Sunteți pe pagina 1din 1

Buna ziua,

Pentru Servicii de protectia muncii, securitate si sanatate in munca si protectie impotriva


incendiilor (SSM si PSI), pentru santiere mobile sau temporare (HG 300/2006) ,in baza
legislatiei in vigoare si in conformitate cu cerintele dumneavosatra cerea mea se refera la
-salariu 1200 euro,
-masina de serviciu,
-contract de munca
CV -ul meu si pregatire pe line de SSM le -am trimis pe un mail anterior.
O sa atasez si diploma de cadru tehnic PSI.
Activiatea se va desfasura in conformiate cu dumneavoastra , cât și:
-în conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
-în conformitate cu H.G. nr. 1.425/2006- Normele Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii
319/ 2006;
-HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
-în conformitate cu Ordinul 163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
-în conformitate cu H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie
la locul de muncă;
-în conformitate cu H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de muncă;
-în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-în conformitate cu Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-în conformitate cu Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;