Sunteți pe pagina 1din 6

MOMENTELE OBIECTIVE TIMP ACTIVITATEA ACTIVITATEA OBSERVAŢII

LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVULUI


Moment 1 ▪ Mă voi asigura că toţi elevii sunt ▪ Elevii se pregătesc
organizatoric pregătiţi pentru ora de ştiinţe ale având pe bancă toate ce
naturii. le necesare.
Captarea atenţiei O1 2 ▪ Voi citi elevilor următoarea ▪ Ascultă
ghicitoare: ▪ Ghicesc
“Stea galbenă frumoasă
Aduce lumină-n casă
Dimineaţa ne trezeşte
Şi Pământul încălzeşte”
(Soarele)
Anunţarea temei şi 2 ▪ Astăzi, la ora de ştiinţe ale naturii ▪ Ascultă
a obiectivelor vom afla mai multe lucruri despre ▪ Scriu
Soare şi despre planetele din Sistemul
nostru solar.
▪ Se vor scrie data şi titlul lecţiei.
Dirijarea învăţării O1 15 ▪ Se va porni discuţia de la ▪ Răspund la întrebări
cunoştinţele pe care elevii le au de la
geografie.
- Ce este Pământul?
- Ce este Soarele?
- A câta planetă de la Soare este
Pământul?
-Cum se mai Numeşte Pământul? De
ce?
- Cum se formează ziua şi noaptea?
O2 ▪ Se va prezenta planşa cu Sistemul ▪ Privesc
O3 nostru solar. Se va preciza din ce este
format Sistemul nostru solar (Soare,
planete şi sateliţii acestora, precum şi
alte corpuri cereşti) şi se vor enumera ▪ Enumeră planetele din
planetele în ordinea distanţei de la Sistemul nostru solar
Soare: Mercur, Venus, Pământ (Terra),
Marte, Jupiter, Satrun, Uranus,
Neptun, Pluto (Pluton).
▪ Se vor scrie în caiete elementele ▪ Scriu
O2 componente ale Sistemului nostru
PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA: S.A.M.Dobromir

CLASA: a IV-a

DATA: 17.04.2007

ÎNVĂŢĂTOARE: Pascariu Ionela

DISCIPLINA: Ştiinţe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sistemul nostru solar. Lumina

SUBIECTUL LECŢIEI: Soarele şi planetele din Sistemul nostru solar

TIPUL LECŢIEI: Transmitere / însuşire de noi cunoştinţe

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii, folosind


instrumente şi procedee specifice;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.3 – Să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre
părţile componente ale unui sistem;
3.1 – Să aplice proceduri de natură ştiinţifică în activitatea proprie;
3.2 – Să conştientizeze efecte ale mediului asupra propriului organism;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să răspundă corect la întrebări;
O2 – Să denumească elementele componente ale Sistemului nostru solar;
O3 – Să enumere planetele în ordinea distanţei de la Soare;
O4 – Să descrie planetele după criterii date;
O5 – Să realizeze macheta / planşa Sistemului nostru solar;
O6 – Să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri;
O7 – Să explice expresiile date;
Ob. afectiv – Cultivarea interesului pentru lectura de specialitate;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE: ▪ Conversaţia
▪ Explicaţia
▪ Exerciţiul
▪ Observaţia
▪ Lucrul pe grupe
▪ Munca individuală

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ▪ Planşă cu Sistemul nostru solar


▪ Planetele din hârtie colorată
▪ Bilete cu descrierile planetelor
▪ Plastelină pentru realizarea machetei
▪ Planşe cu expresii
▪ Fişe de lucru

FORME DE ORGANIZARE: ▪ Activitate frontală


▪ Activitate pe grupe
▪ Activitate individuală

BIBLIOGRAFIE:
▪ Programa şcolară – Clasele a III-a şi a IV-a
▪ Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu – Ştiinţe ale naturii – Manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, 2006
▪ Constanţa Cuciinic – Natura-Prietena mea-Clasa a IV-a, Editura Aramis,2005

Fişa de lucru
Scrie DA în dreptul propoziţiilor adevărate şi NU în dreptul celor neadevărate:

Pe Marte nu există viaţă.


Planetele au lumină proprie.
Pe Jupiter cresc plante.
Pluton este cea mai apropiată planetă de soare.
Pământul se mai numeşte şi planeta albastră.
Luna este satelitul natural al Pământului.

Descrieri planete
Este a treia planetă de la Soare. Se mai numeşte şi planeta albastră. Este singura planetă pe care există viaţă.
Satelitul natural se numeşte Luna.

Este cunoscută sub denumirea populară de Luceafărul. Este cea mai strălucitoare planetă. Este o planetă mică.
Este o planetă caldă. Este a doua planetă de la Soare.

Este cea mai mică planetă. Este cea mai rece planetă. Este ultima planetă de la Soare.

Este numită planeta roşie. Este planeta cel mai des cercetată de către oamenii de ştiinţă. Este a patra planetă de la
soare.

Este planeta cu inele. Este o planetă mare. Este a şasea planetă de la Soare.

Este o planetă mică. Este cea mai caldă planetă. Este planeta cea mai apropiată de Soare