Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

1. Guyton & Hall - Tratat de fiziologie a omului, editia a 11-a, Editura medicala Callisto
2. Anatomia și Fiziologia Omului – Compendiu, Autori: Cezar Th. Niculescu, Radu
Carmanciu, Bogdan Voiculescu, Carmen Salavastru, Cristian Nita, Catalina Ciornei, Ed.
Corint 2009
3. Simionescu H - Ghid pentru studiul practic al anatomiei omului Ed IMF, 1990
4. Victor Papilian - Anatomia şi Fiziologia omului, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti,
1984
5. Corneliu Burundel - Medicina interna pentru cadre medii. Ed. a 4-a revizuita, Editura
ALL, Bucuresti 2009
6. I. Sinescu – Urologie Clinică, Ed. Medicală Amaltea, Bucuresti, 1998
7. Catalin Pricop, Dan Mischianu - Urologie, editura Tehnopress Iasi 2005
8. Catalin Pricop, Radu - Cristian Costache, Dan Mischianu - Ghid practic in urologie,
Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iasi 2015
9. V. Gheorghiu, C. Costache, V, Radu - Urologie, Editura "Gr. T. Popa" a Universitatii de
Medicina si Farmacie, Iasi, 2002
10. Emil Traşcă, Emil Tiberius Traşcă- Semiologie chirurgicală şi urologie, Editura Medicală
Universitară, Craiova, 2006
11. Dorin Nicolaescu şi colaboratorii-Bazele chirurgiei endourologice,Editura Eucolit, 1997
12. Robert Heglin - Diagnosticul diferenţial al bolilor interne, Editua Medicală, Bucureşti,
2002
13. Florin Miclea-Curs de urologie, Litografia UMF Timişoara 2002
14. Dorin Nicolaescu-Urologie, Editura Medicală, Bucureşti, 2000
15. Olănescu Ghe.- Principii în terapeutica urologică, Editura Medicală, Bucureşti 1997
16. Petre Georgescu –Urologie, Litografia universitară-Craiova, 1997
17. Petru Drăgan-Urologie Lito IMT
18. Proca E. Iliescu- Tratat de patologie Chirurgicală, Vol.III Urologie partea II-a, Editura
Medicală, Bucureşti , 1995
19. I. Sinescu - Urologie clinică, Editura Medicală, Almateea 1998
20. Mischianu Dan -Urologie ,, Note de curs pentru studenţi, Bucureşti, 2000
21. Angelescu N., Sinescu I., Gluk G.- Tratat de urologie chirurgicală, Editura Medicală,
Bucureşti 2001
22. Sinescu I, Gluk G, Harza M- Urologie Oncologică, vol. I, 2006, Editura Universitară,
Carol Davila, Bucureşti
23. Neagu V- Urologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981
24. C. Novac, B. Novac, G. Munteanu, S. Sfartz, L. Todosi, C. Zamfir, M. Zamfir, E. Zugun
- Infectia in Urologie, Editura Junimea, Iasi, 2006
25. Antohe Ileana, Fermesanu Mihaela Carmen - Elemente de nursing clinic, Ed. Junimea,
Iasi 2003
26. Antohe Ileana, Fermesanu Mihaela Carmen - Cursurile disciplinei de Nursing
27. Covic Adina, Scortanu Elena - Nursing Nefrologie, Urologie si Transplant renal: Manual
pentru asistenti medicali, Editura PIM, Iasi, 2013
28. Titirca Lucretia - Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali,
Editura Viața Medicală Romanească, ed. a 9-a, Bucuresti, 2008
29. Prof. Dr. I. Sinescu, G. Gluck, M. Hârza - Urologie Oncologica, Editura Universitara
"Carol Davila", Bucuresti 2006
30. Profesor Dr. I. Sinescu - Urologie Lucrari Practice, Editura Universitara "Carol Davila",
Bucuresti, 2006
31. Campbell-Walsh Urology. – 10th ed. / editor-in-chief, Alan J. Wein ; editors, Louis R.
Kavoussi, Saunders Publishing, July 2011
32. The Scientific Basis of Urology Third Edition - Edited by Anthony R. Mundy, John M.
Fitzpatrick, David E. Neal, Nicholas J. R. George
33. C. Ristescu*, C. Costache, N. Suditu, C. Novac - Abordul Percutanat în Insuficienţa
Renală Obstructivă – Indicaţii, Supraveghere Postoperatorie, Articol original, Jurnalul de
Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 2
34. Ristescu Constantin - Locul nefrostomiei percutanate în protocolul terapeutic al
insuficienței renale - Rezumat Teză de doctorat, Universitatea de Medicina si Farmacie
"Gr. T. Popa" Iasi, 2011

S-ar putea să vă placă și