Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE FUNDAMENTARE

Pentru modificarea preturilor la apa


Specificatie U/M REALIZAT Fundamentarea anterioara Propus
01.03.2012- 01.03.2009-28.02.2010
28.02.2013 Total lei Unitar Total lei Total Unitar
lei lei/mc cresteri lei Lei/mc
A.Apa bruta cumparata mc. - - -
B.Apa livrata mc.
-populatie mc.
-rest consumatori,inclusiv mc.
consum propriu
%/
-pierderi de apa in sistem Mii mc
C.Energie consumata total MWh
D.Numar salariati Nr.pers.
E.Venit mediu/salariat brut lunar lei
I.Cheltuieli variabile : lei
-apa bruta;cantitate cu pret in lei
vigoare
-pierderi apa activitatile transport mc
distributie
-energie electrica tehnologica; lei
cantitatea cu pret in vigoare
-tratarea apei lei
-materiale tehnologice lei
-alte cheltuieli materiale specifice lei
2.Cheltuieli fixe,din care: lei
a)cheltuieli materiale: lei
-energie electrica;cantitatea cu lei
pret in vigoare
-cheltuieli cu protectia mediului lei
-amortizare anuala lei
-redeventa anuala lei
-reparatii in regie lei
-reparatii in tertii lei
-studii si cercetari lei
-alte servicii executate de terti: lei
colaborari lei
comisioane si onorarii lei
protocol,reclama,publicitate lei
posta,telecomunicatii lei
-alte cheltuieli materiale lei
b)Cheltuieli cu munca vie,din lei
care:
-salarii lei
-CAS 20,80% lei
-Fond somaj 0,50% lei
-CASS 5,2% lei
-FRB 0,279% lei
-CCCI 0,85% lei
-FG 0,25 % lei
-FH(0,77%) lei
-alte cheltuieli cu munca vie
c)Cheltuieli financiare
I.Cheltuieli totale(1+2) lei
II.Profit 5% lei
III.Cota de dezvoltare lei
IV.Fondul II D lei
V.Venituri obtinute din
producere,transport,distributia lei
apei(I+II+III+IV)
VI.Cantitatea livrata,inclusiv Mii mc
consum propriu
VII.Pret tarifar(V/VI) fara TVA lei/mc

Director executiv, Contabil sef, Compartiment Productie,