Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciții – Sistemul periodic și structura atomului Recapitulare BAC - umanist

1. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă.
A. F. 1. Atomul cu Z=7 are două straturi ocupate cu electroni.
A. F. 2. Atomul de litiu are 2 electroni pe ultimul strat.
A. F. 3. Numărul de nucleoni în atomul de fosfor este 15.
A. F. 4. Atomul de sulf are 6 straturi ocupate cu electroni.
A. F. 5. Atomul de argon are structură stabilă de octet.
A. F. 6. Numărul electronilor exteriori pentru atomul de sodiu este 1.
A. F. 7. Atomul de crom conține 28 de neutroni.
A. F. 8. Sarcina nucleară pentru atomul de fier este +56.
A. F. 9. Atomul de galiu are 4 electroni exteriori.
A. F. 10. Atomul de fier conține 4 straturi ocupate cu electroni.
A. F. 11. Atomul ce conține 13 electroni, conține în nucleu 14 neutroni.
A. F. 12. Atomul de zinc are 65 de electroni.
A. F. 13. Atomul din perioada a patra la care nr. electronilor exteriori este 4 aparține elementului Germaniu.
A. F. 14. Elementul al cărui atom are 60 de neutroni este argintul.
A. F. 15. În atomul de magneziu nr. de nucleoni este egal cu numărul de protoni.
2. Completează tabelul cu simbolul elementului ce respectă cerința:
1. Atomul conține 22 de electroni.
2. Atomul conține trei straturi electronice și numărul de electroni este egal pe ultimele două straturi.
3. Nucleul atomului său conține 15 protoni.
4. Este un nemetal al cărui atom are 4 straturi ocupate cu electroni.
5. Este atomul cu cel mai mare număr de electroni exteriori din perioada a 4-a.
6. Este metalul cu cel mai mare număr de electroni exteriori din perioada a patra.
7. Este atomul la care numărul electronilor exteriori este egal cu numărul electronilor de pe primul nivel.
8. Este un atom care are număr egal de protoni, electroni și neutroni.
9. Este atomul ce conține 28 de nucleoni.
10. Are trei straturi ocupate cu electroni și 3 electroni pe ultimul strat.
11. Atomul conține 35 de electroni în învelișul electronic.
12. Este atomul unui element nemetalic ce are 3 electroni exteriori.
13. Este un element din subgrupă secundară, al cărui atom are 5 straturi ocupate cu electroni.
14. Este atomul cu structură de octet din perioada a doua.
15. Este elementul al cărui atom are 2 electroni pe nivelul al patrulea.
3. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă este falsă:
1) A F Numărul electronilor dintr-un atom este egal cu numărul de ordine al elementului.
2) A F Calciul este un element cu proprietăţi metalice mai slabe decât potasiu.
3) A F În perioade, proprietăţile nemetalice se diminuează de la dreapta la stânga.
4) A F Electronegativitatea bromului este mai mare decât cea a seleniului.
5) A F Potasiu cedează electroni mai greu decât litiu.
6) A F Numărul protonilor dintr-un atom este egal cu numărul de electroni.
7) A F Carbonul este un element cu proprietăţi nemetalice mai slabe decât siliciu.
8) A F În grupe, proprietăţile nemetalice se intensifică de sus în jos.
9) A F Electronegativitatea aluminiului este mai mică decât cea a borului.
10) A F Atomul de magneziu cedează electroni mai greu decât calciu.
4. Completează tabelul cu simbolul elementului ce respectă cerința:
1. Sarcina nucleului este +12.
2. Conţine 7 electroni în învelişul electronic.
3. Are în învelişul electronic 5 straturi ocupate cu electroni.
4. Are 3 electroni pe stratul al doilea.
5. Formează oxid superior cu formula E2O3.
6. Formează hidroxid superior de tipul E(OH)3.
7. Formula compusului cu hidrogenul este HE.
8. Este elementul cu electronegativitatea cea mai mare în perioada a patra.
9. Sarcina învelişului electronic este -17.
10. Conţine 18 protoni în nucleu.
11. Are în curs de completare cu electroni stratul al patrulea.
12. Are 5 electroni pe stratul al treilea.
13. Formează oxid superior de tipul EO2.
14. Formează hidroxid superior de tipul H2EO4.
15. Formula compusului cu hidrogenul este EH4.
16. Este elementul cu electronegativitatea cea mai mică în perioada a treia.

S-ar putea să vă placă și