Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”, SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMiCE

ECONOMIA COMERTULUI TURISMULUI SI SERVICIILOR

PLAN DE AFACERI
CENTRU DE SANATATE
S.C. SANITAS S.R.L.

Realizatori:
CUPRINS

CAP I. Sumar (Scurtǎ introducere)....................................................pag.

CAP II. Descrierea firmei şi investiţiei................................................pag.

CAP III. Analiza pieţei ( SWOT ).........................................................pag.

CAP IV. Costurile de investiţie şi proiecţiile financiare....................pag.

CAP V. Anexe şi alte documente.......................................................pag.


CAP I. SUMAR
MOTTO:"Mens sana in corpore sano"

În contextul economic actual este recunoscutǎ pe plan mondial tendinţa de


creştere a timpului liber în dauna timpului de muncǎ, de transport, Astfel, apare
nevoia fireascǎ a populaţiei de a beneficia de odihna,de recuperare dupa o perioada
de lucru foarte indelungat, pentru a-si satisface într-un mod cât mai complex
dorinţele şi aspiraţiile.
In categoria serviciilor de odihna ,recuperare, un loc foarte important il
ocupa kinetoterapia, in stransa concordanta cu conştientizarea pe scara larga a
rolului pozitiv pe care il au miscarea şi masajele în dezoltarea armonioasa a
individului. În ţarile dezvoltate (din toate punctele de vedere) exista un adevarat
cult în aceasta privinta in rindul maselor largi ale populatie.

Factorii de succes ai acestei afaceri constau în:


 calitatea serviciilor ;
 amplasarea centrului intr-o zona turistica de interes national ;
 preturile avantajoase;

S.C SANITAS S.R.L pune accentul în primul rând pe rentabilitate şi pe


autonomie. Expansiunea firmei este destul de usor de realizat deoarece având în
vedere obiectul sǎu de activitate serviciile oferite se pot diversifica conform
cerintelor clientilor.. Nivelul maxim pe care îl va atinge SC SANITAS S.R.L., unde se
va opri expansiunea, de altfel, este când aceasta va avea o cotǎ de piaţǎ de
aproximativ 50% pe plan local. Cota stabilitǎ la nivel local este oarecum uşor de
atins deoarece concurenţa nu este mare.
Planificarea constituie una dintre cele mai importante etape din cadrul
înfiinţArii unei firme indiferent de obiectul sau de actvitate sau de forma sa
juridica. Afirmam acest lucru deoarece nimic nu se poate înfaptui fara nişte
obiective prestabilite, fara o direcţionare a activitaţilor din societatea respectiva.
CAP II. DESCRIEREA FIRMEI ŞI INVESTIŢIEI

Aceasta firma ia naştere datorita dorinţei de satisfacere a clienţilor şi de a


acoperi un segment de piaţa care la noi în ţara nu este suficient.
Localizarea: SC SANITAS SRL este situata în Olanesti, la aproximativ 18
km.de Rm-Valcea.
Forma juridica: Firma se va constitui în forma de SRL, având un capital
social de 200 de lei.

Misiunea firmei

Misiunea firmei este satisfacerea unui segment de nevoii sociale, în condiţii


de profitabilitate cât mai ridicate.
Întreprinderea a urmărit şi urmăreşte ca satisfacerea nevoilor clienţilor să fie
cât mai bună, orientându-se cu prioritate spre aspectele referitoare la calitatea
serviciilor şi multumirea clientilor
Tot odată în condiţiile multiplicării şi intensificării concurenţei se caută soluţii
pentru obţinerea de avantaj competitiv, prin optimizarea raportului preţ/cost şi
îmbunătăţirea calităţii produselor si serviciilor oferite.

Modalitǎţi strategico tactice de realizare a obiectivelor

 efectuarea de investiţii;

 modernizarea managerială ;

 promovarea s

erviciilor prin intensificarea reclamei;


TARIFE PENTRU SERVICIILE OFERITE :

1 Kinetoterapie de grup 6,5


2 Kinetoterapie individuală 10,0
3 Kinetoterapie specifică 15,0
4 Kinetoterapie cu aparatură speciala 7,5
5 Elongaţii cervicale 6,0
6 Elongaţii lombare 6,0
7 Duş masaj 12,0
8 Masaj general 30,0
9 Masaj parţial 12,5
1
Masaj regional
0 7,0
1
Masaj reflexogen
1 20,0

Program de functionare:

LUNI - VINERI

08,00 - 20,00

SAMBATA -DUMINICA

09,00 -17,00
Investiţie

Denumirea Cantitate Pret


Saltele de gimnastica 10buc. 40€/buc.
Oglinzi 3 buc 10€/buc
Spalier 4 buc 100€/buc
Biciclete ergometrice 2 buc 700€/buc
Covor rulant 3 buc 100€/buc
Mingi echilibru 10 buc 15€/buc
Placa reeducarea mainii 5 buc 15€/buc
Cusca Rocher 2 buc 115€/buc
Placa echilibru 5 buc 15€/buc
Dispozitive elongatii 5 buc 10 €/buc
Bastoane medicinal cu 7 buc 20€/buc
patru puncte de sprijin
Instalatie dus-masaj 2 buc 800€/buc
trautwein
Paturi 10 buc 15€/buc

Preţurile includ transportul si montarea aparaturii.Garatie pentri


instalatai de dus Trautwein este de 10 ani ,iar pentru celelalte aparaturi cu
exceptia paturilor si a saltelelor este de 3 ani.

