Sunteți pe pagina 1din 6

Completarea corectă a catalogului

în următoarele cazuri:
1. Amânat pe semestrul I (situaţie REZOLVARE
neîncheiată) din diverse motive : Se încheie situaţia pe semestrul I în
scutiri medicale, absenţe etc. primele 4 săptămâni din semestrul II

IX: IX:
17,18, 5/8X 17,18, 5/8X
X: 3,5, X: 3,5, 6/12II
Semestrul I 27,28 Semestrul I 27,28 7/1III
XI: 5, XI: 5,
8,21,24 8,21,24
XII:6,8 XII:6,8

4 4

Media Media
semestrială semestrială 6 (şase)

Semestrul II Semestrul II

Media Media
semestrială semestrială
Media la ex. Media la ex.
de corigenţă de corigenţă
Media anuală Media anuală
2. Amânat pe semestrul II (situaţie REZOLVARE
neîncheiată) din diverse motive : Se încheie situaţia pe semestrul II în
scutiri medicale, absenţe, puţine note perioada sesiunii de ,,amânaţi”
etc. numai din materia de pe semestrul II

IX: IX:
17,18, 5/8X 17,18, 5/8X
X: 3,5, 6/12II X: 3,5, 6/12II
Semestrul I 27,28 7/1III Semestrul I 27,28 7/1III
XI: 5, XI: 5,
8,21,24 8,21,24
XII:6,8 XII:6,8

4 4

Media Media
semestrială 6 (şase) semestrială 6 (şase)
III: 17, III: 17,
18, 20 3/5IV 18, 20 3/5IV
IV: 3, IV: 3,
Semestrul II 5,11,16 Semestrul II 5,11,16
27,28 27,28
V: 5, V: 5,
8,21,24 8,21,24
VI:6, 9 VI:6, 9

Media Media
semestrială semestrială 4 (patru)
Media la ex. Media la ex.
de corigenţă de corigenţă
Media anuală Media anuală
5 (cinci)

Media de la situaţia neîncheiată


(amânaţi) după scris şi oral se
trece ca medie pe semestrul II
REZOLVARE
3. Amânat anual pe ambele semestre Se încheie situaţia în perioada
(situaţie neîncheiată) din diverse sesiunii de ,,amânaţi” (august)
motive : scutiri medicale, absenţe
etc.
IX:
IX: 17,18,
17,18, X: 3,5,
X: 3,5, Semestrul I 27,28
Semestrul I 27,28 XI: 5,
XI: 5, 8,21,24
8,21,24 XII:6,8
XII:6,8

Media
Media semestrială
semestrială III: 17,
III: 17, 18, 20 3/5IV
18, 20 3/5IV IV: 3,
IV: 3, Semestrul II 5,11,16
Semestrul II 5,11,16 27,28
27,28 V: 5,
V: 5, 8,21,24
8,21,24 VI:6, 9
VI:6, 9
Media
Media semestrială
semestrială Media la ex.
Media la ex. de corigenţă
de corigenţă Media anuală
Media anuală 5 (cinci)

Media de la situaţia neîncheiată


(amânaţi) după scris şi oral se
trece ca medie anuală (valabil şi
pentru module de an
Nu pot exista următoarele situaţii:

1. Situaţie neâncheiată pe primul semestru şi încheiată pe al doilea:

IX:
17,18, 5/8X
X: 3,5,
Semestrul I 27,28
XI: 5,
8,21,24
XII:6,8

Media
semestrială

5/8III
6/12IV
Semestrul II 7/1VI

Media
semestrială 6 (şase)
Media la ex.
de corigenţă
Media anuală

REZOLVARE
Se încheie mai întâi situaţia pe primul semestru (în primele 4 săptămâni din
semestrul II de la revenirea la şcoală.
2. Elev corigent cu medie anuală REZOLVARE
încheiată:
Nu se în cheie media anuală dacă este
corigent (are doar 2 corigenţe):
IX:
17,18, 5/8X IX:
X: 3,5, 5/12XI 17,18, 5/8X
Semestrul I 27,28 5/2XII X: 3,5, 5/12XI
XI: 5, Semestrul I 27,28 5/2XII
8,21,24 XI: 5,
XII:6,8 8,21,24
XII:6,8
4
4
Media
semestrială 5 (cinci) Media
III: 17, semestrială 5 (cinci)
18, 20 4/5IV III: 17,
IV: 3, 4/20IV 18, 20 4/5IV
Semestrul II 5,11,16 4/6VI IV: 3, 4/20IV
27,28 Semestrul II 5,11,16 4/6VI
V: 5, 27,28
8,21,24 V: 5,
VI:6, 9 3 8,21,24
VI:6, 9 3
Media
semestrială 4 (patru) Media
Media la ex. semestrială 4 (patru)
de corigenţă Media la ex.
Media anuală de corigenţă
450 (patru 50%) Media anuală
REZOLVARE
Se în cheie media la rubrica ,, Media la ex. de corigenţă”după sesiunea de corigenţe:

IX:
17,18, 5/8X
X: 3,5, 5/12XI
Semestrul I 27,28 5/2XII
XI: 5,
8,21,24
XII:6,8

Media
semestrială 5 (cinci)
III: 17,
18, 20 4/5IV
IV: 3, 4/20IV
Semestrul II 5,11,16 4/6VI
27,28
V: 5,
8,21,24
VI:6, 9 3

Media
semestrială 4 (patru)
Media la ex.
de corigenţă 6 (şase)
Media anuală
6 (şase)