Sunteți pe pagina 1din 32

TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag.

1/31
confidetial

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: Subsistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu.


Instalatii electrice de curenti slabi

Amplasament: Str. Augustin Bena nr. 1; Oras SEBES; Jud ALBA

Beneficiar: BANCA TRANSILVANIA- Oras SEBES

Nr. proiect: Tema

Faza: PT

Revizia: 0

Proiectant de
specialitate
Breazu Ioan

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 2/31
confidetial

BORDEROU

2. BORDEROUL DOCUMENTATIEI
Nr. Tip Total
PARTE SCRISĂ
crt. coală pag.
1. FOAIE DE CAPĂT A4 1
2. BORDEROUL DOCUMENTAŢIEI A4 1
3. OBIECTUL PROIECTULUI A4 1
4. BAZA DE PROIECTARE A4 1
5. DESCRIEREA OBIECTIVULUI A4
5.1 Amplasament şi împrejurimi A4
5.2 Elemente privind construcţia A4 3

5.Ativitati specifice A4
6. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE A4
6.1 Subsistemul de detecţie şi semnalizare incendiu A4
6.1.1 Generalităţi A4
6.1.2 Structura subsistemului de detecţie şi semnalizare A4
6.1.3 Descrierea zonelor protejate A4
12
6.1.4 Amplasamentul componentelor A4
6.1.5 Calculul energetic A4
6.1.6 Date tehnice de catalog A4
6.1.7 Jurnal de cabluri A4
7. Conditi de predare a lucrari A4
8. CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITĂŢII PRODUSELOR A4
PLAN COTE PARTER.
1. A3 1

PLAN PARTER. DETECTIE SI ALARMARE IINCENDIU.


2. A3 1
3. PLAN COTE ETAJ A3 1
4. PLAN ETAJ. DETECTIE SI ALARMARE IINCENDIU.
A3 1
. Schema monofilara
5 A3 1
Sistem alarmare incendiu

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 3/31
confidetial

3. Obiectul proiectului

Prezentul proiect trateaza la nivel P.T.– sistemul tehnic de securitate, aferent sediu
banci- TRANSILVANA Str. Augustin Bena nr. 1; Oras SEBES; Jud ALBA, si anume:
- subsistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu (subsistem incendiu).

4. Baze de proiectare.
La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:
- Tema de ahitectura aferenta cladirii pusa la dispozitie de ARTS -BUCURESTI;
planuri si piesa scrisa,

4.1 Analiza de risc


Cladirile, institutiile publice sau private, alte entitati de interes public, precum si
activitatile social-cultural-economice, pot fi supuse unor actiuni (amenintari) care daca nu
sunt luate in considerare si contracarate prin masuri adecvate, pot duce la evenimente
nedorite, unele cu consecinte foarte grave pentru integritatea fizica si continuitatea lor
functionala. Sistemul de securitate impotriva incendiilor este componenta tehnica a
raspunsului la amenintarile si vulnerabilitatile relevate intr-un obiectiv pentru care se solicita
asigurarea protectiei.
In cazul de fata la BANCA TRANSILVANA, Str. Augustin Bena nr. 1; Oras Sebes;
Jud. Alba, s-a procedat la realizarea unui studiu de risc care sa identifice amenintarile,
riscurile care deriva si modalitatile de reducere ale acestora.
Astfel, declansarea accidentala a unui incendiu, provocat din neglijenta s-au
neatentia personalului s-au a clientilor (ex. echipament electric lasat in functiune,
nesupravegheat, etc) sau cea provocata de functionarea defectuoasa a unor
echipamente electrice (ex. supraincalzire, scurtcircuit, etc) , precum si cea provocata de
persoane rauvoitoare, expune institutia la o serie de riscuri cum ar fi :
 blocarea personalului de la etaj in cazul declansarii incendiului la parter si
posibilitatea asfixsierii sau a decesului acestora ;
 provocarea de pagube materiale ;
 pierderea de informatii confidentiale importante ;
 intreruperea activitatii institutiei pentru o perioada de timp ;
 afectarea imaginii companiei pe termen mediu si lung.
Reducerea riscurilor enumerate mai sus se realizeaza numai cu implementarea unui
sistem performant de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu care sa asigure atat
identificarea timpurie a inceputului de incendiu cat si alarmarea personalului (pe timpul
programului de lucru), masura ce ar duce la evacuarea rapida si eficienta a acestuia si la
interventia pentru limitarea si stingerea incendiului reducand astfel pagubele

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 4/31
confidetial

4.2 Normative si standarde de referinta:

NP-I7-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu


tensiuni pânã la 1.000V c.a. şi 1500V c.c.
GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni pînã la 1000V c.a. şi
1500V c.c.
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi
instalaţii
I 20-2000 Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie
contra trăsnetului a construcţiilor
I18/1-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie
I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei din clădiri
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri
electrice
P 118 /1999 Normativ de siguranta la foc a construcţiilor
PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii
electrice
SR CEI 60364-1- Instalaţii electrice ale clădirilor. Domeniu de aplicare, obiect,
1997 principii fundamentale
SR CEI 60364-2- Definiţii
1997
SR CEI 60364-3- Determinarea caracteristicilor generale
1997
SR CEI 60364-4 Instalaţii electrice în construcţii. Mijloacele de protecţie pentru
asigurarea securităţii
SR HD 60364-4-41 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de
protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor
electrice
SR HD 60364–5–54 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi
montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ.
Conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare
SR CEI 60364-7 Instalaţii electrice în construcţii. Reglementări pentru instalaţii şi
amplasamente speciale
SR CEI 60446-1996 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.
SR CEI 60536-1995 Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 5/31
confidetial

vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice


SR EN 60617-11- Simboluri grafice pentru scheme electrice
2001
SR EN 60529-95 Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi
metode de verificare
GT 059-03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerintelor de calitate
conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. Instalaţiile
electrice din clădiri
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (actualizată la 12.05.2007)
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (12.07.2006)
Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
SR EN 54 (grup SR) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu
Legea nr.137/1995 Legea protecţie mediului
Legea nr.465/2001 Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea
deseurilor
Legeanr.426/2001 Lege pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2001 privind regimul
deşeurilor
HG nr. 856/2002 H.G. privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

.
.
5. Descrierea obiectivului
5.1 Amplasamentul si imprejurimile.
Cladirea unde urmeaza sa se instaleze sistemul de securitate - subsistem de
detecție si avertizare la incendiu, este situata in Str. Augustin Bena nr.1 SEBES ; Jud.
ALBA la intersecția a doua strazi. Locația se invecineaza la N cu o gradina imprejmuită cu
gard, proprietate persoană fizică, la E cu o cladire de birouri P+4ET., la S cu Str. Augustin
Bena nr., iar la V cu Dorin Pavel
Această cladire este destinată serviciului financiar-bancar.
Amplasarea obiectivului si vecinatațile sunt aratate in planul de situatie - pl. 6.

