Sunteți pe pagina 1din 4

1. Citim  cuvinte!

tac ta ­ ta ca ­ iet ta ­ len ­ tat To ­ ma

toc ta ­ re car ­ te ter ­ mi ­ nat Ti ­ na

tot te ­ ren tea ­ mă tro ­ ti ­ ne ­ tă Ca ­ tin ­ ca

tren te ­ mă ac ­ tor mi ­ nu ­ na ­ tă Ta ­ ni ­ a

trei cre ­ tă roa ­ tă ma ­ te ­ ma ­ ti ­ că Tra ­ ian

trec tă ­ cut ca ­ u ­ tă cal ­ cu ­ la ­ tor Ta ­ ti ­ a ­ na

tort roa ­ tă că ­ lă ­ tor că ­ lă ­ to ­ ri ­ e Tul ­ cea


 

2. Citim  propoziții!

    Tanu  este  un  motan  șiret.                 Tina  a  calculat  cu  numărătoarea.

    Ticu  este  actor  talentat.               Catinca ia tricoul  cu  numărul  trei.

    Tatăl  lui  Tică  este  tractorist.                     Tataia are o turmă de trei sute de oi.    

3.
Citim textul:
Cu trenul
Iarna e în toi. Omătul este moale.  Traian  e  la munte,  la 

Sinaia. A sosit  ieri  cu  trenul.  Era  un  tren  accelerat. 

Mecanicul  trenului  era  tatăl  lui  Toma.  A  călătorit  trei  

ore.  Trenul a  trecut  prin  tunel  ca  o  nălucă.
­

Cu  ce  vei  călători  la  revenirea  acasă?

Tot  cu  trenul  accelerat.  E  minunat!      

        
Exersăm!
1.    Răspunde la întrebări.

____________ ____________________________________________ _____ ______


Unde e Traian? _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Cu ce a călătorit? ____________ ____________________________________________ _____ __ ____
_____________________________________________________________________________________________________________
Câte ore a călătorit? _____________________________________________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________ _____ __ ____
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________ _____ ______
_

2. Încercuiește  numai  cuvintele care denumesc obiectele  scolarului:

  carnet,   carte,   trotinetă,   caiete,   cretă,   castane,   linie,    clește,   matematică, 

  tort,    creion,     cornet,    toc,   călimară,   acuarele,   tren,   stilou,  scuter,   tren.

3. Eu  scriu una,  tu scrii multe!

        literă ­   ______________           castel ­ _________________          cort ­  ____________

         sunet ­ _________________                tricou ­ _________________  tren ­  ____________

4. Eu  scriu multe,  tu scrii una!
castane ­   ________________        carnete ­__________________                 torturi ­ _______________

caiete ­   ______________             tractoare ­   __________________        șosete ­ ________________

5. Adaugă  litera  t  în  fața  fiecărui  cuvânt:  ace, are,  ren, urmă, rece. Scrie cuvintele.

______________________________________________________________________________________ _________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

6.    Scrie sub fiecare cuvânt  numărul de silabe:

  munte      concert        cort        Traian         evantai          literă         ocrotit       Tania

   

7. Scrie X în casetele din dreptul propoziţiilor adevărate.

Traian Catinca Stela Anton Antonia Toma

 Traian are o trotinetă.  Stela a construit un castel.  Antonia scrie tema.


 Catinca este la tenis.  Toma mătură în curte.  Anton este trist.

8. Alcătuiește propoziții cu sensurile cuvântului șiret.


______________________________________________________________________________________ _________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9.   Alcătuiște propoziții cu  ajutorul cuvintelor:  carte,  caută 
______________________________________________________________________________________ _________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________