... 46
331

Centurile de siguranţă ................. 44 Control electronic de stabilitate Dispozitivul de redare CD


Cheile .......................................... 20 oprit .......................................... 83 Activarea................................. 149
Claxonul ................................. 14, 68 Controlul electronic al stabilităţii Informaţii importante............... 147
Combustibilul.............................. 256 şi Sistemul de control al Utilizarea................................. 149
Combustibilul pentru motoarele tracţiunii .................................... 83
diesel ...................................... 256 Controlul iluminării panoului de E
Combustibilul pentru motoarele bord ........................................ 107 EON............................................ 142
pe benzină ............................. 256 Controlul vitezei de croazieră .... 244 Extinctorul .................................... 65
Comenzile de pe volan ................ 67 Control viteză de croazieră .......... 85 F
Comenzile telefonului................. 205 Cotiera ................................... 38, 39 Facilitatea de acces la alte reţele 142
Compartimentele de depozitare. . . 61 Cutia de siguranţe pentru panoul Fantele de ventilaţie fixe ............ 226
Compartimentul de depozitare de bord ................................... 282 Fantele de ventilaţie reglabile .... 226
din panoul de bord ................... 61 Farurile când conduceţi în afara
Computerul de bord ..................... 93 D
Date despre motor ..................... 322 ţării ......................................... 105
Comutatorul de lumini ................ 103 Farurile cu halogen .................... 273
Conectarea................................. 210 Deblocarea autovehiculului ........... 6
Declaraţie de conformitate......... 328 Faza lungă ........................... 85, 104
Conectarea la Bluetooth............. 211 Fără sonor.................................. 122
Conectarea unui dispozitiv de Defecţiuni ................................... 238
Demararea ................................... 18 Filtru aer motor .......................... 267
redare fişiere de muzică prin Filtrul de particule pentru motor
Bluetooth................................. 158 Deplasarea inerţială .................. 231
Depozitarea în consola centrală . . 63 diesel ................................ 83, 234
Configurarea RDS...................... 142 Filtrul de polen ........................... 227
Configurarea redării de fişiere Derularea lucrărilor .................... 261
Dezactivarea airbagurilor ...... 54, 81 Folosirea cadrului imaginii
muzicale prin Bluetooth........... 158 digitale..................................... 161
Conservarea autovehiculului ..... 260 Dezaerarea sistemului de
alimentare cu motorină .......... 272 Frâna de mână........................... 241
Consumul de combustibil - Frânele .............................. 240, 269
Emisiile de CO2....................... 259 Dimensiunile autovehiculului ..... 325
Direcţia....................................... 229 Funcţia antifurt ........................... 112
Contorul de kilometraj .................. 74 Funcţia automată anti-orbire........ 30
Contorul de parcurs ..................... 74 Dispozitive de înregistrare a
evenimentelor.......................... 328 Funcţia de ortografiere............... 174
Control climatizare ....................... 16 Funcţia manuală anti-orbire.......... 30
332

Funcţionarea...................... 160, 214 Instrucţiuni referitoare la L


Funcţionarea monitorizării încărcare .................................. 66 Lampa de avertizare centură de
presiunii în anvelope............... 287 Intrarea AUX siguranţă .................................. 80
Funcţionarea normală a mufă........................................ 153 Lampa de ceaţă spate ......... 85, 278
sistemului de aer condiţionat . 227 Introducere .................................... 3 Lampa de control defecţiuni ........ 81
Introducerea adresei.................. 174 Lanţurile antiderapante .............. 292
G Introducerea destinaţiei ............. 174 Lămpile de ceaţă spate ............. 106
Geamurile acţionate electric ........ 31 Lămpile de control........................ 77
Geamurile acţionate manual ....... 31 Î Lămpile de lectură ..................... 108
Ghidarea .................................... 190 Încălzirea ............................... 39, 40 Lămpile de marşarier ................. 107
Ghidarea dinamică..................... 198 Încuietorile de siguranţă pentru Lămpile de parcare .................... 107
Ghidarea în traseu.............. 190, 198 copii .......................................... 24 Lămpile de poziţie din spate ...... 275
Îngrijirea interiorului ................... 307 Lămpile de semnalizare laterale 277
H Înlocuirea anvelopei şi
Hărţile ........................................ 199 Lămpile din parasolare .............. 108
dimensiunile jantei ................. 291 Lentilele farurilor aburite ............ 107
I Înlocuirea becurilor .................... 273 Lichide şi lubrifianţi recomandaţi 316
Identificarea motorului................ 321 Înlocuirea lamelelor Lichidul de frână ........................ 269
Identificarea prin frecvenţă radio ştergătoarelor ......................... 272 Lichidul de frână şi de ambreiaj.. 316
(RFID) .................................... 329 Înlocuirea roţii ............................ 296 Lichidul de răcire a motorului .... 267
Iluminatul panoului de bord ....... 278 Înregistrarea datelor despre Lichidul de răcire şi antigelul...... 316
Indicatorul de nivel combustibil . . . 75 autovehicul şi Lichidul de servodirecţie ............ 268
Indicatorul de temperatură a confidenţialitatea..................... 328 Lichidul de spălare .................... 269
agentului de răcire motor ......... 75 Întreruperea alimentării electrice 238 Liste de memorare automată..... 135
Inelele de amarare ....................... 63 Întreţinerea exterioară ............... 305 Listele de favorite....................... 136
Informaţii generale..................... J Locuri de instalare a scaunelor
111, 147, 153, 154, 158, 161, Jantele şi anvelopele ................. 285 pentru copii ............................... 57
163, 204, 209 Luminile de acces ...................... 109
Informaţii service ....................... 309 Luminile de avarie ..................... 105
333

Luminile de însoţire la ieşirea din Operarea meniului...................... 123 Portieră deschisă ......................... 86
autovehicul ............................. 109 Operaţiuni suplimentare de Portul USB
Luminile exterioare ................ 12, 85 service .................................... 316 Funcţiile iPod........................... 156
Luminile interioare ............. 108, 278 Informaţii importante............... 154
Luminile pentru plăcuţa de P Modele iPod suportate............ 154
înmatriculare .......................... 277 Panoul de siguranţe din Redarea fişierelor audio
Luneta încălzită ........................... 32 compartimentul motor ............ 280 salvate..................................... 156
Parasolarele ................................ 32 Poziţia scaunului .......................... 36
M Parcare ................................ 19, 234 Poziţiile comutatorului de
Maneta selectorului de viteze .... 237 Păstrarea controlului asupra contact .................................... 230
Marcarea anvelopelor ................ 285 autovehiculului ....................... 229 Preîncălzirea ................................ 83
Masa autovehiculului ................. 324 Pedala de frână apăsată ............. 85 Presiunea în anvelope ....... 285, 327
Memorarea posturilor de radio. . Performanţele ............................ 323 Presiunea uleiului de motor ......... 84
........................................ 135, 136 Pericole, avertizări şi atenţionări .... 4 Prezentarea generală a
Meniurile bandă de frecvenţe..... 138 Personalizarea............................ 133 compartimentului motor........... 263
Mesajele autovehiculului ............. 91 Personalizarea autovehiculului .... 95 Prezentarea generală a
Modul handsfree......................... 211 Plasă de reţinere ......................... 64 elementelor de comandă........ 113
Modul manual ............................ 237 Plăcuţa de identificare ............... 320 Prezentare generală a panoului
myPOIs....................................... 174 POI-uri definite de către utilizator 174 de bord ..................................... 10
POI-uri individuale...................... 165 Prezentare generală a
N Pornirea asistată ........................ 301
Nivel scăzut al combustibilului ..... 85 simbolurilor ............................. 201
Pornirea motorului ..................... 231 Prizele de curent .......................... 72
O Pornirea radioului....................... 134 Programele electronice de
Oglinda de supraveghere a Pornirea redării CD-ului.............. 149 conducere .............................. 238
copiilor....................................... 30 Pornirea şi oprirea sistemului Programul service ...................... 310
Oglinzile convexe ........................ 28 Infotainment............................ 122 Proiectoarele de ceaţă 85, 106, 275
Oglinzile încălzite ......................... 29 Pornirea şi utilizarea Protecţia împotriva descărcării
Oglinzile rabatabile ...................... 28 autovehiculului........................ 230 bateriei ................................... 110
Operarea de bază...................... 123 Portbagajul .................................. 24
Portbagajul de acoperiş ............... 65
334