5.2 Elemente privind constructia si clasele de risc

Pereții exteriori sunt realizați din cărămidă cu grosimea de 25cm, sprijiniți pe o structură de
rezistență realizată din stâlpi și grinzi din beton aramat. Etajul este construit pe aceeași structură
de rezistență, la care se adaugă stâlpii de sprijin pentru terasa circulabilă, delimitată de balustradă
spre golul de la parter. Pereții interiori sunt realizați din zidărie ușoară (15cm grosime), cu uși
decorative din tâmplărie metalică. Excepție fac zidurile și ușile din zona casieriei. Spațiile vitrate
sunt realizate din tîmplărie metalică, cu geamuri termopan și dublă deschidere. Excepție fac
geamurile de la holul de intrare, de la garajul auto și de la ghișeele de casă. Obiectivul este
prevăzut cu garaj pentru mașina de transport valori, cu acces de pe latura de sud, din Strada 2.
Garajul este dotat cu o ușă metalică, cu rulare sub tavanul garajului, pe șine de ghidare. Ușa este
automatizată, cu comandă prin telecomandă sau cu acționare manuală, doar din interior, în caz de
lipsă tensiune de rețea. S-a prevăzut o cale de transferare a valorilor între garaj – mașina de

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 6/31
confidetial

transport valori și casierie, cu ieșire din garaj prin ușa practicată în peretele dintre garaj și casierie
și cu circulație doar prin zonele interioare ale spațiului destinat casieriei. În birouri se va monta
tavan fals casetat, montat pe tije de 50cm, cu excepția tezaurului și a garajului de valori. Plafonul
în zona terasei circulabile de la etaj va fi acoperit cu tavan fals nevizitabil, montat la 50cm sub
plafon. Înălțimea camerelor este de 4m, atât la parter cât și la etaj. Accesul pietonal se realizează
pe latura de sud, din Strada 2, printr-o ușă dublă, realizată din tâmplărie metalică și spații vitrate
de mari dimensiuni.
Activitati specifice. Fluxuri de personal
Activitatea desfasurata in obiectiv va fi una specifica unitatilor financiar-bancare, care
includ relatii cu publicul, birou credite, depuneri/ridicari numerar, depozitare si transfer valori, etc.
Programul de lucru cu publicul este între orele 09.00 – 17.00. Programul de lucru pentru
angajați este între orele 08.00 – 19.00, program acoperit prin decalarea programului anumitor
angajați. Programul de realizare a curățeniei este între orele 07.00 – 09.00 și 17.00 – 19.00 și se
realizează sub supravegherea agentului de pază. Paza obiectivului este asigurată în intervalul
07.00 – 19.00 de un agent de pază de la firma care asigură și monitorizarea / intervenția în caz de
eveniment. În intervalul 19.00 – 07.00 paza obiectivului se realizează exclusiv prin intermediul
sistemului de securitate.
La parter sunt delimitate următoarele spații:
- Holul de intrare cu dublu rol de windfang și zonă pentru operațiuni bancare
automate;
- În holul de intrare este instalat un punct pentru operațiuni în regim Self Banking
dotat cu un bancomat și o stație PC pentru tranzacții On Line. Programul de
lucru al punctului Self Banking este între orele 07.00 – 23.00;
- Alimentarea bancomatului se realizează din interiorul biroului IT de către
reprezentantul firmei concesionare, doar în prezența unei persoane autorizate
din partea beneficiarului;
- Tot din biroul IT există o ușă de acces în sala serverelor, care găzduiește și
echipamentele de comunicații (telefonice, internet, radio etc.);
- Pentru operațiuni cu numerar sunt prevăzute două ghișee de casă, dotate cu
sertar de transfer monetar;
- Serviciul casierie dispune de următoarele spații, grupate în colțul de sud-vest al
parterului:
- tezaur;
- sală de numărare;
- coridor de trecere spre hol parter;
- sală de preluare numerar la transferul între bancă și mașina de transport valori;
- garajul de valori;
- ghișeele de casă.
- În cazul situațiilor care impun acest lucru, se poate folosi sala de întâlniri de la
parter (prezentare oferte, negocieri – contracte etc.);

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 7/31
confidetial

- Tot la parter este situat biroul Casierului Șef și un oficiu destinat pentru angajații
băncii;
- Agentul de pază staționează întro zonă situată vizavi de ghișeele de casă, fără
a avea la dispoziție un spațiu delimitat (cameră);
- Operațiunile cu clienții persoane fizice se desfășoară, de regulă, în spațiul
deschis de la parter, delimitat prin mobilier. Pentru anumite activități care impun
un grad sporit de confidențialitate se pot folosi cele două birouri de negocieri de
la etaj;
- Clienții în așteptare au la dispoziție holul de la parter și acces la cele 2 grupuri
sanitare.

La etaj sunt delimitate următoarele spații:


– Birouri conducere, cu biroul secretariat între ele;
– Biroul contabilitate;
– 3 birouri ale angajaților;
– Sala de semnare a contractelor;
– Două birouri de negocieri;
– Un oficiu la dispoziția personalului propriu;
– sală cu destinație de arhivă curentă, din care se obține accesul și în arhiva
pe termen lung a băncii;
– Pentru personal și clienți sunt disponibile două grupuri sanitare;
– Terasă circulabilă, protejată cu balustradă spre golul de la parter.
– Accesul între parter și etaj se face pe o scară prevăzută cu spații vitrate pe
palierul dintre cele două nivele și la etaj.

6. Descrierea solutiei tehnice.

Subsistemul de detectie,avertizare si alertare in caz de incendiu


6. 1.1 Generalităţi
Banca se incadreaza (conform scenariului la incendiu) in categoria C de importanta
(normala), clasa de importanta III (HG 766/1997), grad de rezistenta la foc II, categoria
E(BE1b),
In conformitate cu prevederile scenariului la incendiu si normativului P118/3-2015,
imobilul va fi dotat cu un sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu de tip A
cu acoperire totala. Sistemul propus este de tip adresabil, programabil, corespunzand
integral standardelor din seria EN 54. Toate incaperile cu exceptia grupurilor sanitare vor fi

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 8/31
confidetial

protejate cu detectoare de fum simpli sau duali (fum si temperatura), iar pe toate caile de
evacuare si in spatiile tehnologice vor fi amplasate butoane de incendiu.

6.1.2 Structura instalatiei de semnalizare a incendiilor


În principiu, instalaţia de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze
începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informaţiile primite şi, în
cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru
asigurarea intervenţiei şi evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai
simpla, dar în acelaşi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilitatilor
de apariţie a incendiilor. Echipamentele de detecţie si avertizare incendiu vor fi
supravegheate permanent de către personal specializat şi instruit de firma furnizoare
de echipament.
Pentru realizarea funcţiilor descrise mai sus, elementele de detecţie şi avertizare se
vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu conventionala, care este echipata
pentru 28 de zone de detectie
Unitatea centrala de detectie va fi amplasata in Camera Server. Afişarea oricărui
eveniment detectat de elementele de supraveghere se face la tabloul de comandă de pe
unitatea centrala, pe un afişaj LCD, prin identificarea exactă a dispozitivului care a iniţiat
alarma. Aceleaşi informaţii vor putea fi vizualizate şi la postul de paza, unde se va monta
un panou de afişaj repetor. Pe tablourile de comandă se va fi afişa starea sistemului, cu
semnalizare optica şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu,
defecţiunilor, etc. Centrala are posibilitatea acţionării unor eventuale instalaţii de stingere,
pornire ventilatoare de desfumare, de deschidere a uşilor de evacuare în caz de incendiu
sau a altor elemente de protecţie împotriva incendiului. De asemenea, unitatea centrală
poate fi integrată într-un sistem complex de dispecerat sau interconectată cu alte sisteme
din clădire (se va conecta obligatoriu cu sistemul de control acces(daca exista), pentru
comanda în poziţie deschisă, în caz de incendiu, ale eventualelor uşi de evacuare
persoane sau bunuri şi/sau trape pentru evacuarea fumului). Unitatea centrala va fi
conectata la subsistemul de intercomunicatie, pentru alertarea, in caz de pericol, a unor
unitati de interventie.
Toate dispozitivele de detectie si comanda(manuale si automate) vor fi prevazute
cu etichete, cu caractere vizibile, care sa indice zona/nr. element de detectie.
Unitatea centrala de alarmare supraveghează permanent dispozitivele de detectie,
avertizând în cazul în care sistemul detectează o situatie deosebită (fum, apasarea
unui buton de incendiu, defect, etc), în oricare spaţiu al obiectivului unde sunt
amplasate elemente de detectie şi avertizare incendiu. Sistemul afişează pe tabloul de
comandă/repetoare cu display LCD exact zona (dispozitivul/spatiul) din care detectorul
sau butonul a declanşat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp.
Pe tabloul de comandă/repetoare este afişată starea sistemului, cu semnalizare optica
şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc.
Unitatea centrala furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având
dublă alimentare: sursa de bază(reţeaua electrică) şi sursa de rezervă(bateria de
acumulatoare formată din 2 acumulatori de 12V-18Ah). Sursa de rezervă preia în mod
automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a
instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu conduce la modificări în starea sistemului

