Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul IV (clasa a IX-a) – Potențialul turistic al județului Suceava (CDL)
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Cea mai înaltă Obcină din cadrul Obcinilor Bucovinei este:
a) Obcina Mestecănișului b) Obcina Mare
c) Obcina Feredeului d) Obcina Lucina
2. În ce an Bucovina a fost anexată României Mari ?
a) 1857 b) 1902
c) 1918 d) 1819
3. Care dintre următoarele biserici are și destinație de muzeu ?
a) Biserica Sf. Nicolae Bălinești b) Biserica Hagigadar
c) Biserica de lemn Sfântul Nicolae Broșteni d) Biserica Dragomirna Mică
4. Calendaristic vorbind, sărbătorile de anul nou se închei încheie pe data de:
a) 7 ianuarie b) 5 ianuarie
c) 3 ianuarie d) 1 ianuarie
5. Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” este organizat în localitatea:
a) Gura Humorului b) Rădăuți
c) Suceava d) Vatra Dornei

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Un punct important este teritoriul orașului Vatra Dornei, unde localizăm ape bicarbonate-feruginoase; fiind una
dintre cele mai vechi și cele mai cunoscute stațiuni balneare din Carpații Occidentali.
2. Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri: Arii Speciale de Conservare
și Arii de Protecție Specială Avifaunistică.
3. Comuna Arbore a fost capitala Moldovei.
4. Cetatea de Scaun a Sucevei a fost atestată documentar pentru prima oară într-un document emis la 10 februarie
1388.
5. În județul nostru, Serviciul Public Salvamont Suceava organizează cursuri de inițiere în alpinism și escaladă atât
adulților, cât și copiilor (minim 8 ani).
II.2. În coloana A sunt precizate denumiri de instituții culturale, iar în coloana B localității unde sunt localizate.
Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din
coloana B. (20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. Casa memorială ”Mihail Sadoveanu” a. Vatra Dornei
2. Casa-muzeu Bucovina b. Fălticeni
3. Hanul Domnesc c. Câmpulung Moldovenesc
4. Muzeul Arta lemnului d. Putna
5. Muzeul de Științe ale Naturii și Cinegetică e. Suceava

Subiectul III (40 puncte)


Realizați un eseu structurat cu tema: „Elemente de potențial turistic în județul Suceava” după următoarea structură
de idei:
a) enumerarea a cinci elemente de potențial turistic natural și cinci elemente de potențial turistic antropic din județul
Suceava;
b) descrierea unui element de potențial turistic natural sau antropic, favorit din județul Suceava.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul IV (clasa a IX-a) – Potențialul turistic al județului Suceava (CDL)
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. A 2. D 3. C 4. A 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. F 2. A 3. F 4. A 5. A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. B 2. D 3. E 4. C 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


a) enumerarea a cinci elemente de potențial turistic natural și cinci elemente de potențial turistic antropic din
județul Suceava;
Pentru oricare 10 răspunsuri corecte și complete din cele două categorii de potențial turistic se acordă 1
punct (1 punct x 10 = 10 puncte); pentru răspuns incomplet se acordă 5 puncte; pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b) descrierea unui element de potențial turistic natural sau antropic, favorit din județul Suceava:
Descrierea obiectivului turistic trebuie să cuprindă:
1). localizarea obiectivului;
Pentru răspuns corect se acordă 8 puncte; pentru răspuns incomplet se acordă 2 puncte; pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2). caracterizarea obiectivului;
Pentru răspuns corect se acordă 14 puncte; pentru răspuns incomplet se acordă 6 puncte; pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3). Căi de acces către obiectivul turistic;
Pentru răspuns corect se acordă 8 puncte; pentru răspuns incomplet se acordă 2 puncte; pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

S-ar putea să vă placă și