Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul III (clasa a IX-a) – Structuri de primire turistică
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Camera single este:
a) camera cu un pat dublu b) camera cu un pat individual destinat folosirii de către o persoană
c) camera dintr-o garsonieră d) camera cu un pat matrimonial destinat folosirii de către 1-2 persoane
2. Unitățile extrahoteliere și complementare se referă la:
a) cabană b) camping
c) hotel d) motel
3. Hotelurile se pot clasifica după numele de stele astfel:
a) 3, 2 stele b) 3, 2, 1 stele
c) 4, 3, 2, 1 stele d) 5, 4, 3, 2, 1 stele

4. Restaurantul specializat poate fi de următoarele tipuri:


a) clasic, pescăresc, vânătoresc b) cramă, dietetic, rotiserie
c) pescăresc, lacto-vegetarian, dietetic d) pescăresc, vânătoresc, cu program artistic
5. Calitatea unui unități de cazare este determinată de:
a) confortul unității b) varietatea serviciilor oferite
c) calitatea și comportamentul personalului d) toate acestea

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Structura de primire turistică poate fi orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării
sau servirii mesei pentru turiști împreună cu serviciile aferente specifice.
2. În vederea asigurării unui nivel calitativ al serviciilor oferite, structurile de primire turistice se clasifică pe categorii
de confort.
3. Cafetăria este spațiul destinat pregătirii în exclusivitate a cafelei pentru micul dejun.
4. În incinta unui hotel nu este obligatoriu să existe și o unitate de alimentație.
5. În holul hotelului principala piesă de mobilier este desk-ul unic.

II.2. În coloana A sunt precizate denumiri de unități de cazare, iar în coloana B caracteristicile lor. Scrieți pe foaia
de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.
(20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. cabană a. se dezvoltă pe orizontală
2. hotel b. clădire situată în gospodăriile localnicilor sau în unități independente
3. motel c. dispune de spații pentru bucătărie și sufragerie
4. pensiune turistică d. perimetru îngrădit în cadrul căruia sunt amplasate căsuțe
5. vilă e. unitate reprezentativă ce oferă cea mai mare diversitate de spații de cazare
f. grupul sanitar este, de regulă, comun

Subiectul III (40 puncte)


Realizați un eseu cu tema ”Pensiunea turistică – principalul tip de unitate de cazare”, respectând următoarea
structură de idei: tipuri și categorii de clasificare, caracteristici constructive și arhitecturale; amplasare; capacitate;
durata medie a sejurului; perioada de funcționare; segmentul de clientelă și serviciile oferite
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul III (clasa a IX-a) – Structuri de primire turistică
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. B 2. B 3. D 4. C 5. D
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. A 2. A 3. F 4. F 5. A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. F 2. E 3. F 4. B 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


a) Tipuri şi categorii de clasificare (4 puncte)
- Pensiune turistică urbană 1-5 stele
- Pensiune turistică rurală 1-5 margarete
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b) Caracteristici constructive şi arhitecturale (8 puncte)
- Clădiri situate în gospodăriile localnicilor sau în construcţii independente, având arhitectură specifică
zonei (4 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
- Pot dispune de:
a. amenajări în aer liber pentru odihnă şi recreere
b. parcări, garaje (4 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c) Amplasare (2 puncte)
- În zone urbane sau rurale cu potenţial turistic ridicat
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 1
punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
d) Capacitate (4 puncte)
- Capacitate mică: 10 camere cu maximum 30 locuri, în mediul rural (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 1
punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- Capacitate mică: 20 camere, în mediul urban (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 1
punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
e) Durata medie a sejurului (2 puncte)
1-2 zile până la 6-7 zile
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă 1
punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
f) Perioada de funcţionare (2 puncte)
- permanent
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte
g) Segmentul de clientelă (6 puncte)
- familii cu sau fără copii care doresc să-şi petreacă vacanţa într-un cadru natural nepoluat şi eventual să
beneficieze de o alimentaţie naturală (mediul rural) (4 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
2 puncte Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- persoane care doresc o altă experienţă turistică (1 punct)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte
- persoane cu venituri mai mici (1 punct)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte
h) Servicii oferite (12 puncte)
- cazare şi oferirea de mese tradiţionale (mese la stână, mese câmpeneşti ş.a.) (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- efectuarea unor drumeţii, practicarea schiului (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- participarea la târguri, sărbători locale, agrement specific, plimbări cu sania sau căruţa, turism
ecvestru (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- pescuit, vânătoare (2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- iniţierea în practicarea unor meşteşuguri tradiţionale (olărit, ţesut, încondeierea ouălor)
(2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
- practicarea unor tratamente balneare, în zonele care dispun de astfel de resurse
(2 puncte)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial complet şi corect se acordă
1 punct Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte