Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT

I. Dispoziţii generale

1. Concursul de procese simulate are ca obiect dezbaterea unui caz fictiv,


respectând procedurile dintr-un proces real, în scopul de a realiza legătura dintre
cunoștințele teoretice și cele practice ale studenților.

2. Concursul de procese simulate se desfășoară în trei etape:

i. Înscrierea participanților la concursul de procese simulate


ii. selecția participanților pe baza memoriului scris
iii. desfășurarea efectivă a procesului simulat

II. Participanţii

3. Studenții înmatriculați la Facultatea de Drept, Universitatea din


București pot participa individual sau în echipe de câte două persoane.

4. O echipă reprezintă un singur participant la concurs. De asemenea, un student


care participă individual va reprezenta tot un singur participant la concurs.

5. Numărul participanților din faza finală este de 6.

III. Desfăşurarea concursului

6. Echipele finaliste vor fi anunțate miercuri, 11 aprilie 2018, până la ora 23:59.

7. Calitățile procesuale vor fi trase la sorți, joi, 12 aprilie 2018, utilizând mijloacele
electronice online, în condiții de transparență și imparțialitate, urmând a fi
comunicate participanților în aceeași zi.

8. Fiecare echipă primește în format electronic speța de rezolvat în cadrul Concursului


de Procese Simulate la data de 11 aprilie 2018.

9. Faza orală va avea loc joi, 26 aprilie 2018, ora 11:00, la Facultatea de
Drept, Universitatea din București.
IV. Pledoarii

10. Pentru faza orală participanții vor avea de pregătit o pledoarie pe baza speței primite,
pledoarie ce va fi însoțită de argumentele generale, de maximum 5 pagini (inclusiv
bibliografia), care să fixeze problemele de drept și argumentele invocate de fiecare parte.

11. Acestea vor fi depuse membrilor echipei de organizare, înainte de


susținerea pledoariilor, care ulterior le vor preda juriului.

V. Desfăşurarea etapei orale

12. În etapa a II- a concursului se califică cei 6 participanți (sau 12 membri ai echipelor
participante calificate în finală) cu cele mai mari punctaje generale din Etapa I.

13. Printragere la sorţi, se va stabili ordinea în care echipele vor concura.

14. Evaluarea pledoariilor se va realiza de către membrii juriului format din


specialiști ai dreptului.

Ordinea expunerii pledoariilor în cadrul fiecărei confruntări (proces simulat) va


fi următoarea:

Pledoarie reclamant 15 minute

Pledoarie pârât 15 minute

Replică reclamant 7 minute

Duplică pârât 7 minute

Schimb de replici (dacă se solicită) 3-5 minute/ participant

Întrebările juriului 10 minute

15. Replica trebuie să privească conţinutul pledoariei părţii adverse.

16. În timpul expunerii argumentelor orale, este interzisă comunicarea pledantului


cu alte personae decât juriul.

17. În timpul expunerii argumentelor orale de către partea adversă,


esteinterzisă orice comunicare a participanților cu altepersoane.

18. Comunicarea între membrii echipei se poate efectua doar în scris.

19. Pe parcursul desfășurării proceselor va fi desemnată o persoană responsabilă care să


cronometreze pledoariile participanților și să se asigure că timpul stabilit anterior este
respectat.
VI. Criterii de stabilire a câștigătorilor procesului simulat

20. Decizia cu privire la câștigătorii concursului de procese simulate va fi luată de membrii juriului
în baza următoarelor criterii de evaluare:

i. capacitatea de identificare a faptelor relevante pentru interesul procesual urmărit


şi interpretarea dispoziţiilor legale prin raportare la faptele descrise de speţe
ii. capacitatea şi modalitatea de argumentare juridică
iii. coerenţa, claritatea şi stilul exprimării
iv. nivelul de înțelegere a instituțiilor de drept financiar public invocate
în cadrul pledoariilor și prezentate în materialele scrise
v. relevanţa şi pertinenţa surselor doctrinare şi jurisprudenţiale identificate

VII. Premii şi diplome

21. La finalul concursului de procese simulate de Drept financiar public vor fi acordate următoarele
premii:

Premiul pentru locul I- premiu în bani și cărți de specialitate- echipei cu primul cel mai mare punctaj
general din finală

Premiul pentru locul al II-lea- premiu în bani- echipei cu al doilea cel mai mare punctaj general din
finală

Premiul pentru locul al III-lea- premiu în bani- echipei cu al treilea cel mai mare punctaj general din
finală

Premiu pentru cel mai bun pledant-premiu în bani

22. Fiecărui pledant îi va fi acordată o diplomă pentru participare.


PROGRAM

10:30 Tragerea la sorți a ordinii în care vor


concura echipele

11:00 - 12:00 Proces I

12:00 - 12:10 Pauză

12:10- 13:10 Proces II

13:10 - 13:20 Pauză

13:20-14:20 Proces III

14:20-14:40 Deliberare juriu

Anunțarea câștigătorilor și acordarea


14:40 premiilor