Sunteți pe pagina 1din 9

Lista conducătorilor de doctorat

abilitați cu drept de a conduce doctorate

Nr. Numele, prenumele Titlul Program de doctorat


d/o conducătorului ştiinţific la care este îndrumat studentul-doctorand

Școala doctorală Matematică și Știința Informației

1. Arnautov Vladimir Dr. hab. 111.04. Geometrie și topologie


2. BurţevaLiudmila Dr. 122.03. Modelare, metode matematice, produse
program
3. Calin Iurie Dr. 111. 02. Ecuaţii diferenţiale
4. Calmuţchi Laurențiu Dr. hab. 111.04. Geometrie și topologie
5. Chiriac Liubomir Dr. hab. 111.04.Geometrie şi topologie
6. Ciobanu Mitrofan Acad. 111.06. Logică matematică, algebră şi teoria
numerelor
111.04. Geometrie şi topologie
7. Ciubotaru Constantin Dr. 121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
8. Cojocaru Svetlana M. cor. 121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse
program
9. Corlat Andrei Dr. 122.03. Modelare, metode matematice, produse
program
10. Damian Florin Dr. 114.04. Geometrie şi topologie
11. Gaindric Constantin M. cor. 121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse
program
12. Lozovanu Dmitrii Dr. hab. 112.03 Cibernetică matematică şi cercetări
operaţionale
13. Magariu Galina Dr. 121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
14. Mişcoi Gheorghe Acad. 112.03. Cibernetică matematică şi cercetări
operaţionale
15. Naval Elvira Dr. 122.03. Modelare, metode matematice, produse
program
16. Popa Mihail Dr. hab. 111.02. Ecuaţii diferenţiale
17. Secrieru Grigore Dr. 122.03. P modelare, metode matematice, produse
program
18. Şerbacov Victor Dr.hab. 111.03. Logică matematică, algebră și teoria
numerelor
19. Şuba Alexandru Dr. hab. 111.02. Ecuaţii diferenţiale
20. Vulpe Nicolae Dr. hab. 111.02. Ecuaţii diferenţiale

Școala doctorală Științe Economice și Demografice


21. Aculai Elena Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
22. Bajura Tudor Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
23. Doga Valeriu Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
24. Gagauz Olga Dr. hab. 541.03.Sociologia populației și procese demografice
521.05. Demografie și sociologie economică;
25. Ganea Victoria Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
522.01. Finanțe
26. Iliadi Gheorghe Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
522.01. Finanțe
27. Cociug Victoria Dr. 522.01. Finanțe
28. Colesnicova Tatiana Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
29. Cuhal Radu Dr. 522.01. Finanțe
30. Luchian Ivan Dr. 522.01. Finanțe
31. Manole Tatiana Dr. hab. 522.01. Finanțe
32. Moroz Victor Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
33. Paladi Gheorghe Acad. 541.03. Sociologia populației și procese demografice;

34. Perciun Rodica Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de


activitate
35. Rojco Anatol Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
36. Savelieva Galina Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
37. Stratan Alexandru M. cor. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
522.01. Finanțe
38. Ghițiu Lilia Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
39. Miron Oxana Dr. 522.01. Einanțe
40. Parmacli Dumitru Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
41. Popa Andrei Dr. hab. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
42. Starițina Ludmila Dr. 522.01. Finanțe
43. Tcaci Carolina Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
522.01. Finanțe
44. Timuş Angela Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate
522.01. Finanțe
45. Trofimov Victoria Dr. 521.03. Economie și management în domeniul de
activitate

Școala doctorală Științe Fizice

Institutul de Fizică Aplicată


46. Achimova Elena Dr. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
47. Arușanov Ernest Acad. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii.
48. Baca Svetlana Dr. 141.02. Chimia coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
49. Belousov Igor Dr. hab. 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
50. Bologa Mircea Acad. 253.05. Procese și aparate în industria alimentară
242.06. Termotehnică, mașini termice și instalații
frigorifice
51. Bouroș Pavlina Dr. 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
52. Ciumacov Iurii Dr. 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
53. Clochișner Sofia Dr. hab. 131.03. Fizica statistică și cinetică
54. Culeac Ion Dr. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
55. Culiuc Leonid Acad. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
56. Dațco Tatiana Dr. 144.01. Chimie fizică
57. Dicusar Alexandr M .cor. 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria
suprafețelor
58. Enachi Nicolae Dr. hab. 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
233.01. Nano-microelectropnică și optoelectronică
59. Fonari Marina Dr. 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
60. Gologan Viorel Dr. hab. 144.02. Electrochimie
61. Grabco Daria Dr. hab. 133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
62. Hadji Petr Dr. hab. 131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
63. Iovu Mihail Dr. hab. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.03. Fehnologii și componente electronice
64. Kravțov Victor Dr. 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
65. Macovei Mihai Dr. hab. 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
66. Mihailov Valentin Dr. 251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria
suprafețelor
67. Moscalenco Acad. 131.01. Fizica matematică
Sveatoslav 131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
68. Palistrant Maria Dr.hab. 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
69. Pîșkin Serghei Dr.hab. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
70. Sineavschii Elerlanj Dr.hab. 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
71. Palii Andrei Dr.hab. 131.03. Fizica statistică și cinetică
72. Șerban Dormidont Dr.hab. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.03.Tehnologii și componente electronice
73. Șikimaka Olga Dr. 133.04. Fizica stării solide
74. Țînțaru Natalia Dr. 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria
suprafețelor
75. Țurcan Vladimir Dr. hab. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
76. Verlan Victor Dr. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
77. Zelențov Veaceslav Dr. 144.01. Chimie fizică

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghițu”


78. Konopko Leonid Dr. 133.04. Fizica stării solide
79. Nicolaeva Albina Dr. hab. 133.04. Fizica stării solide
80. Rusu Emil Dr. hab. 134. 01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologiilor
81. Sidorenko Anatoli Acad. 133.04. Fizica stării solide
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
82. Tighineanu Ion Acad. 134. 01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologiilor
233.01. Nanomicroelectronică și optoelectronică
83. Ursachi Veaceslav Dr. hab. 133.04. Fizica stării solide
134. 01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologiilor

Școala doctorală Științe Geonomice


Institutul de Geologie şi Seismologie
84. Alcaz Vasile Dr. hab. 134.10 . Geofizică și seismologie
151.02. Hidrogeologie
85. Arnaut Nicolae Dr. 151.02. Hidrogeologie
86. Burtiev Rașid Dr. 134.10. Geofizică și seismologie
87. Bogdevici Oleg Dr. 151.03. Geologie inginerească
88. Ciobotaru Valerian Dr. 151.01. Geologie generală și regională
89. Moraru Constantin Dr. hab. 151.02. Hidrogeologie

Institutul de Ecologie și Geografie


90. Bejan Iurie Dr. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
91. Boboc Nicolae Dr. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
92. Boian Ilie Dr. 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
166.02. Pprotecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
93. Bulimaga Constantin Dr. hab. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
94. Melniciuc Orest Dr. hab. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
95. Nedealcov Maria M. cor. 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
166.02 . Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
96. Sîrodoiev Ghenadie Dr. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale
97. Ursu Andrei Dr. hab. 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale

Școala doctorală Științe Chimice și Tehnologice

98. Arîcu Aculina Dr. hab. 143.01. Chimie organică


143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor
naturali și fiziologic activi
99. Bersuker Isaak Acad. 144.01. Chimie fizică

100. Bulhac Ion Dr. hab. 141.01. Chimie anorganică


141.02. Chimie coordinativă
101. Ciocârlan Alexandru Dr. 143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor
naturali şi fiziologic activi
102. Cocu Maria Dr. 141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
103. Coropceanu Eduard Dr. 141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
104. Dragancea Diana Dr. 141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
105. Duca Gheorghe Acad. 144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
106. Gorincioi Natalia Dr. 144.01. Chimie fizică

107. Ivanov Raisa Dr. 143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor


naturali şi fiziologic activi
108. Kulciţcki Veaceslav Dr. 143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor
naturali şi fiziologic activi
109. Lozan Vasile Dr. 141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
110. Lupașcu Tudor Acad. 144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
111. Macaev Fliur Dr. hab. 143.01. Chimie organică
143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor
naturali și fiziologic activi;
112. Nastas Raisa Dr. 144.01. Chimie fizică

113. Povar Igor Dr. hab. 144.01. Chimie fizică

114. Rusu Vasile Dr. hab. 144.01. Chimie fizică

115. Ungur Nicon Dr. hab. 143.01. Chimie organică


143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor
naturali şi fiziologic activi

Școala doctorală Științe Biologice


Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
116. Andronic Larisa Dr. 162.01. Genetică vegetală
117. Balaur Nicolae M. cor. 164.02. Fiziologie vegetală
163.02. Biochimie
118. Barbacar Nicolae Dr. hab. 162.01. Genetică vegetală
119. Bujoreanu Nicolae Dr. hab. 164.02. Fiziologie vegetală
120. Cauș Maria Dr. 163.02. Biochimie
121. Cotenco Eugenia Dr. 162.01. Genetică vegetală
122. Ganea Anatol Dr. 162.01. Genetică vegetală
123. Lupascu Galina Dr. hab. 162.01. Genetică vegetală
124. Smerea Svetlana Dr. 162.01. Genetică vegetală
125. Şişcanu Gheorghe Acad. 164.02. Fiziologie vegetală
126. Ștefîrță Anastasia Dr. hab. 164.02. Fiziologie vegetală
127. Tumanov Lidia Dr. 162.01. Genetică vegetală

Institutul de Zoologie
128. Andreev Alexei Dr. hab. 165.04. Entomologie
129. Baban Elena Dr. 165.04. Entomologie
130. Bilețchi Lucia Dr. 165.03. Ihtiologie
131. Busmachiu Galina Dr. hab. 165.02. Zoologie
132. Bulat Dumitru Dr. 165.03. Ihtiologie
133. Bulat Denis Dr. 165.03. Ihtiologie
134. Calestru Livia Dr. 165.04. Entomologie
135. Cebotari Valentina Dr. 166.01. Ecologie
136. Cozar Fiodor Dr. hab. 165.02. Zoologie
137. David Anatolie Dr. hab. 165.02. Zoologie
138. Derjanschii Valeriu Dr. hab. 165.04. Entomologie
139. Erhan Dumitru Dr. hab. 165.05. Parazitologie
140. Manic Gheorghe Dr. hab. 165.04. Entomologie
141. Movilă Alexandru Dr. 165.05. Parazitologie
142. Munteanu Andrei Dr. 165.02. Zoologie
143. Nistreanu Victoria Dr. 165.02. Zoologie
144. Rusu Ștefan Dr. 165.05. Parazitologie
145. Toderas Ion Acad. 165.02. Zoologie
166.01. Ecologie
146. Ungureanu Laurentia Dr. hab. 165.03. Ihtiologie
166.01. Ecologie
147. Usatii Marin Dr. hab. 165.03. Ihtiologie
148. Zubcov Elena Dr. hab. 165.03. Ihtiologie
166.01. Ecologie
149. Zubcov Nicolai Dr. 165.02. Zoologie

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie


150. Burțeva Svetlana Dr. hab. 163.04. Microbiologie
151. Cepoi Liliana Dr. 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
152. Chiriac Tatiana Dr. 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
153. Ciloci Alexandra Dr. 163.04. Microbiologie
154. Corcimaru Serghei Dr. 163.04. Microbiologie
155. Molodoi Elena Dr. 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
156. Rastimeșina Inna Dr. 163.04. Microbiologie
157. Rudic Valeriu Acad. 163.04. Microbiologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
158. Usatîi Agafia Dr. hab. 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie


159. Balan Ion Dr 165.01. Fiziologia omului și animalelor
160. Boronciuc Gheorghe Dr. hab. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
161. Ciochină Valentina Dr. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
162. Furdui Teodor Acad 165.01. Fiziologia omului și animalelor
161.04 .Sanocreatologie
163. Glijin Aliona Dr. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
164. Lacusta Victor Acad. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
165. Șeptițchi Vladimir Dr. hab. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
166. Știrbu Eugeniu Dr. 165.01. Fiziologia omului și animalelor
167. Timoșco Maria Dr. hab. 165.01. Fiziologia omului și animalelor

Institutul de Ecologie şi Geografie


168. Bacalu Petru Dr. 154.01. Geografie economică și socială
169. Begu Adam Dr. hab. 166.01. Ecologie
170. Bulimaga Constantin Dr. hab. 166.01. Ecologie
171. Cocîrță Petru Dr. 166.01. Ecologie
172. Cuza Petru Dr. hab. 166.01. Ecologie
173. Dediu Ion M. cor. 166.01. Ecologie

Grădina Botanică (Institut)


174. Bucaél Vasile Dr. 164.01. Botanică
175. Calalb Tatiana Dr. hab 164.01. Botanică
176. Cantemir Valentin Dr. 164.01. Botanică
177. Ciorchină Nina Dr. 164.01. Botanică
178. Colțun Maricica Dr. 164.01. Botanică
179. Comanici Ion Dr. hab. 164.01. Botanică
180. Ghendov Veaceslav Dr. 164.01. Botanică
181. Palancean Alexei Dr. 164.01. Botanică
182. Postolache Gheorghe Dr. hab. 164.01. Botanică
183. Sârbu Tatiana Dr. 164.01. Botanică
184. Teleuță Alexandru Dr. 164.01. Botanică
185. Țîței Victor Dr. 164.01. Botanică

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei


186. Duca Maria Acad. 163.01. Biologie moleculară
164.02 . Fiziologie vegetală
162.01. Genetică vegetală

Școala doctorală Științe Umaniste

Institutul Patrimoniului Cultural


187. Condraticova Liliana Dr. 612.01. Etnologie
188. Cvilincova Elizaveta Dr. hab. 612.01. Etnologie
189. Ghilaş Victor Dr. hab. 611.07. Istoria științei
190. Luchianeţ Olga Dr. 612.01. Etnologie
191. Nicoglo Diana Dr. 612.01. Etnologie
192. Plămădeală Ana- Dr. hab. 611.07. Istoria științei
Maria
193. Procop Svetlana Dr. 622.02. Literatura universală și comparată
194. StepanovVeaceslav Dr. hab. 612.01. Etnologie
195. Șlapac Mariana M. cor. 611.07. Istoria științei

Institutul de Filologie
196. Bahnaru Vasile Dr. hab. 621.04. Lexicologie şi lexicografie, terminologie şi
limbaje specializate, traductologie
621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
197. Bărbuţă Ion. Dr. 621.02. Gramatică;
621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
198. Botnaru Tatiana Dr. 622.01. Literatura română
199. Burlacu Alexandru Dr. hab. 622.01. Literatura română
200. Cimpoi Mihai 622.01. Literatura română
201. Cirimpei Victor Dr. 622.04. Folcloristică
202. Colac Tudor Dr. 622.04. Folcloristică
203. Constantinovici Elena Dr. hab. 621.02. Gramatică;
621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
204. Corcinschi Nina Dr. 622.01. Literatură română

205. Druţă Inga Dr. hab. 621.04. Lexicologie şi lexicografie, terminologie şi


limbaje specializate, traductologie;
621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
206. Eremia Anatol Dr. hab. 621.04. Lexicologie şi lexicografie, terminologie şi
limbaje specializate, traductologie;
207. Gavrilov Anatol Dr. hab. 622.03. Teoria literaturii
208. GratiAliona Dr. hab. 622.01. Literatura română
622.03. Teoria literaturii
209. Hanganu Aurelia Dr. hab. 621.04. Lexicologie şi lexicografie, terminologie şi
limbaje specializate, traductologie;
621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
210. Pavel Vasile Dr. hab. 621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria
limbii; sociolingvistică; etnolingvistică;
211. Plămădeală Ion Dr. hab. 622.03.Teoria literaturii
212. Răileanu Viorica Dr. 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi
limbaje specializate; traductologie.
213. Savin Angela Dr. hab. 621.05. Semiotică, semantică, pragmatică
214. Ţurcanu Andrei Dr. hab. 622.01.Literatura română
215. Vulpe Ana Dr. 621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi
limbaje specializate; traductologie

Institutul de Istorie
216. Bobînă Gheorghe Dr. hab. 631.02. Istoria filosofiei
217. Cojocaru Gheorghe Dr. hab. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
218. Constantinov Dr. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Valentin
219. Dragnev Demir M. cor. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.07. Istoria științei
220. Enciu Nicolae Dr. hab. 611.01. storia Moldovei (pe perioade);
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
221. Eșanu Andrei Acad. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
222. Pasat Valeriu Acad. 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade);
611.02. Istoria românilor (pe perioade);
223. Pascaru Ana Dr. hab. 631.05. Filozofie socială, antropologie filozofică,
filozofia culturii
224. Șișcanu Gheorghe Dr. hab. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
225. Ţvircun Victor Dr. hab. 611.01. Istoria Moldovei (pe perioade);
611.02. Istoria românilor (pe perioade)

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” Institut)


226. Manolache Dr. hab. 611.07. Istoria științei
Constantin

Școala doctorală Științe Juridice, Politice și Sociologice

227. Balan Oleg Dr. hab. 552.08. Drept internațional și european public
228. Balmuș Victor Dr. hab. 552.01. Drept constituțional
229. Baltag Dumitru Dr. hab. 551.01. Teoria generală a dreptului
230. Băieșu Aurel Dr. hab. 553.02. Dreptul afacerilor
231. Berliba Viorel Dr. hab. 554.03. Drept procesual penal
232. Burian Alexandru Dr. hab. 552.08. Drept internaţional și european public
233. Chiroșca Dorian Dr. 553.01. Drept civil
234. Chirtoacă Leonid Dr. 553. 01. Drept civil
235. Chirtoacă Natalia Dr. 552.08. Drept internațional și european public
236. Costachi Gheorghe Dr. hab. 552.01. Drept constituțional
551.01.Teoria generala a dreptului
237. Cuşnir Valeriu Dr. hab. 554.03. Drept procesual penal
238. Gamurari Vitalie Dr. 552.08. Drept internaţional și european public
239. Guceac Ion Acad. 552.01. Drept constituțional
240. Guștiuc Andrei Dr. 552.03. Drept financiar
241. Moraru Victor Ion Dr. 554.01. Drept penal și execuțional
242. Osoianu Tudor Dr. 554.03. Drept procesual penal
243. Popa Victor Dr. hab. 552.01. Drept constituțional
244. Rusu Vitalie Dr. 553.01. Drept civil
245. Sadovei Nicolae Dr. hab. 553.05. Dreptul muncii și protecție sociale
246. Smochină Andrei Dr. hab. 552.01. Drept constituțional
551.01. Teoria generala a dreptului
247. Smochină Carolina Dr. 552.08. Drept internațional și european public
248. Sosna Boris Dr. 553.01. Drept civil
249. Suceveanu Natalia Dr. 552.08. Drept internațional și european public
250. Volcinschi Victor Dr. 553.01. Drept civil