Sunteți pe pagina 1din 13

Renew Restore Reform

Întărește-te & Luptă


Întărește-te în Harul care este în Hristos Isus
2Tim 2.1
Renew Restore Reform

Har,
îndurare
și pace,
de la Dumnezeu Tatăl și
de la Hristos Isus Domnul nostru!

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Harul,
Prin CREDINȚA sinceră (1Tim1.5)
Darul lui Dz care este în tine (1Tim1.6)
Chemarea sfântă (1Tim 1.9)

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Harul,
Prin CREDINȚA sinceră (1Tim1.5)
Darul lui Dz care este în tine (1Tim1.6)
Chemarea sfântă (1Tim 1.9)
RUȘINE / ocară (1Tim1.8,12)
SUFERINȚĂ (1Tim1.12)

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

1.15 ‘ști, că cei ce sunt în Asia, TOŢI m-au părăsit!


4.9; 4.21 ”caută de vino la mine…!
4.10 ”Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit”
4.16 ”La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci TOŢI m-au
părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta!”

4.17,18 ”DAR Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit din toate!”
A Lui să fie slava în vecii vecilor!
Întărește-te & LUPTĂ
Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

Tu ai urmărit de aproape…
Învăţătura, purtarea, credinţa, răbdarea, suferinţa, prigonirile
Care au venit peste mine”

...și Domnul m-a izbăvit din toate!


3.10,11

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

Și ce ai auzit de la mine în faţa altor martori, încredinţează la oameni de încredere,


care să fie în stare să înveţe pe alţii… ( 2Tim 2.2)

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

OSTAȘUL ATLETUL PLUGARUL


2Tim 2.3,4 2Tim 2.5 2Tim 2.6
Suferinţă Rânduială Muncă

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

OSTAȘUL 2Tim 2.3,4 Suferinţă


2Tim 1.8 2Tim 2.3
Să nu-ţi fie ruşine Sufere împreună cu mine,
dar de mărturisirea Domnului nostru, ca un bun ostaş al lui Hristos.
nici de mine, întemniţatul Lui.
Ci sufere împreună cu Evanghelia,
prin puterea lui Dumezeu.

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

ATLETUL 2Tim 2.5 Rânduială


2Tim 1.3 2Ti 2:15
Mulţămesc lui Dumnezeu, Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu
căruia Îi slujesc ca un om încercat,
cu un cuget curat, ca un lucrător
din moşi strămoşi, care n'are de ce să-i fie
2Ti 1:5 ruşine, şi
Îmi aduc aminte care împarte drept
de credinţa ta neprefăcută, Cuvîntul adevărului.
Întărește-te & LUPTĂ
Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

ATLETUL 2Tim 2.5 Rânduială


2Ti 2:22 1Tim 4.12
Fugi de poftele tinereţii, şi Nimeni sa nu -ti dispretuiasca tineretea ci fi o pilda…
urmăreşte
neprihănirea,
credinţa,
dragostea,
pacea,
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul
dintr'o inimă curată.
Întărește-te & LUPTĂ
Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

Întărește-te & luptă


Criza de la mijlocul drumului...

PLUGARUL 2Tim 2.6 muncă


2Ti 2:6 2Tim 4.2
Plugarul trebuie să muncească ...propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp
înainte ca să strângă rodurile. și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândeţea și învăţătura!

2Tim 2.7
...m-am luptat lupta cea bună,
mi-am isprăvit alergarea
am păzit credinţa
Întărește-te & LUPTĂ De acum mă așteaptă cununa!
Har-îndurare-pace
Renew Restore Reform

2Ti 4:7
M'am luptat lupta cea bună,
mi-am isprăvit alergarea, (atletul)
am păzit credinţa.2Ti 4:8
2Ti 4:5 De acum
Dar tu mă aşteaptă cununa neprihănirii,
fii treaz pe care mi-o va da,
în toate lucrurile, în „ziua aceea”,
rabdă suferinţele, (ostasul) Domnul,
fă lucrul unui evanghelist (plugarul), şi Judecătorul cel drept.
împlineşte-ţi bine slujba.

Întărește-te & LUPTĂ


Har-îndurare-pace