Sunteți pe pagina 1din 68

Tabăra de weekend 1-2 Septembrie 2018

STRÂNG
Înnoirea inimii
cele 7 realități ale inimii înnoite
STRÂNG

coordonatele vieții
Înnoirea inimii

Păzeșteți inima mai mult ca orice căci din


ea ies izvoarele vieții
Prov 4.23

STRÂNG Cuvântul Tău în inima mea ca sa


nu păcătuiesc împotriva Ta!
Psalmul 119.11
Înnoirea inimii

Calitatea vieții depinde în mare măsură


dacă nu în întregime de ceea ce devenim în
interior nu de cine devenim în exterior.
Înnoirea inimii

Situațile în care ne aflăm nu sunt niciodată


atât de importante ca reacțile noastre
față de/în
ele.
Nivelul funcțional
Nivelul fundațional
Funcțional
________________________________________
=
Fundațional
Povestea mâinii

Când creștem în SFERELE de


responsabilitate (abilități, compentețe)
trebuie să creștem și în caracter
Povestea mâinii

VIAȚA cu mâna închisă


Dumnezeu ne forțează să
lucrăm la caracter
Dumnezeu ne forțează să lucrăm la caracter

Isus formează inima ucenicilor


Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-Mi inima.
Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!
Ps 139.23,24
1 Regi 11.1-13
David/Solomon
Cu capul a planuit alianțe

Cu mâinile a implementat / construit cel mai mare Imperiu

DAR unde este inima lui SOLOMON?


2 Cronici 5.1-6.17

Solomon a început ca un tânăr dedicat lui


Dumnezeu dar a sfârșit cu inima împărțită.
1 Regi 11.1-13
Idolatria
Idolatria
Idolatria
Idolatria
Idolatria
Cum este inima ta?
Care sunt lucrurile care iți întorc inima de la Dumnezeu?
1 Regi 11.1-13
David/Solomon

”și inima nu i-a fost în totul a Domnului cum


fusese a tatălui său David.” v.4

”și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său


David” v.6
1 Regi 11.1-13
David/Solomon
Cap-Mâini-Inimă

Inima devotată dorește să-l onoreze pe


DUMNEZEU

Factorul NATAN
Ce lucrează Dumnezeu acum în tine?
Cum îți deschide mâna?
Ce găsește El în ea?
1. Nu înțelegem rolul inimii
2. Nu știm cum să intrăm în inimă
3. Nu suntem dispuși să plătim prețul
Resentimente

rică eM
F ând r i
âni
Con M e
fuzi
e
ire
m ăg Poftă
z a
De
Competiție
Noi îl urmăm pe Cel ce a purtat
pe umerii Săi crucea
Dumnezeu
Frica
Dumnezeu
Frica
Eul
Frica
Auto-protejare
Frica
Idolatria
Frica
Putere/Control
Frica
7 realități
ale unei
inimii puse
pe altar
Ce este
o inimă
pusă pe altar ?
Marcu 6.30-44
dați-le voi să mănânce!
Realitatea nr. 1
Tu, trebuie să faci ceea ce nu poți face,
cu ceea ce nu ai, pentru tot restul vieții
(inadegvarea inimii)
Creșterea începe acolo unde ne așteptăm cel mai puțin – cu inadecvarea noastră!
Întrebări de reflectare
În ce mod te-ai confruntat cu această realitate?
În ce situație ai aflat că ești inadecvat?
Cum ai răspuns?
Ai încercat să reduci chemarea la limitele puterii tale?
Cu ce te confrunți acum?
Controlul căror domenii-cheie ale conducerii tale trebuie
predate în mâna Lui?
Marcu 6.45-52
îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți
Realitatea nr. 2
Eu voi face, ceea ce Eu pot face cu ceea
ce tu ai, prin tine, pentru tot restul vieții
(adegvarea Lui)
Întrebări de reflectare
Cum te conduce Dumnezeu pe tine pentru a te învăța să
îndrăznești (să primești puterea Lui)?

