Sunteți pe pagina 1din 1

Lex

www.program-legislativ.ro

LEGE 10/2018

Vigoare

Emitent: Parlament Domenii: Fonduri (Constituite Particip. Invest. fixe Locativ Deturnari)

M.O. 17/2018

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-

2020

M.Of.Nr.17 din 8 ianuarie 2018

LEGE Nr.10 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“, in perioada 2014-2020

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“, in perioada 2014-2020, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 8 august 2017.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PETRU-GABRIEL VLASE POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 5 ianuarie 2018. Nr. 10.

PRESEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON