Sunteți pe pagina 1din 1

CASA JUDETEANA DE PENSII Transfer dosar

___________________________

DOMNULE DIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul(a)________________________________________

pensionar(a) cu dosar de pensie nr. ______________________,

va rog sa-mi aprobati transferul dosarului meu de pensie la noua

adresă unde locuiesc:

Judeţul___________________________________

Oraşul/comuna______________________________________

Strada/sat________________________________________

nr.______ bl.________ sc._______ et.______ apt._______

Anexez la prezenta fotocopie după actul de identitate în care este

menţionată noua adresă.

Menţionez că nu am încasat drepturile de pensie pe perioada

________________________________________.

DATA _____________

SEMNATURA

DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV

AL CASEI JUDETENE DE PENSII ____________________