Te regăsești având inima impietrită? Ce este o inimă


împietrită? Ce putem face pentru a putea depăși starea
inimii noastre și a-L vedea pe Dumnezeu folosindu-ne mai
mult ca oricând?
Marcu 7.24-30
du-te!
a ieșit dracul din fica ta!
Marcu 7.31-37
A suspinat și a zis: EFATA!
Marcu 8.1-10
Cum ar putea cineva să sature cu pâine poporul acesta?
Marcu 8.10-21
tot nu înțelegeți?
Marcu 8.22-26
vezi ceva?
Realitatea nr. 3

O inimă împitrită este o inimă care se


bazează pe propria sa adecvare pentru a
face ceea ce numai Hristos poate să facă.
(inima care nu se încrede în Dumnezeu)
Întrebări de reflectare
Când situația este copleșitoare îi ceri lui Dumnezeu să
îndepărteze nevoia pentru că nu ai resurse?
(poți să identifici experiențe care se repetă și de care fugi pentru
că nu ai resurse?)
În fața riscului cauți să te protejezi ?
(care sunt scuzele pe care le invoci pentru a-ți justifica nereușitele?)
Marcu 8.27-34
tu, nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu
ci la lucrurile oamenilor.
Realitatea nr. 4

O inimă împitrită se focalizează pe


interesul personal și nu pe interesul lui
Dumnezeu.
(a urmări voia personală în Numele lui Isus)
Așteptări greșite
1.Voi fi de succes pentru că eu ascult de Hristos!
2.Realizările îmi oferă identitate și respect
3.Isus îmi este dator pentru câte fac pentru El!
4.Cei de linga mine trebuie sa lucreze pentru time să mă facă pe
mine de succes!
5.Nu ar trebui să am probleme financiare pentru că eu îl slujesc pe
Dumnezeu!
6.Voi fi intotdeauna apreciat de biserică...
7.Pot și trebuie să pot realiza ce îmi propun...
Întrebări de reflectare
1.Care sunt așteptările tale greșite în lucrarea care o faci ?
2.Care sunt lucrurile pe care ți-e frică să nu le pierzi în
lucrarea care o faci? De ce ți-e frică? Mai precis ce anume ți-e
frică că se va întâmpla?
3.Ce crezi că vrea Dumnezeu să te învețe în toate aceste
situații care te depășesc?
Marcu 8.27-34
dacă voiește cineva să vină după Mine
să se lepede de sine, sa-și ia crucea zilnic
...și să Mă urmeze!
Realitatea nr. 5

Eliberarea inimii împietrite se face prin


primirea crucii și prin purtarea ei zilnic.

(crucea uitată)
Marcu 9.30-33
Se temeau să-L întrebe!
Dar Isus i-a întrebat: despre ce vorbea-ți pe drum?
Simptomul #1
Competiția, a fi condus de ambiție egoistă!
Marcu 10.32-35
erau tulburați si mergeau îngroziți după El!

Simptomul #2
Intimidarea – să faci ceea ce vor alții
folosirea puterii în interes personal – Iacov și Ioan
Luca 22.21-24
...dar vai de omul... și au început să se întrebe...
și s-a iscat și o ceartă ...cine avea să fie socotit cel mai mare?
Simptomul #3
Insensibilitate față de vulnerabilitatea altora
teama de-a fi vulnerabil în echipă
Marcu 14.27-31
Toți veți avea un prilej de poticnire în Mine!
„chiar dacă toți, ... eu NU”
Simptomul #4
Încrederea (oarbă) în sine!
Întrebări de reflectare
1.Care sunt motivațile pentru care slujești? De ce o faci? Cât
de mult aștepți aprecierea celor din jur?
2.Ai luat decizii ca să fie bine, chiar dacă nu erau cele mai
bune decizii?
3.Ai fost nevoit să acționezi sub presiunea grupului împotriva
voinței proprii; dar în interes propriu?
4.Poți fi vulnerabil în echipa ta?
5.Cât de încrezător ești în ceea ce faci? Pe ce te bazezi?
1 Cor 15.1-11
prin HARUL Lui sunt ce sunt!

2 Cor 12.9
HARUL Meu îți este de-ajuns!
Realitatea nr. 6

Dumnezeu răscumpără inadecvarea


noastră prin harul adecvării Lui

(împuternicirea HARULUI ne face adecvati)


Întrebări de reflectare
Cum influențează inadecvarea ta conducerea pe care o
exerciți? Ce faci pentru a-ți ascunde inadevcarea? Cât de
eficient crezi că ești? Vorbește cineva din mediul tău cu tine
despre inadecvarea ta? Cum îi răspunzi? Ce impact are
asupra conducerii tale?
Filipeni 2.5-11
Gândul lui Hristos!