Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 17.01.

2018

Reglementarea urmăririi penale în actuala Reglementare

Diferențe VCPP – NCPP

 simplif procedurii, eliminand actele premergatoare --˃ pe baza actului de


sesizare, atunci cand nu reiese nicio probă
Faza de UP 2 etape : - I. Investigare a faptei

-II. Investigarea a persoanei

!!! VCPP – era posibil să inceapă de la început in personam.

În NCPP, reglem expresă 25 (2) proc. din cursul UP este nepublică.

În ceea ce privește tipul actelor procedurale efectuate de organele de UP,


mai exact actul tipic ORDONANȚA, nu mai întâlnim rezoluția, se va menține ca
act de timitere în judecată. RECHIZITORIUL nu mai poate fi act de inculpare.

În ceea ce privește punerea în mișcare a acțiunii penale, nu mao poate fi pusă


în mișcare prin RECHIZITORIU, ci prin ORDONANȚĂ, de către procuror.

Infr. de audiență – prin declarație verbală, nu prin ordonanță, în fața


instanței, de către procuror.

!! procurorul să fie competent pt acea infracțiune.

VCPP - se putea pune în mișcare acțiunea penală în cursul judecății.

Începerea UP:

NCPP, atunci când se impune o acțiune prealabilă ( ex. Plângere prealabilă,


autorizare de către o altă persoană) vizează doar acțiunea penală, nu începerea UP.

În VCPP, lipsa plângerii prealabile împiedica începrea UP.

--Poziția procurorului în efectuarea activității din faza de UP—


Curs 17.01.2018

NCPP, regandire a pozitiei procurorului prin legea de punere in aplicare, dar


si prin OG 3/2016

- au fost enumerate mai multe cazuri in care procurorul tb sa efectueze


oblig UP, insa se lasa să delege unele acte de UP

Procedura audierii anticipate (NOU!)

Art. 308 NCPP, atunci când există riscul ca fie pers vatam, partea civ, partea
resp civilmente sau martorul să nu mai poată fi audiat în cursul jud., judecătorul de
dr. si lib. la sesizarea procurorului, va efectua acea audiere.

Ex: martor (boală incurabilă, stadiu final)

De ce? Jud de dr si lib o va face după procedura din faza de jud, în


publicitate, cu citare și participarea obligatorie a procurorului.

Soluțiile de neurmărire sau netrimitere în judecata

VCPP – posibilitatea neinceperii UP --˃ nu sunt probe suficiente, situație de


împiedicare a începerii

- scoaterii de sub UP
- încetare a UP

NCPP – I. Clasarea

- II. Renuntarea la UP
I. Se putea pronunța si in VCPP ( când nu exista un invinuit).
NCPP, acum dacă sunt incidente unele aspecte de la art. 16.
II. Instituție cu caracter de noutate ( preluată din legislația altor state.)
Manifestare a pricpipiului oprtunității, adică lăsarea la latitudinea
procurorului, art. 318 + urm., în care se prevede în ce condiții se poate
renunța + criteriile de care tb să țină cont procurorul pt a aprecia dacă
este sau nu de interes public.
- Soluția (confirmare) se aprobă de către Jud de cam preliminară --˃
rezolvarea neconstituționalității.
Curs 17.01.2018

Suspendarea UP:

NCPP, s-a adăugat un no caz de suspendare, pe lângă motiv de boală, adică


atunci când există un impediment temporar pt punerea în mișcare a acțiunii penale,
există imunitatea președintelui Ro, pe timpul mandatului.

- Se menține intervenirea procedurii medierii, făcându-se trimitere la legea


specială, cu condiția ca procedura medierii să nu dureze mai mult de 3
luni, caz în care se va relua din oficiu UP.

Plângerea împotriva soluției de neurmărire penală:

VCPP, atunci când se dispunea o asemenea soluție, se putea face plângere la


instanță după ce era respinsă plângerea adresată procurorului.

NCPP, se poate face plângere la judecătorul de cameră preliminară, însă


prima dată ea se va face la procuror, și numai dacă el nu răspunde se va face la jud
de cam prelim. --˃ prin OG 18/2016, numai împotriva soluției de clasare.

