Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a 7-a 2017-2018 Profesor : Dascal Luminița

Nr.
Indicatorii competențelor specific
Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 34
Structura calculatorului. Rețele de calculatoare. 8 Clasa Clasa
CS S
Sisteme de operare. 11 VII-A VII-B
Editarea textelor. 15
Structura calculatorului. Rețele de
I 8
calculatoare.
- descrierea formelor de reprezentare, 1 Purtători de informaţie. 1
stocare, codificare şi transmitere a 2 Sisteme de numeraţie. 1
informaţiei;
3 Codificarea textelor. Cantitatea de informaţie. 1
CS1 - estimarea cantităţii de informaţie ce
se conţine în mesajele text, grafice, 4 Cuantizarea imaginilor. 1
CS2 audio şi video; 5 Codificarea şi decodificarea informaţiei sonore. 1
- codificarea şi decodificarea 6 Structura şi funcţionarea calculatorului. 1
numerelor naturale, a informaţiei 7 Clasificarea calculatoarelor. Reţele de calculatoare. 1
textuale. 8 Evaluare 1
II Sisteme de operare. 11
-utilizarea funcţiilor şi a componentelor 9 Sisteme de calcul 1
CS1 de bază ale sistemului de operare; 10 Interfeţe grafice. Ferestre de aplicaţii 1
-identificarea tipurilor de controale şi
CS2 ferestre; 11 Meniuri. Ferestre de dialog. 1
- efectuarea operaţiilor asupra ferestrelor 12 Aplicaţia Notepad. 1
CS3 din componenţa interfeţelor grafice. 13 Sistemul de asistenţă 1
-efectuarea operaţiilor asupra fişierelor şi
directoarelor;
14 Ferestre de navigare şi explorare 1
- estimarea capacităţii de memorare a 15 Gestiunea datelor 1
suportului magnetic şi a suportului optic 16 Aplicaţia Paint. 1

1
Clasa a 7-a 2017-2018 Profesor : Dascal Luminița
de informaţie; 17 Aplicaţii multimedia. Aplicaţii de reţea. 1
CS4 -aplicarea în activitatea cotidiană a 18 Drept informatic. 1
stipulărilor dreptului informatic.
19 Evaluare. 1
III Editarea textelor. 15
20 Aplicaţia Microsoft Word. 1
21 Formatarea caracterelor 1
22 Formatarea paragrafelor. 1
23 Formatarea paginilor 1
24 Stiluri şi şabloane 1
CS1
-aplicarea operaţiilor specifice editării 5 Liste şi tabele 1
CS2 textelor; 26 Inserarea obiectelor 1
- utilizarea instrumentelor de corectare 27 Evaluare 1
CS3 gramaticală a textelor; 28 Formatarea imaginilor. 1
- crearea şi prelucrarea listelor. 29 Grafică orientată pe obiecte 1
CS4
30 Diagrame 1
31 Verificarea textelor 1
32 Corespondenţă combinată 1
33 Inserarea formulelor 1
34 Evaluare 1