Sunteți pe pagina 1din 1

Povestea lui Harap-Alb

Basmul cult „Povestealui Harap-Alb” a apărut la 1 august 1877 în revista „Convorbiri literare”, Ion
Creangă îmbinând miraculos în această operă, fabulosul folclor cu ficțiunea artistică.

1. Specie

„Povestealui Harap-Alb” se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un bas cult în care
fantasticul este umanizat și puternic individualizat. Supranaturalul popular se îmbină cu evocarea
realistă a satului moldovenesc, iar personajele principale; Harap-Alb și Spânul, întruchipând binele și
răul, nu au puteri supranaturale. Conflictul dintre bine și rău se încheie prin victoria binelui, iar
reperele spațio-temporale sunt vagi, nedeterminate. Sunt prezente în operă clișeele compoiționale,
cifre și obiecte magice, dar și ajutoare cu puteri supranaturale.

2. Tema

Basmul poate fi considerat un bildusroman, tema operei fiind maturizarea mezinului craiului. Acesta
evoluează de la adolescentul naiv, la tânărul nechibzuit, maturizat prin depășirea tuturo piedicilor
ivite, necesare în dobândirea experienței de viață.

3. Titlul

Format dintr-un oximoron, harap însemnând (rob) negru, reflectă naivitatea trăsătură definitoare a
adolescentului la început de drum, care se lasă păcălit cu ușuriță de Spăn. Alăturarea celor 2
termeni, harap și alb, evidențiază condiția duală a personajului : rob „Harap”, de origine nobilă „Alb”.

4. Perspectivă narativă