Total material:5000€

Reclama firmei se va realiza prin agenţia de publicitate Bridge Comunication,


care ne va acorda prin contract un banner, cǎrţi de vizitǎ şi pliante. Preţurile
practicate de agenţie pentru serviciile prestate vor fi :
Produs Cantitate Preţ/ bucatǎ Pret total
Banner 1 40 lei 40 lei
(100cm/ 50 cm)
Cǎrţi de vizitǎ 500 0,15 lei 75 lei
Pliante publicitare 1000 1,25 lei 1250 lei

Total: 1365 lei ( 390 euro)

Cheltuielile de constituire sunt în valoare de 200 euro.

Personalul

Personalul firmei este compus dintr-un contabil, un administrator şi un


îngrijitor care se va ocupa de menţinerea curateniei.plus 6 angajati calificati;2
profesorI de sport,2 maseuri si 2 specialisti in kinetoterapie.
Contabilul va ţine o evidenţǎ clarǎ a încasǎrilor şi plǎţilor care trebuie
efectuate. . Aşa cum prevede art.6, alin. 1 din Legea contabilitǎţii operaţiile
economice şi financiare se consemneazǎ în momentul efectuǎrii lor în
documentele justificative: „ orice operaţiune economico-financiară efectuatǎ se
consemneazǎ în momentul efectuǎrii ei într-un document care stă la baza
înregistrǎrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”.
La finele fiecǎrei luni se face un inventar. Acesta are rolul de a reda
situaţia clară asupra felului de folosire a resurselor financiare.
Situaţiile pe care contabilii le predau managerilor unitǎţii impun
centralizarea şi sintetizarea lor periodicǎ. La aceastǎ cerinţă rǎspund situaţiile
financiar-contabile de sinteză şi de raportare. Prin intermediul lor, datele
înregistrate cu ajutorul sistemului de conturi sunt consolidate şi raportate
ca un tot unitar sub forma indicatorilor economico-financiari. Situaţiile financiare
reprezintă un sistem de indicatori economico-finanaciari ce caracterizează situaţia
patrimoniului, situaţia financiară şi rezultatele obţinute.
Documentele de sinteză şi raportare se compun din: bilanţ (contul situaţiei
patrimoniului ), contul de rezultate (cont de profit şi pierdere), anexa la bilanţ şi
raportul de gestiune. În cazul firmei situaţia numǎrului de salariaţi este
urmǎtoarea:

Calificare Studii Numar Salariu de Timpul de


superioare incadrare lucru
/persoana
Contabil DA 1 800 8 ore/zi
Administrator DA 1 500 12/12ore
Specialist in DA 1 900 10ore/zi
kinetoterapie
Profesor sport DA 2 800 6ore/zi
Maseur DA 2 800 6ore/zi
Ingrijitor NU 1 500 8ore/zi

Total: 1634 euro


CAP III. ANALIZA PIEŢEI

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. raportul calitate – preţ 1. dependenţă de publicitate prin pliante


2. amplasament foarte bun 2. prestigiul centrului este relativ slab
3. perioada sezonului estival

OPORTUNITATI AMENINTARI

1. cunoasterea concurentei din toate punctele de 1. taxele impuse de autorităţile locale


vedere 2. concurenţa care este in crestere
2. tendinţele pieţei
3. atragerea de noi clienţi
4. contracte de parteneriat cu operatori de turism
care nu dispun de baze proprii de tratament

CAP IV. COSTURILE DE INVESTIŢIE ŞI PROIECŢIILE

FINANCIARE

Investiţie centru:
DENUMIRE BUC. PRET/euro/buc.
birou 1 30€
scaune 2 12€
canapea 1 20€
dulap 1 15€
calculator 1 250€

Total investitie 339€

CHELTUIELI TOTALE/LUNĂ

Denumire Pret/euro
Chirie/spatiu 200
Curent 50
Salarii personal(+ taxe) 1944
Alte taxe si impozite 200
TOTAL 2394

VENIT (aprox.)CENTRU DE SANATATE

TIPUL SEDINTEI PRETUL SEDINTEI NR.DE SEDINTE VENIT /ZI


Kinetoterapie de grup 6,5 3 19.5
Kinetoterapie 10 100
individuală 10,0
Kinetoterapie 6 90,0
specifică 15,0
Kinetoterapie cu 4 30.0
aparatură speciala 7,5
Elongaţii cervicale 6,0 8 48.0
Elongaţii lombare 6,0 6 36,0
Duş masaj 12,0 10 120
Masaj general 30,0 6 180
Masaj parţial 12,5 7 87,5
Masaj regional 7,0 9 63,0
Masaj reflexogen 20,0 4 80,0
TOTAL 132,5 73 854

Situaţia pe parcursul unui an (RON)

LUNA VENITURI CHELTUIELI PROFIT OBŢINUT


Ianuarie 25620 8618,4 17001,6
Februarie 23912 8618,4 15293
Martie 24766 8618,4 16147,6
Aprilie 25620 8618,4 17001,6
Mai 23912 8618,4 15293
Iunie 25620 8618,4 17001,6
Iulie 26474 8618,4 17855,6
August 26474 8618,4 17855,6
Septembrie 23912 8618,4 15293
Octombrie 26474 8618,4 17855,6
Noiembrie 25620 8618,4 17001,6
Decembrie 23058 8618,4 14439,6
TOTAL 301468 103420,8 198047,2

PROFIT / PIERDERI (RON)


Venituri 30468
Cheltuieli 103420,8

Profit brut 198047,2

Impozit pe profit 127687,55

Profit Net 70359,65

Rata profitului 65,69%