R Scaunele din rândul al treilea ...... 42 Setul pentru depanarea


Rabatarea................................... 302 Scaunele pentru copii................... 55 anvelopelor ............................ 292
Rabatarea scaunelor ................... 38 Scaune pentru copii ..................... 55 Siguranţele fuzibile .................... 278
RDS............................................ 142 Scaune pentru copii cu prindere Simboluri ........................................ 4
Recunoaşterea vorbirii....... 204, 205 în partea superioară ................. 60 Sincronizarea unui dispozitiv de
Activarea................................. 205 Scaune pentru copii Isofix ........... 60 redare fişiere de muzică prin
comenzile telefonului.............. 205 Schimbarea într-o treaptă Bluetooth................................. 158
Utilizarea................................. 205 superioară de viteze.................. 82 Sistem de aer condiţionat .......... 219
volum pentru introducerea Scrumieră .................................... 73 Sistemele airbag şi dispozitivele
vocală...................................... 205 Selectarea benzii de frecvenţă... 134 de pretensionare a centurilor
Redarea fişierelor audio salvate. 156 Semnalele de avertizare .............. 93 de siguranţă ............................. 80
Regăsirea posturilor de radio.... Semnalizarea cu farurile ............ 104 Sistemele de spălare şi ştergere . 14
........................................ 135, 136 Semnalizarea direcţiei ................. 80 Sistemul airbag ............................ 48
Regionalizarea............................ 142 Semnalizarea virajelor şi a Sistemul antiblocare frâne ......... 240
Reglarea electrică ........................ 28 schimbării benzii de rulare ..... 106 Sistemul antiblocare frâne (ABS) 82
Reglarea fasciculului farurilor .... 105 Senzor de calitate a aerului........ 221 Sistemul antidemaraj ............. 27, 85
Reglarea oglinzilor retrovizoare ..... 8 Senzor de ploaie ......................... 85 Sistemul auxiliar de încălzire ..... 225
Reglarea scaunelor ................. 6, 37 Seria de identificare a Sistemul de airbaguri frontale ...... 52
Reglarea tetierelor ......................... 7 autovehiculului (VIN) .............. 320 Sistemul de airbaguri laterale ...... 52
Reglarea volanului ................... 9, 67 Service ....................................... 227 Sistemul de airbaguri pentru
Reîncărcarea bateriei telefonului 209 Service-ul.................................... 309 protecţia capului ....................... 53
Roata de rezervă ....................... 298 Servodirecţia ................................ 82 Sistemul de alarmă antifurt .......... 25
Rodajul autovehiculului nou ...... 230 Setarea volumului....................... 122 Sistemul de asistenţă la frânare 241
Setarea volumului sonor al Sistemul de asistenţă la parcare 245
S sistemului de navigaţie............ 165 Sistemul de avertizare unghi
Sarcina pe acoperiş...................... 66 Setările de volum........................ 131 mort lateral.............................. 252
Scadenţă verificare service Setările memorate ....................... 21 Sistemul de blocare antifurt ......... 25
autovehicul ............................... 81 Setări pentru tonalitate............... 128 Sistemul de comandă vocală..... 204
Scaunele din rândul al doilea ...... 40 Sistemul de control al tracţiunii .. 242
335

Sistemul de control antipatinare Ghidarea pe benzi autostradă. 190 Sistemul Infotainment


este deconectat ........................ 83 importarea/exportarea POI- Comenzile audio de pe volan.. 113
Sistemul de control automat al urilor........................................ 165 Elemente de comandă............ 113
luminilor .................................. 104 Introducerea destinaţiei........... 174 Fără sonor............................... 122
Sistemul de control electronic al myPOIs................................... 174 Maximum startup volume
stabilităţii ................................ 242 Navigation options (Opţiuni de (Volum maxim la pornire)........ 131
Sistemul de date radio (RDS) .... 142 navigaţie)................................. 190 Panoul de bord........................ 113
Sistemul de evacuare al Points of Interest (Puncte de Personalizarea........................ 133
motorului ................................ 234 interes).................................... 174 Pornirea................................... 122
Sistemul de frână şi de ambreiaj . 81 Prezentare generală a Setarea volumului................... 122
Sistemul de încălzire şi ventilaţie 218 simbolurilor.............................. 201 Setări pentru tonalitate............ 128
Sistemul de încărcare .................. 81 Repetarea ultimului mesaj de Setările de volum.................... 131
Sistemul de închidere centralizată 22 navigaţie.................................. 190 Utilizarea................................. 122
Sistemul de monitorizare a Route blocking (Blocare Volum în funcţie de viteza
presiunii în anvelope......... 84, 286 traseu)..................................... 190 autovehiculului........................ 131
Sistemul de navigaţie Route list (Listă de trasee)...... 190 Volumul sonor al anunţurilor
Activarea................................. 165 Start navigation (Iniţiere despre trafic............................ 131
Address book (Agendă de navigaţie)................................. 190 Volumul sonor în funcţie de
adrese).................................... 174 Ştergerea adresei de acasă.... 165 viteza autovehiculului.............. 122
Adresa de acasă..................... 174 ştergerea POI-urilor importate. 165 Sistemul Quickheat..................... 225
Afişajul sistemului de navigaţie 165 TMC messages (Mesaje TMC) 190 Sistemul ultrasonic de asistenţă
avertizare nivel scăzut de Utilizarea................................. 165 la parcare ................................. 82
combustibil.............................. 174 Volumul sonor al sistemului de Suportul pentru ochelari .............. 63
card SD cu harta..................... 199 navigaţie.................................. 165 Suporturile pentru pahare ............ 62
Elemente de comandă............ 165 Sistemul de oprire-pornire.......... 231
folosind funcţia de ortografiere 174 Sistemul electronic de Ş
Funcţionarea........................... 163 climatizare .............................. 221 Ştergătoarele/ spălătorul de
Ghidarea dinamică.......... 190, 198 parbriz ...................................... 68
Ghidarea în traseu.................. 190 Ştergătorul/ spălătorul de lunetă . 70
336

T Trusa de prim-ajutor .................... 64


Tapiţerie...................................... 307 Trusa de scule ........................... 284
Telecomanda radio ...................... 20 Turometrul ................................... 74
Telefonul
agendă telefonică.................... 214
U
Bluetooth................................. 209 Uleiul de motor .................. 266, 316
Conectarea la Bluetooth......... 211 Utilizarea...................................
Elemente de comandă............ 209 ........ 122, 134, 149, 154, 162, 165
formarea unui număr............... 214 Utilizarea CD playerului.............. 149
funcţii în timpul unui apel........ 214 Utilizarea intrării AUX................. 154
Informaţii importante............... 209 Utilizarea portului USB............... 154
lista apelurilor.......................... 214 Utilizarea prezentului manual ........ 3
modul handsfree..................... 211 Utilizarea radioului...................... 134
reglarea tonurilor de apel........ 211 Utilizarea sistemului de navigaţie 165
reîncărcarea bateriei............... 209 Utilizarea sistemului
setarea volumului.................... 214 Infotainment............................ 122
Telefonul mobil şi echipamentul Utilizarea unui dispozitiv de
radio CB ................................. 216 redare fişiere de muzică prin
Temperatura exterioară ............... 71 Bluetooth................................. 160
Tetierele ....................................... 34 V
Torpedoul .................................... 62 Ventilaţia..................................... 218
Tractarea.................................... 302 Vitezometrul ................................. 74
Tractarea altui autovehicul ........ 304 Volum pentru introducerea
Tractarea autovehiculului .......... 302 vocală...................................... 205
Transmisia ................................... 17 Volumul sonor al sistemului de
Transmisia automată ................. 236 navigaţie.................................. 165
Transmisia manuală .................. 239 Volumul sonor în funcţie de
Trapa ........................................... 33 viteza autovehiculului.............. 122
Triunghiul reflectorizant ............... 64
Drepturi de autor GM Korea Company, Inchon, Korea şi Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Toate informaţiile incluse în această broşură se bazează pe cele mai noi informaţii despre produs disponibile în momentul tipăririi şi
intră în vigoare la data indicată mai jos. Chevrolet Europe GmbH îşi rezervă dreptul exclusiv de a face modificări asupra acestei broşuri.
Ediţia: iulie 2013, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Tipărit pe hârtie albită fără clor.

KTA-8401/1-ro Manual de utilizare

*KTA-8401/1-RO*

S-ar putea să vă placă și