Sunteți pe pagina 1din 5

Alfabetul rus

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Alfabetul rus modern este o variantă aalfabetului chirilic.

Cuprins
Componența alfabetului
Regulile de folosire ale lui И și І (Pre-1918)
Tastatura rusească
Note

Componența alfabetului
Literă Literă Vechea Valoare Unicode
majusculă mică Nume denumire IPA Exemplu numerică (Hex)
U+0410
а азъ
А а /a/ a în tată 1 /
[a] [as]
U+0430
/b/ U+0411
бэ буки
Б б sau b în bit - /
[bɛ] [ˈbu.kʲɪ] U+0431
/bʲ/
U+0412
вэ вѣди /v/ or
В в v în vine 2 /
[vɛ] ['vʲe.dʲɪ] /vʲ/
U+0432

гэ глаголь U+0413
Г г /g/ g în gol 3 /
[gɛ] [glɐˈgolʲ]
U+0433
/d/ U+0414
дэ добро
Д д sau d în dar 4 /
[dɛ] [dɐˈbro] U+0434
/dʲ/

е есть /je/ or U+0415


Е е ye în ieri 5 /
[jɛ] [jesʲtʲ] / ʲe/
U+0435

/jo/ or U+0401
ё
Ё ё - yo în ioc - /
[jo] / ʲo/
U+0451
U+0416
жэ живѣте
Ж ж /ʐ/ j în joc - /
[ʐɛ] [ʐɨˈvʲe.tʲɪ][1] U+0436
З з зэ земля /z/ or z în zahăr 7 U+0417
[zɛ] [zʲɪˈmlʲa] /zʲ/ /
U+0437

иже /i/ or U+0418


и
И и i în in 8 /
[i] [ˈi.ʐɨ] / ʲi/
U+0438
и
U+0419
краткое и съ краткой
Й й /j/ i în iese - /
[i [ɪ s ˈkra.tkəj] U+0439
ˈkra.tkə.ɪ]
U+041A
ка како /k/ or
К к c în cap 20 /
[ka] [ˈka.kə] /kʲ/
U+043A
эл sau
U+041B
эль люди /l/ sau
Л л l în lampă 30 /
[el] sau [ˈlʲʉ.dʲɪ] /lʲ/ U+043B
[elʲ]

мыслѣте /m/ U+041C


эм
М м sau m în mal 40 /
[ɛm] [mɨ.ˈsʲlʲe.tʲɪ][2] U+043C
/mʲ/
/n/ U+041D
эн нашъ
Н н sau n în nod 50 /
[ɛn] [naʂ] U+043D
/nʲ/
U+041E
o онъ
О о /o/ o în cor 70 /
[o] [on]
U+043E
/p/ U+041F
пэ покой
П п sau p în pai 80 /
[pɛ] [pɐˈkoj]
/pʲ/ U+043F
/r/ U+0420
эр рцы
Р р sau r în rar 100 /
[ɛr] [rtsɨ]
/rʲ/ U+0440
/s/ U+0421
эс слово
С с sau s în sac 200 /
[ɛs] [ˈslo.və] U+0441
/sʲ/
U+0422
тэ твердо /t/ sau
Т т t în tip 300 /
[tɛ] [ˈtvʲɛ.rdə] /tʲ/
U+0442
U+0423
у укъ
У у /u/ u în nuc 400 /
[u] [uk]
U+0443
U+0424
эф фертъ /f/ sau
Ф ф f în față 500 /
[ɛf] [fʲɛrt] /fʲ/
U+0444
U+0425
ха хѣръ
Х х /x/ h din Mihnea 600 /
[xa] [xʲɛr]
U+0445

це цы U+0426
Ц ц /ts/ ț în țap 900 /
[tsɛ] [tsɨ]
U+0446
Ч ч че червь /tɕ/ c (englezul ch) în 90 U+0427
[tɕɛ] [tɕɛrfʲ] ceas /
U+0447

ша ша U+0428
Ш ш /ʂ/ ș în șah - /
[ʂa] [ʂa]
U+0448
U+0429
ща ща un ș mai moale ca în
Щ щ /ɕɕ/ - /
[ɕɕa] [ɕtɕa] totuși
U+0449
твёрдый
pus după consoane, U+042A
знак еръ
Ъ ъ Note2 arată că aceasta nu - /
[ˈtvʲо.rdɨj [jɛr] este palatalizată U+044A
znak]

