Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Programul de studii: Ingineria si managementul calității

PROIECT

DE

DIPLOMĂ

Autor,

Absolvent Andrei Evelin TERINTE

Conducător ştiinţific,

Catalin Gheorghe AMZA

2018

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Programul de studii: Ingineria si

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

  • (021) 4029520, (021) 4029302/ Fax: 0213107753

http://www.imst.pub.ro

Studii universitare de Licenţă

Domeniul: Inginerie Industrială Programul de studii: Ingineria si managementul calității

TEMA

PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Stabilirea și descrierea proceselor aferente ciclului de viață

al produsului REDUCTOR DE PRESIUNE.

Autor,

Absolvent TERINTE Andrei Evelin

Conducător ştiinţific,

Prof. dr. Ing. Catalin Gheorghe AMZA

Decan,

Prof. dr. ing. Cristian DOICIN

Director de departament,

Prof. dr. ing. Gabriel IACOBESCU

2018