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 9/31
confidetial

Prezentarea tabelara a structurii subsistemului

Nr. Denumire
Tip Cantit. Producator Obs.
Crt. produs
Centrala de
alarma FC 520
1. 1 2 bucle
Incendiu BENTEL
adresabila
Detector optic- FC460P
2. 39 Pe tavan
fum adresabil
Pe tavan
3. Indicator paralel RILED-WRR 27
fals
4. Detector
FC460PH In tavan
multisenzor 28
fals
5. adresabil
BENTEL
Buton de SECURITY
6. alarmare manual FC420CP 7 adresabil
adresabil
Acumulatori pentru
7. SL 2 1
12V/2.1Ah sirena
Acumulatori pentru
8. SL 7 2
12V/26Ah CENTRALA
Sirene de interior FC410
9. 3 -
cu flash LPAVR
Sirena de exterior FC410
10. 1 -
cu flash LPAV
E30,
11. Cablu 4 fire 900m Bentel Italia -
2x2x0,8
Cablu alimentare CYY-F
12. 50m -
3 fire 3x2.5mmp
E30,
13. Cablu comanda 200m -
2x2x0,8 IPROBED
Tub flexibil-pvc BISTRITA
14. D=20mm 100m -
ingifug

15. Tub PVC - ingifug D=20mm 800m -

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 10/31
confidetial

6.1.3.Descrierea zonelor protejate

In tabelul de mai jos repartizarea pe zone a componentelor sistemului

Nr. Denumire Bucla Adresa Cant. Reper Tip echipament


crt. zona aparat
Detector combinat - itf
1. 1 1 1 TFF1/1
Indicator paralel
HOL INTRARE
2. 1 2 1 F13/1 Detector optic fum
3. 1 3 1 B4/1 Buton incendiu
1 Detector combinat - itf
4. 4 1 TFF2/1
SELF BANKING Indicator paralel
5. 1 5 1 F14/1 Detector optic fum
6. 1 6 1 F15/1 Detector optic fum
BIROU IT 1 Detector combinat - itf
7. 7 1 TFF3/1
Indicator paralel
8. 1 8 1 F16/1 Detector optic fum
SERVER 1 Detector combinat - itf
9. 9 1 TFF4/1
Indicator paralel
10. 1 10 1 F17/1 Detector optic fum
SALA
1 Detector combinat - itf
11. INTALNIRI 11 1 TFF5/1
Indicator paralel
1 Detector combinat - itf
12. 12 1 TFF6/1
CASIER SEF Indicator paralel
13. 1 13 1 F18/1 Detector optic fum
1 Detector combinat - itf
14. 14 1 TFF7/1
OFICIU Indicator paralel
15. 1 15 1 F19/1 Detector optic fum
16. 1 16 1 B1/1 Buton incendiu
17. 1 17 1 F5/1 Detector optic fum
18. 1 18 1 F4/1 Detector optic fum
19. 1 19 1 F3/1 Detector optic fum
20. HOL CLIENTI 1 20 1 F2/1 Detector optic fum
21. 1 21 1 F1/1 Detector optic fum
22. 1 22 1 B2/1 Buton incendiu
23. 1 13 1 B5/1 Buton incendiu
24. 1 24 1 SI1 Sirena interior
25. HOL CASIERIE 1 24 1 SI2 Sirena interior

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 11/31
confidetial

26. 1 25 1 F8/1 Detector optic fum


27. 1 26 1 F9/1 Detector optic fum
28. SALA NUMARARE 1 27 1 F6/1 Detector optic fum
29. TEZAUR 1 28 1 F7/1 Detector optic fum
SALA 1 Detector optic fum
30. PRELUARE 29 1 F10/1
NUMERAR
31. CASA 1 1 30 1 F11/1 Detector optic fum
32. CASA 2 1 31 1 F12/1 Detector optic fum
33. GARAJ 1 32 1 B2/1 Buton incendiu
MASINA 1
34. TRANSPORT 33 1 TF1/1 Detector combinat
VALORI
35. 1 34 1 F21/1 Detector optic fum
DIRECTOR
ADJUNCT 1 Detector combinat - itf
36. 35 1 TFF9/1
Indicator paralel
1 Detector combinat - itf
37. 36 1 TFF10/1
Indicator paralel
SECRETARIAT
38. 1 37 1 F22/1 Detector optic fum

1 Detector combinat - itf


39. 38 1 TFF11/1
DIRECTOR Indicator paralel
GENERAL 1 Detector optic fum
40. 39 1 F23/1
1 Detector combinat - itf
41. CONTABILITAT 40 1 TFF12/1
Indicator paralel
E 1 Detector optic fum
42. 41 1 F24/1

43. 1 42 1 F25/1 Detector optic fum


BIROU 2
1 Detector combinat - itf
44. 43 1 TFF13/1
Indicator paralel
1 Detector combinat - itf
45. 44 1 TFF19/1
Indicator paralel
BIROU 3
46. 1 45 1 F31/1 Detector optic fum

1 Detector combinat - itf


47. 46 1 TFF20/1
BIROU 4 Indicator paralel
48. 1 47 1 F32/1 Detector optic fum

ARHIVA 1 Detector combinat - itf


49. 48 1 TFF21/1
Indicator paralel
50. 1 49 1 F33/1 Detector optic fum

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 12/31
confidetial

1 Detector combinat - itf


51. 50 1 TFF22/1
Indicator paralel
52. 1 51 1 F34/1 Detector optic fum

53. 1 52 1 F35/1 Detector optic fum


ARHIVA
CURENTA 1 Detector combinat - itf
54. 53 1 TFF23/1
Indicator paralel
55. 1 54 1 F36/1 Detector optic fum
OFICIU
1 Detector combinat - itf
56. 55 1 TFF24/1
Indicator paralel
1 Detector combinat - itf
57. 56 1 TFF25/1
CREDITE Indicator paralel
CONTRACTE 1 Detector optic fum
58. 57 1 F37/1

59. 1 58 1 F38/1 Detector optic fum


BIROU 2
NEGOCIERE 1 Detector combinat - itf
60. 59 1 TFF26/1
Indicator paralel
61. 1 60 1 F39/1 Detector optic fum
BIROU 1
NEGOCIERE 1 Detector combinat - itf
62. 61 1 TFF27/1
Indicator paralel
1 Detector combinat - itf
63. 62 1 TFF8/1
Indicator paralel
64. 1 63 1 F20/1 Detector optic fum

65. 1 64 1 F26/1 Detector optic fum

1 1 Detector combinat - itf


66. 65 TFF14/1
Indicator paralel
67. 1 66 1 F27/1 Detector optic fum

1 1 Detector combinat - itf


68. 67 TFF15/1
Indicator paralel
TERASA 1 1 Detector optic fum
69. 68 F28/1
CIRCULABILA
1 1 Detector combinat - itf
70. 69 TFF16/1
Indicator paralel
71. 1 70 1 F29/1 Detector optic fum

