Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Seria ETF
Nr. facturii 1245
Data 16.07.2018
FISCALA
FURNIZOR CUMPĂRĂTOR
Nume EDI TRANSFOREST SRL Nume GOSTINU FARM SRL
Nr.ORC J26 /148 /2008 Nr.ORC J52/230/2015
C.U.I. RO 23142659 C.U.I. 34373519
Sediul Sovata, str. Ulmului nr. 12 Sediul Sat. Gostinu, com. Gostinu, cam. C1
Judetul MURES Judetul GIURGIU

Cantita
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Pret unitar Valoare Valoare T.V.A.
te
0 1 2 3 4 5 (3*4) 5 + TVA
1 MERCEDES-BENZ 251 Buc. 1 32 000 32 000 6080
WDC2510221A085707

Total 32 000 6080

Din care accize

Total de plata: 38 080 EURO


EXPEDITIA
Numele
delegatului
C.I. Seria nr.
Eliberată
Mijloc transport

Semnătura şi ştampila furnizorului Semnătura de primire