ы еры U+042B
Ы ы [ɨ]5 â în pâine - /
[ɨ] [jɪˈrɨ]
U+044B
мягкий semn care, pus
U+042C
знак ерь după o consoane,
Ь ь / ʲ/3 arată că aceasta
- /
[ˈmʲækʲɪj [jerʲ] U+044C
znak] este palatalizată
э оборотное U+042D
э
Э э [ˈɛ ə.bɐ /e/ e în set - /
[ɛ]
ˈro.tnə.ɪ] U+044D
/ju/ U+042E
ю ю
Ю ю sau iu in iubită - /
[ju] [ju]
/ ʲu/ U+044E
/ja/ U+042F
я я
Я я sau ca pronumele ea - /
[ja] [ja]
/ ʲa/ U+044F
Litere eliminate în 1918
і
/i/ sau
І і8 - десятеричное ca и 10
/ ʲi/
[i]
ѳита /f/ sau
Ѳ ѳ9 -
/fʲ/
ca ф 9
[fʲɪˈta]
/je/
ять
Ѣ ѣ - sau ca е -
[jætʲ]
/ ʲe/
ижица /i/ sau
Ѵ ѵ - ca и -
[ˈi.ʐɨ.tsə] / ʲi/
Litere ieșite din uz prin secolul al XVIII-lea 18
/dz/,
зѣло /z/
Ѕ ѕ - ca з 6
[ˈzʲɛ.lə] sau
/zʲ/
/ks/
кси
Ѯ ѯ - sau ca кс 60
[ksʲi]
/ksʲ/
Ѱ ѱ - пси /ps/ ca пс 700
[psʲi] sau
/psʲ/
омега
Ѡ ѡ - /o/ ca о 800
[ɐˈmʲɛ.gə]
/u/,/ju/
юсъ большой
Ѫ ѫ - sau ca у or ю -
[jus bɐlʲˈʂoj]
/ ʲu/
/ja/
юсъ малый sau
Ѧ ѧ - ca я -
[jus ˈmɑ.lɨj] 16
/ ʲa/
юсъ большой
/ju/
іотированный
Ѭ ѭ - sau ca ю -
[jus bɐlʲˈʂoj jɪ 15
/ ʲu/
ˈtʲi.rə.vən.nɨj]
юсъ малый
/ja/
іотированный
Ѩ ѩ - sau ca я -
[jus ˈmɑ.lɨj jɪ
/ ʲa/
ˈtʲi.rə.vən.nɨj]

Regulile de folosire ale lui И și І (Pre-1918)


(a) se scrie "i" înaintea tuturor vocalelor și înaintea semivocalei "й"

(b) se scrie "и" înaintea consoanelor și ca ultimă literă a unui cuvânt

(c) excepția 1: se scrie "и" înaintea (semi)vocalelor în cuvintele compuse (пятиакровый: пяти+акровый, cinci-acri)

(d) excepția 2: se scrie "и" în "миръ" pentru "pace, tranquility, concord, uniune", și "i" în "мiръ" pentru "lume, univers, comunitate
locală, comune, societate, laicism" și ale lor derivate.

Diferența dintre миръ (pace) and мiръ (lume) a dus la jocul de cuvinte legendar al lui Lev Tolstoi, Război și Pace care era numit la
origini "Războiul și Lumea."

Tastatura rusească

Note
1. ^ Articolul живете (http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/07/us186306.htm?text=%D0%B6%D0%B
8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5)din “Толковый словарь русского языка Ушакова” (“Ushakov's Explanatory
Dictionary of the Russian Language”; dicționarele fac diferență întreе și ё, cf.: ёлка (http://slovari.yandex.ru/dict/usha
kov/article/ushakov/06/us183315.htm?text=%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0) ).
2. ^ Articolul мыслете (http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/13/us228814.htm) din “Толковый словарь
русского языка Ушакова” (“Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian Language”).
Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetul_rus&oldid=12019591

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 9 martie 2018, ora 17:39.

Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice
; pot exista și clauze
suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.

S-ar putea să vă placă și