1 1 Detector combinat - itf


72. 71 TFF17/1
Indicator paralel
73. 1 72 1 F30/1 Detector optic fum

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 13/31
confidetial

1 1 Detector combinat - itf


74. 73 TFF18/1
Indicator paralel
75. 1 74 1 B6 Buton incendiu

76. 1 75 1 B7 Buton incendiu

LEGENDA:
CSIA – centrala semnalizare incendiu adresabila
F1/1 – detector optic - fum adresabil, element 1 bucla 1
TF1/1 – detector temperatura-optic-fum adresabil(combinat), element 1 bucla 1
TFF1/1 – detector temperatura-optic-fum adresabil (combinat), element 1 bucla 1- montat
in tavanul fals (itf)
B1/1 – buton comanda manuala – adresabil, element 1 bucla 1
SI1 – sirena alarmare incendiu de interior
SIE1 – sirena alarmare incendiu de exterior

6. 1. 4 Amplasamentul componentelor

 HOL INTRARE – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-


fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel; 1 buton pentru comanda manula
in cazul observarii de catre personal sau de clienti, a unui focar incipient
 SELF BANKING - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-
fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel
 BIROU IT – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 SERVER – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 SALA INTALNIRI – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-
fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 CASIER SEF – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum
si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 OFICIU – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel;
 HOL CLIENTI – s-au amplasat 5 detectoare optic-fum, 3 butoane, 1 sirena de
interior;

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 14/31
confidetial

 HOL CASIERIE - s-au amplasat 2 detectoare optic-fum, 1 sirena de interior;


 SALA NUMARARE - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
 TEZAUR - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
 SALA PRELUARE NUMERAR - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
 CASA 1 - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
 CASA 1 - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
 GARAJ MASINA VALORI - s-au amplasat 1 detector optic-fum, 1 butoane
 DIRECTOR SDJUNCT - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 SECRETARIAT - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum
si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 DIRECTOR GENERAL - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 CONTABILITATE - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-
fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe
tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 BIROU 2 - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 BIROU 3 - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 BIROU 4 - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 ARHIVA - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel;
 ARHIVA CURENTA - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 OFICIU - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals tot pe tavanul
fals sa amplasat si un indicator paralel
 CREDITE CONTRACTE - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 BIROU 2 NEGOCIERE - tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 15/31
confidetial

 BIROU 1 NEGOCIERE tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare


optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
tot pe tavanul fals sa amplasat si un indicator paralel;
 TERASA CIRCULABILA - tavan fals– s-au amplasat 14 detectoare: 6
detectoare optic-fum si 6 detector multisenzor-si 6 indicatoare paralel , unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals; 2 butoane de incendiu.

6.1.5 .CALCUL ENERGETIC

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu CSIA, va fi alimentata la


tensiunea de 230 V, 50 Hz, 6A din TES - tabloul electric pentru instalatiile de securitate,
inainte de intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit.
Sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat
sa asigure autonomia in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale
(stare de veghe) cu 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate
dispozitivele de alarma sonora in functiune), la o tensiune de 24V, cc; conf. I18/02/02.

Tabel calcul energetic

Tensiune Consum / bucata Nr. Consum total


Nr. alimentare (mA) buc. ( mA)
Echipament
Crt. De
rezerva Veghe Alarma Veghe Alarma
baza
Centrala de
1. 230V 24V 300 500 1 300 500
alarma FC 520
Detector optic
2. fum adresabil 24V 24V 0.065 45 39 2,535 1755
FC 460P
Detector
3. multisenzor FC 24V 24V 0.065 45 28 1,82 1260
460PH
4. Indicator paralel 24V 24V 0 5 27 0 135
RILED-WRR
Sirene de
5. interior 24V 24V 0,6 12 3 1,8 36
FC410 LPAVR
Sirene de
6. exterior 24V 24V 0 1400 1
FC410 LPAV
TO TAL 306,155
3686

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 16/31
confidetial

Pentru calculul numarului de acumulatoare tampon necesare pentru un sistem de


securitate este data de relatia:
– N=[n] +1 unde:
– N= numărul de acumulatori de capacitate Cac
– [n] = partea întreagă a numărului “n”, în care „n” este rezultatul expresiei
– n = (Isb*tsb+Ial*tal)/(0,86*Cac)
– Isb = curentul total absorbit de echipamentele conectate pe o sursă de
alimentare (sursa de alimentare de pe centrală sau suplimentară) în stare de veghe
(stand by) (A)
– Ial= curentul total consumat de echipamentele conectate pe o sursă de
alimentare(sursa de alimentare de pe centrală sau suplimentară) în stare de alarmă
(A)
– tsb= timpul necesar de asigurare a autonomiei sistemului în stare de veghe (stand
by) (h)
– tal= timpul necesar de asigurare a autonomiei sistemului în stare de alarmă (h)
– Cac= capacitatea tipului de acumulator ales sa menţină funcţionarea sistemului de
alarmare conform legilor şi normelor în vigoare (Ah)

Alegând un acumulator cu capacitate de 17Ah rezultă că:

0,306 x 47,5  3,686 x0,5 16,378


n = 0,86 x17
=
14,62
=1,120
. Se vor utiliza doi acumulatori de 12V/17Ah, in serie.

Sirena exterioara are un acumulator de 12V cu o capacitate de 2.3Ah.


Curent consumat: 1400mA
1400mA x 0,5 h =700 mA=0,7Ah
Creşterea consumului pe sirena de exterior, în caz de alarmă este suportată de
acumulatorul intern din sirenă de capacitate

6.1.6.Date tehnice de catalog.

Centrala de detectie si alarmare la incendiu FIRE CLASS 520; BENTEL-


SECURITY ITALIA.
Caracteristici tehnice:

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 17/31
confidetial

Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresabil, respecta


normativul P118/3-2015 si este proiectata dupa standardul EN54-2, EN54-4 asigurind urmatoarele
functii:
– achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoare si butoanele
manuale de semnalizare incendiu;
– afisarea starii de alarma pe fiecare zona (grup de detectoare si/sau butone de
semnalizare incendiu), a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe
alimentarea de rezerva si starea de defect a unei adrese (detector si/sau buton de
semnalizare incendiu) ;
– semnalizare starii sistemului pe afisajul LCD;
– testarea detectorilor si a celorlalte elemente instalate ;
– 2 bucle adresabile
– suporta 250 detectoare/module pe buclă
– suport pentru managementul local al buclelor de pe unitatile slave
– compensare automată a pragului de alarmă pentru fiecare dispozitiv de pe buclă
– 128 de zone complet programabile
– 16 iesiri de alarma de tip open-colector
– 3 iesiri de alarma supervizare si cu functia de dezactivare
– 1 iesire de alarma neprogramabila
– 1 iesire auxiliara de alarma activabila/dezactivabila
– 1 iesire pentru semnalizare defecte activabila/dezactivabila
– interfata RS485 pentru interconectare cu 8 repetoare si pana la 8 centrale slave
– interfata RS232 pentru programare si gestionare
– ecran LCD alfanumeric cu iluminare
– memorie pentru 4000 evenimente
– sursa de alimentare in comutatie 24Vdc 220Vac
– suporta pana la 8 repetoare FC500/REP
– consola software cu interfata grafica imbunatatita, diagnosticare sistem
– tensiune alimentare c.a. - 230V;
– current max. consumat 0,7A;
– temperatura de functionare -5 / +40 grade Celsius.

Detector de fum optic adresabil, tip FC 460 P BENTEL.


Detectoarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se
adapteaza automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii
microprocesorului.
Detectorul va fi capabil sa alarmeze la detectia rapida a inceputurilor de incendiu cu
acuratete pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false este minima.
Caracteristci tehnice:
– Detector de fum optic Conform cu EN54
– Tensiune de alimentare 10,5 - 30 Vcc

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 18/31
confidetial

– Curent absorbit in stand-by: max. 65 microA


– Curent absorbit in alarma: 12 - 45mA
– LED pentru semnalizare alarma si buna functionare
– Iesire de semnalizare alarma
– Temperatura de functionare -20-70°C
– Dimensiune soclu 109 (mm)
– Dimensiunea detectorului 109 X 43(mm)
Detector de temperatura optic fum adresabil, tip FC 460PH – BENTEL SECURITY.
Detectoarele de incendiu combinate (multisenzor) temperatura –optic-fum sunt de tip
inteligent, cu functie de autotestare, se adapteaza automat la conditiile de mediu si pot
functiona chiar si in cazul defectarii microprocesorului. Detectorul este capabil sa
alarmeze la detectia rapida a inceputurilor de incendiu cu acuratete pentru toate tipurile de
foc, iar rata de alarme false este minima, datorita faptului ca el compara trei parametri până da o alarmă
Caracteristci tehnice:
– Detector de fum optic si temperatura 60°C Conform cu EN54
– Tensiune de alimentare 10,5 - 30 Vcc
– Curent absorbit in stand-by: max. 65 microA
– Curent absorbit in alarma: 12 - 45mA
– LED pentru semnalizare alarma si buna functionare
– Iesire de semnalizare alarma
– Temperatura de functionare -20-70°C
– Dimensiune soclu 109 (mm)
– Dimensiunea detectorului 109 X 43(mm)
– Greutatea detectorului 93gr.
Buton de alarmare manual adresabil FC420 CP; BENTEL SECURITY.
Butonul manual inteligent de alarmare se conecteaza cu centrala de detectie si
alarmare la incendiu in bucla. S-au prevazut 7 butoane de alarmare adresabile: 5 la parter
si 2 la etaj , amplasate conform desen: pl.1 ÷ 3.
Caracteristci tehnice:
– tensiune alimentare 17..30 Vc
– consum in stand-by: 1,32 mA;
– consum in alarma: 1,32 mA;
– umiditate relativa 0-95% (fara condens);
– temperatura de functionare -10 / +50grade Celsius;

Izolator bucla FC 410 LI- BENTEL SECURITY.


Caracteristci tehnice:
– Tensiunea de alimentare : 19÷32 V, DC
– Curent maxim in comunicatie : 5 mA
– Curent maxim in stare normala : 250 µA
– Temperatura mediului : 0ºC ÷ 49ºC

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 19/31
confidetial

Sirene de interior tip FC410 LPAVR ; BENTEL SECURITY.


Pentru avertizarea personalului si a clientilor firmei in caz de incendiu, a fost
prevazute 3 sirene de interior piezo cu flash amplasata pe fluxul de acces (parter-etaj)
Caracteristici tehnice: - tensiunea de alimentare : 19÷32 V, dc.
– Curent stand-by: 0.6mA la 19÷32 V, dc.
– Curent alarma: 12mA la 19÷32 V, dc.
– Nivel sonor interior: 100dB/3m
– Temperatura de functionare : -10ºC +60ºC
– Protectie IP31

Sirene de exterior tip FC410 LPAV; BENTEL SECURITY


Caracteristici tehnice
– tensiune de alimentare V;
– putere acustica maxima 103 dB la 3m distanta;
– flash luminos 12Vcc/18w;
– consum stand-by 10mA;
– consum mediu pe horn 1,4A;
– frecventa sonora 900-2400 Hz;
– acumulator utilizat: 12/2,3 Ah
– carcasa ABS protejata cu carcasa interioara de otel. IP54 .
– Umiditate 95% (fara condens)
– Dimensiuni: 208x252x98 mm
– Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius; Masa (fara baterie):2.3 Kg;

6.1.7. Cablarea sistemului


Cablarea sistemului de detecţie şi avertizare incendiu se va face utilizând cabluri
speciale pentru instalaţii de incendiu. Toate cablurile din componenţa sistemului vor fi
inscripţionate în mod vizibil la ambele capete, respectiv la toate intrările şi ieşirile din
dozele de trecere.
Reteaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel:
– cablu de semnalizare rosu, rezistent la foc E30, de tip 2x2x0,8 pentru circuitele de
detectie(butoane, detactoare)semnalizare si comanda(sirene, module de comande
stingere, ventilare, etc).
Modul de pozare a circuitelor de interconectare este urmatorul:
– montat în paturi de cabluri pe traseele principale;
– protejat în tuburi PVC ignifug, montat în plafonul fals şi aparent
Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul:
- intre locul unde este amplasata centrala CSIA si zonele protejate, este realizat un traseu
principal pentru curenti slabi, montat atasat pe perete. La elementele de comanda
circuitele sunt realizate protejat in tub PVC montat in plafonul fals si ingropat de la plafonul
fals la echipament sau pozat pe perete. Traseul de cabluri este prevazut cu doze de
ramificatie acolo unde instalatia o cere. Realizarea retelei este specificata in jurnalul de

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 20/31
confidetial

cabluri iar montarea echipamentelor este realizata conform tabelului de repartizare a


echipamentelor pe zonele de protectie din cadrul proiectului.
Pentru trecerea cablului de bucla de la centrala de incendiu adresabila,
amplasata la parter la detectoarele de la etaj, s-a prevazut o ghena de cabluri in zona
scarii, pe verticala, pentru trecerea tuturor cablurilor de curenti slabi, avind o dimensiune
de: 500 x 500mm. Toate trecerile de cabluri prin pereti si plansee se vor etansa impotriva
propagarii focului, flacarilor, trecerii fumului si a gazelor.in caz de incendiu cu dopuri ignifuge,
rezistente la foc minim 30 minute.
OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:
- Ecranul circuitelor trebuie sa fie permanent si continu si nu se conecteaza la
pamânt decât la centrala (nu si pe traseu), pentru a se evita formarea de bucle multiple cu
pamântul, care pot influenta propriul sistem de comunicatii.
- Se va evita instalarea cablurilor in lungul conductelor calde, interzicindu-se
instalarea pe suprafete calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la umezeala.
- Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde sau la incrucisari cu
acestea, distanta minima intre traseele de cablu si elementele calde trebuie sa fie de 12 cm
sau se vor lua masuri de izolare termica.
- Distanta intre traseele de cablu ale sistemului si cele electrice cu frecventa de 50
Hz si tensiuni pina la 1000V trebuie sa fie de minim 30 cm, cu conditia ca izolatia sa fie
corespunzatoare si sa nu existe inadiri la conductoarele electrice pe portiunea de paralelism.
- Pe trasee comune, circuitele sistemului se vor monta sub cele ale instalatiilor
electrice.
- Se va evita instalarea traseelor de cablu in tuneluri sau canale tehnice in care se
gasesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V; in cazul in care nu este posibila o
alta solutie, cablurile se vor instala pe peretii opusi ai tunelului sau canalului, sau pe
acceasi parte cu cablurile electrice, dar la o distanta de cca 40 cm, sub cele electrice.

JURNAL DE CABLU

Nr. COD CABLU DE LA PRIN PANA LA TIP CABLU


Crt.
1. CI1 CSIA F1/1 F2/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

2. CI2 F2/1 F3/1 F4/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

3. CI3 F4/1 F5/1 B1/1 JEH(St)H E302x2x0,8

4. CI4 B1/1 B2/1 F6/1 JEH(St)H E302x2x0,8

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 21/31
confidetial

5. CI5 F6/1 F7/1 F8/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

6. CI6 F8/1 F9/1 F10/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

7. CI7 F10/1 F11/1 F12/1 JEH(St)H E302x2x0,8

8. CI8 F12/1 B3/1 TF1/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

9. CI9 TF1/1 B4/1 TFF1/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

10. CI10 TFF1/1 F13/1 F14/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

11. CI11 F14/1 TFF2/1 F15/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

12. CI12 F15/1 TFF3/1 F16/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

13. CI13 F16/1 TFF4/1 F17/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

14. CI14 F17/1 TFF5/1 F18/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

15. CI15 F18/1 TFF6/1 F19/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

16. CI16 F19/1 TFF7/1 B5/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

17. CI17 B5/1 TFF8/1 F20/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

18. CI18 F20/1 TFF9/1 F21/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

19. CI19 F21/1 TFF10/1 F22/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

20. CI20 F22/1 TFF11/1 F23/1 JEH(St)H E302x2x0,8

21. CI21 F23/1 F24/1 TFF12/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

22. CI22 TFF12/1 TFF13/1 F25/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

23. CI23 F25/1 F26/1 TFF14/1 JEH(St)H E302x2x0,8

24. CI24 TFF14/1 F27/1 TFF15/1 JEH(St)H E302x2x0,8

25. CI25 TFF15/1 TFF16/1 F28/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

26. CI26 F28/1 TFF17/1 F29/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 22/31
confidetial

27. CI27 F29/1 TFF18/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8


F30/1
28. CI28 F30/1 B6/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8
TFF19/1
29. CI29 TFF19/1 F31/1 TFF20/1 JEH(St)H E30.2x2x0,8

30. CI30 TFF20/1 F32/1 F33/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

31. CI31 F33/1 TFF21/1 F34/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

32. CI32 F34/1 TFF22/1 F35/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

33. CI33 F35/1 TFF23/1 TFF24/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

34. CI34 TFF24/1 F36/1 F37/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

35. CI35 F37/1 TFF25/1 F38/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

36. CI36 F38/1 TFF26/1 F39/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

37. CI37 F39/1 TFF27/1 B7/1 JEH(St)H E30 2x2x0,8

38. CI38 CSIA SEI1.int. SEI2.int. CSYY-F 2x1mmp


39. CI39 SEI2.int. - SEI3.int. CSYY-F 2x1mmp
40. CI40 CSIA - SEE1.ext CSYY-F 2x1mmp
41. CI41 CSIA - TAST JEH(St)H E30 2x2x0,8

42. CI42 TES CSIA CYY-F 3x2.5mmp

LEGENDA:
CSIA – centrala semnalizare incendiu adresabila
TES - Tablou electric pentru alimentare sisteme de securitate
F1/1 – detector optic - fum adresabil, element 1 bucla 1
TF1/1 – detector temperatura-optic-fum adresabil(combinat), element 1 bucla 1
TFF1/1 – detector temperatura-optic-fum adresabil (combinat), element 1 bucla 1- montat
in tavanul fals (itf)
B1/1 – buton comanda manuala – adresabil, element 1 bucla 1
SI – sirena alarmare incendiu de interior
SE –sirena alarmare incendiu exterior
7. CONDITII DE PREDARE A LUCRARII PENTRU EXPLOATARE
SI RECEPTIA LUCRARII

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 23/31
confidetial

7.1 Conditii de receptie


Recepţia preliminară a instalaţiilor va consta din efectuarea verificărilor scriptice şi
fizice şi a măsurătorilor, pentru a constata dacă lucrările au fost executate conform
proiectelor ori a modificărilor aprobate şi dacă au fost îndeplinite condiţiile tehnice.
Verificarea scriptică se face pe baza următoarelor documente:
– Proiectele definitive însoţite de memoriul justificativ cu toate modificările introduse
la montaj, cu justificarea acestora (aviz proiectant, notă de comandă sau aviz
beneficiar);
– Certificate de calitate elaborate de producător;
– Agremente tehnice şi avize;
– Procese verbale de lucrări ascunse;
Verificarea fizică va consta dintr-o examinare generală a execuţiei lucrărilor. Se va
verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de funcţionare. Pentru instalaţiile care se îngroapă
sub tencuială, verificarea calităţii se efectuează conform instrucţiunilor pentru lucrări
ascunse.
Verificările de calitate pentru recepţia preliminară vor fi efectuate de comisia de
recepţie care îşi va exercita atribuţiile conform “Regulamentul de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora” aprobat prin HGR nr. 273 din 1994.
La intrarea unei faze de lucrări, respectiv la terminarea unor porţiuni de instalaţie,
care pot funcţiona sau se pot aproba independent, verificările şi probele se fac cu
participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se înscriu în registrul de procese
verbale.
La recepţia finală a lucrărilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnică a
lucrării în care să fie evidenţiate cu cea mai mare precizie modul de execuţie, eventualele
modficări acceptate de proiectant şi beneficiar, inclusiv marcarea lucrărilor.
Recepţia finală se va face de către comisia de recepţie care îşi va exercita atribuţiile
conform “Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”
aprobat prin nr. 273 din 1994.
La recepţia la terminarea lucrărilor se vor verifica:
– cablarea sistemului din punct de vedere estetic
– poziţionarea echipamentelor
– funcţionalitatea dispozitivelor din sistem
– verificare funcţionalitate a sistemului
La recepţia la terminarea lucrărilor firma executantă va preda obligatoriu
Beneficiarului următoarele documente:
– proiectul sistemului de detecţie şi avertizare incendiu;
– documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului;
– documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
– jurnalul sistemului de detecţie şi avertizare incendiu.
În jurnalul sistemului se consemnează evenimentele tehnice survenite în
funcţionarea sa.

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 24/31
confidetial

Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator, la acesta având acces


personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul

7.2 Punerea in functiune


Verificarea calităţii şi funcţionalităţii instalaţiei se va face conform prescripţiilor din
documentaţia tehnica a instalaţiei respective.
Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare şi verificare a calităţii
lucrărilor de instalaţii(procese verbale de lucrări ascunse, certificate de calitate a
materialelor, buletinelor de încercări, etc.).
Aceste documente vor fi folosite la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei.
În perioada de probe se vor face toate remedierile defectelor de execuţie sau de
materiale, dup care probele se vor relua.
Reparaţiile datorate unor defecte de execuţie sau unor defecte ale materialelor în
perioada de garanţie, se vor efectua prin grija şi cu costurile suportate de executant .

7.3 Exploatarea instalaţiilor


Proprietatul sau o alta persoană având control în aceea parte a clădirii care conţine
instalaţia, este responsabil pentru:
– Asigurarea conformitaţii iniţiale şi continue a instalaţiei sau sistemului;
– Scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări şi a altor
evenimente aparute în instalaţie sau sistem;
– Antrenarea ocupanţilor pentru recunoaşterea diferitelor situaţii, alarme şi
pentru evacuare;
– Pastrarea instalaţiei sau sistemului în cele mai bune condiţii de funcţionare;
– Prevenirea alarmelor false, prin luarea de măsuri adecvate pentru
împiedicarea activării detectoarelor prin operaţii de sudare, tăiere metale,
fumat, încălzit, evacuare gaze, etc. (pt instalaţia de detecţie şi avertizare la
incendii);
– Asigurarea că instalaţia sau sistemul este întreţinut la intervale
corespunzatoare dupa apariţia unui defect sau alt eveniment care poate
afecta sistemul;
– Ţinerea unui registru de evidenţa a intervenţiilor la sistem şi înregistrarea
tuturor evenimentelor;
– Numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor funcţii.
Numele lor trebuie scrise în registrul de evidenţă a intervenţiilor la sistem;
Jumalul instalaţiei trebuie ţinut într-un loc accesibil persoanelor autorizate şi trebuie
efectuate înregistrări privind toate evenimentele sistemulu

8. GARANTII
Echipamentele utilizate pentru sistemul de avertizare la incendiu vor fi avizate
conform SR-EN 54 (grup de standarde).

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 25/31
confidetial

Toate echipamentele vor avea o garanţie de minim 12 luni.

9. MODUL DE ASIGURARE A MENTENANTEI


9.1 Conditii generale privind efectuarea mentenantei
Pentru buna funcţionare şi siguranţă a sistemelor de securitate, este obligatorie
verificarea periodică a instalaţiilor şi mijloacelor tehnice de supraveghere şi alarmare.
Verificările tehnice periodice vor include toate operaţiunile necesare pentru a
menţine operaţional şi în stare de funcţionare sistemul de detecţie şi avertizare incendiu,
urmărindu-se dacă, sistemul este funcţional în totalitatea sa, elementele de detecţie au
suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură
transmitere la distanţă a semnalelor, comanda sistemelor de protectie la incendiu.
Beneficiarul va efectua verificari saptamanale prin actionarea butoanelor manuale
de alarmare.
Beneficiarul este obligat sa anunte, societatea care efectueaza mentenanta, orice
anomalie privind functionarea instalatiei.
Toate verificările periodice şi toate intervenţiile se vor menţiona într-un jurnal ce va
cuprinde verificările tehnice periodice,evenimentele care au influenţat funcţionarea
sistemului consemnându-se :
- data şi ora apariţiei defectului
- data şi ora remedierii
- componentele reparate ori înlocuite
persoanele care au executat lucrarea şi semnătura
9.1.2 Operatii executate de catre societatea licentiate, care efectueaza mentenanta
– se controlează registrul sistemului de detectie incendiu
– se executa verificarea vizuala a sistemelor
– se verifică tensiunile de alimentare ale sistemelor
– se examinează conexiunile de la acumulatori;
– se înlocuiesc acumulatorii care au depăşit perioada de funcţionare
recomandată de producător;
– se inspectează vizual centrala sistemului pentru urme de umezeală
sau alte semne de deteriorare;
– se execută toate controalele şi testele precizate de instalator, furnizor
sau producătorul elementelor sistemului;
– se informează la client de existenţa sau nu a unor modificări
intervenite asupra sistemului de alarmare împotriva incendiului
– se verifică buna funcţionare a tuturor senzorilor;
– se înlocuiesc elementele de sistem pe care le consideră la limita de
funcţionare şi care pot cauza alarme false
– se curate detectoarele de praf;
– dacă sistemul este conectat la un dispecerat zonal de monitorizare,
acesta va fi informat despre executarea întreţinerii şi se va verifica
modul de transmitere a semnalelor către acesta

10. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 26/31
confidetial

Documentaţia de proiectare a fost astfel întocmită încât să permită executarea şi


utilizarea instalaţiei proiectate în condiţiile în care la o exploatare normală a sistemului să
se prevină accidentele de muncă, precum şi îmbolnăvirile profesionale
10.1 Factorii de risc la execuţia lucrării
Factorii de risc avuţi în vedere la elaborare documentaţiei sunt următorii:
– Lucru la înălţime.
– Electrocutarea prin atingere indirectă sau directă.
– Contact cu corpuri ascuţite.
Contractul de execuţie va cuprinde şi clauze privind securitatea muncii cu răspunderile
parţilor
10.2 Măsurile individuale şi colective de securitatea muncii la execuţia lucrării
Faţă de factorii de risc estimaţi pentru execuţia lucrării indicaţi mai sus, se impun
următoarele sortimente de mijloace individuale de protecţia muncii care pot fi acordate
conform Ord.225/21.07.1995 a MMPS:
– Cască de protecţie
– Mănuşi de protecţie
– Salopetă de protecţie
Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct al securităţii muncii,
care au certificate de conformitate, sunt cumpărate cu declaraţie de conformitate relativ la
securitatea muncii şi sunt marcate de conformitate pentru securitatea muncii. Sculele
utilizate vor avea mânere electroizolante, vor fi apucate numai de zona izolată, scările
care se vor folosi trebuie sa fie electroizolante iar personalul trebuie să fie dotat şi să
utilizeze echipamentul individual de protecţie, respectând principiului ,,cel puţin două
mijloace electroizolante înseriate pe calea de curent”.
Echipamentele portabile şi uneltele manuale utilizate vor respecta cap.4.8 din
NGPM-1996.
Executantul va utiliza pentru manevre în instalaţiile electrice de joasă tensiune
numai personal autorizat conform NS 65-1997.
Ca mijloace colective de protecţie se recomandă: semnalizarea locurilor
periculoase şi atenţionarea vizibilă a lor cu plăcuţe de semnalizare, instructajul specific şi
periodic de protecţia muncii la locul de muncă, elaborarea unor instrucţiuni proprii de
securitatea muncii, elaborarea şi respectarea unui program de securitate şi sănătate în
muncă, datarea locurilor de muncă cu trusă sanitară de prim ajutor, utilizarea de scule şi
utilaje certificate, controlul permanent în vederea verificării ca au fost luate masurile
privind respectarea regulilor de securitatea muncii, etc.
La tablourile electrice de joasă tensiune, pentru evitarea electrocutării prin
atingerea indirectă s-au aplicat două masuri de protecţie: una principală care este legarea
la nulul de protecţie şi o măsură suplimentară care este conectarea la instalaţia de legare
la pământ. În partea desenată a proiectului se indica aceste masuri de protecţie.
În timpul execuţiei este interzisă folosirea instalaţiilor şi a echipamentelor
improvizate sau necorespunzătoare.

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 27/31
confidetial

Pentru lucrul la înălţime, conform NS 12-1995, executantul va folosi numai personal


atestat medical pentru acesta şi va utiliza utilaje(platforme, scării, etc.) sau mijloace
individuale de protecţie(centuri, etc.) pentru lucru la înălţime, după caz.
În magaziile de pe şantier, executantul va aplica normele de protecţia muncii pentru
transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materiilor, NS 57-1997.
La manevre în instalaţiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile
art. 369 şi 370 din NGPM-1996. Nu se vor face manevre cu instalaţii electrice aflate sub
tensiune. Prin ,, manevră ” se înţelege un ansamblu de operaţii care conduce la
schimbarea configuraţiei unei instalaţii electrice prin acţionarea unor aparate de comutaţie
(NS 65-1997 anexa 1).
Pe şantier şi în interiorul construcţiilor în lucru se vor utiliza tablouri de distribuţie în
execuţie capsulată sau tablouri închise în cutii prevăzute cu uşă şi cheie, conform I7/02
art.16.6.
Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalaţia de
legare la nul de protecţie conform STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90.
Montarea echipamentelor tehnice electrice şi realizarea instalaţiilor electrice trebuie
să se desfăşoare în aşa fel încât să nu se modifice concepţia de proiectare. În cazuri
speciale, modificările trebuie să se facă numai cu acordul scris al proiectantului.
În cadrul documentaţiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure din
punct de vedere al securităţii muncii şi se vor livra cu declaraţie de conformitate conform
Legii nr. 90/1996
10.3 Obligaţiile executantului
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure
evitarea accidentelor de muncă. În acest scop este obligat:
– Să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii;
– Să aplice prevederile cuprinse în legislaţie din punct de vedere al securităţii
muncii;
– Să execut toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii
depline de securităţii muncii, respectând normele/instrucţiile/standarde;
– Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia probelor şi recepţiei astfel
ca lucrarea executată să poată fi utilizată în condiţii de securitate maximă
posibilă;
– Să utilizeze pe şantier măsurile individuale şi colective de securitatea muncii
astfel ca să se evite sau să se diminueze pericolele de accidente sau
îmbolnăviri profesionale;
– Să utilizeze pentru manevre în instalaţiile electrice numai electriceni autorizaţi
conform NS 65-1997;
Să aplice în totalitate cerinţele art.208 din NGPM-1996;

10.4 Obligaţiile beneficiarului


Beneficiarul răspunde de preluarea şi apoi exploatarea lucrărilor de instalaţii în
condiţii care să asigure securitatea muncii. În acest scop este obligat:
– Să analizeze proiectul din punct de vedere al securităţii muncii;
– Să respecte şi să aplice toate normele şi normativele de securitate a muncii;

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 28/31
confidetial

– Să respecte instrucţiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;


– Să facă analiza factorilor de risc de accidente şi să ia masurile corespunzătoare;
– Pentru lucrările de instalaţii care se execută în paralel cu desfăşurarea
procesului de producţie, să încheie cu executantul un protocol anexat la contract
în care să delimiteze zonele de lucru pentru care răspunderea privind
asigurarea măsurilor de securitate a muncii revin executantului
– Să aplice cerinţele art.209 din NGPM-1996;
– În exploatare să existe obligatoriu documentele specificate în art.356 din
NGPM-1996;
– Să prevadă mijloace de prim ajutor;
– Pentru personalul care lucrează cu video terminale să aplice NS 37-1996 şi în
special art.6 şi 7 care prevede obligativitatea examenului medical oftalmologic şi
utilizarea de ochelari/ecrane de protecţie, dacă e cazul;
– Să prevadă şi să aplice măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;
– Să întocmească proceduri de intervenţie pentru caz de criză sau dezastre şi să
aibă pregătite echipe de intervenţie, antrenate şi dotate corespunzător;
– Să prevadă sumele necesare pentru realizarea măsurilor de securitatea muncii;
– Să-şi organizeze activitatea de securitate şi sănătate în muncă conform NGPM-
1996;
– Recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei se va face numai după ce s-a
constat şi consemnat, cu avizul proiectantului, că s-au respectat normele de
securitate a muncii;
– Să nu permită accesul persoanelor neautorizate în instalaţiile electrice;
– Să respecte în funcţionare prevederile cap.4.5 din NGPM-1996;
Beneficiarul trebuie să verifice că instalaţia de legare la pământ este
corespunzătoare, să se îngrijească să facă măsurători periodice a rezistenţei prizei de
pământ şi să obţină buletine de măsurători care atestă că este în parametrii normali,
conform legislaţiei.
În locurile cu pericol de incendiu, beneficiarul trebuie să ia măsuri de protecţie
împotriva descărcărilor statice, conform art. 347 din NGPM-1996;
10.5 Legislaţia de securitate a muncii

La întocmirea lucrărilor de proiectare s-a ţinut seama de legislaţia de securitatea


muncii aflată în vigoare. Se atrage atenţia executantului lucrării şi în special beneficiarului,
ca utilizator al instalaţiei proiectate, că trebuie să respecte întocmai această legislaţie din
motive morale şi datoria răspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din
masurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii sau nerespectarea
de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, constituie
infracţiune si se pedepseşte ca atare.
Dam mai jos o listă restrânsă a acestei legislaţii de care s-a ţinut seama la
proiectare şi care trebuie completată de executant şi beneficiar cu normele specifice
corespunzătoare. Beneficiarul şi executantul trebuie de asemenea să elaboreze şi
instrucţiuni proprii de securitatea muncii, specifice instalaţiei.
-Legea 90/1996- Norme generale de protectia muncii

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 29/31
confidetial

-Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in muncă


-HG 1425/2006 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
-HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sănatate pentru santierele
temporare sau mobile.
-HG 1876/2005 – privind cerintele minime de securitate si sănatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
-HG 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sănatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
-HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sănatate la locul de munca.
-HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sănatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
-HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sănatate pentru locul de
muncă.
-HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanătate pentru utilizarea
in muncă de catre lucratori a echipamentelor de muncă.
-Ordin 753/2006 – privind protectia tinerilor in muncă.
-SR EN 12154/2006 – Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 47:Utilizarea de protectie pentru asigurarea securitatii.
Sectiunea de protectie impotriva socurilor electrice
-SR EN 12154/2006 – Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47:Utilizarea masurilor de protectie pentru
asigurarea securitatii. Sectiunea 470:Generalitati. Sectiunea 471:Masuri de protectie
impotriva socurilor electrice.
-SR EN 12179:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 46:Sectionare si comandă.
-SR EN 12274-7:2006 - Instalatii electrice in constructii.Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 44:Protectie impotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie.
-SR EN 12326-1:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43:Protectia impotriva supracurentilor.
- SR EN 12697-41:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41:Protectia impotriva socurilor electrice.
- SR EN 10224/A1:2006*- Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3 :
Dispozitive sonore de alarma la incendiu.
- SR HD 384.7.702 S2 CEI 60364-7-702:2004 - Protectia impotriva trasnetului.
Partea 1:Principii generale.
- SR HD 60364-7-703:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea
195:Legare la pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
- SR.CEI/TS 60479:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea 195:Legare
la pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
-Normativ I7/2002
-Normativ I18-1/2001
-STAS 12604-4/89, -5/90 - Protectia impotriva electrocutarii

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 30/31
confidetial

-STAS 2612/87 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise-STAS 4102/85 -


Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau la nul. in vigoare specifice
lucrarilor proiectate:
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
- HGR nr. 537/2007 privind sanctionarea contraventionala in domeniul apararii
impotriva incendiilor;
- OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat si completat cu OMAI
786/2005;
- OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
- OMIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor
care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de
aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de
verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice
destinate apararii impotriva incendiilor;
- OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperirea riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si
acoperirea a riscurilor;
- OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
si controlul riscurilor de incendiu;
- OMAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor
masuri privind functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru
atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei
de securitate la incendiu;
- OMAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor privind stabilirea consiliilor locale
si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic
sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
OMAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune partial sau total nici macar pe
timp limitat , inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor si a constructiilor si
numai dupa asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igiena muncii in vigoare
si obtinerea autorizatiei de constructie si functionare.
In cazul in care beneficiarul si constructorul considera ca masurile luate prin
proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuie facute la proiect si in
acelasi termen legal, sa se introduca in proiect masurile suplimentare de tehnica
securitatii si igiena muncii pe care le considera necesare.
De asemenea se va asigura instructajul personalului de exploatare si executie
pentru a se preintampina eventuale accidente sau imbolnaviri , facandu-se si verificarile
medicale necesare.

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.
TEMA Proiect nr :01.2016 Data: noiembrie 2016 Pag. 31/31
confidetial

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si


mijloacele de protectia muncii necesare prevazute in normativele in vigoare.
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice
tuturor locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit sau pentru care
normele existente nu dau prescriptii suficiente care sa conduca la securitatea investitiei
si a personalului.

Întocmit Verificat Aprobat


Ing. Breazu Ioan ing. Breazu Ioan ing. Breazu Ioan

Nr .proiect TEMA Beneficiar Intocmit Breazu Ioan


Sistem tehnic de securitate pentru BANCA Verificat Breazu Ioan
Denumire
BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA
proiect Aprobat Breazu Ioan
Subsistem incendiu.