Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 : Qui a peur des écureuils ? Nr.

de ore : 8 ore

CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE ACTIV. DE ÎNVATARE RESURSE EVALUARE

Vocabular tematic : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj -Ascultare de text şi răspuns la întrebări cu adevărat/fals Timp : 2h - Itemi cu alegere
simplu, articulat clar şi rar (înţelegere globală) -Imagini, multiplă
 Mediul 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ Activitate : - Conversaţie
înconjurător : al unei conversaţii uzuale, articulat(e) clar - Punerea în ordine a secvenţelor din text individuală/frontală/
plante şi animale pe perechi
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral - Citirea textului în gând
articulat clar si rar - Răspuns la întrebări (înţelegere detaliată) Observare
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare sistematică
rezolvării unei sarcini de lucru simple

Funcţii comunicative 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de -Citirea textului şi găsirea expresiilor folosite pentru a cere Timp : 1 h
ale limbii: comunicare uzuală şi a da indicaţii de orientare Suporturi : -Conversație
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, -text, fisă de
 A cere şi a da activităţi lucru,dicționare
indicaţii de Activitate : Observare
orientare
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli individuală, pe sistematică
perechi

Lexic și 2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri - Completarea cu cuvinte din text Timp : 1h - Itemi cu alegere
semantică:Cuvinte, afirmative, negative, interogative, exclamative - Găsirea în text a unor sinonime pentru cuvintele date Suporturi : Imagini/ multiplă
sintagme, 4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare - Găsirea în text a unor antonime pentru cuvintele date Texte -Găsirea în text a
relaţii semantice imperativă pentru situaţii uzuale Activitate: cuvintelor care
individuală / corespund
frontală / în perechi definiţiilor
Elemente de 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare Timp: 3h Itemi de
construcţie a rezolvării unei sarcini de lucru simple - Alegerea întrebării corecte pentru răspunsurile date Activitate: completare ,cu
comunicării : - Observarea unor fraze. individuală / alegere multiplă
- Substantivul : - Înlocuirea secvenţele subliniate cu verbe la timpurile frontală / în perechi Formularea unor
construcţii cu prepoziţia
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli corespunzatoare intrebari,apoi
à şi de - Ordonarea cuvintelor astfel încat fraza să aibă sens raspunsuri cu
- Verbul : perfectul diferite timpuri
compus al verbelor verbale
conjugate cu avoir şi cu
être
Exercitii conținând elemente de lexic,de gramatică.
Evaluare (pag.26/27)