Sunteți pe pagina 1din 5

Igiena radiaţiilor – radiaţii neionizante

- Sunt radiaţii electromagnetice ; la locul de absorbţie transferă energii care nu produc


ionizare sau o produc foarte slab
- -tipuri de radiaţii ionizante : radiofrecvenţe, infrasroşii , radiaţii luminoase , ultraviolete;
ultimele trei sunt radiaţii naturale
- natura şi intensitatea efectului lor depinde de energie şi lungime de undă
A. Radiaţiile ultraviolete – efecte sanogene şi patogene
-au lungimea de undă 10-400nm .În mediul de viaţă al omului există radiaţii UV cu lungimea
de undă 200-400nm
-radiaţiile sub 200nm nu au importanţă biologică pentru că sunt absorbite rapid în aer
-surse naturale – soarele ; la pătrunderea în atmosferă 5% din radiaţa solară sunt radiaţii UV cu
lungime de undă mică : la nivelul solului ajung 1% din radiaţiile cu lungimea de undă mare (
care au energie mai mică) .Dispariţia startului de ozon lasă radiaţiiel cu Lungimea de undă mică
şi energie mare ⇒ creşte acţiunea patogenă ( apare cu frecvenţă crescută cancer cutanat ).
Dacă ozonul este întreg cantitatea de UV ajunsă la nivelul solului are efect sanogen.Riscul
carenţei de UV naturale apare în localităţile poluate , în locuinţe unde permeabilitatae Uv este
redusă
-surse artificiale
-corpuri de încălzire la 1500 -1800 C
-aparat de sudură , lămpi fluorescente , aparate de dezinfecţie . fizioterapie
RUV – au o energie care nu produce ionizare
-au suficientă energie pentru a produce excitarea atomilor şi reacţii fotochimice
-se împart în 3 zone de lungime de undă :
-zona A cu lungimea 320-400nm ; au efect predominant pigmentogen
-zona B cu lungimea 280 -320 nm ; au efect eritematogen asupra pielii
-zona C cu lungimea 200- 280 nm ; au puternic efect asupra celulelor neprotejate
( efect bactericid ) , dar şi asupra pielii –se absorb în stratul cornos
-efectul biologic al radiaţiilor UV diferă în raport cu lungimea de undă :
Radiaţia produce excitaţia atomilor şi apar reacţii biochimice care :
1.stimulează metabolismul sau
2.generează leziuni celulare determinate de radicalii activi ( se formează în
substanţa de constituţie a celulei şi se eliberează şi radicali liberi formaţi de radiaţiile ionizante).
-radiaţiile de tip UVB şi UVC au energii superioare a 3,9 eV şi induc efecte fotobiologice .
Efectul bactericid al radiaţiei UV ( purificare aer , apă , sol ) apare pentru lungimea de undă
250-280nm .Se realizează natural şi artificial Lungimile mici de undă provoacă întinse leziuni
celulare .
La lungime de undă mare şi doză mică au efect bacteriostatic .La doze foarte mici Radiaţiile UV
stimulează dezvoltarea
Efectele asupra organismului uman ( metabolism ,piele , ochi)
1.Efectele asupra metabolismului – stimulare metabolică generală ( creşte Mbazal) , stimulare
tiroidiană ( creşte oxidarae celulară) , cresc schimburile gazoase , creşte capacitatae de efort ,
stimulează metabolismele intermediare ( glucidic , lipidic , protidic ) , creşte hematopoeza (
creşte nr. de hematii ,leucocite în sângele periferic ) , stimulează reacţiile de imunitate ., scade
colesterolul liber .
Principalul efect este asupra metabolismului fosfo-calcic ( reglează absorbţia Ca şi depunerea
lui în oase ) .În absenţa vitaminei D3 cărei sinteză este stimulată de expunere al radiaţii UV
apare rahitism la copii şi osteoporoză la adulţi .Pentru asigurarea necesarului de vitamină D este
nevoie de o expunere zilnică la o cantitatae de radiaţii UV de 1/8 – 1/10 din doza de eritem.
2.Efectul asupra pielii – este determinat de reacţiile cutanate produse de eliberarea de energie la
nivelul celulelor epidermice.
Radiaţiile cu lungimea de undă mică se absorb în primele straturi celulare , cele cu luingimea
medie mai adânc; au efect eritematogen , iar cele cu lungimea de undă mare pătrund aproape de
hipoderm şi au efect pigmentogen.
Radiaţiile UV produc alterări la nivelul celulelor epidermice .Efectul nociv apare în funcţie de
doză şi lungimea de undă. Efectele asupra pielii sunt precoce ( eritem actinic şi formarea
pigmentului melanic în piele) şi tardive ( elastoză solară – îmbătrânirea pielii şi efect
cancerigen).
Eritemul actinic
-produs de expunerea excesivă la radiaţii UV cu lungimea de undă 280 -320nm
-este bine delimitat
-durează 24 -48 ore , lasă pigmentaţie ; la doze mari determină descuamaţie – fenomen de
regenerare
-apare cu latenşă de 2 ore timp în care se eliberează amine vasoactive , prostaglandine
- se adaugă usturime , durere locală , cefalee , vertij , frison , excitaţie nervoasă
Pigmentaţia
Radiaţia de tip A acţionează asupra promelaninei pe care o transformă în melanină
-pigmentarea poate fi preceată sau nu de eritem
-la lungime mare de undă eritemul este mai redus
-pigmentaţia este de 2 feluri : rapidă şi de durată
Pigmentaţia rapidă
-produsă de efectul fotocatalitic de transformare a prom,ielinei în mielină
-apare la 5 -10 min.de la expunere ; durează 36 ore
-produsă de UVA şi UVB la doze superioare celei de eritem
Pigmentaţia de durată
-produsă de neoformarea de pigmernt melanic
-apare la 24 -72 ore de la expunere
-durează 2-12 luni; precedată de obicei de eritem
-este produsă de radiaţii cu 320-600nm lungime de undă
Efectele tardive apar după expuneri repetate
Elastoza solară
-îmbătrânirea pielii ; pielea este uscată ,ridată
Efect cancerigen ( epitelioame , melanom malign )
Epitelioamele cutanate – mortalitate 1%
-pot fi spino sau bazo celulare
-unul din factorii etiologici expunerea repetată la RUV
-factori predispozanţi : vârstă , hipercolesterolemie , existenţa leziunilor cutanate , boli de piele
de tipul cicatrici cheloide, xeroderma pigmentosum
Melanomul malign
-mortaliattae peste 40%
-se sumează factori genetici cu leziunile precanceroase
3.Efectul asupra ochiului
- apar leziuni de pol anterior –fotooftalmie
-sunt produse de radiaţii cu lungimi de undă mici şimedii
-apar l acâteva ore de la expunere
-se manifestă prin : senzaţie de corp străin înochi , hiperlacrimaţie , hiperemie şi hipersecreţie
conjunctivală , blefarospasm , edem palpebral
-expunerile de lungă durată deternă leziuni ale corneei = fotocheratită ( dureri violente ale
globilor oculari , injecţie pericheratică )

B.Radiaţiile luminoase

- radiaţiile luminoase acţionează asupra SN , funcţiei vizuale , asupra pielii


1.Efectul radiaţiei luminoase asupra SN
-excitantul luminos este elementul fundamental al relaţiei cu mediul
-stimulează metabolismul
-lumina este factor important al bioritmului ( imprimă ritmul circadian)
-are efecte psihologice ( culorile reci , cu lungime e undă mică au efect liniştitor , iar cele calde
cu lungime mare au efect excitant )
2.Efectele radiaţiei luminoase asupra funcţiei vizuale
-cantittaea şi calitatea luminii influenţează direct acuitatae vizuală , sensibilitatae de contrast ,
viteza perceperii vizuale , stabilitatea vederii clare
-iluminatul insuficient suprasolicită mecanismele de acomodare şi determină: oboseală vizuală ,
hipersecreţie lacrimală , senzaţie de usturime în ochi şi fenomene de suprasolicitare cerebrală (
cefalee,greaţă , ameţeli)
-pentru activităţi obişnuite nivelul iluminatului este de 50lx , ioar pentru cele de mare precizie
ajunge la 150-300lx
-iluminatul excesiv suprasolicită aceleaşi mecanisme compensatorii
- strălucire de intensitate mare determină suprasolicitare de acomodare şi fototraumatism ( apare
fenomenul de orbire temporară – scotoame )
-expunerea retinei la intensităţi mari de lumină determină retinită acută ( edem retinian ) şi
modificări pasagere ale pigmentului retinian
-expuneri excepţionale pot duce la orbire
-expuneri repetate determină retinită cronică cu scăderea acuităţii vizuale
-fenomenul de pâlpâire a luminii determină nistagmus
-fenomenul stroboscopic ( imagini deformate ale obiectelor ăn mişcare ) apare în caz de
iluminare fluorescentă incorect reglată
-contrastele mari de iluminat determină oboseală vizuală
3.Efectul radiaţiilor luminoase asupra pielii
- se datorează fenomenului de fotosensibilizare –Fotodermite ( lucite)- determinate de
interacţiunea dintre radiaţai luminoasă şi substanţele fotosensibilizatoare exogene şi endogene
-se produc leziuni xca urmare a 2 tipuri de reacţii :
- r.fototoxică – rezultatul reacţiei dintre substanţele fotosensibilizatoare şi radiaţiile
fotosensibilizatoare
-substanţe fototoxice prin aplicare pe piele– gudroane , fluoresceină , acridină , eozină
- prin administrare internă – psoraleni , sulfamide , antibiotice
- substanţe cu formare endogenă – porfirine
- aspectul leziunilor : de tip exudativ , eritem , edem , prurit , papulo-vezicule
-r.fotoalergică – determinată de substanţele fotoactive .Se manifestă prin captare de fotoni ; se
combină cu proteinele tisulare
-alergenii produc fenomene alergice
- aspectul leziunilor : leziuni urticariene , papulomatoase , eczematoase
Dintre radiaţiile luminoase razele LASER au intensitatea mare a luminii monocrome .Poate
produce la nivelul pielii eritem ( necroză) , iar la nivelul ochiului produce hiperemie ( merge
până la leziuni grave cu pierderea vederii).

C. Radiaţii infraroşii

-sunt radiaţii calorice cu lungimea de undă 1- 76o nm , cu energia mai mică de 1,5eV
-sunt produse de orice corp cu temperatura mai mare de zero K
-lungimea de undă şi cantitatea de energie depind de temperatura corpului care emite radiaţii
-întensitatea radiaţiei este direct proporţională cu temperatura corpului emiţător şi invers
proporţională cu lungimea de undă
-radiaţiile calorice sunt factor esenţial al microclimatului , cu rol important pentru echilibrul
termic al omului
-organismul uman este generator de radiaţii infraroşii datorită proceselor metabolice de
producere de căldură ( 3000cal/zi la un adult de greutate medie).
- omul emite spre corpuri mai reci ( radiaţie negativă ) şi absoarbe radiaţia provenită de la
corpurile mai calde ( radiaţie pozitivă)
-organismul uman se comportă ca un corp de culoare neagră adică absoarbe în totalitate radiaţia
calorică pozitivă
-50-60% din totalul pierderilor are loc prin radiaţie calorică , prin intermediul pielii
-radiaţiile calorice ( infraroşii) au efect asupra termoreglării , pielii , ochiului , sistemului nervos .
1.Efectul radiaţiilor calorice asupra pielii
-principalul efect este încălzire şi hiperemie difuză
-apare eritem reversibil
-apare imediat după expunere , dispare după încetarea expunerii sau senzaţiei de cald
-sunt radiaţii cu : lungime de undă mică ( sub 1,5 µm ) – pătrund în piele până la hipoderm ,
produc vasodilataţie mai mare , se modifică sensibilitatae terminaţiilor nevoase .În periferie
apare efect analgezic , regenerator
- lungime de undă mare se reţin în epiderm şi derm
- expunere moderată ( determină eritem ) , iar expunerea intensă ( determină eritem patologic :
papule , vezicule sau necroză ) .După vindecare poate rămâne pigmentaţie fără cicatrici ( ţesuturi
nedistruse ) sau pigmentaţie cu cicatrici ( ţesuturi distruse).
2.Efectele radiaţiei calorice asupra ochiului
-radiaţiile cu lungimea de undă peste 1,5 µm şi intensitate foarte mare provoacă arsuri la nivelul
polului anterior al ochiului
-radiaţiile cu lungimea de undă sub 1,5 µm şi intensitate mică pătrund până la nivelul
cristalinului provocând opacifierea lui .Prin expunere repetată determină apariţia cataractei
-profilaxie – ochelari de protecţie ( sticlă închisă) la radiaţii infraroşii cu lungimea de undă mică
Se reţin 80-90% din radiaţiile infraroşii
3.Efectele radiaţiilor calorice asupra SNC ( insolaţia )
-apar la expunerea la lungimi de undă sub 1,5 µm , cu penetraţie mare
-străbat cutia craniană , ajung la meninge şi produc vasodilataţie şi iritaţie memningeală
-boala apare numai dacă este expus capul descoperit la radiaţia solară
Simptomatologie insolaţie
-debut brusc
-fenomene meningeale : cefalee, acufene , greţuri , vărsături , hiperestezie cutanată , tegumente
uscate şi calde ,puls filiform ,facies palid , convulsii şi chiar moarte în cazuri foarte garve.
-temperatura centarlă este nemodificată sau foarte puţin modificată
- LCR este hipertensiv cu monocite în cantitate mare
Forma uşoară de insolaţie
- cefalee intensă , obnubilare uşoară , torpoare , midriază, greaţă

D. Radiofrecvenţe ( microunde )
-lungimea de undă între 1nm -10m( au gamă largă de lungimi de undă ; ca urmare apar efecte
diverse asupra organismului )
-acest tip de radiaţii provin de la aparate : de încălzit , de gătit , de diatermie , radar , receptoare
TV
-au semnificaţie sanitară numai dacă au intensitate mare
-efectele produse pot fi : termice (acumulare de căldură în diferite organe ,piele , ochi , testicule )
cardiovasculare , modificări nervoase , glande endocrine
Simptomatologie : oboseală , surmenaj , cefalee , stări depresive , scăderae libidoului , tulburări
de ciclu , tulburări vizuale , tulburări cardio-vasculare , tulburări trofice păr, unghii
-există norme de expunere în mediul profesional :
- pe criteriul efectelor termice : 10mW/cm2
-pe criterii netermice : /zi de muncă 0,1-1mW/ cm2