! s-a eliminat procedura prezentării materialului de UP.

În VCPP, după ce se va fi terminat UP se prezenta acest material.

Ca motiv de eliminare, avocatul are dreptul să asiste la orice act de UP, sa


acceseze dosarul toata durata UP.

Introducerea CAMEREI PRELIMINARE

Se lasă judecătorului de cam prelim sarcina stabilirii legalității actului de


sesizare a instanței + Verific UP.

Nu mai e posibilă acum restituirea cauzei din faza de judecată, în faza de


UP, deoarece mai există acum o fază, cea a camerei preliminare.

Reglementare detaliată în NCPP, inițial, în faza de proiect nu se prevedea o


durată a fazei, iar pt că s-a ridicat problema tergiversării procesului, acum s-a
introdus o durată de 60 de zile.

Modif prin Lg. 75/2017 la camera prelim s-au adus ăn limitele


constituționalității.
Curs 17.01.2018

s-au introdus: -citarea

- Obligativitatea procurorului

OUG 18/2016 în mat UP:


Punerea de acord cu deciziile Curtii Constitutionale
În legătură cu dispoițiile generale --˃ art. 286 NCPP (modif) prim
adaugarea unei ispozitii in lege cu conținutul ordonantei --˃ alin 2 ( ce trebuie sa
conțină o ordonanță, căile de atac disponbile, cu indicarea termenelor). Era necesar
pt garantarea contestării unor asemenea acte.
În ceea ce privește plângerea, s-a adăugat o dispoziție posibilă depunerii
plângerii într-o altă limbă + posibilitatea ca atunci când va fi citată să primeasă și o
trducere a citației.
s-a modificat art 294 NCPP, denumirea marginală inainte – efectuarea de
verificări prealabile, acum – autorizari sau alte condiții prealabile efectuării în
continuare a UP fata de o persoană. Se va întocmi un referat, care va fi dat spre
autorizare organelor competente.
- Art. 305 NCPP, în urma modificării este posibilă dispunerea în
continuare a UP fata de o persoana, poate fi dispusă și organul de cercetare penală,
dar va fi supusa confirmării procurorului.
- Procedura audierii anticipate – art 308. Această procedură se poate
aplica și împotriva părții vătămate / parții civile/ părții responsabile civilmente.
- Renunțarea la UP. Ca urmare a deciziei C. Constit prin care 318 este
declarat neconstituțional pe motiv că ea nu era supusă controlului instanșei, adică
procurorul avea niște atribuții pe care nu tb sa le aibe.
- Acum ordonanța de renunțare la UP se supune confirmării
judecărtorului de cam prelim.
- Art. 319 NCPP în legătură cu continuarea UP la cererea suspectului /
inculpatului. Se prevede acum continuarea numai în caz de clasare, nu și atunci
când se renunță la UP. Aici, totuși, s-a omis : art 18, se prevede cu caracter general
că se poate si la renuntarea la UP.
Curs 17.01.2018

Decizii din 2017 ale Curții Constituționale

Decizia 90/2017 publicată în aprilie 2017, s-a admis excepția de


neconstituționalitate a art 311 (3) NCPP. Curtea a apreciat că soluția legislativă
care exclude informarea suspectului, inculpatului depre schimbarea incadrarii
juridice = neconstituțională.
Decizia 478/2017 sept. 2017, art. 348 (2), curtea a hotărât ca sintagma „ sau,
după caz, judecătorul de cam prelim de la instanta superioara ori completul
competent de la ICCJ învestit cu soluționarea contestatiei” este neconstituțională.
Prin această sintagmă se încălcau prevederile Constituției pt că nu se prevede o
cale de atac împotrica hot luate.
Deciazia 5 decembrie 2017, nu este încă publicată în M.Of.. Art. 345 (1),
în ceea ce privește termenul la care jud de cam se pronunță în camera de consiliu
asupra materialului din dosarul de UP. Curtea a apreciat că soluția legislativă care
nu permite jud de cam prelim în soluționarea cererilor și a excepțiilor formulate ori
ridicate din oficiu să administreze alte mijloace de probă în afara oricăror înscrisuri
noi prezentate, este neconstituțională.