Sunteți pe pagina 1din 3

RISCURI ASOCIATE AGENŢILOR MECANICI

2.1 TĂIETURI
RISCURI
Manevrarea materialelor tăioase şi foarte ascuţite:
bisturie, foarfeci, material din sticlă, cuţitele din
bucătării, etc. Mănuşile pot să fie lipsite de
rezistenţă mecanică suficientă impotriva tăieturilor,
mai ales atunci cand muncitorul necesită o
sensibilitate completă la nivelul degetelor.
MĂSURI PREVENTIVE
• Aruncaţi materialul din sticlă cu defecte (fisuri,
margini tăioase, etc).
• Evitaţi depozitarea materialului din sticlă pe
rafturi la care se ajunge greu sau care să nu aibă
suficient spaţiu liber.
• Strange sticlele sparte cu ustensile şi protecţii
potrivite, precum şi alte obiecte ascuţite (cuţite,
material chirurgical) in ambalaje şi containere
rigide şi rezistente, identificate in mod adecvat.
Nu trebuie să le aruncaţi niciodată în coşuri de hârtii sau în pungi de plastic.

2.2 CĂDERI
Se produc frecvent in centrele in primul rand prin alunecări, putand cauza leziuni osteomusculare.

Factori de risc Măsuri preventive


Tipul şi gradul de conservare a solului: Duşumele elaborate din materiale nealunecoase
caracteristicile acestora (gresie, materiale şi care se curăţă uşor. Pentru a evita călcarea
plastice, etc.) favorizează alunecările, mai ales solurilor umede, se vor curăţa coridoarele pe
dacă sunt umede sau recent şlefuite, cerate, jumătăţi, folosind semnale de pericol (“Atenţie,
RISCURI ASOCIATE AGENŢILOR MECANICI

lustruite. pardoseală umedă”).


Caracteristicile încălţămintei utilizate: Se recomandă incălţămintea inchisă, nu cea de
Incălţămintea deschisă (tip sabot) cu talpă din tip sabot.
piele sau asemănătoare care nu se sprijină bine
pe sol, pot provoca alunecări şi luxaţii.

2.3 LOVITURI, CIOCNIRI ŞI STRIVIRI


RISCURI
• În porţi batante: se produc la trecerea cu mainile
ocupate, cand se deschid din cealaltă parte sau din
cauza lipsei de vizibilitate.
• Datorate căderilor de obiecte: se datorează unui
inadecvat transport şi sprijiniri a materialului (tăvi,
cărucioare, butelii de gaz, etc.).
• În transportul pacienţilor şi materialelor: se pot
produce lovituri, striviri ale mainilor şi tamponări in
zone stramte sau fără vizibilitate.
MĂSURI PREVENTIVE
• In porţile batante se va dispune de vizoare de dimensiuni şi la o inălţime suficientă pentru a
garanta o bună vizibilitatea din partea contrară.
• Dacă se transportă materiale voluminoase stivuite (pungi cu gunoi, imbrăcăminte, tăvi, etc.)
acestea trebuie să permită intotdeauna vizibilitatea.
• Buteliile de gaz se vor păstra corect sprijinite atat in timpul transportării lor cat şi la locul de
folosinţă.
• Ca regulă generală, se va selecţiona şi semnaliza partea dreaptă ca sens obligatoriu de circulaţie,
cu excepţia cazului in care va fi nevoie de lăţimea ambelor uşi. In acest caz, uşile vor fi deschise
şi blocate, in prealabil.

2.4 MANIPULAREA INCĂRCĂTURILOR


RISCURI
Manevrarea şi ridicarea greutăţilor reprezintă principala
cauză a lombalgiilor. Acestea se produc din cauza
supra-eforturilor sau ca rezultat al eforturilor repetate.

MĂSURI PREVENTIVE
• Procedeul corect de ridicare manuală a incărcăturilor:
- Apropiaţi-vă de incărcătură şi aşezaţi picioarele
astfel incat baza de susţinere să permită conservarea
echilibrului.
- Aplecaţi-vă flexionand genunchii, menţinand spatele
drept şi aliniat.
- Apropiaţi obiectul cat mai mult de mijlocul corpului.
- Ridicaţi greutatea treptat, uşor şi fără smucituri.
- Nu intoarceţi trunchiul in timp ce ridicaţi greutatea;
este de preferat răsucirea din picioare.
• Nu transportaţi o incărcătură mai mare pentru a evita mai multe “drumuri”.
RISCURI ASOCIATE AGENŢILOR MECANICI

• Utilizaţi mijloacele mecanice pe care le aveţi la dispoziţie pentru transportul sau ridicarea
incărcăturii (cărucioare, platforme, etc.).
IMPORTANT : Supraeforturile, căderile şi loviturile constituie cauza a mai mult de jumătate din
totalul accidentelor intamplate in spitale.