Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte examen 14.10.

2017 –Varianta 1
Audit
1.Pragul de semnificatie si modalitati de determinare a acestuia.
2.Integritatea si obiectivitatea
3.Riscul de audit
4.Credibilitatea probelor de audit
5.Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Expertiza
1.Reglementari legale, procedurale si profesionale aplicabile expertizelor
2.Dosarul de lucru
3.Principalele trasaturi ce particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara
4.Clasificarea expertizelor contabile dupa natura principalului obiectiv
5.Procedura de semnare si depunere a raportului de expertiza contabila

Evaluare
Din ghid acces CECCAR 2017
Exemplele ilustrative 33 55 58 71 74

Doctrina
1.Definiti independenta in profesia contabila
2.Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Nivelul de pregatire teoretica si practica
necesar
3.Raspunderile expertului contabil
4.Ce conditi trebuie indeplinite de o SC pentru a deveni membra a corpului ?
5.Categorii de lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil